Social

Angajare asistent personal

ANGAJARE ASISTENT PERSONAL

Locație: Str. Unirii nr.104, mun. Constanța, Biroul nr. 11;
Număr de telefon: 0341.180.105;
Program cu publicul: 08.00-12.00 / Luni - Vineri / între 1 si 22 ale lunii;
Efectuarea anchetelor sociale se face între orele 12.00-16.30.

 ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI PENTRU ASISTENTUL PERSONAL
1. cerere către DIRECTORUL GENERAL AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CONSTANȚA
2. buletin/carte de identitate în original + 2 copii
3. carnet de munca sau declarație notarială (în cazul persoanelor care nu au mai lucrat) în original + 1 copie 
4. adeverință medicala cu specificarea "apt îngrijire persoană cu handicap"(numele și prenumele persoanei cu handicap) în original
5. acte de studii (minim 8 clase) în original + 1 copie
6. acte de stare civilă (certificat de naștere și căsătorie) în original + 1 copie
7. cazier judiciar în original 
8. decizie de pensie (numai la limita de vârstă) în original + 2 copii
9.cupon de pensie din ultima lună în original
10. acord DGASPC în original + 1 copie  
11. dosar plastic   
 

PENTRU BOLNAV (COPIL)
1. certificat naștere  în original + 1 copie 
2. buletin/carte  de identitate (pentru copiii de peste 14 ani) în original + 1 copie

3. hotărâre + certificat de handicap  în original + 1 copie anexe + 1 copie hotărâre 
4. acordul scris al susținătorilor legali + copie CI susținători   
 PENTRU BOLNAV (ADULT)
1. buletin/carte de identitate  în original + 1 copie 
2. certificat de handicap în original + 1 copie 
3. acordul scris al bolnavului sau al susținătorilor legali +acte de identitate ale acestora   
4. decizie de pensie  în original + 1 copie
5. cupon de pensie din ultima luna  în original  

"Asistentii personali angajati ai Direcției generale de asistență socială Constanța au obligaţia să comunice angajatorului, "în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare survenită în starea fizică, psihică sau socială a persoanei cu handicap grav şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege".

În vederea întocmirii corecte și la timp a pontajul lunar, rugăm toți asistenții personali să ne comunice în termen de 24 de ore apariția stării de incapacitate temporară de muncă.