Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2018

40. Achiziția Serviciului privind responsabilul cu supravegherea și verificarea tehnică a instalației – ascensoare, aferente obiectivului de investiții “Construire parcare multietajată P+7E+T, în stațiunea Mamaia, zona Cazino - Albatros”
data publicării
20.04.2018
   
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini
   
denumirea
achiziției

Achiziție publică serviciul privind responsabilul cu supravegherea și verificarea tehnică a instalației – ascensoare, aferente obiectivului de investiții “Construire parcare multietajată P+7E+T, în stațiunea Mamaia, zona Cazino - Albatros”

Cod CPV 71356100-9 Servicii control tehnic.

   
valoarea estimată

2400 lei fără TVA

 
descriere contract
Achiziție publică Serviciul privind responsabilul cu supravegherea și verificarea tehnică a instalației – ascensoare, aferente obiectivului de investiții “Construire parcare multietajată P+7E+T, în stațiunea Mamaia, zona Cazino - Albatros”, în Municipiul Constanța, cu respectarea prevederilor din Caietul de sarcini nr. 45481/19.03.2018 publicat în secțiunea documente.
   
condiții contract Conform caiet de sarcini publicat în secțiunea documente.
   
condiții participare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț și oferte tehnice, cu respectarea prevederilor din Caietul de sarcini nr. 45481/19.03.2018, pe adresa de e-mail: irina.sescioreanu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51, camera 18.

criterii adjudecare Prețul cel mai scăzut.
   
termen limită primire oferte 27.04.2018
ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare

Informații suplimentare: se pot obține la telefon 0241485807 sau pe adresa de e-mail: irina.sescioreanu@primaria-constanta.ro.

Oferta financiară va fi prezentată în prețuri unitare fără TVA (lei/buc./lună) și la valoarea totală fără TVA, astfel:  valoarea în lei/buc./lună X 2 buc X 12 luni.

modalitate desfășurare

   

39. Achiziția Serviciului de  informare și publicitate generale  aferent proiectului ”Măsuri integrate pentru o viaţǎ mai bună”  - COD MySMIS 114654
data publicării
16.04.2018
   
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini
   
denumirea
achiziției

Serviciul de  informare și publicitate generale  aferent proiectului ”Măsuri integrate pentru o viaţǎ mai bună”  -COD MySMIS 114654

CPV: 79800000-2 Servicii tipografice și servicii conexe și 30192170-3 Panouri de afișare

   
valoarea estimată

10.000 lei fără TVA

 
descriere contract
În cadrul proiectului, măsurile de informare și publicitate generală ce vor fi asigurate vor conține: cel puțin 2 anunțuri de presă, postarea unor afișe la sediile partenerilor și la avizierul clădirilor din cartierul Henri Coandă și în arealul delimitat de străzile: Soveja, Ștefăniță Vodă, Zmeurei, Badea Cârțan (realizare/ machetare/ postare – 20 de afișe), 1 panou temporar (proiectare/ machetare/ realizare/ montare), o placă permanentă (proiectare/ machetare/ realizare/ montare), 300 de autocolante pentru mijloacele fixe (realizare/ machetare/ postare).
condiții contract
Conform caietului de sarcini nr. 53873/29.03.2018 publicat în secțiunea documente.
   
condiții participare

Achiziția directă se va realiza prin intermediul catalogului electronic SEAP. Operatorii economici interesati pot accesa caietul de sarcini din secțiunea documente.
Ofertele vor fi transmise în original pe adresa: Primăria Municipiului Constanța, bulevardul Tomis, numărul 51, camera 25 A,  sau pe email: proiecte@primaria-constanta.ro, persoana de contact: Elena Georgiana Petre - Consilier Serviciul Dezvoltare și Management Proiecte, Direcția Dezvoltare și Fonduri Europene, tel: 0241 488 197, până la termenul limită de depunere a ofertelor.

Ofertele financiare care depășesc valoarea totală estimată, nu conțin un preț ferm total exprimat în Lei fără TVA, conțin actualizări sau acordare de avans, nu pot fi acceptate.

criterii adjudecare Prețul cel mai scăzut.
   
termen limită primire oferte 20.04.2018
ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare Achiziția directă se va iniția în catalogul electronic cu operatorul economic care a prezentat o ofertă corespunzatoare și al cărui preț se afla pe primul loc în clasamentul ofertelor.
Valoarea ofertei se va posta în catalogul electronic SEAP cu referința numărului de anunț publicitar postat în SEAP în "DENUMIREA SERVICIULUI". 
În cazul în care oferta va fi transmisă pe e-mail, operatorul economic are obligația de a transmite oferta în original la sediul beneficiarului în maxim 2 zile de la data înaintării ofertei inițiale.
modalitate desfășurare

   

38. Festivalul Internațional de Teatru Independent
data publicării 16.04.2018
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini
click pentru descărcare instrucțiuni pentru ofertanți
   
buget maxim
disponibil
500.000 lei inclusiv TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
informații suplimentare  
anunț rezultat
procedură selecție
observații

Ofertele se depun la sediul primăriei municipiului Constanța din Str. Cuza Vodă nr. 27.
Data limită de depunere a ofertelor este 14.05.2018, ora 16.00.

   

37. Festivalul Verii 2018
data publicării 16.04.2018
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini
click pentru descărcare instrucțiuni pentru ofertanți
   
buget maxim
disponibil
1.500.000 lei inclusiv TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
informații suplimentare  
anunț rezultat
procedură selecție
observații

Ofertele se depun la sediul primăriei municipiului Constanța din Str. Cuza Vodă nr. 27.
Data limită de depunere a ofertelor este 14.05.2018, ora 16.00.

   

36. Achiziția Serviciului de asistență tehnică/dirigenţie de şantier pentru urmărirea execuţiei lucrărilor aferente obiectivului de investiţii „Reamenajarea locurilor de joacă existente în municipiul Constanța" Etapa I - 36 locații 
data publicării
13.04.2018
   
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini
   
denumirea
achiziției

Serviciul de asistență tehnică/dirigenţie de şantier pentru urmărirea execuţiei lucrărilor aferente obiectivului de investiţii „Reamenajarea locurilor de joacă existente în municipiul Constanţa” ETAPA 1 – 36 LOCAȚII ;

CPV: 71520000-9- Servicii de supraveghere  a lucrărilor;

   
valoarea estimată

47.110,70 lei fără TVA

 
descriere contract

Proiectul privind reamenajarea locurilor de joacă existente şi aducerea la standarde europene, se înscrie în cadrul programelor cu impact de ordin social, având în vedere principalul segment de populaţie căruia îi este destinat, respectiv părinţi şi copii, dar şi din considerente ce vizează conceptul de  dezvoltare urbană integrată.

Contractele de lucrări vor fi atribuite în mai multe etape, în funcţie de finalizarea procedurilor de eliberare a autorizaţiilor de construire, iar în etapa I sunt incluse 36 locații  grupate în 4 loturi.

În scopul derulării lucrărilor în condiții de calitate este necesară achiziţionarea de către Primăria Municipiului Constanţa a serviciului de asistență tehnică/dirigenţie de şantier pentru urmărirea execuţiei lucrărilor aferente obiectivului de investiţii “ Reamenajarea locurilor de joacă existente în municipiul Constanţa”ETAPA 1 pentru 36 de locații.

condiții contract
Conform caietului de sarcini publicat în secțiuhnea documente.
   
condiții participare Prestatorul trebuie să demonstreze că deţine experienţa necesară pentru asistenţă tehnică/dirigenţie de şantier pentru lucrări de construcții sau lucrari similare cu cele care fac obiectul prezentului anunț.

criterii adjudecare Prețul cel mai scăzut cu respectarea prevederilor Caietului de sarcini publicat în secțiunea documente.
   
termen limită primire oferte 20.04.2018
ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare

Caietului de sarcini este atașat în secțiunea documente.
Ofertele pot fi transmise fie pe adresa de email- cristina.grosu@primaria-constanta.ro, fie la sediul din str. Ștefan Mihăileanu, nr. 10, Constanța – tel.0241488175, sau la nr. Fax – 0241488168.

modalitate desfășurare

   

35. Achiziție servicii de formare profesională – Curs antreprenoriat aferent proiectului  Măsuri integrate pentru o viaţǎ mai bună
data publicării
10.04.2018
   
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini
click pentru descărcare fișa de date
click pentru a descărca modele de formulare
click pentru descărcarea modelului de contract

   
clarificări click pentru vizualizare clarificări 1 
   
denumirea
achiziției

Achiziție Servicii de formare profesională – Curs antreprenoriat aferent proiectului  Măsuri integrate pentru o viaţǎ mai bună

CPV:  80000000-4 - Servicii de învăţământ şi formare profesională

   
valoarea estimată

50.000 lei fără TVA

 
descriere contract
Prestarea serviciilor de formare profesională în Antreprenoriat.  Se va organiza un curs de formare profesională în Antreprenoriat pentru 100 persoane selectate anterior (5 serii de curs*20 participanţi/serie, 105 h de formare/serie).
Examenul final se va organiza în conformitate cu Metodologia ANC. 
condiții contract
Conform proiectului de contract publicat în secțiunea documente.
condiții participare
Conform prevederilor din fișa de date publicată în secțiunea documente.

criterii adjudecare Prețul cel mai scăzut.
   
termen limită primire oferte 23.04.2018, ora 11:00.
ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare

Caietul de sarcini, fișa de date, proiectul de contract și formularele pot fi descărcate din secțiunea documente.

