Despre instituție

Sediile Primăriei


Adresele sediilor Primărie:

1Sediul Central, adresa: bd. Tomis nr. 51,  Tel. 0241 4881002Centrul de Informare Cetateni, cu sediul in incinta City Park Mall (aripa noua), etaj 1, 
     bd. Alexandru Lapusneanu nr.116 C
În cadrul Centrului de Informare pentru Cetățeni funcționează un birou de relații cu publicul unde se primesc solicitări legate de activitatea urmatoarelor direcții/ servicii:
- Directia Generala Urbanism si Patrimoniu, Tel.0241 485524
- Serviciul Autorizare Activitati Economice, Tel. 0241 485565
- Directia Financiară,  Tel. 0241 485565
- Directia Generală Gestionare Servicii Publice, Tel. 0241 485523
- Directia Generala Politia Locala, Directia Logistică, Direcția Dezvoltare și Fonduri Europene, Consiliul Local Constanta, Tel. 0241 485527


3Sediul Str. Amzacea nr. 13
Aici functioneaza următoarele departamente:
- Directia Generala Politia Locala, Tel. 0241 484200
- Serviciul Logistic Asociatii de Propietari si Unitati de Invatamant Preuniversitar  Tel. 0241 484207

4
. Sediul Str. Stefan Mihaileanu nr. 10 Aici functioneaza  Directia Servicii Publice Tel. 0241 488176, 0241 488180


5. Sediul Str. Mihai Eminescu nr. 20


Aici functioneaza Serviciul Stare Civila Tel. 0241 485193


6
Sediul Cuza Voda nr. 27  
Aici functioneaza urmatoarele departamente:
- Directia Organizare Evenimente  - Tel. 0241 485892
- Serviciul Administrativ, Tehnico-Economic - Tel. 0241 488474;  0241 485804;  0241 485806;  0241 485807

7. Sediul George Enescu nr. 4

Aici funcționează următoarele departamente :
- Serviciul Autorizare Activități Economice - Tel. 0724085337
- Compartiment Registru Agricol - Tel.  0786765669, 0786786921
- Compartimentul Publicitate - Tel.  0799606132