Social

Prezentare

Căminul pentru persoane vârstnice Constanța funcționează în municipiul Constanța, str. Unirii nr.104, fiind înființat la data de 01.05.1977 în baza Deciziei nr. 288/13.06.1977 a Comitetului Executiv al Consiliului Popular Județean Constanța. Acesta funcționează în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială Constanța, în temeiul HCL nr. 185/31.08.2015 cu modificările și completările ulterioare, ca serviciu social fără personalitate juridică. Direcția Generală de Asistență Socială Constanța este furnizor de servicii sociale în baza Certificatului de acreditare seria AF nr. 003745, eliberat la data de 24.07.2017 de Ministerul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

Centrul asigură servicii sociale cu cazare persoanelor vârstnice, în regim rezidențial, în baza Licenței de funcționare seria LF nr. 0009580/07.04.2021

Instituția are o capacitate de 298 de locuri, beneficiarii fiind cazați în 43 de garsoniere, 114 camere cu două paturi și 9 camere cu 3 paturi. Camerele sunt dotate cu mobilier, fiecare camera având grup sanitar propriu.

Scopul centrului:
- îngrijirea și asistența socială în regim rezidențial a persoanelor vârstnice din municipiul Constanța, care necesită acest tip de servicii prin menținerea, refacerea sau dezvoltarea capacităților individuale, pentru depășirea situației specifice de nevoie socială, depășirea situațiilor de dificultate, prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială, promovarea incluziunii sociale și creșterea calității vieții. 

Beneficiarii serviciilor sociale acordate de Căminul pentru persoane vârstnice Constanța sunt:
a) Persoane vârstnice care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege, la momentul depunerii cererii, care au nevoie de servicii sociale, în limita locurilor disponibile în ordinea de priorități stabilită de Legea nr. 17/2000, privind asistenta socială a persoanelor vârstnice, republicată cu modificările și completările ulterioare. 
b) Persoane vârstnice singure sau cu soțul/soția, aflate în situații de dificultate sau în risc de excluziune socială, admise în cămin după criterii de eligibilitate stabilite de furnizorul de servicii sociale, cu respectarea legislației speciale în vigoare. Vârstnicii care solicită servicii sunt evaluați pe baza Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice fiind încadrați într-un grad de dependență.

Principalele obiective ale centrului:
- sprijinirea persoanelor vârstnice prin asigurarea de servicii sociale: găzduire, hrană, îngrijire, întreținere completă, asistență medicală, psihosocială și crearea unui climat de viață apropiat familiei;
- evitarea excluderii sociale a acestei categorii de populație;
- asigurarea autonomiei și siguranței persoanelor vârstnice beneficiare;
- crearea de condiții de îngrijire care să respecte identitatea și integritatea persoanei vârstnice; 
- stimularea participării persoanei vârstnice la viața socială din instituție și nu numai ;
- menținerea/ ameliorarea capacităților fizice și intelectuale ale persoanelor vârstnice;
- încurajarea legăturilor interumane, inclusiv cu familiile persoanelor vârstnice
- supravegherea și îngrijirea medicală primară necesară;
- servicii proximale de asistență psihosocială și medicală;
- consiliere socială, psihologică, juridică, administrativă, medicală, spirituală;
- centrul asigură socializare și petrecere a timpului liber (jocuri de societate, șah, rummy, citirea presei, excursii, vizionare de emisiuni TV, participarea la concerte și piese de teatru) 
- sprijinirea acțiunilor de voluntariat.

Servicii oferite:
1. În cadrul centrului există Compartimentul Bucătărie, utilat cu echipament corespunzător, care asigură hrana zilnică a beneficiarilor, dispunând de un spațiu special amenajat pentru prepararea hranei, iar personalul din cadrul compartimentului deservește beneficiarii, atât la sala de mese, care are o capacitate de 120 locuri cât și la cameră, pentru beneficiarii semidependenți și dependenți.