Oferta va fi transmisă până la data de 23.04.2018 ora 11:00, în original, la adresa Primăria Municipiului Constanța, b-dul Tomis, nr. 51, în atenția Serviciului achiziții publice, persoană de contact Manea Nilghiun, tel: 0241488157 e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro
modalitate desfășurare

   

34. Achiziție serviciul revizii tehnice la motocicletele Kawasaki
data publicării 02.04.2018
documente click pentru descărcarea anunțului

   
denumirea
achiziției

Achiziție serviciul revizii tehnice la motocicletele Kawasaki

CPV:  50112200 - Servicii de întreţinere a automobilelor

   
valoarea estimată
2.067,54 lei fără TVA (516,885 Lei/motocicletă)

 

 
descriere contract

Efectuare de revizii tehnice complete (ulei, filtre, accesorii, etc.) la 4 motocicletele Kawasaki, cu următoarele date tehnice:

 1. Categoria: MOTOCICLU L3e – L3e Motocicletă
 2. Tipul: VN900B/B/VN900 CLASSIC
 3. Masa: proprie - 282Kg / totală - 462Kg
 4. Cilindree: 903 cm3
 5. An fabricație: 2007

condiții contract Unitatea service trebuie să deţină toate autorizaţiile şi certificatele tehnice conform legislaţiei din România (ex. autorizaţie RAR, autorizaţie funcţionare, etc.) pentru efectuarea lucrărilor solicitate.
condiții participare

Orice unitate service care îndeplineşte condiţiile contractuale impuse în anunţ, poate oferta pe adresa de e-mail: corneliu.stuparu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

Oferta financiară trebuie să fie detaliată cu toate operaţiunile necesare efectuării reviziilor tehnice.

criterii adjudecare Prețul cel mai scăzut.
   
termen limită primire oferte  10.04.2018
ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare

Se pot solicita la Serviciul Administrativ Tehnico Economic, tel. 0241.485.807 sau Str. Cuza Vodă nr. 27.


modalitate desfășurare

   

33. Ziua Constanței 2018 
data publicării 29.03.2018
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini
click pentru descărcare instrucțiuni pentru ofertanți
   
buget maxim
disponibil
200.000 lei inclusiv TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
informații suplimentare  
anunț rezultat
procedură selecție
click pentru vizualizare anunț rezultat selecție
observații

Ofertele se depun la sediul primăriei municipiului Constanța din Str. Cuza Vodă nr. 27.
Data limită de depunere a ofertelor este 13 Aprilie 2018, ora 16.00.

   

32. Eveniment sportiv de triatlon pentru amatori și profesioniști 
data publicării 29.03.2018
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini
click pentru descărcare instrucțiuni pentru ofertanți
   
buget maxim
disponibil
500.000 lei inclusiv TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
informații suplimentare  
anunț rezultat
procedură selecție
observații

Ofertele se depun la sediul primăriei municipiului Constanța din Str. Cuza Vodă nr. 27.
Data limită de depunere a ofertelor este 27 Aprilie 2018, ora 16.00.

   

31. Ziua Copilului 2018
data publicării 29.03.2018
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini
click pentru descărcare instrucțiuni pentru ofertanți
   
buget maxim
disponibil
150.000 de lei inclusiv TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
informații suplimentare  
anunț rezultat
procedură selecție
observații

Ofertele se depun la sediul primăriei municipiului Constanța din Str. Cuza Vodă nr. 27.
Data limită de depunere a ofertelor este 13 Aprilie 2018, ora 16.00.

   

30. Filme în Aer Liber
data publicării 29.03.2018
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini
click pentru descărcare instrucțiuni pentru ofertanți
   
buget maxim
disponibil
300.000 de lei inclusiv TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
informații suplimentare  
anunț rezultat
procedură selecție
observații

Ofertele se depun la sediul primăriei municipiului Constanța din Str. Cuza Vodă nr. 27.
Data limită de depunere a ofertelor este 27 Aprilie 2018, ora 16.00.

   

29. Festivalul Mamaia Copiilor
data publicării 29.03.2018
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini
click pentru descărcare instrucțiuni pentru ofertanți
   
buget maxim
disponibil
600.000 de lei inclusiv TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
informații suplimentare  
anunț rezultat
procedură selecție
observații

Ofertele se depun la sediul primăriei municipiului Constanța din Str. Cuza Vodă nr. 27.
Data limită de depunere a ofertelor este 27 Aprilie 2018, ora 16.00.

   

28. Achiziţie furnizare rechizite școlare aferentă proiectului „Măsuri integrate pentru o viață mai bună”, Cod MySMIS 114654
data publicării 28.03.2018
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini
   
denumirea
achiziției

Achiziţie furnizare rechizite școlare aferentă proiectului „ Măsuri integrate pentru o viață mai bună”, Cod MySMIS 114654.

COD CPV 39162110-9 – Rechizite școlare, 18931100-5 – Rucsacuri

   
valoarea estimată
60.255,00 lei fără TVA
 
descriere achiziție

Achiziţie furnizare rechizite școlare aferentă proiectului „ Măsuri integrate pentru o viață mai bună”, Cod MySMIS 114654

condiții contract Conform caiet de sarcini publicat în secțiunea documente
condiții participare

A. SITUAȚIA PERSONALĂ A OPERATORILOR ECONOMICI, INCLUSIV CERINȚELE REFERITOARE LA ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL COMERȚULUI SAU AL PROFESIEI

Cerință 1 - Neîncadrarea în dispozițiile art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
Cerință 2 - Certificatul ONRC 

criterii adjudecare Prețul cel mai scăzut conform Caietului de sarcini publicat în secțiunea documente.
   
termen limită primire oferte  04.04.2018
ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare

Caietul de sarcini nr. 48617/22.03.2018 este anexat în secțiunea documente.
Oferta va fi transmisă până la data de 04.04.2018, în original la adresa Primăria Municipiului Constanța din bd. Tomis nr. 51, camera 18, sau pe adresa de e-mail: cristina.dragomir@primaria-constanta.ro.
În cazul în care oferta va fi transmisă pe e-mail, operatorul economic are obligația de a transmite oferta în original la sediul beneficiarului în maxim 2 zile de la data înaintării ofertei inițiale.

Persoană de contact: Andreea Dumbravă – Responsabil grup țintă activitate de educație, Direcția Tehnic Administrativ, tel: 0799606194.
modalitate desfășurare

   

27. Achiziție 4 polițe asigurare obligatorie RCA la motocicletele Kawasaki

data publicării 28.03.2018
documente click pentru descărcarea anunțului

   
denumirea
achiziției

Achiziție 4 polițe asigurare obligatorie RCA la motocicletele Kawasaki
CPV: 66516100 - Servicii de asigurare de răspundere civilă auto

   
valoarea estimată

399,49 Lei fără TVA (99,87 Lei/buc.)

 
descriere achiziție

Furnizarea a 4 polițe de asigurare obligatorie RCA pentru o perioadă de 6 luni la motocicletelele Kawasaki , cu următoarele date tehnice:
1. Categoria: MOTOCICLU L3e – L3e Motocicletă
2. Tipul: VN900B/B/VN900 CLASSIC
3. Masa: proprie - 282Kg / totală - 462Kg
4. Cilindree: 903 cm3
5. An fabricație: 2007

condiții contract

Polițele de asigurare vor fi încheiate pe o perioadă de 6 luni cu plata integrală.

condiții participare

Orice furnizor de asigurări autovehicule poate oferta pe adresa de e-mail: corneliu.stuparu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

criterii adjudecare  Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului „prețul cel mai scăzut”
   
termen limită primire oferte  03.04.2018
ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare Se pot solicita la Serviciul Administrativ Tehnico Economic, tel. 0241.485.807 sau Str. Cuza Vodă nr. 27.
modalitate desfășurare

   

26. Achiziție 4 polițe asigurare facultativă CASCO la motocicletele Kawasaki


data publicării 28.03.2018
documente click pentru descărcarea anunțului
   
denumirea achiziției

Achiziție 4 polițe asigurare facultativă CASCO la motocicletele Kawasaki

CPV: 66516100 - Servicii de asigurare de răspundere civilă auto

   
valoarea estimată

4.452,69 Lei fără TVA (1.113,17 Lei/buc.)

 
descriere achiziție

Furnizarea a 4 polițe de asigurare facultativă CASCO pentru o perioadă de 6 luni la motocicletelele Kawasaki , cu următoarele date tehnice:
1. Categoria: MOTOCICLU L3e – L3e Motocicletă
2. Tipul: VN900B/B/VN900 CLASSIC
3. Masa: proprie - 282Kg / totală - 462Kg
4. Cilindree: 903 cm3
5. An fabricație: 2007
6. Valoarea bunului de nou: 35.787,57 Lei fără TVA

 condiții contract

Polițele de asigurare vor fi încheiate pe o perioadă de 6 luni, cu francize 0 pentru toate  evenimentele și plata integrală.

condiții participare

Orice furnizor de asigurări autovehicule poate oferta pe adresa de e-mail: corneliu.stuparu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

criterii adjudecare  Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului „prețul cel mai scăzut”
   
termen limită primire oferte  03.04.2018
ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare Se pot solicita la Serviciul Administrativ Tehnico Economic, tel. 0241.485.807 sau Str. Cuza Vodă nr. 27.
modalitate desfășurare

   

25. Achiziție 4 acumulatori la motocicletele Kawasaki

data publicării 28.03.2018
documente click pentru descărcarea anunțului
   
denumirea achiziției

Achiziție 4 acumulatori la motocicletele Kawasaki
Cod CPV – 31440000 - Baterii

   
valoarea estimată

782,26 Lei fără TVA (195,56 Lei/buc.)

