De interes public

Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2023

27. Achiziția ”Abonament anual e-mail și partajare fișiere”
data
publicării
28.09.2023
documente click pentru vizualizare documentație

   
denumirea
achiziției

Abonament anual e-mail și partajare fișiere

Cod CPV: 64216120-0 Servicii de poştă electronică

   
valoare
estimată

254.700 lei fără TVA

condiții contract  Cu respectarea prezentului anunț și a tuturor documentelor atașate.
condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț și a tuturor documentelor atașate

   
criterii de atribuire

„prețul cel mai scăzut” – se aplica doar ofertelor admisibile

   
termen limită primire oferte

03.10.2023, ora 23:59.

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro (cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț). 

   
 
26. Achiziția privind Serviciul de salvare acvatică – salvamar și de prim ajutor pe plajele din  constanța și Stațiunea mamaia
data
publicării
21.08.2023
documente click pentru vizualizare răspuns clarificări 3
click pentru vizualizare răspuns clarificări 2
click pentru vizualizare răspuns clarificări 1

click pentru vizualizare caiet de sarcini
click pentru vizualizare anexa 1
click pentru vizualizare anexa 2
click pentru vizualizare anexa 3
click pentru vizualizare anexa 4


click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
click pentru vizualizare anexe
click pentru vizualizare fișa de date
click pentru vizualizare propunere acord cadru
click pentru vizualizare formulare
click pentru vizualizare propunere contract subsecvent

   
denumirea
achiziției

Acord cadru  având ca obiect Serviciul de salvare acvatică – salvamar și de prim ajutor pe plajele din Constanța și Stațiunea Mamaia .

Cod CPV: 75252000 Servicii de salvare

   
valoare
estimată

24.445.263,89 lei fără T.V.A.

condiții contract 

Oferta va fi întocmită în conformitate cu toate cerințele caietului de sarcini nr. 139649/21.07.2023 si anexele acestuia,  astfel încât informațiile din propunerea tehnică să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse în caietul de sarcini.

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț și a tuturor documentelor atașate Caietul de sarcini nr. 139649/21.07.2023 si anexele acestuia,  Fișa de date, Proiect de contract, Modele Formulare, atașate prezentului anunț.

   
criterii de atribuire
„cel mai bun raport calitate-preț”

   
termen limită primire oferte

30.08.2023,  ora 11:00

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată să participe la procedura are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare referitoare la documentația de atribuire pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro .

Transmiterea ofertelor: Ofertele vor fi transmise prin postă sau depuse direct, la adresa autorității contractante din Bd-ul Tomis nr. 51, camera 18 (Serviciul Management Documente), pana la data de 30.08.2023, ora 11:00.

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2023), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).

   
 
25. Achiziția de consumabile  cartușe cu cerneală și toner pentru imprimante și copiatoare.
data
publicării
11.07.2023
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare specificții tehnice

   
denumirea
achiziției

Achiziția de consumabile  cartușe cu cerneală și toner pentru imprimante și copiatoare.
Cod CPV: Cod CPV  
30192113-6 – cartușe de cerneală
30125100-2 – cartușe de tip toner.

   
valoare
estimată

132.383,01 lei fără TVA

condiții contract 

Oferta va fi întocmită în conformitate cu toate cerințele din adresa nr.126479/03.07.2023 cu specificatiile tehnice, astfel încât informațiile din propunerea tehnică să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse . Durata comenzii: 30 zile calendaristice. Termenul minim de valabilitate 90 zile (care va fi mentionat in oferta).

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunt si adresei nr.126479/03.07.2023 cu specificatiile tehnice . Operatorul economic va trebui sa dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.

   
criterii de atribuire
„ prețul cel mai scăzut” 

   
termen limită primire oferte

17.07.2023 ora 23:59

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț și din caietul de sarcini atasat pe adresa de e-mail: nicoleta.popa@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail:nicoleta.popa@primaria-constanta.ro. Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2023), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).

