Proiecte UE

*Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României"

PREZENTARE PROIECT SMIS 125595
SSM@160 - Servicii sociale și socio-medicale pentru persoanele vârstnice din municipiul Constanța

 

Caracteristici generale program de finanțare:
Program Operațional: POCU 2014-2020
Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare
Prioritatea de investiții 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii
Obiectivul specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice

Caracteristici proiect:
Beneficiar (unic): Direcția generală de asistență socială
Localizare proiect: municipiul Constanța, județul Constanța
Durata proiect: 24 luni
Perioada de implementare: 15.10.2020 – 12.10.2022
Valoarea totală eligibilă a proiectului: 2.783.928,41 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European: 2.366.339,15 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul de stat: 0 lei
Valoarea contribuției eligibile a beneficiarului: 417.589,26 lei

Obiective proiect:
Obiectiv general: reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii integrate de îngrijire la domiciliu pentru un număr de 160 de persoane vârstnice din municipiul Constanța în scopul depășirii situației de vulnerabilitate.

Obiective specifice:
1. Obiectivul specific 0 - Crearea premiselor necesare implementării proiectului.
2. Obiectiv specific 1 - Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate prin furnizarea serviciilor integrate de îngrijire la domiciliu pentru un număr de 160 de persoane vârstnice din municipiul Constanța.
3. Obiectiv specific 2 - Creșterea accesului persoanelor vârstnice la servicii integrate de îngrijire la domiciliu pentru efectuarea activităților de bază și instrumentale ale vieții zilnice.

Grup țintă - beneficiari:
Proiectul își propune ca grup țintă total în cadrul proiectului 192 de persoane. Din cele 192 de persoane, 160 vor fi persoane vârstnice aflate în situații de dependență și/sau în risc de excluziune sociala, iar 32 de persoane vor fi recrutate în vederea participării la programul de formare profesională (ocupația de îngrijitor bătrâni la domiciliu), ulterior acestea furnizând servicii integrate de îngrijire la domiciliu.

Activități previzionate:
A0 Activități orizontale
SA0.1-Managementul proiectului și achiziții
SA0.2-Informarea și publicitatea proiectului
SA0.3-Decontarea Cheltuielilor administrative ca rata forfetara

A1 Dezvoltarea serviciului de tip unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice din municipiul Constanța
SA 1.1 Informarea, recrutarea și gestionarea grupului țintă format din 32 de persoane în vederea participării la cursurile de formare în ocupația de îngrijitor bătrâni la domiciliu
SA 1.2 Furnizarea cursurilor de formare (îngrijitor bătrâni la domiciliu) pentru 32 de persoane din municipiul Constanța

A2 Furnizarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru 160 de persoane vârstnice din municipiul Constanța
SA 2.1 Informarea, recrutarea și gestionarea grupului țintă format din 160 de persoane vârstnice din municipiul Constanța în baza unei proceduri de lucru care va fi actualizată permanent sau ori de câte ori situația o va impune
SA 2.2 Organizarea activităților social-recreative pentru beneficiarii proiectului prin implicarea voluntarilor și a persoanelor instituționalizate în Căminul pentru persoane vârstnice Constanța
SA 2.3 Furnizarea serviciilor integrate de îngrijire la domiciliu pentru 160 de persoane vârstnice din municipiul Constanța

Rezultate preconizate:
1. Rezultat SA1.1:
- 1 procedură de informare, recrutare și gestionare a grupului țintă format din 32 de persoane dezvoltată;
- 32 de persoane informate și recrutate pentru participarea la cursul de formare;
- 1 raport privind recrutarea și gestionarea grupului țintă realizat.

2. Rezultat SA1.2:
- 32 de persoane formate în ocupația de îngrijitor bătrâni la domiciliu;
- 4 rapoarte de monitorizare elaborate;
- 2 rapoarte de progres întocmite.

3. Rezultat SA2.1:
- 1 procedură de informare, recrutare și gestionare a grupului țintă format din 160 de persoane vârstnice din municipiul Constanța dezvoltată;
- 160 de persoane vârstnice din municipiul Constanța recrutate;
- 24 rapoarte privind recrutarea și gestionarea grupului țintă realizate.

4. Rezultat SA2.2: activități social-recreative organizate (prin implicarea corpului de voluntari ai Direcției generale de asistență socială și persoanele instituționalizate în Căminul pentru persoane vârstnice Constanța).

5. Rezultat R2.3:
- 1 procedură de accesare servicii realizată;
- 1 procedură de încetare/sistare servicii realizată;
- 160 de fișe de evaluare socio-medicală realizate;
- aprox. 60 fișe de reevaluare socio-medicală realizate;
- 160 de planuri individualizate de asistență și îngrijire întocmite și revizuite;
- 160 de fișe de monitorizare servicii realizate;
- 1 grafic de acordare servicii de îngrijire realizat și actualizat lunar sau ori de câte ori situația o impune;
- 160 de persoane beneficiare de servicii integrate;
- 64 de persoane vârstnice care au depășit situație de vulnerabilitate;
- servicii de reabilitare și adaptare a ambientului pentru cele 160 de persoane beneficiare de serviciile proiectului;
- 24 de rapoarte de monitorizare;
- 24 de rapoarte de progres.

Pentru înscrieri și informații suplimentare:
Persoană de contact: Ciortan Raluca-Ionela – manager proiect.
Telefon: 0341.180.102;
Email: office@dgas-ct.ro

"Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020"

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.