Despre instituție

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului - Comisia tehnică de estetică urbană

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism și Comisia tehnică de estetică urbană se vor întruni în data de 27.06.2024, începând cu ora 10:00, în sala de ședințe din bd. Tomis nr. 51, etaj 1, având următoarea ordine de zi:

Pentru CT.EU:

 1. Cerere formulată de Consiliul județean Constanța privind analizarea documentației fazele SF / DTAC conform CU nr. 1530/19.05.2021 – Teatru pentru copii și tineret – incinta Complexului muzeal de științe ale naturii – Delfinariu;
 2. Cerere formulată de Jalbă Andy-Iulian privind analizarea documentației faza DTAC conform CU nr. 94/04.01.2024 – consolidare, reparații, modernizare și amenajare spațiu alimentație publică în corp construcție existent C1 parter – bd. Tomis nr. 25;
 3. Cerere formulată de DM Drogherie Markt SRL privind analizarea documentației faza DTAC conform CU nr. 280/22.01.2024 – amplasare casete luminoase și recompartimentări interioare parter și etaj 1 – str. Ștefan cel Mare nr. 47A;
 4. Cerere formulată de Marincom Company SRL privind analizarea documentației faza DTAC conform CU nr. 1346/23.05.2024 – amplasare firmă luminoasă – bd. Tomis nr. 7;

Pentru CT.ATU:

 1. Cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ inițiat pentru terenul situat în intravilanul municipiului Constanța, zona Metro 2, identificat cu nr. cadastral 249783 în vederea construirii unui cimitir militar, inițiator UM 02248 București;
 2. Elaborare PUD amenajare zonă loisir – Port Tomis – etapa 4 PUD final, inițiator UAT municipiul Constanța;
 3. Actualizare PUZ Mamaia – etapa 3 faza 3.1 – elaborare PUZ preliminar, inițiator UAT municipiul Constanța;
 4. Actualizare PUZ Veterani – Constanța sud - etapa 3 faza 3.1 – elaborare PUZ preliminar, inițiator UAT municipiul Constanța.

Ședința Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și Comisia tehnică de estetică urbană programată pentru 17.05.2024 se amână. Data va fi anunțată ulterior.

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism și Comisia tehnică de estetică urbană se vor întruni în data de 17.05.2024, începând cu ora 10:00, în sala de ședințe din bd. Tomis nr. 51, etaj 1, având următoarea ordine de zi:

A. Pentru CT.EU:
1. Cerere formulată de Consiliul județean Constanța privind analizarea documentației conform CU nr. 1530/19.05.2021 – Teatru pentru copii și tineret – incinta Complexului muzeal de științe ale naturii – Delfinariu – fazele SF / DTAC;
2. Cerere formulată de Dental City Solutions SRL privind analizarea documentației faza DTAC conform CU nr. 3165/09.12.2022 – modificări interioare și exterioare construcție C3 – anexă și recompartimentări interioare și exterioare la construcția Ci – locuință unifamilială parter, cu propunere de funcțiuni complementare locuirii în limita a maxim 25% din AC – birou profesii liberale (medicină), amplasare firmă luminoasă pe fațada corp C1, amplasare firmă pe imobil, amplasare totem publicitar în incintă, str. Gheorghe Lazăr nr. 17;
3. Cerere formulată de Pangeea Tour SRL privind analizarea documentației faza DTAC conform CU nr. 3359/19.12.2023 – schimbare destinație din spațiu comercial în cabinet medical, recompartimentări interioare, modificare aspect fațadă și amplasare firmă luminoasă, Piața Ovidiu nr. 14, bl. B Saft, sc. A, parter;
4. Cerere formulată de Stargate Crewing Agency SRL privind analizarea documentației faza DTAC conform CU nr. 778/01.04.2024 – amplasare reclamă luminoasă, str. Călărași nr. 36;
5. Cerere formulată de Marincom Company SRL privind analizarea documentației faza DTAC conform CU nr. 1064/19.04.2024 – recompartimentări interioare, modernizare fațadă spațiu comercial și amplasare firmă luminoasă, bd. Tomis nr. 65;
6. Cerere formulată de Rougue SRL privind analizarea propunerii de desen mural care se va realiza la Grădinița cu program prelungit Mugurel în cadrul proiectului Culoare în educație.

B. Pentru CT.ATU:
1. Elaborare PUD amenajare zonă loisir – Port Tomis – etapa 4 PUD final, inițiator UAT municipiul Constanța;
2. Cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ inițiat pentru terenul situat în intravilanul municipiului Constanța, zona Metro 2, identificat cu nr. cadastral 249783 în vederea construirii unui cimitir militar, inițiator UM 02248 București;
3. PUD – construire imobil locuințe P+4E, Palazu Mare, str. Berlin nr. 9, investitor Abumunshar Daniela – etapa emitere aviz Arhitect șef;


Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism și Comisia tehnică de estetică urbană se vor întruni în data de 19.04.2024, începând cu ora 10:00, în sala de ședințe din bd. Tomis nr. 51, etaj 1, având următoarea ordine de zi:

A. Pentru CT.EU:

1.Cerere formulată de societatea Hattrick Bet SRL privind analizarea documentației faza DTAC conform CU nr. 2000/2023 – amplasare casete luminoase, str. Ștefan Mihăileanu nr. 9;
2.Cerere formulată de societatea Bet Active Concept SRL privind analizarea documentației faza DTAC conform CU nr. 128/2023 – amplasare casetă luminoasă, str. Ion Lahovari nr. 73;
3.Cerere formulată de societatea Inkmass Art SRL privind analizarea documentației faza DTAC conform CU nr. 2454/2023 – amplasare reclamă neluminoasă pe imobilul existent, bd. Ferdinand nr. 57.

B. Pentru CT.ATU:

1. PUZ Celulozei – etapa 3 – faza 3.1 – Elaborare PUZ preliminar, inițiator UAT municipiul Constanța;
2. PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Cameliei, limite cadastrale, str. Pictor Nicolae Grigorescu și str. Pictor Ștefan Luchian, inițiator Damianos Janeet –documentație revizuită pentru emitere aviz Arhitect șef;
3. Cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ – modificare reglementări urbanistice pentru terenul situat în bd. Aurel Vlaicu nr. 82, lot 2/1 în vederea construirii unui club sportiv, inițiator Asociația Clubul Sportiv Poseidon Constanța;
4. Cerere emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ - introducere în intravilan și reglementare teren extravilan - parcela A 1071/15/1, A 1071/15/2/2 – 43 loturi – contruire ansamblu locuințe individuale și dotări de cartier, inițiator societatea Agertrans SRL;
5. PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Soveja, bd. Alexandru Lăpușneanu și bd. Tomis, inițiator Ionescu Ioana – etapa demarare consultare publică;
6. PUD – construire imobil 3S+P+4E+5R+6R, bd. Mamaia nr. 151-153, investitor societatea D&D Imobil Construct SRL – etapa demarare consultare publică;
7. Cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ inițiat pentru terenul situat în extravilanul municipiului Constanța, identificat cu nr. cadastral 211703, parcela A 663/11/2, inițiator societatea Euro House Construct SRL;
8. Cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ inițiat pentru terenul situat în extravilanul municipiului Constanța, zona sere, identificat cu nr. cadastral 219612, parcela A 1060/15/1/3, inițiator societatea Ghiural Eximp SRL;
9. PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Caraiman, str. Albastră, str. Antim Ivireanu și limite cadastrale, inițiator Dragu Angelica – etapa demarare consultare publică;
10. PUD – construire anexă P+1E, bd. Tomis nr. 170, investitor parohia Biserica Sfinții Îngeri;
11. Cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ inițiat pentru terenul situat în zona Sat Vacanță – casa Sibiu, inițiator societatea Marco Chim SRL;
12. Cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ inițiat pentru terenul situat în extravilanul municipiului Constanța, zona Jumbo, inițiator societatea Marco Chim SRL;
13. Cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ inițiat pentru terenul situat în extravilanul municipiului Constanța, zona DN3C, inițiator societatea Marco Chim SRL;
14. Cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ construire clinică analize medicale, bd. 1 Mai nr. 5B, inițiator societatea Bioclinica Analize Medicale SRL – documentație revizuită;
15. Cerere emitere aviz de oportunitate în vederea elaborării PUZ – ansamblu de locuințe colective cu spații comerciale la parter, șos. Mangaliei nr. 106 – 110, inițiator VDT Construct Impex SRL – documentație revizuită.


Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism se va întruni în data de 04.04.2024, începând cu ora 10:00, în sala de ședințe din bd. Tomis nr. 51, etaj 1, având următoarea ordine de zi:

 1. Elaborare PUZ parcare supraetajată – Casa de Cultură – etapa 4 PUZ final, inițiator UAT municipiul Constanța;
 2. Actualizare PUZ reabilitarea și revitalizarea zonei peninsulare a municipiului Constanța, aprobat prin HCL nr. 416/2003 – etapa 2 – Studii de fundamentare, inițiator UAT municipiul Constanța
 3. Elaborare PUZ zona centrală a municipiului Constanța – etapa 2 – Studii de fundamentare, inițiator UAT municipiul Constanța.

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism și Comisia tehnică de estetică urbană se vor întruni în data de 21.03.2024, începând cu ora 12, în sala de ședințe din bd. Tomis nr. 51, etaj 1, având următoarea ordine de zi:

Pentru CT.EU:

 1. Cerere formulată de societatea Elisan Farm SRL privind analizarea documentației faza DTAC conform CU nr. 2031/2022 – amplasare firmă luminoasă, panou publicitar led tip cruce – farmacie, autocolante, str. Griviței nr. 32A, magazin 6;
 2. Cerere formulată de Vlad Alis-Petronela privind analizarea documentației faza DTAC conform CU nr. 2594/2023 –firmă luminoasă, str. Ștefan cel Mare nr. 55;

Pentru CT.ATU:

 1. PUD – construire locuință individuală, str. Limanului nr. 8, investitor Mănăilă Alexandru-Costin – etapa emitere aviz Arhitect șef;
 2. PUD – construire imobil locuințe P+4E, Palazu Mare, str. Berlin nr. 9, investitor Abumunshar Daniela – etapa demarare consultare publică;
 3. PUZ pentru introducerea în intravilan a terenurilor identificate cu nr. cadastrale 220240 și 220329 în vederea construirii unui ansamblu rezidențial, zona Metro I, inițiator Pîra Carmen – etapa demarare consultare publică;
 4. Cerere emitere aviz de oportunitate în vederea elaborării PUZ – ansamblu de locuințe colective cu spații comerciale la parter, șos. Mangaliei nr. 106 – 110, inițiator VDT Construct Impex SRL;
 5. PUZ pentru teritoriul delimitat de bd. Mamaia, incintă Mc Drive, str. Chiliei, str. Panait Cerna, limite cadastrale, str. Primăverii, str. Soveja și limite cadastrale, incluzând incinta Complexului de stiințe ale naturii, Parcul Copiilor și Complexul sportiv Farul, inițiator societatea Cambela Prod SRL – etapa demarare consultare publică;
 6. PUZ pentru teritoriul intravilan delimitat de bd. Aurel Vlaicu, str. Nicolae Filimon, str. Verde și limite cadastrale, inițiator societatea Comtrans SA – etapa emitere aviz Arhitect șef.

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism se va întruni în data de 07.03.2024, începând cu ora 10:00, în sala de ședințe din bd. Tomis nr. 51, etaj 1, având următoarea ordine de zi:

 1. PUZ – Piața Griviței – etapa 2 – Studii de fundamentare, inițiator UAT municipiul Constanța – documentație revizuită;
 2. PUZ – Poarta 3 – Poarta 4 - – Studii de fundamentare, inițiator UAT municipiul Constanța – documentație revizuită;
 3. Actualizare PUZ Palazu Mare - modificare HCL nr. 121/2011 – etapa 2 – Studii de fundamentare, inițiator UAT municipiul Constanța
 4. Elaborare PUZ Tomis I - Tomis II – etapa 2 – Studii de fundamentare, inițiator UAT municipiul Constanța.

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism și Comisia tehnică de estetică urbană se vor întruni în data de 22.02.2024, începând cu ora 11:00, în sala de ședințe din bd. Tomis nr. 51, etaj 1, având următoarea ordine de zi:

Pentru CT.EU:

 1. Cerere formulată de societatea Vabro Retail SRL privind reanalizarea documentației faza DTAC conform CU nr. 236/2023 – Amplasare firmă luminoasă, str. IG Duca nr. 48;

Pentru CT.ATU:

 1. PUD – construire locuință și dependințe, str. Iosif Ivanovici nr. 1A, investitor Budeanu Mihai – etapa emitere aviz Arhitect șef;
 2. PUD – modificarea reglementărilor urbanistice privind retragerile față de limitele laterale și posterioară de proprietate pentru construire imobil S+P+1E – locuință unifamilială, împrejmuire teren și organizare de șantier, str. mr. Gheorghe Murea nr. 12-14, investitor Dăscălescu Elena - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 3. PUZ pentru teritoriul intravilan delimitat de bd. Alexandru Lăpușneanu, str. Farului, str. Salcâmilor și limite cadastrale, inițiator Drăgan Marian – etapa demarare consultare publică;
 4. PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Cameliei, limite cadastrale, str. Pictor Nicolae Grigorescu și str. Pictor Ștefan Luchian, inițiator Damianos Janeet – etapa emitere aviz Arhitect șef;
 5. PUZ pentru teritoriul delimitat de bd. Tomis, str. Badea Cârțan, al. Murelor și str. Tulcei, inițiator Roșu Ștefan – etapa emitere aviz Arhitect șef.

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism și Comisia tehnică de estetică urbană se vor întruni în data de 08.02.2024, începând cu ora 12:00, în sala de ședințe din bd. Tomis nr. 51, etaj 1, având următoarea ordine de zi:

Pentru CT.EU:

 1. Cerere formulată de NPA – laborator de analize SRL, privind avizarea documentației faza DTAC conform CU nr. 2035/31.08.2022 – amplasare firme luminoase, str. IG Duca nr. 44;
 2. Cerere formulată de Decor Publicitate SRL privind avizarea documentației faza DTAC conform CU nr. 494/18.03.2022 – amplasare suport publicitar tip mesh cu afișaj variabil, str. Ștefan cel Mare nr. 56;
 3. Cerere formulată de Sea View Advertisig SRL privind avizarea documentației faza DTAC conform CU nr. 852/15.03.2023 – construire panouri publicitare tip billboard, bd. Aurel Vlaicu zona Hotel Dobrogea.

Pentru CT.ATU:

 1. Actualizare PUZ Mamaia aprobat prin HCL nr. 121/2013 – etapa 2 – Studii de fundamentare, inițiator UAT municipiul Constanța;
 2. Actualizare PUZ Veterani – Constanța sud, modificare HCL nr. 316/2013 – etapa 2 – Studii de fundamentare, inițiator UAT municipiul Constanța;
 3. PUD – amenajare zonă loisir – Port Tomis – etapa III, Faza 3.1. - elaborare PUD preliminar, inițiator UAT municipiul Constanța – documentație revizuită.

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism și Comisia tehnică de estetică urbană se vor întruni în data de 25.01.2024, începând cu ora 12:00, în sala de ședințe din bd. Tomis nr. 51, etaj 1, având următoarea ordine de zi:

Pentru CT.EU:

 1. Cerere formulată de Mihai Mihăiță privind avizarea documentației faza DTAC conform CU nr. 1516/25.05.2023 – Modificare fațade spațiu comercial, bd. Ferdinand nr. 89A, bl. AR1, sc. A, parter;

Pentru CT.ATU:

 1. PUD – construire locuință individuală, str. Limanului nr. 8, investitor Mănăilă Alexandru-Costin – etapa demarare consultare publică;
 2. PUZ modificare retrageri, zona Valul lui Traian, inițiat pentru parcela A 929/34/2, inițiator Malciu Ana-Maria – etapa emitere aviz Arhitect șef;
 3. PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Luminișului, str. IG Duca, str. Castanilor și limite cadastrale, inițiator Arnăutu Alexandru – etapa demarare consultare publică.

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism se va întruni în data de 11.01.2024, începând cu ora 12:00, în sala de ședințe din bd. Tomis nr. 51, etaj 1, având următoarea ordine de zi:

 1. PUZ Celulozei – etapa 2 – Studii de fundamentare, inițiator UAT municipiul Constanța;
 2. PUZ – Piața Griviței – etapa 2 – Studii de fundamentare, inițiator UAT municipiul Constanța;
 3. PUZ – Poarta 3 – Poarta 4 - – Studii de fundamentare, inițiator UAT municipiul Constanța.

Comisia tehnică de estetică urbană și Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism se vor întruni în data de 15.12.2023, începând cu ora 11:00, în sala de ședințe din bd. Tomis nr. 51, etaj 1, având următoarea ordine de zi:

Pentru CT.ATU

 1. Cerere emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ – modificare reglementări teren situat în bd. Alexandru Lăpușneanu, zona Restaurant Nord - Sat Vacanță, inițiator Cojocaru Diana;
 2. Cerere emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ - reglementare teren situat în extravilanul municipiului Constanța, parcela A 120/1/1, inițiator Khassawneh Salim;
 3. PUD – modificarea reglementărilor urbanistice privind retragerile față de limitele laterale și posterioară de proprietate pentru construire imobil S+P+1E – locuință unifamilială, împrejmuire teren și organizare de șantier, str. mr. Gheorghe Murea nr. 12-14, investitor Dăscălescu Elena – etapa emitere aviz Arhitect șef;
 4. PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Cameliei, limite cadastrale, str. Pictor Nicolae Grigorescu și str. Pictor Ștefan Luchian, inițiator Damianos Janeet – etapa emitere aviz Arhitect șef;
 5. PUZ pentru teritoriul intravilan delimitat de bd. Aurel Vlaicu, str. Nicolae Filimon, str. Verde și limite cadastrale, inițiator societatea Comtrans SA – etapa demarare consultare publică;
 6. Cerere emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ – reglementare teren intravilan (trup izolat) – modificare funcțiuni și indicatori urbanistici, bd. IC Brătianu nr. 248, inițiator Tomis Real Estate SRL.

Pentru CT.EU

 1. Cerere formulată de societatea Vabro Retail SRL privind avizarea documentației faza DTAC conform CU nr. 236/2023 – Amplasare firmă luminoasă, str. IG Duca nr. 48;
 2. Cerere formulată de societatea DGN-Romag SRL – avizare documentație faza AC – amplasare firmă și reclamă luminoasă, conform CU nr. 2213/2023, bd. Mamaia nr. 135A-137 colț cu str. Bogdan Vodă nr. 3;
 3. Cerere formulată de societatea Nova Property Development SRL pentru avizare faza DTAC – modificare proiect autorizat cu AC nr. 587/2023 prin modificări fațade, modificări spațial-volumetrice, modificare regim de înălțime, parcela VN 309/2, zona Palazu Mare, str. Londra.


Comisia tehnică de estetică urbană și Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism se vor întruni în data de 23.11.2023, începând cu ora 12:00, în sala de ședințe din bd. Tomis nr. 51, etaj 1, având următoarea ordine de zi:

Pentru CT.EU

1. Cerere formulată de SC Cux SRL – avizare documentație faza AC – amplasare firmă luminoasă, conform CU nr. 443/2023, str. Ștefan cel Mare nr. 14 – 16;
2. Cerere formulată de SC New Age Advertising Agency SRL – avizare documentație faza AC – amplasare panou publicitar, conform CU nr. 1422/2023, str. IG Duca nr. 65A.

Pentru CT.ATU

1PUD – construire imobil P+2E – cazare turistică și comerț, stațiunea Mamaia, zona Cazino, investor Obreja Ioan – etapa emitere aviz Arhitect șef;
2. PUD – construire imobil P+2E – cazare turistică și comerț, stațiunea Mamaia, zona Cazino, investitor societatea Magic Stil SRL – etapa emitere aviz Arhitect șef;
3. PUZ pentru teritoriul intravilan delimitat de str. Jupiter, str. Constantin Brătescu, str. IG Duca, bd. Mamaia și str. Sarmisegetuza, inițiator societatea Medimar Imagistic Services SRL – etapa emitere aviz Arhitect șef;
4. Cerere emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ - introducere în intravilan și reglementare teren extravilan - parcela A 1071/15/1, A 1071/15/2/2 – 43 loturi – contruire ansamblu locuințe individuale și dotări de cartier, inițiator societatea Agertrans SRL.


Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism se va întruni în data de 09.11.2023, începând cu ora 11:00, în sala de ședințe din bd. Tomis nr. 51, etaj 1, având următoarea ordine de zi:

1. PUD – construire magazin materiale de construcție și anexe, bd. IC Brătianu nr. 131, investitor Prefabricate Dobrogea SRL – etapa emitere aviz Arhitect șef;
2. PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Cameliei, limite cadastrale, str. Pictor Nicolae Grigorescu și str. Pictor Ștefan Luchian, inițiator Damianos Janeet – etapa emitere aviz Arhitect șef;
3. Cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ construire clinică analize medicale, bd. 1 Mai nr. 5B, inițiator societatea Bioclinica Analize Medicale SRL;
4. Cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ construire imobil P+4E - locuire colectivă, str. Biruinței nr. 62-64, lot 1 și 2, inițiator societatea New Dobrogea Turism SRL;
5. PUZ Poarta 6 – etapa III – elaborare PUZ preliminar, inițiator UAT municipiul Constanța – documentație revizuită.


Comisia tehnică de estetică urbană și Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism se vor întruni în data de 20.10.2023, începând cu ora 11:00, în sala de ședințe din bd. Tomis nr. 51, etaj 1, având următoarea ordine de zi:

Pentru CT.EU

 1. Cerere formulată de societatea Publichriss SRL privind avizarea documentației faza DTAC conform CU nr. 969/2023 – Amplasare firmă luminoasă cu litere volumetrice – lucrări executate fără AC, str. Ilarie Voronca nr. 8;
 2. Cerere formulată de societatea Mini Farm SRL privind avizarea documentației faza DTAC conform CU nr. 1943/2023 – Amplasare siglă și semnal cruce, str. Remus Opreanu nr. 8, bl. A, lot 3;
 3. Cerere formulată de societatea Vabro Retail SRL privind avizarea documentației faza DTAC conform CU nr. 236/2023 – Amplasare firmă luminoasă, str. IG Duca nr. 48;

Pentru CT.ATU

 1. Cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ în vederea modificării reglementărilor urbanistice aplicabile terenului intravilan situat în șos. Mangaliei, zona Doraly, lot 4, inițiator RENT MOB.RO SRL – reanalizare din 30.08.2023;
 2. Cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ în vederea stabilirii reglementărilor urbanistice aplicabile terenului intravilan situat la intersecția str. Brizei cu str. Pajurei, conform sentinței civile nr. 2348/2022, inițiator Floriștean Vasile;
 3. Cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ în vederea stabilirii reglementărilor urbanistice aplicabile terenurilor extravilane identificate cu nr. cadastrale 236121, 236122, 235528, 235380 și 235488, inițiator Precup Sorin – reanalizare din 26.04.2023;
 4. Cerere emitere aviz de oportunitate pentru elaborare PUZ în vederea stabilirii reglementărilor urbanistice aplicabile terenului situat în extravilanul municipiului Constanța, parcela A 648/5, lot 4, inițiator Stanciu Elena - reanalizare din 14.04.2022 și 11.11.2021;
 5. PUD – amenajare zonă loisir – Port Tomis – etapa III, Faza 3.1. - elaborare PUD preliminar, inițiator UAT municipiul Constanța – documentație revizuită.  

Comisia tehnică de estetică urbană și Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism se vor întruni în data de 29.09.2023, începând cu ora 10:00, în sala de ședințe din bd. Tomis nr. 51, etaj 1, având următoarea ordine de zi:

Pentru CT.EU:

 1. Cerere formulată de Direcția generală de evidență a persoanelor Constanța privind avizarea documentației faza DTAC conform CU nr. 1648/2023 – Amplasare firmă, str. Ștefan cel Mare nr. 44;
 2. Cerere formulată de Popescu Adrian privind avizarea documentației faza DTAC conform CU nr. 1371/2023 – Amplasare firmă, str. CA Rosetti nr. 1;

Pentru CT.ATU:

 1. PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Bărăgan, str. Theodor Burada, str. Cibinului și str. Labirint, initiator Crizantema SRL - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 2. PUD – modificarea reglementărilor urbanistice privind retragerile față de limitele laterale și posterioară de proprietate pentru construire imobil S+P+1E – locuință unifamilială, împrejmuire teren și organizare de șantier, str. mr. Gheorghe Murea nr. 12-14, investitor Dăscălescu Elena – etapa demarare consultare publică;
 3. Cerere emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ – reglementare teren intravilan - str. Suceava nr. 4A, inițiator Radu Bianca-Marga;
 4. PUZ – Celulozei - Etapa 2 – Studii de fundamentare, inițiator UAT municipiul Constanța;
 5. PUZ – Piața Griviței - Etapa 2 – Studii de fundamentare, inițiator UAT municipiul Constanța;
 6. PUZ – Poarta 3 – Etapa 2 – Studii de fundamentare, inițiator UAT municipiul Constanța;
 7. PUZ – Actualizare PUZ Mamaia aprobat prin HCL nr. 121/2013 - Etapa 2 – Studii de fundamentare, inițiator UAT municipiul Constanța;
 8. PUZ – Actualizare PUZ Veterani - Constanța sud, modificare HCL nr. 316/2013 - Etapa 2 – Studii de fundamentare, inițiator UAT municipiul Constanța
 9. PUZ Delavrancea, municipiul Constanța – Etapa 4 – PUZ final, inițiator UAT municipiul Constanța.

Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism se va întruni în data de 21.09.2023, începând cu ora 11:00, în sala de ședințe din bd. Tomis nr. 51, etaj 1, având următoarea ordine de zi:

 1. PUD – construire magazin materiale de construcție și anexe, bd. IC Brătianu nr. 131, investitor Prefabricate Dobrogea SRL – etapa demarare consultare publică;
 2. PUD – modificare imobil parter existent prin extindere pe orizontală, supraetajare, consolidare, modificare și recompartimentări interioare, realizare birou profesii liberale, str. Chiliei nr. 21, investitor Bugescu Ștefan Iunian – etapa emitere aviz Arhitect șef;
 3. PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Bărăgan, str. Theodor Burada, str. Cibinului și str. Labirint, initiator Crizantema SRL - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 4. PUD – construire imobil S+P+2E+M – locuire colectivă cu alimentație publică, comerț și servicii la parter, bd. Tomis nr. 34, investitor Vasile Nicolae - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 5. PUD – construire imobil S+P+2E+M – locuire colectivă cu alimentație publică, comerț și servicii la parter, str. Vasile Alecsandri nr. 14, investitor Moscu Florentina - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 6. PUD – construire imobil P+2E – cazare turistică și comerț, stațiunea Mamaia, zona Cazino, investor Obreja Ioan – etapa demarare consultare publică;
 7. PUD – construire imobil P+2E – cazare turistică și comerț, stațiunea Mamaia, zona Cazino, investitor Magic Stil SRL – etapa demarare consultare publică;
 8. PUZ pentru teritoriul delimitat de bd. Tomis, str. Badea Cârțan, al. Murelor și str. Tulcei, inițiator Roșu Ștefan – documentație revizuită - etapa demarare consultare publică.


Comisia tehnică de estetică urbană și Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism se vor întruni în data de 30.08.2023, începând cu ora 11:00, în sala de ședințe din bd. Tomis nr. 51, etaj 1, având următoarea ordine de zi:

Pentru CT.EU:

 1. Cerere formulată de TRIFU EUGENIA  privind avizarea documentației faza DTAC conform CU nr. 1827/2023 - AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ, str. Ștefan Mihăileanu nr. 38bis;
 2. Cerere formulată de CUȘU IANCU privind avizarea documentației faza DTAC conform CU nr. 267/2023 – AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ, bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 188A;
 3. Cerere formulată de DOBROMIR TRAIAN privind avizarea documentației faza DTAC conform CU nr. 3001/2022 – AMPLASARE SEMNALISTICĂ PUBLICITARĂ, bd. Tomis nr. 108;
 4. Cerere formulată de BISTRO TAPAS SRL privind avizarea documentației faza DTAC conform CU nr. 3043/2022 – AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ, bd. Tomis nr. 38;
 5. Cerere formulată de ISIS Medical Center SRL privind avizarea documentației faza DTAC conform CU nr. 2672/2022 – modificări compartimentări interioare, modificare fațade, reabilitarea termică a clădirii, extindere, supraetajare cu un nivel clădire existentă D+P+3E și schimbare destinație din hotel în spital, str. Mircea cel Bătrân nr. 102-102A, lot 1 - 102C, lot 2.

Pentru CT.ATU:

 1. Cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ în vederea modificării reglementărilor urbanistice aplicabile terenului situat în șos. Mangaliei, zona Doraly, lot 4, inițiator RENT MOB.RO SRL;
 2. Cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ în vederea modificării reglementărilor urbanistice aplicabile terenului situat în str. Soveja nr. 7-9, inițiator BCD INTERMED SRL;
 3. Cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ în vederea modificării reglementărilor urbanistice aplicabile terenurilor situate în str. Mihai Eminescu nr. 28 - str. Mihai Eminescu nr. 38, inițiator Verioti Constantin;
 4. Cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ în vederea modificării reglementărilor urbanistice aplicabile terenurilor situate în zona SERE - str. Vârful cu Dor nr. 26, inițiator Jecu Niculae, Culcescu Horia, Belu Oana-Camelia;
 5. Cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ construire ansamblu multifuncțional – locuințe colective, comerț, birouri, servicii, str. Chiliei, inițiatori Cambela Prod SRL și Bogaris Residential Rom Cuatro SRL;
 6. PUZ Delavrancea, municipiul Constanța – Etapa 3 – Sinteză, diagnoză și propuneri preliminare, respectiv avizare, inițiator UAT municipiul Constanța;
 7. PUD – amenajare zonă loisir – Port Tomis – etapa III, Faza 3.1. - elaborare PUD preliminar, inițiator UAT municipiul Constanța – documentație revizuită.


Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism se va întruni în data de 02.08.2023, începând cu ora 11:00, în sala de ședințe din bd. Tomis nr. 51, etaj 1, având următoarea ordine de zi:

1. Cerere emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ – amplasare skid, construire spălătorie auto / self service și împrejmuire teren, bd. Aurel Vlaicu nr. 133 – zona fabrica de pâine, inițiator Propoi Anastasia;
2. PUD - construire imobil apartamente de vacanță și spații comerciale la parter cu regim de înălțime S1+S2+P+10E-11Eretras pe amplasamentul hotelului Select, Stațiunea Mamaia, investitor Inproiect SRL – etapa demarare consultare publică;
3. PUD – amenajare zonă loisir – Port Tomis – etapa III, Faza 3.1. - elaborare PUD preliminar, inițiator UAT municipiul Constanța.


Comisia tehnică de estetică urbană și Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism se vor întruni în data de 06.07.2023, începând cu ora 11:00, în sala de ședințe din bd. Tomis nr. 51, etaj 1, având următoarea ordine de zi:

CT.EU

 1. Cerere formulată de Aegyssus Star SRL privind avizarea documentației faza DTAC, conform CU nr. 149/2023 – amplasare firme luminoase – lucrări executate fără AC, bd. Tomis nr. 52;
 2. Cerere formulată de Bosfor Anatolya SRL privind avizarea documentației faza DTAC, conform CU nr. 2468/2022 – amplasare firmă luminoasă, bd. Tomis nr. 48A-48B, ap. 1;

CT.ATU

 1. Cerere emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ modificare reglementări aplicabile terenului situat în str. Salcâmilor + bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 19-19A+94A, lot 2, inițiator Drăgan Marian (reanalizare);
 2. Cerere emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ – actualizare PUZ Port Constanța aprobat prin HCL nr. 113/2008, inițiator Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA;
 3. PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Bărăgan, str. Theodor Burada, str. Cibinului și str. Labirint, inițiator societatea Crizantema SRL – etapa demarare consultare publică;
 4. PUD – construire locuință S+P+1E și dependințe, str. Iosif Ivanovici nr. 1A, investitor Budeanu Mihai – etapa emitere aviz Arhitect șef;
 5. PUD - construire imobil în zona grădina Teatrului de vară - Complex Perla, Stațiunea Mamaia, investitor Cîrîc Daniel-Angelin - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 6. PUZ modificare retrageri, zona Valul lui Traian, inițiat pentru parcela A 929/34/2, inițiator Malciu Ana-Maria – etapa demarare consultare publică;
 7. PUZ pentru teritoriul extravilan delimitat de limita UAT Valul lui Traian, DN3 și limite cadastrale, elaborat în vederea introducerii în intravilan a parcelei A 120/1/1, inițiator Khassawneh Salim – etapa demarare consultare publică;
 8. PUD - construire imobil apartamente de vacanță și spații comerciale la parter cu regim de înălțime S1+S2+P+10E-11E retras pe amplasamentul hotelului Select, Stațiunea Mamaia, investitor Inproiect SRL – etapa demarare consultare publică;
 9. PUZ – Parcare supraetajată zona Casa de Cultură – etapa III – PUZ preliminar - Faza 3.1. - elaborare PUZ preliminar, inițiator UAT municipiul Constanța – reanalizare;
 10. PUD – construire ansamblu turistic P+5-8E/P+12-15E, Stațiunea Mamaia, zona Mamaia Nord, investitor Gamaro Black Sea SRL – etapa emitere aviz Arhitect șef.

Comisia tehnică de estetică urbană și Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism se vor întruni în data de 21.06.2023, începând cu ora 11:00, în sala de ședințe din bd. Tomis nr. 51, etaj 1, având următoarea ordine de zi:

CT.EU

 1. Cerere formulată de CJC privind avizarea documentației faza DTAC, conform CU nr. 2481/17.10.2022 – construire terasă acoperită, cu închideri perimetrale glisante în vecinătatea spațiului comercial existent în Pavilionul Expozițional Constanța, bd. Mamaia nr. 331A;
 2. Cerere formulată de Ivanov Cătălin privind avizarea documentației faza DTAC, conform CU nr. 760/04.5.2022construire imobil Sp+P+2E+M – locunțe colective cu spații comerciale la parter, str. Ionel Perlea nr. 3;

CT.ATU

 1. PUD – construire ansamblu turistic P+5-8E/P+12-15E, Stațiunea Mamaia, zona Mamaia Nord, investitor Gamaro Black Sea SRL - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 2. PUD – realizare clădire multifuncțională cu sediu firmă, servicii publice, comerț cu amănuntul, bd. Mamaia nr. 130, investitor Dacia Dental Clinic SRL - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 3. PUD – construire locuință S+P+1E, str. Petre Dacălu nr. 2, investitor Petre Bogdan-Nicolae – etapa demarare consultare publică;
 4. PUD – modificare imobil parter existent prin extindere pe orizontală, supraetajare, consolidare, modificare și recompartimentări interioare, realizare birou profesii liberale, str. Chiliei nr. 21, investitor Bugescu Ștefan Iunian – etapa demarare consultare publică;
 5. PUZ pentru teritoriul intravilan delimitat de str. Jupiter, str. Constantin Brătescu, str. IG Duca, bd. Mamaia și str. Srmisegetuza, inițiator Medimar Imagistic Services SRL - etapa demarare consultare publică
 6. PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Cameliei, limite cadastrale, str. Pictor Nicolae Grigorescu și str. Pictor Ștefan Luchian, inițiator Damianos Janeet – etapa demarare consultare publică;
 7. PUD - amenajare zonă loisir – Port Tomis, municipiul Constanța conform contractului de prestări servicii nr. 236486/09.11.2022 – etapa 2 - Studii de fundamentare;
 8. PUZ "Park & Ride Nord", din municipiul Constanta, conform contractului nr. 163246/26.08.2019 – etapa 4 – PUZ final.
Comisia tehnică de estetică urbană și Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism se vor întruni în data de 08.06.2023, începând cu ora 11:00, în sala de ședințe din bd. Tomis nr. 51, etaj 1, având următoarea ordine de zi:

A. CT.EU

 1. Cerere formulată de Meduza Star SRL pentru Humana People to People SRL privind avizarea documentației faza DTAC, conform CU nr. 1919/2022 – amplasare panouri publicitare – lucrări executate fără AC, str. Răscoala din 1907 nr. 10;
 2. Cerere formulată de CMI Grădinaru Georgeta-Simona privind avizarea documentației faza DTAC, conform CU nr. 2586/2022 – amplasare firme la fațadă, bd. Mamaia nr. 34, bl. LV3, sc. A, ap. 5;
 3. Cerere formulată de Bistro Tapas SRL privind avizarea documentației faza DTAC, conform CU nr. 3043/2022 – amplasare firme și copertine retractabile – lucrări executate fără AC, bd. Tomis nr. 38, ap. 2;
 4. Cerere formulată de Trașcă Adrian privind avizarea documentației faza DTAC conform CU nr. 756/04.05.2022 – schimbare destinație locuință uinfamilială în imobil cu funcțiuni mixte: locuiță, sediu administrativ și spațiu servcii, amenajări interioare, înlocuire șarpantă cu terasă circulabilă peste parter, schimbare plan și materiale învelitoare peste etaj 1, modificări fațade, str. Miron Costin nr. 4.

B. CT.ATU

 1. PUD – construire locuință individuală P+2E cu funcțiune complementară la parter, bd. 1 Mai nr. 61, lot 1, investitor Vineș Alexandru – etapa demarare consultare publică;
 2. PUD – construire imobil S+P+2E, str. Traian nr. 12, investitor Pilici Irina-Maria – etapa emitere aviz Arhitect șef;
 3. PUD – construire locuință P+2E, zona Campus Univesritar, mal lac Siutghiol, investitor Genesis Concept SRL – etapa demarare consultare publică;
 4. PUD – construire imobil S+P+2E+M – locuire colectivă cu alimentație publică, comerț și servicii la parter, bd. Tomis nr. 34, investitor Nicolae Vasile – etapa demarare consultare publică;
 5. PUD – construire imobil S+P+2E+M – locuire colectivă cu alimentație publică, comerț și servicii la parter, str. Vasile Alecsandri nr. 14, investitor Moscu Florina – etapa demarare consultare publică;
 6. PUZ – amenajare piață urbană zona Gara CF, inițiator Confort Urban SRL – etapa emitere aviz Arhitect șef;
 7. PUZ pentru teritoriul delimitat de bd. Tomis, str. Badea Cârțan, al. Murelor și str. Tulcei, inițiator Roșu Ștefan – etapa demarare consultare publică;
 8. PUD - construire imobil parter, Stațiunea Mamaia, zona Hotel Perla, investitor Margona SRL – etapa emitere aviz Arhitect șef;
 9. Cerere emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ – reglementare teren intravilan (trup izolat) – modificare funcțiuni și indicatori urbanistici, bd. IC Brătianu nr. 248, inițiator Tomis Real Estate SRL;
 10. Cerere emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ modificare reglementări aplicabile terenului situat în str. Salcâmilor + bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 19-19A+94A, lot 2, inițiator Drăgan Marian.Comisia tehnică de estetică urbană și Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism se vor întruni în data de 17.05.2023, începând cu ora 11:00, în sala de ședințe din bd. Tomis nr. 51, etaj 1, având următoarea ordine de zi:

CT.EU

1. Cerere formulată de Dental Laser Center SRL privind avizarea documentației conform CU nr. 2881/2022 – AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ, str. Ion Bănescu nr. 6A.

CT.ATU

1. Reanalizare PUD - construire imobil S+P+6E+etaj tehnic – locuințe colective cu spații comerciale la parter, Palazu Mare, parcela VN 385/1/2, investitor Naciadi Enache – etapa emitere aviz Arhitect șef;

2. PUZ – Actualizare PUZ reabilitarea și revitalizarea zonei peninsulare a municipiului Constanța, aprobat prin HCL nr. 416/2003, din municipiul Constanța - Etapa 1 – Situația existentă - disfuncționalități, analiză SWOT, inițiator UAT municipiul Constanța;

3. PUZ – Elaborare PUZ zona centrală a municipiului Constanța - Etapa 1 – Situația existentă - disfuncționalități, analiză SWOT, inițiator UAT municipiul Constanța;

4. PUZ – Elaborare PUZ Tomis I – Tomis II, municipiul Constanța - Etapa 1 – Situația existentă - disfuncționalități, analiză SWOT, inițiator UAT municipiul Constanța;

5. PUZ – Actualizare PUZ Palazu Mare - modificare HCL nr. 121/2011, municipiul Constanța - Etapa 1 – Situația existentă - disfuncționalități, analiză SWOT, inițiator UAT municipiul Constanța.


Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism se va întruni în data de 10.05.2023, începând cu ora 11:00, în sala de ședințe din bd. Tomis nr. 51, etaj 1, având următoarea ordine de zi:

 1. Cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ pentru reglementarea terenului situat în bd. Mamaia nr. 104, inițiator Diaconescu Vivian Nicolae;
 2. Cerere emitere punct de vedere – proiect faza AC – construirea, organizarea și dotarea unui nou acvariu în cadrul Complexului muzeal de științe ale naturii Constanța, bd. Mamaia nr. 255, investiție realizată de Consiliul județean Constanța;
 3. PUZ – Actualizare PUZ Mamaia aprobat prin HCL nr. 121/2013 - Etapa 1 – Situația existentă - disfuncționalități, analiză SWOT, inițiator UAT municipiul Constanța;

PUZ – Actualizare PUZ Veterani - Constanța sud, modificare HCL nr. 316/2013 - Etapa 1 – Situația existentă - disfuncționalități, analiză SWOT, inițiator UAT municipiul Constanța.Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism și Comisia tehnică de estetică urbană se vor întruni în data de 03.05.2023, începând cu ora 11:00, în sala de ședințe din bd. Tomis nr. 51, etaj 1, având următoarea ordine de zi:

1. CT.EU

1. Cerere formulată de Sisteme de ventilație HVAC SRL privind avizarea documentației conform CU nr. 2045/2022 - AMPLASARE RECLAMĂ - LITERE VOLUMETRICE, bd. Tomis nr. 30;

2. Cerere formulată de Blue Bike Gate One SRL privind avizarea documentației conform CU nr. 669/2023 - AMPLASARE FIRME LUMINOASE, bd. Elisabeta nr. 2B, zona Poarta 1 Port Constanța;

3. Cerere formulată de Irimia Gheorghiță privind avizarea documentației conform CU nr. 1606/2022 - AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ, bd. Tomis nr. 55A;

4. Cerere formulată de Tiryaki Paul privind avizarea documentației conform CU nr. 813/2023 - AMPLASARE FIRME LUMINOASE, str. Revoluția din 22 decembrie 1989 nr. 6;

5. Cerere formulată de IGA SERV Imobiliare SRL privind modificare proiect autorizat cu AC nr. 233/2021 - AMPLASARE MIJLOC PUBLICITAR, (modificare dimensiuni panou), str. Nicolae Grindeanu nr. 70 bl. C2;

6. Cerere formulată de IGA SERV Imobiliare SRL privind modificare proiect autorizat cu AC nr. 706/2021 - AMPLASARE MIJLOC PUBLICITAR, (modificare dimensiuni panou), bd. 1 Decembrie 1918 nr. 2A bl. I2;

7. Cerere formulată de IGA SERV Imobiliare SRL privind modificare proiect autorizat cu AC nr. 232/2021 - AMPLASARE MIJLOC PUBLICITAR, (modificare dimensiuni panou), bd. Tomis nr. 281 bl. T9.