   
 
24. Anunț Servicii de organizare de evenimente culturale SPECTACOL EXTRAORDINAR „AVE MARIA”
data
publicării
23.06.2023
documente răspuns clarificări

click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
click pentru vizualizare anexă formular ofertă financiară
click pentru descarcare proiect de contract
click pentru descarcare fisa de date
click pentru descarcare modele de formulare
   
denumirea
achiziției

Servicii de organizare de evenimente culturale SPECTACOL EXTRAORDINAR „AVE MARIA”

Cod CPV: 79952100-3- Servicii de organizare evenimente culturale

   
valoare
estimată

400.000 lei fără T.V.A.

condiții contract 

Oferta va fi întocmită în conformitate cu toate cerințele caietului de sarcini nr.111195 din 12.06.2023 astfel încât informațiile din propunerea tehnică să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse în caietul de sarcini.

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț și a tuturor documentelor atașate Caietul de sarcini nr.111195 din 12.06.2023, Fișa de date, Proiect de contract, Modele Formulare, atașate prezentului anunț.

   
criterii de atribuire
„cel mai bun raport calitate-preț”

   
termen limită primire oferte

03.07.2023,  ora 11:00

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată să participe la procedura are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare referitoare la documentația de atribuire pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro  .

Transmiterea ofertelor: Ofertele vor fi transmise prin postă sau depuse direct, la adresa autorității contractante din Bd-ul Tomis nr. 51, camera 18 (Serviciul Management Documente), pana la data de 03.07.2023, ora 11:00.

 

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2023), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).

   
 
23. Anunț Serviciul de asistenta sanitar-veterinara la capturarea cainilor fara stapan de pe domeniul public al municipiului constanta
data
publicării
15.06.2023
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
click pentru descarcare proiect de contract
click pentru descarcare fisa de date
click pentru descarcare modele de formulare
   
denumirea
achiziției

Serviciul de asistență sanitar-veterinară la capturarea câinilor fără stăpân de pe domeniul public al municipiului Constanța
Cod CPV: 85200000-1-Servicii veterinare 

   
valoare
estimată
750.000,00 lei fără T.V.A. 
condiții contract 

Serviciul de asistență sanitar-veterinară la capturarea câinilor fără stăpân de pe domeniul public al municipiului Constanța
Durata contractului: Durata va fi de 12 luni de la data intrării în vigoare a Contractului. Contractul intră în vigoare la data semnării de ambele părți și se poate modifica cu acordul părților prin act adițional. Termenul minim de valabilitate 60 zile (care va fi menționat în ofertă).

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț și a tuturor documentelor atașate Caietul de sarcini nr. 103974/29.05.2023, Fișa de date, Proiect de contract, Modele Formulare, atașate prezentului anunț

   
criterii de atribuire
„prețul cel mai scăzut”  

   
termen limită primire oferte

23.06.2023,  ora 11:00 

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată să participe la procedura are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare referitoare la documentația de atribuire pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

Transmiterea ofertelor: Ofertele vor fi transmise prin postă sau depuse direct, la adresa autorității contractante din Bd-ul Tomis nr. 51, camera 18 (Serviciul Management Documente), până la data de 23.06.2023, ora 11:00.

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2023), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).

 

   
 
22. Anunț achiziție Serviciul de supraveghere video a obiectivelor aflate în administrarea Primăriei municipiului Constanța
data
publicării
08.06.2023
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Serviciul de supraveghere video a obiectivelor aflate în administrarea Primăriei municipiului Constanța
Cod CPV: 79714000-2 Servicii de supraveghere (Rev.2)

   
valoare
estimată
236.160,00 Lei fără TVA
condiții contract 

Oferta va fi întocmită în conformitate cu toate cerințele caietului de sarcini nr. 105981 din 31.05.2023 si anexele acestuia, astfel încât informațiile din propunerea tehnică să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse . Durata contractului: 12 luni. Termenul minim de valabilitate 90 zile (care va fi mentionat in oferta).

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunt si a caietului de sarcini  nr. 105981 din 31.01.2023 si anexele acestuia. Operatorul economic va trebui sa dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.

   
criterii de atribuire
„prețul cel mai scăzut”  

   
termen limită primire oferte

14.06.2023 ora 23:59 

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț și din caietul de sarcini atasat pe adresa de E-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro.
Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2023), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).

