Despre instituție

Carieră (concursuri și angajări) - 2024

I. Proceduri privind organizarea și desfășurarea concursurilor
FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Organizarea și desfășurarea concursurilor de recrutare/promovare a funcționarilor publiciPDF15,75 MB26 apr., 2024 Download
2. Organizarea și desfășurarea concursurilor pentru funcții contractualePDF20,50 MB07 feb., 2023 Download
3. Procedura privind organizarea și desfășurarea probei suplimentare de testare a competențelor lingvisticePDF1,42 MB29 ian., 2019 Download
4. Organizarea și desfășurarea probei de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației pentru concursurile de recrutare a funcționarilor publici organizate de PMCPDF19,17 MB21 mar., 2023 Download
5. Procedura privind recrutarea si integrarea in munca a tinerilor dezavantajatiPDF1,89 MB29 ian., 2019 Download
6. Procedura privind transferul funcționarilor publiciPDF11,05 MB21 oct., 2021 Download
7. Procedura privind redistribuirea funcționarilor publici din corpul de rezervă în cadrul Primăriei municipiului ConstanțaPDF9,67 MB21 oct., 2021 Download
8. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților pentru ocuparea unui post în cadrul UAT municipiul ConstanțaPDF1,68 MB18 feb., 2022 Download
9. Procedura privind organizarea și desfășurarea probei sportive pentru verificarea aptitudinilor fizice în vederea ocupării funcțiilor publice vacante de polițist localPDF9,03 MB29 apr., 2022 Download
II. Formularele necesare în vederea participării la concurs funcții publice (candidații vor depune un dosar cu șină, care va conține în mod obligatoriu documentele solicitate în anunțul de concurs)
FileTypeSizeUploaded onDownload
1. F06 -PS03 - Formular înscriere concurs de promovare în funcția publicăDOCX43,05 KB26 apr., 2024 Download
2. F07-PS03 - Formular înscriere concurs de recrutare în funcția publicăDOCX42,94 KB26 apr., 2024 Download
3. F08-PS03- Model adeverință vechime în specialitatea studiilor absolviteDOCX38,22 KB26 apr., 2024 Download
4. Model CV europeanDOC60,50 KB28 dec., 2018 Download
5. Instrucțiuni pentru completarea CV-ului europeanDOC112,00 KB28 dec., 2018 Download
III. Formularele necesare în vederea participării la concurs posturi contractuale (candidații vor depune un dosar cu șină, care va conține în mod obligatoriu documentele solicitate în anunțul de concurs)
FileTypeSizeUploaded onDownload
1. F04-PS18 - Cerere înscriere concurs recrutare și selecție personal contractualPDF122,42 KB26 mar., 2024 Download
2. F05-PS18 - Formular adeverință care atestă vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului contractualPDF100,44 KB26 mar., 2024 Download
3. Instrucțiuni pentru completarea CV-ului europeanDOC112,00 KB28 dec., 2018 Download
4. Model CV europeanDOC60,50 KB28 dec., 2018 Download

concurs/examen pentru  promovarea  în gradul profesional imediat superior celui deținut  a funcționarilor publici din cadrul Direcției servicii publice și Direcției logistică

perioada 26.06.2024 - 28.06.2024
depunere dosare 24.05.2024 -12.06.2024 
selecție dosare
19.06.2024  , ora 12.00
probă scrisă 26.06.2024  , ora 12.00
proba de interviu 28.06.2024 sau în maxim 8 zile lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise 
detalii click pentru descărcare anunț
rezultate
anunț Serviciul Resurse Umane

concurs/examen pentru  promovarea  în gradul profesional imediat superior celui deținut  a funcționarilor publici din Cadrul Direcţiei Generale Poliția Locală

perioada 26.06.2024 - 28.06.2024
depunere dosare 24.05.2024 -12.06.2024 
selecție dosare
19.06.2024  , ora 12.00
probă scrisă 26.06.2024  , ora 12.00
proba de interviu 28.06.2024 sau în maxim 8 zile lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise 
detalii click pentru descărcare anunț
rezultate
anunț Serviciul Resurse Umane

concurs/examen pentru  promovarea  în gradul profesional imediat superior celui deținut  a funcționarilor publici din cadrul Direcţiei generale urbanism și patrimoniu,  Direcției strategii și fonduri europene și Serviciului informatizare

perioada 26.06.2024 - 28.06.2024
depunere dosare 24.05.2024 -12.06.2024 
selecție dosare
19.06.2024 , ora 12.00
probă scrisă 26.06.2024 , ora 12.00
proba de interviu 28.06.2024 sau în maxim 8 zile lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise 
detalii click pentru descărcare anunț
rezultate
anunț Serviciul Resurse Umane

Consilier clasa I, grad profesional superior – Compartimentul documente clasificate (1 post)

perioada 28.05.2024 - 30.05.2024
depunere dosare până la data de 15.05.2024 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
22.05.2024, ora 12.00
probă scrisă 28.05.2024, ora 12.00
proba de interviu 30.05.2024
detalii click pentru descărcare formular de înscriere
click pentru descărcare model adeverință vechime
click pentru descărcare model cv european

click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie și tematică
click pentru descărcare fișă post

rezultate rezultat selecție
anunț Serviciul Resurse Umane

casier – Serviciul financiar-buget, Direcția financiară  (1 post)

perioada 18.04.2024 - 22.04.2024
depunere dosare până la data de 10.04.2024 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
12.04.2024, ora 12.00
probă scrisă 18.04.2024, ora 10.00
proba de interviu 22.04.2024, ora 14.00
detalii click pentru descărcare formulare

click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare fișă post
click pentru descărcare tematică
rezultate rezultat final
proba scrisă
selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane