Social

Sprijin cetateni ucrainieni / Підтримка громадян України

Prin H.G. 368/26.04.2023 pentru stabilirea cuantumului, condițiilor și a mecanismului de acordare a sumelor forfetare potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina sunt stabilite cuantumurile sumelor forfetare, condițiile și noul mecanism de acordare a acestora ce vor fi aplicate începând cu data de 1 mai 2023.

Cuantumul sumei forfetare, se va acorda în mod diferențiat, astfel:

-pentru primele 4 luni consecutive, suma forfetară va fi compusă dintr-o sumă pentru acoperirea cheltuielilor cu cazarea și o sumă pentru acoperirea cheltuielilor cu hrana. Pentru cazare, suma forfetară va fi în cuantum de 750 lei/lună pentru persoana singură și 2000 lei/lună pentru o familie. Suma pentru acoperirea cheltuielilor cu hrana va fi în cuantum de 600 lei/lună pentru persoana singură și 600 lei/lună pentru fiecare membru al familiei.
-începând cu a 5-a lună până la finele anului 2023, suma forfetară va fi compusă dintr-o sumă pentru acoperirea cheltuielilor de cazare în cuantum diferențiat, respectiv de 750 lei/ lună pentru persoana singură și 2000 lei/lună pentru o familie.

La depunere ,documentele se vor prezenta in copie si original,in vederea verificarilor.

Condițiile de acordare a acestor sume forfetare se modifică, astfel:

1. pentru prima luna se pot depune in orice zi lucratoare din luna respectiva
Documentele necesare:
- cerere-Anexa 1 din lege;
- copie permis de ședere;
- extras de cont bancar deschis la o societate bancara de pe teritoriul României, pe numele solicitantului.

2. pentru urmatoarele 3 luni (luna 2,3 si 4),documentele se depun doar in primele 5 zile lucratoare din luna respectiva
a) solicitantul și membrii familiei acestuia care îndeplinesc condițiile pentru a fi încadrați în muncă pe teritoriul României să fie înregistrați la una din agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă sau a Municipiului București sau, după caz, să fie încadrați în muncă pe teritoriul României.
b) să aibă înscriși copiii minori, care îndeplinesc condițiile pentru a frecventa o formă de învățământ preuniversitar, în grupe/clase/formațiuni de studiu din unitățile de învățământ preuniversitar în una din modalități:
-în calitate de antepreșcolari, preșcolari sau elevi, sau
-în calitate de audienți, sau
-să frecventeze activități educaționale din oferta altor instituții/organizații, precum hub-uri sau centre educaționale organizate în unități de învățământ de către autorități ale administrației publice locale sau organizații neguvernamentale din zonele cu un număr mare de beneficiari ai protecției temporare, centre UNICEF Blue Dot deschise pe teritoriul țării în parteneriat cu MFTES, palate și cluburi ale copiilor, centre comunitare de învățare permanentă, centre educaționale pentru preșcolari, școli de artă sau centre culturale.
Cererea (Anexa nr. 1 din lege) va fi însoțită de extrasul de cont bancar deschis la o societate bancara de pe teritoriul României, pe numele solicitantului si de documente care sa dovedească îndeplinirea cumulativă a condițiilor de la lit. a) și b) din H.G. 368/26.04.2023.

Condiția prevăzută la punctul 2 nu se aplică în cazul următoarelor categorii de persoane, numai dacă prezintă documente care să facă dovada situației de fapt:
a) persoanele care urmează o formă de învățământ superior acreditată la zi în România;
b) persoanele cu dizabilități care prezintă certificate de încadrare în grad de handicap eliberate de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din România;
c) persoanele cu vârsta peste 65 de ani;
d) persoana care are în creștere sau în îngrijire un copil în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.

3. Incepand cu a 5-a luna pana la sfarsitul anului 2023,cererile se depun in primele 5 zile lucratoare ale fiecarei luni,impreuna cu documentele care sa dovedeasca urmatoarele:
a) solicitantul și membrii de familie ai acestuia să fie încadrați în muncă;
b) să aibă înscriși copiii minori potrivit modalităților descrise mai sus.

