De interes public

Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2024

11. Servicii necesare pentru organizarea evenimentului „ZILELE CONSTANȚEI” 2024
data
publicării
16.04.2024
documente click pentru vizualizare răspuns consolidat

click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
click pentru vizualizare fișă de date
click pentru vizualizare proiect de contract
click pentru vizualizare modele de formulare
click pentru vizualizare anexa formular oferta financiară
   
denumirea
achiziției

Servicii necesare pentru organizarea evenimentului „ZILELE CONSTANȚEI” 2024

Cod CPV:
92312240-5 : Servicii prestate de artiști (rev.2);
79952000-2 : Servicii pentru evenimente;
92360000-2 : Servicii de pirotehnie;
92312213-7 : Servicii prestate de autori în domeniul tehnicii.

   
valoare
estimată

1.987.145,45 lei, fără TVA

condiții contract 

Oferta va fi întocmită în conformitate cu toate cerințele Caietului de sarcini nr.76450 din 09.04.2024 astfel încât informațiile din propunerea tehnică să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse în caietul de sarcini.

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț și a tuturor documentelor atașate Caietul de sarcini nr. 76450 din 09.04.2024, Fișa de date, Proiect de contract, Modele Formulare, atașate prezentului anunț.

criterii de atribuire

„cel mai bun raport calitate-preț”

   
termen limită primire oferte

24.04.2024,  ora 11:00 

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată să participe la procedura are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare referitoare la documentația de atribuire pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

Ofertele vor fi transmise prin postă sau depuse direct, la adresa autorității contractante din Bd-ul Tomis nr. 51, camera 18, Compartimentul Registratura si Relatii cu Publicul, până la data de 24.04.2024, ora 11:00.

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2024), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).

   
 
10. Servicii veterinare cu medici veterinari de liberă practică
data
publicării
11.04.2024
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
click pentru vizualizare fișă de date
click pentru vizualizare proiect de contract
click pentru vizualizare modele de formulare
   
denumirea
achiziției

Servicii veterinare cu medici veterinari de liberă practică
Cod CPV: 85200000 - 1 – Servicii veterinare.

   
valoare
estimată

3.239.100 lei, fără TVA

condiții contract 

Oferta va fi întocmită în conformitate cu toate cerințele Caietului de sarcini nr.65884 din 27.03.2024 astfel încât informațiile din propunerea tehnică să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse în caietul de sarcini.

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț și a tuturor documentelor atașate Caietul de sarcini nr. 65884 din 27.03.2024, Fișa de date, Proiect de contract, Modele Formulare, atașate prezentului anunț

criterii de atribuire

„prețul cel mai scăzut”

   
termen limită primire oferte

18.04.2024,  ora 11:00 

   
informații suplimentare

Ofertele vor fi transmise prin postă sau depuse direct, la adresa autorității contractante din Bd-ul Tomis nr. 51, camera 18, Compartimentul Registratura si Relatii cu Publicul, până la data de 18.04.2024, ora 11:00.

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2024), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).

   
 
9. Achiziția de consumabile - cartușe cu cerneală și toner pentru imprimante și copiatoare
data
publicării
10.04.2024
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare specificații tehnice
   
denumirea
achiziției

Achiziția de consumabile - cartușe cu cerneală și toner pentru imprimante și copiatoare

Cod CPV:
30192113-6 – cartușe de cerneală
30125100-2 – cartușe de tip toner

   
valoare
estimată

216.970, lei fără TVA

condiții contract 

Oferta va fi întocmită în conformitate cu toate cerințele din Specificatiile tehnice nr.73453 din 04.04.2024, astfel încât informațiile din propunerea tehnică să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse.

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunt si a cerintelor din Specificatii tehnice nr.73453 din 04.04.2024.

Operatorul economic va trebui sa dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.

criterii de atribuire

„prețul cel mai scăzut”

   
termen limită primire oferte

15.04.2024 ora 23:59 

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț și din caietul de sarcini atasat pe adresa de E-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2024), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).

   
 
8. Achiziția de consumabile - cartușe cu cerneală și toner pentru imprimante și copiatoare
data
publicării
28.03.2024
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare specificații tehnice

   
denumirea
achiziției

Achiziția de consumabile - cartușe cu cerneală și toner pentru imprimante și copiatoare

Cod CPV:
30192113-6 – cartușe de cerneală
30125100-2 – cartușe de tip toner

   
valoare
estimată

216.970, lei fără TVA

condiții contract 

Oferta va fi întocmită în conformitate cu toate cerințele din adresa nr.57582 din 18.03.2024 cu specificatiile tehnice, astfel încât informațiile din propunerea tehnică să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse.

