Social

Administrație Cămin

Locație:  Str. Unirii nr.104, Cămin pentru persoane vârstnice, mun. Constanța
Numere de telefon: 
- Secretariat: 0241.544.789
- Compartiment social: 0799.400.371 
                                         0740.041.934
Program de funcționare: 07:00 - 15:00

Audiențe:

Compartiment Social:
Luni - Vineri: 11:00 - 12:30

Director:
Luni - Vineri: 11:00 - 12:30

Program de vizite:

Joi: 11:00 - 12:30

Legislație:

Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată în 2007
- Legea 292/20.12.2011, Legea asistentei sociale
- Ordinul nr.29/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale
Hotărâre nr. 978/2015 din 16 decembrie 2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale
Hotărâre nr. 886 din 5 octombrie 2000 pentru aprobarea Grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice
Ordin nr. 73 din 17 februarie 2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditaţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale
Ordinul nr. 400/12.06.2015 pentru aprobarea Codului intern/managerial al entitatilor publice
Ordonanța nr. 68 din 28 august 2003 privind serviciile sociale