De interes public

Consultarea pieței 2021

2. Consultarea pietei privind determinarea valorii estimate pentru achiziţia publică ,,Toalete modulare racordate la rețele de utilități publice în Municipiul Constanța,,

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente   click pentru vizualizare anunț
     
obiectul consultării  

Obiectul consultării este determinarea valorii estimate pentru achiziția de toalete modulare racordabile, amplasarea și conectarea la rețelele de utilități (apă curentă, canalizare  și energie electrică).  

Cod CPV:   
45215500-2 toalete publice 


   
descriere consultare   Conform anunțului prezent în secțiunea documente.
     
aspecte supuse consultării   Conform anunțului prezent în secțiunea documente.

data afișării anunțului   24.02.2021
dată limită transmitere propuneri
05.03.2021 ora 16,00
data limită consultare   12.03.2021 ora 16,00

   
modalitate desfășurare  

Orice operator economic interesat are posibilitatea de a transmite propuneri privind condițiile tehnice, oferte de preț, etc., în vederea elaborării caietului de sarcini și a estimării valorice.     

Ofertele pot fi depuse prin e-mail: secretariat.dgsp@primaria-constanta.ro, servicii.publice@primaria-constanta.ro, prin poștă pe adresa Direcției Gestionare Servicii Publice din str. Ștefan Mihăileanu nr. 10, Constanța sau prin fax la nr. 0241488168. 

     


1. Consultare pietei privind determinarea valorii estimate pentru Achiziția serviciilor de consultanță privind elaborarea și/sau definitivarea caietului de sarcini și asistență tehnică în elaborarea răspunsului la posibilele solicitări de clarificări cu privire la cerințele acestora, în vederea acordului-cadru având ca obiect întreținerea spațiilor verzi măsurate/cadastrate, inventariate în domeniul public/privat al Municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente   click pentru vizualizare anunț
     
obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate pentru „Achiziția serviciilor de consultanță privind elaborarea și/sau definitivarea caietului de sarcini sarcini și asistență tehnică în elaborarea răspunsului la posibilele solicitări de clarificări cu privire la cerințele acestora, în vederea atribuirii acordului-cadru având ca obiect întreținerea spațiilor verzi măsurate/cadastrate, inventariate în domeniul public/privat al Municipiului Constanța

Cod CPV:   
71241000 – Studii fezabilitate, servicii consultanță, analize
71600000-4 – Servicii de testare, analiză și consultanță tehnică


   
descriere consultare   Conform anunțului prezent în secțiunea documente.
     
aspecte supuse consultării   Conform anunțului prezent în secțiunea documente.

data afișării anunțului   05.02.2021
dată limită transmitere propuneri
21.02.2021
data limită consultare   26.02.2021

   
modalitate desfășurare  

Ofertanții interesați au posibilitatea de a transmite ofertele de preț la adresele de e-mail:
- servicii.publice@primaria-constanta.ro;
- secretariat.dgsp@primaria-constanta.ro;

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241-488.171.Persoane de contact: WENDY LAURA CÎNȚA / IOAN BRĂDUCEANU