2. CT.ATU

1. PUZ pentru teritoriul extravilan, parcela A 1033/8, delimitat de limita intravilan și limite cadastrale, inițiator Stroe Constantin - etapa emitere aviz Arhitect șef;

2. PUZ - Celulozei - Etapa 1 - Situația existentă - disfuncționalități, analiză SWOT, inițiator UAT municipiul Constanța;

3. PUZ - Piața Griviței- Etapa 1 - Situația existentă - disfuncționalități, analiză SWOT, inițiator UAT municipiul Constanța;

4. PUZ - Poarta 3 - Poarta 4 - Etapa 1 - Situația existentă - disfuncționalități, analiză SWOT, inițiator UAT municipiul Constanța.
Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism se va întruni în data de 26.04.2023, începând cu ora 11:00, în sala de ședințe din bd. Tomis nr. 51, etaj 1, având următoarea ordine de zi:

1. PUD – construire locuință și dependințe, str. Iosif Ivanovici nr. 1A, investitor Budeanu Mihai – etapa demarare consultare publică;
2. Cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ – reglementare teren extravilan, identificat cu nr. cadastral 220240, zona Mobexpert, inițiator Pîra Carmen;
3. Cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ – reglementare terenuri extravilane, identificate cu nr. cadastrale 236121, 236122, 235528, 235380 și 235488, inițiator Precup Sorin;
4. PUD – construire ansamblu turistic P+5-8E/P+12-15E, Stațiunea Mamaia, zona Mamaia Nord, investitor Gamaro Black Sea SRL – etapa demarare consultare publică;
5. PUD - construire imobil în zona grădina Teatrului de vară - Complex Perla, Stațiunea Mamaia, investitor Cîrîc Daniel-Angelin - etapa demarare consultare publică;
6. PUZ pentru teritoriul extravilan, parcela A 1033/8, delimitat de limita intravilan și limite cadastrale, inițiator Stroe Constantin – etapa emitere aviz Arhitect șef;
7. Ghid / regulament de intervenție pentru reabilitarea clădirilor din zonele protejate construite ale municipiului Constanța elaborat conform contractului de prestări servicii nr. 146627/14.07.2022, prestator Asocierea CIVITA Strategy & Consulting SA – Logic Plan SRL, beneficiar UAT municipiul Constanța.


Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism și Comisia tehnică de estetică urbană se vor întruni în data de 12.04.2023, începând cu ora 11:00, în sala de ședințe din bd. Tomis nr. 51, etaj 1, având următoarea ordine de zi:

CT.EU

 1. Cerere formulată de IMOBILIARE SAV SRL privind avizarea documentației conform CU nr. 1965/2022 – AMPLASARE RECLAMĂ - LITERE VOLUMETRICE, bd. Ferdinand nr. 53;
 2. Cerere privind avizarea documentației faza AC - instalare firmă luminoasă farmacie, conform CU nr. 2252/2021, bd. Tomis nr. 213, Bl. TS8, Ap. 5 beneficiar Eurosantis SRL;
 3. Cerere privind avizarea documentației faza AC - instalare firmă luminoasă farmacie, conform CU nr. 2251/2021, bd. Tomis nr. 147A, Bl. TS2, Mag. 279 beneficiar Farmmond SRL;
 4. Cerere privind avizarea documentației faza AC - amplasare firme, conform CU nr. 2586/2022, bd. Mamaia nr. 34, beneficiar CMI Grădinaru Georgeta Simona.

CT.ATU

 1. PUD – construire imobil parter – alimentație publică, Stațiunea Mamaia, zona Hotel Perla, investitor Margona MTC SRL – etapa demarare consultare publică;
 2. Cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ – reglementare teren intravilan bd. Tomis nr. 108A – zona Sala Sporturilor, inițiator Carataș Maria;
 3. PUD – reconfigurare imobil parter în D+P+2E – locuire cu spațiu comercial la demisol, str. Petru Vulcan nr. 70, investitor Vâlsan Constantin – etapa emitere aviz Arhitect șef;
 4. Reanalizare cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ – reglementare teren intravilan, parcela A 1095/77, lot 1+lot 2, str. Flavia, inițiator Drăgan Emel;
 5. PUD – amenajare zonă loisir, Port Tomis - etapa 1 – Analiza situației existente – inițiator UAT municipiul Constanța.

Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism și Comisia tehnică de estetică urbană se vor întruni în data de 31.03.2023, începând cu ora 11:45, în sala de ședințe din bd. Tomis nr. 51, etaj 1, având următoarea ordine de zi:

CT.EU

 1. Cerere formulată de IMOBILIARE SAV SRL privind avizarea documentației conform CU nr. 1965/2022 – AMPLASARE RECLAMĂ - LITERE VOLUMETRICE, bd. Ferdinand nr. 53;

CT.ATU

 1. PUZ pentru teritoriul delimitat de bd. Aurel Vlaicu și limte cadastrale, zona Mobexpert, inițiator MPM Real Estate Investment SRL - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 2. PUD – construire clădire multifuncțională cu sediu firmă, servicii publice, comerț cu amănuntul, bd. Mamaia nr. 130, investitor Dacia Dental Clinic SRL – etapa demarare consultare publică;
 3. PUD – construire imobil P+1E, zona Palas, teren rezultat din alipirea parcelelor: A 929/8/1, A 929/8/2, A 929/8/3, A 929/8/4, A 929/8/6, A 929/8 (drum acces), A 929/9 și A 929/10, investitor BHS TRANS SRL – etapa emitere aviz Arhitect șef;
 4. PUD – construire unitate de producție, zona Palas CFR, teren rezultat prin alipirea parcelelor A 903/82/3, A 903/84/4 și 903/82/5, investitor Ando Com SRL – etapa emitere aviz Arhitect șef;
 5. PUZ pentru teritoriul extravilan delimitat de DN3C, parcela IE 228602, drum de exploatare și parcela IE 226901, inițiator Vlăsceanu Cornel – etapa emitere aviz Arhitect șef;
 6. Cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ – reglementare teren intravilan DN2A Centura vest, intersecție cu Poiana, inițiator Lukoil Downstream SRL.

Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism și Comisia tehnică de estetică urbană se vor întruni în data de 09.03.2023, începând cu ora 11:30, în sala de ședințe din bd. Tomis nr. 51, etaj 1, având următoarea ordine de zi:

CT.EU

 1. Cerere emitere aviz CT.EU pentru DTAC – amplasare firmă luminoasă, bd. Tomis nr. 55A, beneficiar Irimia Gheorghiță;
 2. Cerere emitere aviz CT.EU pentru DTAC – amplasare firmă luminoasă – lucrări executate fără AC, str. Ștefan cel Mare nr. 26, lot 2, beneficiar SP Carmina SRL;
 3. Cerere emitere aviz CT.EU pentru proiect iliminat arhitectural aferent DTAC – construire 2 imobile cu subsol comun: C1 – S+P+9-10E și C2 – S+P+7-8E, cu funcțiunea de locuire colectivă, zona Palazu Mare, str. Londra, parcela VN 309/2, beneficiar Nova Property Development SRL;
 4. Cerere emitere aviz CT.EU pentru proiect iliminat arhitectural aferent DTAC – construire 2 imobile cu subsol comun: C1 – S+P+9-10E și C2 – S+P+6-7E, cu funcțiunea de locuire colectivă cu spații comerciale și birouri la parter, zona Palazu Mare, str. Londra, parcela VN 311/2/2, beneficiar Nova Property Development SRL.

CT.ATU

 1. PUD – construire locuință P+1E cu locuri de parcare la parter, str. Petre Ispirescu nr. 8, investitor Rusu Ionel – etapa emitere aviz Arhitect șef;
 2. PUD – imobil S+P+2E, str. Traian nr. 12, investitor Pilici irina-Maria – etapa demarare consultare publică;
 3. PUZ Delavrancea, municipiul Constanța – Etapa 3 – Sinteză, diagnoză și propuneri preliminare, respectiv avizare, inițiator UAT municipiul Constanța.

Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism și Comisia tehnică de estetică urbană se vor întruni în data de 03.03.2023, începând cu ora 10:00, în sala de ședințe din bd. Tomis nr. 51, etaj 1, având următoarea ordine de zi:

CT.EU

 1. Cerere emitere aviz CT.EU pentru DTAC – amplasre firmă luminoasă, bd. Tomis nr. 55A, beneficiar Irimia Gheorghiță;
 2. Cerere emitere aviz CT.EU pentru DTAC – reparații, conservare, reabilitare fațade și modificări culori fațade și tâmplărie exterioară, recompartimentări interioare, repoziționare unități exterioare de aer condiționat, str. Dacia nr. 36, beneficiar Duțescu Any și Sorin Amedeo.

CT.ATU

 1. PUD – construire imobil P+2E+M – locuire colectivă, zona Compozitori, lot 74, str. Edmond Deda, investitor Iacob Sorin – etapa emitere aviz Arhitect șef;
 2. Cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ – reglementare teren str. Traian nr. 53, lot 2/2, inițiator Mecrin Holiday SRL;
 3. PUD – reconfigurare imobil parter în D+P+2E – locuire cu spațiu comercial la demisol, str. Petru Vulcan nr. 70, investitor Vâlsan Constantin – etapa demarare consultare publică;
 4. PUZ pentru teritoriul extravilan delimitat de DC89, parcela IE 250425 și parcela IE 219935, inițiator Dănilă Cristian – etapa emitere aviz Arhitect șef;
 5. PUZ Actualizare documentație de urbanism zona Compozitori – etapa IV – PUZ final - inițiator UAT municipiul Constanța;
 6. PUZ Delavrancea, municipiul Constanța – Etapa 3 – Sinteză, diagnoză și propuneri preliminare, respectiv avizare, inițiator UAT municipiul Constanța.

Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism se vor întruni în data de 17.02.2023, începând cu ora 12:00, în sala de ședințe din bd. Tomis nr. 51, etaj 1, având următoarea ordine de zi:

CT.EU

 1. Cerere emitere aviz CT.EU pentru DTAC - Reabilitare imobil S+P+3E, str. Traian nr. 25, beneficiar Itoafă Florian;

CT.ATU

 1. PUD - construire imobil P+1E – servicii, comerț, depozitare, zona Palas, parcelele alipite A 929/8/1-929/8/6, A 929/10, investitor BHS Trans SRL – etapa demarare consultare publică;
 2. Cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ – reglementare teren intravilan, parcela A 1095/77, lot 1+lot 2, str. Flavia, inițiator Drăgan Emel;
 3. Cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ – reglementare teren aferent Complex comercial Flămânda, str. Flămânda nr. 19A - 19B, inițiator Caraman Daniela;
 4. Cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ – reglementare teren extravilan, parcela A 663/7/1/12, inițiator Chilișoiu Marius;
 5. PUZ – Parcare supraetajată zona Casa de Cultură – etapa III – PUZ preliminar - Faza 3.1. - elaborare PUZ preliminar, inițiator UAT municipiul Constanța;
 6. PUZ Avantech Cont – etapa IV – PUZ final - inițiator UAT municipiul Constanța;
 7. PUZ Regenerare urbană zona Balada – etapa IV – PUZ final - inițiator UAT municipiul Constanța;
 8. PUZ – introducere teren în intravilan și dezvoltare zonă specifică unităților de producție, depozitare și logistică, parcela A 1033/8, inițiator Stroe Constantin – etapa demarare consultare publică;
 9. PUD - construire imobil zona grădina Teatrului de vară - Complex Perla, Stațiunea Mamaia, investitor Cîrîc Daniel-Angelin – reanalizare pentru demarare consultare publică.

Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism se vor întruni în data de 03.02.2023, începând cu ora 13:30, în sala de ședințe din bd. Tomis nr. 51, etaj 1, având următoarea ordine de zi:

 1. PUD - construire imobil S+P+6E+etaj tehnic – locuințe colective cu spații comerciale la parter, Palazu Mare, parcela VN 385/1/2, investitor Naciadi Enache – etapa emitere aviz Arhitect șef;
 2. Cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ – reglementare teren intravilan, parcela A 656/17/2, prel. Str. Nicolae Filimon, inițiator Eurovet Logistics SRL;
 3. PUZ – Marile Bulevarde – etapa III – Sinteză, diagnoză și propuneri preliminare, inițiator UAT municipiul Constanța.

Comisia tehnică de estetică urbană și Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism se vor întruni în data de 18.01.2023, începând cu ora 12:00, în sala de ședințe din bd. Tomis nr. 51, etaj 1, având următoarea ordine de zi:

A. Pentru CT.EU:

 1. Cerere formulată de SISTEME DE VENTILAȚIE HVAC SRL  privind avizarea documentației conform C.U. nr. 2045/2022 - AMPLASARE SIGLĂ LUMINOASĂ VOLUMETRICĂ, bd. Tomis nr. 30;
 2. Cerere formulată de TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA privind avizarea documentați conform CU nr. 1172/2022 – INSTALARE FIRMĂ LUMINOASĂ, bd. Tomis nr. 79-81, LOT 2;
 3. Cerere formulată de IMOBILIARE SAV SRL privind avizarea documentației conform CU nr. 1965/2022 – AMPLASARE RECLAMĂ-LITERE VOLUMETRICE, bd. Ferdinand nr. 53.

B. Pentru CT.ATU:

 1. Reanalizare cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ – reglementare teren extravilan parcela A 1080/4, inițiator Tudoran Cristian Mircea;
 2. PUZ pentru teritoriul extravilan delimitat de DC89, parcela IE 250425 și parcela IE 219935, inițiator Dănilă Cristian – etapa demarare consultare publică;
 3. PUZ pentru teritoriul extravilan delimitat de DN3C, parcela IE 228602, drum de exploatare și parcela IE 226901, inițiator Vlăsceanu Cornel – etapa demarare consultare publică;
 4. PUZ – Marile Bulevarde – etapa III – Sinteză, diagnoză și propuneri preliminare, inițiator UAT municipiul Constanța.

Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism se va întruni în data de 12.01.2023, începând cu ora 12:00, în sala de ședințe din bd. Tomis nr. 51, etaj 1, având următoarea ordine de zi:

 1. PUD – construire imobil P+4E – locuințe colective cu spații comerciale la parter, str. Baba Novac nr. 167, investitor Caramihai Cristian – etapa emitere aviz Arhitect șef;
 2. Cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ – reglementare teren zona Tomis III – Mega Image, inițiator Ionescu Ioana;
 3. Reanalizare cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ – reglementare teren extravilan situat în zona sere, inițiator Constantin Georgeta;
 4. Cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ – reglementare teren str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 22, inițiator Damianos Janeet;
 5. Cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ – reglementare teren str. Eliberării nr. 62, zona Eliberării – Halta Traian lot 1, inițiator Five Holding SA prin Ciuceanu Valentin;
 6. Cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ – reglementare teren str. lt. Economu nr. 1B + str. mr. Șofran nr. 2, lot 1 și lot 2, inițiator Dunose Rodica;
 7. Reanalizare cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ – reglementare teren extravilan parcela A 1080/4, inițiator Tudoran Cristian Mircea.

Comisia tehnică de estetică urbană și Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism se vor întruni în data de 07.12.2022, începând cu ora 12:00, în sala de ședințe din bd. Tomis nr. 51, etaj 1, având următoarea ordine de zi:

A. Pentru CT.EU

1. Cerere privind avizarea documentației faza AC - instalare firmă luminoasă farmacie, conform CU nr. 2252/2021, bd. Tomis nr. 213, Bl. TS8, Ap. 5 beneficiar Eurosantis SRL;
2. Cerere privind avizarea documentației faza AC - instalare firmă luminoasă farmacie, conform CU nr. 2251/2021, bd. Tomis nr. 147A, Bl. TS2, Mag. 279 beneficiar Farmmond SRL;
3. Solicitare avizare proiect iluminat arhitectural faza AC – construire locuință individuală P+1E, împrejmuire teren și organizare de șantier, parcela A 656/26 lot 2, beneficiari Haliț Gheorghe și Haliț Lenuța.

B. Pentru CT.ATU

1. PUD - construire imobil P+1E – locuință individuală și birou, str. Dragoslavele nr. 4, investitor Panait Vali-Cătălin – etapa emitere aviz Arhitect șef;
2. Cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ – reglementare teren extravilan parcela A 1080/4, inițiator Tudoran Cristian Mircea;
3. PUD – construire imobil parter – alimentație publică, Stațiunea Mamaia, zona Hotel Perla, investitor Margona MTC SRL – etapa demarare consultare publică;
4. PUD - construire unitate de producție, zona Palas CFR, teren rezultat prin alipirea parcelelor parcela A 903/82/3, A 903/84/4 și 903/82/5, investitor Ando Com SRL – etapa demarare consultare publică;
5. PUZ – amenajare piață urbană zona Gara CF, inițiator Confort Urban SRL – etapa demarare consultare publică.


Comisia tehnică de estetică urbană și Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism se vor întruni în data de 15.11.2022, începând cu ora 10:00, în sala de  ședințe din bd. Tomis nr. 51, etaj 1, având următoarea ordine de zi:

A. Pentru CT.EU

1. Cerere formulată de Decor Publicitate SRL privind avizarea documentației conform CU nr. 397/2022 - Amplasare suporturi publicitare tip MESH, cu afisaj variabil, bd. Tomis nr. 137, Bl. LV1;
2. Cerere formulată de BRD-GSG privind avizarea documentației conform CU nr. 1860/2022 – Modernizare, modificare fațade și semnalizare sediu, str. Eliberăriinr. 30A;
3. Cerere formulată de Bimmer Workshop SRL privind avizarea documentației conform CU nr. 1576/2022 - Firmă luminoasă (totem), parcela A898/27;
4. Cerere formulată de Sisteme de Ventilație HVAC SRL prin Marincom SRL, privind avizarea documentației conform CU 2045/2022 - Amplasare siglă luminoasă volumetrică, bd. Tomis nr. 30;
5. Cerere formulată de CT BUS SA pentru - colantare autobuze care circulă pe traseul liniilor 101, 2-43, 102 și 44, pe perioada 15.11.2022-31.12.2023;
6. Cerere formulată de Țiriac Auto SRL privind avizarea documentației conform CU nr. 727/2022 – amplasare signalistică Brand Hyundai, sos. Mangaliei nr. 211 lot 1/1;
7. Cerere formulată de Țiriac Auto SRL privind avizarea documentației conform CU nr. 728/2022 – amplasare signalistică Brand Mercedes Benz, sos. Mangaliei nr.211 lot 1/1.
8. Cerere formulată de Țiriac Auto SRL privind avizarea documentației conform CU nr. 729/2022 – amplasare signalistică Brand Ford, sos. Mangaliei nr. 211 lot 1/1.

B. Pentru CT.ATU

1. PUZ pentru teritoriul delimitat de bd. Aurel Vlaicu și limte cadastrale, zona Mobexpert, inițiator MPM Real Estate Investment SRL - etapa demarare consultare publică;
2.  Cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ – reglementare terenuri situate în str. Amurgului nr. 15-17, inițiator Enescu Romeo;
3. PUD – construire locuință P+1E cu locuri de parcare la parter, str.Petre Ispirescu nr. 8, investitor Rusu Ionel – etapa demarare consultare publică;
4. PUZ – regenerare urbană zona Balada, inițiator UAT municipiul Constanța, etapa PUZ final;
5. PUZ Avantech Cont, inițiator UAT municipiul Constanța, etapa PUZ final;
6. PUZ Actualizare documentație de urbanism zona Compozitori, inițiator UAT municipiul Constanța, etapa PUZ final.


Comisia tehnică de estetică urbană și Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism se vor întruni în data de 09.11.2022, începând cu ora 11:00, în sala de ședințe din bd. Tomis nr. 51, etaj 1, având următoarea ordine de zi:

 1. PUZ pentru zona delimitată de str. Tisei și limite cadastrale, inițiator Isaran Green SRL - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 2. Cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ – reglementare teren situat în str. Cibinului nr. 14C, inițiator Crizantema SRL;
 3. PUD – construire imobile P+4-6E – locuințe colective, str. Rozelor nr. 5, investitor Cambela Prod SRL – etapa emitere aviz Arhitect șef;
 4. PUD – construire imobil S+P+6E+etaj tehnic – locuire colectivă cu spații comerciale la parter, Palazu Mare, parcela VN 385/1/2, investitor Naciadi Enache – etapa demarare consultare publică;
 5. PUD – construire imobil S+P+M+5-8E – locuire colectivă, Stațiunea Mamaia, zona grădina de vară Albatros, investitor Cîrîc Daniel – Angelin – etapa demarare consultare publică;
 6. PUZ parcare supraetajată Casa de Cultură, inițiator UAT municipiul Constanța - etapa II Studii de fundamentare;
 7. Cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ – reglementare teren bd. Aurel Vlaicu nr. 186 lot 2-6, inițiator Comtrans SA, reanalizare AO nr. 79264/26.04.2021.

Comisia tehnică de estetică urbană și Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism se vor întruni în data de 13.10.2022, începând cu ora 11:00, în sala de ședințe din bd. Tomis nr. 51, etaj 1, având următoarea ordine de zi:

Pentru CT.EU:

1. Cerere formulată de CT BUS SA pentru emitere Aviz UAT Constanța în baza căruia se amplasează mijlocul de publicitate - colantare AUTOBUZ M2, pe traseul liniei 13, reclamă MEDSTAR 2000 SRL;
2. Cerere formulată de CT BUS SA pentru emitere Aviz UAT Constanța în baza căruia se amplasează mijlocul de publicitate - colantare AUTOBUZ MAZ 107, pe traseul liniilor 2-43, 102 si 51, reclama pizza Dominos;
3. Cerere formulată de CT BUS SA pentru prelungire Aviz UAT nr. 150013/16.08.2022 în baza căruia se amplasează mijlocul de publicitate - colantare AUTOBUZ ISUZU, pe traseul liniei 44, campanie Sinsay;
4. Cerere formulată de IMPACT 2000 SRL privind avizarea documentației conform CU nr. 1341/2022 – amplasare firmă luminoasă, copertină şi totem neluminos, str. Dezrobirii nr. 106, bl. IS10, sc. C, ap. 74, MUN CONSTANŢA;
5. Cerere formulată de GEOMETRIC BUILD SRL privind avizarea documentației conform CU nr. 627/2022 – modificare de proiect în curs de execuţie autorizat cu AC nr. 533/2020 - construire imobile cu destinaţia de locuinţe colective P+8E prin recompartimentări interioare apartamente, modificare configuraţie scări interioare şi etaj tehnic, modificări faţade, modificare înălţimi niveluri, reamenajare acces incintă şi plan de situaţie, elemente semnalistică, împrejmuire şi construire sală de fitness P+1E, str. General de Brigadă Ioan Eremia nr. 7;
6. Cerere formulată de PHOENIX MEDIA SRL privind avizarea documentației conform CU nr. 2314/2022 – amplasare panou publicitar e-backlit, bd. Aurel Vlaicu nr. 2A;
7. Cerere formulată de SYNEVO ROMÂNIA SRL privind avizarea documentației, conform CU nr. 3613/2021 – amplasare elemente de signalistică luminoasă pe faţada centrului de recoltare analize medicale SYNEVO bd. Tomis nr. 146, bl. TD3A;
8. Cerere formulată de TOMIS GENERAL CONTRACTOR SRL privind avizarea documentației conform CU nr. 3827/2021 – construire hypermarket KAUFLAND cu regim de înălţime P+1E, amplasare container reciclare, container imbiss fast food, cort imbiss fast food, post trafo, bazin rezerva incendiu, bazin retenţie umbrire parcare, staţii încărcare vehicole electrice, amenajări exterioare în incintă rampă de andocare, platformă parcare, spaţii verzi, drumuri trotuare, padocuri carucioare, împrejmuire, totem şi elemente de semnalistică publicitară, accese rutiere şi pietonale racorduri la drumurile publice şi organizare de şantier, str. Ion Roată nr. 3, lot 1/1/2 şi lot 4;
9. Cerere formulată de SUPERNOVA CONSTANŢA SRL privind avizarea documentației conform CU nr. 1867/2022 – amplasare sigle volumetrice şi plane pe terasa centrului comercial CORA Constanţa, str. Cumpenei nr. 2, lot 2/1;
10. Cerere emitere punct de vedere - proiect iluminat arhitectural aferent imobil 2S+P+6E+teresă circulabilă – locuire colectivă cu spațiu comercial la parter, bd. Mamaia nr. 161, investitor MCF Construct 2000 SRL.

Pentru CT.ATU:

1. Cerere emitere punct de vedere – proiect faza AC – construirea, organizarea și dotarea unui nou acvariu în cadrul Complexului muzeal de științe ale naturii Constanța, bd. Mamaia nr. 255, investiție realizată de Consiliul județean Constanța;
2. PUD - construire 2 imobile P+1E locuire individuală, zona Compozitorilor, str. Eduard Caudella nr. 44B, investitor Marinii Buildings Development SRL – etapa emitere aviz Arhitect șef;
3. Cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ – reglementare teren intravilan situat în zona sere, parcelele A 1113/80 lot 1 și lot 2, A 1113/77 lot 2, inițiatori Jecu Nicolae, Culcescu Horia și Belu Oana Camelia;
4. PUD – construire imobil P+4E – locuințe colective cu spații comerciale la parter, str. Baba Novac nr. 167, investitor Caramihai Cristian – etapa demarare consultare publică;
5. Cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ – reglementare teren str. Mihai Eminescu nr. 29, inițiator Discount Provident SRL, reanalizare AO nr. 57388/13.04.2020;
6. Cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ – reglementare teren situat în str. Antim Ivireanu nr. 7, lot 2, inițiator Dragu Angelica.Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism se va întruni în data de 23.09.2022, ora 11:30, în sala de ședințe din bd. Tomis nr. 51, etaj 1, având următoarea ordine de zi:

Pentru CT.ATU:

 1. Cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ – reglementare teren intravilan situat în bd. Aurel Vlaicu nr. 14, inițiator Domnaru Ofelia;
 2. Cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ – reglementare teren extravilan situat în zona sere, inițiator Constantin Georgeta;
 3. PUD - construire imobil P+1E – locuință individuală și birou, str. Dragoslavele nr. 4, investitor Panait Vali-Cătălin – etapa demarare consultare publică - completare documentație prezentată în 14.07.2022;
 4. Cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ – reglementare teren extravilan situat în parcela A 663/11/9, inițiator Gheorghiță Dumitru și Maria;
 5. PUD – construire imobil P+4-5-6E, Stațiunea Mamaia, bd. Mamaia nr. 428, investitor Orient Construct Decor SRL – etapa demarare consultare publică.

Pentru CT.EU:

 1. Cerere formulată de ANELMA 99 SRL privind avizarea documentației faza AC, conform CU nr. 700/14.04.2022 emis pentru ’’amplasare copertină, corpuri de iluminat, firmă/siglă, panouri și reclame pe fațadă’’, str. Soveja, zona Piața Tomis III;
 2. Cerere formulată de BRD GSG privind avizarea documentației faza AC, conform CU nr. 1045/27.05.2022 emis pentru ”modernizare, modificare fațadă și semnalizare sediu’’, bd. Tomis nr. 293, bl. T15;
 3. Cerere formulată de BRD GSG privind avizarea documentației, faza AC conform CU nr. 2802/15.09.2021 emis pentru ’’amenajare zona 24h și amplasare firmă luminoasă’’, bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 78,bl. LE22;
 4. Cerere formulată de BANCA TRANSILVANIA SA privind avizarea documentației, faza AC conform CU nr. 1437/24.06.2022 emis pentru "amplasare firmă luminoasă, modificare fațadă și amenajare interioară sediu’’, zona Trocadero, bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 82, bl. 31-32;
 5. Cerere formulată de Năstase Gabriela reprezentant DECOR PUBLICITATE SRL privind avizarea documentației faza AC conform CU nr.495/18.03.2022 emis pentru ’’amplasare suport publicitar tip mesh cu afisaj variabil 4,7m x 12m = 56,40 mp pe imobil construcție”, bd. Tomis nr. 285, bl. T11;
 6. Cerere formulată de Dunăreanu Florin Adrian reprezentant IGA SERV IMOBILIARE SRL privind avizarea documentației faza AC conform CU nr. 2727/13.09.2021 emis pentru ’’amplasare mijloc publicitar pe acoperișul blocului L117 sc. A și sc. B”, str. Nalbei nr. 5;
 7. Cerere formulată de NEO SERVIS SRL pentru APĂ ȘI PĂMÂNT SRL privind avizarea documentatiei faza AC conform CU nr. 316/03.03.2022 emis pentru ’’amplasare firme luminoase”, str. Cișmelei nr. 27B, lot 2;
 8. Cerere formulată de PREMIER RESTAURANTS ROMANIA SRL privind avizarea documentației faza AC conform CU nr. 1797/08.08.2022 emis pentru ’’amplasare semnalistică publicitară neluminoasă, aferentă spațiului McDonald’s și demolarea celei existente’’, str. Ștefan cel Mare nr. 36-40;
 9. Cerere formulată de MINI FARM SRL prin reprezentant Călin Marin privind avizarea documentației faza AC conform CU nr. 873/10.05.2022 emis pentru ’’amplasare siglă luminoasă semnal luminos cruce și panouri publicitare’’, str. Soveja nr. 116A;
 10. Cerere formulată de SC NRA COM SERVICE SRL privind avizarea documentației, faza AC conform CU nr. 2313/05.08.2021 emis pentru ’’amplasare firmă luminoasă și autocolante perforate pe vitrine’’, str. Răzoare nr. 96A;
 11. Cerere formulată de SC PROFI ROM FOOD SRL privind avizarea documentatiei, faza AC conform CU nr. 1110/08.06.2022 emis pentru ”amplasare firme luminoase - lucrări executate fără autorizație de construire”, str. Mircea cel Bătrân nr. 144, bl. MD7A.

Se suplimentează ordinea de zi a sedinței din 15.09.2022, cu doua documentatii, respectiv:

1. PUD - construire imobil P+1E – locuință individuală, str. Aristide Karatzali nr. 8, investitor Teodorescu Dragoș George – etapa emitere aviz Arhitect Șef;

2. PUZ pentru zona delimitată de str. Tisei și limite cadastrale, inițiator Isaran Green SRL - etapa demarare consultare publică.Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism se va întruni în data de 15.09.2022, ora 14:30, în sala de ședințe din bd. Tomis nr. 51, etaj 1, având următoarea ordine de zi:

 1. Cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ – reglementare teren intravilan situat în bd. Aurel Vlaicu nr. 14, inițiator Domnaru Ofelia;
 2. Cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ – reglementare teren extravilan situat în zona sere, inițiator Constantin Georgeta;
 3. PUD – construire imobil P+4-5-6E, Stațiunea Mamaia, bd. Mamaia nr. 428, investitor Orient Construct Decor SRL – etapa demarare consultare publică;
 4. Cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ – reglementare teren extravilan situat în parcela A 145/4/1, inițiator Emob Design SRL;
 5. Cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ – reglementare teren intravilan situat în str. Eduard Caudella nr. 82, inițiator Confort Decent SRL;
 6. Cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ – reglementare teren intravilan situat în bd. Aurel Vlaicu lot 2/2, inițiator Building Project & Plans SRL.Ordinea de zi a Sedinţei Comisiei Tehnice de Estetica Urbană în data de 11.08.2022, ora 13.30, în sala de şedinţe  din B-dul Tomis nr.51

 1. Cerere formulată de CT BUS S.A pentru emitere Aviz UAT Constanța în baza căruia se amplasează mijlocul de publicitate - colantare AUTOBUZ ISUZU identificat cu număr de înmatriculare CT 13 AYV, pe traseul liniei 44 – reclama SINSAY, perioada 25.07 – 24.10.2022.
 2. Cerere formulată de CT BUS S.A pentru emitere Aviz UAT Constanța în baza căruia se amplasează mijlocul de publicitate - colantare AUTOBUZ MAZ 107 identificat cu număr de înmatriculare CT 10 FDO, pe traseul liniei 102 – reclama TOM, perioada 14.07 – 13.09.2022.

 3. Cerere formulată de SOCAR PETROLEUM SA privind avizarea documentației, faza AC, conform CU nr.2823/15.09.2021 – ”CONSTRUIRE STAŢIE DE DISTRIBUŢIE CARBURANŢI CU INSTALAŢIILE ŞI AMENAJĂRILE AFERENTE , ELEMENTE DE SEMNALISTICĂ ORGANIZARE DE ŞANTIER-SOCAR I.C BRĂTIANU”. B-DUL I.C BRATIANU NR.214-214, LOT 2/2-216, MUN CONSTANŢA.

 4. Cerere formulată de DUNAREANU FLORIN-ADRIAN reprezentant IGA SERV IMOBILIARE SRL privind avizarea documentației, faza AC, conform CU nr.2727/13.09.2021 – ”AMPLASARE MIJLOC PUBLICITAR PE ACOPERISUL BLOCULUI L117 SC A SI SC B”, imobil situat în municipiul Constanța,STR.NALBEI (ALEE), NR.5, BL. 117.
 5. Cerere formulată de CONCORDE GRUPS.R.L. privind avizarea documentației faza AC, conform CU nr.1109/08.06.2022 – ”REGLEMENTĂRI PRIVIND ACCES AUTO ŞI PIETONAL PIAŢA BALADA, MONTARE BARIERĂ ACCES DINSPRE STRĂZILE ADIACENTE PIEŢEI BALADA, MODERNIZARE PARCARE AUTO EXISTENTĂ PIAŢA BALADA ŞI MONTARE FIRMĂ LUMINOASĂ, STRADA GAROFIŢEI NR.24 B, CONSTANŢA.
 6. Cerere formulată de MEGA IMAGE SRL privind avizarea documentației faza AC, conform CU nr.1046/27.05.2022 – ”MODIFICARE SEMNALISTICĂ ŞI AFIŞAJE PUBLICITARE ”, Bdul. TOMIS, NR.310 A,MUN CONSTANTA
 7. Cerere formulată de COANDA IULIAN-CATALIN reprezentant BERTUS SRL privind avizarea documentației, faza AC, conform CU nr.825/10.05.2022 – ”AMPLASARE LITERE VOLUMETRICE LUMINOASE, CASETĂ PUBLICITARĂ LUMINOASĂ ÎN CONSOLĂ ŞI RAME LUMINOASE”, B-DUL TOMIS NR.314 A, AP SP .COM 1.
 8. Cerere formulată de IORGA VALERIU reprezentant BLUE LINE SRL privind avizarea documentației, faza AC, conform CU nr.1105/08.06.2022 – ”AMPLASARE 2 FIRME LUMINOASE-FAŢADA EST ŞI VEST”, B-dul MIRCEA CEL BĂTRÂN NR.99 B, ETAJ 3 ”.   
 9. Cerere formulată de VISTA BANK (ROMANIA) SA. privind avizarea documentației faza AC, conform CU nr.1538/11.07.2022 – ”REBRENDUIRE SUCURSALĂ BANCARĂ ‘’ VISTA BANK’, RECLAMĂ ŞI SIGNALISTICĂ EXTERIOARĂ FIRMĂ LUMINOASĂ ÎN CONSOLĂ ŞI GRAFICĂ EXTERIOARĂ ATM”, str.B-DUL TOMIS NR.138-140, BL TD1B, CONSTANŢA.
 10. Cerere formulată de BOG GOLD S.R.L.privind avizarea documentației faza AC, conform CU nr.17/10.01.2022 – Amplasare firmă luminoasă şi o firmă cu afiş led dreptunghiulară, Strada Dezrobirii nr.96, bl DR4, SC B, AP 22.
 11. Cerere formulată de doamnul Calin Marin reprezentant SC MINI-FARM S.R.L.privind avizarea documentației faza AC, conform CU nr.780/04.05.2022 – ”AMENAJARI INTERIOARE , AMPLASARE FIRME LUMINOASE LA SPAŢIU EXISTENT REAMENAJARE PARCARE, ÎMPREJMUIRE TEREN”, Strada THEODOR BURADA, ZONA GARA CFR.
 12. Cerere formulată de doamna Munteanu Andreea reprezentant SC MINI-FARM S.R.L.privind avizarea documentației faza AC, conform CU nr.493/18.03.2022 – ”AMPLASARE SIGLĂ ŞI SEMNAL CRUCE”, Strada Remul Opreanu Bloc 8, scara A.
 13. Cerere formulată de domnul BAHADIR CUNEYT ŞENELreprezentant MOMENT EGITIM ARAŞTIRMA SAGLIK HIYMETLERI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI ISTAMBUL SUCURSALA CONSTANTA privind avizarea documentației faza AC, conform CU nr.1348/17.06.2022 – ”AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ”,B-DUL.MAMAIA.132.
 14. Cerere formulată de SC. PROBEAUTY DERMA SRL privind avizarea documentației faza AC, conform CU 2909/17.09.2021 - MODIFICARE FAŢADĂ, AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ, REALIZARE RAMPA ACCES PERSOANE CU DIZABILITĂŢI, REAMENAJARE ŞI RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA SEDIU FIRMĂ EXISTENT ”, Strada MIHAI VITEAZUL NR.1, BL F1, SC B, AP 24
 15. Cerere formulată de către doamna MIHAI LILIANA reprezentant HELIOFARM SA - privind avizarea documentației, faza AC, conform CU nr.1543/11.07.2022– ”AMPLASARE FIRME LUMINOASE LA PARTERUL UNUI IMOBIL EXISTENT”, STRADA RACHITAŞI NR.36.
 16. Cerere formulată de către SC DENTAL DYNAMIC SRL privind avizarea documentației, faza AC, conform CU nr.997/12.05.2022 – ”SCHIMBARE PARTIALA DE DESTINATIE SI AMPLASARE FIRMA LUMINOASA”, Strada SOVEJA, nr.78, Bl.FT3A, sc.A, Ap.3.
 17. Cerere formulată de către SC ARTIMA SA, pentru solicitare aviz amplasare de firme înscripţionate pe vitrinele/uşile de access, zona de publicitate restransă ZR1, conform regulament publicitate art. 19, pct. 4, lit. f. şi anexa 6, pct. 2.

 

Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism se va întruni în data de 11.08.2022, ora 12:00, în sala de ședințe din bd. Tomis nr. 51, etaj 1, având următoarea ordine de zi:

 1. PUZ – Atelierelor, inițiator UAT Constanța - etapa III – Sinteză, diagnoză și propuneri preliminare, respectiv, avizare;
 2. PUZ – parcare supraetajată zona Casa de Cultură, inițiator UAT Constanța – etapa I - Situația existentă - disfuncționalități, analiză SWOT;
 3. PUD - construire imobil P+2E+Etaj tehnic - unități de cazare, zona Complex Aurora, Stațiunea Mamaia, investitor Aurora Mamaia SRL – etapa emitere aviz Arhitect șef;
 4. PUD - desființare imobil existent P+4E - Hotel Select și construire imobil P+10E cu funcțiunea de apartamente de vacanță, Stațiunea Mamaia, investitor Inproiect SRL - etapa emitere aviz Arhitect șef.

Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism se va întruni în data de 01.08.2022, ora 14:00, în sala de ședințe din bd. Tomis nr. 51, etaj 1, având următoarea ordine de zi:

A. Pentru Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism - CT.ATU:

 1. PUZ – Atelierelor, inițiator UAT Constanța - etapa III – Sinteză, diagnoză și propuneri preliminare, respectiv, avizare;
 2. PUD - construire imobil P+1E – locuință individuală, str. Aristide Karatzali nr. 8, investitor Teodorescu Dragoș George - etapa demarare consultare publică;

B. Pentru Comisia tehnică de estetică urbană - CT.EU:

 1. Avizare proiect faza DTAC aferent imobil situat în Stațiunea Mamaia, zona Cazino, terasa 3 – desființare imobile existente C1 și C2 și construire imobil P+1-2E cu alimentație publică și cazare, împrejmuire teren, amplasare firmă luminoasă, conform PUD aprobat prin HCL nr. 383/2021, beneficiar Manea Cezar;
 2. Avizare proiect faza DTAC aferent imobil situat în Stațiunea Mamaia, zona Cazino, terasa 4 – desființare imobile existente C1 și C2 și construire imobil P+1-2E cu alimentație publică și cazare, împrejmuire teren, amplasare firmă luminoasă, conform PUD aprobat prin HCL nr. 384/2021, beneficiar Simca Dor SRL."Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism se va întruni în data de 14.07.2022, ora 15:00, în sala de ședințe din bd. Tomis nr. 51, etaj 1, având următoarea ordine de zi:

A. Pentru Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism - CT.ATU:

 1. PUD - construire atelier de jaluzele, str. Septimius Severus nr. 19, investitor Enache Marian - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 2. PUD - construire imobil P+1E – locuință individuală și birou, str. Dragoslavele nr. 4, investitor Panait Vali cătălin - etapa demarare consultare publică;
 3. Cerere emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ – reglementare teren situat în Stațiunea Mamaia, restaurant Național, inițiator Patria 2001 SA
 4. Cerere emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ – reglementare teren intravilan – șos Mangaliei nr. 137-139, inițiator NS Copiers SRL;
 5. Avizare proiect construire teatru pentru copii și tineret – incinta Complexului muzeal de științe ale naturii Delfinariu – faza SF/DTAC, beneficiar Consiliul județean Constanța;

B. Pentru Comisia tehnică de estetică urbană - CT.EU:

    6. Avizare proiect iluminat arhitectural aferent imobil str. Mircea cel Bătrân nr. 156 - extindere clădire,  modificare pod circulabil în mansardă, modifcare fațade, modificare compartimentări interioare – lucrări executate fără AC, beneficiar Pricopie Marius;
   7. Avizare proiect recompartimentări interioare, schimbare fațadă prin mărire gol de fereastră existentă, modernizare fațadă și amplasare reclamă luminoasă aferent imobil bd. 1 Decembrie 1918 nr. 3, bl. F17, sc. A, parter, ap. 3, beneficiar Petrescu Ioana Cristina.

Se suplimentează Ordinea de zi a Sedinței Comisiei tehnice de estetică urbană în data de 23.06.2022, ora 14:00, în sala de ședințe, din bd. Tomis nr. 51, cu următoarele documentații:

A. Pentru Comisia tehnică de estetică urbană – CT.EU:

 1. Cerere formulată de SC NEW AGE ADVERTISING AGENCY SRL privind avizarea documentației faza AC, conform CU nr.3299/19.10.2021- ”Amplasare mijloc publicitar la sol – ecran publicitar cu LED/LCD/Alte tehnologii asemănătoare, prin licitație publică – dimensiune maximă 3,2mx2,4m”.

 2. Cerere formulată de SC NEW AGE ADVERTISING AGENCY SRL privind avizarea documentației faza AC, conform CU nr.3286/19.10.2021- ”Amplasare mijloc publicitar la sol – totem indicator – prin licitație publică – dimensiuni 0,8m baza x 2,5 m înălțime. Coordonate G.P.S.: 44.216886, 28.640317”.

 3. Cerere formulată de SC NEW AGE ADVERTISING AGENCY SRL privind avizarea documentației faza AC, conform CU nr.3288/19.10.2021- ”Amplasare mijloc publicitar la sol – totem indicator – prin licitație publică – dimensiuni 0,8m baza x 2,5 m înălțime. Coordonate G.P.S.: 44.231723, 28.627275”.

 4. Cerere formulată de SC NEW AGE ADVERTISING AGENCY SRL privind avizarea documentației faza AC, conform CU nr.3300/19.10.2021- ”Amplasare mijloc publicitar la sol – panou publicitar luminos, prin licitație publică – dimensiune maximă 3,2mx2,4m – coordonate GPS – N(lat.): 44.172671; E(long.):28.609965”.

 5. Cerere formulată de SC NEW AGE ADVERTISING AGENCY SRL privind avizarea documentației faza AC, conform CU nr.3289/19.10.2021- ”Amplasare mijloc publicitar la sol – totem indicator – prin licitație publică – dimensiuni 0,8m baza x 2,5 m înălțime. Coordonate G.P.S.: 44.243518, 28.623233”.

