Social

Prezentare

Atribuții Compartiment protecția copilului:

Întocmește dispoziții și planuri de servicii în baza cărora se realizează planificarea acordării de servicii și prestații în vederea prevenirii separării copilului de familia sa, reprezentare în instanțe și instituții pentru diferite cauze, comunică dispozițiile și urmărește aducerea lor la îndeplinire, înregistrează dispozițiile în evidența Compartimentului protecția copilului;

Efectuează în teren și întocmește anchete sociale familiilor cu domiciliul în Constanța ai căror copii sunt internați în instituții de recuperare și reabilitare din țară, în vederea reintegrării lor în familia naturală sau în familia extinsă;

Monitorizează minorii reintegrați în familiile naturale, în conformitate cu art. 74 din Legea nr.272/2004, privind protecția promovarea drepturilor copilului, republicată;

Realizează demersurile prevăzute de lege pentru înregistrarea nașterii copiilor care au fost părăsiți de mame în maternitate, a copilului găsit în familie sau într-un loc public, precum și a celui părăsit de părinți în alte unități sanitare, a cărui naștere nu a fost înregistrată;

Eliberează adeverințe conform Legii nr. 272/2004 republicată și HG nr.691/2015, pentru părinții care pleacă să lucreze în străinătate și notifică primăria în acest sens;

Monitorizează situația minorilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, oferind consiliere persoanelor care se ocupă de creșterea minorilor și pregătind dosarele pentru obținerea unor ajutoare acolo unde se impune;

Colaborează cu medicii de familie și instituțiile medicale în vederea identificării precoce a gravidei aflate în situație de risc social și face toate demersurile necesare pentru acordarea de servicii sociale pentru prevenirea părăsirii copilului în unități sanitare;

Monitorizează situația minorilor pentru care s-a instituit măsura tutelei și transmite către A.J.P.I.S. raportul trimestrial privitor la evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copiilor;

Colaborează cu instituțiile de învățământ și solicită informații cu privire la situația copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate în conformitate cu prevederile HG nr. 691/2015;

Efectuează monitorizarea programului de vizită la solicitarea părintelui nerezident, întocmind în baza celor constatate rapoarte de monitorizare pe care le înmânează ambelor părți, putând fi folosite în instanță;

Efectuează în teren anchete sociale la solicitarea instanțelor de judecată, pentru persoanele care au copii minori întreținere;

Oferă consiliere și monitorizare cazurilor speciale din unitățile de învățământ la solicitarea directă a acestora;

Participă la programe și proiecte sociale pentru protecția copilului alături de instituții partenere;

Efectuează în teren și întocmește anchete sociale la solicitarea Serviciului de Medicină Legală pentru minorii cercetați penal;

Participă alături de instituțiile de învățământ la programe și proiecte privind prevenirea abandonului școlar, identificând soluțiile ce se impun pentru reducerea acestui fenomen și face demersurile necesare pentru reintegrarea școlară a minorilor care au abandonat sistemul de învățământ;