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț și a adresei nr. 57582 din 18.03.2024 cu specificațiile tehnice.

Operatorul economic va trebui sa dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.

criterii de atribuire

„prețul cel mai scăzut”

   
termen limită primire oferte

02.04.2024 ora 23:59 

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț și din caietul de sarcini atasat pe adresa de E-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2024), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).

   
 
7. Anunț Achiziție: Serviciul de supraveghere video a obiectivelor aflate în administrarea Primăriei Municipiului Constanța
data
publicării
28.03.2024
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru vizualizare anexa 1
click pentru vizualizare anexa 2

   
denumirea
achiziției

Serviciul de supraveghere video a obiectivelor aflate în administrarea Primăriei Municipiului Constanța

Cod CPV: 79714000-2 Servicii de supraveghere

   
valoare
estimată

228.612 lei, fără TVA

condiții contract 

Oferta va fi întocmită în conformitate cu toate cerințele din Caietul de sarcini nr.48394 din 06.03.2024 si a anexelor atasate, astfel încât informațiile din propunerea tehnică să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse.

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunt si a nr.48394 din 06.03.2024 si a anexelor atasate.

Operatorul economic va trebui sa dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.

criterii de atribuire

„prețul cel mai scăzut”

   
termen limită primire oferte

04.04.2024

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț și din caietul de sarcini atasat pe adresa de E-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2024), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).

   
 

6. Procedura De Selecție De Proiecte Nonprofit De Interes General Din Domeniul Tineret
data
publicării
11.03.2024
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare anunț scenă Piața Ovidiu
click pentru vizualizare HCL 79 din 29.02.2024
click pentru vizualizare ANEXA 1
click pentru vizualizare ANEXA 2
click pentru vizualizare ANEXA 3
click pentru vizualizare ANEXA 4
click pentru vizualizare ANEXA 25

   
Bugetul alocat sesiunii de selecție  600.000 de lei
   
Cuantumul maxim de finanțare pentru un proiect 150.000 de lei
   
Anunț rezultat final  click pentru vizualizare document
   
Anunț rezultat  click pentru vizualizare document
   
Data limită de depunere a ofertelor 29.03.2024, ora 13:00;
   
Observații  Ofertele se depun la sediul primăriei municipiului Constanța din Str. Cuza Vodă nr. 27.
   
 
5. Procedura De Selecție De Proiecte Nonprofit De Interes General Din Domeniul Sportiv
data
publicării
11.03.2024
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare anunț scenă Piața Ovidiu
click pentru vizualizare HCL 79 din 29.02.2024
click pentru vizualizare ANEXA 1
click pentru vizualizare ANEXA 2
click pentru vizualizare ANEXA 3
click pentru vizualizare ANEXA 4
click pentru vizualizare ANEXA 21
   
Bugetul alocat sesiunii de selecție  600.000 de lei
   
Cuantumul maxim de finanțare pentru un proiect 150.000 de lei
   
Anunț rezultat final click pentru vizualizare
   
Anunț rezultat click pentru vizualizare
   
Data limită de depunere a ofertelor 29.03.2024, ora 13:00;
   
Observații  Ofertele se depun la sediul primăriei municipiului Constanța din Str. Cuza Vodă nr. 27.
   
 
4. Procedura De Selecție De Proiecte Nonprofit De Interes General Din Domeniul Social
data
publicării
11.03.2024
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare anunț scenă Piața Ovidiu
click pentru vizualizare HCL 79 din 29.02.2024
click pentru vizualizare ANEXA 1
click pentru vizualizare ANEXA 2
click pentru vizualizare ANEXA 3
click pentru vizualizare ANEXA 4
click pentru vizualizare ANEXA 25

   
Bugetul alocat sesiunii de selecție  200.000 de lei.
   
Cuantumul maxim de finanțare pentru un proiect 100.000 de lei
   
Anunț rezultat final

   
Anunț rezultat  click pentru vizualizare rezultate
   
Data limită de depunere a ofertelor 29.03.2024, ora 13:00;
   
Observații  Ofertele se depun la sediul primăriei municipiului Constanța din Str. Cuza Vodă nr.27.
   