Blocul alimentar cuprinde sala de mese, bucătărie propriu-zisă, depozitul de veselă, sala pentru curățat legume, sala de tranșat carne, camera frigorifică, birou, depozit alimente, vestiarul personalului, beci pentru alimente.

Personalul de la bucătărie și cel care servește în sala de mese respectă regulile igienico-sanitare, introduce în consum numai alimente corespunzătoare, nealterate, în termen de valabilitate, prepară mâncarea pentru beneficiari în funcție de regimul acestora și  răspunde de servirea meselor la timp, respectând dietele prescrise de medic; colectează  probe din mâncarea beneficiarilor și le păstrează în condiții corespunzătoare în vederea efectuării analizelor, răspunde de întreținerea și păstrarea obiectelor de inventar, asigură 3 mese pe zi și 2 gustări în acord cu recomandarea medicului pentru fiecare beneficiar, servite în sala de mese sau la cameră, în funcție de posibilitatea de deplasare a beneficiarului

Întocmirea meniurilor se realizează de către tehnicienii nutriționiști din cadrul centrului, fiind adaptate afecțiunilor (regim desodat, regim diabetic), nevoilor nutriționale, dar și preferințelor beneficiarilor, astfel încât să se creeze un climat familial. Vârstnicii sunt încurajați să exerseze deprinderile de viață independentă (să se hrănească singuri, să efectueze mici activități gospodărești - spălat vase, debarasat) pentru a reduce gradul de dependență.
Pe cât posibil este indicat ca beneficiarii să servească masa la sala de mese, alături de alți beneficiari, în felul acesta încurajându-se socializarea și evitarea izolării. 
Încă din momentul admiterii în centru vârstnicii sunt instruiți cu privire la modalitățile de păstrare a alimentelor în cameră, evitându-se depozitarea acestora în condiții improprii și pe perioade îndelungate.

2. Asistență medico-socială (fizioterapie, EKG, stomatologie, psihiatrie, geriatrie, infirmerie):
Persoana vârstnică fiind vulnerabilă din numeroase puncte de vedere, confruntându-se cu o polipatologie și dependențe caracteristice, o fac să necesite asistență medicală permanent și diversificată. Acesta se asigură non-stop prin intermediul unui personal calificat format din medici, asistente medicale și infirmiere. 

În cadrul Căminului pentru persoane vârstnice funcționează un cabinet de sport și kinetoterapie, cu personal specializat, o terapie prin mișcare utilă atât în recuperarea afecțiunilor locomotorii, cât și în tratarea unor afecțiuni ale organelor interne, boli cardiovasculare, respiratorii, metabolice și chiar digestive. Acest cabinet este dotat cu bicicletă ergonomică, bandă de mers, stepper, spalier, saltele gimnastică. Beneficiarii independenți mai participă la anumite forme de activități de ergoterapie (anumite tehnici artizanale oferă soluții la antrenarea la efort și în ocuparea timpului în scop de recuperare).

În cadrul cabinetului medical își desfășoară activitatea asistente medicale generaliste, asistente medicale de fiziokinetoterapie și infirmiere. Asistentele medicale generaliste și infirmierele asigură permanența 24 h. 

Căminul pentru persoane vârstnice are încheiate contracte de prestări servicii cu 5 medici pe următoarele specialități: medicină generală (cu atribuții de medicină de familie), geriatrie-gerontologie, psihiatrie, stomatologie și recuperare medicină fizică și balneologie.
Beneficiarii care nu se pot îngriji singuri (spălat parțial sau total, bărbierit, pieptănat, îmbrăcat/dezbrăcat, încălțat/descălțat, transfer în fotoliu, deplasare în interiorul camerei, etc.) primesc ajutor zilnic acordat de infirmiere. Pentru beneficiarii imobilizați la pat se efectuează zilnic manevrele de prevenire a ulcerului de decubit (escarelor) și se utilizează materiale și echipamente specifice (saltele și perne antiescară, etc.).

