De interes public

Consultarea pieței 2021

20. consultarea pieței în vederea determinarii valorii estimate a achiziției Implementarea de module informatice privind serviciile gestionate partajat de către autoritățile publice locale aferentă proiectului “Planificare Strategică Integrată și administrație publică eficientă la nivelul  Polului de Creștere Zona Metropolitană Constanța”, cod SIPOCA 849/ cod SMIS 135502

informații generale privind autoritatea contractantă Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini și anexe
   
obiectul consultării

Determinarea valorii estimate a achiziției Implementarea de module informatice privind serviciile gestionate partajat de către autoritățile publice locale aferentă proiectului “Planificare Strategică Integrată și administrație publică eficientă la nivelul  Polului de Creștere Zona Metropolitană Constanța”, cod SIPOCA 849/ cod SMIS 135502, conform caietului de sarcini nr. 206897/19.10.2021.

Cod CPV: 48000000-8 Pachete software şi sisteme informatice, 48612000-1 Sistem de gestiune a bazelor de date, 72230000-6 Servicii de dezvoltare de software personalizat, 48820000-2 Servere

descriere consultare Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze module informatice privind serviciile gestionate partajat de către autoritățile publice locale aferentă proiectului “Planificare Strategică Integrată și administrație publică eficientă la nivelul  Polului de Creștere Zona Metropolitană Constanța”, cod SIPOCA 849/ cod SMIS 135502, conform caietului de sarcini anexat in sectiunea documente. Oferta de pret pentru determinarea valorii estimate va fi completată în conformitate cu precizările de la cap. 12.5 din caietul de sarcini.
aspecte supuse consultării

Se solicită oferte de preț pentru achiziția ”Implementarea de module informatice privind serviciile gestionate partajat de către autoritățile publice locale aferentă proiectului “Planificare Strategică Integrată și administrație publică eficientă la nivelul  Polului de Creștere Zona Metropolitană Constanța”, cod SIPOCA 849/ cod SMIS 135502”, conform caietului de sarcini nr. 206897/19.10.2021 în vederea determinării valorii estimate.  

data afișării anunțului

20.10.2021 

dată limită transmitere propuneri  27.10.2021
data limită consultare 03.11.2021
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț în vederea determinării valorii estimate, conform caietului de sarcini, la următoarele adrese de e-mail: cristina.toma@primaria-constanta.ro și adriana.stamat@primaria-constanta.ro.

   
 

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

19. consultarea pieței în vederea determinarii valorii estimate pentru achiziția servicii pentru organizare evenimente culturale  „SUMMITUL TINERILOR, EDIȚIA 2021”

informații generale privind autoritatea contractantă Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare document
click pentru vizualizare anexe

obiectul consultării

Se vor solicita oferte de preț privind achiziția servicii de organizare evenimente cu respectarea Caietului de sarcini nr. 202082/12.10.2021 în vederea determinării valorii estimate .
COD CPV -  79950000-8 Servicii de organizare de expoziții, de târguri și de congrese.

descriere consultare

Primăria Municipiului Constanța intenționează sa achiziționeze servicii de organizare evenimente culturale  „SUMMITUL TINERILOR, EDIȚIA 2021”

aspecte supuse consultării

Se solicită ofertă de preț pentru achiziția servicii de organizare evenimente culturale, conform Caietului de sarcini nr.202082/12.10.2021 în vederea determinării valorii estimate. 

data afișării anunțului

14.10.2021 

dată limită transmitere propuneri  15.10.2021
data limită consultare 16.10.2021
   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț pe adresa de e-mail:evenimente@primaria-constanta.ro sau la sediul Primăriei Municipiului Constanța, bd. Tomis nr. 51 (Registratura).

   
 

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

18. Determinarea valorii estimate a achiziției  „Furnizare  și montaj stații de reîncărcare vehicule electrice"  în cadrul proiectului Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice ȋn Municipiul Constanţa

informații generale privind autoritatea contractantă Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente click pentru vizualizare anunț

obiectul consultării

Determinarea valorii estimate a  achiziției  „Furnizare  și montaj stații de reîncărcare vehicule electrice"  în cadrul proiectului Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice ȋn Municipiul Constanţa

Cod CPV: 31158100-9  – Încărcătoare de baterii

descriere consultare Conform anunțului atașat în secțiunea documente
data afișării anunțului

01.10.2021 

dată limită transmitere propuneri  07.10.2021
data limită consultare 11.10.2021 
   
informații suplimentare

Consultarea de piață se va desfășura doar în sistem electronic, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a achiziției „Furnizare  și montaj stații de reîncărcare vehicule electrice", la adresa de mail proiecte@primaria-constanta.ro. Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitație.ro.