 6. Cerere formulată de SC NEW AGE ADVERTISING AGENCY SRL privind avizarea documentației faza AC, conform CU nr.3290/19.10.2021- ”Amplasare mijloc publicitar la sol – totem indicator – prin licitație publică – dimensiuni 0,8m baza x 2,5 m înălțime. Coordonate G.P.S.: 44.183499, 28.648750”.

 7. Cerere formulată de SC NEW AGE ADVERTISING AGENCY SRL privind avizarea documentației faza AC, conform CU nr.3291/19.10.2021- ”Amplasare mijloc publicitar la sol – totem indicator – prin licitație publică – dimensiuni 0,8m baza x 2,5 m înălțime. Coordonate G.P.S.: 44.176047, 28.613061”.

 8. Cerere formulată de SC NEW AGE ADVERTISING AGENCY SRL privind avizarea documentației faza AC, conform CU nr.3287/19.10.2021- ”Amplasare mijloc publicitar la sol – totem indicator – prin licitație publică – dimensiuni 0,8m baza x 2,5 m înălțime. Coordonate G.P.S.: 44.231815, 28.627231”.Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism se va întruni în data de 23.06.2022, ora 14:00, în sala de ședințe, din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

A. Pentru Comisia tehnică de estetică urbană – CT.EU:

 1. Cerere formulată de CT BUS S.A pentru emitere Aviz UAT Constanța în baza căruia se amplasează mijlocul de publicitate - colantare AUTOBUZ VOLVO AYATS identificat cu număr de înmatriculare CT 09 XXD, pe traseul liniei estivale, perioada 01.06.2022, până în data 15.09.2022.
 2. Cerere formulată de CT BUS S.A pentru emitere Aviz UAT Constanța în baza căruia se amplasează mijlocul de publicitate - colantare AUTOBUZ MAZ 107 identificat cu număr de înmatriculare CT 10 FFP Și CT 10 FDN, pe traseul liniei 102, AUTOBUZ MAZ 107 identificat cu număr de înmatriculare CT 10 EXD, pe traseul liniei 2-43, perioada 15.06.2022, până în data 14.12.2022.
 3. Cerere formulată de CT BUS S.A pentru emitere Aviz UAT Constanța în baza căruia se amplasează mijlocul de publicitate - colantare AUTOBUZ VOLVO AYATS identificat cu număr de înmatriculare CT 09 XWJ, pe traseul liniei estivale, perioada 01.06.2022, până în data 15.09.2022.
 4. Cerere formulată de CT BUS S.A pentru emitere Aviz UAT Constanța în baza căruia se amplasează mijlocul de publicitate - colantare AUTOBUZ VOLVO AYATS identificat cu număr de înmatriculare CT 09 XXC, pe traseul liniei estivale, perioada 01.06.2022, până în data 15.09.2022.
 5. Cerere formulată de CT BUS S.A pentru emitere Aviz UAT Constanța în baza căruia se amplasează mijlocul de publicitate - colantare AUTOBUZ MAZ 107 identificat cu număr de înmatriculare CT 10 EXA, pe traseul liniei 2-43, AUTOBUZ MAZ 107 identificat cu număr de înmatriculare CT 10 EYC și CT 10 EZR, pe traseul liniei 102, perioada 15.06.2022, până în data 14.12.2022.
 6. Cerere formulată de CT BUS S.A pentru emitere Aviz UAT Constanța în baza căruia se amplasează mijlocul de publicitate - colantare AUTOBUZ M2 identificat cu număr de înmatriculare CT 14 GDK și CT 14 FPV, pe traseul liniei 13, AUTOBUZ M2 identificat cu număr de înmatriculare CT 14 GDH și CT 14 HRR, pe traseul liniei 14, perioada 15.06.2022, până în data 14.12.2022.
 7. Cerere formulată de CT BUS S.A pentru emitere Aviz UAT Constanța în baza căruia se amplasează mijlocul de publicitate - colantare AUTOBUZ VOLVO AYATS identificat cu număr de înmatriculare CT 09 XWC, pe traseul liniei estivale, perioada 15.06.2022, până în data 15.09.2022.
 8. Cerere formulată de SC PROFI ROM FOOD SRL privind avizarea documentației faza AC, conform CU nr.818/10.05.2022 - ”Modificare fațade și amplasare reclame pe fațade”.
 9. Reanalizare documentație completată privind cererea formulată de CORLEANCA MARCELA privind avizarea documentației faza AC, conform CU 2344/09.08.2021 - ”Schimbare destinație parter în spațiu comercial, amplasare firmă luminoasă, recompartimentări interioare, modificare fațade și goluri exterioare, închidere terasă circulabilă etaj 2”, Strada Prelungirea Sergent N. Grindeanu, nr.1.
 10. Reanalizare documentație completată privind cererea formulată de către IGA SERV IMOBILIARE SRL privind avizarea documentației faza AC, conform CU nr.3721/13.12.2021 – ”Construire mijloc publicitar pe acoperișul blocului LAV1” – Strada Alexandru Lăpușneanu nr.195, bl. LAV1.
 11. Cererea formulată de către DEDEMAN SRL privind avizarea documentației faza AC, conform CU nr.2915/17.09.2021 –”Modificare pilon publicitar”–Strada nespecificata nr.385, LOT 1/1/1.
 12. Cerere formulată de SC DORALY MALL SRL privind avizarea documentației faza AC, conform CU nr.809/05.05.2022 - ”Amenajări interioare, amplasare lift, modificări fațade și logo fațade”.
 13. Cerere nr.101800/13.05.2022 formulată de SC BERTUS SRL privind avizarea documentației - ”Firma inscripționată pe vitrinele/ușile de acces - colantare”, Bd. I.G. DUCA nr.10.
 14. Cerere nr.112927/30.05.2022 formulată de GETICA OOH SRL privind avizarea documentației faza AC, conform CU nr.2204/19.07.2021 – ”Amplasare mesh (plasă publicitară) dimensiuni: 11,00x5,00 m, Strada Soveja nr.11-11 bis – 13- Str. Răchitași nr.88.
 15. 15.Cerere nr.112912/30.05.2022 formulată de GETICA OOH SRL privind avizarea documentației faza AC, conform CU nr.2433/17.08.2021 – ”Amplasare mesh (plasă publicitară) dimensiuni: 8,5x10,00 m, Strada Soveja nr.11-11 bis – 13- Str. Răchitași nr.88.
 16. 16.Cerere nr.112270/27.05.2022 formulată de TUNDRIA OPT INVEST SRL privind avizarea documentației faza AC, conform CU nr.415/04.02.2021– ”Schimbare destinație imobil existent C1 locuinta în birouri cu funcțiunea de agenții de turism. Recompartimentare, modificare fațade, transformare terasă necirculabilă în terasă circulabilă și realizare acces pe terasă”, Strada Traian nr.41.

B. Pentru Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism – CT.ATU:

 1. PUD - PUD - construire imobil P+2E+M locuire colectivă, zona Compozitorilor, lot 74, str. Edmond Deda, investitor Iacob Sorin - etapa demarare consultare publică;
2. PUD - construire imobil P+8E, zona Campus Universitar, parcela VN 568/1 lot 1 +   VN 568/2 lot 2, investitor Tapangea Ioan - etapa emitere aviz Arhitect șef;
3. PUD - construire imobil P+4E, zona Campus Universitar, str. Opalului nr. 3, investitor Tapangea Ioan - etapa emitere aviz Arhitect șef;
4. Cerere emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ – reglementare teren intravilan - str. Constantin Bobescu nr. 25 - lot 2, inițiator Secrieru Vasile;
5. Cerere emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ – reglementare teren intravilan - str. Suceava nr. 4A, inițiator Radu Bianca-Marga.


Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism se va întruni în data de 09.06.2022, ora 12:30, în sala de ședințe din bd. Tomis nr. 51, etaj 1, având următoarea ordine de zi:

 1. PUD - construire imobil P+2E - servicii, comerț, depozitare mic-gros, sediu administrativ, show-room, parcela A 903/27, investitor Gamaro Construct SRL - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 2. PUD - construire 2 imobile P+1E locuire individuală, zona Compozitorilor, str. Eduard Caudella nr. 44B, investitor Marinii Buildings Development SRL - etapa demarare consultare publică;
 3. PUD - construire imobil sediu de firmă, servicii pentru întreprinderi și depozitare complementară, bd. Aurel Vlaicu nr. 173 B, investitor Eurotigla SRL - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 4. Cerere emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ – amenajare piață urbană Gara Constanța, inițiator Confort Urban SRL;
 5. PUD - construire structură turistică și de comerț, Stațiunea Mamaia, zona Cazino, investitor Magic Stil SRL - etapa demarare consultare publică;
 6. PUD - construire structură turistică și de comerț, Stațiunea Mamaia, zona Cazino - investitor Obreja Ioan - etapa demarare consultare publică;
 7. PUD - desființare imobil existent  P+4E - Hotel Select și construire imobil P+10E cu funcțiunea de apartamente de vacanță, stațiunea Mamaia teren aferent Hotel Select, investitor Inproiect SRL - etapa demarare consultare publică;
 8. PUD - construire hale de producție și depozitare, str. Septimius Severus nr. 23 lot 1, investitor GENCOM STAR E-M SRL - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 9.  PUD - construire hale de producție și depozitare, str. Septimius Severus nr. 23 lot 2, investitor GENCOM STAR E-M SRL - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 10. PUZ - pentru teritoriul delimitat de str. Industrială și limite cadastrale, inițiator Silk Route Shipping SRL - etapa emitere aviz Arhitect șef.

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism se va întruni în data de 03.06.2022, ora 12:00, în sala de ședințe, din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

A. Pentru Comisia tehnică de estetică urbană – CT.EU:

 1. Cerere formulată de CT BUS S.A pentru emitere Aviz UAT Constanța în baza căruia se amplasează mijlocul de publicitate - colantare AUTOBUZ MAZ 107 identificat cu număr de înmatriculare CT 10 FCC, pe traseul liniei 51; AUTOBUZ ISUZU identificat cu număr de înmatriculare CT 13 BFF, pe traseul liniei 100; AUTOBUZ M2 identificat cu număr de înmatriculare CT 14 HRP, pe traseul liniei 14, perioada 15.06.2022, până în data 14.06.2023.
 2. Cerere formulată de CT BUS S.A pentru emitere Aviz UAT Constanța în baza căruia se amplasează mijlocul de publicitate - colantare 10 chioșcuri-tonete de bilete/abonamente, situate în județul Constanța, municipiul Constanța: str. Mihai Viteazu (mag.Tomis), Bd. Tomis – vis-a-vis de capela – Spitalul Mare, str.Dobrilă Eugeniu, intersecția Bd. Tomis cu Str. Soveja, intersecția Bd. Lăpușneanu cu str. Soveja și Bd. Mamaia cu str. Soveja, intersecția str.Baba Novac cu str. Soveja, Bd. Aurel Vlaicu, vis-a-vis de CET, sos. Mangaliei vis-a-vis de magazinul chinezesc și str. Brizei – Piața Roșie, pe perioada 15.06.2022-14.06.2023 – reclama CLINICA 360.
 3. Cerere formulată de SC GRANDPACT SRL emitere Aviz UAT Constanța în baza căruia se amplasează mijlocul de publicitate - în vederea amplasării firmei inscripționată pe vitrinele/ușile de acces – Bd. Ferdinand Nr.7, parter.
 4. Cerere formulată de SC VICTORIA SRL pentru SC DANTE INTERNATIONAL SA prin SC VECTOR ART CONSULT SRL privind avizarea documentației faza AC, conform CU nr.618/12.04.2022-”Recompartimentare, montare lift și amplasare firme luminoase eMag Constanța”.
 5. Cerere formulată de SAFARI EXPRESS SRL prin SENSIBLU SRL privind avizarea documentației faza AC, conform CU nr.4210/15.11.2019 - ”Amplasare semnalistică publicitară exterioară Dr. Max Constanța 14” – str. Unirii nr.70, bl.D, parter – spațiu comercial.
 6. Cerere formulată de SENSIBLU SRL privind avizarea documentației faza AC, conform CU nr.44/27.11.2019 - ”Amplasare semnalistică publicitară exterioară – farmacie SENSIBLU” – str. Albatrosului nr.4, bl.AV23, ap.5.
 7. Cerere formulată de SC MINIFARM SRL privind avizarea documentației faza AC, conform CU nr.172/24.02.2022 - ”Recompartimentări interioare nestructurale, fără afectarea ghenelor de instalații și aerisare, amplasare siglă luminoasă și semnal luminos cruce” – Bd. Alexandru Lăpușneanu nr.76, bl.LE20B, ap.2.
 8. Cerere formulată de PANA STELIAN privind avizarea documentației faza AC, conform CU nr.664/14.04.2022 - ”Modificare proiect autorizat cu AC nr.2174/27.11.2019 pentru ”Construire imobil S+P+2E locuințe colective” prin recompartimentări nestructurale la subsol tehnic, etaj 1 și 2, realizare goluri noi pe fațadă și modificare planșeu etaj 2.
 9. Cerere formulată de SC DORALY MALL SRL privind avizarea documentației faza AC, conform CU nr.1156/13.04.2021 - ”Amplasare panou luminos cu leduri SC DORALY – MALL SRL – CONSTANȚA”.
 10. Cerere formulată de MANOLACHE ALEXANDRU privind avizarea documentației faza AC, conform CU nr.1920/19.06.2020 - ”Recompartimentare unitate 208831-C1-U1, amplasare firmă luminoasă și refațadizare imobil C1”.
 11. Cerere formulată de SC ONIX TUDOR ART SRLemitere Aviz UAT Constanța în baza căruia se amplasează mijlocul de publicitate - în vederea amplasării firmei inscripționată pe vitrinele/ușile de acces – Str. Ștefan cel Mare nr.17.
 12. Cerere formulată de N.P.A. LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE SRL emitere Aviz UAT Constanța în baza căruia se amplasează mijlocul de publicitate - în vederea amplasării firmei inscripționată pe vitrinele/ușile de acces – Str. I.G. Duca nr.44.
 13. Completare cerere formulată de CRETU GEORGE privind avizarea documentației, faza AC, conform CU nr.2773/13.09.2021 – ”Modificări interioare apartament nr.16 (prin demolare perete cămără) și modificare gol geam fațadă est în aliniament cu etajele inferioare”, Strada Mircea cel Bătrân nr.94, Bl.MF5, sc.A, Ap.16.

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism se va întruni în data de 19.05.2022, ora 14:00, în sala de ședințe, din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

A. Pentru Comisia tehnică de estetică urbană – CT.EU:

 1. Cerere formulată de CT BUS S.A pentru emitere Aviz UAT Constanța în baza căruia se amplasează mijlocul de publicitate - colantare AUTOBUZ VOLVO AYATS identificat cu număr de înmatriculare CT 10 XXF, pe traseul liniei estivale, perioada 01.06.2022-15.09.2022 – reclama CITY PARK.
 2. Cerere formulată de CT BUS S.A pentru emitere Aviz UAT Constanța în baza căruia se amplasează mijlocul de publicitate - colantare AUTOBUZ VOLVO AYATS identificat cu număr de înmatriculare CT 10 XXB, pe traseul liniei estivale, perioada 01.06.2022-15.09.2022 – reclama HELP NET.
 3. Cerere formulată de TOMIS GENERAL CONTRACTOR SRL pentru SC FIVE HOLDING SRL privind avizarea documentației faza AC, conform CU nr.171/24.02.2022 – ”Amplasare panouri publicitare și construire copertine la accesurile în magazinul Brik”.
 4. Cerere formulată de SC MEGA IMAGE SDRL privind avizarea documentației faza AC, conform CU nr.616/12.04.2022-”Reamenajare spațiu comercial parter, accesiblizare rampă acces clienți, implementare grafică de fațadă”.
 5. Cerere formulată de EUROMEDIA GROUP SA privind avizarea documentației faza AC, conform CU nr.3301/19.10.2021-”Amplasare mijloc publicitar la sol – ecran publicitar cu LED/LCD/alte tehnologii asemănătoare, prin licitație publică – dimensiune maximă 1,2mx1,8m”.
 6. Cerere formulată de EUROMEDIA GROUP SA privind avizarea documentației faza AC, conform CU nr.3297/19.10.2021 - ”Amplasare mijloc publicitar la sol – totem indicator – licitație publică – dimensiune maximă 0,8m baza x2,5m înălțime”.
 7. Cerere formulată de EUROMEDIA GROUP SA privind avizarea documentației faza AC, conform CU nr.3298/19.10.2021 - ”Amplasare mijloc publicitar la sol – totem indicator – prin licitație publică – dimensiune maximă 0,8m baza x2,5m înălțime”.
 8. Cerere formulată de EUROMEDIA GROUP SA privind avizarea documentației faza AC, conform CU nr.3295/19.10.2021 - ”Amplasare mijloc publicitar la sol – totem indicator – prin licitație publică – dimensiune maximă 0,8m baza x2,5m înălțime”.
 9. Cerere formulată de EUROMEDIA GROUP SA privind avizarea documentației faza AC, conform CU nr.3303/19.10.2021 - ”Amplasare mijloc publicitar la sol – ecran publicitar cu LED/LCD/alte tehnologii asemănătoare, prin licitație publică - dimensiune maximă 1,2mx1,8m înălțime”.
 10. Cerere formulată de EUROMEDIA GROUP SA privind avizarea documentației faza AC, conform CU nr.3296/19.10.2021 - ”Amplasare mijloc publicitar la sol – totem indicator – prin licitație publică - dimensiune maximă 0,8mx2,5m înălțime”.
 11. Cerere formulată de EUROMEDIA GROUP SA privind avizarea documentației faza AC, conform CU nr.3302/19.10.2021 - ”Amplasare mijloc publicitar la sol – panou publicitar luminos, prin licitație publică - dimensiune maximă 1,2mx1,8m”.
 12. Cerere formulată de EUROMEDIA GROUP SA privind avizarea documentației faza AC, conform CU nr.3293/19.10.2021 - ”Amplasare mijloc publicitar la sol – totem indicator -prin licitație publică - dimensiuni 0,8mx2,5m înălțime”.
 13. Cerere formulată de EUROMEDIA GROUP SA privind avizarea documentației faza AC, conform CU nr.3294/19.10.2021 - ”Amplasare mijloc publicitar la sol – totem indicator -prin licitație publică - dimensiuni 0,8mx2,5m înălțime”.
 14. .Cerere formulată de EUROMEDIA GROUP SA privind avizarea documentației faza AC, conform CU nr.3292/19.10.2021 - ”Amplasare mijloc publicitar la sol – totem indicator -prin licitație publică - dimensiuni 0,8mx2,5m înălțime”.

B. Pentru Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism – CT.ATU:

1. Cerere emitere aviz oportunitate – elaborare PUZ - reglementare teren extravilan parcela A 1033/8, initiator Stroe Constantin.


Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism se va întruni în data de 12.05.2022, ora 13:00, în sala de ședințe din bd. Tomis nr. 51, etaj 1, având următoarea ordine de zi:

 1. PUD - construire imobil P+4E - locuire colectivă, cartier Palazu Mare, zona Tomis Plus, DN2A lot 1, str. Berlin, investitor Ilașcu Cornelius-Ernest - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 2. PUD - construire imobil P+4E - locuire colectivă, cartier Palazu Mare, zona Tomis Plus, parcela VN 285, lot A5+A6+A7, str. Barcelona, investitor Ilașcu Cornelius-Ernest - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 3. Cerere emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ - reglementare teren extravilan, parcela A 1080/3, inițiator Agertrans SRL;
 4. Cerere emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ - reglementare teren extravilan, parcela A 1071/15/1, A 1071/15/2/2 – 42 loturi, inițiator Agertrans SRL;
 5. Solicitare reanalizare cerere emitere aviz de oportunitate pentru elaborare PUZ - reglementare teren situat în extravilanul municipiului Constanța, parcela A 120/1/1, inițiator Khassawneh Salim;
 6. PUD - construire imobil P+3E - alimentație publică și cazare turistică, Stațiunea Mamaia, magazin 3 - Popas Tabăra Turist, investitor NOC Constant SRL - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 7. PUD - construire locuință de vacanță S+P+2E, Palazu Mare, parcela A 498/43, investitor Sirom Impex SRL - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 8. PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Interioară III și proprietăți private, inițiator Alessia Pro Trans Spedition SRL - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 9. Cerere emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ - reglementare teren , inițiator Malciu Ana Maria;
 10. PUD - construire imobil alimentație publică și cazare, Stațiunea Mamaia, subzona A3, (Melody – Cazino – Castel), investitor Danadi SRL - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 11. PUD - construire apart-hotel S+P+8E, bd. Mamaia nr. 187 colț cu str. av. Vasile Craiu, investitor LTA Mondial SRL - etapa demarare consultare publică.


Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism se va întruni în data de 10.05.2022, ora 13:00, în sala de ședințe, din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

A. Pentru Comisia tehnică de estetică urbană – CT.EU:

 1. Cerere formulată de CT BUS S.A pentru emitere Aviz UAT Constanța în baza căruia se amplasează mijlocul de publicitate - colantare AUTOBUZ MAZ 107 identificat cu număr de înmatriculare CT 10 FCF, pe traseul liniei 102, perioada 14.05.2022- 13.10.2022.
 2. Cerere formulată de SPN GHIMPETEANU ȘI FRAGOMIR LAURA pentru emitere Aviz UAT Constanța în baza căruia se amplasează mijlocul de publicitate – colantare, pe imobilul situat Mamaia nr. 138, în perioada 13.04.2022 – 31.12.2022.
 3. Cerere formulată de SC MEGA IMAGE SRL privind avizarea documentației faza AC, conform CU nr.620/12.04.2022 - ”Modificare semnalistică și afișaje publicitare”.
 4. Cerere formulată de SC ORANGE ROMANIA SA privind avizarea documentației faza AC, conform CU nr.2152/14.07.2021 - ”Modificare Magazin Orange Shop Constanța în centrul comercial Casa Modei și amplasare firme luminoase”.
 5. Revenire completare documentație privind cererea formulată de ROBERTS RAMONA DANIELA privind avizarea documentației faza AC, conform CU nr.3716/13.12.2021 –”Amenajări interioare apartament fără afectarea ghenelor de instalații și aerisire, realizate trepte acces exterior la balcon existent în lungul trotuarului de gardă, schimbare destinație din locuință în sediu firmă/birou și amplasare firmă.
 6. Revenire completare documentație privind cererea formulată de către F.P. AMARETTO 98 SRL privind avizarea documentației faza AC, conform CU nr.170/24.02.2022 – ”Amplasare firmă luminoasă” – Strada Ștefan cel Mare nr.99.
 7. Cerere formulată de SC AGRICOVER CREDIT IFN SA privind avizarea documentației faza AC, conform CU nr.3832/16.12.2021 - ”Reamplasare elemente de signalistica exterioară”.
 8. Cerere formulată de SC RENT-CAR SERVICE LITORAL SRL privind avizarea documentației faza AC, conform CU nr.2441/17.08.2021 - ”Amplasare panou publicitar”.
 9. Cerere formulată de SC RENT-CAR SERVICE LITORAL SRL privind avizarea documentației faza AC, conform CU nr.2041/10.06.2021 - ”Realizare firme, totemuri și steaguri Dacia-Renault – B-dul I.C. Brătianu nr.251, Constanța”.
 10. Revenire completare documentatie prind cererea formulată de către IGA SERV IMOBILIARE SRL privind avizarea documentației faza AC, conform CU nr.3721/13.12.2021 – ”Construire mijloc publicitar pe acoperișul blocului LAV1” – Strada Alexandru Lăpușneanu nr.195, bl. LAV1.

B. Pentru Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism – CT.ATU:

 1. P.U.Z. "Avantech Cont" etapa III – Sinteză, diagnoză și propuneri preliminare, respectiv avizare;
 2. P.U.Z. "Regenerare urbană zona Balada" etapa III – Sinteză, diagnoză și propuneri preliminare, respectiv avizare;
 3. P.U.Z. "Actualizare documentație de urbanism zona Compozitori" etapa III – Sinteză, diagnoză și propuneri preliminare, respectiv avizare.

Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism se va întruni în data de 05.05.2022, ora 14:00, în sala de ședințe din bd. Tomis nr. 51, etaj 1, având următoarea ordine de zi:

 1. PUD - construire imobil locuințe de vacanță, Palazu Mare, mal Lac Siutghiol, zona stație pompare, investitor Ungureanu Floreta Cireșica - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 2. PUD - construire imobil P+1E, str. av. Vasile Craiu nr. 26, investitor Florian Daniel-Marius – etapa demarare consultare publică;
 3. Cerere emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ - reglementare teren situat în str. Industrială nr. 3, Baza Palas, lot 2/1/2, inițiator Covatin SRL și Cotin Dragoș Marian;
 4. PUD - construire imobil locuire colectivă, cartier Compozitorilor, str. Constantin Bobescu nr. 4A, investitor Pasat Vanghele - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 5. PUZ PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Mihai Eminescu, str. Decebal, str. Vasile Pârvan și limite cadastrale,  inițiator Discount Provider INC SRL - etapa demarare consultare publică;
 6. PUZ pentru teritoriul delimitat de str. bd. Mamaia, str. Ion Lahovari, str. Călărași și str. General Manu, inițiator Arkas Dacia SRL - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 7. PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Celulozei și proprietăți private, initiator Masstudio SRL și Project Resolv Consulting SRL – etapa emitere aviz Arhitect șef;
 8. PUZ pentru teritoriul delimitat de prel. str. Nicolae Filimon, strada C, str. Crișul Alb și limite cadastrale, inițiator Eurovet Logistics SRL  - etapa demarare consultare publică;
 9. PUD - construire imobil P+8E, zona Campus Universitar, parcela VN 568/1 lot 1 + VN 568/2 lot 2, investitor Tapangea Ioan - etapa demarare consultare publică;
 10.  PUD - construire imobil P+4E, zona Campus Universitar, str. Opalului nr. 3, investitor Tapangea Ioan - etapa demarare consultare publică;
 11.  PUD - construire imobil locuire colectivă, Stațiunea Mamaia, zona Hotel Mamaia, investitor APX IMMO Property SRL - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 12.  Cerere emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ - reglementare teren extravilan, parcela A 1080/3, inițiator Agertrans SRL."


Comisia tehnică de estetică urbană se va întruni în data de 19.04.2022, ora 14:00, în sala de ședințe, din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

 1. Cerere formulată de CT BUS S.A pentru emitere Aviz UAT Constanța în baza căruia se amplasează mijlocul de publicitate - colantare AUTOBUZ MAZ 107 identificat cu număr de înmatriculare CT 10 FFR, pe traseul liniei 102, perioada 01.05.2022- 30.04.2023.
 2. Cerere formulată de SC PROFI ROM FOOD SRL privind avizarea documentației faza AC, conform CU nr.164/24.02.2022 - ”Modificare fațadă și amplasare firmă luminoasă”.
 3. Cerere formulată de SC PROFI ROM FOOD SRL privind avizarea documentației faza AC, conform CU nr.290/03.03.2022 - ”Amenajare magazin Profi, amplasare firme luminoase și reclame – lucrări executate fără autorizație de construire, conform proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției nr.PV 50-001538 din 06.08.2021”.
 4. Cerere formulată de HORNBACH CENTRALA SRL privind avizarea documentației faza AC, conform CU nr.2609/03.09.2021–”Construire imobil parter cu funcțiunea de magazin retail, construcții anexe (post trafo, gospodărărire incendiu), amenajări exterioare incintă – sistematizare verticală (platformă parcare, parcări electrice, spații verzi, drumuri, trotuare, acces auto, pietonale, racorduri la drumurile publice, împrejmuirea terenului, amplasare semnale publicitare (totem publicitar, casete luminoase, panouri publicitare pe fațadele clădirii și în parcare), rastel în parcare, rețele instalații în incintă și organizare de șantier.
 5. Cerere formulată de către IGA SERV IMOBILIARE SRL privind avizarea documentației faza AC, conform CU nr.3721/13.12.2021 – ”Construire mijloc publicitar pe acoperișul blocului LAV1” – Strada Alexandru Lăpușneanu nr.195, bl. LAV1.

 

Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism se va întruni în data de 14.04.2022, ora 13:00, în sala de ședințe din bd. Tomis nr. 51, etaj 1, având următoarea ordine de zi:

 1. PUD - construire locuință individuală P+1E, str. Dumbrăveni nr. 17, investitor Marcu Aristide - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 2. PUZ pentru teritoriul delimitat str. Steagului, str. Dionisie cel Mic, str. Baba Novac și str. Soveja, inițiator Enache Dincă - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 3. PUZ pentru reglementarea terenului situat în bd. 1 Mai vechi, lot 10, în baza sentinței civile nr. 174/CA/2016, inițiator Floriștean Andrei Roman - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 4. PUD - construire imobil D+P+4-5-7E - locuire colectivă, Palazu Mare, str. Corneliu Coposu nr. 30 - str. Eugen Lovinescu nr. 25, investitor GFT Intertrade Logistic SRL - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 5. PUD - construire imobil P+2E - locuință individuală cu spațiu comercial la parter, str. Poporului nr. 89, investitor Bolat Munife - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 6. PUD - construire imobil S+P+2-3E - locuire colectivă și imobil P+1E - funcțiuni comerciale, servicii profesionale, birouri profesiuni liberale, amenajare parcare, spații verzi de recreere și loisir, str. Cuarțului nr. 16, investitor Europroiect SRL - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 7. Solicitare reanalizare cerere emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ - reglementare teren situat în Stațiunea Mamaia, complex Perla, inițiator Inproiect SRL;
 8. PUZ pentru teritoriul extravilan, parcela A 663/9, loturile 1-3, inițiator Chilișoiu Marius - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 9. PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Pandurului, str. Micșunelelor, al. Pandurului și limite cadastrale,  inițiator Negreanu Cătălin - etapa emitere aviz Arhitect șef.
 10.  Solicitare reanalizare cerere emitere aviz de oportunitate pentru elaborare PUZ - reglementare teren situat în extravilanul municipiului Constanța, parcela A 648/5, lot 4, inițiator Stanciu Elena.

Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism se va întruni în data de 07.04.2022, ora 14:00, în sala de ședințe din bd. Tomis nr. 51, etaj 1, având următoarea ordine de zi:

 1. PUD - construire locuință individuală, str. Calafatului nr. 37, investitor Marinică George - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 2. PUD - construire imobil P+1E, bd. Aurel Vlaicu, zona Metro I, parcela A 592/20, lot 2/2/2/1, investitor Pavel Sebastian - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 3. PUD - construire imobil P+1E, bd. Aurel Vlaicu, zona Metro I, parcela A 592/20, lot 2/2/2/2, investitor PAK Autotrans SRL - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 4. PUD - construire imobile cu destinație depozitare, comerț en-gros, spații prezentare, birouri, bd. Aurel Vlaicu nr. 143 lot 2, investitor Pălimaru Constantin Alin - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 5. PUD - construire imobile cu funcțiunea de unități mici și mijlocii productive și de servicii, str. Septimius Severus nr. 7, investitor Constantinescu Ionuț - Mircea - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 6. PUD - construire atelier de jaluzele, str. Septimius Severus nr. 19, investitor Enache Marian - etapa demarare consultare publică;
 7. PUD – supraetajare cu un nivel imobil P+2E - Hotel By Tony, Stațiunea Mamaia,  investitor Messerschmidt Sofrone - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 8. PUD - construire hotel-apartament S+P+5E, bd. Mamaia nr. 501, investitor Antonevici Serghei - reevaluare emitere aviz Arhitect șef;
 9. PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Tudor Vladimirescu, str. Mircea cel Bătrân, str. Decebal, str. Sarmisegetuza și bd. Tomis, inițiator SC Isis Medical Center SRL - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 10.  PUD - construire imobil birouri S+P+4-5E - modificare HCL nr. 538/2000, bd. Ferdinand nr. 6, investitor Alexa Gheorghe - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 11.  PUZ pentru zona situată în Palazu Mare, mal lac Siutghiol, inițiator 4 Ever Development SRL - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 12. PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Anton Cehov, bd. Aurel Vlaicu, prel. str. Ștefăniță Vodă și limite cadastrale, inițiator Mystic Agency SRL (fostă MM Reciclyng SRL) - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 13. PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Valencia, str. Londra, incinta RAJA și incinta Complexului comercial TOM, inițiator Maticiuc Ion - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 14. Cerere emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ - reglementare teren bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 4, modificare HCL nr. 86/2006, inițiator Arnăutu Alexandru.

Comisia tehnică de estetică urbană se va întruni în data de 05.04.2022, ora 14:00, în sala de ședințe, din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

 1. Cerere formulată de CT BUS S.A pentru emitere Aviz UAT Constanța în baza căruia se amplasează mijlocul de publicitate - colantare AUTOBUZ MAZ 107 identificat cu număr de înmatriculare CT 10 EWV, pe traseul liniei 2-43 – reclama JURASICA NEPTUN, perioada 14.04 – 13.10.2022.
 2. Cerere formulată de CORLEANCA MARCELA privind avizarea documentației faza AC, conform CU 2344/09.08.2021 - ”Schimbare destinație parter în spațiu comercial, amplasare firmă luminoasă, recompartimentări interioare, modificare fațade și goluri exterioare, închidere terasă circulabilă etaj 2”, Strada Prelungirea Sergent N. Grindeanu, nr.1.
 3. Cerere formulată de BANCA TRANSLIVANIA privind avizarea documentației, faza AC, conform CU nr.1749/03.06.2021 – ”Amenajare filiala bancară, refacere rampă exterioară pentru persoane cu dizabilități și amplasare signalistică”, imobil situat în municipiul Constanța, Bdul Aurel Vlaicu nr.60.
 4. Cerere formulată de S.C. PHOENIX MEDIA S.R.L. privind avizarea documentației faza AC, conform CU nr.3351/ 03.11.2021 – ”Amplasare PANOU PUBLICITAR TIP LED (4X3 module)”, Bdul. Tomis nr.363, LUKOIL.
 5. Cerere formulată de SAPIENT MEDIA SRL privind avizarea documentației faza AC, conform CU nr.2091/14.06.2021 – ”Construire panou publicitar tip ROOFTOP dimensiuni 10mx3m și amplasare mesh cu dimensiuni 8mx10m”, Bdul. Mamaia nr.251-253.
 6. Cerere formulată de Micu Nicolae privind avizarea documentației, faza AC, conform CU nr.259/01.03.2022 – ”Înlocuire totem și semnalistică existentă pe copertina de peste pompele stației de distribuire carburanți, modificare colorit fațadă”, Strada I.C. Brătianu nr.107.
 7. Cerere formulată de Banque Banorient France Sucursala România privind avizarea documentației, faza AC, conform CU nr.3612/09.12.2021 – ”Amplasare firmă luminoasă pe fațada imobilului”, B-dul Mamaia nr.25 bis”.
 8. Revenire – completare documentatie S.C. TWOSTEF PARTENERS S.R.L. privind avizarea documentației faza AC, conform CU nr.2917/17.09.2021 – ”Amplasare 2 firme luminoase pe fațade - spațiu comercial”, str. Cuza Vodă nr.15, bl.AC1, parter.
 9. Revenire – completare documentație S.C. PRĂVĂLIA CU CĂRȚI S.R.L.  privind avizarea documentației faza AC, conform CU nr.88/20.01.2022 – ”Amplasare firme luminoase la spațiu comercial parter existent –Lucrări realizate fără autorizație de construire”, Strada Ștefan cel Mare nr.31.
 10. Cerere formulată de FP AMARETTO 98 SRL privind avizarea documentației, faza AC, conform CU nr.170/24.02.2022 – ”Amplasare firmă luminoasă”, Strada Ștefan cel Mare nr.99”.
 11. Cerere formulată de SC GOLDEN AGE PRODUCTION SRL - privind avizarea documentației, faza AC, conform CU nr.604/17.02.2021– ”Amplasare firmă luminoasă două bucăți 0,8x0,5m și colant fațadă 33,7 mp”, B-dul Tomis nr.218, bl. TD5A, LOT 2/2.
 12. Revenire – completare documentație SC DACIA TOUR SRL privind avizarea documentației, faza AC, conform CU nr.2954/21.09.2021 – ”Montare firmă luminoasă, reconstruire pergolă, reconstruire și amenajare terasă, modificări fațadă, amenajări și recompartimentări interioare – restaurant”, B-dul. Tomis nr.20-26.
 13. Cerere formulată de CRETU GEORGE privind avizarea documentației, faza AC, conform CU nr.2773/13.09.2021 – ”Modificări interioare apartament nr.16 (prin demolare perete cămără) și modificare gol geam fațadă est în aliniament cu etajele inferioare”, Strada Mircea cel Bătrân nr.94, Bl.MF5, sc.A, Ap.16.
 14. Cerere formulată de SC METFOR TRAVEL SRL privind avizarea documentației, faza AC, conform CU nr.3231/16.10.2020 – ”Recompartimentări, consolidări, amenajări interioare și exterioare, modificare acoperiș pentru realizare mansardă Vila Știrbey. Împrejmuire teren, amplasare firme și organizare de șantier”, Stațiunea Mamaia – Vila Știrbey.
 15. Cerere formulată de DGN – ROMAG SRL PRIN DUSU GEORGE privind avizarea documentației, faza AC, conform CU nr.2836/11.09.2020– ”Reabilitare monument istoric – Hotel Intim prin: - reabilitare, construire, desfaceri, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, restaurare, modificare la corpuri C1, C2; - desfacere, reconstruire, modificare la corp C3; - desființare corp C4 și corp C5; - amplasare firmă, amenajări exterioare, modificare împrejmuire și organizare de șantier”, Strada Nicolae Titulescu nr.9.

Ședința Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism din data de 09.03.2022 a fost reprogramată pentru data de 17.03.2022, ora 13:30, în sala de ședințe "Remus Opreanu" din bd. Tomis nr. 51. La ordinea de zi publicată se adaugă următoarele documentații:

 1. PUD - construire locuință individuală P+1E, str. Dumbrăveni nr. 17, investitor Marcu Aristide - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 2. PUZ pentru teritoriul extravilan delimitat de DN3C şi limite cadastrale, iniţiat pentru parcela A 610/1, lot 1+2, inițiator Proximus Andremar SRL - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 3. PUD - construire imobil locuire colectivă și birouri, str. Ștefan Mihăileanu nr. 44 lo1 - str. Ștefan Mihăileanu nr. 44A, investitor Solid House SRL - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 4. PUZ pentru reglementare teren situat în bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 188A - modificare reglementări aprobate prin HCL nr. 44/2011, inițiator Cușu Iancu - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 5. Solicitare analizare documentație - Îmbunătățirea mediului urban în zona Coiciu - Casa de Cultură - în vederea obținerii autorizației de costruire.


Sedința comisiei tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului programată pentru data de 09.03.2022 se reprogramează pentru o data care se va anunta ulterior.

Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism se va întruni în data de 09.03.2022, ora 11:00, în sala de ședințe "Remus Opreanu" din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

 1. Cerere emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ - reglementare teren bd. Aurel Vlaicu nr. 271, inițiator MPM Real Estate Investment SRL;
 2. Cerere emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ - reglementare teren bd. Mamaia nr. 281, inițiator Yuxel Jeffar;
 3. PUD - construire ansamblu clădiri multifuncționale P+3E - locuire, alimentație publică și comerț, restaurant Estival, Stațiunea Mamaia, zona Tabăra Nord, investitor Carzo Estival SRL - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 4. Cerere emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ - reglementare teren situat în Stațiunea Mamaia, complex Perla, inițiator Inproiect SRL;
 5. PUD - construire imobil sediu de firmă, servicii pentru întreprinderi și depozitare complementară, bd. Aurel Vlaicu nr. 173 B, investitor Eurotigla SRL - etapa demarare consultare publică;
 6. PUD - construire imobile locuire colectivă P+4E - P+6E, str. Rozelor nr. 5, investitor Cambela Prod SRL - etapa demarare consultare publică;
 7. PUZ pentru teritoriul delimitat str. Steagului, str. Dionisie cel Mic, str. Baba Novac și str. Soveja, inițiator Enache Dincă - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 8. PUZ - zona Pescărie, inițiator Maticiuc Ion - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 9. PUD - construire locuință de vacanță cu spațiu comercial la parter, str. Jean Bart nr. 38, investitor Herda Iulian - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 10.  PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Celulozei, calea ferată și limite cadastrale, inițiator Euro House Construct SRL - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 11.  Cerere emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ - modificare reglementări urbanistice aprobate prin HCL nr. 128/2020, teren IE 254029, inițiator Isaran Green SRL.

 

Comisia tehnică de estetică urbană se va întruni în data de 04.03.2022, ora 13:00, în sala de ședințe "Remus Opreanu" din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

 1. Cerere formulată de HAPPY DENT CLINIC SRL privind avizarea documentației - ”Firma inscripționată pe vitrinele / ușile de acces - colantare”, str. Ștefan cel Mare nr. 114;
 2. Cerere formulată de AMPLISOUND SRL privind avizarea documentației - ”Firma inscripționată pe vitrinele / ușile de acces - colantare”, str. Ștefan cel Mare nr. 87;
 3. Cerere formulată de BAFANI MEDICAL SRL privind avizarea documentației faza AC -”Amplasare reclamă luminoasă”, str. Spătar Nicolae Milescu nr. 19, LOT 2, ap.1;
 4. Cerere formulată de RAIFFEISEN BANK privind avizarea documentației faza AC – ”Amenajare nestructurală sediu bancar – amplasare fime luminoase”, bd. 1 Decembrie 1918 nr.10, Bl. L52A, magazin 579;
 5. Cerere formulată de PRĂVĂLIA CU CĂRȚI SRLprivind avizarea documentației faza AC – ”Amplasare firme luminoase la spațiu comercial parter existent – Lucrări realizate fără autorizație de construire”, str. Ștefan cel Mare nr. 31;
 6. Cerere formulată de ROBERTS RAMONA DANIELA privind avizarea documentației faza AC – ”Amenajări interioare apartament fără afectarea ghenelor de instalații și aerisire, realizare trepte acces exterior la balcon existent în lungul trotuarului de gardă, schimbare destinație din locuință în sediu firmă/birou și amplasare firmă”, str. Krakovia nr. 9, bl. C7, ap. 5;
 7. Cerere formulată de GETICA OOH SRL privind avizarea documentației faza AC – ”Amplasare panou publicitar tip city-light afișaj derulabil (scroller) simplă față, str. Lt. Ghe. Economu nr. 2A;
 8. Cerere formulată de GETICA OOH SRL privind avizarea documentației faza AC – ”Amplasare panou publicitar tip city-light afișaj derulabil (scroller)”, str. Ion Roată nr. 3, lot 3/1/1;
 9. Cerere formulată de SC GETICA OOH SRL privind avizarea documentației faza AC – ”Amplasare panou publicitar tip city-light afișaj derulabil (scroller), bd. Tomis nr. 310A;
 10. Cerere formulată de BRD GROUPE SOCIETE GENERALE privind avizarea documentației faza AC – ”Amenajare zona interioară 24H (prin recompartimentări ale pereților de ghips carton) și amplasare firme luminoase”, str. Timișana nr. 34, parter."


Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism se va întruni în data de 15.02.2022, ora 11:00, în sala de ședințe "Remus Opreanu" din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

A. Pentru Comisia tehnică de estetică urbană - CT.EU:

 1. Cerere formulată de DACIA TOUR SRL privind avizarea documentației faza AC, conform CU nr. 2954/21.09.2021 – ”Montare firmă luminoasă, reconstruire pergolă, reconstruire și amenajare terasă, modificări fațadă, amenajări și recompartimentări interioarerestaurant”, bd. Tomis nr. 20-26;
 2. Cerere avizare documentație faza AC - modificări fațade, refacere învelitoare, modernizare și reamenajare interioară chioșc alimentație publică, Poarta 1 - chioșc 401, beneficiar Cușu Iancu;
 3. Cerere formulată de HAPPY DENT CLINIC privind avizarea documentației - ”Firma inscripționată pe vitrinele/ușile de acces - colantare”, bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 100;
 4. Cerere formulată de TWOSTEF PARTENERS SRL privind avizarea documentației faza AC, conform CU nr. 2917/17.09.2021 – ”Amplasare 2 firme luminoase pe fațade - spațiu comercial”, str. Cuza Vodă nr. 15, bl. AC1;
 5. Cerere formulată de EST OPTICAL SRL privind avizarea documentației - ”Firma inscripționată pe vitrinele/ușile de acces - colantare” str. Ștefan cel Mare nr.67;
 6. Cerere formulată de CT Bus SA pentru emitere aviz UAT Constanța pentru amplasare mijloace publicitare - colantare autobuze în perioada 14.02.2022–13.08.2022.

B. Pentru Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism - CT.ATU:

 1. PUD - construire imobil D+P+2E+Etaj tehnic - unități de cazare și alimentație publică, zona Complex Aurora, Stațiunea Mamaia, investitor Aurora Mamaia SRL - etapa demarare consultare publică;
 2. PUD - construire locuință de vacanță S+P+2E, Palazu Mare, parcela A 498/43, investitor Sirom Impex SRL - etapa demarare consultare publică;
 3. Cerere emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ - reglementare teren str. Baba Novac lot 56/2, inițiator XACT Consulting SRL; 
 4. PUZ - pentru reglementarea terenului situat în bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 188A - modificare reglementări aprobate prin HCL nr. 44/2011, inițiator Cușu Iancu - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 5. PUD - construire imobil P+3-4E, zona Cazino Mamaia, lot 18, careu 41, investitor Veniamin Nicolae - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 6. PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Dionisie cel Mic, str. Barbu Ștefănescu Delavrancea, zona bl. 50A-48B și limite cadastrale, inițiator Blue Bike Concept SRL - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 7. PUZ pentru teritoriul extravilan - parcelele identificate cu nr. cadastral 205205, 213559, 205480, 212453, în vederea introducerii în intravilan a parcelei A 898/27, inițiator Bimmer Workshop SRL - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 8. PUZ pentru teritoriul extravilan delimitat de DN3 și limite cadastrale, în vederea introducerii în intravilan a parcelei A 898/21, inițiator Mobiparts SRL - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 9. PUZ pentru teritoriul extravilan - parcelele identificate cu nr. cadastral 208477 și 225724, în vederea introducerii în intravilan, inițiator Black Sea Suppliers SRL - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 10. PUZ pentru teritoriul situat în zona mal lac Siutghiol, delimitat de bd. Tomis, limite cadastrale și incinta RAJA, inițiator New Home Construct SA - etapa demarare consultare publică;
 11. PUZ - pentru teritoriul delimitat de str. Industrială și limite cadastrale, inițiatorSilk Route Shipping SRL - etapa demarare consultare publică;
 12. PUD - construire hale de producție și depozitare, str. Septimius Severus nr. 23 lot 1, investitor GENCOM STAR E-M SRL - etapa demarare consultare publică;
 13. PUD - construire hale de producție și depozitare, str. Septimius Severus nr. 23 lot 2, investitor GENCOM STAR E-M SRL - etapa demarare consultare publică;
 14. Cerere emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ - reglementare teren extravilan, parcela A 593/4, inițiator Pîra Carmen;
 15. PUD - construire imobil P+2E - servicii, comerț, depozitare mic-gros, sediu administrativ, show-room, parcela A 903/27, investitor Gamaro Construct SRL - etapa demarare consultare publică;
 16. PUD - construire service auto, str. Crișului nr. 14, investitor Pieseauto Dez SRL - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 17. Cerere emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ - reglementare teren parcela A 656/2/2, bd. Aurel Vlaicu, inițiator Toni's Trade SRL;

Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism se va întruni în data de 12.01.2022, ora 12:30, în sala de ședințe "Remus Opreanu" din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

 1. PUD - construire locuință unifamilială, str. Răsuri nr. 62A-62bis, investitor Șerban Marcela - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 2. PUD -construire locuință S+P+2E cu spațiu comercial la parter, str. IG Duca nr. 30B, investitor Rida Gheorghe - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 3. PUD – construire imobil P+1E - str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 57, investitor Doga Tănăsică - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 4. PUD - construire imobil locuire colectivă, cartier Compozitorilor, str. Ionel Perlea nr. 3, investitor Ivanov Rezidențial SRL - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 5. PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Petru Poni, str. Spiru Haret, str. Pompiliu Eliade și str. Gheorghe Dumitrescu, inițiator Dumitru Mihaela - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 6. PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Tudor Vladimirescu, str. Mircea cel Bătrân, str. Decebal, str. Sarmisegetuza și bd. Tomis, inițiator Isis Medical Center SRL - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 7. Cerere emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ - reglementare teren str. Gheorghe Lazăr nr. 7, inițiator Sinmed Analisis SRL;
 8. PUZ pentru zona delimitată de str. Răscoalei din 1907, str. Decebal, str. General Manu și str. Dimitrie Bolintineanu, inițiator Căpățână Olivia Luana - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 9. PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Vârful cu Dor, str. Margaretei, incinta sere și limite cadastrale, inițiator Multiservice Cyclop VTM SRL - etapa demarare consultare publică;
 10. PUZ pentru teritoriul situat în Stațiunea Mamaia, zona Hotel Meridian - hotel Doina, inițiator  Simpione SRL - etapa emitere aviz Arhitect șef.

Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism se va întruni în data de 09.12.2021, ora 10:30, în sala de ședințe "Remus Opreanu" din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

A. Pentru Comisia tehnică de estetică urbană - CT.EU:

 1. cerere aviz CT.EU documentație faza AC - amenajări interioare și exterioare, amplasare firmă și reclamă, bd. Tomis nr. 57, beneficiar Mega Image SRL prin Grand SRL - reanalizare completări;
 2. cerere aviz CT.EU documentație faza AC - amenajare magazin Profi, amplasare firme luminoase și reclame - amenajări cu caracter provizoriu pe durata contractului de închiriere, str. Cutezătorilor nr. 4, bl. IV2, unitatea nr. 66, beneficiar Estate Direct SRL;
 3. cerere aviz CT.EU documentație faza AC - amenajare magazin Profi, amplasare firme luminoase și reclame pe fațadă, str. Chiliei nr. 6, bl. 4B, magazin 15, beneficiar Profi Rom Food SRL;
 4. cerere aviz CT.EU documentație faza AC - amplasare panou publicitar tip backlit simplă față, dimensiuni 3,2*2,4 m, conform contract de închiriere, str. Frunzelor nr. 118A, beneficiar Getica OOH SRL.

B. Pentru Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism - CT.ATU:

 1. PUD - construire imobil P+2E - locuință individuală cu spațiu comercial la parter, str. Poporului nr. 89, investitor Bolat Munife - etapa demarare consultare publică;
 2. Solicitare emitere aviz de oportunitate pentru elaborare PUZ - reglementare teren str. Cpt. Dobilă Eugeniu nr. 7C, intersecție cu al. Hortensiei, lot 2, inițiator Tulică Stelian Ciprian;
 3. Solicitare emitere aviz de oportunitate pentru elaborare PUZ - reglementare teren str. General Manu nr. 77, inițiator Agronis 2000 SRL;
 4. Solicitare emitere aviz de oportunitate pentru elaborare PUZ - reglementare teren str. Tulcei nr. 2, inițiator Roșu Ștefan;
 5. PUD – construire imobil birouri S+P+4-5E - modificare HCL nr. 538/2000, bd. Ferdinand nr. 6, investitor Alexa Gheorghe - reanalizare;
 6. PUZ pentru teritoriul situat în zona Școlii generale nr. 6, delimitat de str. Pictor Nicolae Grigorescu și limite cadastrale, inițiator Damianos Janeet - etapa demarare consultare publică;
 7. PUZ pentru teritoriul extravilan, parcela A 610/1, lot 1+lot 2, inițiator Proximus Andremar SRL - etapa demarare consultare publică;
 8. Solicitare emitere aviz de oportunitate pentru elaborare PUZ - reglementare teren str. Baba Novac lot 59 - modificare PUZ aprobat prin HCL nr. 77/2010, inițiator Finance Global Invest SRL;
 9. Solicitare emitere aviz de oportunitate pentru elaborare PUZ - reglementare teren al. Murelor lot 6/1 și lot 6/2 - modificare PUZ aprobat prin HCL 257/2017, inițiator Real Quality Construct SRL;
 10. PUZ Atelierelor - etapa II - Studii de fundamentare;
 11. PUZ Poarta 6 - etapa III - sinteză, diagnoză și propuneri preliminare;
 12. PUZ Park & Ride Nord - etapa III - sinteză, diagnoză și propuneri preliminare;
 13. PUZ Spital regional - etapa III - sinteză, diagnoză și propuneri preliminare.

Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism se va întruni în data de 19.11.2021, ora 12, în sala de ședințe "Remus Opreanu" din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

 1. PUD - PUD - supraetajare cu un nivel imobil P+2E - Hotel By Tony, Stațiunea Mamaia, zona C, investitor Messerschmidt Sofrone - etapa demarare consultare publică;
 2. PUZ pentru reglementarea terenului situat în bd. 1 Mai vechi, lot 10, în baza sentinței civile nr. 174/CA/2016, inițiator Floriștean Andrei Roman - etapa demarare consultare publică;
 3. PUD - construire locuință individuală, str. Calafatului nr. 37, investitor Marinică George - etapa demarare consultare publică;
 4. PUD - construire imobil D+P+4-5-7E - locuire colectivă, Palazu Mare, str. Corneliu Coposu nr. 30 - str. Eugen Lovinescu nr. 25, investitor GFT Intertrade Logistic SRL - etapa demarare consultare publică;
 5. PUD - construire imobil prestări servicii în domeniul  auto, parcela A 929/34/2, investitor Malciu Ana Maria - etapa demarare consultare publică;
 6. PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Interioară II, str. Nicolae Filimon, str. Interioară III și calea ferată, inițiator VMB LUX SONOR SRL - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 7. PUZ pentru teritoriul extravilan, parcela A 663/9, loturile 1-3, inițiator Chilișoiu Marius - etapa demarare consultare publică

Ședința Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism programată pentru 04.11.2021 se amână pentru 11.11.2021, ora 12, cu aceeași ordine de zi.

Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism se va întruni în data de 04.11.2021, ora 12, în sala de ședințe din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

 1. PUD - construire locuință individuală, str. Dumbrăveni nr. 17, lot 1 și lot 2, investitor Marcu Aristide - etapa demarare consultare publică;
 2. PUZ pentru teritoriul situat în Stațiunea Mamaia, zona Riviera, delimitat de promenada Mamaia și alei carosabile, inițiator Alex Lux SRL - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 3. PUZ pentru zona delimitată de șos. Industrială și alei de acces, inițiator DSD NOI GRUP SRL - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 4. Solicitare emitere aviz de oportunitate pentru elaborare PUZ - reglementare teren situat în extravilanul municipiului Constanța, parcela A 120/1/1, inițiator Khassawneh Salim;
 5. PUD pentru terenul situat în bd. Aurel Vlaicu, parcela A 659/10/1, investitor Mesta Marmură și Travertin SRL - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 6. Solicitare emitere aviz de oportunitate pentru elaborare PUZ - reglementare teren situat în extravilanul municipiului Constanța, parcela A 648/5, lot 4, inițiator Stanciu Elena;
 7. PUZ pentru teritoriul situat în zona Căminului de persoane vârstnice din str. Unirii, delimitat de str. Pescarilor, str. Cașin, str. Unirii, str. lt. Economu și str. Mr. Șofran, inițiatori Ștefan Marius și Ciutacu Daniela - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 8. Solicitare emitere aviz de oportunitate pentru elaborare PUZ - reglementare teren situat în al. Egretei nr. 21A - str. Egretei nr. 16, inițiator Domadami SRL;
 9. Solicitare emitere aviz de oportunitate pentru elaborare PUZ - reglementare teren situat în str. Jupiter nr. 19, inițiator Medimar Imagistic Services SRL;
 10.  PUZ Avantech Cont - etapa II - studii de fundamentare;
 11.  PUZ Delavrancea - etapa II - studii de fundamentare;
 12.  PUZ Actualizare documentație de urbanism zona Compozitorilor - etapa II - studii de fundamentare;
 13.  PUZ Regenerare urbană zona Balada - etapa II - studii de fundamentare;
 14.  PUZ Regenerare și revitalizare urbană zona DN3C - etapa II - studii de fundamentare.

Urmare a analizării documentațiilor de urbanism în cadrul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism în ședința din data de 15.10.2021, au fost emise următoarele puncte de vedere pentru dosarele analizate, conform ordinii de zi:

 1. Reanalizare PUZ pentru teritoriul situat în Stațiunea Mamaia, zona restaurant Estival, delimitat de alei carosabile și limite cadastrale, inițiator Dumitru Danielopolu Pia Maria - etapa emitere aviz Arhitect șef / aprobare HCL - adresă de completare;
 2. PUZ pentru teritoriul extravilan delimitat de DN3 și limite cadastrale, inițiator Mobiparts SRL - etapa demarare consultare publică - adresă de completare;
 3. PUZ pentru teritoriul extravilan - parcelele identificate cu nr. cadastral 205205, 213559, 205480, 212453, inițiator Bimmer Workshop SRL - etapa demarare consultare publică - adresă de completare;
 4. PUZ pentru teritoriul extravilan - parcelele identificate cu nr. cadastral 208477 și 225724, inițiator Black Sea Suppliers SRL - etapa demarare consultare publică - adresă de completare;
 5. PUD - construire imobil S+P+2-3E - locuire colectivă și imobil P+1E - funcțiuni comerciale, servicii profesionale, birouri profesiuni liberale, amenajare parcare, spații verzi de recreere și loisir, str. Cuarțului nr. 16, investitor Europroiect SRL - etapa emitere aviz Arhitect șef - adresă de completare;
 6. Solicitare emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ reglementare teren aferent chioșc poliedral Felix - zona , inițiator Cușu Tănase - adresă de completare;
 7. Solicitare emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ reglementare teren str. Mihai Viteazu nr. 118, inițiator Hagi Costea - adresă de completare;
 8. PUD pentru terenul situat în Stațiunea Mamaia, zona Cazino, corp D, investitor Aldico SRL pentru RAEDPP - etapa demarare consultare publică - adresă de completare;
 9. Solicitare emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ reglementare teren situat în prelungirea str. Bucovinei, lot 6 și lot 7, inițiator Modrea Alain Florin - adresă de completare;
 10. PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Celulozei și proprietăți private, inițiator Masstudio SRL - etapa demarare consultare publică - adresă de completare; 
 11. Solicitare emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ reglementare teren extravilan, zona DN3C, parcelele identificate cu nr. cadastral 202431 și 236540, inițiator RCI Mondial SRL - adresă de completare;
 12. PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Interioară III și proprietăți private, inițiator Alessia Pro Trans Spedition SRL - etapa demarare consultare publică - adresă de completare.

Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism se va întruni în data de 15.10.2021, ora 12, în sala de ședințe din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

 1. Reanalizare PUZ pentru teritoriul situat în Stațiunea Mamaia, zona restaurant Estival, delimitat de alei carosabile și limite cadastrale, inițiator Dumitru Danielopolu Pia Maria - etapa emitere aviz Arhitect șef / aprobare HCL;
 2. PUZ pentru teritoriul extravilan delimitat de DN3 și limite cadastrale, inițiator Mobiparts SRL - etapa demarare consultare publică;
 3. PUZ pentru teritoriul extravilan - parcelele identificate cu nr. cadastral 205205, 213559, 205480, 212453, inițiator Bimmer Workshop SRL - etapa demarare consultare publică;
 4. PUZ pentru teritoriul extravilan - parcelele identificate cu nr. cadastral 208477 și 225724, inițiator Black Sea Suppliers SRL - etapa demarare consultare publică;
 5. PUD - construire imobil S+P+2-3E - locuire colectivă și imobil P+1E - funcțiuni comerciale, servicii profesionale, birouri profesiuni liberale, amenajare parcare, spații verzi de recreere și loisir, str. Cuarțului nr. 16, investitor Europroiect SRL - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 6. Solicitare emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ reglementare teren aferent chioșc poliedral Felix - zona , inițiator Cușu Tănase;
 7. Solicitare emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ reglementare teren str. Mihai Viteazu nr. 118, inițiator Hagi Costea;
 8. PUD pentru terenul situat în Stațiunea Mamaia, zona Cazino, corp D, investitor Aldico SRL pentru RAEDPP - etapa demarare consultare publică;
 9. Solicitare emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ reglementare teren situat în prelungirea str. Bucovinei, lot 6 și lot 7, inițiator Modrea Alain Florin;
 10. PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Celulozei și proprietăți private, inițiator Masstudio SRL - etapa demarare consultare publică;
 11. Solicitare emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ reglementare teren extravilan, zona DN3C, parcelele identificate cu nr. cadastral 202431 și 236540, inițiator RCI Mondial SRL;
 12. PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Interioară III și proprietăți private, inițiator Alessia Pro Trans Spedition SRL - etapa demarare consultare publică.

Ședința Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism programată pentru 24.09.2021 se amână pentru 01.10.2021, ora 12, cu aceeași ordine de zi.

Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism se va întruni în data de 24.09.2021, ora 12, în sala de ședințe "Remus Opreanu" din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

 1. Solicitare emitere aviz de oportunitate pentru elaborare PUZ reglementare teren bd. Tomis nr. 86, inițiator Caradima Sterie;
 2. PUD - construire ansamblu clădiri multifuncționale P+3E - locuire, alimentație publică și comerț, restaurant Estival, Stațiunea Mamaia, zona Tabăra Nord, investitor Carzo Estival SRL - etapa demarare consultare publică;
 3. PUD - construire structură de primire turistică și alimentație publică, restaurant Albatros, Stațiunea Mamaia , investitor CRESCENDO LCL SRL  - etapa demarare consultare publică;
 4. PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Petru Poni, str. Spiru Haret, str. Pompiliu Eliade și str. Gheorghe Dumitrescu, inițiator Dumitru Mihaela - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 5. PUD - construire imobil P+3-4E - vilă turistică, Stațiunea Mamaia, vila 19, investitor Mamut Servet - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 6. PUD - construire imobil locuire colectivă, cartier Compozitorilor, str. Ionel Perlea nr. 3, investitor Ivanov Rezidențial SRL - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 7. PUD - extindere și supraetajare imobil parter - alimentație publică și cazare, Stațiunea Mamaia, zona Cazino, teren aferent activului Bufet Dobrogea, investitor Răsărit de Soare COM SRL - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 8. Solicitare emitere aviz de oportunitate pentru elaborare PUZ reglementare teren str. Mircea cel Bătrân nr. 134+str. Dumbrava Roșie nr. 94, inițiator Oprescu Adela;
 9. PUD - construire imobil locuire colectivă, cartier Compozitorilor, str. Constantin Bobescu nr. 4A, investitor Pasat Vanghele - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 10.  PUD - PUD - construire imobil P+3E - alimentație publică și cazare turistică, Stațiunea Mamaia, magazin 3 - Popas Tabăra Turist, investitor NOC Constant SRL - etapa demarare consultare publică;
 11. PUD - construire imobil locuire colectivă, Stațiunea Mamaia, zona Hotel Mamaia, investitor APX IMMO Property SRL - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 12.  PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Tudor Vladimirescu, str. Mircea cel Bătrân, str. Decebal, str. Sarmisegetuza și bd. Tomis, inițiator Isis Medical Center SRL - etapa emitere aviz Arhitect șef;
 13.  Solicitare emitere aviz de oportunitate pentru elaborare PUZ reglementare teren str. Alexandru Sahia nr. 1, lot 119 și lot 120, inițiator Masstudio SRL;
 14.  PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Anton Cehov, bd. Aurel Vlaicu, prel. str. Ștefăniță Vodă și limite cadastrale, inițiator MM Reciclyng SRL - etapa demarare consultare publică;
 15.  PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Valencia, str. Londra, incinta RAJA și incinta Complexului comercial TOM, inițiator Maticiuc Ion - etapa demarare consultare publică;
 16.  Solicitare emitere aviz de oportunitate pentru elaborare PUZ reglementare teren - modificare HCL 32/2015 - zona Ovis-Palas, inițiator Dinamic Trading SRL;
 17.  Solicitare emitere aviz de oportunitate pentru elaborare PUZ reglementare teren extravilan, parcela A 63/6/1, inițiator Dănilă Cristian;
 18.  Solicitare emitere aviz de oportunitate pentru elaborare PUZ reglementare teren bd. Aurel Vlaicu nr. 186, inițiator SC Comtrans SA;
 19.  Solicitare emitere aviz de oportunitate pentru elaborare PUZ reglementare teren extravilan, parcela A 610/4, inițiator Vlăsceanu Cornel;
 20. PUD - construire hotel - apartament, Stațiunea Mamaia, zona Club Nautic Pinguin, lot 4, investitor Ali Nurhan - etapa emitere aviz Arhitect șef. 

Urmare a analizării documentațiilor de urbanism în cadrul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism în ședința din data de 28.07.2021 (reprogramată pentru 04.08.2021), au fost emise următoarele puncte de vedere pentru dosarele analizate, conform ordinii de zi:

 1. PUD – construire imobil P+1E - str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 57, investitor Doga Tănăsică - adresă de înaintare;
 2. PUD -construire locuință S+P+2E cu spațiu comercial la parter, str. IG Duca nr. 30B , investitor Rida Gheorghe - adresă de înaintare;
 3. PUD - construire locuință unifamilială, str. Răsuri nr. 62A-62bis, investitor Șerban Marcela - adresă de înaintare;
 4. PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Steagului, str. Dionisie cel Mic, str. Baba Novac și str. Soveja, inițiator Enache Dincă - adresă de înaintare;
 5. PUZ pentru zona delimitată de str. Dionisie cel Mic, str. Barbu Ștefănescu Delavrancea, zona bl. 50A-48B și limite cadastrale, inițiator Blue Bike Concept SRL - adresă de înaintare;
 6. PUD - construire locuință de vacanță cu spațiu comercial la parter, str. Jean Bart nr. 38, Palazu Mare, investitor Herda Iulian - adresă de înaintare;
 7. PUD - construire imobil S+P+2-3E - locuințe de vacanță, Palazu Mare, mal Lac Siutghiol, zona stație pompare, investitor Ungureanu Floreta Cireșica - adresă de înaintare;
 8. PUD - construire service auto, str. Crișului nr. 14, investitor Pieseauto Dez SRL - adresă de înaintare;
 9. PUZ pentru zona delimitată de bd. Mamaia, str. Ion Lahovari, str. Călărași și str. General Manu, inițiator Arkas Dacia SRL - adresă de înaintare;
 10. PUD pentru terenul situat în bd. Aurel Vlaicu, parcela A 659/10/1, investitor Mesta Marmură și Travertin SRL - adresă de înaintare;
 11. PUD - construire imobil D+P+1E - locuire și servicii profesionale, str. Ion Lahovari nr. 3, investitor Panait Irina - adresă de înaintare;
 12. Cerere emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ reglementare teren bd. Aurel Vlaicu nr. 140 bis, inițiator SC Ovidius Romit SRL - aviz de oportunitate în curs de elaborare;
 13. PUD - construire imobil P+1-2E - alimentație publică și cazare, Stațiunea Mamaia, zona Cazino, terasa 3, investitor Manea Nicolae Cezar - aviz Arhitect șef în curs de elaborare;
 14. PUD - construire imobil P+1-2E - alimentație publică și cazare, Stațiunea Mamaia, zona Cazino, terasa 4, investitor Simca Dor SRL aviz Arhitect șef în curs de elaborare;
 15. PUD - construire hotel - apartament, Stațiunea Mamaia, bd. Mamaia nr. 501, investitor Antonevici Serghei aviz Arhitect șef în curs de elaborare;
 16. PUD - construire imobil P+4E - locuire colectivă, cartier Palazu Mare, zona Tomis Plus, DN2A lot 1, str. Berlin, investitor Ilașcu Cornelius-Ernest - adresă de înaintare;
 17. PUD - construire imobil P+4E - locuire colectivă, cartier Palazu Mare, zona Tomis Plus, parcela VN 285, lot A5+A6+A7, str. Barcelona, incestitor Ilașcu Cornelius-Ernest - adresă de înaintare;
 18. Cerere emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ reglementare teren bd. IC Brătianu nr. 131, inițiator Prefabricate Dobrogea SRL - aviz de oportunitate în curs de elaborare;
 19. Cerere avizare CT.EU - documentația faza AC - reabilitare fațade, acoperiș, amenajări interioare, refacere zonă de protecție, aducerea la starea inițială a soclului, refacere instalații termice, electriceși sanitare la imobil monument istoric - Casa Manicatide, str. Nicolae Titulescu nr. 34, lot 2, investitor Muntmark Andrei - punct de vedere;
 20. PUZ pentru zona delimitată de str. Celulozei, calea ferată și limite cadastrale, inițiator Euro House Construct SRL - adresă de înaintare;
 21. PUD – construire imobil locuințe colective, intr. Maior Șofran nr. 6, Gușă Mihaela Gabriela - aviz Arhitect șef în curs de elaborare.

Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism se va întruni în data de 10.09.2021, ora 12, în sala de ședințe "Remus Opreanu" din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

 1. PUZ pentru zona delimitată de str. Cumpenei, str. Spiru Haret și calea ferată,  inițiator Polaris M Holding SA – etapa emitere aviz arhitect șef;
 2. PUZ  pentru zona situată pe malul lacului Siutghiol - Palazu Mare, inițiator 4 Ever Development SRL – etapa demarare consultare publică;
 3. PUZ pentru zona delimitată de str. Ghiocei, str. Duiliu Zamfirescu, inițiator Cîrjaliu Eugenia – etapa demarare consultare publică;
 4. PUZ pentru zona delimitată de str. Primăverii, str. Docherilor, str. Pictor Nicolae Grigorescu și str. Toamnei, inițiator Rafte Daniel – etapa emitere aviz arhitect șef;
 5. AO elaborare PUZ reglementare teren extravilan, parcelele A 898/22 și A 106/1/1, inițiatori Calagiu Stelian și Calagiu Sotir;
 6. AO elaborare PUZ reglementare teren extravilan, parcela A 604/6/4, inițiator Alex Sim Sweet SRL;
 7. AO elaborare PUZ reglementare teren Stațiunea Mamaia zona Camping Turist, inițiator General Hotel Group SRL;
 8. PUD – construire imobil P+1E - locuință de serviciu și sediu de firmă, bd. Aurel Vlaicu, parcela A 592/20, lot 2/2/2/2, investitor Pak Autotrans SRL – etapa demarare consultare publică;
 9. PUD – construire imobil P+1E - locuință de serviciu și sediu de firmă, bd. Aurel Vlaicu, parcela A 592/20, lot 2/2/2/1, investitor Pavel Sebastian – etapa demarare consultare publică;
 10. PUD - construire imobile parter - depozitare, comerț en-gros, spații de prezentare, birouri, bd. Aurel Vlaicu nr. 143, investitor Pălimaru Constantin Alin – etapa demarare consultare publică;
 11.  AO elaborare PUZ modificare reglementări urbanistice str. Rozelor nr. 5, Palazu Mare, inițiator Cambela Prod SRL;
 12.  PUZ pentru zona situată în Stațiunea Mamaia, delimitată de bd. Mamaia și alei carosabile, inițiator Parc Mamaia Nord SRL – etapa emitere aviz arhitect șef;
 13. AO elaborare PUZ modificare reglementări urbanistice teren situat în Stațiunea Mamaia zona Minigolf București, lot 2, inițiator Titi's Klab Rezidence SRL;
 14.  AO elaborare PUZ reglementare teren str. lt. Economu nr. 1B + str. mr. Șofran nr. 2, lot 1 și lot 2, inițiator Dunose Rodica;
 15. AO elaborare PUZ modificare reglementări urbanistice str. Tractorului nr. 29, inițiator Guriță Ioan;
 16.  AO elaborare PUZ modificare reglementări urbanistice str. Gheorghe Marinescu nr. 65-71, inițiator SAM JAB Construction SRL;
 17.  AO elaborare PUZ modificare HCL nr. 675/2005, str. Titus Budac nr. 6, inițiator Piti Cristian;
 18.  AO elaborare PUZ reglementare teren bd. Tomis nr. 86, inițiator Caradima Sterie;
 19.  AO elaborare PUZ reglementare teren str. Amurgului, Micșunelelor, Sălciilor, inițiator Enescu Romeo;
 20. Cerere CU construire campus școlar D+P+3E, bd. Tomis nr. 475A, beneficiar Lumina Instituții de învățământ SA.

Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism se va întruni în data de 28.07.2021, ora 12, în sala de ședințe "Remus Opreanu" din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

 1. PUD – construire imobil P+1E - str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 57, investitor Doga Tănăsică;
 2. PUD -construire locuință S+P+2E cu spațiu comercial la parter, str. IG Duca nr. 30B , investitor Rida Gheorghe;
 3. PUD - construire locuință unifamilială, str. Răsuri nr. 62A-62bis, investitor Șerban Marcela;
 4. PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Steagului, str. Dionisie cel Mic, str. Baba Novac și str. Soveja, inițiator Enache Dincă;
 5. PUZ pentru zona delimitată de str. Dionisie cel Mic, str. Barbu Ștefănescu Delavrancea, zona bl. 50A-48B și limite cadastrale, inițiator Blue Bike Concept SRL;
 6. PUD - construire locuință de vacanță cu spațiu comercial la parter, str. Jean Bart nr. 38, Palazu Mare, investitor Herda Iulian;
 7. PUD - construire imobil S+P+2-3E - locuințe de vacanță, Palazu Mare, mal Lac Siutghiol, zona stație pompare, investitor Ungureanu Floreta Cireșica;
 8. PUD - construire service auto, str. Crișului nr. 14, investitor Pieseauto Dez SRL;
 9. PUZ pentru zona delimitată de bd. Mamaia, str. Ion Lahovari, str. Călărași și str. General Manu, inițiator Arkas Dacia SRL;
 10. PUD pentru terenul situat în bd. Aurel Vlaicu, parcela A 659/10/1, investitor Mesta Marmură și Travertin SRL;
 11. PUD - construire imobil D+P+1E - locuire și servicii profesionale, str. Ion Lahovari nr. 3, investitor Panait Irina;
 12. Cerere emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ reglementare teren bd. Aurel Vlaicu nr. 140 bis, inițiator SC Ovidius Romit SRL;
 13. PUD - construire imobil P+1-2E - alimentație publică și cazare, Stațiunea Mamaia, zona Cazino, terasa 3, investitor Manea Nicolae Cezar;
 14. PUD - construire imobil P+1-2E - alimentație publică și cazare, Stațiunea Mamaia, zona Cazino, terasa 4, investitor Simca Dor SRL;
 15. PUD - construire hotel - apartament, Stațiunea Mamaia, bd. Mamaia nr. 501, investitor Antonevici Serghei.
 16. PUD - construire imobil P+4E - locuire colectivă, cartier Palazu Mare, zona Tomis Plus, DN2A lot 1, str. Berlin, investitor Ilașcu Cornelius-Ernest.
 17. PUD - construire imobil P+4E - locuire colectivă, cartier Palazu Mare, zona Tomis Plus, parcela VN 285, lot A5+A6+A7, str. Barcelona, incestitor Ilașcu Cornelius-Ernest.
 18. Cerere emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ reglementare teren bd. IC Brătianu nr. 131, inițiator Prefabricate Dobrogea SRL.
Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism se va întruni în data de 14.06.2021, ora 12, în sala de ședințe "Remus Opreanu" din bd. Tomis nr. 51, având aceeași ordine de zi.

Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism se va întruni în data de 11.06.2021, ora 12, în sala de ședințe "Remus Opreanu" din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

 1. PUG - etapa 1, faza 1.1;
 2. PUZ Park & Ride Nord - etapa 2;
 3. PUZ Poarta 6 - etapa 2;
 4. PUZ Marile bulevarde - etapa 2;
 5. PUZ Spital Regional - etapa 2;
 6. PUZ Atelierelor - etapa 1;
 7. PUZ Avantech - etapa 1;
 8. PUZ Delavrancea - etapa 1;
 9. PUZ Compozitorilor - etapa 1;
 10. PUZ Balada - etapa 1;
 11. PUZ DN3C - etapa 1;
 12. PUD – construire locuință individuală cu birou profesiuni liberale la parter, str. Petru Vulcan nr. 81, investitor Iacob Ovidiu;
 13. PUD – construire locuință individuală, str. Barbu Ștefănescu Delavrancea nr. 58-58A, investitor Iorgoveanu Sorin;
 14. PUZ pentru zona delimitată de șos. Industrială și alei de acces, inițiator SC DSD NOI GRUP SRL.

Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism se va întruni în data de 14.05.2021, ora 14, în sala de ședințe "Remus Opreanu" din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul situat în zona Pescărie, delimitat la nord de teren identificat cu IE 206744, la sud de terenuri identificate cu IE 217398 și IE 211692, la est de Marea Neagră, la vest de terenuri identificate cu IE 200133, IE 204194, IE 203051 și IE 222991, inițiator Maticiuc Ion.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Dumbrăveni, str. Corneliu Baba, str. Recoltei și str. Lucian Blaga, inițiator Roman Atena Florentina.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona situată în Stațiunea Mamaia, delimitată de bd. Mamaia și alei carosabile, inițiator Parc Mamaia Nord SRL.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Riga, str. Londra, str. Haga și limite cadastrale, inițiator Dinamic Trading Star SRL.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul situat în Stațiunea Mamaia, zona Riviera, delimitat de promenada Mamaia și alei carosabile, inițiator Alex Lux SRL.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil locuire colectivă și birouri, str. Ștefan Mihăileanu nr. 44 lo1 - str. Ștefan Mihăileanu nr. 44A, investitor Solid House SRL.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil alimentație publică și cazare, Stațiunea Mamaia, subzona A3, (Melody – Cazino – Castel), investitor Danadi SRL.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Eduard Caudella, str. Baba Novac, str. Gheorghe Dima și str. Mihail Jora, inițiator Confort Decent SRL.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Oborului, str. Cibinului, str. Theodor Burada și str. Industriei Mici, inițiator Simpione SRL.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobile locuințe de serviciu, str. Septimius Severus nr. 7, investitor Constantinescu Ionuț - Mircea.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – extindere imobil autorizat cu AC nr. 69/2019, str. Smaraldului nr. 13-13A lot 2, investitor Prompt Tur SRL.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – extindere imobil sediu administrativ, str. Industrială nr. 2A+2, investitor Iridex Group Salubrizare SRL.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil cu funcțiunea de structură de primire turistică - unități decazare, Stațiunea Mamaia, zona Cazino, lot 18, careu 41, investitor Veniamin Nicolae.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul delimitat de str. Pandurului, str. Micșunelelor, al. Pandurului și limite cadastrale,inițiator Negreanu Cătălin.
Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 10.03.2020, ora 10, în sala de ședințe de la etajul 1 din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 
FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare emitere acord consultare publică - PUD - construire locuință individuală, str. Liliacului nr. 12A, investitor Mihalcea Lucian;PDF2,70 MB04 mar., 2020 Download
2. Solicitare emitere acord consultare publică - PUD - construire imobil locuire colectivă, bd. Tomis nr. 458, investitor SC Alaidava SRL;PDF89,85 MB04 mar., 2020 Download
3. Solicitare emitere acord consultare publică - PUD - construire imobil locuire colectivă, Stațiunea Mamaia, bd. Mamaia nr. 459B, investitor Olteanu Daniel;PDF2,82 MB04 mar., 2020 Download
4. Solicitare emitere acord consultare publică - PUZ pentru teritoriul delimitat de bd. Mamaia - zona Hotel Parc, inițiator SC Parc Mamaia Nord SRL;PDF13,57 MB04 mar., 2020 Download
5. Solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - reglementare teren intravilan bd. Aurel Vlaicu nr. 257, inițiatori Mihai Maria și Cîrnu Iulian;PDF2,46 MB04 mar., 2020 Download
6. Solicitare emitere aviz Arhitect șef PUD - construire imobil S+P+6E locuire colectivă, zona Palazu Mare, parcela VN 383/1 lot 2, investitor Gheorghe Daniel;PDF8,32 MB04 mar., 2020 Download
7. Solicitare emitere aviz Arhitect șef PUZ pentru zona delimitată de str. Unirii și alei carosabile, inițiator SC Sunrise Tours SRL;PDF5,38 MB04 mar., 2020 Download
8. Solicitare emitere aviz Arhitect șef PUD - modificare HCL nr. 351/2007, str. Dacia nr. 1B, investitor SC Sagit Life SRL;PDF667,19 KB04 mar., 2020 Download
9. Solicitare analiză cerere emitere certificat de urbanism - construire imobil locuire colectivă P+4-6E, Stațiunea Mamaia, bd. Mamaia nr. 428, investitor Turcu Dorinel;PDF497,20 KB04 mar., 2020 Download
10. Solicitare analiză cerere emitere certificat de urbanism - amenajare parcare, împrejmuire, organizare de șantier, Stațiunea Mamaia, careu 92, lot 18, investitor Daniliuc Dan;PDF431,04 KB04 mar., 2020 Download
11. Solicitare verificare livrabile etapa I - PUZ Atelierelor, inițiator UAT Constanța.PDF25,52 MB04 mar., 2020 Download
Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 27.02.2020, ora 10:00, în sala de ședințe de la etajul 1 din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 
FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare emitere acord consultare publică - PUD - modificare aspect exterior Complex Dacia - etaj 2, bd. Tomis nr. 235, investitor SC Dacia T&T SRLPDF26,56 MB20 feb., 2020 Download
2. Solicitare emitere acord consultare publică - PUZ pentru zona delimitată de limita intravilanului la nord, sud și est și limite cadatrale la vest, inițiator Tomescu Marius IoanPDF88,94 MB20 feb., 2020 Download
3. Solicitare îndreptare eroare materială în cuprinsul HCL nr. 182/2019 privind aprobare pUD - construire imobil S+P+5-8E - hotel apartament, Stațiunea Mamaia, zona Pinguin, investitor SC Real Estate Investment SRLPDF5,08 MB20 feb., 2020 Download
4. Solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - reglementare teren extravilan parcela A 129/1, inițiator SC Black Sea Suppliers SRLPDF15,16 MB20 feb., 2020 Download
5. Solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - reglementare teren Stațiunea Mamaia, zona Perla - Complex Comercial Select, inițiator SC Ambrosiana SRLPDF13,63 MB20 feb., 2020 Download
6. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUZ pentru zona delimitată de str. Nicolae Iorga, str. Bucovinei, str. Bogdan Vodă și zona de reglementare ZRL4, inițiator SC Blue Bike Development SRLPDF18,32 MB20 feb., 2020 Download
7. Solicitare analiză adresă formulată de doamna Cotocea Elena referitoare la condiții de construire pentru terenul situat în str. Lucian Blaga nr. 9APDF932,32 KB20 feb., 2020 Download
8. Solicitare analiză cerere de încetare a valabilitărții HCL nr. 494/2003 privind aprobare PUD - lăcaș de cult ortodox, zona Compozitorilor, teren în suprafață de 1100 mp atribuit în folosință gratuită Arhiepiscopiei TomisuluiPDF1,28 MB20 feb., 2020 Download
9. Solicitare analiză cerere emitere certificat de urbanism - reabilitare (renovare) imobil S+P+3E, str. Traian nr. 25, investitor Itoafă FlorianPDF2,71 MB20 feb., 2020 Download
10. Solicitare analiză cerere emitere certificat de urbanism - realizare pod amenajat (mansardă) peste imobil D+P+5E - lucrare realizată fără respectarea AC nr. 2102/2012, str. Panait Moșoiu nr. 32-34, investitor Bâlbă Alexandru OvidiuPDF2,32 MB20 feb., 2020 Download
11. Solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire ansamblu locuire colectivă, bd. Aurel Vlaicu nr. 269, investitor SC Alexio Star Development Sun SRLPDF11,62 MB20 feb., 2020 Download
12. Solicitare analiză cerere emitere certificat de urbanism - lucrări executate fără AC - amenajări interioare, modificare fațadeși etajare cu un nivel corp C3 (anexă), str. Aprodul Purice nr. 5, beneficiar Lascu NicolaePDF8,27 MB20 feb., 2020 Download
13. Solicitare analiză cerere emitere certificat de urbanism - desființare C1 parter - alimentație publică și construire imobil parter +terasă circulabilă - alimentație publică, Poarta 1, chioșc 401, beneficiar Cușu IancuPDF1,23 MB20 feb., 2020 Download
14. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD - construire ansamblu locuințe individuale, str. Alexandru Sahia nr. 29-29A, inițiator Costea GicuPDF23,18 MB20 feb., 2020 Download
15. Solicitare analiză 2 cereri emitere certificate de urbanism - schimbare destinație apartament în scpațiu comercial și frizerie, str. Eliberării nr. 48 corp B, ap. 4 și 5, beneficiari SC Calipso Residence SRL și Bălan IulianaPDF1,16 MB20 feb., 2020 Download
16. Solicitare analiză cerere emitere certificat de urbanism - elaborare PUD, str. Traian, zona poarta 3-4, investitor SC Five Holding SAPDF1,16 MB20 feb., 2020 Download
Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 28.01.2020, ora 10, în sala de ședințe de la etajul 1 din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 
FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare emitere acord consultare publică - PUD - construire locuință individuală, str. Dimitrie Cuclin nr. 5, investitor Mototolea Dragoș;PDF8,57 MB22 ian., 2020 Download
2. Solicitare emitere acord consultare publică - PUD - construire locuință individuală, str. Chiliei nr. 22, lot 2, investitor Ciocârlău Dragoș;PDF7,83 MB22 ian., 2020 Download
3. Solicitare emitere acord consultare publică - PUD - construire locuință individuală, str. Radu Calomfirescu nr. 27, investitor Mela Panait;PDF9,55 MB22 ian., 2020 Download
4. Solicitare emitere acord consultare publică PUZ pentru zona delimitată de str. Steagului, alee acces, str. Biruinței și str. Soveja, inițiator SC Cambela Prod SRL;PDF10,51 MB22 ian., 2020 Download
5. Solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire locuință individuală, str. Aurora nr. 17, investitor Durbală Mihai;PDF6,15 MB22 ian., 2020 Download
6. Solicitare emitere aviz Arhitect șef PUD - construire locuință individuală, str. Popa Farcaș nr. 33, investitor Manea Nicușor;PDF7,98 MB22 ian., 2020 Download
7. Solicitare emitere aviz Arhitect șef PUD - contruire imobil P+4E, Stațiunea Mamaia zona Royal Club, investitor SC Solid House SRL;PDF8,87 MB22 ian., 2020 Download
8. Solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire imobil locuire colectivă cu funcțiuni publice la parter, str. 9 Mai nr. 1, investitor SC Reinvent Development SRL;PDF10,44 MB22 ian., 2020 Download
9. Solicitare emitere acord consultare publică PUD - amenajare acces și terasă pentru spălătorie auto, str. Eliberării nr. 2H, investitor SC Noul Orizont SRL;PDF7,83 MB22 ian., 2020 Download
10. Solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - reglementare teren intravilan parcela A 656/17/2, zona Crișuri, inițiator SC Eurovet Logistics SRL;PDF19,05 MB22 ian., 2020 Download
11. Solicitare îndreptare eroare materială în cuprinsul HCL nr. 23/2018 privind aprobare PUZ pentru zona delimitată de str. Milano, str. Napoli, str. Alexandria și str. Madrid, inițiator SC Maurer Imobiliare Land Constanța SRL;PDF1,81 MB22 ian., 2020 Download
12. Solicitare emitere acord consultare publică - PUD - construire imobil locuire colectivă, str. General Manu nr. 3, investitor SC Huysec SRL;PDF19,02 MB22 ian., 2020 Download
13. Solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire imobil locuire colectivă și birouri, str. Ștefan Mihăileanu nr. 44, investitor SC Solid House SRL;PDF24,05 MB22 ian., 2020 Download
14. Solicitare emitere aviz Arhitect șef PUZ pentru zona delimitată de str. Mihai Eminescu, prel. str. Bucovinei, zona plajă, inițiator Chimișliu Constantin;PDF87,70 MB22 ian., 2020 Download
15. Solicitare emitere aviz Arhitect șef PUD - construire imobil locuire colectivă, Str. Eugen Lovinescu nr. 23A lot 2 - Str. Corneliu Coposu lot 3 și 4, investitor SC C&C Real Ambient SRL;PDF47,21 MB22 ian., 2020 Download
16. Solicitare emitere aviz Arhitect șef PUD - construire imobil locuire colectivă, Palazu Mare, parcela A 484/2/3 lot 1+ A 484/2/4 lot 1, investitor SC Star Rent Apartament SRL;PDF56,27 MB22 ian., 2020 Download
17. Solicitare emitere acord consultare publică PUZ pentru zona delimitată de str. Biruinței, str. Barbu Ștefănescu Delavrancea, alee acces, inițiator Iusein Ilker;PDF8,39 MB22 ian., 2020 Download
18. Solicitare emitere acord consultare publică - PUD - construire locuință unifaminială, str. Dimitrie Cuclin nr. 7, investitor Ciumacenco Vasile;PDF2,66 MB22 ian., 2020 Download
19. Solicitare acord consultare publică PUZ pentru zona delimitată de str. Crișului, str. Rieni, str. Crișul Alb și str. Șipot, investitor Haliț Gheorghe;PDF20,11 MB22 ian., 2020 Download
20. Solicitare acord consultare publică PUZ pentru zona delimitată de str. Ion Lahovari, str. Constantin Dobrogeanu Gherea, str. Panait Moșoiu și str. Avram Iancu, inițiator Hagi Chira Cristina;PDF3,85 MB22 ian., 2020 Download
21. Solicitare acord consultare publică PUD - amenajări interioare și exterioare pensiune turistică, vila Știrbey, Stațiunea Mamaia, investitor SC Metfor Travel SRL;PDF152,32 MB22 ian., 2020 Download
22. Solicitare analiză cerere certificat de urbanism - amenajare spălătorie auto, bd. Aurel Vlaicu, parcela A 592/76, beneficiar SC Smyril SRL .PDF605,04 KB22 ian., 2020 Download
Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 15.01.2020, ora 10, în sala de ședințe de la etajul 1 din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 
FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare emitere acord consultare publică PUZ pentru zona delimitată de șos. Mangaliei și str. Școlii, inițiator SC Cupa Internațional SRL;PDF85,34 MB10 ian., 2020 Download
2. Solicitare emitere acord consultare publică PUZ pentru zona delimitată de promenada Mamaia și alei carosabile, zona Riviera, inițiator SC Alex Lux SRL;PDF32,91 MB10 ian., 2020 Download
3. Solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire bază sportivă, sediu administrativ și locuință individuală P+1E, str. Crișului nr. 20, investitor Andrei Constantin;PDF12,18 MB10 ian., 2020 Download
4. Solicitare emitere aviz Arhitect șef PUZ pentru zona delimitată de bd. Tomis, str. Suceava, str. Adamclisi și alee carosabilă, inițiator SC Medgaz SRL;PDF20,36 MB10 ian., 2020 Download
5. Solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - reglementare teren intravilan str. Interioară III, inițiator SC Alessia Pro Trans Spedition SRL;PDF5,50 MB10 ian., 2020 Download
6. Solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - reglementare teren intravilan str. Vârful cu Dor nr. 6, inițiator Vârșă Alexandru George;PDF1,86 MB10 ian., 2020 Download
7. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUZ - pentru teritoriul delimitat de str. Dumbrăveni, str. Corneliu Baba, str. Recoltei și str. Lucian Blaga, inițaitor Roman Atena;PDF45,31 MB10 ian., 2020 Download
8. Solicitare emitere acord consultare publică PUD - imobil locuire colectivă, str. Mihai Viteazu nr. 58-58A, investitor SC Bel-Transport SA;PDF7,91 MB10 ian., 2020 Download
9. Solicitare emitere acord consultare publică PUZ pentru zona delimitată de str. Riga, str. Londra, str. Haga și limite cadastrale, zona Palazu Mare, investitor SC Dinamic Trading Star SRL;PDF6,24 MB10 ian., 2020 Download
10. Solicitare analiză cerere emitere certificat de urbanism - amenajare și modernizare imobil existent cu funcțiunea de alimentație publică, Bufet Internațional, Stațiunea Mamaia - zona Cazino, beneficiar SC RHC City Crown SRL.PDF1,52 MB10 ian., 2020 Download
Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 18.12. 2019, ora 14, în sala de ședințe de la etajul 1 din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 
FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire imobil S+P+6E locuire colectivă, zona Palazu Mare, parcela VN 383/1 lot 2, investitor Gheorghe Daniel;PDF7,43 MB11 dec., 2019 Download
2. Solicitare emitere acord consultare publică PUZ pentru zona delimitată de bd. Tomis, bd. Mamaia și limite cadastrale, inițiator Stavrositu Maria;PDF19,69 MB11 dec., 2019 Download
3. Solicitare analizare adresă de completare documentație PUZ pentru zona delimitată de șos. Mangaliei, str. srg. Nicolae Grindeanu și proprietăți private, inițiator Manea Victor și Drugă BogdanPDF2,10 MB11 dec., 2019 Download
Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 05.12. 2019, ora 10, în sala de ședințe de la etajul 1 din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:
FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD - construire imobil 2S+P+8E locuire colectivă cu spațiu comercial la parter, investitor SC Dakonis Imobiliar SRLPDF17,25 MB29 nov., 2019 Download
2. Solicitare emitere acord consultare publică PUZ pentru zona delimitată de bd. Aurel Vlaicu, str. proiectată A și limte cadastrale, inițiator SC Seaside Invest SRLPDF24,64 MB29 nov., 2019 Download
3. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD - construire imobile locuire colectivă, Palazu Mare, zona Complex comercial TOM, investitor SC Mobipark SRLPDF45,94 MB29 nov., 2019 Download
4. Solicitare emitere acord consultare publică PUZ pentru zona delimitată de str. IL Caragiale, str. Poporului, str. Fulgerului și al. Nalbei, inițiator SC Elys Interdecor SRLPDF17,70 MB29 nov., 2019 Download
5. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Vârful cu Dor, alei de acces, incintă sere, inițiator SC Elemo SRLPDF26,66 MB29 nov., 2019 Download
6. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD - supraetajare locuință individuală parter, str. Năvalnicului nr. 13, investitor Pelcea Cristian ConstantinPDF4,83 MB29 nov., 2019 Download
7. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUZ pentru zona delimitată de str. Munții Tatra, str. lt. Petre Măndoi, incinta Liceului CFR și calea ferată, inițiator Parohia Întâmpinarea DomnuluiPDF7,37 MB29 nov., 2019 Download
8. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUZ pentru zona delimitată de str. Nicolae Iorga, al. Crizantemelor, al. Lăcrămioarei și bloc J2, inițiator SC Sigma Premium SAPDF17,09 MB29 nov., 2019 Download
9. Solicitare emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ - reglementare teren extravilan, parcela 1080/4, inițiator Tudoran Cristian MirceaPDF8,30 MB29 nov., 2019 Download
10. Solicitare avizare proiect de hotărâre detaliere RLU aferent PUZ Aurel Vlaicu aprobat prin HCL 286/2006PDF311,38 KB29 nov., 2019 Download
11. Solicitare analizare cerere emitere certificat de urbanism - construire capelă, bd. Mamaia nr. 335H, beneficiar Arhiepiscopia TomisuluiPDF1,41 MB29 nov., 2019 Download
Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 21.11. 2019, ora 10, în sala de ședințe din str. Ștefan cel Mare nr. 15, având următoarea ordine de zi: 
FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare emitere acord consultare publică PUD - modificare HCL nr. 351/2007, str. Dacia nr. 1B, investitor Filipescu Victor;PDF6,94 MB19 nov., 2019 Download
2. Solicitare emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ - reglementare teren extravilan parcela A 898/41, inițiator Axinte Cezar; PDF4,52 MB19 nov., 2019 Download
3. Solicitare emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ - reglementare teren bd. Aurel Vlaicu nr. 290A, inițiator SC MM Reciclyng SRL;PDF21,48 MB19 nov., 2019 Download
4. Solicitare emitere acord consultare publică - PUD - construire ansamblu locuințe individuale, str. Alexandru Sahia nr. 29-29A, inițiator Costea Gicu;PDF23,18 MB19 nov., 2019 Download
5. Solicitare emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ - reglementare teren bd. Aurel Vlaicu incinta siloz Traian, inițiator AC Ameropa Grains SA;PDF6,10 MB19 nov., 2019 Download
6. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUZ pentru zona delimitată de str. Pescarilor, cartier Fincogero, plajă și str. Cașin, inițiator Pufleanu Dumitru;PDF44,57 MB19 nov., 2019 Download
7. Analiză memoriu Poveste Gheorghe;PDF652,78 KB19 nov., 2019 Download
8. Solicitare emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ - reglementare teren extravilan, parcela 1080/4, inițiator Tudoran Cristian Mircea;PDF8,30 MB19 nov., 2019 Download
9. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUZ pentru zona delimitată de al. Marathon, al. Olympia, al. Salamina și bd. Mamaia, inițiator SC Gamaro Construct SRL.PDF9,54 MB19 nov., 2019 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 12.11.2019, ora 10, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire locuință individuală P+1E, str. Pionierului nr. 6A, investitor Călinescu George EugenPDF13,14 MB07 nov., 2019 Download
2. Solicitare emitere acord consultare publică - pentru zona delimitată de str. Nicolae Iorga, str. Bucovinei, str. Bogdan Vodă și zona de reglementare ZRL4, inițiator SC Blue Bike Development SRL;PDF37,75 MB07 nov., 2019 Download
3. Solicitare emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ - reglementare teren extravilan parcela A 898/27, inițiator Pătruțoiu Cristina Elena;PDF7,32 MB07 nov., 2019 Download
4. Solicitare emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ - reglementare teren situat în Palazu Mare, mal lac Siutghiol, inițiator SC New Home Construct SRL;PDF27,49 MB07 nov., 2019 Download
5. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUZ pentru zona delimitată de str. Ion Rațiu, str. Laic Vodă, str. Petru Vulcan și str. Mircea cel Bătrân, inițiator Pricopie Marius;PDF20,29 MB07 nov., 2019 Download
6. Solicitare aviz. îndreptare eroare mat. HCL nr. 338/2019 privind aprob. PUZ pt zona delim. de str. Decebal, Dacia,Răscoala 1907 și str. General Manu, inițiator Ionescu Nicolae-includere funcțiuni pt sănătate între utilizările admise, cf aviz. obținute;PDF2,87 MB07 nov., 2019 Download
7. Solicitare emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ - reglementare teren str. Pompiliu Eliade nr. 15C, inițiator Dumitru Mihaela;PDF4,32 MB07 nov., 2019 Download
8. Solicitare emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ - reglementare teren extravilan, parcela 1080/4, inițiator Tudoran Cristian Mircea;PDF8,30 MB07 nov., 2019 Download
9. Solicitare analiză cerere emitere certificat de urbanism - intrare în legalitate construire 2 stații betoane și un laborator, str. Interioară 4 nr. 8, investitor SC Comprest Util SRL.PDF3,39 MB07 nov., 2019 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 16.10. 2019, ora 10:30, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUZ pentru teritoriul situat la vest de zona industrială și de servicii cu acces din bd. Aurel Vlaicu, investitor SC Isaran Green SRL;PDF36,50 MB11 oct., 2019 Download
2. Solicitare emitere acord consultare publică PUZ pentru zona delimitată de șos. Mangaliei, str. srg. Nicolae Grindeanu și proprietăți private, inițiator Manea Victor și Drugă Bogdan;PDF9,32 MB11 oct., 2019 Download
3. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUZ reglementare teren extravilan, parcela A 116/9, inițiator Muftiatul cultului musulman;PDF6,55 MB11 oct., 2019 Download
4. Solicitare consultare PUD - construire imobil alimentație publică și cazare, Stațiunea Mamaia, popas Tabăra Turist, investitor SC NOC Constant SRL;PDF5,24 MB11 oct., 2019 Download
5. Solicitare emitere acord consultare publică PUZ pentru zona delimitată de str. Munții Tatra, str. lt. Petre Mănoiu, incita Liceului CFR și calea ferată, inițiator Parohia Întâmpinarea Domnului;PDF7,37 MB11 oct., 2019 Download
6. Solicitare emitere acord consultare publică PUD - supraetajare locuință individuală, str. Năvalnicului nr. 13, investitor Pelcea Cristian;PDF4,83 MB11 oct., 2019 Download
7. Solicitare avizare proiect de hotărâre privind detalierea Regulamentului local de urbanism aferent zonelor protejate - PUZ Stațiunea Mamaia aprobat prin HCL nr. 121/2013;PDF343,21 KB11 oct., 2019 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 09.10. 2019, ora 10:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD - construire locuință individuală, str. Dobrogei nr. 5, investitor Achim Iulian;PDF7,28 MB04 oct., 2019 Download
2. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD - construire locuință individuală, str. Ioan Damaschin nr. 19, investitor Becker Mihaela Simona;PDF6,89 MB04 oct., 2019 Download
3. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD - construire imobil locuințe colective P+4E, str. Budapesta nr. 6, investitor SC Magenta Construct SRL;PDF6,56 MB04 oct., 2019 Download
4. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD - construire imobil locuire colectivă cu comerț la parter, bd. Mamaia nr. 161, investitor SC Blue Bike Development SRL;PDF7,33 MB04 oct., 2019 Download
5. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD - construire locuință unifamilială cu birou la parter, str. Luptători nr. 30-32, investitor Boca Andrei;PDF16,17 MB04 oct., 2019 Download
6. Solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ pentru reglementare teren extravilan parcela A 610/1 lot 1 și lot 2, inițiator SC Proximus Andremar SRL;PDF13,61 MB04 oct., 2019 Download
7. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUZ pentru teritoriul situat la vest de zona industrială și de servicii cu acces din bd. Aurel Vlaicu, investitor SC Isaran Green SRL;PDF14,45 MB04 oct., 2019 Download
8. Solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ pentru reglementare teren bd. 1 Mai nr. 31B, inițiator Mazilu Marian;PDF7,15 MB04 oct., 2019 Download
9. Solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ pentru reglementare teren str. Războieni nr. 80, inițiator Biserica creștină baptistă nr. 3 - Speranța.PDF19,63 MB04 oct., 2019 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 25.09.2019, ora 10:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare emitere acord consultare publică - PUD construire imobil locuire colectivă, Palazu Mare, zona Complex comercial TOM, inițiator SC Mobipark SRLPDF48,75 MB20 sep., 2019 Download
2. Solicitare acord consultare publică PUZ pentru zona delimitată de str. Mihai Eminescu, prel. str. Bucovinei, zona plajă, inițiator Chimișliu ConstantinPDF57,80 MB20 sep., 2019 Download
3. Solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ pentru modificare reglementări teren str. Interioară nr. 3, inițiator SC VMB LUX SONOR SRLPDF4,35 MB20 sep., 2019 Download
4. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUZ pentru zona delimitată de str. Răscoala din 1907, str. Sarmisegetuza, str. General Manu și str. Constantin Brătescu, inițiator Văleanu ValericaPDF14,33 MB20 sep., 2019 Download
5. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD - construire 4 locuințe individuale înșiruite P+1E, str. Topoloveni intersecție cu str. Alexandru Șteflea, investitor Filimon IuliusPDF5,90 MB20 sep., 2019 Download
6. Solicitare emitere acord consultare publică - PUZ pentru zona delimitată de str. Unirii și alei carosabile, inițiator SC Sunrise Tours SRLPDF5,40 MB20 sep., 2019 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 04.09.2019, ora 10:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare emitere acord consultare publică - PUZ zona delimitată de bd. Tomis, str. Suceava, str. Adamclisi și alee carosabilă, inițiator SC Medgaz SRLPDF11,14 MB30 aug., 2019 Download
2. Solicitare emitere acord consultare publică - PUD - construire imobil P+6E, bd. Mamaia nr. 195, investitor Matei Marius DorinPDF8,78 MB30 aug., 2019 Download
3. Solicitare emitere acord consultare publică - PUZ zona delimitată de str. Dumbrăveni, str. Corneliu Baba, str. Recoltei și str. Lucian Blaga, inițiator Roman AtenaPDF35,23 MB30 aug., 2019 Download
4. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUZ pentru teritoriul delimitat de bd. IC Brătianu, str. Bucegi, str. Mureșului și str. Petre Mănoiu, inițiator SC Dacor-Plast SRLPDF11,90 MB30 aug., 2019 Download
5. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD - construire locuință unifamilială, al. Licurici nr. 4, investitor Roibu Daniel AsdrubalPDF10,51 MB30 aug., 2019 Download
6. Solicitare analizare respectare prevederi HCL nr. 96/2011 la emiterea autorizației de construire - locuință D+P+1E, str. Izvor nr. 53A, beneficiar Stamule DanielaPDF2,42 MB30 aug., 2019 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 21.08. 2019, ora 12:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD - construire imobil P+1-2E - vilă turistică, Stațiunea Mamaia zona Hotel Condor, investitor Pacea IonPDF25,69 MB14 aug., 2019 Download
2. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD - locuință individuală, str. Dorului nr. 117B lot 1 - 117C lot 2, investitor Trandafirescu IulianPDF9,30 MB14 aug., 2019 Download
3. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD - construire imobil P+2E - alimentație publică și cazare, Stațiunea Mamaia zona Casino, terasa 7-8, investitor SC Edilservis SRLPDF11,38 MB14 aug., 2019 Download
4. Solicitare emitere acord consultare publică PUD - contruire imobil P+4E, Stațiunea Mamaia zona Royal Club, investitor SC Solid House SRLPDF8,87 MB14 aug., 2019 Download
5. Solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire imobil locuire colectivă, bd. Tomis nr. 425, investitor SC C&D Apartaments Residence 2017 SRLPDF6,04 MB14 aug., 2019 Download
6. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD - consolidare și supraetajare locuință individuală S+P cu un etaj și mansardă, str. Steagului nr. 28, investitor Abdul GhiulerPDF12,44 MB14 aug., 2019 Download
7. Solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - reglementare teren bd. Ferdinand nr. 20, inițiator SC Financiere les Lumieres SRLPDF10,37 MB14 aug., 2019 Download
8. Solicitare emitere acord consultare publică PUZ - zona pescărie, inițiator Maticiuc IonPDF31,55 MB14 aug., 2019 Download
9. Solicitare reanalizare zonă de studiu stabilită prin avizul de oportunitate nr. 104895/2018, investitor Calagiu StelianPDF241,29 KB14 aug., 2019 Download
10. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD - locuință individuală, str. Brazdei nr. 19E, investitor Stancu MarianaPDF7,40 MB14 aug., 2019 Download
11. Solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - reglementare teren str. Crișului parcela A 656/26, inițiator Haliț GheorghePDF5,19 MB14 aug., 2019 Download
12. Solicitare analizare cerere emitere certificat de urbanism - construire spălătorie self-service, str. Verde nr. 17A, beneficiar SC Utuwash Grup SRLPDF448,60 KB14 aug., 2019 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 25.07. 2019, ora 10:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare acord consultare publică PUD - construire locuință individuală, str. Ioan Damaschin nr. 19, investitor Becker Mihaela Simona;PDF6,77 MB22 iul., 2019 Download
2. Solicitare acord consultare publică PUZ pentru zona delimitată de str. Răscoalei din 1907, str. Sarmisegetuza, str. General Manu și str. Constantin Brătescu, inițiator Văleanu Valerica;PDF14,30 MB22 iul., 2019 Download
3. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Decebal, str. Dacia, str. Răscoala din 1907 și str. general Manu, inițiator Ionescu Nicolae;PDF22,87 MB22 iul., 2019 Download
4. Solicitare acord consultare publică PUZ pentru zona delimitată de str. Ion Rațiu, str. Laic Vodă, str. Petru Vulcan și str. Mircea cel Bătrân, inițiator Pricopie Marius;PDF20,60 MB22 iul., 2019 Download
5. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUZ pentru teritoriul delimitat de str. av. Vasile Craiu, str. Transilvaniei, str. Romeo Popescu și str. Podului, inițiator Olteanu Claudiu Constantin;PDF16,93 MB22 iul., 2019 Download
6. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD - construire imobil P+1-2E - vilă turistică, Stațiunea Mamaia zona Hotel Condor, investitor Pacea Ion.PDF25,69 MB22 iul., 2019 Download
7. Solicitare reanalizare zone de studiu stabilite prin AO nr. 77178/2019 și AO nr.146110/2018.PDF206,82 KB22 iul., 2019 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului întrunită în data de 11.07.2019, ora 10:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, a formulat următoarele rezoluții:

1. Solicitare emitere aviz Arhitect șef PUD - construire locuință unifamilială cu funcțiune complementară la parter, str. Crinului nr. 109, investitor Damcaliu Dumitru - s-a emis avizul Arhitectului șef;
2. Solicitare emitere aviz Arhitect șef PUD - construire locuință unifamilială cu birou profesiuni liberale la parter, str. Ioan Borcea nr. 35A, investitor Babu Costea - s-a emis avizul Arhitectului șef;
3. Solicitare emitere aviz Arhitect șef PUZ pentru zona delimitată de str. Barbu Ștefănescu Delavrancea, str. Poporului, str. Eremia Movilă și zona blocului LE36, inițiator Steriu Dincă - s-a emis avizul Arhitectului șef;
4. Solicitare acord consultare publică PUD - construire locuință unifamilială cu birou la parter, str. Luptători nr. 30-32, investitor Boca Andrei - s-a redactat răspunsul către investitor în vederea demarării consultării publicului;
5. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUZ pentru zona delimitată de bd. Tomis, str. Amsterdam, str. Madrid și str. Brest, inițiator SC Impact Developer & Contractor SA - s-a emis avizul Arhitectului șef;
6. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD - construire locuință unifamilială cu birou funcțiuni liberale, str. Soveja nr. 19A, investitor Manu Monica - s-a emis avizul Arhitectului șef;
7. Solicitare analiză cerere emitere AC - construire imobil S+P+12-15E+terasa circulabilă - hotel-apartament cu alimentație publică la parter, al. Lamia nr. 16, investitor Panait Ilie - s-a redactat punctul de vedere al Comisiei;
8. Solicitare acord consultare publică PUD - construire locuință unifamilială, al. Licurici nr. 4, investitor Roibu Daniel Asdrubal - s-a redactat răspunsul către investitor în vederea demarării consultării publicului;
9. Solicitare emitere aviz oportunitate elaborare PUZ reglementare teren str. Ștefan cel Mare nr. 35, inițiator SC Eurosantis SRL - s-a emis avizul de oportunitate;
10. Solicitare analiză proiect hotărâre - detaliere HCL nr. 415/2003 privind actualizare PUZ Lac Tăbăcărie - s-a definitivat proiectul de hotărâre;
11. Solicitare analiză proiect hotărâre - încetare valabilitate HCL nr. 120/2011 privind actualizare PUZ Palazu Mare - Caragea-Dermen - s-a definitivat proiectul de hotărâre.

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de  11.07. 2019, ora 10:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare emitere aviz Arhitect șef PUD - construire locuință unifamilială cu funcțiune complementară la parter, str. Crinului nr. 109, investitor Damcaliu Dumitru;PDF15,24 MB08 iul., 2019 Download
2. Solicitare emitere aviz Arhitect șef PUD - construire locuință unifamilială cu birou profesiuni liberale la parter, str. Ioan Borcea nr. 35A, investitor Babu Costea;PDF14,32 MB08 iul., 2019 Download
3. Solicitare emitere aviz Arhitect șef PUZ pentru zona delimitată de str. Barbu Ștefănescu Delavrancea, str. Poporului, str. Eremia Movilă și zona blocului LE36, inițiator Steriu Dincă;PDF30,80 MB08 iul., 2019 Download
4. Solicitare acord consultare publică PUD - construire locuință unifamilială cu birou la parter, str. Luptători nr. 30-32, investitor Boca Andrei;PDF10,84 MB08 iul., 2019 Download
5. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUZ pentru zona delimitată de bd. Tomis, str. Amsterdam, str. Madrid și str. Brest, inițiator SC Impact Developer & Contractor SA;PDF128,31 MB08 iul., 2019 Download
6. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD - construire locuință unifamilială cu birou funcțiuni liberale, str. Soveja nr. 19A, investitor Manu Monica;PDF6,32 MB08 iul., 2019 Download
7. Solicitare analiză cerere emitere AC - construire imobil S+P+12-15E+terasa circulabilă - hotel-apartament cu alimentație publică la parter, al. Lamia nr. 16, investitor Panait Ilie;PDF14,16 MB08 iul., 2019 Download
8. Solicitare acord consultare publică PUD - construire locuință unifamilială, al. Licurici nr. 4, investitor Roibu Daniel Asdrubal; PDF10,51 MB08 iul., 2019 Download
9. Solicitare emitere aviz oportunitate elaborare PUZ reglementare teren str. Ștefan cel Mare nr. 35, inițiator SC Eurosantis SRL;PDF3,90 MB08 iul., 2019 Download
10. Solicitare analiză proiect hotărâre - detaliere HCL nr. 415/2003 privind actualizare PUZ Lac Tăbăcărie;PDF1,42 MB08 iul., 2019 Download
11. Solicitare analiză proiect hotărâre - încetare valabilitate HCL nr. 120/2011 privind actualizare PUZ Palazu Mare - Caragea-Dermen.PDF958,02 KB08 iul., 2019 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 03.07.2019, ora 10:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare acord consultare publică PUD - locuință individuală SP+P+1E+Mp, str. Dobrogei nr. 5, investitor Achim IulianPDF15,79 MB27 iun., 2019 Download
2. Solicitare emitere aviz oportunitate elaborare PUZ reglementare teren str. Ion Ursu nr. 55, inițiator SC Dami Trans SRLPDF7,56 MB27 iun., 2019 Download
3. Solicitare emitere aviz oportunitate elaborare PUZ reglementare teren str. Steagului nr. 53, inițiator Enache Dincă și VanghelițaPDF7,81 MB27 iun., 2019 Download
4. Solicitare emitere aviz oportunitate elaborare PUZ reglementare terenuri str. Vârful cu Dor nr. 26, inițiator SC Multiservice Cyclop VTM SRLPDF5,49 MB27 iun., 2019 Download
5. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD construire imobil locuire colectivă P+3E, zona Tomis Plus parcela VN 289 lot 4, investitor Niceaev DanielPDF6,04 MB27 iun., 2019 Download
6. Solicitare acord consultare publică PUZ pentru zona delimitată de str. Mihai Viteazu, str. gen. Eremia Grigorescu, str. Ion Lahovari și str. Ioan D. Chirescu, inițiator Costea HagiPDF5,42 MB27 iun., 2019 Download
7. Solicitare analizare cerere emitere certificat de urbanism - modernizare construcție C1 - cheu depozitare ambarcațiuni și amplasare construcții parter, Stațiunea Mamaia, zona Caraiman, teren municipiul Constanța, investitor Alexandru Alexandru-MirceaPDF297,03 KB27 iun., 2019 Download
8. Solicitare emitere aviz Arhitect șef PUD - construire locuință unifamilială S+P+1E+M și împrejmuire teren, str. Duiliu Zamfirecsu nr. 13, investitor Pîra CarmenPDF12,89 MB27 iun., 2019 Download
9. Solicitare emitere acord consultare publică PUD - ansamblu locuire colectivă cu funcțiuni mixte compatibile, str. Genova nr. 6, investitor SC Black Sea Estate SRLPDF10,35 MB27 iun., 2019 Download
10. Solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire imobil locuire colectivă cu comerț la parter, bd. Mamaia nr. 161, investitor SC Blue Bike Develpment SRLPDF18,18 MB27 iun., 2019 Download
11. Solicitare emitere aviz Arhitect șef PUZ pentru teritoriul delimitat de bd. Aurel Vlaicu, prel. str. Nicolae Filimon, DE 656/13 și stația de pompare Palas, inițiator Orban LucianPDF31,80 MB27 iun., 2019 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 07.06.2019, ora 10:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare emitere acord consultare publică PUZ pentru teritoriul situat la vest de zona industrială și de servicii cu acces din bd. Aurel Vlaicu, investitor SC Isaran Green SRL;PDF94,18 MB04 iun., 2019 Download
2. Solicitare emitere acord consultare publică PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Vârful cu Dor, alei de acces, incintă sere, inițiator SC Elemo SRL;PDF24,08 MB04 iun., 2019 Download
3. Solicitare emitere acord consultare publică PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Pescarilor, cartier Fincogero, plajă și str. Cașin, inițiator Pufleanu Dumitru.PDF47,48 MB04 iun., 2019 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de   05.06.2019, ora 14:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare emitere acord consultare publică PUD - consolidare și supraetajare locuință individuală S+P cu un etaj și mansardă, str. Steagului nr. 28, investitor Abdul Ghiuler;PDF12,69 MB31 mai., 2019 Download
2. Solicitare emitere acord consultare publică PUZ - pentru teritoriul delimitat de str. Vârful cu Dor, alei de acces, incintă sere, inițiator SC Elemo SRL;PDF24,08 MB31 mai., 2019 Download
3. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUZ pentru teritoriul delimitat de bd. 1 Mai vechi, str. Timonei, inițiator SC Aries Shipping SRL;PDF64,32 MB31 mai., 2019 Download
4. Solicitare emitere acord consultare publică PUZ - pentru teritoriul delimitat de bd. IC Brătianu, str. Bucegi, str. Mureșului și str. Petre Mănoiu, inițiator SC Dacor-Plast SRL.PDF11,90 MB31 mai., 2019 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 23.05.2019, ora 10:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 

FileTypeSizeUploaded onDownload
1.Solicitare emitere acord consultare publică PUD - imobil locuințe colective cu spațiu comercial la parter, bd. 1 Mai nr. 44, investitor SC Dakonis Imobiliar SRLPDF9,14 MB20 mai., 2019 Download
2. Solicitare emitere acord consultare publică PUD - locuință individuală, str. Popa Farcaș nr. 33, investitor Manea NicușorPDF8,00 MB20 mai., 2019 Download
3. Solicitare emitere aviz oportunitate elaborare PUZ reglementare teren str. Răscoalei din 1907 nr. 49A, inițiator Căpățână Olivia-LuanaPDF3,67 MB20 mai., 2019 Download
4. Solicitare emitere acord consultare publică PUD - locuință individuală, str. Dorului nr. 117B lot 1 - 117C lot 2, investitor Trandafirescu IulianPDF9,42 MB20 mai., 2019 Download
5. Solicitare emitere acord consultare publică PUZ pentru teritoriul delimitat de str. av. Vasile Craiu, str. Transilvaniei, str. Romeo Popescu și str. Podului, inițiator Olteanu Claudiu ConstantinPDF16,93 MB20 mai., 2019 Download
6. Solicitare emitere acord consultare publică PUD - locuință individuală, str. Brazdei nr. 19E, investitor Stancu MarianaPDF8,01 MB20 mai., 2019 Download
7. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUZ pentru zona delimitată de str. Unirii, str. slt. Gheorghe Economu și incinta Colegiului tehnic energetic, inițiator SC Moteco SRLPDF11,79 MB20 mai., 2019 Download
8. Solicitare emitere aviz oportunitate elaborare PUZ reglementare teren situat în Stațiunea Mamaia, zona restaurant Estival, inițiator Dumitru Danielopolu Pia MariaPDF3,38 MB20 mai., 2019 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului întrunită în data de 08.05.2019, ora 10:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, a formulat următoarele rezoluții:

 1. solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire locuință individuală, str. Crinului nr. 109, investitor Damcaliu Dumitru - se va redacta răspuns către petent după verificarea documentației de către Arhitectul șef;
 2. solicitare emitere acord consultare publică PUZ pentru zona delimitată de bd. Tomis, str. Brest, str. Madrid și str. Amsterdam, inițiator SC Impact Developer & Contractors SA - se va redacta răspuns către petent după verificarea documentației de către Arhitectul șef;
 3. solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire imobil S+P+2E -locuire și birouri, str. Soveja nr. 19A, investitor Manu Monica - se va redacta răspuns către petent după verificarea documentației de către Arhitectul șef;
 4. solicitare emitere aviz oportunitate elaborare PUZ reglementare teren str. Celulozei nr. 6 - lot 1, lot 9, inițiator SC Solid House SRL prin Credit Europe Leasing IFN SA - s-a întocmit adresa către Direcția patrimoniu și cadastru referitoare la precizarea situației juridice a terenurilor din zona de studiu;
 5. solicitare emitere aviz oportunitate elaborare PUZ reglementare teren str. Nicolae Iorga nr. 5-7, inițiator SC Blue Bike Development SRL - s-a întocmit avizul de oportunitate;
 6. solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUZ pentru zona delimitată de str. IG Duca, str. Griviței, str. Atelierelor și str. Ștefan cel Mare, inițiatori Halep Costică și Halep George - se definitivează proiectul de hotărâre;
 7. solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUZ pentru teritoriul delimitat de șos. Industrială, str. Celulozei și alei de acces, inițiator SC Media Outpost SRL - se definitivează proiectul de hotărâre;
 8. solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUZ pentru teritoriul delimitat de bd. Mamaia, str. Aprodul Purice, str. 23 August, inițiator SC Lascu Bros SRL - s-a întocmit adresa către Direcția administrație publică locală în vederea definitivării proiectului de hotărâre;
 9. solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire imobil P+1-2E - vilă turistică, Stațiunea Mamaia zona Hotel Condor, investitor Pacea Ion - se va redacta răspuns către petent după verificarea documentației de către Arhitectul șef;
 10. solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire imobil P+2E - locuire cu birou profesiuni liberale la parter, str. Ioan Borcea nr. 35A, investitor Babu Costea - se va redacta răspuns către petent după verificarea documentației de către Arhitectul șef.

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 08.05.2019, ora 10:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire locuință individuală, str. Crinului nr. 109, investitor Damcaliu Dumitru;PDF26,89 MB03 mai., 2019 Download
2. Solicitare emitere acord consultare publică PUZ pentru zona delimitată de bd. Tomis, str. Brest, str. Madrid și str. Amsterdam, inițiator SC Impact Developer & Contractors SA;PDF93,13 MB03 mai., 2019 Download
3. Solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire imobil S+P+2E - locuire și birouri, str. Soveja nr. 19A, investitor Manu Monica;PDF7,28 MB03 mai., 2019 Download
4. Solicitare emitere aviz oportunitate elaborare PUZ reglementare teren str. Celulozei nr. 6 - lot 1, lot 9, inițiator SC Solid House SRL prin Credit Europe Leasing IFN SA;PDF4,13 MB03 mai., 2019 Download
5. Solicitare emitere aviz oportunitate elaborare PUZ reglementare teren str. Nicolae Iorga nr. 5-7, inițiator SC Blue Bike Development SRL;PDF15,58 MB03 mai., 2019 Download
6. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUZ pentru zona delimitată de str. IG Duca, str. Griviței, str. Atelierelor și str. Ștefan cel Mare, inițiatori Halep Costică și Halep George;PDF267,96 MB03 mai., 2019 Download
7. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUZ pentru teritoriul delimitat de șos. Industrială, str. Celulozei și alei de acces, inițiator SC Media Outpost SRL;PDF6,41 MB03 mai., 2019 Download
8. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUZ pentru teritoriul delimitat de bd. Mamaia, str. Aprodul Purice, str. 23 August, inițiator SC Lascu Bros SRL;PDF19,22 MB03 mai., 2019 Download
9. Solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire imobil P+1-2E - vilă turistică, Stațiunea Mamaia zona Hotel Condor, investitor Pacea Ion;PDF32,96 MB03 mai., 2019 Download
10. Solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire imobil P+2E - locuire cu birou profesiuni liberale la parter, str. Ioan Borcea nr. 35A, investitor Babu Costea.PDF12,97 MB03 mai., 2019 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului întrunită în data de 17.04.2019, ora 10:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, a formulat următoarele rezoluții:

 1. solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire imobil locuințe colective P+4E, str. Budapesta nr. 6, investitor SC Magenta Construct SRL - se va întocmi adresa către petent după verificarea documentației de către Arhitectul șef;
 2. solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire imobil P+2E - alimentație publică și cazare, Stațiunea Mamaia zona Casino, terasa 7-8, investitor SC Edilservis SRL - se va întocmi adresa către petent după verificarea documentației de către Arhitectul șef;
 3. solicitare emitere aviz oportunitate elaborare PUZ reglementare teren str. Tulcea nr. 2, inițiator Roșu Maria - s-a întocmit adresa către Direcția patrimoniu și cadastru referitoare la precizarea situației juridice a terenurilor din zona de studiu;
 4. solicitare analiză cerere emitere certificat urbanism - construire poligon instruire faza SF, str. Universității nr. 48A, investitor Ceronav Constanța - s-a întocmit punctul de vedere al comisiei;
 5. solicitare analiză modalitate aplicare prevederi urbanistice pentru terenuri care fac parte din cel puțin două zone de reglementare urbanistică - s-a consemnat punctul de vedere al comisiei.

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de   17.04.2019, ora 10:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire imobil locuințe colective P+4E, str. Budapesta nr. 6, investitor SC Magenta Construct SRLPDF13,59 MB12 apr., 2019 Download
2. Solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire imobil P+2E - alimentație publică și cazare, Stațiunea Mamaia zona Casino, terasa 7-8, investitor SC Edilservis SRLPDF12,28 MB12 apr., 2019 Download
3. Solicitare emitere aviz oportunitate elaborare PUZ reglementare teren str. Tulcea nr. 2, inițiator Roșu MariaPDF6,22 MB12 apr., 2019 Download
4. Solicitare analiză cerere emitere certificat urbanism - construire poligon instruire faza SF, str. Universității nr. 48A, investitor Ceronav ConstanțaPDF3,38 MB12 apr., 2019 Download
5. Solicitare analiză modalitate aplicare prevederi urbanistice pentru terenuri care fac parte din cel puțin două zone de reglementare urbanisticăPDF6,34 MB12 apr., 2019 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului întrunită în data de 14.03.2019, ora 13:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, a formulat următoarele rezoluții:

 1. solicitare emitere acord consultare publică PUZ pentru teritoriul delimitat de bd. Aurel Vlaicu, prel. str. Nicolae Filimon, DE 656/13 și stația de pompare Palas, inițiator Orban Lucian - se va întocmi adresa către petent după verificarea documentației de către Arhitectul șef;
 2. solicitare emitere acord consultare publică PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Poporului, str. Barbu Ștefănescu Delavrancea, bloc LE36 și str. Eremia Movilă, inițiator Steriu Dincă - se va întocmi adresa către petent după verificarea documentației de către Arhitectul șef;
 3. solicitare emitere acord consultare publică PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Decebal, str. Dacia, str. Răscoala din 1907 și str. general Manu, inițiator Ionescu Nicolae - se va întocmi adresa către petent după verificarea documentației de către Arhitectul șef;
 4. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - reglementare teren situat în Palazu Mare, str. Tulcei nr. 5, inițiator SC 4 Ever Development SRL - s-a întocmit adresa către petent și adresă către Serviciul juridic cu privire la clarificarea situației juridice a terenurilor din zona de studiu;
 5. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - reglementare teren situat în șos Mangaliei nr. 9 bis - 11, inițiator SC Cupa International SRL - s-a întocmit avizul de oportunitate;
 6. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - reglementare teren situat în zona Bd. Aurel Vlaicu, cu acces din str. Interioară nr. 4, inițiator SC Alpin Land  SRL - s-a întocmit avizul de oportunitate;
 7. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - reglementare teren delimitat de str. Spiru Haret, str. Cumpenei și calea ferată, inițiator SC Polaris M Holding  SRL - s-a întocmit avizul de oportunitate;
 8. solicitare analiză cerere emitere autorizație de construire - reamenajare imobil existent parter - locuință individuală și împrejmuire teren, str. Năvalnicului nr. 13, investitor Pelcea Cristian Constantin - s-a întocmit punctul de vedere al comisiei;
 9. solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD - construire imobil locuințe colective D+P+8E, str. Lucian Blaga nr. 15, investitor SC VDT Construct Impex SRL - se definitivează proiectul de hotărâre;
 10.  solicitare emitere aviz oportunitate elaborare PUZ - reglementare teren extravilan parcela 663/11/9, zona Aurel Vlaicu, inițiator Gheorghiță Dumitru - s-a întocmit adresa către Direcția patrimoniu și cadastru referitoare la precizarea situației juridice a terenurilor din zona de studiu.

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de   03.04.2019, ora 10:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 
(Documentele înscrise la punctele 1-7 au fost postate și pot fi consultate pe site-ul oficial al instituției la secțiunea Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului în data de 20.03.2019,  o dată cu anunțul ședinței din 26.03.2019 care s-a amânat pentru data de 03.04.2019)

FileTypeSizeUploaded onDownload
8. Solicitare analiză cerere emitere autorizație de construire - reamenajare imobil existent parter - locuință individuală și împrejmuire teren, str. Năvalnicului nr. 13, investitor Pelcea Cristian Constantin;PDF4,09 MB29 mar., 2019 Download
9. Solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD - construire imobil locuințe colective D+P+8E, str. Lucian Blaga nr. 15, investitor SC VDT Construct Impex SRL;PDF7,15 MB29 mar., 2019 Download
10. Solicitare emitere aviz oportunitate elaborare PUZ - reglementare teren extravilan parcela 663/11/9, zona Aurel Vlaicu, inițiator Gheorghiță Dumitru.PDF2,11 MB29 mar., 2019 Download

Sedința comisiei tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului programată pentru data de 26.03.2019 se reprogramează pentru data de 03.04.2019, ora 10:00. Lista de proiecte care vor fi supuse analizei va fi completată până la data de 29.03.2019.
Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de   26.03.2019, ora 10:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. solicitare emitere acord consultare publică PUZ pentru teritoriul delimitat de bd. Aurel Vlaicu, prel. str. Nicolae Filimon, DE 656/13 și stația de pompare Palas, inițiator Orban Lucian;PDF40,11 MB20 mar., 2019 Download
2. solicitare emitere acord consultare publică PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Poporului, str. Barbu Ștefănescu Delavrancea, bloc LE36 și str. Eremia Movilă, inițiator Steriu Dincă;PDF22,62 MB20 mar., 2019 Download
3. solicitare emitere acord consultare publică PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Decebal, str. Dacia, str. Răscoala din 1907 și str. general Manu, inițiator Ionescu Nicolae;PDF26,79 MB20 mar., 2019 Download
4. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - reglementare teren situat în Palazu Mare, str. Tulcei nr. 5, inițiator SC 4 Ever Development SRL;PDF5,28 MB20 mar., 2019 Download
5. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - reglementare teren situat în șos Mangaliei nr. 9 bis - 11, inițiator SC Cupa International SRL;PDF7,58 MB20 mar., 2019 Download
6. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - reglementare teren situat în zona Bd. Aurel Vlaicu, cu acces din str. Interioară nr. 4, inițiator SC Alpin Land SRL;PDF7,69 MB20 mar., 2019 Download
7. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - reglementare teren delimitat de str. Spiru Haret, str. Cumpenei și calea ferată, inițiator SC Polaris M Holding SRL.PDF9,68 MB20 mar., 2019 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului întrunită în data de 14.03.2019, ora 13:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, a formulat următoarele rezoluții:

 1. solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire locuință unifamilială S+P+1E+M și împrejmuire teren, str. Duiliu Zamfirecsu nr. 13, investitor Pîra Carmen - se va întocmi adresa către petent după verificarea documentației de către Arhitectul șef;
 2. solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire imobil locuire colectivă P+3E, zona Tomis Plus parcela VN 289 lot 4, investitor Niceaev Daniel - se va întocmi adresa către petent după verificarea documentației de către Arhitectul șef;
 3. solicitare emitere acord consultare publică PUD - imobil locuințe colective 2S + P+8E cu spațiu comercial la parter, bd. 1 Mai nr. 44, investitor SC Dakonis Imobiliar SRL - s-a întocmit punctul de vedere al Comisiei;
 4. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ pentru reglementare teren str. Panait Moșoiu nr. 4, inițiator Hagi Chira Cristina - s-a solicitat Direcției patrimoniu și cadastru întocmirea situației juridice a terenurilor din zona de studiu propusă;
 5. solicitare emitere aviz Arhitect șef pentru PUD - construire locuință D+P+2E cu garaj la demisol, str. Șiretului nr. 26-28, investitor Itoafă Florian - se va întocmi proiectul de hotărâre.