Beneficiarii cu incontinență (urinară, de fecale, mixtă) sunt toaletați zilnic, odată cu schimbarea scutecelor absorbante (minim de 3 ori/zi).

Centrul asigură supravegherea stării de sănătate, administrarea medicației, efectuarea îngrijirilor medicale de bază. Serviciile menționate sunt acordate de asistente medicale. Personalul medical monitorizează starea de sănătate a beneficiarilor și ține evidența medicației administrate (denumire comercială și dozaj) fiecărui beneficiar în fișa de monitorizare servicii a beneficiarului.

Cabinetul medical deține următoarele dotări, necesare pentru desfășurarea optimă a activității: mobilier, pat de consultații, aparat de urgență, stetoscop, tensiometru, glucometru, termometre, seringi de unică folosință, cântar, electrocardiograf, osteodensitometru, aparatură de fizioterapie (electroterapie, magnetoterapie, laser, ultrasunete, microunde) și aparatură pentru cabinetul de stomatologie din cadrul căminului.

Centrul are în dotare o centrală de interfonie. Având în vedere faptul că beneficiarii sunt persoane vârstnice care se deplasează cu greutate, mulți sunt imobilizați, aceștia pot semnala la cabinetul medical orice problemă de sănătate apărută, personalul medical putând interveni în timp util pentru rezolvarea situațiilor de urgență.

Adaptări pentru nevoi speciale
Căminul pentru persoane vârstnice are în dotare trei rampe de acces pentru persoanele vârstnice cu probleme locomotorii.

Siguranța beneficiarilor este asigurată prin pază permanentă, amplasarea de camere video, centrală de detecție a incendiilor conform normelor PSI și a legislației în vigoare. O parte din băile aflate în camerele beneficiarilor sunt prevăzute cu mânere de siguranță, astfel încât beneficiarii cu mobilitate redusă, cu afecțiuni degenerative ale articulațiilor să aibă un punct suplimentar de sprijin, pentru a-și menține echilibrul în timpul efectuării toaletei personale, pentru a evita producerea de accidente, care se pot solda cu imobilizare temporară la pat a acestora. Totodată băile din camere au ca paviment gresie și pentru a împiedica producerea de accidente prin alunecare acestea sunt dotate cu covorașe antiderapante.

3.  Asistență religioasă:
Aceasta este asigurată de către un preot care oficiază săptămânal slujbe religioase, în cadrul bisericii ridicată în curtea Căminului și asigură satisfacerea nevoilor spirituale ale bătrânilor, permanent, prin intermediul confesiunilor și a sfintei împărtășanii.

4. Se asigură servicii de menaj, spălătorie, frizerie. Serviciile menajere se asigură  beneficiarilor, de către îngrijitoare, zilnic sau ori de câte ori este nevoie, efectuându-se curățenia în camere (măturat, aspirat, șters praf, aerisit, curățare geamuri, ștergere tâmplărie), igienizarea băilor și obiectelor sanitare (gresie, faianță, wc-ul, pardoseală, chiuveta). Curățenia și igienizarea se realizează cu produse și soluții speciale, conform indicațiilor producătorului.

În cadrul centrului funcționează o spălătorie dotată cu aparatură profesională, respectiv mașini de spălat, uscătoare și stații de călcat industriale.

Frizeria din cadrul centrului este dotată cu echipament profesional, respectiv scaun frizerie, post de lucru coafor, ucenic coafor.

5. Activități de socializare. Vârstnicii sunt consiliați pentru evitarea situațiilor conflictuale cu ceilalți beneficiari, în condițiile în care aceștia trebuie să locuiască cu un alt bătrân, o persoana străină, cu interese și grade de toleranță diferite. Se intervine și pentru aplanarea situațiilor conflictuale  Comunicarea cu aparținătorii, familia este încurajată, prin vizite dar și telefonic, în felul acesta reducându-se sentimentul de abandon.