Conform art. 6 din H.G. 368/26.04.2023 mecanismul pentru decontarea sumei forfetare care acoperă cheltuielile de cazare/hrană în alte locații stabilite de comitetele județene/al municipiului București pentru situații de urgență pentru cazare, astfel:
-conform art. 6, alin. (3), pentru primele 4 luni cererile (Anexa 6 din lege) se depun în primele 20 de zile ale fiecărei luni împreună cu documentația care să dovedească următoarele:
a) solicitantul și membrii familiei acestuia care îndeplinesc condițiile pentru a fi încadrați în muncă pe teritoriul României să fie înregistrați la una din agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă sau a Municipiului București sau, după caz, să fie încadrați în muncă pe teritoriul României.
b) să aibă înscriși copiii minori, care îndeplinesc condițiile pentru a frecventa o formă de învățământ preuniversitar, în grupe/clase/formațiuni de studiu din unitățile de învățământ preuniversitar în una din modalități:
-în calitate de antepreșcolari, preșcolari sau elevi, sau
-în calitate de audienți, sau
-să frecventeze activități educaționale din oferta altor instituții/organizații, precum hub-uri sau centre educaționale organizate în unități de învățământ de către autorități ale administrației publice locale sau organizații neguvernamentale din zonele cu un număr mare de beneficiari ai protecției temporare, centre UNICEF Blue Dot deschise pe teritoriul țării în parteneriat cu MFTES, palate și cluburi ale copiilor, centre comunitare de învățare permanentă, centre educaționale pentru preșcolari, școli de artă sau centre culturale
-conform art. 6, alin. (4), pentru următoarele 4 luni consecutive cererile (Anexa 6 din lege) se depun în primele 20 de zile ale fiecărei luni împreună cu documentația care să dovedească următoarele:
a) solicitantul și membrii familiei acestuia care îndeplinesc condițiile pentru a fi încadrați în muncă pe teritoriul României să fie înregistrați la una din agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă sau a Municipiului București sau, după caz, să fie încadrați în muncă pe teritoriul României.
b) să aibă înscriși copiii minori, care îndeplinesc condițiile pentru a frecventa o formă de învățământ preuniversitar, în grupe/clase/formațiuni de studiu din unitățile de învățământ preuniversitar în una din modalități:
-în calitate de antepreșcolari, preșcolari sau elevi, sau
-în calitate de audienți, sau
-să frecventeze activități educaționale din oferta altor instituții/organizații, precum hub-uri sau centre educaționale organizate în unități de învățământ de către autorități ale administrației publice locale sau organizații neguvernamentale din zonele cu un număr mare de beneficiari ai protecției temporare, centre UNICEF Blue Dot deschise pe teritoriul țării în parteneriat cu MFTES, palate și cluburi ale copiilor, centre comunitare de învățare permanentă, centre educaționale pentru preșcolari, școli de artă sau centre culturale.

Cetățenilor proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, pot depune cererile in următoarele 2 locații:

1. Sediul DGAS Constanța din str. Duiliu Zamfirescu, nr.4 (intrarea principală) în fiecare lună, toată luna 

Program: luni-joi 08:30-16:30
                vineri   08:00–14:00

email: sprijinucraina@dgas-ct.ro

telefon: 0241.482.036, număr ce va fi activ din data de 02.05.2023

2. Organizația Creștin Umanitară World Vision România, Bld. I.C.Bratianu, nr.5, sediul fostului ziar Cuget Liber, intrarea din bulevard, doar în primele 5 zile lucrătoare ale fiecărei luni 

Program: luni-joi 08:30-16:30
                vineri   08:00–14:00

Pentru luna iulie, primele 5 zile lucrătoare in care se depun cererile sunt in intervalul 3-7iulie 2023

Timp estimativ pentru completare: ANEXA 1 - 10 minute;
Timp estimativ pentru completare: ANEXA 2 - 10 minute;
Timp estimativ pentru completare: ANEXA 6 - 10 minute;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРЕС-РЕЛІЗ

За Рішенням Уряду 368/26.04.2023 щодо встановлення розміру, умов та механізму надання одноразової допомоги згідно з Надзвичайною постановою Уряду № 15/2022 щодо надання румунською державою підтримки та гуманітарної допомоги іноземним громадянам або особам без громадянства в особливих ситуаціях, які походять із зони збройного конфлікту в Україні, розміри одноразової допомоги, умови та новий механізм їх надання, який буде застосовуватися з 1 травня 2023 року.