   
 
21. Procedura de selecție de proiecte nonprofit de interes general din domeniul social
data
publicării
10.05.2023
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare Ghidul solicitantului
click pentru vizualizare Metodologia generală HCL 152/2023
click pentru vizualizare ANEXA 1
click pentru vizualizare ANEXA 2
click pentru vizualizare ANEXA 3
click pentru vizualizare ANEXA 4
click pentru vizualizare ANEXA 25
   
Bugetul alocat sesiunii de selecție  200.000 de lei
   
Cuantumul maxim de finanțare pentru un proiect

50.000 de lei

Anunț rezultat final

click pentru vizualizare document

Anunț rezultat intermediar 


Data limită de depunere a ofertelor 
 
26.05.2023, ora 13:00

Observații 
 

Ofertele se depun la sediul primăriei municipiului Constanța din Str. Cuza Vodă nr.27.

   
   
 
20. Procedura de selecție de proiecte nonprofit de interes general din domeniul sportiv
data
publicării
10.05.2023
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare Ghidul solicitantului
click pentru vizualizare Metodologia generală HCL 152/2023
click pentru vizualizare ANEXA 1
click pentru vizualizare ANEXA 2
click pentru vizualizare ANEXA 3
click pentru vizualizare ANEXA 4
click pentru vizualizare ANEXA 21
   
Bugetul alocat sesiunii de selecție  500.000 de lei
   
Cuantumul maxim de finanțare pentru un proiect

150.000 de lei

 Anunț rezultat final  click pentru vizualizare document
 Anunț rezultat  click pentru vizualizare document

Data limită de depunere a ofertelor 
 
26.05.2023, ora 13:00

Observații 
 

Ofertele se depun la sediul primăriei municipiului Constanța din Str. Cuza Vodă nr.27.

   
   
 
19. Procedura de selecție de proiecte nonprofit de interes general din domeniul tineret
data
publicării
10.05.2023
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare Ghidul solicitantului
click pentru vizualizare Metodologia generală HCL 152/2023
click pentru vizualizare ANEXA 1
click pentru vizualizare ANEXA 2
click pentru vizualizare ANEXA 3
click pentru vizualizare ANEXA 4
click pentru vizualizare ANEXA 25
   
Bugetul alocat sesiunii de selecție  500.000 de lei
   
Cuantumul maxim de finanțare pentru un proiect

250.000 de lei


Anunț rezultat final


click pentru vizualizare

Anunț rezultat
click pentru vizualizare

Data limită de depunere a ofertelor 
26.05.2023, ora 13:00

Observații 
 

Ofertele se depun la sediul primăriei municipiului Constanța din Str. Cuza Vodă nr.27.

   
   
 
18. Procedura de selecție de proiecte nonprofit de interes general din domeniul cultural
data
publicării
10.05.2023
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare Ghidul solicitantului
click pentru vizualizare Metodologia generală HCL 152/2023
click pentru vizualizare ANEXA 1
click pentru vizualizare ANEXA 2
click pentru vizualizare ANEXA 3
click pentru vizualizare ANEXA 4
click pentru vizualizare ANEXA 26
   
Bugetul alocat sesiunii de selecție  1.500.000 lei
   
Cuantumul maxim de finanțare pentru un proiect

250.000 de lei

Listă solicitanți click pentru vizualizare
Anunț componență comisie de selecție  click pentru vizualizare
Anunț rezultat final
click pentru vizualizare

Anunț rezultat
click pentru vizualizare

Anunț afișare listă beneficiari  click pentru vizualizare
Data limită de depunere a ofertelor 
 26.05.2023, ora 13:00

Observații 
 

Ofertele se depun la sediul primăriei municipiului Constanța din Str. Cuza Vodă nr.27.

   
   
 
17. Anunț achiziție Serviciul de monitorizare media a activității Primăriei municipiului Constanța
data
publicării
04.05.2023
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare anexă-cerințe
   
denumirea
achiziției

Serviciul de monitorizare media a activității Primăriei municipiului Constanța

Cod CPV 92400000-5 Servicii de agenții de presă

   
valoare
estimată

20.400 de lei fără TVA (1700 lei fără TVA/lună)

condiții contract 

Durata contractului este de 12 luni și intră în vigoare de la data semnării acestuia de ambele părți și înregistrării sale la sediul beneficiarului

condiții participare 

Operatorul economic va trebui sa dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică – Se va prezenta Certificatul Constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului cu date actualizate la momentul prezentării;

 

Oferta se va elabora cu respectarea și prezentarea specificațiilor din prezentul Anunț si Anexa atașată, și va fi compusă din propunere tehnică și propunere financiară;

 

Termen de valabilitate ofertă: minim 30 zile (se va menționa in cadrul documentației depuse).

   
criterii de atribuire
 „prețul cel mai scăzut” – se aplica doar ofertelor admisibile

   
termen limită primire oferte

10.05.2023, ora 23:59

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro (cu respectarea și prezentarea specificațiilor din prezentul Anunț și Anexa atașată).

