De interes public

Informaţii de interes public din oficiu și jurisprudență CEDO

Principii de jurisprudență CEDO

Memorandumul, principiile și lista cauzelor CEDO pot fi vizualizate pe site-ul: http://www.dpfbl.mdrap.ro/noutati.html

Informații de interes public

Asigurarea accesului la informaţiile de interes public conform Legii 544/2001 se face din oficiu sau la cerere prin intermediul Compartimentul Registratură și Relații cu Publicul - situat în incinta City Park Mall (aripa nouă), etaj1, bd. Alexandru Lapusneanu nr. 116C sau la adresa de e-mail: legea544@primaria-constanta.ro.Buletin informativ - Legea 544/2001

Conform art.5, alin.2 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un buletin informativ care cuprinde urmatoarele informatii de interes public din oficiu:

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;

b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de audiente, programul de functionare;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;

d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;

e) audiente

f) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;

g) programele si strategiile proprii;

h) lista cuprinzand documentele de interes public;

I) lista informatiilor cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate;

j) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

Buletinul informativ publicat pe acest site este actualizat in mod constant cu ultimele informatii disponibile.