 


3. Procedura De Selecție De Proiecte Nonprofit De Interes General Din Domeniul Cultural
data
publicării
11.03.2024
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare anunț scenă Piața Ovidiu
click pentru vizualizare HCL 79 din 29.02.2024
click pentru vizualizare ANEXA 1
click pentru vizualizare ANEXA 2
click pentru vizualizare ANEXA 3
click pentru vizualizare ANEXA 4
click pentru vizualizare ANEXA 25
   
Bugetul alocat sesiunii de selecție  1.200.000 de lei
   
Cuantumul maxim de finanțare pentru un proiect 300.000 de lei
   
Listă solicitanți click pentru vizualizare document
   
Anunț componență comisie de selecție

   
Anunț rezultat final
click pentru vizualizare

   
Anunț rezultat click pentru vizualizare
   
Anunț afișare listă beneficiari 

click pentru vizualizare

   
Data limită de depunere a ofertelor 29.03.2024, ora 13:00;
   
Observații  Ofertele se depun la sediul primăriei municipiului Constanța din Str. Cuza Vodă nr. 27.
   
 
2. Anunț Achiziție: Servicii de realizare a conceptului artistic și execuția proiectului de amenajare a centrului expozițional din cadrul Cazino Constanța
data
publicării
06.03.2024
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare fișa de date
click pentru descărcare modele de formulare
click pentru descărcare proiect de contract
click pentru descărcare planuri

   
denumirea
achiziției

Servicii de realizare a conceptului artistic și execuția proiectului de amenajare a centrului expozițional din cadrul Cazino Constanța.

Cod CPV: 79950000-8 Servicii de organizare de expoziții, de târguri și de congrese.

   
valoare
estimată

6.522.500,00 lei fără T.V.A.

condiții contract 

Oferta va fi întocmită în conformitate cu toate cerințele caietului de sarcini nr. 139649/21.07.2023 si anexele acestuia,  astfel încât informațiile din propunerea tehnică să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse în caietul de sarcini.

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț și a tuturor documentelor atașate Caietul de sarcini nr. 31261/13.02.2024 si anexele acestuia,  Fișa de date, Proiect de contract, Modele Formulare.

criterii de atribuire

„cel mai bun raport calitate-preț”

   
termen limită primire oferte

20.03.2024,  ora 11:00

   
informații suplimentare

Ofertele vor fi transmise prin postă sau depuse direct, la adresa autorității contractante din Bd-ul Tomis nr. 51, camera 18 (Compartimetul Registratură și Relații cu Publicul), pana la data de 20.03.2024, ora 11:00.

Orice persoană interesată să participe la procedura are dreptul de a solicita clarificari sau informații suplimentare referitoare la documentația de atribuire pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

Autoritatea contractanta are obligația de a răspunde oricărei solicitări de clarificări privind condițiile de participare la ”procedura proprie” în termen de 2 zile de la primirea acesteia pe site-ul Primariei municipiului Constanța www.primaria-constanta.ro (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2024), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție. In cazul solicitărilor primite cu mai puțin de 3 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractantă răspunde în măsura în care acest lucru este posibil. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).

   
 
1. Anunț Achiziție: Serviciul de dirigenţie de şantier pentru urmărirea şi verificarea lucrarilor de constructii in cadrul proiectului „Perdea Verde”
data
publicării
30.01.2024
documente click pentru vizualizare răspuns clarificări 1

click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare proiect tehnic

   
denumirea
achiziției

Serviciul de dirigenţie de şantier pentru urmărirea şi verificarea lucrarilor de constructii in cadrul proiectului „Perdea Verde”

Cod CPV: Cod CPV 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrărilor

   
valoare
estimată

125.000 lei fără TVA

condiții contract 

Oferta va fi întocmită în conformitate cu toate cerințele Caietului de sarcini nr.11995 din 19.01.2024 si a Proiectului tehnic de executie a lucrarilor, astfel încât informațiile din propunerea tehnică să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu toate cerințele impuse.

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunt, caietului de sarcini  nr. 11995 din 19.01.2024 si a Proiectului tehnic de executie a lucrarilor atasat.

Operatorul economic va trebui sa dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.

criterii de atribuire

„prețul cel mai scăzut”

   
termen limită primire oferte

05.02.2024 ora 23:59

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț, caietului de sarcini, precum si a anexelor atasate pe adresa de E-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2024), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).