   
 

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

17. Anunț de consultare privind determinarea valorii estimate pentru achiziția tonetelor tip pentru desfășurarea activității de comercializare obiecte de artizanat, sculptură, pictură sau alte obiecte de artă populară
informații generale privind autoritatea contractantă Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente click pentru vizualizare anunț

obiectul consultării

Îl constituie achiziția tonetelor tip pentru desfășurarea activității de comercializare obiecte de artizanat, sculptură, pictură sau alte obiecte de artă populară.

descriere consultare

Determinarea valorii estimate pentru achiziția tonetelor tip pentru desfășurarea activității de comercializare obiecte de artizanat, sculptură, pictură sau alte obiecte de artă populară. În acest sens municipiul Constanța intenționează să achiziționeze aceste tonete în vederea desfășurării unor activități economice cu caracter temporar în stațiunea 
Mamaia, având următoarele caracteristici:

- materialul utilizat la confecționarea acestora: lemn;
- dimensiunea: L/l= 2/2 m, h=2,85 m;
- deschidere rabatabilă pe fațada principală;
- ușă de acces pe lateral;
- forma acoperișului ”într-o apă”.

data afișării anunțului

21.09.2021 

dată limită transmitere propuneri  28.09.2021
data limită consultare 30.09.2021 
   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinarii valorii estimate cu respectarea caracteristicilor precizate mai sus la adresa de mail: agenti.economici@primaria-constanta.ro

   
 

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

16. Anunț de consultare privind determinarea valorii estimate a unui metru liniar de realizare arhivă fizică și digitală în cadrul proiectului “Smart CT”.
informații generale privind autoritatea contractantă Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente click pentru vizualizare anunț
etapele arhivării
obiectul consultării

Consultarea pieței privind determinarea valorii estimate a unui metru liniar de realizare arhivă fizică și digitală în cadrul proiectului “Smart CT”.

Cod CPV:
- 79995100-6 servicii de realizare arhivă fizică
- 72252000-6 servicii de realizare arhivă computerizată

descriere consultare Conform prezentului anunț atașat în secțiunea documente.
data afișării anunțului

17.09.2021 

dată limită transmitere propuneri  23.09.2021
data limită consultare 24.09.2021 
   
informații suplimentare

Consultarea de piață se va desfășura doar în sistem electronic, orice persoană/ organizație interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului.Ofertele, precum și alte informații se pot transmite la adresa de e-mail: mihaela.onofrei@primaria-constanta.ro.
Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www e-licitatie.ro.

   
 

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

15. Anunț de consultare a pieței privind determinarea valorii estimate a serviciului privind desemnarea unui coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrărilor gestionate de către Direcţia Dezvoltare şi Fonduri Europene

informații generale privind autoritatea contractantă Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
click pentru vizualizare documentație
obiectul consultării

Estimarea valorii pentru: achiziţia serviciului privind desemnarea unui coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrărilor gestionate de către Direcţia Dezvoltare şi Fonduri Europene.
71520000-9 – Servicii de supraveghere a lucrărilor

descriere consultare

Lista cu lucrările gestionate de către Direcţia Dezvoltare şi Fonduri Europene ale caror proiecte tehnice este prezentat in format electronic pe DVD se afla in lista nr 1.

modalitate desfășurare

Oferta de preț (TVA evidențiat distinct) în vederea determinării valorii estimate serviciului privind desemnarea unui coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrărilor gestionate de către Direcţia Dezvoltare şi Fonduri Europene.

data afișării anunțului

19.07.2021 

dată limită transmitere propuneri  26.07.2021  
data limită consultare 30.07.2021 
   
informații suplimentare

Consultarea se va desfășura în sistem electronic/e-mail, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului. Se poate transmite orice altă informație sau propunere considerată necesară cu privire la documentele puse la dispoziție de către autoritate contractantă. Ofertele, precum și alte informații se pot transmite la adresa de e-mail: investitii@primaria-constanta.ro

Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitatie.ro

   
 

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

14. Anunț de consultare a pieței privind determinarea valorii estimate a serviciului privind desemnarea unui coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrărilor gestionate de către Direcţia Dezvoltare şi Fonduri Europene

informații generale privind autoritatea contractantă Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente click pentru descărcare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
click pentru vizualizare documentație

obiectul consultării

Estimarea valorii pentru: achiziţia serviciului privind desemnarea unui coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrărilor gestionate de către Direcţia Dezvoltare şi Fonduri Europene.
71520000-9 – Servicii de supraveghere a lucrărilor

descriere consultare

Lista cu lucrările gestionate de către Direcţia Dezvoltare şi Fonduri Europene ale caror proiecte tehnice este prezentat in format electronic pe DVD se afla in lista nr 2.