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 14.03.2019, ora 13:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 

FileTypeSizeUploaded onDownload
1.Solicitare emitere acord cons.publică PUD - construire locuință unifamilială, investitor Pîra CarmenPDF12,89 MB11 mar., 2019 Download
2.Solicitare emitere acord cons.publică PUD - construire imobil locuire colectivă, investitor Niceaev DanielPDF6,17 MB11 mar., 2019 Download
3.Solicitare emitere acord cons.publică PUD - imobil locuințe colective, investitor SC Dakonis Imobiliar SRLPDF13,14 MB11 mar., 2019 Download
4.Solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ pentru reglementare teren, inițiator Hagi Chira CristinaPDF4,99 MB11 mar., 2019 Download
5.Solicitare emitere aviz Arhitect șef pentru PUD - construire locuință D+P+2E, investitor Itoafă FlorianPDF5,87 MB11 mar., 2019 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 21.02.2019, ora 10:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 

FileTypeSizeUploaded onDownload
1.Solicitare emitere aviz de op.elab.PUZ - reglem.teren situat în str. Călărați nr. 1, inițiator Stavrositu si CușuPDF15,92 MB19 feb., 2019 Download
2.Solicitare emitere aviz de op.elab.PUZ - reglem.teren situat în al. Egretei nr. 21A, inițiator SC Domadami SRLPDF64,78 MB19 feb., 2019 Download
3.Solicitare emitere aviz de op.elab.PUZ - reglem.teren situat în bd. Mamaia nr. 296-296A, inițiator SC Sunrise Tours SRLPDF3,52 MB19 feb., 2019 Download
4.Solicitare acord consultare publică - PUZ pentru teritoriul delimitat de bd. 1 Mai vechi, inițiator Aries ShippingPDF83,10 MB19 feb., 2019 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului întrunită în data de 12.02.2019, ora 10:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, a formulat următoarele rezoluții:

 1. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - reglementare teren situat în Palazu Mare, str. Tulcei nr. 5, inițiator SC 4 Ever Development SRL - s-a întocmit adresă către Direcția patrimoniu și cadastru în vederea precizării situației juridice a terenurilor din zona de studiu;
 2. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - reglementare teren situat în șos Mangaliei nr. 9 bis - 11, inițiator SC Cupa International SRL - s-a întocmit adresă către Direcția patrimoniu și cadastru în vederea precizării situației juridice a terenurilor din zona de studiu;
 3. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - reglementare teren situat în zona Bd. Aurel Vlaicu, cu acces din str. Interioară nr. 4, inițiator SC Alpin Land SRL - s-a întocmit adresă către Direcția patrimoniu și cadastru în vederea precizării situației juridice a terenurilor din zona de studiu;
 4. solicitare analiză certificat urbanism nr. 4167/2018 emis pentru construire locuință unifamilială D+P+1E, str. Meșterul Manole nr. 46, în baza PUZ aprobat prin HCL nr. 111/2017, investitor Badea Cosmin Marian - s-a întocmit punctul de vedere al Comisiei;
 5. solicitare analiză certificat urbanism nr. 2525/2018 emis pentru construire ansamblu mixt spații comerciale, servicii, locuințe colective, Palazu Mare - Caragea Dermen, investitor SC American Style Development SRL - s-a întocmit punctul de vedere al Comisiei;
 6. solicitare emitere certificat urbanism - construire club nautic P+2E și împrejmuire teren, Stațiunea Mamaia, zona Hotel Picadilly, investitor SC Maan Music Studio SRL - s-a întocmit punctul de vedere al Comisiei;
 7. proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Regulamentului local de urbanism anexă la HCL nr. 81/2010 - se va întocmi proiectul de hotărâre;
 8. proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Regulamentului local de urbanism anexă la HCL nr. 230/2010 - se va întocmi proiectul de hotărâre;
 9. solicitare emitere aviz Arhitect șef PUD - construire imobil P+1E - cabinete medicale, str. Opalului nr. 14, investitor Vasile Ovidiu Adrian - se va întocmi proiectul de hotărâre;
 10. solicitare emitere aviz Arhitect șef PUD pentru construire imobil D + P+2-4E, str. Eugen Lovinescu nr. 21, investitor SC Strolz Drilling SRL - se va întocmi proiectul de hotărâre;
 11. solicitare emitere aviz Arhitect șef PUD - construire imobil 2S+P+6E - locuire colectivă cu spații comerciale și birouri la parter, bd. Aurel Vlaicu nr. 315F, investitor Vlădoi Stancu - se va întocmi proiectul de hotărâre;
 12. solicitare emitere aviz Arhitect șef PUZ pentru terenul delimitat de bd. Tomis, incintă RAJA și drumuri de exploatare, zona Palazu Mare, inițiator SC MAS Publishing & Partners SRL - se va întocmi proiectul de hotărâre;
 13. solicitare emitere aviz Arhitect șef PUZ pentru teritoriul delimitat de șos. Mangaliei, intr. Mangaliei, calea ferată și incinta SC Carmeco SA, inițiator SC Ever Green Recycling SRL - se va întocmi proiectul de hotărâre.

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 12.02.2019, ora 10:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: : 

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare emitere aviz de oportunitate elab.PUZ - reglem.teren situat în Palazu Mare, inițiator SC 4 Ever Development SRLPDF5,28 MB07 feb., 2019 Download
2. Solicitare emitere aviz de op.elab.PUZ - reglement.teren situat în șos Mangaliei, inițiator SC Cupa International SRL;PDF7,58 MB07 feb., 2019 Download
3. Solicitare emitere aviz de op.elab.PUZ - reglem.teren situat în zona Bd. Aurel Vlaicu, inițiator SC Alpin Land SRL;PDF7,69 MB07 feb., 2019 Download
4. Solicitare analiză certificat urb.nr. 41672018 emis pentru constr.locuință unifamilială,investitor Badea Cosmin Marian;PDF1,11 MB07 feb., 2019 Download
5. Solicitare analiză certificat urbanism nr. 25252018 emis pentru constr.ansamblu mixt spații comerciale, investitor SC AmeriPDF841,93 KB07 feb., 2019 Download
6. Solicitare emitere certificat urbanism - constr.club nautic P+2E și împrejmuire teren, investitor SC Maan Music Studio SRL;PDF3,47 MB07 feb., 2019 Download
7. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cupr.Regulamentului local de urbanism anexă la HCL nr. 812010;PDF174,33 KB07 feb., 2019 Download
8. Proiect de hot.privind îndreptarea erorii materiale din cupr.Regulamentului local de urbanism anexă la HCL nr. 2302010;PDF166,96 KB07 feb., 2019 Download
9. Solicitare emitere aviz Arhitect șef PUD - constr.imobil P+1E - cabinete medicale, investitor Vasile Ovidiu Adrian;PDF16,24 MB07 feb., 2019 Download
10. Solicitare emitere aviz Arhitect șef PUD pentru construire imobil D+P+2-4E, investitor SC Strolz Drilling SRL;PDF1,48 MB07 feb., 2019 Download
11. Solicitare emitere aviz Arhitect șef PUD - constr imobil 2S+P+6E , bd. Aurel Vlaicu nr. 315F, investitor Vlădoi Stancu;PDF9,87 MB07 feb., 2019 Download
12. Solicitare emitere aviz Arhitect șef PUZ pentru terenul delim.de bd. Tomis, inițiator SC MAS Publishing & Partners SRL;PDF24,60 MB07 feb., 2019 Download
13. Solicitare emitere aviz Arhitect șef PUZ pentru terit.delim.de șos. Mangaliei, inițiator SC Ever Green Recycling SRL.PDF2,75 MB07 feb., 2019 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului întrunită în data de 18.01.2019, ora 13:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, a formulat următoarele rezoluții:

 1. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - proiect imobiliar integrat Sammarina View Development, șos. Mangaliei nr. 74, inițiator SC Carmeco SA - s-a emis avizul de oportunitate;
 2. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - reglementare teren situat în Stațiunea Mamaia zona Hotel Cascom, inițiator Nacee Dimciu - s-a emis avizul de oportunitate;
 3. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - reglementare teren situat în Stațiunea Mamaia, zona Hotel Delta, inițiator SC Simpione SRL - s-a emis avizul de oportunitate;
 4. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - reglementare teren situat în str. Oborului nr. 41, inițiator SC Simpione SRL - s-a emis avizul de oportunitate

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 18.01.2019, ora 13:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 

FileTypeSizeUploaded onDownload
1.Solicitare aviz de oport. elaborare PUZ - proiect imob. int. Sammarina View Development,inițiator SC Carmeco SAPDF6,05 MB15 ian., 2019 Download
2.Solicitare aviz de oport. elaborare PUZ - reglem.teren Stațiunea Mamaia zona Hotel Cascom, inițiator Nacee DimciuPDF39,66 MB15 ian., 2019 Download
3.Solicitare aviz de oport. elaborare PUZ - reglem.teren Stațiunea Mamaia, zona Hotel Delta, inițiator SC Simpione SRLPDF4,42 MB15 ian., 2019 Download
4.Solicitare aviz de oport. elaborare PUZ - reglem. teren situat în str. Oborului nr. 41, inițiator SC Simpione SRLPDF32,90 MB15 ian., 2019 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului întrunită în data de 10.01.2019, ora 10:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, a formulat următoarele rezoluții:

 1. solicitare acord consultare publică PUZ pentru teritoriul delimitat de bd. Mamaia, str. Aprodul Purice, str. 23 August, inițiator SC Lascu Bros SRL – s-a emis adresa de completare, se poate demara consultarea publică după depunerea înscrisurilor solicitate;
 2. solicitare acord consultare publică PUZ - reglementare teren lot 7, zona bloc PA7, în temeiul deciziei civile nr. 600/CA/2016, inițiator Mihai Valentin Florin - s-a emis adresa de completare;
 3. solicitare acord de principiu PUD preliminar - consolidare și supraetajare cu 1E+M locuință unifamilială, str. Toamnei nr. 10, investitor Athea Gabriela Violeta- elaboratorul nu a fost prezent –  s-a emis adresa de răspuns;
 4. solicitare acord consultare publică PUD - construire imobil locuințe colective D+P+8E, str. Lucian Blaga nr. 15, investitor SC VDT Construct Impex SRL- s-a emis adresa de completare, se poate demara consultarea publică după depunerea înscrisurilor solicitate;
 5. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - proiect imobiliar integrat Sammarina View Development, șos. Mangaliei nr. 74, inițiator SC Carmeco SA - elaboratorul nu a fost prezent, beneficiarul a solicitat amânarea prezentării pentru proxima ședință a comisiei;
 6. solicitare emitere certificat de urbanism - construire ansamblu locuințe colective cu comerț la parter, bd. Mamaia nr. 296-296A, beneficiar SC Sunrise Tours SRL – s-a emis adresa de răspuns;
 7. solicitare emitere aviz Arhitect șef PUD - construire hotel-apartament, Stațiunea Mamaia, zona hotel Caraiman, investitor Bucureanu Anca - s-a emis adresa de completare, se va emite avizul Arhitectului șef dupa depunerea înscrisurilor solicitate."

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 10.01.2019, ora 10:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 

FileTypeSizeUploaded onDownload
1.Solicitare acord consultare publică PUZ pentru teritoriul delimitat de bd. Mamaia, inițiator SC Lascu Bros SRLPDF15,64 MB08 ian., 2019 Download
2.Solicitare acord consultare publică PUZ - reglementare teren lot 7, zona bl.PA7, inițiator Mihai Valentin FlorinPDF5,30 MB08 ian., 2019 Download
3.Solicitare acord de principiu PUD preliminar - consolidare și supraetajare cu 1E+M, inv.Athea Gabriela VioletaPDF7,58 MB08 ian., 2019 Download
4.Solicitare acord consultare publică PUD - construire imobil loc.colective, investitor SC VDT Construct Impex SRLPDF91,33 MB08 ian., 2019 Download
5.Solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - proiect imobiliar integrat, inițiator SC Carmeco SAPDF6,05 MB08 ian., 2019 Download
6.Solicitare emitere certificat de urbanism - construire ansamblu loc.colective, beneficiar SC Sunrise Tours SRLPDF3,24 MB08 ian., 2019 Download
7.Solicitare emitere aviz Arhitect șef PUD - construire hotel-apartament, Stațiunea Mamaia, inv.Bucureanu AncaPDF16,63 MB08 ian., 2019 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului întrunită în data de  05.12.2018, ora 10:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, a formulat următoarele rezoluții:

 1. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - introducere teren în intravilan și reglementare urbanistică, parcela A 84/1 lot 1, inițiator Stanciu Anamaria Mădălina - s-a emis avizul de oportunitate;
 2. solicitare emitere aviz Arhitect șef PUD - dezafectare Bufet Siret și construire hotel 3 stele, zona butoaie stațiunea Mamaia, investitor SC Dorna Bau SRL- s-a emis adresa de completare;
 3. solicitare emitere aviz Arhitect șef PUD - construire imobil S+P+2E+M - locuire colectivă, str. Ioan Damaschin nr. 12, investitor SC Marinii Buildings Development SRL - s-a emis adresa de completare;
 4. solicitare emitere aviz Arhitect șef PUD - construire imobil D+P+5-8E, Stațiunea Mamaia, zona Pinguin, investitor SC Waldy Com Sales & Logistics SRL - s-a emis adresa de completare;
 5. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ reglementare teren str. Pandurului nr. 32A, inițiator Negreanu Cătălin - s-a emis avizul de oportunitate;
 6. solicitare emitere aviz Arhitect șef PUD - construire patru locuințe individuale P+2E, str. Sentinelei nr. 25A, investitor Constantin Marius și Asăvoaiei Georgiana - s-a emis avizul Arhitectului șef;
 7. solicitare acord de principiu PUD preliminar - consolidare și supraetajare cu 1E+M locuință unifamilială, str. Toamnei nr. 10, investitor Athea Gabriela Violeta - s-a amânat pentru ședința următoare, nu a fost prezent elaboratorul pentru prezentare;
 8. solicitare acord consultare publică PUZ pentru zona delimitată de str. Unirii, str. lt. Ghe. Economu și limite cadastrale, inițiator SC Moteco SRL - s-a emis adresa de completare;
 9. solicitare emitere certificat de urbanism - informare, str. Sarmisegetuza nr. 70, beneficiar Tamturk Behin - s-a emis punctul de vedere al Comisiei;
 10. solicitare emitere certificat de urbanism - supraetajare imobil existent parter și schimbare acoperiș, str. IG Duca nr. 42, beneficiar Trandafir Enache - s-a emis punctul de vedere al Comisiei;
 11. solicitare emitere certificat de urbanism - construire ansamblu locuințe colective S+P+6E+Etehnic - intrare în legalitate, str. Madrid, parcela 287, lot 23/2/2, beneficiar Babu Nicu, Babu Aurel și Stere Tanța - s-a emis punctul de vedere al Comisiei;
 12. solicitare emitere certificat de urbanism - construire imobil birouri, bd. Mamaia nr. 304I, beneficiar SC Polisanta Plus SRL - s-a emis punctul de vedere al Comisiei;
 13. solicitare emitere certificat de urbanism - construire imobil cabinete medicale, bd. Mamaia nr. 304I,  beneficiar SC Polisanta Plus SRL - s-a emis punctul de vedere al Comisiei."

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 05.12.2018, ora 10:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - introd.teren in intravilan, initiator Stanciu Anamaria Madalina;PDF4,89 MB29 nov., 2018 Download
2. Solicitare emitere aviz Arhitect sef PUD - dezafectare Bufet Siret si construire hotel, investitor SC Dorna Bau SRL;PDF51,88 MB29 nov., 2018 Download
3. Solicitare emitere aviz Arhitect șef PUD - construire imobil S+P+2E+M, investitor SC Marinii Buildings Development SRL;PDF22,10 MB29 nov., 2018 Download
4. Solicitare emitere aviz Arhitect șef PUD - construire imobil D+P+5-8E, investitor SC Waldy Com Sales & Logistics SRL;PDF29,19 MB29 nov., 2018 Download
5. Solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ reglementare teren str. Pandurului nr. 32A, inițiator Negreanu Cătălin;PDF22,16 MB29 nov., 2018 Download
6. Solicitare emitere aviz Arhitect șef PUD - construire loc.individuale, investitor Constantin Marius si Asavoaiei Georgiana;PDF11,87 MB29 nov., 2018 Download
7. Solicitare acord de principiu PUD preliminar - consolidare și supraetajare cu 1E+M, investitor Athea Gabriela Violeta;PDF7,58 MB29 nov., 2018 Download
8. Solicitare acord consultare publică PUZ pentru zona delimitată de str. Unirii și limite cadastrale, inițiator SC Moteco SRL;PDF11,90 MB29 nov., 2018 Download
9. Solicitare emitere certificat de urbanism - informare, str. Sarmisegetuza nr. 70, beneficiar Tamturk Behin;PDF883,18 KB29 nov., 2018 Download
10. Solicitare emitere certificat de urbanism - supraetajare imobil existent parter, beneficiar Trandafir Enache;PDF922,02 KB29 nov., 2018 Download
11. Solicitare emitere certificat de urbanism - construire ansamblu locuințe colective, beneficiar Babu Nicu, Babu APDF866,23 KB29 nov., 2018 Download
12. Solicitare emitere certificat de urbanism - construire imobil birouri, bd. Mamaia nr. 304I, beneficiar SC Polisanta Plus SRL;PDF698,66 KB29 nov., 2018 Download
13. Solicitare emitere certificat de urbanism - construire imobil cabinete medicale, beneficiar SC Polisanta Plus SRL.PDF698,66 KB29 nov., 2018 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului întrunită în data de  21.11.2018, ora 10:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, a formulat următoarele rezoluții:

 1. solicitare reanalizare prevederi aviz de oportunitate nr. 152341/01.10.2018 privind elaborare PUZ pentru reglementare și urbanizare teren extravilan, parcela A 641, inițiator SC Isaran Green SRL - s-a emis Aviz de oportunitate cu noua zonă de studiu;
 2. solicitare emitere acord consultare publică PUZ pentru zona delimitată de str. IG Duca, str. Griviței, str. Atelierelor și str. Ștefan cel Mare, inițiatori Halep Costică și Halep George - se va demara procedura de informare și consultare a publicului;
 3. solicitare emitere acord consultare publică PUZ pentru zona delimitată de șos. Industrială și alei de acces, inițiator SC DSD Grup SRL - se va demara procedura de informare și consultare a publicului;
 4. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - introducere teren în intravilan și reglementare urbanistică, parcela A 84/1 lot 1, inițiator Stanciu Anamaria Mădălina - se va analiza solicitarea în proxima ședință în vederea corelării zonei de studiu cu prevederile avizelor de oportunitate emise;
 5. solicitare emitere certificat de urbanism - construire imobil S+P+3E+terasă circulabilă - cazare, alimentație publică și comerț, Stațiunea Mamaia, zona Select, beneficiar Tudorașcu Margareta Elena - s-a emis punctul de vedere al comisiei;
 6. solicitare emitere certificat de urbanism - transformare terasă circulabilă în etaj tehnic parțial la imobilul S+D+P+5E+terasă circulabilă, str. Oborului nr. 37, beneficiar SC Magic Agrolec SRL - s-a emis punctul de vedere al comisiei;
 7. solicitare emitere certificat de urbanism - modificare proiect în curs de execuție (autorizat cu AC nr. 1753/2017 - modernizare spațiu comercial existent prin modificare fațade și recompartimentări interioare) prin schimbare de destinație din spațiu comercial în apartamente, str. Zefirului nr. 27A, bl. FA14, beneficiar SC DDN Global SRL - s-a emis punctul de vedere al comisiei;
 8. îndreptare eroare materială HCL nr. 121/2013 - PUZ Stațiunea Mamaia, pentru terenul situat în zona A, zona bufet Tomis - se va întocmi proiectul de hotărâre."

 

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 21.11.2018, ora 10:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului întrunită în data de 05.11.2018, ora 10:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, a formulat următoarele rezoluții:

 1. solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUZ pentru str. Smârdan, str. Mircea cel Bătrân și alei carosabile, inițiator Popescu Traian - se va emite avizul Arhitectului șef;
 2. solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUZ - teritoriul delimitat de str. Cumpenei, str. Spiru Haret, incinta Meconst și calea ferată, inițiator SC Transevren SRL - se va emite avizul Arhitectului șef;
 3. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ reglementare teren extravilan parcela A 135/6, în vederea edificării unui ansamblu industrial, inițiator SC Dmyth Art SRL - se va elabora avizul de oportunitate;
 4. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ pentru diversificare funcțiuni, str. Nicolae Iorga nr. 20, inițiator SC Sigma Premium SA - se va elabora avizul de oportunitate;
 5. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ modificare reglementări urbanistice teren parcela A 309/2, zona Palazu Mare, inițiator SC Dinamic Trading Star SRL - se va elabora avizul de oportunitate;
 6. solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD - construire imobil S+P+1E, bd. Mamaia nr. 412, investitor Buicli Alexandra - se va emite avizul Arhitectului șef;
 7. solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUZ pentru teritoriul delimitat de bd. Mamaia, str. Unirii, str. Răchitași și str. Grozești, inițiator Gore Gheorghe - se va emite avizul Arhitectului șef;
 8. solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD - construire locuință P+1E cu garaj și birou la parter, str. Costache Stamate nr. 29, investitor Gurgui Adriana Daniela - se va emite avizul Arhitectului șef;
 9. solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD - construire imobil P+4E - locuire colectivă, str. Berlin nr. 13, investitor SC Magenta Construct SRL - se va emite avizul Arhitectului șef;
 10.  solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire imobil P=1E - cabinete medicale, str. Opalului nr. 14, investitor Vasile Ovidiu Adrian - se va demara procedura de consultare a publicului;
 11.  solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - stabilire reglementări urbanistice teren bd. IC Brătianu nr. 53, inițiator SC Black Sea Estate SRL - se va emite o adresă - includere teren în zona studiată prin PUZ Marile bulevarde;
 12.  solicitare emitere acord consultare publică PUZ - reconfigurare și reconversie funcțională platformă industrială, str. Baba Novac nr. 165, inițiator SC Sterk Plast SRL - se va demara procedura de consultare a publicului;
 13.  solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire imobil P+10-11E, Stațiunea Mamaia, zona restaurant Dorna, lot 1, investitor SC Seaside Estate Company SRL - se va demara procedura de consultare a publicului;
 14.  solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire imobil P+8-9E, Stațiunea Mamaia, zona restaurant Dorna, lot 2, investitor SC Seaside Estate Company SRL - se va demara procedura de consultare a publicului.

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 05.11.2018, ora 10:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUZ pentru str. Smârdan, str. Mircea cel Bătrân și alei carosabile, inițiator Popescu Traian;PDF3,04 MB02 nov., 2018 Download
2. solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUZ - teritoriul delimitat de str. Cumpenei, str. Spiru Haret, incinta Meconst și calea ferată, inițiator SC Transevren SRL;PDF5,02 MB02 nov., 2018 Download
3. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ reglementare teren extravilan parcela A 135/6, în vederea edificării unui ansamblu industrial, inițiator SC Dmyth Art SRL;PDF3,79 MB02 nov., 2018 Download
4. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ pentru diversificare funcțiuni, str. Nicolae Iorga nr. 20, inițiator SC Sigma Premium SA;PDF5,11 MB02 nov., 2018 Download
5. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ modificare reglementări urbanistice teren parcela A 309/2, zona Palazu Mare, inițiator SC Dinamic Trading Star SRL;PDF6,24 MB02 nov., 2018 Download
6. solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD - construire imobil S+P+1E, bd. Mamaia nr. 412, investitor Buicli Alexandra;PDF6,09 MB02 nov., 2018 Download
7. solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUZ pentru teritoriul delimitat de bd. Mamaia, str. Unirii, str. Răchitași și str. Grozești, inițiator Gore Gheorghe;PDF93,83 MB02 nov., 2018 Download
8. solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD - construire locuință P+1E cu garaj și birou la parter, str. Costache Stamate nr. 29, investitor Gurgui Adriana Daniela;PDF15,91 MB02 nov., 2018 Download
9. solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD - construire imobil P+4E - locuire colectivă, str. Berlin nr. 13, investitor SC Magenta Construct SRL; PDF6,44 MB02 nov., 2018 Download
10. solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire imobil P=1E - cabinete medicale, str. Opalului nr. 14, investitor Vasile Ovidiu Adrian;PDF16,18 MB02 nov., 2018 Download
11. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - stabilire reglementări urbanistice teren bd. IC Brătianu nr. 53, inițiator SC Black Sea Estate SRL;PDF2,85 MB02 nov., 2018 Download
12. solicitare emitere acord consultare publică PUZ - reconfigurare și reconversie funcțională platformă industrială, str. Baba Novac nr. 165, inițiator SC Sterk Plast SRL;PDF18,97 MB02 nov., 2018 Download
13. solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire imobil P+10-11E, Stațiunea Mamaia, zona restaurant Dorna, lot 1, investitor SC Seaside Estate Company SRL;PDF44,16 MB02 nov., 2018 Download
14. solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire imobil P+8-9E, Stațiunea Mamaia, zona restaurant Dorna, lot 2, investitor SC Seaside Estate Company SRL."PDF40,72 MB02 nov., 2018 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului întrunită în data de  11.10.2018, ora 13:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, a formulat următoarele rezoluții:

 1. solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD pentru modificare HCL nr. 36/2012 pentru teren str. Trapani 17-17A, investitor Ivașcu Anca - s-a emis avizul Arhitectului șef;
 2. solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD construire imobil locuințe colective S+P+2E+M, str. Ioan Damaschin nr. 13, investitor Vasile Nicolae - s-a emis avizul Arhitectului șef;
 3. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ diversificare funcțiuni aprobate pentru imobil str. Mihai Viteazu nr. 118, inițiator Hagi Costea - s-a elaborat avizul de oportunitate;
 4. solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire locuință D+P+2E cu garaj la demisol, str. Siretului nr. 26-28, investitor Itoafă Florian - s-a comunicat elaboratorului acordul pentru demararea consultării publice;
 5. solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD construire imobil D+P+8E - locuire colectivă cu spațiu comercial la parter, Palazu Mare, parcela VN 361/1 lot 1, investitor SC Erimar Building SRL - s-a emis avizul Arhitectului șef;
 6. solicitare emitere aviz de oportunitete elaborare PUZ - modificare reglementări urbanistice teren stațiunea Mamaia, zona Riviera - complex Majestic, inițiator SC Alex Lux SRL - s-a elaborat avizul de oportunitate;
 7. solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire 4 locuințe individuale P+2E, str. Sentinelei nr. 25A, investitori Constantin Marius și Asăvoaiei Georgiana - s-a comunicat elaboratorului acordul pentru demararea consultării publice.

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 11.10.2018, ora 13:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD pentru modificare HCL nr. 36/2012 pentru teren str. Trapani 17-17A, investitor Ivașcu Anca;PDF8,16 MB09 oct., 2018 Download
2. solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD construire imobil locuințe colective S+P+2E+M, str. Ioan Damaschin nr. 13, investitor Vasile Nicolae;PDF10,62 MB09 oct., 2018 Download
3. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ diversificare funcțiuni aprobate pentru imobil str. Mihai Viteazu nr. 118, inițiator Hagi Costea;PDF3,34 MB09 oct., 2018 Download
4. solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire locuință D+P+2E cu garaj la demisol, str. Siretului nr. 26-28, investitor Itoafă Florian;PDF5,87 MB09 oct., 2018 Download
5. solicitare emitere aviz Arhitect șef - PUD construire imobil D+P+8E - locuire colectivă cu spațiu comercial la parter, Palazu Mare, parcela VN 361/1 lot 1, investitor SC Erimar Building SRL;PDF96,27 MB09 oct., 2018 Download
6. solicitare emitere aviz de oportunitete elaborare PUZ - modificare reglementări urbanistice teren stațiunea Mamaia, zona Riviera - complex Majestic, inițiator SC Alex Lux SRL;PDF3,72 MB09 oct., 2018 Download
7. solicitare emitere acord consultare publică PUD - construire 4 locuințe individuale P+2E, str. Sentinelei nr. 25A, investitori Constantin Marius și Asăvoaiei Georgiana."PDF11,87 MB09 oct., 2018 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de  26.09.2018, ora 10:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 

FileTypeSizeUploaded onDownload
1.solicitare aviz Arhitect șef PUZ pentru teritoriul delimitat de intr. Pasajului, bd. Aurel Vlaicu și bd. IC Brătianu, inițiator SC Opremi Medfarm SRL;PDF5,21 MB21 sep., 2018 Download
2.solicitare acord consultare publică PUD - construire imobil S+P+2E+M - locuire colectivă, str. Ioan Damaschin nr. 12, investitor SC Marinii Buildings Development SRL;PDF7,89 MB21 sep., 2018 Download
3.solicitare aviz de oportunitate elaborare PUZ pentru reglementare teren extravilan parcela A 116/9, inițiator Muftiatul Cultului Musulman;PDF26,73 MB21 sep., 2018 Download
4.solicitare acord consultare publică PUZ pentru zona delimitată de str. Unirii, str. lt. Ghe. Economu și limite cadastrale, inițiator SC Moteco SRL;PDF11,90 MB21 sep., 2018 Download
5.solicitare emitere aviz oportunitate elaborare PUZ - modificare HCL nr. 415/2003 privind aprobare PUZ Lac Tăbăcărie, inițiator Administrația bazinală de apă Dobrogea - Litoral;PDF2,56 MB21 sep., 2018 Download
6.solicitare aviz de oportunitate elaborare PUZ pentru reglementare teren str. Celulozei nr. 5-7, inițiator SC Masstudio SRL;PDF4,56 MB21 sep., 2018 Download
7.solicitare aviz de oportunitate elaborare PUZ pentru reglementare teren str. Mircea cel Bătrân nr. 102-102A-102C, inițiator SC Isis Medical Center SRL;PDF5,94 MB21 sep., 2018 Download
8.solicitare acord consultare publică PUD - construire imobil D+P+5-8E - hote-apartament, Stațiunea Mamaia, zona Pinguin, investitor SC Waldy Com Sales & Logistics SRL;PDF43,09 MB21 sep., 2018 Download
9.solicitare aviz de oportunitate elaborare PUZ pentru reglementare și urbanizare teren extravilan, parcela A 641, inițiator SC Isaran Green SRL;PDF5,30 MB21 sep., 2018 Download
10.solicitare aviz de oportunitate elaborare PUZ - str. Nucilor, str. Dumitru Marinescu, str. Dreptății, inițiator Teofic Ildis;PDF4,70 MB21 sep., 2018 Download
11.solicitare aviz Arhitect șef PUD - construire imobil D+P - locuire colectivă, centru recreere SPA și piscină , împrejmuire teren, str. Eugen Lovinescu nr. 27 lot 1, investitor Parfenie Daniel;PDF6,93 MB21 sep., 2018 Download
12.solicitare aviz Arhitect șef PUD - construire imobil locuințe colective S+P+2E+M și împrejmuire teren, str. Edmond Deda nr. 14, investitor Brînzariu Constantin;PDF22,58 MB21 sep., 2018 Download
13.solicitare aviz Arhitect șef PUD - construire locuință S+P+1E, piscină și împrejmuire teren, Palazu Mare, parcela A 468/11/1, investitor Cioranu Irina Magdalena;PDF8,33 MB21 sep., 2018 Download
14.solicitare emitere aviz oportunitate elaborare PUZ - modificare reglementări urbanistice str. av. Vasile Craiu nr. 17, inițiator Olteanu Claudiu Constantin;PDF3,23 MB21 sep., 2018 Download
15.solicitare acord consultare publică PUZ pentru zona delimitată de str. Mihai Eminescu, prel. str. Bucovinei,zona plajă, inițiator Chimișliu Constantin."PDF57,80 MB21 sep., 2018 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de  17.09.2018, ora 10:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 

FileTypeSizeUploaded onDownload
1.solicitare acord consultare publică PUD - construire imobil S+P+4E , inv.Butcaru Const.PDF7,99 MB14 sep., 2018 Download
2.solicitare acord consultare publică PUD - construire imobil S+P+2E+M - locuire colectivă, inv. SC Marinii BuildingsPDF7,89 MB14 sep., 2018 Download
3.solicitare aviz de oportunitate elab.PUZ pt reglem.teren extravilan , inițiator Muftiatul Cultului MusulmanPDF26,73 MB14 sep., 2018 Download
4.solicitare aviz de oportunitate elab.PUZ pt.reglem.teren str. Celulozei nr. 5-7, inițiator SC Masstudio SRLPDF4,56 MB14 sep., 2018 Download
5.solicitare aviz de oportunitate elab.PUZ pt.reglem.teren str. Mircea cel Bătrân, inițiator SC Isis MedicalPDF5,94 MB14 sep., 2018 Download
6.solicitare acord cons.PUD - constr.imobil D+P+5-8E - hote-apartament, investitor SC Waldy ComPDF43,09 MB14 sep., 2018 Download
7.solicitare aviz de oportunitate elab.PUZ pt.reglem.și urbanizare teren extravilan,inițiator SC Isaran Green SRLPDF5,30 MB14 sep., 2018 Download
8.solicitare acord cons.PUZ pt zona delim.de str. Unirii, str. lt. Ghe. Economu,inițiator SC Moteco SRLPDF11,90 MB14 sep., 2018 Download
9.solicitare emitere certif.urbanism - constr.loc.S+P+1-2E, str. Aristide Karatzali nr. 3A, beneficiar SC Sunrise Tours SRL;PDF4,75 MB14 sep., 2018 Download
10.solicitare aviz PUZ pt teritoriul delimitat de incinta Marvimex și str. Eliberării, inițiator SC Five Holding SAPDF101,41 MB14 sep., 2018 Download
11.solicitare aviz PUZ elab.pt.teritoriul delim. de str. IL Caragiale cu str. Eliberării, inițiator SC RewePDF24,17 MB14 sep., 2018 Download
12.solicitare aviz PUZ pt. teritoriul delim.de str. Vasile Pârvan, str. Eroilor, str. Mihai Eminescu, inițiator Done AnicaPDF7,31 MB14 sep., 2018 Download
13.solicitare aviz PUD - constr.imobil D+P - locuire colectivă, centru recreere SPA și piscină, investitor Parfenie DanPDF6,93 MB14 sep., 2018 Download
14.solicitare aviz PUD - construire imobil locuințe colective S+P+2E+M , investitor Brînzariu ConstantinPDF22,58 MB14 sep., 2018 Download
15.solicitare aviz PUD - construire locuință S+P+1E, piscină și împrejmuire teren, investitor Cioranu Irina MagdalenaPDF8,33 MB14 sep., 2018 Download
16.solicitare aviz PUZ pt teritoriul delim.de intr. Pasajului, bd. Aurel Vlaicu și bd. IC Brătianu, inițiator SC OpremiPDF5,21 MB14 sep., 2018 Download
17.solicitare îndreptare eroare materială HCL nr. 1002015 privind aprobare PUZ, inițiator Mocianu SorinPDF2,32 MB14 sep., 2018 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de   22.08.2018, ora 10:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. solicit.acord consult.publică PUD pt constr.imobil D+P+2-4E, str. Eugen Lov.nr. 21, investitor SC Strolz Drilling SRLPDF26,68 MB14 aug., 2018 Download
2. solicitare acord consultare publică PUD - construire imobil S+P+8E - apart-hotel, bd. Mamaia nr. 187, investitor Liuta AdamPDF37,29 MB14 aug., 2018 Download
3. solicit.acord consult.publică PUD - constr.imobil SD+P+2E+M - loc.colectivă și împrejmuire teren , investitor Iacob SorinPDF7,32 MB14 aug., 2018 Download
4. solicit.acord consult.publică PUD - constr.imobil P+4E - loc.colectivă, str. Berlin nr. 13, invest.SC Magenta Construct SRLPDF8,75 MB14 aug., 2018 Download
5. solicit.aviz PUZ - ter.delim.str. Cumpenei, str. Spiru Haret,incinta Meconst si calea ferată, inițiator SC Transevren SRLPDF9,20 MB14 aug., 2018 Download
6. solicitare acord consultare publică PUD - construire locuință P+1E, str. Liliacului nr. 12A, investitor Mihalcea LucianPDF9,87 MB14 aug., 2018 Download
7. solicit.aviz de oport.elab.PUZ pentru reglementare teren str. Suceava fn, zona bl. U2-X2-V3, inițiator Coman Marius CătălinPDF4,67 MB14 aug., 2018 Download
8. solicit.aviz de oport.elab.PUZ pentru modif.HCL nr. 1902011, str. Poporului nr. 207, inițiator SC Elys Interdecor SRLPDF5,89 MB14 aug., 2018 Download
9. solicitare aviz de oportunitate elaborare PUZ pentru reglementare teren str. Primăverii nr. 33, inițiator Rafte DanielPDF8,22 MB14 aug., 2018 Download
10. solicit.aviz de oport.elab PUZ pt reglementare teren extravilan parcela A 89819 și A 89822, inițiator Iamandii CătălinPDF8,19 MB14 aug., 2018 Download
11. solicit.emitere certif. urbanism - constr imobil P+5-8E apart-hotel, Stat.Mamaia, bd.Mamaia nr. 459B, benef.Olteanu DanielPDF5,00 MB14 aug., 2018 Download
12. solicit.emitere certif.urbanism - constr. imobil P+4E - vilă turistică, Stațiunea Mamaia,beneficiar SC Sunrise Litoral SRLPDF1,73 MB14 aug., 2018 Download
13. solicit.emitere certif.de urbanism - modificare fațade, bd. Mamaia nr. 243-245, beneficiar SC Euro Construct Invest SRPDF6,12 MB14 aug., 2018 Download
14. solicit.aviz PUD - extindere și supraetajare imobil existent P+M la P+1-2E - Piațeta Cazino, investitor Vandra Andy IPDF9,66 MB14 aug., 2018 Download
15. solicitare aviz Arhitect șef PUD - construire locuință P+1E, str. Rieni nr. 2, investitor Toșcu PetrePDF11,42 MB14 aug., 2018 Download
16. solicit.aviz PUZ pt teritoriul delim.de str. Constantin Hurmuzache, str. Costache Negruzzi, SC Medical Cermed SRLPDF4,66 MB14 aug., 2018 Download
17. solicitare aviz Arhitect șef PUD - constr locuință P+2E și împrejmuire teren, bd. Tomis nr. 97, investitor Ceti NicolaePDF3,92 MB14 aug., 2018 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 30.07.2018, ora 10, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare acord consultare publică PUZ - zonă delimitată de str. Soveja intersecție cu str. Barbu Ștefănescu Delavrancea, investitor Iacob RăzvanPDF6,87 MB26 iul., 2018 Download
2. Solicitare aviz de oportunitate elaborare PUZ pentru teren delimitat de str. Pescarilor, teren identificat cu IE 228653 și taluz, inițiator Pufleanu DumitruPDF5,77 MB26 iul., 2018 Download
3. Solicitare aviz de oportunitate elaborare PUZ pentru terenul delimitat de bd. Tomis, incintă RAJA și drumuri de exploatare, zona Palazu Mare, inițiator SC MAS Publishing & Partners SRLPDF16,73 MB26 iul., 2018 Download
4. Solicitare reanalizare aviz oportunitate - reglementare terenuri situate în prel. str. Traian, lot 1 și lot 2, inițiator Mircea Mihai VicențiuPDF10,60 MB26 iul., 2018 Download
5. Solicitare acord consultare publică PUZ pentru teritoriul delimitat de bd. Mamaia, str. Unirii, str. Răchitași și str. Grozești, inițiator Gore GheorghePDF19,48 MB26 iul., 2018 Download
6. Solicitare acord consultare publică PUD - construire imobil S+P+1E, bd. Mamaia nr. 412, investitor Buicli AlexandraPDF2,37 MB26 iul., 2018 Download
7. Solicitare aviz de oportunitate elaborare PUZ pentru modificare HCL nr. 588/2005 pentru teren str. Constantin Bobescu nr. 25 lot 2, inițiator Secrieru VasilePDF5,12 MB26 iul., 2018 Download
8. Solicitare acord consultare publică PUD pentru construire imobil D+P+2-4E, str. Eugen Lovinescu nr. 21, investitor SC Strolz Drilling SRLPDF26,68 MB26 iul., 2018 Download
9. Solicitare acord consultare publică PUD - construire imobil 2S+P+6E - locuire colectivă cu spații comerciale și birouri la parter, bd. Aurel Vlaicu nr. 315F, investitor Vlădoi StancuPDF2,17 MB26 iul., 2018 Download
10. Solicitare aviz de oportunitate elaborare PUZ pentru introducere în intravilan și lotizare teren pentru locuințe individuale, extravilan parcela A 1080/4, inițiator Tudoran Cristian MirceaPDF8,11 MB26 iul., 2018 Download
11. Solicitare aviz de oportunitate elaborare PUZ pentru actualizare caracteristici parcelar, str. Mircea cel Bătrân zona UMC, inițiator SC Bravo Top SRLPDF5,94 MB26 iul., 2018 Download
12. Solicitare aviz de oportunitate elaborare PUZ pentru modificare HCL nr. 40/2011 pentru teren str. Eduard Caudella nr. 82, inițiator SC Confort Decent SRLPDF13,23 MB26 iul., 2018 Download
13. Solicitare avizare PUD construire imobil S+P+3E-4E retras – birouri pentru organizații neguvernamentale și alimentație publică în suprafață de maxim 5% din aria construită desfașurată, bd. Tomis nr. 49A – str. Traian, investitor SC Bueno Comp SRLPDF2,30 MB26 iul., 2018 Download
14. Solicitare acord consultare publică PUZ pentru str. Smârdan, str. Mircea cel Bătrân și alei carosabile, inițiator Popescu TraianPDF6,53 MB26 iul., 2018 Download
15. Solicitare acord consultare publică PUD pentru modificare HCL nr. 36/2012 pentru teren str. Trapani 17-17A, investitor Ivașcu AncaPDF3,88 MB26 iul., 2018 Download
16. Solicitare emitere certificat de urbanism - construire imobil locuințe colective S+P+5-8E, Statiunea Mamaia, bd. Mamaia nr. 501, beneficiar Antonevici SergheiPDF1,29 MB26 iul., 2018 Download
17. Solicitare emitere certificat de urbanism - construire imobil D+P+7E-8E+terasă circulabilă - zona Hotel Picadilly , beneficiari SC Deco Horeca SRL, SC Promedas Mamaia SRLPDF3,33 MB26 iul., 2018 Download
18. Solicitare emitere certificat de urbanism - construire imobil S+P+4E - locuințe colective și spații servicii, bd. Ferdinand nr. 6, beneficiar Alexa GheorghePDF5,92 MB26 iul., 2018 Download
19. Solicitare emitere certificat de urbanism - construire imobil D+P+2E și împrejmuire teren, str. Eduard Caudella nr. 17, beneficiar Stancu Sorin."PDF2,86 MB26 iul., 2018 Download

Rezoluțiile Comisiei tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului referitoare la documentațiile analizate în cadrul ședinței din 04.07.2018:

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului întrunită în data de 04.07.2018, ora 10, la sediul din bd. Tomis nr. 51, a formulat următoarele rezoluții:

 1. solicitare acord consultare publică PUD - construire locuință P+1E, str. Dumbrăveni nr. 14A lot 2, investitor Aiacoboaie Mariana Cristina - s-a emis punctul de vedere al comisiei: adresă de completare / corectare a documentației;
 2. solicitare acord consultare publică PUD - construire locuință P+1E cu garaj și birou la parter, str. Costache Stamate nr. 29, investitor Gurgui Adriana Daniela - s-a emis punctul de vedere al comisiei: adresă de completare / corectare a documentației, ulterior completării se poate demara consultarea publică;
 3. solicitare avizare PUZ pentru zona delimitată de bd. IC Brătianu și alei de acces, inițiator SC Max Impex SRL - s-a emis punctul de vedere al comisiei;
 4. solicitare emitere certificat de urbanism - construire imobil locuințe cu sediu de firmă/spațiu comercial la parter, împrejmuire teren și organizare șantier, str. Avram Iancu nr. 19, beneficiar Mardare Cezar - s-a emis punctul de vedere al comisiei;
 5. solicitare acord consultare publică PUZ pentru teritoriul delimitat de intr. Pasajului, bd. Aurel Vlaicu și bd. IC Brătianu, inițiator SC Opremi Medfarm SRL - s-a emis punctul de vedere al comisiei - adresă de completare / corectare a documentației, ulterior completării se poate demara consultarea publică;
 6. solicitare emitere aviz oportunitate - reglementare teren extravilan - urbanizare zonă pentru activități economice cu caracter terțiar, parcela A 106/1/1, inițiator Calagiu Stelian - s-a emis avizul Arhitectului șef;
 7. solicitare emitere aviz oportunitate - modificare prevederi HCL nr. 286/2011 pentru teren șos. Mangaliei nr. 84 - str. serg. Nicolae Grindeanu nr. 70B, inițiator Drugă Bogdan - s-a emis avizul Arhitectului șef;
 8. solicitare emitere CU - informare, str. Voinicului nr. 1, beneficiar Mazilu Gabriela - s-a emis punctul de vedere al comisiei;
 9. solicitare emitere certificat de urbanism - amplasare rezervor combustibil, teren extravilan parcela A 604/10/7 + A 604/10/8/2 + A 604/10/8/1/1, beneficiar Tănase Magdalena - s-a emis punctul de vedere al comisiei."

