Social

Asistență medicală comunitară

Serviciul  asistență medicală comunitară

Serviciile și activitățile de asistență medicală comunitară sunt destinate persoanelor vulnerabile și sunt asigurate de următoarele categorii profesionale: asistentul medical comunitar și mediatorul sanitar comunitar.

Asistența medicală comunitara cuprinde următoarele  activități :
- identificarea problemelor medico-sociale ale comunității;
- educația pentru sănătate și profilaxia bolilor, prin promovarea unui stil de viață și mediu sănătos;
- mobilizarea populației pentru participarea la programele de vaccinări, controale medicale profilactice etc.;
- promovarea sănătății reproducerii și planificarea familiala;
- îngrijirea și asistența medicală la domiciliu, curativă și de recuperare, în vederea reinserției sociale;
- acordarea de îngrijiri paleative la domiciliu.