Lista cuprinzând documentele de interes public

Se consideră documente de interes public toate documentele produse și/ sau gestionate potrivit legii, cu excepția celor prevăzute de art. 12 din Legea nr. 544/2001, cu respectarea prevederilor art. 5, alin (1) din Legea nr. 677/2001- pentru protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.