Social

Înscrieri și acte necesare

Persoanele interesate de admiterea în cămin, pot obține informații la sediul centrului sau telefonic, din partea personalului din cadrul compartimentului social, de luni până vineri, între orele 08:00-16:00. Personalul căminului va asigura consilierea necesară cu privire la demersurile care trebuie întreprinse în vederea instituționalizării unei persoane vârstnice și va prezenta lista cu documente care alcătuiesc dosarul de admitere.

Acte solicitate pentru admiterea în cămin

- o  cerere tip,
- cupon/cupoane pensii
- adeverință că nu realizează venituri eliberata de Casa de Pensii, după caz
- B.I./C.I.,
- certificat de naștere,
- certificat de căsătorie, după caz
- certificate de deces al soțului/soției după caz
- hotărâre definitiva de divorț, după caz
- actul casei , conform cu domiciliul stabil
- contractul de închiriere (daca loc. cu chirie),
- actele de identitate ale descendenților si membrilor familiei
- adeverințe de venit ale descendenților si membrilor de familie-art. 34 din Leg. 53/2003 Codul muncii, ANAF
- actele medicale care atesta problemele de sănătate ale  membrilor familiei
- declarație privind lipsa de susținători legali, plecați in străinătate (declarație notariala)
- actul de curatela, după caz
- certificat e handicap, după caz
- certificat fiscal  - să nu existe datorii către bugetul local,
- adeverință de pământ
- ancheta sociala
- fișă sociomedicală
- alte acte relevante pentru caz
- acte medicale în original  - adeverință de boli cronice de la medicul de familie (cu mențiunea daca este imobilizat/greu deplasabil)
                                             - rx. pulmonar
                                            - V.D.R.L.
                                            - adeverință  eliberata de către medicul psihiatru din care sa reiasă ca este apt pentru Căminul pentru Persoane Vârstnice sau apt Cămin spital sau apt Cămin pentru bolnavi psihici)
- dispoziție admitere emisa de către directorul general al DGAS
- Comisia de admitere din Căminul pentru persoane vârstnice poate solicita și alte acte, în completare, care sunt relevante pentru analiza fiecărui caz în parte (cazier judiciar, certificat de integritate comportamentală, etc.)
FileTypeSizeUploaded onDownload
Cerere admitereDOCX83,42 KB10 iul., 2023 Download
Declaratie privind falsul in declaratiiDOCX14,60 KB10 iul., 2023 Download