Social

Programul social "RESPECT" (2024)

Cererile-declarație pe propria răspundere pentru înscrierea în Programul ”RESPECT” pentru anul 2024 conform Hotărârii nr. 322/30.09.2021 privind modificarea și completarea HCL nr. 24/2016 privind aprobarea Programului ”RESPECT, se depun în perioada 01-20 ale fiecarei luni.

Pot beneficia de Programul „RESPECT” persoanele care se încadrează într-una din următoarele categorii:

a) persoanele care au calitatea de pensionar sau sunt indemnizate în baza legilor speciale și ale căror venituri lunare cumulate în sumă netă sunt mai mici sau cel mult egale cu suma de 2.024 lei;

b) persoanele fără niciun venit care împlinesc în anul de referință cel puțin vârsta de 60 de ani;

c) persoanele cu handicap grav sau accentuat;

d) persoane care beneficiază de venit minim de incluziune stabilit în baza Legii nr. 196/2016, cu modificările și completările ulterioare; 

e) alte persoane vulnerabile sau aflate în situații de dificultate, care nu se încadrează la lit. a) -d) și care au împlinit cel puțin vârsta de 18 ani în anul de referință (în baza unei anchete sociale).

               Înscrierea în Programul „RESPECT” se face pe baza următoarelor documente:

- cerere tip;

- copie buletin sau carte de identitate valabile, care poartă mențiunea “conform cu originalul”;

- documentele prevăzute în cerere la codul de venit corespunzător, după caz.

               Modificările intervenite cu privire la domiciliu, reședință, venituri sau orice alte schimbări ale datelor completate în cerere se comunică în scris, în termen de 10 zile, Direcției Generale de Asistență Socială Constanța, Serviciul sprijin comunitar și evenimente sociale, situat în strada Duiliu Zamfirescu nr.4.

Cererile-declarație pe propria răspundere pentru înscrierea în Programul „RESPECT” 2024, pot fi descărcate de pe site-ul instituției www.dgas-ct.ro  sau se pot ridica de la punctul de lucru:

  • Clubul de pensionari din strada Duiliu Zamfirescu nr. 4.

Cererile și documentele necesare se pot depune:

- fizic la Punctul de lucru DGAS Constanța din strada Duiliu Zamfirescu, nr. 4, în intervalul de lucru Luni - Joi  orele : 08:00 – 16:30,  Vineri orele : 08:00 – 14:00

online accesând platforma DGAS Constanța la adresa cereri.dgas-ct.ro

Ghidul de utilizare al platformei de creare a contului și de adăugare online a cererilor-declarație pentru înscrierea în Programul ‟RESPECT” îl puteți accesa mai jos.

Informații suplimentare se obțin la următoarele date de contact:

Serviciul sprijin comunitar și evenimente sociale

Telefon: 0341.448.530   

Timp estimativ completare cerere - declarație RESPECT - 10 minute

LISTA MAGAZINE

HCL nr. 492/ 29.11.2023 - privind aprobarea valorii transei tichetelor valorice acordate in cadrul Programului RESPECT pentru anul 2024

HCL nr. 14/2022 - privind stabilirea plafonului pentru acordarea Programului RESPECT

Procedura de acordare a tichetelor valorice anexă la H.C.L. nr. 322 - 30.09.2021

Cerere RESPECT

Dispoziție nr. 218 - 19.01.2024 - privind stabilirea perioadelor de acordare a tichetelor-valorice pe suport electronic (card)Program respect 2024

ProAS- Manual utilizare creare cont și depunere cerere-declarație Program RESPECT