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 04.07.2018, ora 10, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: 

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare acord consultare publică PUD - construire locuință P+1E, str. Dumbrăveni nr. 14A lot 2, investitor Aiacoboaie Mariana CristinaPDF5,88 MB28 iun., 2018 Download
2. Solicitare acord consultare publică PUD - construire locuință P+1E cu garaj și birou la parter, str. Costache Stamate nr. 29, investitor Gurgui Adriana DanielaPDF15,91 MB28 iun., 2018 Download
3. Solicitare avizare PUZ pentru zona delimitată de bd. IC Brătianu și alei de acces, inițiator SC Max Impex SRLPDF3,51 MB28 iun., 2018 Download
4. Solicitare emitere certificat de urbanism - construire imobil locuințe cu sediu de firmă/spațiu comercial la parter, împrejmuire teren și organizare șantier, str. Avram Iancu nr. 19, beneficiar Mardare CezarPDF1,58 MB28 iun., 2018 Download
5. Solicitare acord consultare publică PUZ pentru teritoriul delimitat de intr. Pasajului, bd. Aurel Vlaicu și bd. IC Brătianu, inițiator SC Opremi Medfarm SRLPDF6,75 MB28 iun., 2018 Download
6. Solicitare emitere aviz oportunitate - reglementare teren extravilan - urbanizare zonă pentru activități economice cu caracter terțiar, parcela A 106/1/1, inițiator Calagiu StelianPDF4,67 MB28 iun., 2018 Download
7. Solicitare emitere aviz oportunitate - modificare prevederi HCL nr. 286/2011 pentru teren șos. Mangaliei nr. 84 - str. serg. Nicolae Grindeanu nr. 70B, inițiator Drugă BogdanPDF15,93 MB28 iun., 2018 Download
8. Solicitare emitere CU - informare, str. Voinicului nr. 1, beneficiar Mazilu GabrielaPDF5,26 MB28 iun., 2018 Download
9. Solicitare emitere certificat de urbanism - amplasare rezervor combustibil, teren extravilan parcela A 604/10/7 + A 604/10/8/2 + A 604/10/8/1/1, beneficiar Tănase MagdalenaPDF922,04 KB28 iun., 2018 Download

Rezoluțiile Comisiei tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului referitoare la documentațiile analizate în cadrul ședinței din 19.06.2018:

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului întrunită în data de 19.06.2018, ora 10, la sediul din bd. Tomis nr. 51, a formulat următoarele rezoluții:

 1. solicitare avizare PUD - construire imobil locuințe colective S+P+8-9E, str. Liviu Rebreanu nr. 40, investitor SC Tribeca Management SRL - s-a emis avizul Arhitectului șef;
 2. solicitare avizare PUZ pentru zona delimitată de șos. Industrială, str. Celulozei și alei acces, inițiator SC Media Outpost SRL - retras;
 3. solicitare îndreptare eroare materială HCL nr. 258/2017 privind detalierea RLU aferent Planului urbanistic zonal aprobat prin HCL nr. 121/2011 - Palazu Mare - avizare favorabilă;
 4. solicitare acord consultare publică PUD - construire locuință P+1E, str. Dumbrăveni nr. 14A lot 2, investitor Aiacoboaie Mariana Cristina - nu s-a prezentat elaboratorul;
 5. solicitare avizare PUZ - pentru teritoriul delimitat de bd. Aurel Vlaicu intersecție cu prel. str. Caraiman, inițiator Daniș Sabit - s-a emis punctul de vedere al comisiei; 
 6. solicitare acord consultare publică PUD - construire imobil locuințe colective S+P+2E+M, str. Ioan Damaschin nr. 13, investitor Vasile  Nicolae - s-a emis adresă de completare / modificare, ulterior completării documentației se poate demara consultarea publică;
 7. solicitare emitere AC - amplasare copertină, bd. Ferdinand nr. 97, bl. B1, parter, beneficiar SC Dordea Aliment SRL - s-a emis punctul de vedere al comisiei;
 8. solicitare emitere CU - extindere pergolă existentă în suprafață de 64 mp - intrare în legalitate, stațiunea Mamaia, zona Tabăra Nord - restaurant estival, lot 1, beneficiar Caraman Gheorghe - s-a emis punctul de vedere al comisiei;
 9. solicitare emitere CU - construire imobil S+P+4E cu funcțiunea de locuințe colective, împrejmuire teren, str. Ion Corvin nr. 41, beneficiar SC Real Estate Investment SRL - s-a emis punctul de vedere al comisiei."

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 19.06.2018, ora 10, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. solicitare avizare PUD - construire imobil locuințe colective S+P+8-9E, str. Liviu Rebreanu nr. 40, investitor SC Tribeca Management SRLPDF7,93 MB18 iun., 2018 Download
2. solicitare avizare PUZ pentru zona delimitată de șos. Industrială, str. Celulozei și alei acces, inițiator SC Media Outpost SRLPDF7,22 MB18 iun., 2018 Download
4. solicitare acord consultare publică PUD - construire locuință P+1E, str. Dumbrăveni nr. 14A lot 2, investitor Aiacoboaie Mariana CristinaPDF5,88 MB18 iun., 2018 Download
5. solicitare avizare PUZ - pentru teritoriul delimitat de bd. Aurel Vlaicu intersecție cu prel. str. Caraiman, inițiator Daniș SabitPDF4,09 MB18 iun., 2018 Download
6. solicitare acord consultare publică PUD - construire imobil locuințe colective S+P+2E+M, str. Ioan Damaschin nr. 13, investitor Vasile NicolaePDF6,73 MB18 iun., 2018 Download
7. solicitare emitere AC - amplasare copertină, bd. Ferdinand nr. 97, bl. B1, parter, beneficiar SC Dordea Aliment SRLPDF1,35 MB18 iun., 2018 Download
8. solicitare emitere CU - extindere pergolă existentă în suprafață de 64 mp - intrare în legalitate, stațiunea Mamaia, zona Tabăra Nord - restaurant estival, lot 1, beneficiar Caraman GheorghePDF6,52 MB18 iun., 2018 Download
9. solicitare emitere CU - construire imobil S+P+4E cu funcțiunea de locuințe colective, împrejmuire teren, str. Ion Corvin nr. 41, beneficiar SC Real Estate Investment SRLPDF5,80 MB18 iun., 2018 Download

Rezoluțiile Comisiei tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului referitoare la documentațiile analizate în cadrul ședinței din 13.06.2018:

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului întrunită în data de 13.06.2018, ora 11, la sediul din bd. Tomis nr. 51, a formulat următoarele rezoluții: 

 1. solicitare avizare PUZ elaborat pentru teritoriul delimitat de interecția str. IL Caragiale cu str. Eliberării, inițiator SC Rewe Projektentwicklung România SRL - se poate demara consultarea publică;
 2. solicitare avizare PUZ elaborat pentru teritoriul delimitat de bd. Mamaia, str. Unirii, str. Răchitași și str. Grozești, inițiator Gore Gheorghe - s-au comunicat elaboratorului completările/modificările solicitate;
 3. solicitare avizare documentație faza AC - contruire imobil (două tronsoane) 2S+P+5E+ terasă circulabilă - locuire colectivă, str. Primăverii nr. 59A, beneficiar SC Black Sea Design Concept SRL -aviz favorabil cu condiții;
 4. solicitare emitere aviz oportunitate - reglementare teren extravilan - unitate agrozootehnică și centru ecvestru, parcela A 843/2, inițiator Calagiu Sotir s-a emis avizul de oportunitate;
 5. solicitare emitere aviz oportunitate - reglementare teren bd. Tomis zona bl. A2 lot 1 și lot 2, inițiator SC Eclissis Intermed SRL - s-a emis avizul de oportunitate;
 6. solicitare emitere aviz oportunitate - reglementare teren situat la intersecția bd. Tomis cu str. Suceava, inițiator SC Medgaz SRL - s-a emis avizul de oportunitate;
 7. solicitare emitere certificat de urbanism - construire corp spălătorie auto manuală tip jetwash, amenajare incită stație distribuție carburanți existentă, str. Soveja nr. 44, beneficiar SC OMV Petrom Marketing SRL - s-a emis punctul de vedere al comisiei;
 8. solicitare emitere certificat de urbanism - amplasare rezervor combustibil, teren extravilan parcela A 604/10/7 + A 604/10/8/2 + A 604/10/8/1/1, beneficiar Tănase Magdalena - s-a emis punctul de vedere al comisiei;
 9.  solicitare aviz arhitect șef PUD - construire locuință individuală P+1E, str. Ametistului nr. 3, investitor Beioglu Antoniu George - s-a emis avizul Arhitectului șef;
 10.  solicitare aviz arhitect șef PUZ pentru zona delimitată de str. Clăbucet, str. Elena Cuza, str. Răzvan Vodă și str. Enăchiță Văcărescu, inițiatori Huțanu Petrică și Elena - s-a emis avizul Arhitectului șef;
 11.  solicitare aviz arhitect șef PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Comarnic, str. Fântânele, De 1088/1 și De 1086, inițiatori Rusu Mihai și Rusu Cristina Lavinia - s-a emis avizul Arhitectului șef;
 12.  solicitare aviz arhitect șef PUD- conformare acces și construire locuință P+1E, str. Amalia nr. 8A, investitor Frujinoiu Dumitru - s-a emis avizul Arhitectului șef;
 13.  solicitare aviz arhitect șef PUZ pentru teritoriul format din parcelele identificate IE 226722, IE 226721 și IE 222436, str. Interioară II, inițiator Bălășoiu Cătălin Constantin - s-a emis avizul Arhitectului șef;
 14.  solicitare aviz arhitect șef PUD- construire locuință P+1E+terasă circulabilă, str. Zorelelor nr. 39B, investitor Ionescu Ștefania Carmen - s-a emis avizul Arhitectului șef;
 15.  solicitare aviz arhitect șef PUD - construire locuință D+P+1E, str. Siretului nr. 40-42, investitor Armeanu Dan - s-a emis avizul Arhitectului șef;
 16.  solicitare emitere certificat de urbanism - construire imobil P+4E - hotel apartament și organizare șantier, Stațiunea Mamaia, zona Hotel Elegance, beneficiar SC Vifrana SA - retras;
 17.  solicitare avizare PUD - construire imobil D+P - locuire colectivă, centru recreere SPA și piscină, împrejmuire teren, investitor Parfenie Daniel - se poate demara consultarea publică;
 18.  solicitare avizare PUD – construire imobil S+P+3E-4E retras – birouri pentru organizații neguvernamentale și alimentație publică în suprafață de maxim 5% din aria construită desfașurată – bd. Tomis, nr. 49A – str. Traian – zona Lupoaică, investitor SC Bueno Comp SRL - s-au comunicat elaboratorului completările/modificările solicitate;
 19.  solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - modificare HCL nr. 218/2010, bd. Mamaia nr. 161, inițiator SC Blue Bike Development SRL - s-a emis punctul de vedere al comisiei;
 20.  solicitare avizare PUD - extindere și supraetajare imobil existent P+M la P+1-2E - spațiu comercial la parter și cazare la etaje, Piațeta Cazino Mamaia, investitor Vandra Andy Ioan - s-a emis punctul de vedere al comisiei, ulterior completării se poate demara procedura de consultare publică;
 21.  solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - modificare reglementări urbanistice teren str. Poporului nr. 20, inițiator Steriu Dincă - s-a emis avizul de oportunitate;
 22.  solicitare avizare PUD - construire imobil S+D+P+5-6E - locuire colectivă cu comerț la D+P, str. Mircea cel Bătrân nr. 47A, investitor Brezeanu Verginia - se poate demara procedura de consultare publică;
 23.   solicitare avizare PUD - construire locuință P+1E, str. Rieni nr. 2, investitor Toșcu Petre - se poate demara procedura de consultare publică;
 24.  solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - reglementare teren extravilan parcela A 1033/2, inițiator Tomescu Marius Ioan - s-a emis avizul de oportunitate;
 25.  solicitare aviz arhitect șef PUZ pentru zona delimitată de bd. Alexandru Lăpușneanu, str. Suceava, zona bloc S6 și al. Argeșului, inițiator Șerbu Cristina - s-a emis punctul de vedere al comisiei;
 26.  sesizare Ionescu Marioara referitoare la nelegalitatea aprobării HCL nr. 145/2009 privind aprobare PUZ - construire imobil S+D+P+M+4-6E+T - locuințe și spații comerciale, str. General Manu nr. 60, teren în suprafață de 274,34 mp, proprietate SC Rezkozan Impex SRL  - s-a emis punctul de vedere al comisiei;
 27.  solicitare emitere certificat de urbanism - acoperire și amenajare terasă imobil spațiu comercial și mediatecă, str. Cpt Dobrilă Eugeniu nr. 1, beneficiar Cooperativa Meșteșugărească Phoenix 95 OCI - s-a emis punctul de vedere al comisiei;
 28.  solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - modificare reglementări urbanistice teren str. Dumbrăveni, parcela A 470/1 loturi 1-4, inițiator Roman Atena Florentina."- s-a emis avizul de oportunitate.

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 13.06.2018, ora 11,00 la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. solicitare avizare PUZ elaborat pentru teritoriul delimitat de interecția str. IL Caragiale cu str. Eliberării, inițiator SC Rewe Projektentwicklung România SRPDF6,73 MB08 iun., 2018 Download
2. solicitare avizare PUZ elaborat pentru teritoriul delimitat de bd. Mamaia, str. Unirii, str. Răchitași și str. Grozești, inițiator Gore GheorghePDF7,92 MB08 iun., 2018 Download
3. solicitare avizare documentație faza AC - contruire imobil (două tronsoane) 2S+P+5E+ terasă circulabilă - locuire colectivă, str. Primăverii nr. 59A, beneficiar SC Black Sea Design Concept SRLPDF7,32 MB08 iun., 2018 Download
4. solicitare emitere aviz oportunitate - reglementare teren extravilan - unitate agrozootehnică și centru ecvestru, parcela A 843/2, inițiator Calagiu SotirPDF2,36 MB08 iun., 2018 Download
5. solicitare emitere aviz oportunitate - reglementare teren bd. Tomis zona bl. A2 lot 1 și lot 2, inițiator SC Eclissis Intermed SRLPDF3,51 MB08 iun., 2018 Download
6. solicitare emitere aviz oportunitate - reglementare teren situat la intersecția bd. Tomis cu str. Suceava, inițiator SC Medgaz SRLPDF2,09 MB08 iun., 2018 Download
7. solicitare emitere certificat de urbanism - construire corp sălătorie auto manuală tip jetwash, amenajare incită stație distribuție carburanți existentă, str. Soveja nr. 44, beneficiar SC OMV Petrom Marketing SRLPDF1,99 MB08 iun., 2018 Download
8. solicitare emitere certificat de urbanism - amplasare rezervor combustibil, teren extravilan parcela A 604/10/7 + A 604/10/8/2 + A 604/10/8/1/1, beneficiar Tănase MagdalenaPDF922,04 KB08 iun., 2018 Download
9. solicitare aviz arhitect șef PUD - construire locuință individuală P+1E, str. Ametistului nr. 3, investitor Beioglu Antoniu GeorgePDF1,84 MB08 iun., 2018 Download
10. solicitare aviz arhitect șef PUZ pentru zona delimitată de str. Clăbucet, str. Elena Cuza, str. Răzvan Vodă și str. Enăchiță Văcărescu, inițiatori Huțanu Petrică și ElenaPDF4,53 MB08 iun., 2018 Download
11. solicitare aviz arhitect șef PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Comarnic, str. Fântânele, De 1088/1 și De 1086, inițiatori Rusu Mihai și Rusu Cristina LaviniaPDF1,76 MB08 iun., 2018 Download
12. solicitare aviz arhitect șef PUD- conformare acces și construire locuință P+1E, str. Amalia nr. 8A, investitor Frujinoiu DumitruPDF41,89 MB08 iun., 2018 Download
13. solicitare aviz arhitect șef PUZ pentru teritoriul format din parcelele identificate IE 226722, IE 226721 și IE 222436, str. Interioară II, inițiator Bălășoiu Cătălin ConstantinPDF8,71 MB08 iun., 2018 Download
14. solicitare aviz arhitect șef PUD- construire locuință P+1E+terasă circulabilă, str. Zorelelor nr. 39B, investitor Ionescu Ștefania CarmenPDF9,55 MB08 iun., 2018 Download
15. solicitare aviz arhitect șef PUD - construire locuință D+P+1E, str. Siretului nr. 40-42, investitor Armeanu DanPDF10,88 MB08 iun., 2018 Download
16. solicitare emitere certificat de urbanism - construire imobil P+4E - hotel apartament și organizare șantier, Stațiunea Mamaia, zona Hotel Elegance, beneficiar SC Vifrana SAPDF4,07 MB08 iun., 2018 Download
17. solicitare avizare PUD - construire imobil D+P - locuire colectivă, centru recreere SPA și piscină, împrejmuire teren, investitor Parfenie DanielPDF6,90 MB08 iun., 2018 Download
18. solicitare avizare PUD construire imobil S+P+3E-4E retras, birouri pentru organizații neguvernamentale și alimentație publică, bd. Tomis, nr. 49A–str. Traian–zona Lupoaică, investitor SC Bueno Comp SRLPDF7,34 MB08 iun., 2018 Download
19. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - modificare HCL nr. 218/2010, bd. Mamaia nr. 161, inițiator SC Blue Bike Development SRLPDF3,35 MB08 iun., 2018 Download
20. solicitare avizare PUD - extindere și supraetajare imobil existent P+M la P+1-2E - spațiu comercial la parter și cazare la etaje, Piațeta Cazino Mamaia, investitor Vandra Andy IoanPDF9,66 MB08 iun., 2018 Download
21. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - modificare reglementări urbanistice teren str. Poporului nr. 20, inițiator Steriu DincăPDF3,50 MB08 iun., 2018 Download
22. solicitare avizare PUD - construire imobil S+D+P+5-6E - locuire colectivă cu comerț la D+P, str. Mircea cel Bătrân nr. 47A, investitor Brezeanu VerginiaPDF7,49 MB08 iun., 2018 Download
23. solicitare avizare PUD - construire locuință P+1E, str. Rieni nr. 2, investitor Toșcu PetrePDF11,42 MB08 iun., 2018 Download
24. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - reglementare teren extravilan parcela A 1033/2, inițiator Tomescu Marius IoanPDF2,21 MB08 iun., 2018 Download
25. solicitare aviz arhitect șef PUZ pentru zona delimitată de bd. Alexandru Lăpușneanu, str. Suceava, zona bloc S6 și al. Argeșului, inițiator Șerbu CristinaPDF8,95 MB08 iun., 2018 Download
26. sesizare Ionescu Marioara -nelegalitatea aprobării HCL nr. 145/2009 privind aprobare PUZ-construire imobil S+D+P+M+4-6E+T -locuințe și spații comerciale, str. G-ral Manu nr. 60, teren în suprafață de 274,34 mp, proprietate SC Rezkozan Impex SRLPDF2,47 MB08 iun., 2018 Download
27. solicitare emitere certificat de urbanism - acoperire și amenajare terasă imobil spațiu comercial și mediatecă, str. Cpt. Dobrilă Eugeniu nr. 1, beneficiar Cooperativa Meșteșugărească Phoenix 95 OCIPDF2,06 MB08 iun., 2018 Download
28. solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - modificare reglementări urbanistice teren str. Dumbrăveni, parcela A 470/1 loturi 1-4, inițiator Roman Atena FlorentinaPDF5,17 MB08 iun., 2018 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 05.06.2018, ora 10,00 la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. solicitare avizare PUZ elaborat pentru teritoriul delimitat de str. Ion Roată, str. Dumitru marinescu, incinta Marvimex și str. Eliberării, inițiator SC Five Holding SAPDF20,39 MB31 mai., 2018 Download
2. solicitare avizare PUZ elaborat pentru teritoriul delimitat de interecția str. IL Caragiale cu str. Eliberării, inițiator SC Rewe Projektentwicklung România SRLPDF6,73 MB31 mai., 2018 Download
3. solicitare avizare PUZ elaborat pentru teritoriul delimitat de bd. Mamaia, str. Unirii, str. Răchitași și str. Grozești, inițiator Gore GheorghePDF7,92 MB31 mai., 2018 Download
4. solicitare avizare documentație faza AC - contruire imobil (două tronsoane) 2S+P+5E+ terasă circulabilă - locuire colectivă, str. Primăverii nr. 59A, beneficiar SC Black Sea Design Concept SRLPDF7,32 MB31 mai., 2018 Download
5. solicitare emitere aviz oportunitate - reglementare teren extravilan - unitate agrozootehnică și centru ecvestru, parcela A 843/2, inițiator Calagiu SotirPDF2,36 MB31 mai., 2018 Download
6. solicitare emitere aviz oportunitate - reglementare teren bd. Tomis zona bl. A2 lot 1 și lot 2, inițiator SC Eclissis Intermed SRLPDF3,51 MB31 mai., 2018 Download
7. solicitare emitere aviz oportunitate - reglementare teren situat la intersecția bd. Tomis cu str. Suceava, inițiator SC Medgaz SRLPDF2,09 MB31 mai., 2018 Download
8. solicitare emitere certificat de urbanism - construire corp sălătorie auto manuală tip jetwash, amenajare incită stație distribuție carburanți existentă, str. Soveja nr. 44, beneficiar SC OMV Petrom Marketing SRLPDF1,99 MB31 mai., 2018 Download
9. solicitare emitere certificat de urbanism - amplasare rezervor combustibil, teren extravilan parcela A 604/10/7 + A 604/10/8/2 + A 604/10/8/1/1, beneficiar Tănase MagdalenaPDF922,04 KB31 mai., 2018 Download
10. solicitare aviz arhitect șef PUD - construire locuință individuală P+1E, str. Ametistului nr. 3, investitor Beioglu Antoniu GeorgePDF1,84 MB31 mai., 2018 Download
11. solicitare aviz arhitect șef PUZ pentru zona delimitată de str. Clăbucet, str. Elena Cuza, str. Răzvan Vodă și str. Enăchiță Văcărescu, inițiatori Huțanu Petrică și ElenaPDF4,12 MB31 mai., 2018 Download
12. solicitare aviz arhitect șef PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Comarnic, str. Fântânele, De 1088/1 și De 1086, inițiatori Rusu Mihai și Rusu Cristina LaviniaPDF1,76 MB31 mai., 2018 Download
13. solicitare aviz arhitect șef PUD- conformare acces și construire locuință P+1E, str. Amalia nr. 8A, investitor Frujinoiu DumitruPDF41,89 MB31 mai., 2018 Download
14. solicitare aviz arhitect șef PUZ pentru teritoriul format din parcelele identificate IE 226722, IE 226721 și IE 222436, str. Interioară II, inițiator Bălășoiu Cătălin ConstantinPDF8,71 MB31 mai., 2018 Download
15. solicitare aviz arhitect șef PUD- construire locuință P+1E+terasă circulabilă, str. Zorelelor nr. 39B, investitor Ionescu Ștefania CarmenPDF9,55 MB31 mai., 2018 Download
16. solicitare aviz arhitect șef PUD - construire locuință D+P+1E, str. Siretului nr. 40-42, investitor Armeanu DanPDF10,88 MB31 mai., 2018 Download

Rezoluțiile Comisiei tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului referitoare la documentațiile analizate în cadrul ședinței din 22.05.2018:

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului întrunită în data de 22.05.2018 a formulat următoarele rezoluții: 
1. solicitare avizare documentație faza AC - construire locuință unifamilială S+P+1E, str. Meșterul Manole nr. 14, lot 1/2, beneficiar Bârsan Constantin - s-a emis punctul de vedere al comisiei - elaborare PUD;
2. solicitare emitere certificat de urbanism - construire imobil S+P+12-15E+terasă circulabilă - apartamente de vacanță cu alimentație publică la parter, stațiunea Mamaia, zona Mamaia Nord, careu C4 lot 3B, beneficiar Mocanu Consuela Ștefania - s-a emis punctul de vedere al comisiei - elaborare PUD;
3. solicitare avizare PUZ elaborat pentru teritoriul delimitat de șos. Mangaliei, intr. Mangaliei, calea ferată și limitele cadastrale ale loturilor identificate cu IE 209310, IE 206497, IE 224885, IE 206884, IE 217237 și incintă SC Carmeco SA, inițiator SC Ever Green Recycling SRL - s-au comunicat elaboratorului completările / modificările solicitate - după completare se poate demara consultarea publică;
4. solicitare avizare PUD - construire locuință S+P+1E, piscină și împrejmuire teren, Palazu Mare, parcela A 468/11/1, investitor Cioranu Irina Magdalena - se poate demara consultarea publică; 
5. solicitare avizare PUD - construire locuință P+2E și împrejmuire teren, bd. Tomis nr. 97, investitor Ceti Nicolae - se poate demara consultarea publică;
6. solicitare emitere certificat de urbanism - construire imobil S+D+P+M+4-6E - locuințe și spații comerciale, str. General Manu nr. 60, beneficiar SC Rezkozan Impex SRL - s-a emis punctul de vedere al comisiei;
7. solicitare emitere certificat de urbanism - construire imobil locuințe cu sediu de firmă/spațiu comercial la parter, împrejmuire teren și organizare șantier, str. Avram Iancu nr. 19, beneficiar Mardare Cezar - s-a emis punctul de vedere al comisiei;
8. solicitare emitere aviz oportunitate - reglementare teren extravilan - urbanizare zonă pentru activități economice cu caracter terțiar, parcela A 106/1/1, inițiator Calagiu Stelian - s-a emis punctul de vedere al comisiei - nu este oportună elaborarea documentației, reglementarea terenurilor se va face prin PUG inițiat de UAT Constanța;
9. solicitare emitere aviz oportunitate - reglementare urbanistică teren intravilan în temeiul sentinței civile nr. 174/CA/2016, bd. 1 Mai vechi lot 10 careul 2, inițiator Floriștean Andrei Roman - s-a elaborat avizul de oportunitate;
10. solicitare avizare documentație faza AC - construire imobil S+P+6-8E - locuințe de vacanță, bd. Mamaia nr. 507, beneficiar SC Solid House SRL - s-a emis punctul de vedere al comisiei;
11. solicitare avizare PUD - construire imobil locuințe colective S+P+2E+M și împrejmuire teren, str. Edmond Deda nr. 14, investitor Brînzariu Constantin - s-au comunicat elaboratorului completările / modificările solicitate - după completare se poate demara consultarea publică;
12. solicitare avizare PUZ str. Soveja intersecție cu str. Barbu Ștefănescu Delavrancea, inițiator Iacob Răzvan - s-au comunicat elaboratorului completările / modificările solicitate;
13. solicitare emitere aviz oportunitate - reglementare urbanistică teren bd. Mamaia nr. 80-82, inițiator Alexa Gheorghe - s-a emis punctul de vedere al comisiei - nu este oportună elaborarea documentației, reglementarea terenurilor se va face prin PUZ inițiat de UAT Constanța;
14. solicitare emitere aviz oportunitate - teren delimitat de bd. Mamaia, al. Studenților, Cămin pescărie - Universitatea Ovidius și proprietăți private, inițiator Maticiuc Ion - s-a elaborat avizul de oportunitate.

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 22.05.2018, ora 10,00 la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. solicitare avizare documentație faza AC - construire locuință unifamilială S+P+1E, str. Meșterul Manole nr. 14, lot 1/2, beneficiar Bârsan ConstantinPDF3,97 MB18 mai., 2018 Download
2. solicitare emitere CU construire imobil S+P+12-15E+terasă circulabilă - apartamente de vacanță cu alimentație publică la parter, stațiunea Mamaia, zona Mamaia Nord, careu C4 lot 3B, beneficiar Mocanu Consuela ȘtefaniaPDF3,47 MB18 mai., 2018 Download
3. solicitare avizare PUZ elaborat pentru teritoriul șos. Mangaliei, intrarea Mangaliei, calea ferată și incintă SC Carmeco SA, inițiator SC EverGreen Recycling SRLPDF12,88 MB18 mai., 2018 Download
4. solicitare avizare PUD construire locuință S+P+1E, piscină și împrejmuire teren, Palazu Mare, parcela A 468/11/1, investitor Cioranu Irina MagdalenaPDF8,33 MB18 mai., 2018 Download
5. solicitare avizare PUD construire locuință P+2E și împrejmuire teren, bd. Tomis nr. 97, investitor Ceti NicolaePDF3,92 MB18 mai., 2018 Download
6. solicitare emitere CU - construire imobil S+D+P+M+4-6E locuințe și spații comerciale, str. General Manu nr. 60, beneficiar Rezkozan Impex SRLPDF886,74 KB18 mai., 2018 Download
7. solicitare emitere CU construire imobil locuințe cu sediul de firmă/spațiu comercial la parter, împrejmuire teren și organizare șantier, str. Avram Iancu nr. 19, beneficiar Mardare CezarPDF3,38 MB18 mai., 2018 Download
8. solicitare emitere AO - reglementare teren extravilan -urbanizare zonă pentru activități economice cu carater terțiar, parcela A 106/1/1, inițiator Calagiu StelianPDF4,67 MB18 mai., 2018 Download
9. solicitare emitere AO reglementare urbanistică teren intravilan în temeiul sentinței civile nr. 174/CA/2016, bd. 1 Mai Vechi, lot 10, careul 2, inițiator Floriștean Andrei RomanPDF6,02 MB18 mai., 2018 Download
10. solicitare avizare documentație faza AC - construire imobil S+P+6-8E - locuințe de vacanță, bd. Mamaia nr. 507, beneficiar SC Solid House SRLPDF3,52 MB18 mai., 2018 Download
11. solicitare avizare PUD construire imobil locuințe colective S+P+2E+M și împrejmuire teren, str. Edmond Deda nr. 14, investitor Brinzariu ConstantinPDF22,23 MB18 mai., 2018 Download
12. solicitare avizare PUZ str. Soveja intersecție cu str. Barbu Ștefănescu Delavrancea, inițiator Iacob RăzvanPDF20,96 MB18 mai., 2018 Download
13. solicitare emitere AO reglementare urbanistică teren bd. Mamaia nr. 80-82, inițiator Alexa GheorghePDF5,02 MB18 mai., 2018 Download
14. solicitare emitere AO - teren delimitat de bd. Mamaia, al. Studenților, Cămin Pescărie - Universitatea Ovidius și proprietăți private, inițiator Maticiuc IonPDF5,76 MB18 mai., 2018 Download

Rezoluțiile Comisiei tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului referitoare la documentațiile analizate în cadrul ședinței din 08.05.2018:

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului, întrunită în ședința din data de 08.05.2018, a formulat următoarele rezoluții:
1. solicitare avizare PUZ elaborat pentru teritoriul delimitat de bd. I.C. Brătianu și alei de acces, inițiator S.C. Max Impex S.R.L. - s-au comunicat elaboratorului completările/modificările solicitate - după completare se poate demara consultarea publică;
2. solicitare reanalizare CU nr. 2488/2015 - construire imobil P+5-8E - vilă turistică, Stațiunea Mamaia, zona mal Lac Siutghiol, investitor S.C. Fier Oțel Construct S.R.L. - s-a emis punctul de vedere al comisiei;
3. solicitare emitere aviz oportunitate - modificare HCL nr. 415/2003 privind aprobare PUZ Parc Tăbăcărie, inițiator Administrația bazinală de apă Dobrogea - Litoral - s-a emis punctul de vedere al comisiei în vederea modificării conceptului propus;
4. solicitare emitere aviz oportunitate - diversificare funcțiuni admise pentru teren situat în bd. I.C. Brătianu nr. 211, inițiator S.C. Dacor Plast S.R.L. - s-a elaborat avizul de oportunitate;
5. solicitare emitere certificat de urbanism - construire imobil locuințe colective S+P+4E cu parter comercial, str. Dezrobirii nr. 92, beneficiar Zelcă Adrian - s-a emis punctul de vedere al comisiei;
6. solicitare emitere certificat de urbanism - mansardare locuință P+1E, str. Ileana Cosînzeana nr. 17 lot 1, beneficiar Mardale Radu Florin - s-a emis punctul de vedere al comisiei;
7. solicitare avizare documentație faza AC - contruire imobil (două tronsoane) 2S+P+5E+ terasă circulabilă - locuire colectivă, str. Primăverii nr. 59A, beneficiar S.C. Black Sea Design Concept S.R.L. - s-a emis punctul de vedere al comisiei;
8. solicitare avizare documentație faza AC - modificare AC nr. 834/2015 prin schimbare destinație din locuințe colective în locuințe colective și hostel, supraetajare cu 2 niveluri și etaj tehnic, modificare volumetrică, recompartimentare interioară, împrejmuire teren și organizare șantier cu intrare în legalitate, rezultând un imobil P+6E+Et. tehnic și construire imobil nou P+6E+Et. tehnic - hostel, str. Smaraldului nr. 18 - str. Rubinului nr. 17, beneficiar Gropoșilă Gela - s-a emis punctul de vedere al comisiei;
9. aviz PUZ Comarnic, inițiator UAT Constanța - s-a avizat favorabil;
10. aviz PUZ pentru zona delimitată de  bd. Aurel Vlaicu, al. Hortensiei și str. cpt. Dobrilă Eugeniu, inițiator Nicola Cristian Nicolae - s-a avizat favorabil;
11. aviz PUZ pentru zona delimitată de str. Clăbucet, str. Elena Cuza, str. Răzvan Vodă și str. Enăchiță Văcărescu, inițiatori Huțanu Petrică și Elena - documentație retrasă de pe ordinea de zi;
12. aviz PUD - construire hală reparații și întreținere autovehicule și împrejmuire teren, str. Septimius Severus nr. 11, investitor S.C. Dinu Expedition S.R.L. - s-a avizat favorabil;
13. aviz PUD - construire imobil P+1E - locuință individuală, str. Crinului nr. 103, investitor Barzecu Panait - s-a avizat favorabil;
14. aviz PUD - construire imobil D+P+1-2E - comerț și cazare, zona Cazino Mamaia, terasa 15+16, investitor SC Teo Doi SRL - s-a avizat favorabil;
15. aviz PUD - construire imobil S+P+3-4E -  locuire colectivă cu spațiu comercial la parter, str. Ștefan Mihăileanu nr. 44A, investitor S.C. Solid House S.R.L. - s-a avizat favorabil;
16. aviz îndreptare eroare materială din cuprinsul RLU aferent HCL nr. 259/2014 privind aprobare PUZ delimitat de străzile N. Iorga, Bogdan Vodă, Moldovei și Bucovinei, terenuri proprietate publică și privată, beneficiar Toma Cătălin - s-a avizat favorabil;
17. aviz PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Comarnic, str. Fântânele, De 1088/1 și De 1086, inițiatori Rusu Mihai și Rusu Cristina Lavinia - s-au comunicat elaboratorului completările/modificările solicitate.

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 08.05.2018, ora 10, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare avizare PUZ elaborat pentru teritoriul delimitat de bd. IC Brătianu și alei de acces, inițiator SC Max Impex SRLPDF67,89 MB04 mai., 2018 Download
2. Solicitare reanalizare CU nr. 2488/2015 - construire imobil P+5-8E - vilă turistică, Stațiunea Mamaia, zona mal Lac Siutghiol, investitor SC Fier Oțel Construct SRLPDF406,00 KB04 mai., 2018 Download
3. Solicitare emitere aviz oportunitate - modificare HCL nr. 415/2003 privind aprobare PUZ Parc Tăbăcărie, inițiator Administrația bazinală de apă Dobrogea-LitoralPDF2,93 MB04 mai., 2018 Download
4. Solicitare emitere aviz oportunitate - diversificare funcțiuni admise pentru teren situat în bd. IC Brătianu nr. 211, inițiator SC Dacor Plast SRLPDF3,52 MB04 mai., 2018 Download
5. Solicitare emitere certificat de urbanism - construire imobil locuințe colective S+P+4E cu parter comercial, str. Dezrobirii nr. 92, beneficiar Zelcă AdrianPDF2,16 MB04 mai., 2018 Download
6. Solicitare emitere certificat de urbanism - mansardare locuință P+1E, str. Ileana Cosînzeana nr. 17 lot 1, beneficiar Mardale Radu FlorinPDF5,58 MB04 mai., 2018 Download
7. Solicitare avizare documentație faza AC - construire imobil (două tronsoane) 2S+P+5E+ terasă circulabilă - locuire colectivă, str. Primăverii nr. 59A, beneficiar SC Black Sea Design Concept SRLPDF6,61 MB04 mai., 2018 Download
8. Solicitare avizare documentație faza AC - modificare AC nr. 834/2015 str. Smaraldului nr. 18 - str. Rubinului nr. 17, beneficiar Gropoșilă GelaPDF735,66 KB04 mai., 2018 Download
9. Solicitare emitere aviz PUZ Comarnic, inițiator UAT ConstanțaPDF7,22 MB04 mai., 2018 Download
10. Solicitare emitere aviz PUZ pentru zona delimitată de bd. Aurel Vlaicu, al. Hortensiei și str. cpt. Dobrilă Eugeniu, inițiator Nicola Cristian NicolaePDF1,29 MB04 mai., 2018 Download
11. Solicitare emitere aviz PUZ pentru zona delimitată de str. Clăbucet, str. Elena Cuza, str. Răzvan Vodă și str. Enăchiță Văcărescu, inițiatori Huțanu Petrică și ElenaPDF27,10 MB04 mai., 2018 Download
12. Solicitare emitere aviz PUD - construire hală reparații și întreținere autovehicule și împrejmuire teren, str. Septimius Severus nr. 11, investitor SC Dinu Expedition SRLPDF11,41 MB04 mai., 2018 Download
13. Solicitare emitere aviz PUD - construire imobil P+1E - locuință individuală, str. Crinului nr. 103, investitor Barzecu PanaitPDF988,83 KB04 mai., 2018 Download
14. Solicitare emitere aviz PUD - construire imobil D+P+1-2E - comerț și cazare, zona Cazino Mamaia, terasa 15+16, investitor SC Teo Doi SRLPDF2,69 MB04 mai., 2018 Download
15. Solicitare emitere aviz PUD - construire imobil S+P+3-4E - locuință colectivă cu spațiu comercial la parter, str. Ștefan Mihăileanu nr. 44A, investitor SC Solid House SRLPDF5,64 MB04 mai., 2018 Download
16. Solicitare emitere aviz îndreptare eroare materială din cuprinsul RLU aferent HCL nr. 259/2014 privind aprobare PUZ delimitat de străzile N. Iorga, Bogdan Vodă, Moldovei și Bucovinei, terenuri proprietate publică și privată, beneficiar Toma CătălinPDF4,52 MB04 mai., 2018 Download
17. Solicitare emitere aviz PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Comarnic, str. Fântânele, De 1088/1 și De 1086, inițiatori Rusu Mihai și Rusu Cristina LaviniaPDF4,64 MB04 mai., 2018 Download
18. Planul de reglementări aferent PUZ Comarnic, inițiator UAT ConstanțaPDF5,91 MB07 mai., 2018 Download

Rezoluțiile Comisiei tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului referitoare la documentațiile analizate în cadrul ședinței din 19.04.2018:

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului, întrunită în ședința din data de 19.04.2018, a formulat următoarele rezoluții:

1. solicitare avizare PUZ elaborat pentru teritoriul delimitat de str. Ion Roată, str. Dumitru marinescu, incinta Marvimex și str. Eliberării, inițiator SC Five Holding SA - s-au comunicat elaboratorului completările / modificările solicitate - după completare se poate demara consultarea publică;
2. solicitare avizare PUZ elaborat pentru teritoriul delimitat de bd. IC Brătianu și alei de acces, inițiator SC Max Impex SRL - s-au comunicat elaboratorului completările / modificările solicitate - după completare se poate demara consultarea publică; s-au trasmis solicitări la DPC pentru verificarea situației juridice a imobilelor limitrofe zonei de studiu, respectiv, la DGPL pentru verificarea legalității construcțiilor din zona adiacentă zonei de studiu;
3. solicitare emitere aviz oportunitate - reglementare terenuri situate în prel. str. Traian, lot 1 și lot 2, inițiator Mircea Mihai Vicențiu - s-a elaborat avizul de oportunitate;
4. solicitare emitere certificat de urbanism - construire imobil 2S+P+8E - locuire colectivă cu spațiu comercial la parter, bd. 1 Mai nr. 44, beneficiar SC Dakonis Imobiliar SRL - s-a emis punctul de vedere al comisiei;
5. solicitare avizare PUZ pentru teritoriul delimitat de șos. Industrială, str. Celulozei și alei de acces, inițiator SC Media Outpost SRL - s-au comunicat elaboratorului completările / modificările solicitate - după completare se poate demara consultarea publică;
6. solicitare emitere aviz de oportunitate pentru elaborare PUZ - modificare HCL nr. 35/2015, inițiator SC Lascu-Bros SRL - s-a elaborat avizul de oportunitate;
7. solicitare avizare AC - construire imobil S+P+6-8E - locuințe de vacanță, bd. Mamaia nr. 507, beneficiar SC Solid House SRL - s-a emis punctul de vedere al comisiei;
8. solicitare avizare studiu de inserție în sit urban eferent AC - construire imobil S+P+2E+M - birouri și locuințe de serviciu cu spațiu comercial la parter, str. General Manu nr. 3, beneficiar SC Huysec SRL - s-a emis punctul de vedere al comisiei;
9. solicitare avizare AC - reconfigurare, consolidare și supraetajare locuință S+P+1E în S+P+2E+M, schimbare destinație în spațiu comercial și unitate cazare cu intrare în legalitate subsol tehnic, str. Aristida Karatzali nr. 17, beneficiar Gachi Costel - s-a emis punctul de vedere al comisiei;
10. solicitare emitere certificat de urbanism - construire imobil D+P - locuire colectivă, centru de recreere de tip SPA cu piscină, împrejmuire teren, str. Eugen Lovinescu nr. 27 lot 1, beneficiar Parfenie Daniel - s-a emis punctul de vedere al comisiei;
11.emitere certificat de urbanism - construire ansamblu locuințe individuale cuplateP+1E cu birou profesiuni liberale la parter, pe lot în folosință comună și împrejmuire incintă, str. Alexandru Șteflea nr. 5, beneficiar SC Cubic Plan Construcții SRL - nu s-a analizat.