modalitate desfășurare

Oferta de preț (TVA evidențiat distinct) în vederea determinării valorii estimate serviciului privind desemnarea unui coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrărilor gestionate de către Direcţia Dezvoltare şi Fonduri Europene.

data afișării anunțului

05.07.2021 

dată limită transmitere propuneri  12.07.2021  
data limită consultare 14.07.2021 
   
informații suplimentare

Consultarea se va desfășura în sistem electronic/e-mail, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului. Se poate transmite orice altă informație sau propunere considerată necesară cu privire la documentele puse la dispoziție de către autoritate contractantă.  Ofertele, precum și alte informații se pot transmite la adresa de e-mail: investitii@primaria-constanta.ro

Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitatie.ro

   
 

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

13. Anunț de consultare a pieței privind determinarea valorii estimate a serviciului privind desemnarea unui coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrărilor gestionate de către Direcţia Dezvoltare şi Fonduri Europene

informații generale privind autoritatea contractantă Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
click pentru vizualizare documentație

obiectul consultării

Estimarea valorii pentru: achiziţia serviciului privind desemnarea unui coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrărilor gestionate de către Direcţia Dezvoltare şi Fonduri Europene.
71520000-9 – Servicii de supraveghere a lucrărilor

descriere consultare

Lista cu lucrările gestionate de către Direcţia Dezvoltare şi Fonduri Europene ale caror proiecte tehnice este prezentat in format electronic pe DVD se afla in lista nr 1.

modalitate desfășurare

Oferta de preț (TVA evidențiat distinct) în vederea determinării valorii estimate serviciului privind desemnarea unui coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrărilor gestionate de către Direcţia Dezvoltare şi Fonduri Europene.

data afișării anunțului

05.07.2021 

dată limită transmitere propuneri  12.07.2021  
data limită consultare 14.07.2021 
   
informații suplimentare

Consultarea se va desfășura în sistem electronic/e-mail, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului. Se poate transmite orice altă informație sau propunere considerată necesară cu privire la documentele puse la dispoziție de către autoritate contractantă.  Ofertele, precum și alte informații se pot transmite la adresa de e-mail: investitii@primaria-constanta.ro

Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitatie.ro

   
 

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

12. Anunț de consultare a pieței privind Determinarea valorii estimate cu privire la achiziția de servicii pentru organizare evenimente „Spectacole estivale Constanta-2021"

informații generale privind autoritatea contractantă Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

   
documente click pentru descărcare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
   
obiectul consultării

Determinarea valorii estimate cu privire la achiziția de servicii pentru organizare evenimente „Spectacole estivale Constanta-2021".

descriere consultare

Achiziția serviciilor necesare pentru organizarea evenimentului în aer liber, în Parcarea de la Poarta 1, Constanța, 13-15 august 2021 (vineri, sâmbătă, duminică, între orele 17:00 - 23:00).

modalitate desfășurare

Se solicită ofertă de preț pentru achiziția servicii de organizare evenimente, conform Caietului de sarcini nr. 126722/28.06.2021 în vederea determinării valorii estimate.

data afișării anunțului

28.06.2021

dată limită transmitere propuneri  01.07.2021
data limită consultare 02.07.2021
   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț pe adresa de e-mail: evenimente@primaria-constanta.ro sau la sediul Primăriei Municipiului Constanța, bd. Tomis nr. 51 (Registratura).

   
 

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

11. Anunț de consultare a pieței privind determinarea valorii estimate a serviciului privind desemnarea unui coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrărilor gestionate de către Direcţia Dezvoltare şi Fonduri Europene

informații generale privind autoritatea contractantă Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente click pentru descărcare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
click pentru vizualizare documentație

obiectul consultării

Estimarea valorii pentru: achiziţia serviciului privind desemnarea unui coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrărilor gestionate de către Direcţia Dezvoltare şi Fonduri Europene.
71520000-9 – Servicii de supraveghere a lucrărilor

descriere consultare

Lista cu lucrările gestionate de către Direcţia Dezvoltare şi Fonduri Europene ale caror proiecte tehnice este prezentat in format electronic pe DVD se afla in lista nr 2.

modalitate desfășurare

Oferta de preț (TVA evidențiat distinct) în vederea determinării valorii estimate serviciului privind desemnarea unui coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrărilor gestionate de către Direcţia Dezvoltare şi Fonduri Europene.

data afișării anunțului

24.06.2021 

dată limită transmitere propuneri  01.07.2021  
data limită consultare 12.07.2021 
   
informații suplimentare

Consultarea se va desfășura în sistem electronic/e-mail, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului. Se poate transmite orice altă informație sau propunere considerată necesară cu privire la documentele puse la dispoziție de către autoritate contractantă.  Ofertele, precum și alte informații se pot transmite la adresa de e-mail: investitii@primaria-constanta.ro

Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitatie.ro

   
 

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

10. Anunț de consultare a pieței privind determinarea valorii estimate a serviciului privind desemnarea unui coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrărilor gestionate de către Direcţia Dezvoltare şi Fonduri Europene

informații generale privind autoritatea contractantă Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
click pentru vizualizare documentație

obiectul consultării

Estimarea valorii pentru: achiziţia serviciului privind desemnarea unui coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrărilor gestionate de către Direcţia Dezvoltare şi Fonduri Europene.
71520000-9 – Servicii de supraveghere a lucrărilor

descriere consultare

Lista cu lucrările gestionate de către Direcţia Dezvoltare şi Fonduri Europene ale caror proiecte tehnice este prezentat in format electronic pe DVD se afla in lista nr 1.

modalitate desfășurare

Oferta de preț (TVA evidențiat distinct) în vederea determinării valorii estimate serviciului privind desemnarea unui coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrărilor gestionate de către Direcţia Dezvoltare şi Fonduri Europene.

data afișării anunțului

24.06.2021 

dată limită transmitere propuneri  01.07.2021  
data limită consultare 12.07.2021 
   
informații suplimentare

Consultarea se va desfășura în sistem electronic/e-mail, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului. Se poate transmite orice altă informație sau propunere considerată necesară cu privire la documentele puse la dispoziție de către autoritate contractantă.  Ofertele, precum și alte informații se pot transmite la adresa de e-mail: investitii@primaria-constanta.ro

Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitatie.ro

   
 

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

9. Anunț de consultare a pieței privind determinarea valorii estimate a achiziției publice de „Amenajare și întreținere a zonelor verzi, prin aplicarea tehnologiilor specifice și achiziția de materiale necesare, amenajării acestora, pentru spațiile verzi care sunt/vor fi măsurate/cadastrate în Municipiul Constanța”

informații generale privind autoritatea contractantă Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare anexa
click pentru descărcare tabel operațiuni
obiectul consultării

Îl constituie determinarea valorii estimate pentru achiziția publică de  „Amenajare și întreținere a zonelor verzi prin aplicarea tehnologiilor specifice și achiziția de materiale necesare amenajării acestora, pentru spațiile verzi care sunt/vor fi măsurate/ cadastrate în Municipiul Constanța”.

Cod CPV:
Cod CPV 77310000-6 – Amenajare și întreținere spații verzi.
Cod CPV 43323000-3 – Echipament de irigare.
Cod CPV 45232120-9 – Lucrări de irigare.
Cod CPV 77311000-3 – Întreținere grădini decorative sau de recreere.
Cod CPV 77211400-6 – Servicii de tăiere a arborilor.

descriere consultare

Primăria municipiului Constanța intenționează să inițieze achiziția privind  „Amenajare și întreținere a zonelor verzi prin aplicarea tehnologiilor specifice și achiziția de materiale necesare amenajării acestora, pentru spațiile verzi care sunt/vor fi măsurate/ cadastrate în Municipiul Constanța” – acord cadru pe 4 ani, pentru fiecare zonă de lucru din Municipiul Constanța și stațiunea Mamaia.

Operațiunile și materialele necesare pentru care se solicită consultarea pieţei privind achiziția  „Amenajare și întreținere a zonelor verzi prin aplicarea tehnologiilor specifice și achiziția de materiale necesare amenajării acestora, pentru spațiile verzi care sunt/vor fi măsurate/ cadastrate în Municipiul Constanța” sunt prezentate în anexele 2 și 3,  părți componente la prezentul anunţ publicitar.

modalitate desfășurare

Conform anuntului prezent in sectiunea documente.

data afișării anunțului

07.06.2021 

dată limită transmitere propuneri  07.07.2021  
data limită consultare 23.07.2021 
   
informații suplimentare

Ofertanții interesați au posibilitatea de a transmite ofertele de preţ și propuneri tehnice în vederea îmbunătățirii descrierii tehnice conform anexei 1, 2, 3, la adresele de email:
servicii.publice@primaria-constanta.ro
secretariat.dgsp@primaria-constanta.ro

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488.171. Persoane de contact: BRĂDUCEANU IOAN, inspector la Serviciul Gestionare Spații Verzi.