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2023), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție.

Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).

   
 
16. Anunț achiziție Serviciul de consultanță în vederea întocmirii documentației ce reglementează gestiunea serviciilor şi activităţilor necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor umane din Municipiul Constanța
data
publicării
19.04.2023
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini

   
denumirea
achiziției

Serviciul de consultanță în vederea întocmirii documentației ce reglementează gestiunea serviciilor şi activităţilor necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor umane din Municipiul Constanța

Cod CPV 79311100-8 Servicii de elaborare de studii

   
valoare
estimată

140.000,00 lei fără TVA

condiții contract 

Durata contractului: 6 luni de la data semnării de ambele părți și înregistrarea la sediul beneficiarului. Durata prestării privind serviciul de consultanță în vederea întocmirii documentației ce reglementează gestiunea serviciilor şi activităţilor necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor umane din Municipiul Constanța este de 60 de zile de la emiterea Ordinului de începere, fără a depășii durata contractului.

condiții participare 
  • Operatorul economic va trebui sa dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică – Se va prezenta Certificatul Constatator emis de Registrul Național al Registrului Comerțului cu date actualizate la momentul prezentării;

     

  • Oferta se va elabora cu respectarea specificatiilor și cerintelor din prezentul Anunț si Caietul de sarcini nr. 68339/03.04.2023 atașat și va fi compusă din propunere tehnică si propunere financiară;

     

  • Termen de valabilitate ofertă: minim 60 zile (se va menționa in cadrul documentației depuse).
   
criterii de atribuire
 „prețul cel mai scăzut” – se aplica doar ofertelor admisibile

   
termen limită primire oferte

03.05.2023, ora 23:59

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro (cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț și caietul de sarcini atașat).

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2023), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție.

Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).

   
 
15. Anunț achiziție serviciul de salvare acvatică – salvamar și de prim ajutor pe plajele din  constanța și stațiunea mamaia
data
publicării
12.04.2023
documente click pentru vizualizare anunt
click pentru vizualizare caiet de sarcini
click pentru vizualizare proiect de contract
click pentru vizualizare modele de formulare
click pentru vizualizare anexa 1
click pentru vizualizare anexa 2
click pentru vizualizare anexa 4
click pentru vizualizare fisa de date
   
denumirea
achiziției

Serviciul de salvare acvatică – salvamar și de prim ajutor pe plajele din  constanța și Stațiunea mamaia
Cod CPV: 75252000 – servicii de salvare

   
valoare
estimată

3.446.675 lei fără T.V.A. 

condiții contract  Conform documentelor atașate

condiții participare  Conform documentelor atașate
   
criterii de atribuire
„cel mai bun raport calitate-preț” 

   
termen limită primire oferte

24.04.2023,  ora 11:00 

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată să participe la procedura are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare referitoare la documentația de atribuire pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro

Transmiterea ofertelor: Ofertele vor fi transmise prin postă sau depuse direct, la adresa autorității contractante din Bd-ul Tomis nr. 51, camera 18 (Serviciul Management Documente), pana la data de 24.04.2023 ora 11:00.

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2023), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).

   
 
14. Anunț achiziție Lucrări de reparații, punere în funcțiune și întreținere a sistemului de irigat existent în municipiul Constanța
data
publicării
11.04.2023
documente click pentru descărcare adresă de anulare a achiziței

click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
Răspuns clarificări și liste cantități
   
denumirea
achiziției

Achiziția lucrărilor de reparații, punere în funcțiune și întreținere a sistemului de irigat existent în Municipiul Constanța.
Cod CPV: 50511100-1 – Servicii de reparare și de întreținere a pompelor de lichid;
Cod CPV: 45232120-9 - Lucrări de irigație;
Cod CPV: 45232150-8 - Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă.

   
valoare
estimată

394.421,15 lei fără TVA

condiții contract  Conform documentelor atașate

condiții participare  Conform documentelor atașate
   
criterii de atribuire
„prețul cel mai scăzut” 

   
termen limită primire oferte

18.04.2023, ora 23:59 

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț și caietul de sarcini atasat.

