Despre instituție

Programul locuinţe sociale Henri Coandă

Programul de construire unitati locative modulare
Conditii de inscriere


descarca mapa de prezentare
descarca Hotararea Consiliului Local Municipal

In dorinta continua de a raspunde problemelor unui numar cat mai mare de cetateni ai municipiului Constanta si avand in vedere numarul mare al celor care au nevoie de o minima locuinta decenta, cca 4800 inscrisi pana in prezent, primarul municipiului Constanta, Radu Stefan Mazare si Consiliul Local Municipal Constanta initiaza Programul de construire locuinte modulare grupate in Campusul Social “HENRI COANDA”.

Programul se adreseaza cetatenilor municipiului Constanta cu varsta de peste 18 ani care indeplinesc urmatoarele conditii de inscriere:
• titularul sa fie cetatean roman
• titularul cererii sa aiba varsta de minim 18 ani impliniti la data depunerii dosarului;
• titularul sa nu detina in proprietate imobil, autoturism, teren intravilan sau teren agricol pe intreg teritoriul tarii
• titularul si membrii de familie sa fie mutati in municipiul Constanta pana la data de 31.03.2013
Exceptie fac:
- persoanele cu handicap pot detine in proprietate autoturisme adaptate handicapului de care sufera;
- persoanele care detin in proprietate autoturisme cu capacitatea cilindrica mai mica de 1600 cmc;
- persoanele care detin in proprietate autoturisme marca DACIA;
- persoanele care detin in proprietate autoturisme mai vechi de 10 ani;
- solicitantul sau membrii familiei acestuia care detin in proprietate o cota parte de pana la ¼ dintr-o locuinta;
- situatia persoanelor care detin terenuri agricole va fi analizata de catre comisie care va dispune in acest sens; 

Nota Familia poate depune o singura cerere (sotul sau sotia). Copiii majori ai familiei pot depune propria cerere.

D
osarele trebuie sa contina urmatoarele:

• dosar din carton cu sina
cerere tip;
• copii simple acte identitate pentru titularul cererii, sot/sotie ai alti membri majori ai familiei;
• copii simple certificate nastere pentru titularul cererii, sot/sotie si copii;
• certificate de casatorie/divort; (pentru persoanele aflate in relatie de uniune consensuala se va prezenta o declaratie notariala de uniunea consensuala- concubinaj);
declaratii pe propria raspundere ale tuturor membrilor majori ai familiei care detin in proprietate : imobil, autoturism, teren intravilan, teren agricol (daca este cazul);
• MEMORIU LOCATIV o declaratie scrisa de titularul cererii privind spatiul in care locuiti; numarul de persoane care locuiesc in spatiul respectiv; specificati daca platiti chirie si /sau utilitati;motivul pentru care solicitati locuinta sociala);
• dovada veniturilor familiei: adeverinte de venit, salariale, cupon de pensie, alocatie copii; somaj, etc. pentru titularul cererii si pentru restul membrilor care vor face parte din dosar;
• adeverinta de venit elberata de Administratia Finantelor Publice Municipiul Constanta pentru titularul cererii si pentru restul membrilor majori care vor face parte din dosar;
• alte documente relevante pentru acordarea punctajului de catre comisia de analiza, verificare si acordare a punctajului la dosarele primite in program privind:
 - situatia sociala (adeverinta pentru persoanele provenite din Institutiile Sociale)
 - situatia locative (hotarare de evacuare);
 - stare de sanatate (certificate de incadrare in grad de handicap, adeverinta medicala de boli cornice).

NOTA! Nu se mai cere declaratia pe proprie raspundere ca a locuit in municipiul Constanta

Pentru toate documentele solicitantii vor prezenta copie si original, pentru conformitate


Dosarele se pot depune zilnic, de luni pana vineri, intre orele 08:30-15:00 la sediul Primariei de pe strada Umanitatii nr. 16, bloc HC8, ap.15, telefon 0241487238.

Programul municipal de construire a locuintelor modulare in Campusul Social “HENRI COANDA” si lucrarile tehnico-edilitare aferente este “obiectiv de interes public local” si ca urmare, toate proiectele, lucrarile, respectiv Campusul Social “HENRI COANDA” sunt obiective de interes public local.

Realizarea investitiei privind construirea Campusului Social “HENRI COANDA”, destinate inchirierii pe baza proiectelor elaborate de Primaria Municipiului Constanta si aprobate de Consiliul Local Municipal sunt finantate din surse proprii de catre constructor/executant selectat in baza unei proceduri de achizitie publica, iar sumele investite vor fi rambursate din bugetul local in transe anuale/semestriale/trimestriale pe parcursul a 4-5 ani.  

In cadrul Programului municipal de construire locuinte modulare in Campusul Social “HENRI COANDA” Primaria municipiului Constanta va realiza din fonduri bugetare si alte surse legal atrase, lucrari de pregatire a terenului pe care urmeaza a fi amplasate modulele cu unitati locative, lucrari de terasamente si fundatii, lucrari tehnico-edilitare pentru asigurarea punerii in functiune a obiectivului: alei, cai de acces, iluminat public, spatii verzi, mobilier urban, racorduri individuale la utilitati energie electrica, apa rece si canalizare) precum si diverse servicii pentru consultanta de specialitate necesare implementarii Programului.