   
 

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

8. Anunț de consultare a pieței privind determinarea valorii estimate pentru “Lucrări de reparații mobilier urban”

informații generale privind autoritatea contractantă Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare anexa 1
obiectul consultării

Determinarea valorii estimate pentru “Lucrări de reparații mobilier urban”

Cod CPV:  
45420000-7 – lucrări de tâmplărie și dulgherie;
45442100 – lucrări de vopsire;
45453000 – lucrări de reparatii generale si de renovare;

descriere consultare

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze “Lucrări de reparații mobilier urban”.

Achiziţia lucrărilor se impune în scopul realizării unui ambient plăcut al oraşului, pentru menţinerea imaginii Constanței, de municipiu curat si îngrijit, oraş turistic, port la Marea Neagră.

Beneficiul anticipat pe termen scurt îl constituie exploatarea în condiții de siguranță a mobilierului urban amplasat în municipiul Constanța.

Beneficiul anticipat pe termen lung îl constituie exploatarea în condiții de durată, care să faciliteze reducerea cheltuielilor datorată lucrărilor de întreținere corespunzătoare, fără a afecta siguranța în exploatare.

Beneficiile așteptate vizează și efectul pozitiv asupra utilizatorilor, siguranța și sănătatea populației, precum și menținerea unui mediu plăcut și curat, concluzionând cu îmbunătățirea condițiilor de viață ale localnicilor și a turiștilor.

Lucrările se vor realiza conform Listei de cantități din Anexa nr. 1.

modalitate desfășurare Se solicită propuneri de preț pe unitate de măsură pentru fiecare tip de operațiune /lucrare prevăzută în Anexa 1. Propunerea financiară va fi structurată astfel:

DENUMIRE LUCRARE/OPERATIUNE

UM

PREȚ PE UNITATE DE MĂSURĂ

Ofertanții interesați au posibilitatea de a transmite propunerile de preț la adresa de e-mail:

- cristina.grosu@primaria-constanta.ro

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241-488.175.

Persoană de contact: Cristina Grosu.  

 

data afișării anunțului

26.05.2021

dată limită transmitere propuneri  11.06.2021 
data limită consultare  14.06.2021 
informații suplimentare

Pot fi obținute la numărul de telefon 0241-488.175.

Persoană de contact: Cristina Grosu.  

   
   
 

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

7. Anunț de consultare a pieței Privind determinarea valorii estimate pentru “lucrări de reparații si întreținere locuri de joacă amplasate în municipiul constanța”
informații generale privind autoritatea contractantă Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
anexa 1 - componenta spatii de joaca
anexa 2 - panou
anexa 3 - grafic centralizator
anexa 4 -instructiuni de mentenanta
anexa 5 - GHID DE INTRETINERE REPARATII

obiectul consultării

Determinarea valorii estimate pentru “Lucrări de reparații si întreținere locuri de joacă amplasate în municipiul Constanța”

Cod CPV:  
50870000-4 – servicii de reparare și întreținere a echipamentului pentru terenurile de joacă
45420000-7 – lucrări de tâmplărie și dulgherie
45442100 – lucrări de vopsire  
45453000 – lucrări de reparatii generale si de renovare

descriere consultare

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze “Lucrări de reparații si întreținere locuri de joacă amplasate în municipiul Constanța”.

Echipamentele de joacă pentru copii și aparatele de fitness montate pe domeniul public al municipiului Constanța sunt supuse uzurii prin utilizarea curentă, ca urmare a acțiunii factorilor de mediu și totodată, pot fi deteriorate în urma utilizării necorespunzătoare sau unor acte de vandalism cu sau fără autori identificați. Pentru menținerea tuturor acestor echipamente în stare corespunzătoare de folosință, sunt necesare lucrări de reparații a deteriorărilor constatate și lucrări de întreținere. Aceste intervenții, urmăresc ca echipamentul de joacă și mobilierul urban amplasat în perimetrul spațiilor de joacă și al celorlalte spații de agrement să fie în totalitate funcțional, la parametrii optimi și să prezinte un aspect curat și îngrijit.

Lucrările se vor realiza conform Listei de cantități din Anexa nr. 1. 

modalitate desfășurare

Se solicită propuneri de preț pe unitate de măsură pentru fiecare tip de operațiune /lucrare prevăzută la pct. 4.3 și 4.4 din caietul de sarcini. De asemenea se solicita propunere de pret pentru operatiunile de verificare periodică prevăzute la pct. 4.5 din caietul de sarcini (anexa 4).
Propunerea financiară va fi structurată astfel:

DENUMIRE LUCRARE/OPERATIUNE

UM

PREȚ PE UNITATE DE MĂSURĂ

 

Ținând cont de componența fiecarei locații (anexele 1 și 3), se solicită propuneri privind stabilirea cantităților minime și maxime necesare pentru o perioadă de 12 luni. Precizăm că în baza acestei consultări, va fi structurată lista de cantități și va fi determinate valoarea estimată a achiziției.

