Social

Centrul de găzduire Sf. Sofia

Centrului de găzduire Sfânta Sofia

  • este un serviciu social fără personalitate juridică, organizat ca locuință protejată putând găzdui un număr de maxim 6 beneficiari.
  • beneficiarii centrului sunt:

a) adulți, victime ale violenței domestice, cu domiciliul/reședința înregistrată în actele de identitate pe raza municipiului Constanța;

b) cupluri părinte/reprezentant legal–copil, cu domiciliul/reședința înregistrată în actele de identitate pe raza municipiului Constanța. 

- centrul este destinat cu precădere victimelor care nu au o locuință proprie și care au nevoie să-și continue procesul de pregătire și adaptare la viața independentă, eventual începută într-un centru de recuperare, precum și reinserția socio-profesională până la identificarea unei soluții de locuire.

- centrul oferă cazare pe durată determinată de timp de până la 1 an, perioadă în care victimele pot beneficia de cazare, supraveghere, îngrijire, consiliere psihologică, consiliere juridică, orientare vocațională, reabilitare și reinserție socio-profesională pentru o viață independentă.

Condițiile de admitere în centru sunt următoarele:

a) acte necesare: cerere de admitere, acte de identitate și stare civilă, certificat medico-legal (dacă e cazul), orice act care atestă faptul că persoana care solicită servicii a fost supusă unei forme de violență în familie, acord de prelucrare a datelor beneficiarului. În cazul în care persoana care a solicitat intrarea în adăpost nu are acte de identitate, identificarea se va realiza de către Direcția generală poliția locală Constanța.

b )criterii de eligibilitate: beneficiarul trebuie să aibă capacitate de autoîngrijire, să nu fie consumator de băuturi alcoolice sau substanțe stupefiante și să fie apt din punct de vedere medical de a sta în colectivitate și să nu necesite supraveghere medicală permanentă. În acest sens, va prezenta adeverință eliberată de medicul de familie în maxim 5 zile de la intrarea în centru.

c) beneficiarii vor fi cazați în centru pe durată determinată de timp de până la 1 ani, în funcție de situația particulară a fiecărui beneficiar și în raport cu nevoile individuale ale acestuia. La cererea beneficiarului și cu acordul conducerii, contractul poate fi reînnoit, după caz.