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro

Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2023), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție.

Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).

   
 
13. Anunț Serviciul de consultanță în vederea întocmirii documentației ce reglementează gestiunea serviciilor şi activităţilor necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor umane din Municipiul Constanța
data
publicării
10.04.2023
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
click pentru vizualizare raspuns clarificari
   
denumirea
achiziției

Serviciul de consultanță în vederea întocmirii documentației ce reglementează gestiunea serviciilor şi activităţilor necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor umane din Municipiul Constanța
Cod CPV 79311100-8 Servicii de elaborare de studii

   
valoare
estimată

140.000,00 lei fără TVA 

condiții contract  Conform documentelor atasate

condiții participare   Conform documentelore atasate
   
criterii de atribuire

„prețul cel mai scăzut” – se aplica doar ofertelor admisibile

   
termen limită primire oferte

13.04.2023, ora 23:59 

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț și caietul de sarcini atasat.

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro

Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2023), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție.

Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).

   
 
12. Anunț achizitie Serviciul de asistență sanitar-veterinară la capturarea câinilor fără stăpân de pe domeniul public al municipiului Constanța
data
publicării
05.04.2023
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare modele de formulare
click pentru vizualizare fisa de date
click pentru vizualizare proiect de contract
click pentru vizualizare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Serviciul de asistență sanitar-veterinară la capturarea câinilor fără stăpân de pe domeniul public al municipiului Constanța
Cod CPV: 85200000-1-Servicii veterinare 

   
valoare
estimată

559.500,00 lei fără T.V.A.

condiții contract 

Serviciul de asistență sanitar-veterinară la capturarea câinilor fără stăpân de pe domeniul public al municipiului Constanța. Durata contractului: Durata va fi de 12 luni de la data intrării în vigoare a Contractului.Contractul intră în vigoare la data semnării de ambele părți și se poate modifica cu acordul părților prin act adițional. Termenul minim de valabilitate 60 zile (care va fi menționat în ofertă).Oferta va fi întocmită în conformitate cu toate cerințele caietului de sarcini nr.55596/20.03.2023 astfel încât informațiile din propunerea tehnică să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse în caietul de sarcini.

condiții participare  Cu respectarea prezentului anunț și a tuturor documentelor atașate Caietul de sarcini nr. 55596/20.03.2023, Fișa de date, Proiect de contract, Modele Formulare, atașate prezentului anunț
   
criterii de atribuire

„cel mai bun raport calitate-preț”

   
termen limită primire oferte

12.04.2023,  ora 11:00

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată să participe la procedura are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare referitoare la documentația de atribuire pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro
Transmiterea ofertelor: Ofertele vor fi transmise prin postă sau depuse direct, la adresa autorității contractante din Bd-ul Tomis nr. 51, camera 18 (Serviciul Management Documente), până la data de 12.04.2023, ora 11:00.

   
 
11. Anunț achizitie ”Servicii acordare credit bancar în valoare de maxim 51.400.587 EUR
data
publicării
29.03.2023
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare documentație servicii creditare bancară
click pentru descărcare anexe documentație

click pentru descărcare răspuns clarificări 1
click pentru descărcare anexe răspuns clarificări 1
click pentru descărcare răspuns clarificări 2
click pentru descărcare anexe răspuns clarificări 2
click pentru descărcare răspuns clarificări 3
click pentru descărcare răspuns clarificări 4
click pentru descărcare răspuns clarificări 5
click pentru descărcare răspuns clarificări 6
   
denumirea
achiziției

Servicii acordare credit bancar în valoare de maxim 51.400.587 EUR

Cod CPV: 66113000-5 Servicii de acordare de credit (Rev.2)

   
valoare
estimată

19.762.636,34 EUR (TVA-ul nu este aplicabil)

condiții contract 

In conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire.

condiții participare   

In conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire.

criterii de atribuire

„ prețul cel mai scăzut”

   
termen limită primire oferte

19.05.2023 ora 13:00

   
informații suplimentare

Ofertanții participanți la procedura trebuie sa depună oferte care să respecte cerințele documentației de atribuire. Solicitările de clarificări vor fi transmise în conformitate cu prevederile documentației de atribuire la adresa de email: achizitiipublice@primaria-constanta.ro, iar răspunsurile la solicitările de clarificări și informațiile suplimentare (după caz) vor fi publicate de autoritatea contractantă la adresa de internet: www.primaria-constanta.ro - ANUNȚURI ACHIZIȚII PUBLICE ȘI FINANȚĂRI NERAMBURSABILE 2023.

