Social

Decontare cheltuieli gazduire cetateni straini

ANUNȚ REFERITOR LA DECONTAREA SUMELOR PREVĂZUTE DE OUG 15/2022 COROBORAT CU HG 336/2022

PERSOANELOR CARE AU OPTAT PENTRU VIRAMENT ÎN BANCĂ A SUMELOR AFERENTE PENTRU CAZARE/HRANĂ A CETĂȚENILOR PROVENIȚI DIN ZONA CONFLICTULUI ARMAT DIN UCRAINA VIRAMENTELE SE VOR REALIZA ÎN URMĂTOARELE ZILE:

18 mai 2023 – sumele aferente lunii ianuarie 2023

19 mai 2023 – sumele aferente lunii februarie 2023

22 mai 2023 - sumele aferente lunii martie 2023

PERSOANELE CARE AU SOLICITAT DECONTAREA SUMELOR ÎN NUMERAR SE VOR PREZENTA LA CASIERIA DGAS CONSTANȚA DIN STRADA UNIRII, NR. 104 DUPĂ URMĂTORUL PROGRAM:

-18 mai 2023 – persoane ale căror nume de familie începe cu litera  - A – D (orele 11:00-16:30)

-19 mai 2023 – persoane ale căror nume de familie începe cu litera  - E – M (orele 11:00-14:00)

-22 mai 2023 – persoane ale căror nume de familie începe cu litera  - N – Y (orele 11:00-16:30)

* se decontează lunile ianuarie, februarie, martie 2023

ANUNȚ !!!
Conform art.II (2) din OUG 22/12.04.2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cererile privind decontarea cheltuielilor cu hrana  și cazarea pentru luna Aprilie 2023 se depun până în data de 11 Mai 2023.
Program:
Luni-Joi : 8:00-16:30
Vineri : 8:00-14:00

 Persoanele fizice care găzduiesc cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiază de decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea prevăzute la art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare.

        Aceste persoane pot depune  în primele 3 zile lucrătoare ale lunii o cerere care precizează numărul persoanelor găzduite, numele și prenumele acestora, localitățile din care aceștia declară că provin și intervalul de timp pentru care solicită decontarea cheltuielilor cu hrana, însoțită de:

a) o declarație pe propria răspundere cu privire la realitatea informațiilor cuprinse în cerere;

b) copia actului de identitate al solicitantului și documente care atestă dreptul de folosință asupra locuinței în care sunt găzduite persoanele găzduite.

       Cererile se depun pentru decontarea cheltuielile realizate în luna precedentă.

       Cererea se depune de către o singură persoană pentru aceeași locuință.

       Cererile depuse după termenul menționat se soluționează în luna următoare.

       Modelul cererii, precum și cel al declarației pe propria răspundere sunt prevăzute în anexele nr. 1 și 2.

       În cerere solicitantul precizează dacă optează pentru încasarea sumelor în numerar sau prin virament bancar.

       Solicitanții  beneficiază de decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, în valoare de 20 de lei/zi/persoană găzduită pentru hrană și                                           50 de lei/zi/persoană găzduită pentru cazare.

       Decontarea cheltuielilor pentru hrană se face începând cu data de 08.03.2022, conform O.U.G. 20/08.03.2022 iar decontarea cheltuielilor cu cazarea se face începând cu data de 23.03.2022, în conformitate cu O.U.G. nr. 28/23.03.2022.

       Cererile se depun la  punctul de lucru al Serviciului sprijin comunitar și evenimente sociale situat pe strada Duiliu Zamfirescu, nr. 4 ( Clubul pensionarilor ), în intervalul orar 8.00 – 16.00, de luni  până joi și 8.00 – 14.00 – vineri.

       Informații suplimentare se pot pot obține la numărul de telefon 0341448530.