Сума одноразової допомоги буде присуджена по-різному, а саме:
- протягом перших 4 послідовних місяців одноразова допомога складатиметься із суми для покриття витрат на проживання та суми для покриття витрат на харчування.  Одноразова допомога для проживання становитиме 750 лей/місяць для однієї особи та 2000 лей/місяць для сім’ї. Сума для покриття витрат на харчування становитиме 600 лей/місяць на одну особу та 600 лей/місяць на кожного члена сім’ї.
- починаючи з 5-го місяця до кінця 2023 року одноразова допомога складатиметься із суми для покриття витрат на проживання в диференційованому розмірі, а саме 750 лей/місяць для однієї особи та 2000 лей/місяць для сім’ї.

При подачі документів при собі мати оригінали та копії для перевірки.

Умови надання одноразової допомоги змінюються таким чином:
1.за перший місяць можна подати документи в будь-який робочий день місяця
Необхідні документи:
- заява-додаток 1 закону;
- копія посвідки на проживання;
- виписка про банківський рахунок, відкритий в банківській компанії на території Румунії, на ім'я заявника.
2. на наступні 3 місяці (2, 3 і 4 місяці) документи подаються тільки в перші 5 робочих днів відповідного місяця
a) заявник і члени його сім’ї, які відповідають умовам для працевлаштування на території Румунії, повинні бути зареєстровані в одному з окружних агентств зайнятості або муніципалітету Бухареста або, залежно від обставин, працевлаштовані на території Румунії.
б) мають неповнолітніх дітей, які відповідають умовам для відвідування форми доуніверситетської освіти, зараховані до груп/класів/навчальних формувань у підрозділах доуніверситетської освіти одним із таких способів:
- як діти передшкільного, дошкільного, шкільного віку чи студенти, 
- як слухачі, або
-відвідувачі освітніх заходів, які пропонують інші установи/організації, такі як хаби або освітні центри, організовані в навчальних підрозділах місцевими органами державної адміністрації або неурядовими організаціями в районах з великою кількістю бенефіціарів тимчасового захисту, центри ЮНІСЕФ Blue Dot, відкриті по всій території країни у партнерстві з МФТЕС, дитячими палацами та клубами, громадськими центрами навчання впродовж життя, освітніми центрами для дошкільнят, школами мистецтв або культурними центрами.
До заяви (додаток № 1 закону) додається виписка про банківський рахунок, відкритий у банківській компанії на території Румунії, на ім’я заявника та документи, що підтверджують сукупне виконання умов із листа а) і б) Рішення Уряду 368/26.04.2023.
Умова, передбачена пунктом 2, не поширюється на наступні категорії осіб, лише якщо вони нададуть документи, що підтверджують фактичний стан:
a) особи, які навчаються за сучасною акредитованою формою вищої освіти в Румунії;
б) особи з обмеженими можливостями, які пред'являють документ про інвалідність, виданий Комісією Румунії з оцінки дорослих з обмеженими можливостями;
в) особи старше 65 років;
г) особа, яка виховує або доглядає за дитиною віком до 2 років, відповідно 3 років у разі наявності дитини-інваліда.