 
descriere achiziție
Livrarea și montarea a  4 acumulatori, tip YTX12-BS 12V 10AH pentru motocicletele Kawasaki VN900B/B/VN900 CLASSIC, an fabricație 2007.
 
condiții participare Orice furnizor de piese și accesorii auto poate oferta pe adresa de e-mail: corneliu.stuparu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51. Oferta financiară trebuie să fie însoțită și de cea tehnică pentru compararea dimensiunilor și curentului de încărcare.
Produsul trebuie să fie nou, să corespundă tipului solicitat sau să fie similar cu datele tehnice ale acestuia, respectiv dimensiuni L=150-151 mm, l=87-88 mm, h=130-131 mm și curent de pornire 170-180 A

criterii adjudecare Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului „prețul cel mai scăzut”
   
termen limită primire oferte  03.04.2018
ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare Se pot solicita la Serviciul Administrativ Tehnico Economic, tel. 0241.485.807 sau Str. Cuza Vodă nr. 27.
modalitate desfășurare

   

24. achiziția de ferestre PVC cu geamuri termopan necesare Primăriei municipiului Constanța

data publicării 28.03.2018
documente click pentru descărcarea anunțului
   
denumirea achiziției

Achiziția de ferestre PVC cu geamuri termopan necesare Primăriei municipiului Constanța
Cod CPV – 44221100

   
valoarea estimată

14.921,70 lei fără TVA

 
descriere achiziție

Descriere achiziție:  Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze ferestre PVC cu geamuri termopan astfel:

NR. CRT.

PRODUS

CANTITATE

1

Fereastră cu geam termopan formată din o canată mobilă, dimensiune H-97 cm, L- 44 cm

1 buc

2

Fereastră cu geam termopan formată din 3 canate, o parte fixă, una mobilă, partea superioară fixă, dimensiune fereastră cu partea superioară H-173 cm, L- 150 cm, dimensiune parte superioară H-64 cm, L-150 cm

1 buc

3

Fereastră cu geam termopan formată din 3 canate, o parte fixă, una mobilă, partea superioară fixă, dimensiune fereastră cu partea superioară H-204 cm, L- 150 cm, dimensiune parte superioară H-62 cm, L-150 cm

2 buc

4

Fereastră cu geam termopan formată din 2 canate, una mobilă, dimensiune fereastră H-152 cm, L-150 cm

1 buc

5.

Fereastră cu geam termopan formată din 2 canate, una mobilă, dimensiune fereastră H-156 cm, L-150 cm

1 buc

6.

Fereastră cu geam termopan formată din o canată mobilă, dimensiune H-95 cm, L- 47 cm

2 buc

7.

Fereastră cu geam termopan formată din 2 canate, una mobilă, dimensiune fereastră H-168 cm, L-160 cm

1 buc


Date tehnice ferestre PVC cu geamuri termopan:

- părțile mobile prevăzute cu deschidere dublă (oscilobatantă și verticală)
- prevăzute cu două rânduri de sticlă
- culoare ferestre stejar auriu
- geamuri termopan cu rame PVC cu 5 camere
- părțile mobile vor fi prevazute cu plase antițănțari

 
condiții participare  Cu respectarea prezentului anunț

criterii adjudecare  

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului „prețul cel mai scăzut”
Transportul și montajul produselor la sediul beneficiarului vor fi incluse în preț.

   
termen limită primire oferte  02.04.2018
ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare

Orice persoana interesata are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

modalitate desfășurare

   

23. Serviciul extern de prevenire și protecție în domeniul securității și sănătății în muncă, apărare împotriva incendiilor

data publicării 28.03.2018
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini
click pentru vizualizare adresă nr. 44726/19.03.2018
   
denumirea achiziției

Serviciul extern de prevenire și protecție în domeniul securității și sănătății în muncă, apărare împotriva incendiilor;
Cod CPV: 71317000.

   
valoarea estimată

69.600 lei  fără TVA/an

 
descriere achiziție

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze serviciul  extern de prevenire și protecție în domeniul securității și sănătății în muncă, apărare împotriva incendiilor.

Prestarea se referă la:
Servicii de prevenire și protecție în domeniul securității și sănătății în muncă, apărare împotriva incendiilor respectând condiţiile impuse.

 
condiții participare  

criterii adjudecare Atribuirea se va face pe baza criteriului ”preţul cel mai scăzut”, conform caietului de sarcini nr. 46379/20.03.2018 publicat în secțiunea documente, iar cerințele impuse prin caietul de sarcini și prezentul anunț fiind considerate cerințe minimale și obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească oferta.

Pentru informații detaliate privind structura organigramei și numărul de funcții, vă rugăm să consultați atât organigrama publicată pe site-ul primărie http://www.primaria-constanta.ro/primarie/organigrama/schema-organigramei cât și numărul total de angajați conform adresei cu nr. 44726/19.03.2018  a Serviciului de resurse umane publicat în secțiunea documente.

   
termen limită primire oferte  02.04.2018
ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: cristina.dragomir@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis nr. 51.
Număr telefon contact: 0799606133.

modalitate desfășurare

   

22. Achiziție de foișoare pentru salvamar  

data publicării 27.03.2018
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini
click pentru vizualizare foișoare
click pentru vizualizare schiță foișoare
   
denumirea achiziției

Achiziție de foișoare pentru salvamar;
COD CPV: 45216124 – Lucrări de construcții de posturi de salvamar;
         44212320-8 – Diverse structure

   
valoarea estimată

80.280 lei fără TVA; 

 
descrierea contractului

Foișoarele vor avea caracteristicile tehnice conform anexelor.
- Confecția metalică trebuie să fie grunduită cu 2 (două) straturi de grund și 2 (două) straturi de vopsea rezistentă la mediul salin. Vopseaua va fi în 2 (două) culori: roșu și galben.
-
 Materialul din care vor fi confecționate parasolarele copertinelor va fi din poliplan, de culoare galbenă,  care să ofere protecție totală împotriva radiațiilor UV.
- Montarea foișoarelor pentru salvamar se va face cu săpătură direct în nisip.
- Conform O.U.G. 19/2006, ART. 6*), alin. (1) : ”Construcțiile și dotările admise a se amplasa pe plaja cu destinație turistică sunt următoarele:
a) module de grupuri sanitare, numai în cazurile în care acestea nu se pot amplasa în zona limitrofă;
b) dotări pentru agrement specific plajei;
c) posturi de prim ajutor și salvare;
d) construcții și amenajări cu caracter provizoriu, demontabile;
e) instalații de captare a energiei solare în zona bateriilor de dușuri.”
Alin. (2) ”...operatorii de plajă care au încheiat contract de închiriere cu titularul dreptului de administrare a plajelor pot amplasa pe plajă construcțiile și dotările prevăzute la art. 6 fără autorizație de construire

PREZENTAREA OFERTELOR
- Oferta financiară va fi prezentată în prețuri unitare/bucată reprezentând toate cheltuielile necesare confecționării și montării.
- Oferta va fi prezentată cu următoarea structură:

 

Articol

 

U.M.

 

Nr. buc.

Preț unitar per bucată

Valoare totală

Preț unitar x 12 buc

Confecționare și montare foișoare

 

buc.

 

12

 

 

 

 


 
condiții participare Prestatorul trebuie să facă dovada deținerii capacității tehnice și profesionale, probând existența unei legături între prestația care face obiectul de activitate al operatorului economic, conform datelor înscrise în certificatul constatator eliberat de O.N.R.C. și să declare pe propria răspundere că nu se încadrează în prevederile art. 164. 165, și 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

criterii adjudecare

Prețul cel mai scăzut și respectarea prevederilor Caietului de sarcini publicat în secțiunea documente.

   
termen limită primire oferte  02.04.2018
ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare

Caietului de sarcini se regăsește în secțiunea documente.
Oferta va fi transmisă, în original, la adresa: Primăria Municipiului Constanța, strada Ștefan Mihăileanu nr. 10, Serviciul Amenajări Urbane, persoană de contact – d-na. Andreea Ștefănescu, tel. 0241488175, email: andreea.stefanescu@primaria-constanta.ro

modalitate desfășurare

   

21. Achiziţia a 9 baterii alcaline de 9V, 200mA, reîncărcabile și 2 încărcătoare pentru acestea, necesare Primăriei municipiului Constanța

   

data publicării 26.03.2018
documente click pentru descărcarea anunțului
   
denumirea achiziției

Achiziția a 9 baterii alcaline de 9V, 200 mA, reîncărcabile și 2 încărcătoare universale pentru acestea, necesare Primăriei municipiului Constanța
Cod CPV: 31400000-0 - acumulatori, pile galvanice și baterii primare
Cod CPV: 31158100-9 - încărcătoare de baterii

   
valoarea estimată

403, 34 lei lei, fără TVA

 
descrierea achiziției

9 baterii 9V reîncărcabile și 2 încărcătoare universale  necesare Primăriei municipiului Constanța    

Nr. crt.

Denumire

Cantitate

Specificații tehnice

1.

Baterii alcaline

9 buc.

9V, 200mA, reîncărcabile

2.

Încărcător universal charger

2 buc.

Încărcător multi charger pentru reîncărcare baterii alcaline 9V 200mA

Valoarea estimată pentru achiziția unui număr de 9 baterii 9V, 200 mA reîncărcabile și 2 încărcătoare universale pentru acestea este de 403, 34 lei lei, fără TVA.