Structura propunerii financiare va respecta lista de cantități anexate caietului de sarcini. Ofertanții interesați au posibilitatea de a transmite propunerile de preț la adresa de e-mail: cristina.grosu@primaria-constanta.ro

data afișării anunțului

21.05.2021

dată limită transmitere propuneri  31.05.2021 
data limită consultare  02.06.2021 
informații suplimentare

Pot fi obținute la numărul de telefon 0241-488.175. Persoană de contact: Cristina Grosu. 

   
   
 

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

6. Consultarea pietei privind privind determinarea valorii estimate pentru „Extindere sistem de irigat spații verzi în municipiul Constanța ”

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente   click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare cerințe minimale
     
obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate pentru „Extindere sistem de irigat spații verzi în municipiul Constanța”

Cod CPV:     43323000 - 3  –  Echipament de irigare
79930000 – 2 –  Servicii de proiectare specializată   
45232120 – 9 -   Lucrări de irigație
45232120 – 6 –  Lucrări de construcții de conducet de irigat 


   
descriere consultare  

Primăria municipiului Constanta intenționează să achiziționeze servicii de proiectare tehnică în vederea realizării obiectivului de investiții – extindere sistem irigat spații verzi în municipiul Constanța.

     
aspecte supuse consultării   Conform anunțului prezent în secțiunea documente.

data afișării anunțului   07.05.2021
dată limită transmitere propuneri
20.05.2021 
data limită consultare   27.05.2021 

   
modalitate desfășurare  

Ofertanții interesați au posibilitatea de a transmite ofertele de preţ și propuneri tehnice în vederea îmbunătățirii descrierii tehnice conform cerintelor minimale anexă a anunțului de consultare a pieșei  la adresele de e.mail:

-servicii.publice@primaria-constanta.ro;
-secretariat.dgsp@primaria-constanta.ro

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488.171. Persoane de contact
CARACOTI CRISTINA, Inspector la Serviciul Gestionare Spații Verzi.
BRĂDUCEANU IOAN, inspector la Serviciul Gestionare Spații Verzi.

     


5. Consultarea pietei privind privind determinarea valorii estimate pentru achiziția serviciilor de „Asistență tehnică privind elaborarea Regulamentului amenajării și întreținerii spațiilor verzi de interes public din municipiul Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente   click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
click pentru vizualizare formular propunere financiară
     
obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate pentru achiziția serviciilor de „Asistență tehnică privind elaborarea Regulamentului amenajării și întreținerii spațiilor verzi de interes public din municipiul Constanța

Cod CPV:   
71420000-8 - Servicii de arhitectură peisagistică
71421000-5 - Servicii de amenajare peisagistică
45112700-2 - Lucrări de arhitectură peisagistică
77300000-3 - Servicii pentru horticultură
77340000-5 - Elagaj de arbori şi tunderea gardurilor vii
77341000-2 - Elagaj de arbori
90721100-8 - Servicii de protecţie a peisajului
71241000-9 - Studii fezabilitate, servicii consultanță, analize


   
descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze servicii de asistență tehnică cu privire la întocmirea Regulamentului amenajării și întreținerii spațiilor verzi de interes public din municipiul Constanța, cuprinzând considerente privind amenajarea spațiilor verzi sau a terenurilor cu potențial de transformare în spații verzi, normele tehnice de întreținere a spațiilor verzi și a vegetației aferente acestora, inclusiv a arborilor izolați sau a celor situați în aliniamentele stradale, perdele verzi de protecție, recomandări aplicabile terenurilor libere, virane, degradate, destructurate, lipsite de calitățile unor spații verzi urbane sau peri-urbane, precum și măsuri cu privire la modalitățile de întreținere tratate în mod diferențiat, în funcție de tipologia spațiilor verzi sau a terenurilor cu potențial de transformare în spații verzi, respectiv a vegetației aferente acestora.

Prezentul anunț se adresează exclusiv acelor potențiali ofertanți cu experiență în elaborarea de ghiduri/ recomandări/ îndrumare/ norme tehnice și/sau legislative în domeniul amenajării și întreținerii spațiilor verzi și a vegetației aferente acestora, regulamente similare pentru autoritățile locale/ centrale și/sau instituțiile aflate în subordinea consiliilor locale/Consiliului General al Capitalei sau deconcentrate, elaborarea de cereri de finanțare și proiecte tehnice/ documentații specifice sectorului horticol/ silvic/ peisagistic/ de reconversie ș.a.a. contractate și/ sau evaluate conform de către autorități de management/ organisme financiar-bancare/ UAT-uri, care au în componența colectivului de elaborare specialiști din domeniul horticol/ silvic/ ingineriei mediului, cu specializare în peisagistică și arboricultură/ arboricultură urbană, în conformitate cu exigențele Caietului de Sarcini nr. 61640 / 30.03.2021 anexat prezentului anunț.        