3. Починаючи з 5 місяця до кінця 2023 року заяви разом з підтверджуючими документами подаються в перші 5 робочих
днів кожного місяця
а) заявник і члени його сім'ї повинні бути працевлаштовані;
б) мати неповнолітніх дітей, зарахованих за вищезазначеним способом.
Відповідно до ст. 6 Рішення Уряду 368/26.04.2023 механізм врегулювання одноразової суми, яка покриває витрати на проживання/харчування в інших місцях, встановлених окружними/муніципальними комітетами Бухареста з надзвичайних ситуацій для розміщення, а саме:
- відповідно до ст. 6, абз. (3) за перші 4 місяці заяви (додаток 6 Закону) подаються до 20 числа кожного місяця разом з документами, що підтверджують:
a) заявник і члени його сім’ї, які відповідають умовам для працевлаштування на території Румунії, повинні бути зареєстровані в одному з окружних агентств зайнятості або муніципалітету Бухареста або, залежно від обставин, працевлаштовані на території Румунії.
б) мають неповнолітніх дітей, які відповідають умовам для відвідування форми доуніверситетської освіти, зараховані до груп/класів/навчальних формувань у підрозділах доуніверситетської освіти одним із таких способів:
- як діти передшкільного, дошкільного, шкільного віку чи студенти, або
- як слухачі, або
- відвідувачі освітніх заходів, які пропонують інші установи/організації, такі як хаби або освітні центри, організовані в навчальних підрозділах місцевими органами державної адміністрації або неурядовими організаціями в районах з великою кількістю бенефіціарів тимчасового захисту, центри ЮНІСЕФ Blue Dot, відкриті по всій території країна у партнерстві з МФТЕС, дитячими палацами та клубами, громадськими центрами неперервної освіти, освітніми центрами для дошкільнят, школами мистецтв або культурними центрами
- відповідно до ст. 6, абз. (4) протягом наступних 4 місяців поспіль заяви (додаток 6 Закону) подаються у перші 20 днів кожного місяця разом з документами, що підтверджують таке:
a) заявник і члени його сім’ї, які відповідають умовам для працевлаштування на території Румунії, повинні бути зареєстровані в одному з окружних агентств зайнятості або муніципалітету Бухареста або, залежно від обставин, працевлаштовані на території Румунії.
б) мають неповнолітніх дітей, які відповідають умовам для відвідування форми доуніверситетської освіти, зараховані до груп/класів/навчальних формувань у підрозділах доуніверситетської освіти одним із таких способів:
- як діти передшкільного, дошкільного, шкільного віку чи студенти, або
- як слухачі, або
- відвідувачі освітніх заходів, які пропонують інші установи/організації, такі як хаби або освітні центри, організовані в навчальних підрозділах місцевими органами державної адміністрації або неурядовими організаціями в районах з великою кількістю бенефіціарів тимчасового захисту, центри ЮНІСЕФ Blue Dot, відкриті по всій території країни у партнерстві з МФТЕС, дитячими палацами та клубами, громадськими центрами навчання впродовж життя, освітніми центрами для дошкільнят, школами мистецтв або культурними центрами.

Громадяни із зони збройного конфлікту в Україні можуть подавати заяви за 2 локаціями:
1. Штаб-квартира DGAS Constanța str. Duiliu Zamfirescu, nr.4  (головний вхід) Кожен місяць, весь місяць
Графік: понеділок-четвер 08:30-16:30
П’ятниця 08:00–14:00
електронна адреса: atalyaucraina@dgas-ct.ro
тел.: 0241.482.036, номер активний з 02.05.2023

2. Християнська гуманітарна організація World Vision Romania, Bld.I.C.Bratianu, 5, штаб-квартира колишньої газети Cuget Liber, вхід з бульвару, Тільки в перші 5 робочих днів кожного
Графік: понеділок-четверг 08:30-16:30
П’ятниця 08:00–14:00

Орієнтовний час виконання: додатки 1, 2 та 6 по 10 хвилин кожен
 
У липень місяці документи на програму   подаються перші 5 робочих днів: з 3 по 7 липень.
FileTypeSizeUploaded onDownload
Anexa 1DOCX85,88 KB28 apr., 2023 Download
Anexa 2DOCX86,08 KB28 apr., 2023 Download
Anexa 6DOCX57,92 KB28 apr., 2023 Download