Furnizarea se va efectua la sediul Primăriei municipiului Constanța din str. Cuza Vodă nr. 27, fără costuri suplimentare.

 
condiții participare

Cu respectarea prezentului anunț.

criterii adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului „prețul cel mai scăzut”.
Se solicită oferte de preț în vederea achiziției unui număr de  9 baterii 9V, 200 mA reîncărcabile și 2 încărcătoare universale pentru acestea.
Transportul produselor pana la sediul beneficiarului va fi inclus în preț.

   
termen limită primire oferte  30.03.2018
ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform specificatiilor tehnice pe adresa de e-mail: doinita.enache@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta din b-dul Tomis nr. 51.

modalitate desfășurare

   

20. Achiziţia serviciului de pază şi transport valori, precum și  monitorizare sisteme de alarmare antiefracție și intervenție rapidă, cu agenţi înarmaţi, precum și eliminarea disfuncționalităților echipamentelor tehnice, cu schimbare de piese
   

data publicării 26.03.2018
   
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini
   
denumirea achiziției

Serviciului de pază și transport valori, monitorizare sisteme de alarmare antiefracție și intervenție rapidă, cu agenți înarmați precum și eliminarea disfuncționalităților echipamentelor tehnice cu schimbare de piese;

COD CPV: - 79713000 – Servicii de pază
31625300-6 – Sisteme de alarmă antiefracție

   
valoarea maximă a contractului

127.414,00 lei fără TVA

 
descrierea
contractului

Obligațiile prestatorului cu privire la serviciul de pază şi transport a valorilor cu agenți înarmați sunt:
- să asigure/presteze zilnic, cu excepția zilelor de sâmbătă, duminică și sărbătorilor legale, serviciul de pază a transportului valorilor prin agenți înarmați, în condiții de siguranță a valorilor colectate,  folosind mijloace de transport blindate, dotate conform dispozițiilor legale, pentru următoarele locații:
- Sediul Central al Primăriei Municipiului Constanța, bd. Tomis, nr. 51;
- City Park Mall – b-dul Alexandru Lăpușneanu nr. 116 C, etaj 2;
- Casa Căsătoriilor – str. Mihai Eminescu, nr.10;
- Administrație Cimitire – str. Bărăganului, nr. 2-4;
- Parcarea Verde, din zona Spitalului Clinic Județean Constanța, (în momentul când se va achiziționa serviciul de încasare a taxei) sau alt sediu al primăriei dacă va fi cazul. Achizitorul emite ordin de lucru distinct pentru această locație, ulterior achiziției menționate cu perioada solicitată
- suplimentar (ordin de lucru distinct pentru necesitatea transportului valorilor)
să stabilească traseele de deplasare a vehiculelor, care transportă valori. La stabilirea traseelor se va avea în vedere evitarea drumurilor/străzilor înguste, izolate, sau aglomerate, expuse ambuteiajelor sau blocărilor în traseu. Aceste trasee vor fi stabilite în minimum 3 variante și se va avea în vedere, ca transporturile să se efectueze de fiecare dată pe alt traseu, față de transportul anterior;  
- să respecte prevederile legislației în vigoare, în vederea asigurării securității personalului și  a valorilor transportate;
- să asigure pe autovehiculele folosite pentru transportul valorilor, minim 2 agenți de securitate înarmați. Fiecare echipaj este compus din casier colector, însoțitor transport valori și conducător auto. Membrii echipajului, cu excepția casierului, sunt înarmați cu arme de foc, în condițiile legii. Însoțitorii transporturilor de valori și conducătorii auto sunt calificați profesional și atestați de inspectoratul de poliție. Șeful echipajului este conducătorul autovehiculului, care va ține legătura cu dispeceratul societății  prestatoare și reprezentantul achizitorului, sesizând toate evenimentele, care pot pune în pericol valorile transportate, precum și plecarea, în și din punctele de colectare. Însoțitorii transporturilor de valori și conducătorii auto sunt dotați cu arme de foc, în condițiile legii, cu bastoane de cauciuc sau tip tomfe, spray-uri iritant-lacrimogene, uniforme de serviciu cu însemnele distinctive ale societății de pază, mijloace de protecție individuală (veste antiglonţ etc.) și ecusoane de identificare cu fotografie;
- să instruiască echipajul înainte de plecarea în cursă și să efectueze:
- verificarea existenței documentelor de transport;
- verificarea sumară a stării de sănătate a membrilor echipajului;
- verificarea dotării cu mijloacele de protecție individuală, de autoapărare, intervenție și a funcționării sistemului de monitorizare și comunicație;
- indicarea traseului obligatoriu, pe care trebuie să-l parcurgă dus-întors, a traseelor de rezervă precum și a punctelor de staționare, pentru primirea- predarea valorilor;
- să comunice imediat reprezentantului achizitorului, aspectele negative sesizate, ce pot conduce la diminuarea capacității de apărare, protecție și pază al transportului valorilor;
- să păstreze confidențialitatea față de terți a informațiilor și a oricăror date, pe care le deține, cu privire la operațiunile desfășurate;
- să adapteze traseele de deplasare a vehiculelor de transport, în cazul în care se diminuează numărul sediilor primăriei de unde se încasează valori, în urma unei notificări prealabile din partea beneficiarului;  
- în vederea acoperirii riscurilor de pierdere, furt sau distrugerea valorilor transportate, trebuie să dețină poliță de asigurare valabilă, pe întreaga perioadă contractuală (dacă expiră în timpul relației contractuale, polița trebuie reînnoită și prezentată achizitorului), în raport cu valorile transportate;
-  să întocmească planul de pază transport valori, în colaborare cu achizitorul, în care se vor stabilii traseele, orele de ridicare şi depunere a valorilor conform Legii nr. 333/2003;

Obligațiile prestatorului cu privire la serviciul monitorizare sisteme antiefracție şi intervenție cu agenți înarmați sunt:
- să dețină minim 3 echipaje de intervenție specializate dotate cu autoturisme care să nu fie mai vechi de 5 ani;
- echipajele de intervenție să fie formate din minim 2 agenți de securitate dotați cu armă de foc și muniție aferentă;
- echipajele trebuie dotate cu arme de foc, în condițiile legii, cu bastoane de cauciuc sau tip tomfe, spray-uri iritant-lacrimogene, uniforme de serviciu cu însemnele distinctive ale societății de pază, mijloace de protecție individuală (veste antiglonț etc.) și ecusoane de identificare cu fotografie;
- să instaleze fără nici un cost dispozitivele necesare conectării sistemelor de alarme existente la dispecerat, în vederea monitorizării (GPRS), pe toată perioada derulării contractului;
- să asigure monitorizarea permanentă și mentenanța periodică a sistemului de securitate antiefracție al obiectivului beneficiarului, prin conectarea GPRS la dispeceratul Prestatorului;
- prin mentenanță periodică se înțelege:
- examinarea aspectului exterior și interior a tuturor componentelor;
- verificarea stării tehnice a tuturor acumulatorilor;
- verificarea individuală a fiecărui detector, buton, etc;
-
să asigure intervențiile tehnice pentru eliminarea disfuncționalităților echipamentelor tehnice, fără schimbare de piese;
-
 este obligatorie consemnarea în jurnalul de service a tuturor intervenţiilor tehnice în sistem, inclusiv de programare, menţionându-se data şi ora apariţiei defectului, data şi ora remedierii, componentele reparate ori înlocuite, persoanele care au executat lucrarea, avizul acestora, semnătura specialistului şi a beneficiarului;
- să monitorizeze permanent și să intervină, în caz de nevoie, următoarele locații:
- sediul din str. Amzacea, nr. 13, care deține 2 sisteme de alarmare antiefracție;
- sediul din b-dul Tomis, nr. 51;
- arhiva din str. Plevnei, nr. 4;
- casierie sediu City Park Mall;
- casierie sediu str. Bărăganului, nr. 2-4;
- arhiva din b-dul 1 Mai;
- sediul din str. M. Eminescu, nr. 20;
- arhiva din str. Gh. Lazăr, nr. 5A;
- alt sediu al primăriei, dacă va fi cazul în urma unui ordin de lucru.
- să intervină prompt în momentul declanșării butonului de panică;
- să dețină minim trei autoturisme pentru echipele de intervenție;
- timpul mediu de intervenție este de 3-7 minute;
- să rețină și să predea organelor de politie, făptuitorii prinși în flagrant și să conserve probele care atestă fapta, luând totodată măsuri pentru limitarea pagubelor și asigurând paza obiectivului, până la sosirea organelor de poliție;
- să despăgubească beneficiarul, în caz de daune materiale provocate în urma nerespectării timpului de intervenție menționat;
-
 să intervină rapid și în cazul solicitării telefonice a beneficiarului, pentru prevenirea și stoparea unor evenimente, care ar putea produce distrugeri și pagube, sau chiar să afecteze integritatea fizică, ori să pună în pericol viața persoanelor aflate în obiectivele menționate;
- să aibă punct de lucru/sediu permanent în municipiul Constanța;
-să fie pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor. Totodată este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit, pe toata durata contractului;

Obligațiile prestatorului cu privire la asigurarea intervențiilor tehnice în vederea eliminării disfuncționalităților echipamentelor tehnice, cu schimbare de piese, sunt:
-  înlocuirea pieselor se va face în baza unui raport întocmit de prestator și aprobat de beneficiar fiind obligatoriu consemnarea în jurnalul de service;
-  prestatorul are obligația să se deplaseze în vederea constatării defecțiunii în maxim  2 ore de la sesizarea problemei apărute;

Categorii de servicii/lucrări: conform Caietului de sarcini nr. 40368/12.03.2018 anexat în secțiunea documente.