Data limita de primire a solicitărilor de clarificări: cu minimum 3 zile înainte de data depunerii ofertelor.

   
 
10. Anunț achizitie Furnizare răsaduri de flori
data
publicării
28.03.2023
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

   
denumirea
achiziției

Furnizare răsaduri de flori

Cod CPV: 03121100-6 – plante vii, bulbi, rădăcini, butași și altoaie

   
valoare
estimată

269.790 Lei fără TVA

condiții contract 

Oferta va fi întocmită în conformitate cu toate cerințele caietului de sarcini nr. 42654/02.03.2023 astfel încât informațiile din propunerea tehnică să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse.

condiții participare 

criterii de atribuire

„ prețul cel mai scăzut”

   
termen limită primire oferte

04.04.2023 ora 23:59 

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț și din caietul de sarcini atasat pe adresa de E-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2023), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).

   
 
9. Anunț achizitie Servicii veterinare cu medici veterinari de liberă practică
data
publicării
23.03.2023
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare fișa de date
click pentru descărcare proiect de contract
click pentru descărcare modele de formulare
click pentru descărcare anexă formular ofertă financiară

   
denumirea
achiziției

Servicii veterinare cu medici veterinari de liberă practică
Cod CPV: 85200000 - 1 – Servicii veterinare

   
valoare
estimată
1.153.638,66 lei fără T.V.A.
condiții contract 

Oferta va fi întocmită în conformitate cu toate cerințele caietului de sarcini nr.34866/21.02.2023 astfel încât informațiile din propunerea tehnică să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse în caietul de sarcini.

condiții participare 

criterii de atribuire

„cel mai bun raport calitate-preţ”

   
termen limită primire oferte 29.03.2023,  ora 11:00
   
informații suplimentare

Orice persoană interesată să participe la procedura are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare referitoare la documentația de atribuire pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro

Transmiterea ofertelor: Ofertele vor fi transmise prin postă sau depuse direct, la adresa autorității contractante din Bd-ul Tomis nr. 51, camera 18 (Serviciul Management Documente), pana la data de 29.03.2023, ora 11:00.

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2023), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).

   
 
8. Servicii necesare pentru organizarea evenimentului ”HELLO MAY!”
data
publicării
14.03.2023
documente răspuns clarificări 1

click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare fișa de date
click pentru descărcare proiect de contract
click pentru descărcare modele de formulare
click pentru descărcare anexa formular oferta financiară

   
denumirea
achiziției

Servicii necesare pentru organizarea evenimentului ”HELLO MAY!”

Cod CPV:
92312240-5 Servicii prestate de artiști (rev.2)
7
9952000-2 Servicii pentru evenimente. 

   
valoare
estimată

443.385 lei fără T.V.A.

condiții contract 

Oferta va fi întocmită în conformitate cu toate cerințele caietului de sarcini nr.43434/03.03.2023 astfel încât informațiile din propunerea tehnică să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse în caietul de sarcini.

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț și a tuturor documentelor atașate Caietul de sarcini nr.43434/03.03.2023, Fișa de date, Proiect de contract, Modele Formulare, atașate prezentului anunț.

criterii de atribuire

„cel mai bun raport calitate-preț”

   
termen limită primire oferte

21.03.2023,  ora 11:00

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată să participe la procedura are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare referitoare la documentația de atribuire pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro  .

Transmiterea ofertelor: Ofertele vor fi transmise prin postă sau depuse direct, la adresa autorității contractante din Bd-ul Tomis nr. 51, camera 18 (Serviciul Management Documente), pana la data de 21.03.2023, ora 11:00.

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2023), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).