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 19.04.2018, ora 10, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare avizare PUZ elaborat pentru teritoriul delimitat de str. Ion Roată, str. Dumitru Marinescu, incintă Marvimex și str. Eliberării, inițiator SC Five Holding SAPDF48,77 MB16 apr., 2018 Download
2. Solicitare avizare PUZ elaborat pentru teritoriul delimitat de bd. I.C. Brătianu și alei de acces, inițiator SC Max Impex SRLPDF67,53 MB16 apr., 2018 Download
3. Solicitare emitere aviz de oportunitate - reglementare terenuri situate în prel. str. Traian, lot. 1 și lot 2, inițiator Mircea Mihai VicențiuPDF11,01 MB16 apr., 2018 Download
4. Solicitare emitere CU - construire imobil 2S+P+8E - locuire colectivă cu spațiu comercial la parter, bd. 1 Mai nr. 44, beneficiar SC Dakonis Imobiliar SRLPDF2,05 MB16 apr., 2018 Download
5. Solicitare avizare PUZ pentru teritoriul delimitat de șos. Industrială, str. Celulozei și alei de acces, inițiator SC Media Outpost SRLPDF7,22 MB16 apr., 2018 Download
6. Solicitare emitere aviz de oportunitate pentru elaborare PUZ - modificare HCL nr. 35/2015, inițiator SC Lascu - Bros SRLPDF3,09 MB16 apr., 2018 Download
7. Solicitare avizare AC - construire imobil S+P+6-8E - locuințe de vancanță, bd. Mamaia nr. 507, beneficiar SC Solid House SRLPDF3,82 MB16 apr., 2018 Download
8. Solicitare avizare studiu de inserție în sit urban aferent AC - construire imobil S+P+2E+M - birouri și locuințe de serviciu cu spațiu comercial la parter, str. General Manu nr. 3, beneficiar SC Huysec SRLPDF41,89 MB16 apr., 2018 Download
9. Solicitare avizare AC - reconfigurare, consolidare și supraetajare locuință S+P+1E în S+P+2E+M, schimbare destinație în spațiu comercial și unitate cazare cu intrare în legalitate subsol tehnic, str. Aristida Kartazali nr. 17, beneficiar Gachi CostelPDF16,93 MB16 apr., 2018 Download
10. Solicitare emitere CU - construire imobil D+P - locuire colectivă, centru de recreere de tip SPA cu piscină, împrejmuire teren, str. Eugen Lovinescu nr. 27, lot. 1, beneficiar Parfenie DanielPDF6,30 MB16 apr., 2018 Download
11. Emitere CU construire ansamblu locuințe individuale cuplate P+1E cu birou profesiuni liberale la parter, pe lot în folosință comună și împrejmuire incintă, str. Alexandru Șteflea nr. 5, beneficiar SC Cubic Plan Construcții SRLPDF1,43 MB16 apr., 2018 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 11.04.2018, ora 10, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare emitere CU - amplasare container metalic pentru depozitare, prelungirea Liliacului nr. 10, beneficiar Spitalul Clinic de boli infecțioase Constanța prin Fundația Baylor - Marea NeagrăPDF2,77 MB03 apr., 2018 Download
2. Solicitare emitere CU - extindere locuință parter cu corp C3, extindere anexa corp C4 cu pod circulabil - intrare în legalitate, str. Rodica nr. 37, beneficiar Bogdan LucianaPDF2,82 MB03 apr., 2018 Download
3. Solicitare reanalizare CU nr. 3833/20.12.2017 - reconstruire imobil S+P+2E+M, bd. Tomis nr. 34, beneficiari Nicolae Vasile și Anca MihaelaPDF10,85 MB03 apr., 2018 Download
4. Solicitare emitere CU - construire imobil P+5-8E - vilă turistică și servicii la parter, Stațiunea Mamaia, zona Tic Tac, bd. Mamaia nr. 367, beneficiar SC Solid House SRL și SC Sunrise Litoral SRLPDF6,82 MB03 apr., 2018 Download
5. Solicitare emitere CU - construire imobil 2S+P+9E - locuință colectivă cu spațiu comercial la parter, bd. 1 Mai nr. 44, beneficiar SC Dakonis Imobiliar SRLPDF2,05 MB03 apr., 2018 Download
6. Solicitare avizare PUZ - zona delimitată de al. Marathon, al. Olympia, al. Salamina și bd. Mamaia, inițiator SC Gamaro Construct SRLPDF9,54 MB03 apr., 2018 Download
7. Solicitare avizare PUD - construire locuință individuală P+1E, str. Ametistului nr. 3, investitor Beioglu Antoniu GeorgePDF11,09 MB03 apr., 2018 Download
8. Solicitare punct de vedere PUZ preliminar - teritoriul format din parcelele IE 226722, IE 226721, IE 222436, str. Interioară nr. 2, inițiator Bălășoiu Cătălin ConstantinPDF16,44 MB03 apr., 2018 Download
9. Solicitare punct de vdere PUD preliminar - construire locuință individuală P+1E și împrejmuire teren, str. Zorelelor nr. 39 B, investitor Ionescu Ștefania CarmenPDF16,62 MB03 apr., 2018 Download
10. Solicitare emitere aviz oportunitate - reglementare terenuri situate în str. Soveja nr. 19 A și 27 B-27C, inițiator Anastase Eugen GeorgePDF9,11 MB03 apr., 2018 Download
11. Solicitare emitere aviz oportunitate - reglementare terenuri situate în prelungirea str. Traian, lot 1 și lot 2, inițiator Mircea Mihai VicențiuPDF11,01 MB03 apr., 2018 Download
12. Solicitare avizare PUZ elaborat pentru teritoriul delimitat de str. Ion Roată, str. Dumitru Marinescu incintă Marvimex și str. Eliberării, inițiator SC FIVE HOLDING S.A.PDF48,77 MB03 apr., 2018 Download

Rezoluțiile Comisiei tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului referitoare la documentațiile analizate în cadrul ședinței din 26.03.2018:

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului, întrunită în ședința din data de 28.03.2018, a formulat următoarele rezoluții:
1.  solicitare avizare PUD - construire imobil D+P+1-2E - comerț și cazare, Zona Cazino Mamaia, terasa 15+16,  investitor SC Teo Doi SRL - s-a emis acordul pentru demararea consultării publice;
2. solicitare avizare PUD – construire imobil S+P+3E-4E retras – birouri pentru organizații neguvernamentale și alimentație publică în suprafață de maxim 5% din aria construită desfașurată – bd. Tomis, nr. 49A – str. Traian – zona Lupoaică, inițiatori SC Bueno Comp SRL - s-au comunicat elaboratorului completările / modificările solicitate;
3. solicitare avizare PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Constantin Hurmuzache, str. Costache Negruzzi, str. Gheorghe Sion și str. Emil Gârleanu, inițiator SC Medical Cermed SRL - s-au comunicat elaboratorului completările / modificările solicitate - după completare se poate demara consultarea publică;
4.  solicitare avizare PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Vasile Pârvan, str. Eroilor, str. Mihai Eminescu, lot situat în str. Mihai Eminescu nr. 43 și lot situat în str. Vasile Pârvan nr. 20, inițiator Done Anica - s-au comunicat elaboratorului completările / modificările solicitate - după completare se poate demara consultarea publică;
5. solicitare avizare PUD preliminar - construire locuință D+P+1E, str. Siretului nr. 40-42, investitor Armeanu Dan - s-au comunicat elaboratorului completările / modificările solicitate - după completare se poate demara consultarea publică;
6.  solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - modificare reglementări teren situat în șos. Mangaliei nr. 106-110, inițiator SC VDT Construct Impex SRL - s-a elaborat avizul de oportunitate;
7.  solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - actualizare caracteristici parcelar, str. Mircea cel Bătrân zona UMC, inițiator SC Bravo Top SRL - s-a elaborat răspuns;
8.  solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - modificare reglementări urbanistice, stațiunea Mamaia, zona Hotel Olt, inițiator SC Ventura Litoral SRL - s-a elaborat avizul de oportunitate;
9.  solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - modificare reglementări urbanistice, stațiunea Mamaia, restaurant Parc Nord, inițiator SC Parc Mamaia Nord SRL - s-a elaborat avizul de oportunitate;
10.  solicitare emitere certificat de urbanism - extindere locuință parter cu corp C3, extindere anexa corp C4 cu pod circulabil - intrare în legalitate, str. Rodica nr. 37, beneficiar Bogdan Luciana - a fost amânată discutarea pentru proxima ședință;
11.  solicitare reanalizare certificat de urbanism nr. 3833/20.12.2017 - reconstruire imobil S+P+2E+M, bd. Tomis nr. 34, beneficiari Nicolae Vasile și Anca Mihaela - a fost amânată discutarea pentru proxima ședință.

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 26.03.2018, ora 10,00 la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare avizare PUD construire imobil D+P+1-2E - comerț și cazare, zona Cazino Mamaia, terasa 15+16, investitor SC Teo Doi SRLPDF2,69 MB22 mar., 2018 Download
2. Solicitare avizare PUD - construire imobil S+P+3E-4E retras- birouri și alimentație publică în suprafață de maxim 5% din aria construită desfășurată - bd. Tomis nr. 49A - str. Traian - zona Lupoaică, inițiator SC Bueno Comp SRLPDF27,94 MB22 mar., 2018 Download
3. Solicitare avizare PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Constantin Hurmuzache, str. Costache Negruzzi, str. Gheorghe Sion și str. Emil Gârleanu, inițiator SC Medical Cermed SRLPDF4,66 MB22 mar., 2018 Download
4. Solicitare avizare PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Vasile Pârvan, str. Eroilor, str. Mihai Eminescu, lot situat în str. M. Eminescu nr. 43 și lot situat în str. V. Pârvan nr. 20, inițiator Done AnicaPDF5,97 MB22 mar., 2018 Download
5. Solicitare avizare PUD preliminar - construire locuință D+P+1E, str. Siretului nr. 40-42, investitor Armeanu DanPDF9,61 MB22 mar., 2018 Download
6. Solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - modificare reglementări teren situat în Șos. Mangaliei nr. 106-110, inițiator SC VDT Construct Impex SRLPDF48,80 MB22 mar., 2018 Download
7. Solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - actualizare caracteristici parcelar, str. Mircea cel Bătrân zona UMC, inițiator SC Bravo Top SRLPDF5,94 MB22 mar., 2018 Download
8. Solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - modificare reglementări urbanistice, stațiunea Mamaia, zona Hotel Olt, inițiator SC Ventura Litoral SRLPDF6,52 MB22 mar., 2018 Download
9. Solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - modificare reglementări urbanistice, stațiunea Mamaia, restaurant Parc Nord, inițiator SC Parc Mamaia Nord SRL.PDF3,23 MB22 mar., 2018 Download
10. Solicitare emitere CU - extindere locuință parter cu corp C3, extindere anexă corp C4 cu pod circulabil - intrare în legalitate, str. Rodica nr. 37, beneficiar Bogdan LucianaPDF2,84 MB22 mar., 2018 Download
11. Solicitare reanalizare CU nr. 3833/20.12.2017 reconstruire imobil S+P+2E+M, bd. Tomis nr. 34, beneficiari Nicolae Vasile și Anca MihaleaPDF8,47 MB22 mar., 2018 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 07.03.2018, ora 10,00 la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare avizare PUD - construire hală reparații și întrețiere autovehicule, str. Septimius Severus nr. 11, investitor SC DINU EXPEDITION SRLPDF11,41 MB02 mar., 2018 Download
2. Solicitare avizare PUD - conformare acces și construire locuință unifamilială P+1E, str. Amalia nr. 8A, investitor Frujinoiu DumitruPDF5,41 MB02 mar., 2018 Download
3. Solicitare avizare PUD- construire imobil D+P+1-2E - comerț și cazare, zona Cazino Mamaia, terasa 15+16, investitor SC Teo Doi SRLPDF2,69 MB02 mar., 2018 Download
4. Solicitare emitere autorizație de construire - extindere acoperiș peste terasa locuinței existente S+P+1E+ foișor, str. Grigore Tocilescu nr. 4, beneficiar Hașotti IonelPDF12,83 MB02 mar., 2018 Download
5. Solicitare emitere CU - desființare parapeți ferestre și construire balcon, str. Castanilor nr. 9, bl. A, ap.2, parter, beneficiar Pocora SebastianPDF2,49 MB02 mar., 2018 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 19.02.2018, ora 10,00 la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare avizare PUD extindere și supraetajare spațiu comercial P+M în P+1-2E și schimbare destinație în imobil de vancanță, Stațiunea Mamaia, zona Cazino, terasa 28, inițiator SC Nova Company SRLPDF14,34 MB15 feb., 2018 Download
2. Solicitare avizare PUD construire imobil locuințe colective S+P+6E, zona Palazu Mare - Tomis Plus, bd. Tomis nr. 425, parcela 289, lot 21/2, investitor Halep Costel și Camboianu ValentinPDF28,28 MB15 feb., 2018 Download
3. Solicitare avizare PUD construire imobil locuințe S+P+8E, str. Eugen Lovinescu nr. 27, investitor SC GFT Trade Logistic SRLPDF13,89 MB15 feb., 2018 Download
4. Solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - bd. Mamaia, str. Ion Lahovari, str. Călărași, str. General Manu, inițiator SC Arkas Shipping & Transport SA sucursala ConstanțaPDF7,55 MB15 feb., 2018 Download
5. Solicitare analiză 2 cereri emiere AC imobile S+P+2E+M locuințe colective, str. Edmond Deda nr. 90-91, investitor Neculai EmilianPDF3,87 MB15 feb., 2018 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 07.02.2018, ora 10,00 la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare avizare PUD construire imobil S+p+3E-4E retras - bd. Tomis nr. 49A str. Traian zona Lupoaică, inițiator SC Bueno Comp SRLPDF6,06 MB05 feb., 2018 Download
2. Solicitare avizare PUD construire imobil D+P+3E-4E - locuințe colective / birouri cu spațiu comercial la parter - str. Ștefan Mihăileanu nr. 44, lot 2, inițiator SC Solid House SRLPDF145,91 MB05 feb., 2018 Download
3. Solicitare avizare PUD - construire locuință individuală P+1E - str. Crinului nr. 103, inițiator Bărzecu Panait și MariaPDF2,77 MB05 feb., 2018 Download
4. Solicitare avizare PUD - extindere și supraetajare spațiu comercial P+M în P+1-2E și schimbare destinație în imobil de vacanță, Stațiunea Mamaia, zona Cazino, terasa 28, inițiator SC Nova Company SRLPDF14,34 MB05 feb., 2018 Download
5. Solicitare avizare PUD - construire locuință unifamilială S+P+1E=M, str. Mihai Eminescu nr. 2 A, investitor Bosînceanu AndreiPDF17,68 MB05 feb., 2018 Download
6. Consultare PUZ Baba Novac referitor aviz negativ formulat de Statul major generalPDF15,35 MB05 feb., 2018 Download
7. Reevaluare solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - modificare reglementări urbanistice în stațiunea Mamaia, zona Hotelului Meridian - lot 11, careu 20, inițiator SC Alex Lux SRLPDF3,76 MB05 feb., 2018 Download
8. Solicitare emitere CU în vederea elaborării PUZ în intravilan trup izolat, parcela A843/2 - construire unitate agrozootehnică și centru ecvestru, inițiator Calagiu SotirPDF4,15 MB05 feb., 2018 Download
9. Solicitare emitere CU în vederea elaborării PUZ - introducere în intravilan trup izolat, parcela A106/1/1 - urbanizare zonă pentru activități economice cu caracter terțiar, inițiator Calagiu StelianPDF3,76 MB05 feb., 2018 Download
10. Solicitare emitere CU în vederea elaborării PUZ în extravilan, sola 108, parcela 1033/2, inițiator Tomescu Marius IoanPDF514,23 KB05 feb., 2018 Download
11. Solicitare emitere 3 certificate urbanism construire imobil 2S+P+15E - locuințe colective str. Răscoala 1907 nr. 28, inițiator SC EURO PLAST GRUP SRL prin reprezentant Danis SabitPDF3,57 MB05 feb., 2018 Download
12. Solicitare emitere CU construire imobil S+P+1E+2E retras spații comerciale și birouri str. I.C. Brătianu nr. 53, inițiator SC Black Sea Estate SRLPDF3,74 MB05 feb., 2018 Download
13. Solicitare emitere CU modificare și extindere locuință și anexă existente, refacere împrejmuire - str. Oborului nr. 17, inițiator Mitreanga Stere Bogdan și Mireangă Viorica DanielaPDF11,00 MB05 feb., 2018 Download
14. Solicitare emitere CU - construire locuință D+P+1E, împrejmuire teren str. Poporului nr. 13, inițiator SC CAO Expedition SRLPDF3,41 MB05 feb., 2018 Download
15. Solicitare emitere CU de informare - imobil str. Poporului nr. 38, inițiator Sabie EugenPDF2,77 MB05 feb., 2018 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 23.01.2018, ora 12,30 la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare punct de vedere PUZ pentru zona delimitată de bd. Mamaia, str. Alexandru cel Bun și str. Bucovinei - imobil str. Alexandru cel Bun nr. 3-5-7, inițiator Goșu StilaPDF4,90 MB18 ian., 2018 Download
2. Solicitare punct de vedere privind PUZ pentru zona delimitată de str. Ion Lahovari, str. Flămânda, al. Panselei și prel. str. I.D. Chirescu - imobil str. Ion Lahovari nr. 152 și prel. str. I D.Chirescu nr. 2A, inițiator Goșu StilaPDF5,02 MB18 ian., 2018 Download
3. Solicitare avizare PUD - extindere și supraetajare spațiu comercial P+M în P+1-2E și schimbare destinație în imobil de vacanță, Stațiunea Mamaia, zona Cazino, terasa 28, inițiator SC Nova Company SRLPDF14,34 MB18 ian., 2018 Download
4. Solicitare emitere AO elaborare PUZ - modificare reglementări urbanistice pentru teritoriul delimitat de str. Răscoala nr. 1907, str. General Manu, str. Constantin Brătescu -imobil str. Răscoala din 1907 nr. 33, inițiator Văleanu ValericaPDF16,57 MB18 ian., 2018 Download
5. Solicitare emitere AO elaborare PUZ pentru terenul delimitat de str. Gavril Muzicescu la vest, str. Iederei la sud, str. Plopilor la nord și de taluz Incintă Port Constanța la est - imobil str. Gavril Muzicescu fn, inițiator Floriștean Andrei RomanPDF7,64 MB18 ian., 2018 Download
6. Solicitare emitere AO elaborare PUZ - modificare reglementări urbanistice în stațiunea Mamaia, zona hotelului Meridian - lot 11, careu 20, inițiator SC ALEX LUX SRLPDF3,80 MB18 ian., 2018 Download
7. Solicitare emitere certificat CU - construire imobil locuințe colective S+P+2E-6E, împrejmuire teren și organizare șantier - imobil bd. Mamaia nr. 171, str. Ion Rațiu nr. 66, inițiator Prelipcean Cristinel și SimonaPDF3,47 MB18 ian., 2018 Download
8. Solicitare emitere CU - consolidare și reabilitare hală existentă pe cheu - construcție identificată cu C7 - imobil Stația CFR Constanța Mărfuri, corp D, inițiator SC AMETIST TRADE SRLPDF1,76 MB18 ian., 2018 Download
9. Solicitare emitere CU - construire imobil locuințe S+D+P+2-7E - imobil str. Nicolae Iorgan nr. 24B, inițiator SC PROGRESS CONSULTING SRLPDF11,75 MB18 ian., 2018 Download
10. Solicitare emitere CU - modificări la imobilul existent BECI + P+1+E prin extindere și intrare în legalitate locuință P+1E+M (2camere, dependințe și amenajare pod în uscătorie) imobil bd. Mamaia nr. 191, inițiator Bugu TudorPDF1,82 MB18 ian., 2018 Download
11. Solicitare emitere CU de informare pentru bloc P+4E+garaje la subsol, extindere casă veche parțial, construcție în suprafață de 65% - imobil str. Nicolae Iorga nr. 55, inițiator Marinache Victor VirgilPDF1,67 MB18 ian., 2018 Download
12. Solicitare emitere CU-construire imobil S+P+5-8E cu destinație de locuințe de vacanță și spații de alimentație publică și servicii la parter și organizare de șantier - imobil Stațiunea Mamaia, Bază reparații Tic-Tac, lot 1, SC SUNRISE LITORAL SRLPDF4,94 MB18 ian., 2018 Download
13. Analiză aplicare HCL 258/2017 privind detalierea Regulamentului local de urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal aprobat prin HCL nr. 121/2011 - reactualizare PUZ Palazu Mare IIIPDF7,12 MB18 ian., 2018 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 11.12.2017, ora 10,00 la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare avizare PUZ elaborat pentru teritoriul delimitat de str. Clăbucet, str. Răzvan Vodă și str. Enăchiță Văcărescu, inițiator Huțanu PetricăPDF14,93 MB06 dec., 2017 Download
2. Solicitare avizare PUZ elaborat pentru teritoriul delimitat de str. Steagului, alee acces, str. Biruinței și str. Soveja, investitor SC Cambela Prod SRLPDF15,42 MB06 dec., 2017 Download
3. Solicitare avizare PUD - construire imobil P+1-2E - două locuințe unifamiliale, str. Tineretului nr. 15, investitor Caterinici George Adrian și Caterinici Alexandru DanielPDF2,08 MB06 dec., 2017 Download
4. Solicitare avizare PUD - extindere și supraetajare spațiu comercial P+M în P+1-2E și schimbare destinație în imobil de vacanță, Stațiunea Mamaia, zona Cazino, terasa 28, investitor SC Nova Company SRLPDF14,34 MB06 dec., 2017 Download
5. Solicitare avizare PUD - construire imobil D+P+1-2E - comerț și cazare, Stațiunea Mamaia, zona Cazino, terasa 15+16, investitor SC Teo Doi SRLPDF11,46 MB06 dec., 2017 Download
6. Solicitare emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ - introducere în intravilan și lotizare locuințe individuale - teren extravilan Constanța, parcela A1080/4, investitor Tudoran Cristian MirceaPDF7,40 MB06 dec., 2017 Download
7. Solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ - modificare funcțiune imobil str. Ștefan cel Mare nr. 35, investitor SC Eurosantis SRLPDF5,17 MB06 dec., 2017 Download
8. Solicitare emitere autorizație de construire - împrejmuire teren gard viu și lucrări de construcție imobil locuințe colective cu regim de înălțime P+4E, str. Păpădiei nr. 10, parcela 385/3 lot 1, investitor Bâla Nicoleta și Micu VioricaPDF10,94 MB06 dec., 2017 Download
9. Solicitare emitere autorizație de construire - construire imobil P+3E- locuințe colective, împrejmuire teren și organizare de șantier, Palazu Mare, parcela A 484/16/2 și A 484/17/1/1, investitor SC Stely Metal SRLPDF16,40 MB06 dec., 2017 Download
10. Solicitare emitere certificat de urbanism - extidere atelier caroserii auto cu încadrarea în reglementările aprobate, str. Industrială nr. 1 B, investitor SC Enola Auto SRLPDF1,05 MB06 dec., 2017 Download
11. Solicitare emitere certificat de urbanism - construire complex comercial bd. Aurel Vlaicu lot 2/2 cu acces din str. Anton Cehov, investitor SC DGS Project SRLPDF5,32 MB06 dec., 2017 Download
12. Solicitare prelungire valabilitate certificat de urbanism nr. 314/2016PDF3,08 MB06 dec., 2017 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 20.11.2017, ora 10,00 la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare avizare PUZ elaborat pentru teritoriul delimitat de str. Ion Roată, str. Dumitru Marinescu, incintă Marvimex și str. Eliberării, inițiator SC Five Holding SAPDF11,27 MB16 nov., 2017 Download
2. Solicitare avizare PUZ elaborat pentru teritoriul delimitat de bd. Aurel Vlaicu, al. Hortensiei, str. Dobrilă Eugeniu, inițiator Nicola Cristian NicolaePDF3,67 MB16 nov., 2017 Download
3. Solicitare avizare PUD - construire imobil P+1-2E - două locuințe unifamiliale, str. Tineretului nr. 15, investitori Caterinici George Adrian și Caterinici Alexandru DanielPDF2,08 MB16 nov., 2017 Download
4. Solicitare avizare PUD - extindere și supraetajare imobil existent P+M la P+1-2E - spațiu comercial la parter și cazare la etaje, Piațeta Cazino Mamaia, investitor Vandra Andy IoanPDF8,24 MB16 nov., 2017 Download
5. Solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ pentru zona delimitată de bd. Tomis, str. Brest și str. Amsterdam, inițiator SC Impact Developer & Contractor SAPDF3,22 MB16 nov., 2017 Download
6. Solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ pentru zona delimitată de str. Ion Ursu, str. Caraiman, str. prof. dr. Gheorghe Marinescu și Șoseaua din vii, inițiator SC Dami - Trans SRLPDF3,95 MB16 nov., 2017 Download
7. Solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ introducere teren în intravilan și reglementare teren pentru construire hale depozitare și service auto, DN3C, parcela A 605/20/1, inițiator Gheorghe MariusPDF6,76 MB16 nov., 2017 Download
8. Solicitare emitere certificat de urbanism - extindere, recompartimentare și modernizare locuință unifamilială D+P+1E+M, str. Eduard Caudella nr. 16, investitor Turcu Alina SimonaPDF2,34 MB16 nov., 2017 Download
9. Solicitare îndreptare eroare materială din cuprinsul HCL nr. 102 / 2015 pentru zona ZRL5cPDF8,96 MB16 nov., 2017 Download
10. Solicitare emitere certificat de urbanism - construire hotel restaurant D+P+12-13E și imobil apartamente D+P+12-13 E, investitor SC Betina M SRLPDF3,19 MB16 nov., 2017 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 03.11.2017, ora 10,00 la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare avizare PUZ elaborat pentru teritoriul delimitat de bd. Aurel Vlaicu, prel. str. Caraiman, str. Ioan Ursu și intr. Câmpinei, inițiator Daniș SabitPDF7,14 MB31 oct., 2017 Download
2. Solicitare avizare PUZ elaborat pentru teritoriul delimitat de str. Ion Rațiu, str. Laic Vodă, str. Petru Vulcan și str. Mircea cel Bătrân, inițiator Pricopie MariusPDF11,52 MB31 oct., 2017 Download
3. Solicitare îndreptare eroare materială din cuprinsul HCL nr. 102/2015 pentru zona ZRL5cPDF8,96 MB31 oct., 2017 Download
4. Solicitare avizare PUD - construire imobil P+4E - locuire colectivă, str. Barbu Catargi nr. 18A, investitor Malcea AlexandruPDF2,25 MB31 oct., 2017 Download
5. Solicitare avizare PUD - construire imobil P+1E - birouri și depozit farmaceutic, bd. Aurel Vlaicu parcela A592/20/1, investitor S.C. Alfa Medical SRLPDF3,47 MB31 oct., 2017 Download
6. Solicitare emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ pentru zona delimitată de bd. Tomis, bd. Aurel Vlaicu, al. Hortensiei, inițiator S.C. Seaview Media SRLPDF11,22 MB31 oct., 2017 Download
7. Solicitare prelungire valabilitate certificat de urbanism nr. 3618/19.10.2015 emis pentru supraetajare imobil existent parter-spălătorie auto pentru locuință unifamilială, str. Poporului nr. 94, investitor Pancă DumitruPDF8,89 MB31 oct., 2017 Download
8. Solicitare emitere certificat de urbanism pentru construire imobil D+3-4E - apartamente de vacanță, Stațiunea Mamaia, zona popas tabăra Turist, bd. Mamaia nr. 526A, investitor S.C. Titis Klabs SRLPDF7,96 MB31 oct., 2017 Download
9. Solicitare emitere certificat de urbanism pentru construire ansamblu locuințe individuale cuplate P+1E, str. Alexandru Șteflea nr. 5, investitor S.C. Cubic Plan Construcții SRLPDF4,29 MB31 oct., 2017 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 12.10.2017, ora 10,00 la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare avizare PUZ elaborat pentru teritoriul delimitat de str. Milano, str. Napoli, str. Alexandria și str. Madrid, inițiator SC Maurer Imobiliare Land Constanța SRLPDF24,48 MB10 oct., 2017 Download
2. Solicitare avizare PUZ elaborat pentru teritoriul delimitat de str. Decebal, str. Dacia, str. Răscoala din 1907 și str. General Manu, inițiator Ionescu NicolaePDF19,71 MB10 oct., 2017 Download
3. Solicitare avizare PUD - construire locuință individuală P+2E și împrejmuire teren, str. Ion Lahovari nr. 151 și str. Poporului nr. 63, investitor Pașata CoiciuPDF26,12 MB10 oct., 2017 Download
4. Solicitare îndreptare eroare materială din cuprinsul HCL nr. 102/2015 pentru zona ZRL5cPDF3,90 MB10 oct., 2017 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 05.10.2017, ora 10,00 la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare emitere Aviz de oportunitate - elaborare PUZ pentru modificarea funcțiunii imobilului din Șos. Industrială nr. 22, inițiator SC Media Outpost SRLPDF18,75 MB02 oct., 2017 Download
2. Solicitare avizare PUD - dezafectare Bufet Siret și construire hotel 3 stele, zona butoaie stațiunea Mamaia, investitor SC Dorna Bau SRLPDF36,54 MB02 oct., 2017 Download
3 Solicitare avizare PUZ elaborat pe teritoriul delimitat de DE 1086, str. Comarnic, limită PUZ aprobat prin HCL 316/2013, alee acces lot 1/8, inițiator proprietari din zona de studiuPDF7,86 MB02 oct., 2017 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 21.09.2017, ora 10,00 la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

FileTypeSizeUploaded onDownload
1 Solicitare emitere Aviz de oportunitate elaborare PUZ pentru modificarea funcțiunii imobilului din Bd. Mamaia nr. 238, inițiator Gore GheorghePDF6,19 MB12 sep., 2017 Download
2 Solicitare emitere Aviz de oportunitate elaborare PUZ pentru modificarea reglementărilor urbanistice în Stațiunea Mamaia, zona hotelului Meridian, careu 20, lot 11, inițiator Damcaliu DumitruPDF14,49 MB12 sep., 2017 Download
3 Solicitare emitere CU - construire imobil P+2E+3Er+4Er cu destinația alimentație publică și turism (camere cazare) - magazinul nr. 3, Popas Tabăra Turist, Stațiunea Mamaia, inițiator SC NOC CONSTANT SRLPDF9,36 MB12 sep., 2017 Download
4 Solicitare emitere CU - construire imobil P+1 cu spații comerciale la parter și restaurant la etaj, Stațiunea Mamaia, zona Teatrul de Vară - Complex Perla, inițiator SC NITALEXIL SRLPDF11,28 MB12 sep., 2017 Download
5 Solicitare emitere CU - informare referitor teren situat în Stațiunea Mamaia, Grup Sanitar TabăraPDF7,49 MB12 sep., 2017 Download
6 Solicitare emitere CU - extindere imobil existent P+1E+M cu imobil D+P+4 E locuințe colective și împrejmuire teren, str. A.D. Xenopol nr. 8PDF5,08 MB12 sep., 2017 Download
7 Solicitare emitere CU - construire imobil existent P+1E cu terase acoperite- locuință individuală, realizare împrejmuire teren, str. Arnotă nr. 14 C, inițiator Pușcașu CristinaPDF6,50 MB12 sep., 2017 Download
8 Solicitare emitere CU - construire locuință individuală Sp+P+1E+pod circulabil cu garaj auto la parter și împrejmuire teren, str. Prislop nr. 10, inițiator Orez Lucian FlorinPDF3,03 MB12 sep., 2017 Download
9 Solicitare emitere CU - construire imobil P+1E locuință unifamilială cu garaj auto la parter și împrejmuire teren, str. Vrâncioaiei nr. 7 A, inițiator Cloșcă Corneliu DumitruPDF2,77 MB12 sep., 2017 Download
10 Solicitare emitere CU - construire ansamblu de locuințe individuale cuplate P+1 pe lot în folosință comună și împrejmuire teren, str. Alexandru Șteflea nr. 5, inițiator SC CUBIC PLAN CONSTRUCȚII SRLPDF2,27 MB12 sep., 2017 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 30.08.2017, ora 10,00 la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare avizare PUZ zona delimitată str. Tudor Vladimirescu, str. Lahovari, str. Dimitrie Bolintineanu, str. Miron Costin- imobil str. Miron Costin nr. 66, inițiator Ramazan Alper si Ramazan Elena CristinaPDF3,12 MB24 aug., 2017 Download
2. Solicitare avizare PUZ zona delimitată str. Mitropolit Veniamin Costache, Șoseua din Vii, str. Calafatului- imobil str. Calafatului nr. 38 B, inițiator Dobre Monica și Dobre SorinPDF3,01 MB24 aug., 2017 Download
3. Solicitare avizare PUD construire imobil D+P+1E locuință individuală imobil str. Poporului nr. 13, inițiator SC CAO EXPEDITION SRLPDF2,61 MB24 aug., 2017 Download
4. Solicitare emitere Aviz de oportunitate elaborare PUZ pentru modificarea reglementărilor urbanistice - imobil str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, inițiator Cîrjaliu EugeniaPDF2,61 MB24 aug., 2017 Download
5. Solicitare emitere aviz de oportunitate - elaborare PUZ pentru terenul delimitat de str. Soveja, str. Barbu Delavrancea, str. Biruinței și str. Izvor - imobil str. Biruinței nr. 2 bis, inițiator Agapie - Bădin Niculeta prin Iusein IlkerPDF1,68 MB24 aug., 2017 Download
6. Solicitare emitere CU - construire imobil cazare, alimentație publică, comerț, utilități sportive și de agrement, împrejmuire și organizare șantier - zona mal lac Siutghiol, zona Caraiman, inițiator SC INTER VIP SRLPDF359,52 KB24 aug., 2017 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 10.08.2017, ora 11:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare avizare PUZ preliminar pentru zona delimitată de DE 604/4, DN 3C Constanța, terenuri identificate cu nr. cadastrale 209316 și 229431, DE601, calea ferată, inițiator Apti OrhanPDF7,35 MB07 aug., 2017 Download
2. Solicitare consultare PUD - amplasare structură metalică pentru închidere și acoperire terenuri de fotbal, str. Mihail Drumeș nr. 13, inițiator Fotu MihaiPDF8,72 MB07 aug., 2017 Download
3. Solicitare emitere Aviz de oportunitate - elaborare PUZ sola 70, parcela A 656/2/1/1 și parcela A 656/2/1/2, inițiator Orban LucianPDF20,35 MB07 aug., 2017 Download
4. Solicitare consultare PUZ preliminar pentru zona delimitată de str. Nicolae Iorga, bd. Mamaia, str. Dumbrava Roșie, str. Moldovei, inițiatori Scognamiglio Marco și Babu Cristina SperanțaPDF2,54 MB07 aug., 2017 Download
5. Solicitare consultare PUZ preliminar pentru zona delimitată de bd. 1 Decembrie 1918, bd. Ferdinand și str. Basarabi, inițiator Panaite Sorin PaulPDF550,84 KB07 aug., 2017 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 03.08.2017, ora 11:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitare emitere Aviz de oportunitate - elaborare PUZ pentru zona delimitată de str. Mercur, str. Constantin Brătescu, str. Gheorghe Lazăr și str. Sarmisegetuza, inițiator Roșca MariusPDF16,44 MB28 iul., 2017 Download
2. Solicitare emitere Aviz de oportunitate - elaborare PUZ pentru zona delimitată de str. Smârdan, alei de acces și str. Mircea cel Bătrân, inițiator Popescu TraianPDF19,17 MB28 iul., 2017 Download
3. Solicitare emitere Aviz de oportunitate - elaborare PUZ pentru zona delimitată de bd. 1 Mai Vechi și al. Timonei, inițiator S.C. Aries Shipping Agency SRLPDF19,56 MB28 iul., 2017 Download
4. Solicitare emitere Aviz de oportunitate - elaborare PUZ pentru zona delimitată de bd. I.C. Brătianu și alei carosabile, inițiator S.C. Max Impex SRLPDF11,50 MB28 iul., 2017 Download
5. Solicitare emitere Aviz de oportunitate - elaborare PUZ pentru zona delimitată de bd. Mamaia, str. Alexandru cel Bun și str. Bucovinei, inițiator Goșu StilaPDF15,65 MB28 iul., 2017 Download
6. Solicitare str. Prislop nr. 15, solicitant Cazan IonuțPDF4,41 MB28 iul., 2017 Download
7. Solicitare avizare - PUZ preliminar pentru zona delimitată de DE 604/5, DN3C Constanța, terenuri identificate cu nr. cadastrale 209316 și 229431, DE 601, calea ferată, inițiator Apti OrhanPDF7,35 MB28 iul., 2017 Download

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 19.07.2017, ora 10:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Proiect de hotărâre privind detaliere RLU aferent PUZ Palazu Mare, aprobat prin HCL nr. 121/2011PDF15,21 MB17 iul., 2017 Download
2. Solicitare emitere Aviz preliminar – PUZ pentru zona delimitată de DE 604/5, DN3C Constanța, terenuri identificate cu nr. cadastrale 209316 și 229431, DE 601, calea ferată, inițiator Apti OrhanPDF7,35 MB17 iul., 2017 Download
3. Solicitare emitere Aviz Arhitect Șef - elaborare PUD - extindere și supraetajare locuință parter, str. Meșterul Manole nr. 76, lot 1/2, inițiator Geambașu Lilian SorinPDF6,27 MB17 iul., 2017 Download
4. Solicitare emitere Aviz Arhitect Șef - elaborare PUD - construire imobil D+P+1E - locuință individuală, str. Poporului nr. 13, inițiator SC CAO Expedition SRLPDF6,75 MB17 iul., 2017 Download
5. Solicitare emitere Aviz de oportunitate - elaborare PUZ pentru zona delimitată de str. Ion Lahovari, str. Flămânda, al. Panselei și prel. Ioan D Chirescu, inițiator Goșu StilaPDF7,59 MB17 iul., 2017 Download
6. Solicitare consultare – elaborare PUD - construire locuință P+2E, bd. Tomis nr. 98, inițiator Ceti NicolaePDF6,49 MB17 iul., 2017 Download
7. Solicitare consultare – elaborare PUD - construire imobil P+4E - locuințe colective, str. Barbu Catargi nr. 18A, inițiator, Malcea SorinPDF9,18 MB17 iul., 2017 Download

Rezoluțiile Comisiei tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului referitoare la documentațiile analizate în cadrul ședinței din 19.07.2017:

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului, întrunită în ședință în data de 19.07.2017, a analizat documentațiile prezentate și au fost exprimate următoarele puncte de vedere:
1. referitor la proiect de hotărâre privind detaliere RLU aferent PUZ Palazu Mare, aprobat prin HCL nr. 121/2011 - se va prezenta proiectul spre avizare în proxima Comisie de specialitate nr. 2, în vederea prezentării adoptării în Consiliul local;
2. referitor la solicitarea de emitere Aviz preliminar – PUZ pentru zona delimitată de DE 604/5, DN3C Constanța, terenuri identificate cu nr. cadastrale 209316 și 229431, DE 601, calea ferată, inițiator Apti Orhan - se va reveni la Comisia tehnică cu o prezentare a modalității de preluare a concluziilor studiilor de fundamentare elaborate, precum și cu actualizarea / corectarea RLU și a planurilor PUZ;
3. referitor la solicitarea de emitere Aviz Arhitect Șef - elaborare PUD - extindere și supraetajare locuință parter, str. Meșterul Manole nr. 76, lot 1/2, inițiator Geambașu Lilian Sorin - se poate demara procedura de informare și consultare a publicului, conform HCL nr. 322/2016;
4. referitor la solicitarea de emitere Aviz Arhitect Șef - elaborare PUD - construire imobil D+P+1E - locuință individuală, str. Poporului nr. 13, inițiator SC CAO Expedition SRL - se poate demara procedura de informare și consultare a publicului, conform HCL nr. 322/2016; se va reconsidera modalitatea de aliniere la calcanul vecin dinspre nord, în vederea respectării prevederilor art. 611 din Codul civil;
5. referitor la solicitarea de emitere Aviz de oportunitate - elaborare PUZ pentru zona delimitată de str. Ion Lahovari, str. Flămânda, al. Panselei și prel. Ioan D Chirescu, inițiator Goșu Stila - s-a emis avizul de oportunitate nr, 89115/20.07.2017;
6. referitor la solicitarea de consultare – elaborare PUD - construire locuință P+2E, bd. Tomis nr. 98, inițiator Ceti Nicolae - au fost transmise observațiile comisiei către elaboratorul documentației de urbanism;
7. referitor la solicitarea de consultare – elaborare PUD - construire imobil P+4E - locuințe colective, str. Barbu Catargi nr. 18A, inițiator, Malcea Sorin - au fost transmise observațiile comisiei către elaboratorul documentației de urbanism."

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de 11.07.2017, ora 10,00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Solicitări emitere certificate urbanism pentru terenuri situate în Stațiunea MamaiaPDF13,55 MB03 iul., 2017 Download
2. Solicitare emitere Aviz Arhitect Șef - PUZ pentru zona delimitată de alee de acces la nord, str. Eliberării la sud, allee de acces la vestPDF5,73 MB03 iul., 2017 Download
3. Solicitare emitere Aviz de oportunitate - elborare PUZ în vederea transformării imobilului existent Restaurant Nord în spații pentru servicii medicale - completare utilizări admisePDF11,93 MB03 iul., 2017 Download
4. Solicitare emitere Aviz de oportunitate - elaborare PUZ - parc - cimitir animale de companiePDF9,45 MB03 iul., 2017