 
condiții
contract
Conform Caietului de sarcini publicat în secțiunea documente.
condiții participare Prestatorul trebuie să facă dovada deținerii capacității tehnice și profesionale, probând existența unei legături între prestația care face obiectul de activitate al operatorului economic, conform datelor înscrise în certificatul constatator eliberat de O.N.R.C. și să declare pe propria răspundere că nu se încadrează în prevederile art. 164. 165, și 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

criterii adjudecare

Prețul cel mai scăzut cu respectarea prevederilor Caietului de sarcini publicat în secțiunea documente

   
termen limită primire oferte 29.03.2018, orele 14:00
ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare

Caietului de sarcini este atașat anunțului în secțiunea documente.
Oferta va fi transmisă, în original, la adresa: Primăria Municipiului Constanța, strada Ștefan Mihăileanu, nr. 10, Biroul Siguranță Bunuri Publice, persoană de contact – d-nul. Mangra Cosmin, tel. 0241488186, email: cosmin.mangra@primaria-constanta.ro

modalitate desfășurare

   

19. Achiziţie Servicii prestate de către experți parte în dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată     

data publicării 26.03.2018
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini
   
denumirea achiziției

Servicii prestate de către experți parte în dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată
COD CPV
: 71319000-7 servicii de expertiză;
 
              79419000-4- servicii de consultanță în domeniul evaluării.

   
valoarea maximă a contractului

30.000 lei fără TVA

 
descrierea
serviciului

Formularea de obiecțiuni, în calitate de expert parte la rapoarte de expertiză imobiliare, solicitate de către instanțele de judecată / Direcția Națională Anticorupție/Parchet, etc.

Participarea în calitate de expert parte în cadrul unei expertize imobiliare, dispuse de către instanțele de judecată/ Direcția Națională Anțicorupție /Parchet, etc.
 
condiții
contract
Conform caiet de sarcini nr. 32860/27.02.2018 publicat în secțiunea documente.
condiții participare

Achiziția directă se va realiza prin intermediul catalogului electronic SEAP. Operatorii economici interesați pot accesa caietul de sarcini din secțiunea documente.

Ofertele vor fi transmise în original la adresa Primăria Municipiului Constanța, bd. Tomis, nr. 51, camera 131 sau pe adresa de e-mail luana.turbureanu@primaria-constanta.ro. Persoană de contact Iordache Oana 0723528456, până la termenul limită de depunere a ofertelor.

criterii adjudecare

Prețul cel mai scăzut

   
termen limită primire oferte

02.04.2018

ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare

Achiziția directă se va iniția în catalogul electronic cu operatorul economic care a prezentat o ofertă corespunzătoare și al cărui preț se află pe primul loc în clasamentul ofertelor.
Oferta se va posta în catalogul electronic SEAP cu referința numărului de anunț publicitar în SEAP în Denumirea Serviciului.

modalitate desfășurare

   

18. Achiziţie Serviciul de Consultanță în domeniul evaluării

data publicării 26.03.2018
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini
   
denumirea achiziției

Consultanță în domeniul evaluării
CPV: 79419000-4- servicii de consultanță în domeniul evaluării

   
valoarea maximă a contractului

42.050 lei fără TVA

 
descrierea
serviciului

a. Întocmire de obiecțiuni la rapoarte de actualizare cu indici de inflaţie sume primite cu titlu de despăgubiri;

b. Formularea de obiecțiuni la rapoarte de expertiză având ca obiect stabilirea valorii de circulaţie a imobilelor, evaluare imobiliară aferentă unei perioade determinate (acțiuni în constatare, Legea nr. 10/2001, Legea nr. 165/2013, etc);

c. Elaborare lucrări ce apar în mod incidental în activitatea Primăriei, lucrări ce necesită cunoștințe de specialitate în domeniul evaluării imobiliare.

 
condiții
contract
Conform caiet de sarcini nr. 32692/27.02.2018 publicat în secțiunea documente.
condiții participare

Achiziția directă se va realiza prin intermediul catalogului electronic SEAP. Operatorii economici interesați pot accesa caietul de sarcini din secțiunea documente.

Ofertele vor fi transmise în original la adresa Primăria Municipiului Constanța, bd. Tomis, nr. 51, camera 131 sau pe adresa de e-mail luana.turbureanu@primaria-constanta.ro. Persoană de contact Iordache Oana 0723528456, până la termenul limită de depunere a ofertelor.

criterii adjudecare

Prețul cel mai scăzut

   
termen limită primire oferte

02.04.2018

ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare

Achiziția directă se va iniția în catalogul electronic cu operatorul economic care a prezentat o ofertă corespunzătoare și al cărui preț se află pe primul loc în clasamentul ofertelor.
Oferta se va posta în catalogul electronic SEAP cu referința numărului de anunț publicitar în SEAP în Denumirea Serviciului.

modalitate desfășurare

   

17. Achiziţie Servicii de traducere/interpretare aferente proiectului "PORT –CITIES: INNOVATION FOR SUSTAINABILITY"

data publicării 26.03.2018
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini
   
denumirea achiziției Servicii de traducere/interpretare aferente proiectului „PORT- CITIES : INNOVATION FOR SUSTAINABILITY”
Cod CPV : 7953000 - 8
   
valoare
estimată
 15.290,32  lei fără TVA
 
descriere
contract

Servicii de traducere şi interpretariat necesare beneficiarului pentru realizarea activitǎţilor obligatorii stabilite prin contractul de finanţare.

Proiectul „PORT- CITIES: INNOVATION FOR SUSTAINABILITY” este finanţat prin Programul HORIZON 2020.
 
condiții
contract
Conform caiet de sarcini nr. 47530/21.03.2018 publicat în secțiunea documente.
condiții participare

Conform caiet de sarcini nr. 47530/21.03.2018 publicat în secțiunea documente.
Oferta se va transmite în original la adresa Primăriei Municipiului Constanța din Bulevardul Tomis nr. 51, camera 18, sau pe adresa de e-mail: octavia.bardasu@primaria-constanta.ro.

Persoană de contact: Octavia Bărdaşu, Direcția Dezvoltare şi Fonduri Europene, tel: 0241 488 146

criterii adjudecare Prețul cel mai scăzut conform caiet de sarcini nr. 47530/21.03.2018 publicat în secțiunea documente.
   
termen limită primire oferte 29.03.2018
ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare

Achiziția directă se va iniția în catalogul electronic cu operatorul economic care a prezentat o ofertă corespunzătoare și al cărui preț se afla pe primul loc în clasamentul ofertelor.
Valoarea ofertei se va posta în catalogul electronic SEAP cu referința numărului de anunț publicitar postat în SEAP în "DENUMIREA SERVICIULUI". 

modalitate desfășurare

   

16. achiziție  produse pentru protocol
data publicării 23.03.2018
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini
   
obiectul
achiziției

Achiziția de produse necesare activităților de protocol în Primăria municipiului Constanța

Cod CPV: Lot I
Cafea cu cofeină -CPV 15861000-1
Ceai stick -CPV 15860000-4
Lapte UHT -CPV-15511210-8
Zahar -CPV-15831000-2
Șervețele-CPV-39513200-3
P
roduse unică folosință -CPV-39222100-5    

Cod CPV Lot II  
Apă minerală-CPV-15981200-0
Apă plată-CPV-15981100-9
Băuturi răcoritoare acidulate-CPV-15982000
Suc natural-CPV-15321100-5
Suc natural-CPV-15321700-1

valoare
estimată

Pentru LOTUL I -   23.415,68 lei fără TVA
Pentru LOTUL II - 20.992,37 lei fără TVA

descrierea
achiziției

Primăria Municipiului Constanța intenționează să achiziționeze produse necesare activităților de reprezentare și protocol în Primăria Municipiului Constanța cu respectarea caietului de sarcini nr. 25866/16.02.2018.

Prestarea  se referă la:
Produse de bună calitate, care să corespundă din punct de vedere calitativ și  cantitativ cu condițiile impuse în Caietul de sarcini.

 
condiții
contract

Condițiile tehnice şi de calitate, conform prescripțiilor tehnice şi legislației din România cad în sarcina prestatorului de a le respecta şi aplica în totalitate.

condiții participare

Conform Caietului de sarcini nr. 25866/16.02.2018 publicat în secțiunea documente


criterii adjudecare Atribuirea contractelor se face conform criteriului: "preţul cel mai scăzut la valoarea totală a lotului, conform caietului de sarcini nr. 25866/16.02.2018, iar cerințele impuse prin Caietul de sarcini şi prezentul anunț fiind considerate cerințe minimale şi obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească oferta.
   
termen limită primire oferte 30.03.2018 
ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare Caietul de sarcini nr. 25866/16.02.2018 este publicat în secțiunea documente.

Adresa de e-mail contact: evenimente@primaria-constanta.ro sau dorel.varlan@primaria-constanta.ro, telefon contact: 0241.485 892.           

modalitate desfășurare

Oferta va fi transmisă până la data de 30.03.2018, la adresa Primăria Municipiului Constanța din bd. Tomis nr.51 sau pe adresa de e-mail: dorel.varlan@primaria-constanta.ro sau evenimente@primaria-constanta.ro .