6. Modalități de petrecere a timpului liber (cluburi, spații pentru vizionare programe TV, bibliotecă):
Datorită unor limite care decurg din traiul în comun, din vârsta înaintată a persoanelor asistate, din starea de sănătate a acestora, folosirea timpului liber nu cunoaște un evantai prea larg de variante, dar satisfacerea cu ușurință a unor preferințe contribuie din plin la asigurarea unui grad ridicat de satisfacție. Instituția oferă prin cele  două cluburi posibilitatea seniorilor de a viziona programe TV, de a organiza diferite concursuri de table, șah. Instituția încurajează activitățile intelectuale punând la dispoziția persoanelor vârstnice o bibliotecă.

În cadrul centrului sunt amenajate spații pentru contacte sociale, bibliotecă și sală de lectură, condiții pentru urmărirea programelor TV, desfășurarea de programe artistice.

Totodată în curtea centrului sunt amplasate bănci și măsuțe care oferă posibilitatea de recreere și socializare. 

Activități desfășurate:
1. În fiecare an se organizează petreceri cu diverse ocazii: sărbători religioase (Paște, Crăciun) când se servesc produse tradiționale, iar colindele sau slujbele bisericești sunt nelipsite în cadrul centrului, 8 Martie, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice (1 octombrie), care este în fiecare an moment de sărbătoare dar și de conștientizare a importantei abordării multidisciplinare a senescenței. Pentru vârstnicii instituției aceasta zi reprezintă un prilej de bucurie, ocazie cu care primesc în mijlocul lor formații de muzica populară și interpreți îndrăgiți cum ar fi  Irina Loghin, Fuego, Mioara Velicu, Ioan Amititeloaie, Elena Roizen, etc.

Totodată cu ocazia zilelor de naștere beneficiarii sunt felicitați și primesc câte un tort din partea centrului, dar nici zilele onomastice nu trec neobservate, asistații fiind felicitați și cu aceste ocazii.

2. S-au organizat vizite la așezăminte monahale:
Beneficiarii instituției au vizitat mânăstirile și monumentele istorice din județ și nu numai. Astfel s-au organizat excursii la mânăstirile Dervent, Celic Dere, Sf. Andrei, Techirghiol, Adamclisi.

3. Vizionări de spectacole:
Beneficiarii centrului au participat de-a lungul timpului la spectacole organizate la Casa de Cultura, Teatrul National de Opera și Balet Oleg Danovschi.

4. Organizarea de vizite la Microrezervația și expoziția de păsări exotice, Delfinariu și Observatorul Astronomic.

S-au încheiat contracte de sponsorizare cu diverse societăți cum ar fi: Primo Prod SRL, Diesel Mecanica SRL, Black Sea Suppliers, Idu Shipping & Services SRL care au contribuit la creșterea calității vieții beneficiarilor, oferind frigidere și mobilier pentru dotarea unor camere, iar  cu ocazia sărbătorilor (ex. Paște, Crăciun, Sf. Nicolae, Sf. Maria, 1 Octombrie, etc.) au acordat cadouri cu diverse produse (dulciuri, articole de îmbrăcăminte, produse cosmetice, etc.).

În conformitate cu Legea privind reglementarea activității de voluntariat în România nr. 78/2014, cu modificările și completările ulterioare s-au încheiat contracte de voluntariat cu persoane fizice care s-au implicat în activitățile centrului. 

S-a încheiat un protocol de colaborare cu Asociația „Niciodată singur”, voluntarii din cadrul asociației desfășurând activități recreative cu beneficiarii centrului, care pun în valoare abilitățile motorii, stimulează memoria și comunicarea.

Direcția Generală de Asistență Socială Constanța a implementat un  nou program social în colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța. Scopul acestui proiect social „ BUNICII ȘI NEPOȚII ” este interacțiunea între generații. În acest sens, au loc întâlniri regulate între copii din centrele de plasament și beneficiarii centrului, în cadrul acestor întâlniri se desfășoară activități de socializare, jocuri interactive, muzică, artă sau alte activități la care sunt  antrenați atât copiii, cât și vârstnicii. 
Obiectivele acestui program îl reprezintă înlăturarea senzației de singurătate și abandon atât pentru vârstnici dar și pentru copii din centrele de plasament și stimularea participării persoanelor vârstnice și a copiilor la viața socială. 

