Social

Alocație de stat

DOSARELE DE INDEMNIZAŢIE CREŞTERE COPIL/STIMULENT DE INSERTIE/ ALOCATIE DE STAT SE PRIMESC, FIE LA SEDIUL INSTITUȚIEI, FIE ON-LINE,

ÎNTRE 01-25  ale lunii, DE LUNI, PÂNĂ VINERI, între orele 08.00 -12.00

Dosarele se depun online, conform informațiilor pe care le găsiți accesând link-ul roșu: Informații - modalitate depunere acte

Daca nu aveți posibilitatea să le depuneți online, vă așteptăm cu dosarul la sediul Direcției generale de asistență socială Constanța; Locație: Str. Unirii nr.104, mun. Constanța,

 

Primăriile au obligaţia să verifice documentaţia depusă de solicitanţi şi să transmită agenţiilor teritoriale dosarele complete, cu toate documentele justificative corespunzătoare dreptului solicitat, inclusiv în format electronic acolo unde aceasta este posibil.

ALOCAȚIE DE STAT (COPII 0 - 18 ANI)

*se depune la primăria unde solicitantul are domiciliul stabil sau reședința înscrise în cartea de identitate

Locație: Str. Unirii nr.104, mun. Constanța, biroul nr. 15
Număr de telefon: 0341.180.115;

Pentru copii născuți în străinătate vă rugăm să consultați precizările suplimentare. Vezi adresa A.J.P.I.S. (ianuarie  2014) atașată la baza paginii.

Dreptul poate fi solicitat de către persoana îndreptățită sau, după caz, de reprezentantul legal ori de mandatarul acestora, împuternicit prin procură notarială (cf. art. 17 din H.G. nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creşterea copiilor)

 ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI:
1. cerere tip descarcă formularul atașat la baza paginii
2. cerere tip - anexa 1- (pentru copii născuți în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene)
Pentru reprezentanții legali care solicită stabilirea dreptului la alocație de stat, conform Legii 61/1993 (republicată) și ai căror copii sunt născuți în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ai căror copii au locuit împreună cu părinții o anumită perioadă în unul dintre aceste state membre, trebuie completată și atașată în mod obligatoriu  la dosarul de alocație anexa nr.1 la Regulamentul Consililui nr.1408/1971. 

De asemenea, persoanele care au avut sau au rezidență în unul din statele membre ale Uniunii Europene vor prezenta și documentele de rezidență, în copie. 
3. certificat naștere copil - copie și original;
4. buletin / carte de identitate părinți - copie și original;
- este obligatorie prezentarea actelor de identitate pentru ambii părinți. 
 5. certificat de căsătorie - copie (unde este cazul)
 6. hotărâre de divorț și încredințare minor

- copie și original (unde este cazul);

 7. hotărâre de încredințare pentru copiii aflați în plasament

- copie și original (unde este cazul);

 8. hotărâre judecătorească de adopție - copie și original (unde este cazu);  
 9. Declarații - referitoare la fals în declarații și declarație ambii părinți privind protecția datelor cu caracter personal conform regulament UE - descarcă formularul atașat la baza paginii;
10. extras de cont - în cazurile în care se dorește plata alocației în cont curent personal sau cont de card se va atașa extras de cont de la una dintre următoarele unități bancare:
·         UniCredit Tiriac Bank;
·         BRD – Groupe Societe Generale;
·         Alpha Bank;
·         Bancpost;
·         Banca Transilvania;
·         CEC Bank;
·         MKB Romexterra Bank;
·         ProCredit Bank;
·         Piraeus Bank;
·         ING Bank;
·         OTP Bank;
·         BCR;
·         Raiffeisen Bank;
·         Intesa Sanpaolo Bank;
·         Romanian International Bank;
·         VolksBank;
·         Millennium Bank;
·         Garanti Bank;
·         Banca Romaneasca;
·         Credit Agricole;
·         Banca Comerciala Carpatica;
·         Credit Europe Bank;
11. INFORMARE PENTRU REPREZENTANȚII LEGALI CARE SOLICITĂ ALOCAȚIA DE STAT ÎN ROMÂNIA IAR COPIII SUNT NĂSCUȚI ÎN STATE MEMBRE UE SAU ALE SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN, CONFORM REGULAMENTELOR EUROPENE NR. 883/2004 ȘI 987/2009   descarcă formularul atașat la baza paginii
FileTypeSizeUploaded onDownload
Precizari suplimentarePDF409,64 KB19 iul., 2017 Download
1. Cerere tipPDF145,27 KB19 iul., 2017 Download
2. Anexa 1PDF689,33 KB19 iul., 2017 Download
9. Declaratii referitoare la fals in declaratii si prelucrare date conform REGULAMENT UEDOCX13,49 KB16 sep., 2021 Download
11. informare alocatie pentru copii nascuti in state membre UEiPDF57,08 KB22 iul., 2020 Download