   

15. achiziție 4 seturi de jante echipate cu anvelope de vară pentru 4 autoturisme Skoda Octavia
data publicării 23.03.2018
documente click pentru descărcarea anunțului
   
denumirea
achiziției

Achiziție 4 seturi de jante echipate cu anvelope de vară pentru 4 autoturisme Skoda Octavia
Cod CPV: 34640000 - Elemente auto
              34351100 - Pneuri pentru autovehicule
              34324000 - Roţi, piese şi accesorii

valoare
estimată

19.967,79 Lei fără TVA ( 4.991,95 Lei/1 autoturism)

descrierea
achiziției

Livrarea și montarea a 16 jante echipate cu anvelope de vară, cu următoarele date tehnice:
1. Jante aliaj ușor 7X17” (4 set-uri a 4 bucăți)- cod CPV 34324000-4
- număr de spițe 10 (5 late și 5 înguste)
- culoare argintiu
- dimensiuni prindere prezoane 5/112/49

2. Anvelope de vară (4 set-uri a 4 bucăți) - cod CPV 34351100-3
- Dimensiuni 225/45 R17
- Clasă de eficiență a consumului de carburant A-C
- Clasă de aderență pe teren umed A-B
- Clasă de zgomot exterior la frânare 68-71 db

modalitate desfășurare
condiții
contract

Produsele trebuie să respecte date tehnice descrise mai sus, și să includă prețurile aferente transportului, echilibratului și montajului.

condiții participare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform solicitărilor achizitorului pe adresa de e-mail: corneliu.stuparu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

criterii adjudecare

„prețul cel mai scăzut”

termen limită primire oferte 29.03.2018 
ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare

Se pot solicita la Serviciul Administrativ Tehnico Economic, tel. 0241.485.807 sau la sediul din Str. Cuza Vodă nr. 27.

   

14. Achiziția serviciului de abonament lunar pentru asigurarea mentenanței și suportul tehnic pentru aplicația informatică - gestionarea documentelor operate de Serviciul Autorizare Operatori Economici
data publicării
22.03.2018

documente

click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini
   
denumirea
achiziției

Achiziția serviciului de abonament lunar pentru asigurarea mentenanței și suportul tehnic pentru aplicația informatică - Gestionarea documentelor operate de Serviciul Autorizare Operatori Economici.

Cod CPV: 72267000-4 Servicii de intreținere și reparații de software

   
valoare
estimată

24.000 lei fără TVA/an
   
descriere
contract

Obiectul achiziției îl constituie achizitionarea serviciului de abonament lunar pentru asigurarea mentenanței și suportul tehnic pentru aplicația informatică pentru gestionarea documentelor operate de Serviciul Autorizare Operatori Economici, conform cerintelor din caietul de sarcini atașat.

condiții
contract
Conform caietului de sarcini publicat în secțiunea documente.
   
condiții participare
Cu respectarea prevederilor legale și a caietului de sarcini publicat în secțiunea documente.

criterii adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut” în condițiile respectării cerințelor minime din caietul de sarcini.

termen limită primire oferte 26.03.2018
ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare

Oferta va fi transmisă până la data de 26.03.2018, scanată la următoarea adresă de e-mail: informatizare@primaria-constanta.ro  precum și în original, prin poștă, la adresa Primăria municipiului Constanța, bd. Tomis nr. 51, în atenția Serviciului Tehnologia Informației și Echipamente Informatice.

   

13. Achiziție de hârtie pentru copiatoare, imprimante  și faxuri
data publicării
22.03.2018

documente

click pentru descărcarea anunțului
   
denumirea
achiziției

Achiziția de hârtie pentru copiatoare, imprimante  și faxuri.
Cod CPV: 30197630-1

4248 top hărtie A4 si 140 top hârtie A3

   
valoare
estimată

48.888,49 RON fără TVA
   
descriere
contract

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze hârtie pentru copiatoare, imprimante  și faxuri astfel:

CANTITĂŢi  ESTIMATE

Nr. crt.

Tip produs

UM

Cantitate

1

Hârtie copiator A4

Top

4248

2

Hârtie copiator A3

Top

140

- Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele în aşa fel încât să ajungă în bună stare la beneficiar.
Hârtia va fi livrată în ambalajele originale în cutii a câte 5 topuri (1 top/500 file).
Furnizorul va livra produsele la sediul Primăriei municipiului Constanța, B-dul.Tomis nr. 51 sau la un alt sediu al beneficiarului fără costuri suplimentare.

Cerințe Minime din punct de vedere calitativ


Nr. crt.

Denumire produs

Descriere date tehnice

1

Hârtie A4

Hârtie A4 pentru copiere si imprimare laser si inkjet, negru si color, care să satisfacă următoarele date tehnice:
-format A4;
-dimensiune 210*297 mm;
-ambalare 500 coli/top;

hârtia A4 are următoarele caracteristici:
-gramaj minim 80 g/mp;
-grad de alb minim 95%;
-opacitate de tipărire minim 90%;
-grosime minim 108 microni; 
-netezime față/verso minim 25/25;
-rezistență la tracţiune minim 3,5 kN/m;
-umiditate maxim 4,3 %;
-cenuşă maxim 11,70%;

2

Hârtie A3

 

Hârtie A3 pentru copiere si imprimare laser si inkjet, negru si color, care sa satisfacă următoarele date tehnice:
-format A3;
-dimensiune 297*420 mm;
-ambalare 500 coli/top;

hârtia A3 are următoarele caracteristici:
-gramaj minim 80 g/mp;
-grad de alb minim 95%;
-opacitate de tipărire minim 90%;
-grosime minim 108 microni; 
-netezime față/verso minim 25/25;
-rezistență la tracţiune minim 3,5 KN/m;
-umiditate maxim 4,3 %;
-cenuşă maxim 11,70%;


Oferta tehnică

Ofertantul va prezenta certificate de conformitate a produselor conform O.G. 34/2005 și OMTCT 2135/2005.

Oferta tehnică și caracteristicile vor fi prezentate sub formă de tabel, cu caracteristicile ofertate comparativ cu caracteristicile solicitate și va evidenţia  sortimentul de hârtie ofertat. Pentru a dovedi conformitatea cu specificaţiile tehnice și caracteristicile solicitate, oferta tehnică va fi însoţită de un document emis de producător sau de o instituţie abilitată în acest sens.

Oferta financiară
Oferta financiară va fi prezentată în prețuri unitare (lei/top) și la valoarea totală, astfel:

Reprezentând cantitatea și valoarea estimată

Nr. Crt.

Tip produs

um

Cantitate

PU

lei fără tva

Valoare lei făra tva

1.

Hârtie copiator A4

 

Top

 

…..

 

…..

 

 

2.

Hârtie copiator A3

Top

…..

…..

 

 

3.

TOTAL LEI FARA TVA

 

 

4.

TVA

 

 

5.

TOTAL LEI CU TVA

 

 

 

condiții
contract
Primăria municipiului Constanța intenționează sa achiziționeze hartie copiator A4 și hârtie copiator A3.
Se solicită ofertă de preț cu livrare inclusă, cu respectarea datelor tehnice în vederea achiziției de hârtie A4 și A3 pentru copiatoare, imprimante  și faxuri.
   
condiții participare
Cu respectarea prezentului anunț

criterii adjudecare Prețul cel mai scăzut
termen limită primire oferte 27.03.2018
ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț și oferte tehnice cu respectarea prezentului anunț pe adresa de e-mail: irina.sescioreanu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51, camera 18.
   

12. Elaborare cerere de finanțare aferentă proiectului  "Creșterea eficienței energetice a imobilului Teatrul de Stat Constanța"
data publicării
19.03.2018

documente

click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini
   
denumirea
achiziției
Elaborare cerere de finanțare aferentă proiectului  "Creșterea eficienței energetice a imobilului Teatrul de Stat Constanța"
CPV: 
 79411000-8 Servicii generale de consultanţă în management (Rev.2)
   
valoare
estimată

29.000 RON fără TVA
   
descrierea
contractului
Serviciul constă în elaborarea cererii de finanțare aferentă proiectului "Creșterea eficienței energetice a imobilului Teatrul de Stat Constanța" în vederea depunerii spre finanțare prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3. 1 -Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B/SUERD-Clădiri publice.
modalitate desfășurare
condiții
contract
Conform caiet de sarcini nr.44363 /16.03.2018  publicat în secțiunea documente.
condiții participare
Achiziția directă se va realiza prin intermediul catalogului electronic SEAP. Operatorii economici interesati pot accesa caietul de sarcini, acesta fiind publicat în secțiunea documente.
Ofertele vor fi transmise pe adresa de e-mail: programe@primaria-constanta.ro. Persoană de contact: Carmina Popescu - Șef Serviciul Pregătire și Implementare Proiecte POR, Direcția Dezvoltare și Fonduri Europene, tel: 0241 488 132, până la termenul limită de depunere a ofertelor.
Vor intra în evaluare din punct de vedere financiar doar acele oferte care au trecut de evaluarea privind propunerea tehnică.
Ofertele financiare care depășesc valoarea totală estimată, nu conțin un preț ferm total exprimat în Lei fără TVA, conțin actualizări sau acordare de avans, nu pot fi acceptate.

criterii adjudecare Prețul cel mai scăzut
termen limită primire oferte 22.03.2018
ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare

Achiziția directă se va iniția în catalogul electronic cu operatorul economic care a prezentat o ofertă corespunzatoare și al cărui preț se afla pe primul loc în clasamentul ofertelor.
Valoarea ofertei se va posta în catalogul electronic SEAP cu referința numărului de anunț publicitar  postat în SEAP în "DENUMIREA SERVICIULUI".

   

11. Elaborare cerere de finanțare aferentă proiectului  "Reabilitare Școala Gimnazială nr.16 "Marin Ionescu Dobrogianu"
data publicării
15.03.2018

documente

click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini
   
denumirea
achiziției
Elaborare cerere de finanțare aferentă proiectului  "Reabilitare Școala Gimnazială nr. 16 "Marin Ionescu Dobrogianu
CPV: 
 79411000-8 Servicii generale de consultanţă în management (Rev.2)
   
valoare
estimată

29.000 RON fără TVA
   
descrierea
contractului
Serviciul constă în elaborarea cererii de finanțare aferentă proiectului "Reabilitare Școala Gimnazială nr. 16 "Marin Ionescu Dobrogianu" în vederea depunerii spre finanțare prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1- Investițiile în educație, și formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectivul specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.
modalitate desfășurare
condiții
contract
Conform caiet de sarcini nr. 16657/02.02.2018  publicat în secțiunea documente.
condiții participare Achiziția directă se va realiza prin intermediul catalogului electronic SEAP. Operatorii economici interesati pot accesa caietul de sarcini din secțiunea documente.
Ofertele vor fi transmise  pe adresa de e-mail: programe@primaria-constanta.ro. Persoana de contact: Anca Sima - Consilier Serviciul Pregătire și Implementare Proiecte POR, Direcția Dezvoltare și Fonduri Europene, tel: 0241 488 132, până la termenul limită de depunere a ofertelor.
Vor intra în evaluare din punct de vedere financiar doar acele oferte care au trecut de evaluarea privind propunerea tehnică.
Ofertele financiare care depășesc valoarea totală estimată, nu conțin un preț ferm total exprimat în Lei fără TVA, conțin actualizări sau acordare de avans, nu pot fi acceptate.

criterii adjudecare Prețul cel mai scăzut
termen limită primire oferte 21.03.2018
ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare

Achiziția directă se va iniția în catalogul electronic cu operatorul economic care a prezentat o ofertă corespunzatoare și al cărui preț se afla pe primul loc în clasamentul ofertelor.Valoarea ofertei se va posta în catalogul electronic SEAP cu referința numărului de anunț publicitar  postat în SEAP în "DENUMIREA SERVICIULUI".

   

10. Achiziţia serviciului de elaborare cerere de finanţare si concept conform ghidului solicitantului aferent Programului Acțiuni Urbane Inovatoare (UIA), a treia cerere de proiecte,  pentru tematicile: “Housing” și/sau “Jobs and Skils in the local economy”.
data publicării
27.02.2018

documente

click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini
   
denumirea
achiziției
Elaborare concept inovator si  concept inovator și cerere de finanţare conform ghidului solicitantului aferent Programului Acțiuni Urbane Inovatoare (UIA), a treia cerere de proiecte
CPV: 
 79411000-8 Servicii generale de consultanţă în management (Rev.2)
valoare
estimată

116.470 RON fara TVA

descrierea
contractului

Serviciul constă în elaborare concept inovator și a unei cereri de finanțare, în conformitate cu cerințele impuse de finanțator; ghidul solicitantului aferent Programului Acțiuni Urbane Inovatoare (UIA), a treia cerere de proiecte,  pentru tematicile: “Housing” sau “Jobs and Skils in the local economy”, aferente ideii de proiect identificate.

modalitate desfășurare
condiții
contract
Conform caiet de sarcini 30377/23.02.2018  publicat în secțiunea documente.
condiții participare Achiziția directă se va realiza prin intermediul catalogului electronic SEAP.
Operatorii economici interesati pot accesa caietul de sarcini publicat în secțiunea documente.
Ofertele vor fi transmise  în original la adresa: Primăria Municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr.51, camera 25 A sau pe adresa de e-mail: proiecte@primaria-constanta.ro.
Persoana de contact: Elena Georgiana Petre - Consilier Serviciul Dezvoltare și Management Proiecte, Direcția Dezvoltare și Fonduri Europene, tel: 0241 488 197, până la termenul limită de depunere a ofertelor. Vor intra în evaluare din punct de vedere financiar doar acele oferte care au trecut de evaluarea privind conceptul inovator.
Ofertele financiare care depășesc valoarea totală estimată, nu conțin un preț ferm total exprimat în Lei fără TVA, conțin actualizări sau acordare de avans, nu pot fi acceptate.

criterii adjudecare Prețul cel mai scăzut
termen limită primire oferte 28.02.2018
ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare

Achiziția directă se va iniția în catalogul electronic cu operatorul economic care a prezentat o ofertă corespunzatoare și al cărui preț se afla pe primul loc în clasamentul ofertelor. Valoarea ofertei se va posta în catalogul electronic SEAP cu referința numărului de anunț publicitar  postat în SEAP în "DENUMIREA SERVICIULUI".

   

9. Achiziție servicii poștale
data publicării 26.02.2018
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini
click pentru descărcare modele de formulare
click pentru descărcare propunere Acord Cadru
click pentru descărcare propunere contract subsecvent
click pentru descărcare fișă date
   
denumirea
achiziției

Achiziție Servicii poștale
COD CPV 64110000- 0 - Servicii poștale.

valoare
estimată

Valoarea minimă estimată  a acordului cadru  este de 964.340,80 lei fără TVA

Valoarea maximă estimată  a acordului cadru  este  de 1.105.964,00 lei fără  TVA.

Valoarea minimă estimată a unui contract subsecvent este de  241.085,20 lei fără TVA

Valoarea maximă estimată a unui contract subsecvent este de 276.491,00 lei fără  TVA

descrierea
contractului

Achiziționarea de servicii poștale pentru distribuirea corespondenței (plicuri și colete) în sistem de poștă internă și internațională (pentru plicuri) și express - poșta rapidă (pentru plicuri și colete), cu respectarea prevederilor din Caietul de sarcini publicat în secțiunea documente.

obiect acord cadru Achiziția de Servicii Poștale pentru distribuirea corespondenței (plicuri și colete) în sistem de poștă internă și internațională ( pentru plicuri) și express - poșta rapidă (pentru plicuri și colete).

Valoarea minimă estimată  a acordului cadru  este de 964 340,80 lei fără TVA;
Valoarea maximă estimată  a acordului cadru  este  de 1 105 964,00 lei fără  TVA;
Valoarea minimă estimată a unui contract subsecvent este de  241 085,20 lei fără TVA;
Valoarea maximă estimată a unui contract subsecvent este de 276 491,00 lei fără  TVA;
Cantitățile minime si maxime pentru acordul cadru, respectiv pentru fiecare contract subsecvent sunt specificate în caietul de sarcini, CAP 4.
Cantitățile minime si maxime de transmiteri poștale vor fi aceleași pentru fiecare din cele 4 contracte seubsecvente ce se vor încheia în derularea acordului cadru încheiat pe 4 ani.
Se va încheia un acord cadru cu un singur operator economic, care se va derula pe o perioada de 4 ani (48 de luni).
Pentru fiecare an se va încheia câte un contract subsecvent de prestări servicii poștale cu durata de derulare de 12 luni.

modalitate desfășurare
condiții
contract
Conform proiectului de acord cadru și proiectului de contract subsecvent publicate în secțiunea documente.
condiții participare Conform prevederilor din fișa de date publicată în secțiunea documente.

criterii adjudecare
termen limită primire oferte 09.03.2018, ora 11.00
ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare

Caietul de sarcini, fișa de date, proiectul de acord cadru și proiectul de contract subsecvent sunt atașate în secțiunea documente.
Oferta va fi transmisă până la data de 09.03.2018, ora 11.00, în original, la adresa Primăria Municipiului Constanța, Bd-ul Tomis nr. 51, în atenția Serviciului Achiziții Publice, persoană de contact Molagean Neida, tel. 0241 488157, e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro

   

8. achiziție de tipizate
data publicării 16.02.2018
documente click pentru descărcarea anunțului
   
denumirea
achiziției

Achiziție 4.500 de chitanțe, cu regim special
Cod CPV: 79800000

valoare
estimată

403,2 Lei fără TVA

descrierea
achiziției

Achiziția a 4.500 de chitanțe, cu regim special, necesare Direcției Generale Poliția Locală, Serviciul Fluidizare Rutieră.

modalitate desfășurare
condiții
contract

Chitanțe cu regim special, numerotate în ordine crescătoare, în format A6, font Times New Roman, font size 7,5. Fiecare chitanță v-a conține câte 2 exemplare–numerotate individual (ex. 1, ex. 2) cu aceeași serie, numerotarea începând cu seria DGPL numărul 00001. Tehnica de prindere a filelor din chitanțier să fie realizată prin capsare.

condiții participare Cu respectarea prezentului anunț.

criterii adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului „prețul cel mai scăzut”.
Transportul produselor până la sediul beneficiarului va fi inclus în preț.

termen limită primire oferte 23.02.2018 
ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform specificațiilor tehnice pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, Serviciul Administrativ Tehnico Economic, Str. Cuza Vodă nr. 27. tel. 0241.485.807.

   

7. achiziție 4 seturi de covorașe pentru autoturisme Skoda Octavia
data publicării 15.02.2018
documente click pentru descărcarea anunțului
   
denumirea
achiziției

Achiziție 4 seturi de covorașe pentru autoturisme Skoda Octavia
CPV: 34640000-5 - Elemente auto

valoare
estimată

648,48 Lei fără TVA (162,12 Lei/set X 4 set-uri)

descrierea
achiziției

Livrarea și montarea a 4 seturi de covorașe originale din cauciuc pentru Skoda Octavia Smart, producție 2018.

modalitate desfășurare
condiții
contract
Produsul trebuie să fie original și/sau omologat de producătorul Skoda.       
condiții participare

Orice furnizor de piese și accesorii auto poate trimite oferta pe adresa de e-mail: doinita.enache@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

   
termen limită primire oferte 19.02.2018 
ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare

Se pot solicita la Serviciul Administrativ Tehnico Economic, tel. 0241.485.807 sau Str. Cuza Vodă nr. 27.