În urma desfășurării acestui proiect, Direcția Generală de Asistență Socială împreună cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului doresc să scoată în evidență importanța familiei și a dragostei față de copii și față de persoanele vârstnice dar și importanța relațiilor și a comunicării între copii, părinți și bunici.
 
Acte solicitate pentru admiterea în cămin
- o  cerere tip,
- cupon/cupoane pensii
- adeverință că nu realizează venituri eliberata de Casa de Pensii, după caz
- B.I./C.I.,
- certificat de naștere,
- certificat de căsătorie, după caz
- certificate de deces al soțului/soției după caz
- hotărâre definitiva de divorț, după caz
- actul casei , conform cu domiciliul stabil
- contractul de închiriere (daca loc. cu chirie),
- actele de identitate ale descendenților si membrilor familiei
- adeverințe de venit ale descendenților si membrilor de familie-art. 34 din Leg. 53/2003 Codul muncii, ANAF
- actele medicale care atesta problemele de sănătate ale  membrilor familiei
- declarație privind lipsa de susținători legali, plecați in străinătate (declarație notariala)
- actul de curatela, după caz
- certificat e handicap, după caz
- certificat fiscal  - să nu existe datorii către bugetul local,
- adeverință de pământ
- ancheta sociala
- fișă sociomedicală
- alte acte relevante pentru caz
- acte medicale în original  - adeverință de boli cronice de la medicul de familie (cu mențiunea daca este imobilizat/greu deplasabil)
                                             - rx. pulmonar
                                            - V.D.R.L.
                                            - adeverință  eliberata de către medicul psihiatru din care sa reiasă ca este apt pentru Căminul pentru Persoane Vârstnice sau apt Cămin spital sau apt Cămin pentru bolnavi psihici)
- dispoziție admitere emisa de către directorul general al DGAS
- Comisia de admitere din Căminul pentru persoane vârstnice poate solicita și alte acte, în completare, care sunt relevante pentru analiza fiecărui caz în parte (cazier judiciar, certificat de integritate comportamentală, etc.)
 
Criterii de eligibilitate pentru admiterea în cămin
În căminul pentru persoane vârstnice Constanța pot fi instituționalizate persoane vârstnice, care îndeplinesc condițiile de vârstă stabilite de lege și care au domiciliul sau reședința în municipiul Constanța. Potrivit legii 17/2000 privind asistenta socială a persoanelor vârstnice, republicată cu modificările și completările ulterioare, îngrijirea persoanelor vârstnice în cămine poate fi dispusă cu titlu de excepție pentru persoane care: 
a) nu au familie sau nu se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;
b) nu au locuință și nici posibilitatea de a a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii;
c) nu realizează venituri proprii sau acestea sunt insuficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;
d) nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijiri specializate;
e) se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice.

Accesul unei persoane vârstnice in cămin se face avându-se în vedere următoarele criterii de prioritate:
- necesită îngrijire medicală permanentă deosebită, care nu poate fi asigurată la domiciliu;
- nu se poate gospodări singură;
- este lipsită de susținători legali sau aceștia nu pot să își îndeplinească obligațiile datorită stării de sănătate sau situației economice și a sarcinilor familiale;
- nu are locuință si nu realizează venituri proprii.

Contribuția persoanelor vârstnice sau a susținătorilor legali ai acestora
Conform Ordinului nr. 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditați conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale, se încheie un Contract pentru acordarea de servicii sociale cu fiecare vârstnic instituționalizat, care va cuprinde cel puțin clauzele prevăzute în modelul contractului.

