Social

Îngrijitorul informal

Îngrijitorul informal este persoana necalificată, membru al familiei, rudă sau orice altă persoană, care asigură îngrijirea personală, respectiv ajutorul pentru efectuarea activităților de bază și instrumentale ale vieții zilnice de către persoana care și-a pierdut autonomia funcțională.

Ingrijitorul informal își asumă responsabilitatea îngrijirii unei/unor persoane vârstnice aflate în situația de dependență socio-medicală, stabilită conform grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, poate beneficia de program lunar de lucru redus, de o jumătate de normă, cu asigurarea plății, din bugetul local, în baza unui contract încheiat cu serviciul public de asistență socială, a unei indemnizații echivalente cu jumătate din salariul de bază brut al îngrijitorului la domiciliu stabilit potrivit Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru gradația 0 (în prezent 1650 lei).

Condițiile și documentele necesare exercitării activității de îngrijitor informal:

- să dețină contract individual de muncă cu normă întreagă la un angajator;

- adeverință de salariat;

- copii CI/BI;

- cazier judiciar;

- certificat de integritate comportamentală;

- aviz psihologic;

- adeverință de la medicul de familie (clinic sănătos – apt pentru a îngriji persoane vârstnice);

- extras de cont eliberat de o unitate bancară unde se va realiza plata indemnizației;

- acord prelucrare date personale, conform Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

- cerere tip;

- dovada/declarație pe propria răspundere cu privire la faptul că beneficiază de program redus, de o jumătate de normă, justificat de asumarea rolului de îngrijitor;

Pentru persoana vârstnică:

- copii CI/BI;

- documente medicale eliberate de medicul specialist, scrisori medicale etc.;

- certificat de încadrare în grad de handicap, dacă este cazul;

- consimțământul persoanei vârstnice cu privire la prestarea activităților de îngrijire de către îngrijitorul informal, în formă scrisă;

- cupon pensie;

-  acord prelucrare date personale, conform Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

         După depunerea dosarului, conținând documentele mai sus menționate, se efectuează ancheta socială la domiciliul persoanei/persoanelor vârstnice și se întocmește fișa de evaluare pentru stabilirea nevoilor acestora și realizarea planului de îngrijire și asistență al persoanei vârstnice, pe care îngrijitorul informal trebuie să-l respecte.      

Persoanele vârstnice solicitante, precum și persoanele care solicită să devină îngrijitori informali, vor fi luate în evidența DGAS Constanța, urmând să fie evaluate de către echipa de specialiști din cadrul instituției.

Cererile se pot depune fizic la sediul DGAS Constanța din str. Unirii nr. 104, sau online pe email office@dgas-ct.ro .

 Pentru relații suplimentare:

- tel. 0341-180 106

        0341-180 107

- email: office@dgas-ct.ro

PO-DPS-23-F-01 Cerere aprobare exercitare activitate de îngrijitor informal la domiciliu

Cerere-consimțământ persoană vârstnică