     
aspecte supuse consultării   Conform anunțului prezent în secțiunea documente.

data afișării anunțului   23.04.2021
dată limită transmitere propuneri
05.05.2021 
data limită consultare   07.05.2021 

   
modalitate desfășurare  

Ofertanții interesați au posibilitatea de a transmite ofertele de preț la adresele de e-mail:
- servicii.publice@primaria-constanta.ro;
- secretariat.dgsp@primaria-constanta.ro;

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241-488171.

Persoana de contact: ing.peis. WENDY LAURA CÎNȚA

     

4. Consultarea pietei privind privind determinarea valorii estimate pentru achiziția serviciilor de „Asistență tehnică privind elaborarea Regulamentului amenajării și întreținerii spațiilor verzi de interes public din municipiul Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente   click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
click pentru vizualizare formular propunere financiară
     
obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate pentru achiziția serviciilor de „Asistență tehnică privind elaborarea Regulamentului amenajării și întreținerii spațiilor verzi de interes public din municipiul Constanța

Cod CPV:   
71420000-8 - Servicii de arhitectură peisagistică
71421000-5 - Servicii de amenajare peisagistică
45112700-2 - Lucrări de arhitectură peisagistică
77300000-3 - Servicii pentru horticultură
77340000-5 - Elagaj de arbori şi tunderea gardurilor vii
77341000-2 - Elagaj de arbori
90721100-8 - Servicii de protecţie a peisajului
71241000-9 - Studii fezabilitate, servicii consultanță, analize


   
descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze servicii de asistență tehnică cu privire la întocmirea Regulamentului amenajării și întreținerii spațiilor verzi de interes public din municipiul Constanța, cuprinzând considerente privind amenajarea spațiilor verzi sau a terenurilor cu potențial de transformare în spații verzi, normele tehnice de întreținere a spațiilor verzi și a vegetației aferente acestora, inclusiv a arborilor izolați sau a celor situați în aliniamentele stradale, perdele verzi de protecție, recomandări aplicabile terenurilor libere, virane, degradate, destructurate, lipsite de calitățile unor spații verzi urbane sau peri-urbane, precum și măsuri cu privire la modalitățile de întreținere tratate în mod diferențiat, în funcție de tipologia spațiilor verzi sau a terenurilor cu potențial de transformare în spații verzi, respectiv a vegetației aferente acestora.

Prezentul anunț se adresează exclusiv acelor potențiali ofertanți cu experiență în elaborarea de ghiduri/ recomandări/ îndrumare/ norme tehnice și/sau legislative în domeniul amenajării și întreținerii spațiilor verzi și a vegetației aferente acestora, regulamente similare pentru autoritățile locale/ centrale și/sau instituțiile aflate în subordinea consiliilor locale/Consiliului General al Capitalei sau deconcentrate, elaborarea de cereri de finanțare și proiecte tehnice/ documentații specifice sectorului horticol/ silvic/ peisagistic/ de reconversie ș.a.a. contractate și/ sau evaluate conform de către autorități de management/ organisme financiar-bancare/ UAT-uri, care au în componența colectivului de elaborare specialiști din domeniul horticol/ silvic/ ingineriei mediului, cu specializare în peisagistică și arboricultură/ arboricultură urbană, în conformitate cu exigențele Caietului de Sarcini nr. 61640 / 30.03.2021 anexat prezentului anunț.        

     
aspecte supuse consultării   Conform anunțului prezent în secțiunea documente.

data afișării anunțului   13.04.2021
dată limită transmitere propuneri
20.04.2021 
data limită consultare   23.04.2021 

   
modalitate desfășurare  

Ofertanții interesați au posibilitatea de a transmite ofertele de preț la adresele de e-mail:
- servicii.publice@primaria-constanta.ro;
- secretariat.dgsp@primaria-constanta.ro;

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241-488.171.

Persoana de contact: ing.peis. WENDY LAURA CÎNȚA

     

3. Consultarea pietei privind achiziţionarea serviciului de elaborare a documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivului de investiţii: „Reamenajarea spațiului public din zona Parcului Gării” – etapa DALI, inclusiv documentaţii pentru obţinere avize, expertiză tehnică, studii de teren

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente   click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
click pentru vizualizare anexă caiet de sarcini
click pentru vizualizare tema de proiectare
     
obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate pentru proiectarea, pe faze, a documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiție „Reamenajarea spațiului public din zona Parcului Gării – etapa DALI”, incluzând studiile de specialitate solicitate în funcție de specificul investiției.

