Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2019

2. Achiziția  și contractarea serviciului de consultanță în managementul de proiect  pentru proiectul  "Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic "Ovidius" Constanța"


data
publicării
22.01.2019
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

achiziția  și contractarea serviciului de consultanță în managementul de proiect  pentru proiectul  "Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic "Ovidius"   Constanța"

Cod CPV: -79411000-8 – Servicii generale de consultanță în management

valoare
estimată

97.000,00 lei fără TVA

   
descrierea
achiziției
 

Obiectivul general al contractului de servicii este de a facilita implementarea cu succes a proiectului "Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic "Ovidius" Constanța".

Contractarea serviciilor de consultanţă în managementul de proiect este determinată de necesitatea serviciilor calificate pe care le prestează consultanţii, şi anume:

- resurse suplimentare, în special în perioade de vârf ale activităţii, (cum ar fi depunerea cererilor de rambursare/ plată, transmiterea dosarelor de achiziții aferente proiectelor, etc);
calificări interdisciplinare;
obiectivitate şi capacitatea de a da sfaturi imparţiale;
cunoştinţe de specialitate de care dispune firma de consultanţă - experienţa personalului, tehnici speciale, personal cu calificări care generează valoare adaugată

modalitate desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro , cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis nr. 51, Număr telefon contact: 0241.488.157

condiții
participare

cu respectarea prezentului anunț si a caietului de sarcini publicat în secțiunea documente.

criterii de
adjudecare

atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”

   
termen limită primire oferte 28.01.2019, ora 10.00
ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare

se pot obține la telefon 0241.488.157 sau pe e-mail la adresa: achizitiipublice@primaria-constanta.ro

   

1. Achiziția Serviciului de Elaborare documentaţie tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii „Îmbunătățirea mediului urban în zona Coiciu – Casa de Cultură", (SF, avize, altele: studiu topografic, studiu geotehnic, studiu peisagistic, plan de reutilizare)

data
publicării
17.01.2019
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare certificat de urbanism
click pentru descărcare tema de proiectare
   
denumirea
achiziției

Serviciului de Elaborare documentaţie tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii „Îmbunătățirea mediului urban în zona Coiciu – Casa de Cultură", (SF, avize, altele: studiu topografic, studiu geotehnic, studiu peisagistic, plan de reutilizare)

Cod CPV: 
71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize;
- 71332000 - Servicii de inginerie geotehnică;
- 71351810-4 - Servicii de topografie.

valoare
estimată

125.000 Lei fără TVA 

   
descrierea
achiziției
 

În cadrul Priorității de investiție 4.2, sunt vizate reconversia funcțională și/sau reutilizarea unor terenuri și suprafețe abandonate și neutilizate din interiorul municipiilor reşedinţă de judeţ şi transformarea lor în zone de agrement și petrecere a timpului liber pentru comunitate.

Conform ghidului specific, în vederea promovării revitalizării zonelor urbane, pot fi finanțate urmatoarele tipuri de activități asupra terenurilor supuse interventiei:

1. demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor aflate într-o stare avansată de degradare, care nu aparţin patrimoniului naţional cultural;
2. realizarea alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare;
3. amenajare spații verzi (defrișarea vegetației existente; modelarea terenului; plantarea cu plante perene /gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori și arbuști;
4. crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (zone speciale amenajate pentru sport, locuri de joacă pentru copii, etc.);
5. achiziționarea și montarea elementelor constructive de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje, grupuri sanitare, spatii pentru intretinere/vestiare, scene;
6. instalare Wi-Fi în spațiile publice;
7. instalare sisteme de supraveghere video a spațiilor  amenajate prin proiect;
8. dotare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, toalete ecologice, suport parcare biciclete, împrejmuire etc);
9. modernizarea străzilor urbane care conduc în mod direct la terenul supus intervenției;
10. înlocuirea și/sau racordarea la utilități publice a terenului obiect al investiției;
11. realizare sistem de  irigații/sistem de iluminat pentru spațiile amenajate prin proiect.

modalitate desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis nr. 51.
Număr telefon contact: 0241.488.157


condiții
participare

cu respectarea prezentului anunț si a caietului de sarcini publicat în secțiunea documente.

criterii de
adjudecare

atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”

   
termen limită primire oferte 28.01.2019, ora 10.00
ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare

se pot obține la telefon 0241.488.157 sau pe e-mail la adresa: achizitiipublice@primaria-constanta.ro