Despre instituție

Proiecte derulate cu CNI-S.A.

PROIECTE DERULATE CU COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII

1. CONSTRUIRE STADION ,,GHEORGHE HAGI”

Adresă

Str. Primăverii nr. 2-11, Constanța, Jud. ConstanţaLucrări de investiții

-Construire stadion cu o capacitate de 18.500 de locuri şi esplanadă în jurul stadionului

-Teren de antrenament fotbal şi atletism cu 6 culoare de alergare şi o tribună acoperită pe latura Sud având o capacitate de 1.000 locuri

-Clădire vestiare pentru fotbal şi atletism

Obiectiv

Construirea unei baze sportive la nivelul cerințelor şi exigențelor forurilor internaționale.

   
Stadiu

Achiziție proiectare şi execuție în derulare.

   
 
Valoare totală estimată
 

Total: 480.490.000 lei cu TVA, din care:
Compania Natională de Investiții: 
-
474.481.000 lei cu TVA

UAT Municipiul Constanța:
- 6.009.000 lei cu TVA
-11.000.000 lei cu TVA- cheltuieli de desființare clădiri de pe amplasament


2. SALĂ POLIVALENTĂ 5000 LOCURI

Adresă

B-dul Aurel Vlaicu nr. 254, Constanța, Jud. ConstanțaLucrări de investiții

Compania Națională de Investiții - Sală Polivalentă 5000 locuri:
- suprafața terenului pentru amplasarea sălii polivalente este de 18.150 mp.
- suprafața construită la sol = 9.820 mp
- regim de înălțime propus = D+P+E

UAT Constanța - Lucrări exterioare
- lucrări de demolare și eliberare amplasament;
- e
xecuția branșamentelor la utilități, precum și o parte a amenajărilor exterioare

Obiective

Realizarea unei construcții moderne pentru desfășurarea de competiții sportive.

   
Stadiu

CNI S.A.: Execuție lucrări, demarate în 11.05.2020
Municipiul Constanța: Proiectare execuție branşamente la utilități şi amenajări exterioare. Lucrările vor fi corelate cu execuția lucrărilor ce cad în sarcina CNI S.A.

   
 
Valoare totală estimată
 

Total: 96.718.270 lei, din care:
Compania Națională de Investiții: 83.087.940 lei
Municipiul Constanța: valoarea va fi reevaluată după finalizarea proiectării pentru execuția lucrărilor tehnico-edilitare


3. CONSOLIDARE ȘI RESTAURARE CAZINO CONSTANȚA ȘI LUCRĂRI EXTERIOARELucrări de investiții

Compania Națională de Investiții S.A. - Consolidare și restaurare Cazino:
reabilitarea clădirii S+P+1E+M, pod parțial și rampă de acces către subsol;
restaurarea elementelor artistice şi a celor arhitecturale, restaurarea şi înlocuirea tâmplăriei deteriorate, consolidarea şi lucrările de reparaţii structurale ale clădirii, înlocuirea completă a instalațiilor termice, electrice şi de ventilaţie, sanitare;
înlocuirea învelitorii acoperişului, refacerea şi repararea pereților exteriori şi interiori, păstrând specificul arhitectural şi decorativ al clădirii, restaurarea componentelor, reabilitare rampă de acces către subsol.

UAT Municipiul Constanța:
- amenajare teren: zid de apărare marin, zid de sprijin terestru (inclusiv balustradă), sistematizare pe verticală (reabilitare platformă terasă);
- utilități: rețele alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, branșament electric.

Obiective

Se intenționează readucerea în circuitul public și punerea în valoare a celei mai importante clădiri publice realizată în stil Art Nouveau, având o remarcabilă unitate stilistică a tuturor elementelor: volume, fațade, raportul plin-gol, decorație interioară și exterioară.

   
Stadiu

CNI S.A.: execuție lucrări
UAT Municipiului Constanța: achiziție executare lucrări exterioare

   
Termen

31.12.2023

 
Valoare
 

89.950.000 lei


4. CONSTRUIRE CREŞĂ MICĂ- ZONA PALAZU MARE

Adresă 

Str. Tineretului, Nr.23. Palazu Mare, Mun. Constanţa Lucrări de investiții

Compania Națională de Investiții – Creșa:
- suprafața terenului pentru amplasarea creșei= 2.525,84 mp
- suprafața construită propusă = 1.244,68 mp
- regim de înălțime= P

UAT Constanța- Lucrări exterioare:
-lucrări de demolare a construcţiei aflate pe amplasament
-execuția branșamentelor la utilități, precum și o parte a amenajărilor exterioare

Obiective

Realizarea, echiparea și operaţionalizarea unei creșe pentru maxim 4 grupe/40 de copii ce va contribui la creșterea capacităţii sistemului de învăţamânt în zona Palazu Mare

   
Stadiu

CNI S.A.: achiziţie execuţie lucrări
Municipiul Constanța:
obţinere avize 

   
Termen finalizare lucrări

33 de luni de la data semnării contractului