Cod CPV:   
71420000-8 - Servicii de arhitectură peisagistică
71400000-2 - Servicii de urbanism şi de arhitectură peisagistică                  71421000-5 - Servicii de amenajare peisagistică
90721100-8 - Servicii de protecţie a peisajului
71241000-9 - Studii fezabilitate, servicii consultanță, analize


   
descriere consultare   Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze servicii pentru proiectarea, pe faze, a documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiție „Reamenajarea spațiului public din zona Parcului Gării – etapa DALI” (SF, expertiză tehnică, PT, DTAC, AVIZE, etc. (actualizare indicatori tehnico-economici) cf. prevederilor H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, incluzând studiile de specialitate solicitate în funcție de specificul investiției, conform Temei de Proiectare nr. 195288 / 21.12.2020 și Caietului de Sarcini nr. 49343 / 12.03.2021 anexate prezentului anunț.
     
aspecte supuse consultării   Conform anunțului prezent în secțiunea documente.

data afișării anunțului   19.03.2021
dată limită transmitere propuneri
26.03.2021 
data limită consultare   31.03.2021 

   
modalitate desfășurare  

Ofertanții interesați au posibilitatea de a transmite ofertele de preţ și propuneri tehnice în vederea îmbunătățirii cerințelor beneficiarului la adresele de e-mail:  servicii.publice@primaria-constanta.rosecretariat.dgsp@primaria-constanta.ro;

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241-488.171.

Persoane de contact: WENDY LAURA CÎNȚA

     

2. Consultarea pietei privind determinarea valorii estimate pentru achiziţia publică ,,Toalete modulare racordate la rețele de utilități publice în Municipiul Constanța,,

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente   click pentru vizualizare anunț
     
obiectul consultării  

Obiectul consultării este determinarea valorii estimate pentru achiziția de toalete modulare racordabile, amplasarea și conectarea la rețelele de utilități (apă curentă, canalizare  și energie electrică).  

Cod CPV:   
45215500-2 toalete publice 


   
descriere consultare   Conform anunțului prezent în secțiunea documente.
     
aspecte supuse consultării   Conform anunțului prezent în secțiunea documente.

data afișării anunțului   24.02.2021
dată limită transmitere propuneri
05.03.2021 ora 16,00
data limită consultare   12.03.2021 ora 16,00

   
modalitate desfășurare  

Orice operator economic interesat are posibilitatea de a transmite propuneri privind condițiile tehnice, oferte de preț, etc., în vederea elaborării caietului de sarcini și a estimării valorice.     

Ofertele pot fi depuse prin e-mail: secretariat.dgsp@primaria-constanta.ro, servicii.publice@primaria-constanta.ro, prin poștă pe adresa Direcției Gestionare Servicii Publice din str. Ștefan Mihăileanu nr. 10, Constanța sau prin fax la nr. 0241488168. 

     


1. Consultare pietei privind determinarea valorii estimate pentru Achiziția serviciilor de consultanță privind elaborarea și/sau definitivarea caietului de sarcini și asistență tehnică în elaborarea răspunsului la posibilele solicitări de clarificări cu privire la cerințele acestora, în vederea acordului-cadru având ca obiect întreținerea spațiilor verzi măsurate/cadastrate, inventariate în domeniul public/privat al Municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente   click pentru vizualizare anunț
     
obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate pentru „Achiziția serviciilor de consultanță privind elaborarea și/sau definitivarea caietului de sarcini sarcini și asistență tehnică în elaborarea răspunsului la posibilele solicitări de clarificări cu privire la cerințele acestora, în vederea atribuirii acordului-cadru având ca obiect întreținerea spațiilor verzi măsurate/cadastrate, inventariate în domeniul public/privat al Municipiului Constanța

Cod CPV:   
71241000 – Studii fezabilitate, servicii consultanță, analize
71600000-4 – Servicii de testare, analiză și consultanță tehnică


   
descriere consultare   Conform anunțului prezent în secțiunea documente.
     
aspecte supuse consultării   Conform anunțului prezent în secțiunea documente.

data afișării anunțului   05.02.2021
dată limită transmitere propuneri
21.02.2021
data limită consultare   26.02.2021

   
modalitate desfășurare  

Ofertanții interesați au posibilitatea de a transmite ofertele de preț la adresele de e-mail:
- servicii.publice@primaria-constanta.ro;
- secretariat.dgsp@primaria-constanta.ro;

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241-488.171.Persoane de contact: WENDY LAURA CÎNȚA / IOAN BRĂDUCEANU