   
 
7. ZILELE CONSTANȚEI 2023
data
publicării
10.03.2023
documente răspuns clarificări 3
răspuns clarificări 2
răspuns clarificări 1

click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare fișa de date
click pentru descărcare proiect de contract
click pentru descărcare modele de formulare
click pentru descărcare anexa formular oferta financiară

   
denumirea
achiziției

ZILELE CONSTANȚEI 2023

Cod CPV:
92312240-5 Servicii prestate de artiști (rev.2)
7
9952000-2 Servicii pentru evenimente. 

   
valoare
estimată

1.026.190 lei fără T.V.A.

condiții contract 

Oferta va fi întocmită în conformitate cu toate cerințele caietului de sarcini nr.34163/20.02.2023 astfel încât informațiile din propunerea tehnică să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse în caietul de sarcini.

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț și a tuturor documentelor atașate Caietul de sarcini nr.34163/20.02.2023, Fișa de date, Proiect de contract, Modele Formulare, atașate prezentului anunț.

criterii de atribuire

„cel mai bun raport calitate-preț”

   
termen limită primire oferte

20.03.2023,  ora 11:00 

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată să participe la procedura are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare referitoare la documentația de atribuire pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro  .

Transmiterea ofertelor: Ofertele vor fi transmise prin postă sau depuse direct, la adresa autorității contractante din Bd-ul Tomis nr. 51, camera 18 (Serviciul Management Documente), pana la data de 20.03.2023, ora 11:00.

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2023), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).

   
 
6. Anunț publicitate privind Achiziția de hrană uscată pentru câinii din Adăpostul pentru câini fără stăpân din Municipiul Constanța
data
publicării
24.02.2023
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

   
denumirea
achiziției

Hrană uscată pentru câinii din Adăpostul pentru câini fără stăpân din Municipiul Constanța
Cod CPV -15713000-9 - Hrană pentru animale de companie

   
valoare
estimată
224.673,60  lei fără TVA
condiții contract 

Conform anuntului atasat in sectiunea documente

condiții participare 

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea cerințelor din prezentul anunț și al caietului de sarcini atașat, pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro până la data de 01.03.2023.

 

criterii de atribuire

„prețul cel mai scăzut”

   
termen limită primire oferte

01.03.2023

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț și din caietul de sarcini atasat pe adresa de E-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2023), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).

   
 

5. Achizitia privind Serviciul de spălătorie autovehicule
data
publicării
16.02.2023
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

   
denumirea
achiziției

Denumire achiziție: Serviciul de spălătorie autovehicule

Cod CPV: 50112300 – Servicii de spălătorie a automobilelor și servicii similare

   
valoare
estimată
204.361,34 Lei fără TVA
condiții contract 

Oferta va fi întocmită în conformitate cu toate cerințele caietului de sarcini nr. 19523 din 31.01.2023 si anexele acestuia, astfel încât informațiile din propunerea tehnică să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse.

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunt si a caietului de sarcini nr. 19523 din 31.01.2023 si anexele acestuia.

Operatorul economic va trebui sa dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.

criterii de atribuire

„prețul cel mai scăzut”

   
termen limită primire oferte

21.02.2023 ora 23:59

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț și din caietul de sarcini atasat pe adresa de E-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro

   
 
4. Achizitia lucrărilor de reparații curte imobil aparținând Primăriei Municipiului Constanța situat pe str. Mihai Eminescu nr.20(Casa Căsătoriilor)
data
publicării
13.02.2023
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru vizualizare clarificări
   
denumirea
achiziției

Achiziția lucrărilor de reparații curte imobil aparținând Primăriei Municipiului Constanța situat pe str. Mihai Eminescu nr.20(Casa Căsătoriilor)
Cod CPV: 45453000 – Lucrări de reparații generale și de renovare.

   
valoare
estimată
887.359,11 lei fără TVA
condiții contract 

Oferta va fi întocmită în conformitate cu toate cerințele caietului de sarcini nr. 19661/01.02.2023 si anexa acestuia, astfel încât informațiile din propunerea tehnică să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse .

Durata contractului: 90 de zile de la semnarea acestuia de către ambele părți și înregistrarea acestuia la sediul beneficiarului.

Termenul minim de valabilitate 90 zile (care va fi mentionat in oferta).

