Social

Stimulent de inserție

Dosarele se depun online, conform informațiilor pe care le găsiți accesând link-ul roșu: Informații - modalitate depunere acte

Daca nu aveți posibilitatea să le depuneți online, vă așteptăm cu dosarul la sediul Direcției generale de asistență socială Constanța; Locație: Str. Unirii nr.104, mun. Constanța,

STIMULENT DE INSERȚIE

*
se depune la primăria unde solicitantul are domiciliul stabil sau reședința înscrise în cartea de identitate.

Locație: Str. Unirii nr.104, mun. Constanța
Număr de telefon: 0341.180.115;
Luni - Joi  între orele 08.00-16.30, Vineri 8.00-14.00;


Termenul de depunere al dosarului este 60 zile lucrătoare de la naștere sau de la ultima zi a concediului de maternitate (post natal);

În cazul în care beneficiarul de indemnizație creștere copil reia activitatea înainte de împlinirea vârstei de 2 ani a copilului, titularul are obligația să anunțe la S.P.A.S. CONSTANTA / A.J.P.I.S. CONSTANTA în termen de 15 zile lucrătoare de la data reluării (prin declarație pe propria răspundere, însoțită de decizia de reluare).

Persoanele care își reiau activitatea cu cel puțin 60 de zile, înainte de împlinirea vârstei de 2 ani a copilului, beneficiază de stimulent de inserție până la vârsta de 3 ani a copilului, dacă în această perioadă vor realiza venituri profesionale. Termenul de depunere a dosarului de stimulent de inserție este de 30 zile calendaristice de la reluarea activității.

Dreptul poate fi solicitat de către persoana îndreptățită sau, după caz, de reprezentantul legal ori de mandatarul acestora, împuternicit prin procură notarială (cf. art. 17 din H.G. nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creşterea copiilor)

 ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI:
1. cerere tip a solicitantului și declarația tip a celuilalt părinte
descarcă formularul atașat la baza paginii;
2. buletin / carte de identitate copie și original pentru ambii părinți;
3. certificatul de naștere al copilul pentru care se solicită dreptul
copie și original;
4. certificate de naștere (pentru ceilalți copii, dacă este cazul)
copie și original;
5. certificat de căsătorie copie și original;
6. adeverință eliberată de angajator
se completează în funcție de situație, primul formular reprezintă
adeverință angajator stimulent mamă iar al doilea formular
reprezintă adeverință angajator stimulent tată;
descarcă formularul atașat la baza paginii;
7. decizie de reluare / încetare activitate decizia de suspendare activitate conform Codului Muncii copie și original 
8. extras de cont pentru cei care optează pentru plata drepturilor  într-un cont  curent personal sau cont de card, la una dintre următoarele unități bancare:
BCR, BRD, CEC, PROCREDIT, ROMEXTERA, TRANSILVANIA,ING, BANCPOST, ALPHA BANK, OTP BANK, PIRAEUS BANK, RAIFFEISEN BANK, VOLKSBANK, UNICREDIT TIRIAC. 
9. declarație ambii părinți privind protecția datelor cu caracter personal conform regulament UE  

În situația în care părinții copilului nu sunt căsătoriți, dar copilul a fost recunoscut de tată, este necesară efectuarea unei anchete sociale de către Serviciul Autoritate Tutelară.