În funcție de condițiile contractuale, respectiv persoana/persoanele care participă la plata contribuției din partea beneficiarului, se încheie angajamente de plată cu acestea. Angajamentele de plată fac parte integrantă din contract. Formatul și conținutul contractului de furnizare servicii este stabilit în baza modelului aprobat prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale. Contractul de furnizare servicii este redactat în două sau mai multe exemplare originale, în funcție de numărul semnatarilor contractului. Un exemplar original al contractului de furnizare de servicii se păstrează în dosarul personal al beneficiarului. Beneficiarul/reprezentantul legal al acestuia deține un exemplar al contractului de furnizare servicii

Costul mediu lunar de întreținere se stabilește anual de către consiliile locale și/sau județene, după caz, înainte de adoptarea bugetelor proprii.

Costul mediu lunar de întreținere trebuie să asigure îndeplinirea nivelului standardelor minime de calitate și nu poate fi mai mic decât standardul minim de cost aprobat prin hotărâre a Guvernului, în condițiile legii.

Acoperirea valorii integrale a contribuției lunare se stabilește astfel:
a) persoanele vârstnice care au venituri și sunt îngrijite în cămin datorează contribuția lunară de întreținere în cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a se depăși costul mediu lunar de întreținere aprobat pentru fiecare cămin;
b) diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere se va plăti de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămin, dacă realizează venit lunar pe membru de familie în cuantum mai mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit conform legii.

Susținătorii legali sunt persoanele obligate la întreținere potrivit art. 516 și următoarele din Codul civil, respectiv soț și soție, rudele în linie dreaptă, frați și surori, precum și între celelalte persoane anume prevăzute de lege.

Pentru stabilirea veniturilor persoanelor vârstnice îngrijite în cămin precum și a venitului lunar pe membru de familie al susținătorilor legali, se procedează după cum urmează:
a) Din veniturile nete lunare ale susținătorilor legali se scad eventuale obligații legale de întreținere, aflate în executare;
b) Suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care susținătorii legali îi au efectiv în întreținere.

Categoriile de venituri care vor fi luate în calcul la stabilirea veniturilor persoanelor vârstnice îngrijite în cămin precum și a venitului lunar pe membru de familie al susținătorilor legali, exceptând drepturile și indemnizațiile prevăzute de legi cu caracter special, după cum urmează:
a) Venituri din sistemul public de pensii, conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;
b) Venituri din sistemul pensiilor militare de stat, conform Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare;
c) Venituri din sistemul pensiilor de stat reprezentând pensii de serviciu conform Legii nr. 96/2006 privind statutul deputaților și senatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de conturi republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 130/2015 pentru completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice, a Legii nr. 223/2007 privind statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al României;
d) Venituri din salarii sau asimilate salariilor;
e) Venituri din activități independente;
f) Venituri din dividende.

Obligația de plată a contribuției lunare de întreținere în sarcina persoanei vârstnice și/sau a susținătorilor legali se stabilește printr-un angajament de plată, semnat de persoana vârstnică, de reprezentantul său legal, după caz, și/sau de susținătorul legal. Angajamentul de plată constituie titlu executoriu.

Obligația de plată a contribuției lunare în sarcina susținătorilor legali se poate stabili și prin hotărâre judecătorească.

Persoanele vârstnice care nu au venituri și nici susținători legali nu datorează contribuția de întreținere, aceasta fiind asigurată din bugetul local, în limita costului mediu lunar de întreținere.

Menționăm că în cadrul Căminului pentru persoane vârstnice Constanța există locuri disponibile. 

Localizare geografică și date de contact
Locație:  Str. Unirii nr.104, Cămin pentru persoane vârstnice, mun. Constanța
Telefon: 0241.544.789
Email: 

image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8 Image 9 Image 10 Image 11 Image 12 Image 13 Image 14 Image 16 Image 17 Image 18 Image 19 Image 20 Image 21 Image 22 Image 23 Image 24 Image 25 Image 26 Image 27 Image 28 Image 29 Image 30 Image 31 Image 32 Image 33 Image 34 Image 35