Despre instituție

Centrul de Informare Cetăţeni

Centrul de Informare pentru Cetățeni (C.I.C.) este biroul care asigură relația dintre administrația locală si cetățeni, activitatea desfășurându-se  în incinta City Park Mall, et.I (aripa nouă), bd. Alexandru Lăpușneanu nr.116 C .

În cadrul Centrului de Informare pentru Cetățeni situat pe bd. Alexandru Lăpușneanu nr.116 C - în incinta City Park Mall, et.I (aripa nouă), sunt reprezentate direcții/servicii de specialitate din cadrul Primăriei Constanța unde cetățenii sunt îndrumați în funcție de problematică, pentru a primi informații complete și actuale, care să-i ajute în rezolvarea problemelor în cât mai scurt timp.

Solicitările cetățenilor se înregistrează într-un program informatic special destinat acestui scop, care permite monitorizarea circulației documentelor, din departament în departament, până la obținerea răspunsului. În acest fel, cetățenii pot afla oricând care este stadiul soluționării cererii lor.

Cererile petenților,  precum și copiile după cărțile de identitate ale cetățenilor , pot fi transmise electronic pe adresa de e-mail primarie@primaria-constanta.ro, pe punctul de contact unic electronic (PCUe) cât și pe platforma electronică de depunere cereri online.

Direcțiile/serviciile de specialitate reprezentate în cadrul Centrului de Informare pentru Cetățeni sunt următoarele:


DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM ȘI PATRIMONIU

 DIRECȚIA URBANISM
-Serviciul Autorizari Construcții
-Biroul Planificare Urbană


DIRECȚIA PATRIMONIU
- Serviciul Patrimoniu
-Serviciul Topografie, Cadastru și Cartografie Digitală
-Serviciul Programe și Obiective de Interes Public 


DIRECȚIA FINANCIARĂ
-Serviciul Finaciar-Buget
-Serviciul Contabilitate


DIRECȚIA ACTIVITĂȚI ECONOMICE

-Serviciul Autorizare  Activități Economice
-Serviciul Contracte și Administrarea Domeniului Public și privat
-Biroul Publicitate


 DIRECȚIA GENERALĂ GESTIONARE SERVICII PUBLICE

-DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
-Serviciul Management Drumuri și Transport
-Serviciul Siguranța Circulației Urbane și Parcări
-Serviciul Gestionare Cimitire
-Serviciul Salubritate
-Biroul Gestionare Animale Abandonate
-Serviciul Dotări Urbane
-Serviciul Monitorizare Utilități Publice


-DIRECTIA AMENAJARE SPATII VERZI

-Serviciul Spații Verzi


DIRECȚIA GENERALĂ POLIȚIA LOCALĂ

- reclamații / sesizări referitoare la activități comerciale desfășurate ilegal pe domeniul public de către persoane fizice și juridice;
- reclamații / sesizări referitoare la păstrarea ordinii și siguranței publice; 


 CONSILIUL LOCAL CONSTANȚA

-Comisia Locală de Fond Funciar
-Biroul Arhivă
-Biroul Registrul Agricol și Fond Funciar

 

DIRECTIA LOGISTICĂ

-Serviciul Achiziții Publice
-Birou Sprijin, Îndrumare și Control Asociații Proprietari
-Compartimentul Mentenanță
-Biroul Gestionare a Bazei Materiale a Unităților de Învățământ Preuniversitar
-Serviciul Administrativ, Tehnico Economic


DIRECȚIA CULTURĂ, EDUCAȚIE, SPORT, TURISM

-Biroul Proiecte Culturale, Sportive, Sociale
-Biroul Organizare Evenimente

În cadrul Centrului de Informare Cetățeni se pot depune cereri pentru înscriere în audiență la directorii direcțiilor de resort, arhitect șef, secretar general muncipiu, viceprimari, administrator public, primar, în conformitate cu prevederile Dispoziției Primarului nr.700 din 04.03.2022 - modalitatea înscrierii în audiență.
click pentru vizualizare dispoziția nr. 700/04.03.2022

-  depunerea cererilor de înscriere în audiență se face la Centrul de Informare pentru Cetățeni, cu sediul în Bd.Al.Lăpușneanu nr.116 C, incinta City Park Mall,  et.I (aripa nouă); 
- programarea în audiență precum și întocmirea formularelor de audiență se fac exclusiv de către secretariatul direcțiilor de resort, arhitectului șef, secretarului general municipiu, viceprimarilor, administratorului public sau primarului, în zilele și la orele stabilite de către aceștia.

Pentru sesizările telefonice vă puteți adresa Dispeceratului Primăriei la numarul de telefon 0241/550055

Sesizările se pot depune in scris în format electronic  pe platforma sesizari.primaria-constanta.ro sau pe adresa de e-mail primarie@primaria-constanta.ro