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunt si a caietului de sarcini  nr. 19661/01.02.2023 si anexa acestuia.

Operatorul economic va trebui sa dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.

criterii de atribuire

„prețul cel mai scăzut”

   
termen limită primire oferte

15.02.2023 ora 23:59 

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț și din caietul de sarcini atasat pe adresa de E-mail: nicoleta.popa@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail:nicoleta.popa@primaria-constanta.ro. Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2023), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).

   
 
3. Achiziția serviciului de Toaletare și secționare arbori” din Municipiul Constanța
data
publicării
18.01.2023
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

   
denumirea
achiziției

Serviciul de “Toaletare și secționare arbori” din Municipiul Constanța

Cod CPV: 77211400-6 – Servicii de tăiere a arborilor.

   
valoare
estimată
270.113,63 lei fără TVA
condiții contract 

Oferta va fi întocmită în conformitate cu toate cerințele caietului de sarcini nr. 9960/17.01.2023 astfel încât informațiile din propunerea tehnică să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse.

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunt si a caietului de sarcini atașat.

Operatorul economic va trebui sa dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.

criterii de atribuire

„prețul cel mai scăzut”

   
termen limită primire oferte

20.01.2023, ora 23:59 

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț și din caietul de sarcini atasat pe adresa de E-mail: nicoleta.popa@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: nicoleta.popa@primaria-constanta.ro. Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2023), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).

   
 
2. Achiziția serviciului de elaborare documentaţii tehnico-economice - Etapa Studiu de fezabilitate și documentaţii pentru obţinerea avizelor/acordurilor pentru obiectivul mixt de investitii Desființare și construire împrejmuire Cimitir Central
data
publicării
12.01.2023
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

răspuns clarificări 1
răspuns clarificări 2
răspuns clarificări 3

   
denumirea
achiziției

Achiziția serviciului de elaborare documentaţii tehnico-economice - Etapa Studiu de fezabilitate și documentaţii pentru obţinerea avizelor/acordurilor pentru obiectivul mixt de investitii ”Desființare și construire împrejmuire Cimitir Central”

Cod  CPV: 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize

   
valoare
estimată
98.000,00 Lei fără TVA 
condiții contract 

Modalitatea de contractare a serviciilor se va realiza pe bază de contract, conform caiet de sarcini anexat.

condiții participare 

- cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 269279/28.12.2022;
- prezentarea certificatului constatator eliberat de O.N.R.C. care să probeze existența unei legături între obiectul achiziției și obiectul de activitate al operatorului economic.

Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele caietului de sarcini atașat, astfel încât specificațiile tehnice din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele și specificațiile din caietul de sarcini atașat.

Oferta va fi prezentată conform structurii din Cap. 14 Modul de întocmire și prezentare a ofertei tehnice si ofertei financiare din Caietul de sarcini nr. 269279/28.12.2022

criterii de atribuire

„prețul cel mai scăzut”

   
termen limită primire oferte

19.01.2023, ora 23:59

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț și a caietului de sarcini anexat pe adresa de e-mail: ionela.popa@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail ionela.popa@primaria-constanta.ro.

Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.

   
 
1. Anunț Achiziție : Serviciul de “Toaletare și secționare arbori” din Municipiul Constanța"
data
publicării
09.01.2023
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Serviciul de “Toaletare și secționare arbori” din Municipiul Constanța
Cod CPV: 77211400-6 – Servicii de tăiere a arborilor.

   
valoare
estimată
269.911,58 lei fără TVA
condiții contract  Conform caiet de sarcini nr.153/03.01.2023, atasat. 

Oferta va fi întocmită în conformitate cu toate cerințele caietului de sarcini nr. 153/03.01.2023 astfel încât informațiile din propunerea tehnică să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse.
Durata contractului de achiziție va fi de 2 luni. Termenul minim de valabilitate 90 zile (care va fi mentionat in oferta).

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunt si a caietului de sarcini atașat. Operatorul economic va trebui sa dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.

criterii de atribuire

„prețul cel mai scăzut”

   
termen limită primire oferte

12.01.2023 ora 23:59

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț și din caietul de sarcini atasat pe adresa de E-mail: nicoleta.popa@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail:nicoleta.popa@primaria-constanta.ro. Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2023), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).