   

6. achiziția serviciului de încărcat și verificat extinctoare la sediile ce aparțin Primăriei municipiului Constanța
data publicării 07.02.2018
documente click pentru descărcarea anunțului
   
denumirea
achiziției

Achiziția serviciului de încărcat și verificat extinctoare la sediile ce aparțin Primăriei municipiului Constanța
Cod CPV: 50413200-5

valoare
estimată

15.527,50 lei fără TVA

descrierea
achiziției

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze  serviciul de încărcat și verificat extinctoare la sediile ce aparțin Primăriei municipiului Constanța astfel:

nr. crt.

Denumire

Cantitate

1.

Încărcat și verificat stingător P6

265 buc.

2.

Încărcat și verificat stingător P50

34 buc.


Costul transportului extinctoarelor din sediile administrate de Primăria municipiului Constanța în vederea încărcării și verificării cât și costul transportului extinctoarelor după încărcare și verificare vor fi incluse în prețurile unitare.

modalitate desfășurare
condiții
participare
Cu respectarea anunțului publicat în secțiunea documente              
criterii de
adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului „prețul cel mai scăzut”.
Se solicită oferte de preț, în vederea achiziției serviciului de încărcat și verificat extinctoare la sediile ce aparțin Primăriei municipiului Constanța.

   
termen limită primire oferte 13.02.2018 
ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform specificațiilor tehnice pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

   

5. Achiziție lucrări de reparaţii pentru menţinerea inclusiv întreţinerea sistemului de iluminat public din municipiul Constanţa
data publicării 02.02.2018
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini
   
denumirea
achiziției
Achiziţie publică a lucrărilor de reparaţii pentru menţinerea inclusiv întreţinerea sistemului de iluminat public din municipiul Constanţa.

Cod CPV: 45310000

valoare
estimată

440.000 lei fără TVA

durata contractului

Conform caiet de sarcini publicat în secțiunea documente, durata totală a contractului este de 5 luni.

descrierea
contractului

Achiziţie publică a lucrărilor de reparaţii pentru menţinerea inclusiv întreţinerea sistemului de iluminat public din municipiul Constanţa, cu respectarea prevederilor din Caietul de sarcini publicat în secțiunea documente.

modalitate desfășurare
condiții
participare

A. Situația personală a operatorilor economici.

Cerința 1  

Certificate de Atestare A.N.R.E. conform art. 8 din Ordinul nr. 45 din 21 septembrie 2016, necesare lucrărilor de reparaţii pentru menţinerea, inclusiv întreţinerea sistemului de iluminat public în municipiul Constanţa.
- Atestat de tip Be executare de instalaţii electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV.
-  Atestat de tip C2A executare de linii electrice, aeriene său subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 20 kV şi posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV.

criterii de
adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului „prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte 12.02.2018 
ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare

Caietul de sarcini nr. 15026/31.01.2018 se regăsește în secțiunea documente.

Oferta va fi transmisă până la data de 12.02.2018 în original, la adresa Primăria Municipiului Constanța, str. Ștefan Mihăileanu, nr. 10,  în atenția Biroului Iluminat Public, persoană de contact d-na Mihaela Pătruțoiu, tel: 0241488177, email: maria.patrutoiu@primaria-constanta.ro.

   

4. Achiziția de ștampile necesare Primăriei municipiului Constanța
data publicării 18.01.2018
documente click pentru descărcarea anunțului
   
denumirea
achiziției

achiziția de ștampile necesare Primăriei municipiului Constanța
Cod CPV: 30192153-8 „Ștampile cu text”

valoare
estimată

7.128,88 lei fără TVA

   
descrierea
achiziției

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze  următoarele ștampile:
Specificații tehnice: 

Ștampilă rotundă cu diametru 25 mm

buc

6

Ștampilă rotundă cu diametru 30 mm

buc

6

Ștampilă ovala cu dimensiunea 45x30 mm

buc

25

Ștampilă dreptunghiulară cu amprenta 75x30 mm

buc

2

Ștampilă dreptunghiulară cu amprenta 55x30 mm

buc

1

Ștampilă dreptunghiulară cu amprenta 70x10 mm

buc

17

Ștampilă triunghiulară cu amprenta 35x35x35 mm

buc

1

Ștampilă dreptunghiulară cu amprenta 70x50 mm

buc

1

Ștampilă dreptunghiulară cu amprenta 38x14 mm

buc

4

Ștampilă dreptunghiulară cu amprenta 50x20 mm

buc

1

Ștampilă dreptunghiulară cu amprenta 45x15 mm

buc

1

Ștampilă dreptunghiulară cu amprenta 55x15 mm

buc

1

Ștampilă dreptunghiulară cu amprenta 65x45 mm

buc

2

Ștampilă dreptunghiulară cu amprenta 60x40 mm cu două datiere incluse în amprentă

buc

24

Ștampile înseriator cu 6 benzi cu cifre de la 0 la 9

buc

9


modalitate desfășurare
condiții
participare

Cu respectarea prezentului anunț 

criterii de
adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului „prețul cel mai scăzut”.
Se solicită oferte de preț în vederea achiziției de ștampile necesare Primăriei municipiului Constanța.
Transportul produselor până la sediul beneficiarului va fi inclus în preț.

   
termen limită primire oferte 23.01.2018 
ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform specificațiilor tehnice pe adresa de e-mail: raluca.tifu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

   

3. Achiziție serviciul de telefonie fixă și transmisie date prin fax
data
publicării
12.01.2018
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini
   
denumirea
achiziției

Serviciul de telefonie fixă și transmisie date prin faX

Cod CPV: 64210000-1

 

valoare
estimată

Valoarea estimată pentru achiziția serviciului de telefonie fixă și transmisie date prin fax este de:
- valoarea estimată lunară 3.500 lei fără TVA x 12 luni = 42.000 lei an fără TVA x 2 ani = 84.000 lei fără TVA

   
descrierea
achiziției
Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze  serviciul de telefonie fixă și transmisie date prin fax conform caietului de sarcini nr. 140717/02.11.2017 (atașat în secțiunea documente)
modalitate desfășurare

Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 140717/02.11.2017 (atașat în secțiunea documente)

condiții
participare

Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 140717/02.11.2017 (atașat în secțiunea documente) 

criterii de
adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului „prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte 18.01.2018 
ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform caietului de sarcini nr. 140717/02.11.2017 pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51. Caietul de sarcini nr. 140717/02.11.2017 poate fi descărcat din secțiunea documente.

   

2. Achiziție ”Poliță de asigurare facultativă CASCO pentru 4 autoturisme Skoda Octavia Smart 1,0 TSI DSG”
data
publicării
11.01.2018
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru vizualizarea cărții de identitate a vehiculului
   
denumirea
achiziției

Poliță de asigurare facultativă CASCO pentru 4 autoturisme Skoda Octavia Smart 1,0 TSI DSG

Cod CPV: 66514110 - Servicii de asigurare a autovehiculelor

valoare
estimată

2.668,74 lei pentru 1 autoturism, respectiv 10.674,96 lei pentru 4 autoturisme (societăţile de asigurări nu sunt plătitoare de TVA)

   
descrierea
achiziției
 

Poliță de asigurare facultativă CASCO pe o perioadă de 12 luni, cu franciză 0 și plata integrală.   

modalitate desfășurare Se solicită ofertă de preț, conform specificațiilor autoturismului din cartea de identitate a vehiculului nr. N118552, atașat în secțiunea documente. Valoarea bunului de nou: 69.320,46 lei fără TVA.
condiții
participare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform specificațiilor autoturismului din cartea de identitate a vehiculului nr. N118552 pe adresa de e-mail: doinita.enache@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51

criterii de
adjudecare
prețul cel mai scăzut

   
termen limită primire oferte 15.01.2018 
ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare

se pot obține la telefon 0241-485807 sau pe e-mail la adresa: doinita.enache@primaria-constanta.ro

   

1. Achiziție ”Poliță de asigurare obligatorie RCA pentru 4 autoturisme Skoda Octavia Smart 1,0 TSI DSG”
data
publicării
11.01.2018
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru vizualizarea cărții de identitate a vehiculului
   
denumirea
achiziției

Poliță de asigurare obligatorie RCA pentru 4 autoturisme Skoda Octavia Smart 1,0 TSI DSG

Cod CPV: 66516100 - Servicii de asigurare de răspundere civilă auto

valoare
estimată

833,64 lei pentru 1 autoturism, respectiv 3.334,56 lei pentru 4 autoturisme (societăţile de asigurări nu sunt plătitoare de TVA)

   
descrierea
achiziției
 

Poliță de asigurare obligatorie RCA pentru 4 autoturisme Skoda Octavia Smart 1,0 TSI DSG pe o perioadă de 12 luni

modalitate desfășurare Se solicită ofertă de preț, conform specificațiilor autoturismului din cartea de identitate a vehiculului nr. N118552, atașat în secțiunea documente. Valoarea bunului de nou: 69.320,46 lei fără TVA.
condiții
participare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform specificațiilor autoturismului din cartea de identitate a vehiculului nr. N118552 pe adresa de e-mail: doinita.enache@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51

criterii de
adjudecare
prețul cel mai scăzut

   
termen limită primire oferte 15.01.2018 
ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare

se pot obține la telefon 0241-485807 sau pe e-mail la adresa: doinita.enache@primaria-constanta.ro