Modalitățile de contestare a deciziei autorității

Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă, conducătorului autorității sau instituției publice căreia i-a fost solicitată informația. Reclamația sau sesizarea se poate depune la sediul instituției Direcției generale de asistență socială - biroul nr. 1 – Informatizare, registratură, relații cu publicul și evaluare inițială  (conform legii 544/2001).

Răspunsul motivat la reclamația administrativă se transmite persoanei care a formulat-o în termen de 15 zile de la data înregistrării, indiferent dacă soluția este favorabilă sau nefavorabilă.

În cazul în care reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul va conține informațiile de interes public solicitate inițial și, de asemenea, după caz, va menționa măsurile dispuse, respectiv sesizarea comisiei de disciplină, în cazul funcționarului public, în condițiile legii. 

Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamația administrativă, se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevăzute în Legea nr.544/2001.

Deciziile emise de instituție pot fi contestate în termen de 30 de zile de la comunicare, de orice persoană nemulțumită,  la Tribunalul Constanța, potrivit dispozițiilor Legii 554/2004 a contenciosului administrativ, cu toate modificările și completările ulterioare.