Despre instituție

Proiecte cu finanţare europeană

I. PROIECTE AFLATE ÎN ETAPA DE EVALUARE

1. INSTALAREA DE NOI CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE SOLARE

Sursa de finanțare

Fondul pentru Modernizare

Beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

 

Valoarea totală a proiectului 

 

30.374.817,00 lei fără TVA

Obiectiv
general

Obiectivul general urmărit este producția majorată a energiei electrice din surse regenerabile, prin instalarea unei noi capacități de producere a energiei din surse regenerabile, în municipiul Constanța, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul FM, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei.

Data depunerii cererii de finanțare  07.12.2023
   

2. TRANSFORM WASTE: ZERO WASTE PROJECT FOR A SUSTAINABLE FUTURE

Sursa de finanțare

Programul INTERREG NEXT BAZINUL MĂRII NEGRE

Beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța, alături de entităţi din Turcia și Georgia 

 

Valoarea totală a proiectului 

 

1.345.632,00 euro

Obiectiv
general

Obiectivul general al acestui proiect constă în dezvoltarea unui sistem prin intermediul căruia se urmăreşte creşterea gradului de conștientizare privind dezvoltarea durabilă a mediului prin reducerea/ reutilizarea/reciclarea deșeurilor de plastic din țările partenere, precum şi prin utilizarea eficientă a resurselor naturale, prevenind sau minimizând generarea deșeurilor.

Data depunerii cererii de finanțare  04.07.2023
   

3. ACTING TOGETHER FOR GREENER CITIES, ACRONIM GREENCITIES

Sursa de finanțare

Programul INTERREG NEXT BAZINUL MĂRII NEGRE

Beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța, alături de entităţi din Turcia, Grecia și Georgia 

 

Valoarea totală a proiectului 

 

1.572.482,70 euro

Obiectiv
general

Obiectivul general al acestui proiect constă în amenajarea zonei ”verzi” a scuarului amplasat în intersecția străzilor Ștefăniță Vodă și Tulcei, în scopul îmbunătățirii calităţii mediului prin reducerea tuturor formelor de poluare.

Data depunerii cererii de finanțare  04.07.2023
   

4. GREEN RENOVATION AND ENVIRONMENTAL ENHACEMENT IN NATURE: BALCHIK AND CONSTANTA, ACRONIM GREENBC

Sursa de finanțare

Programul INTERREG VI-A ROMÂNIA-BULGARIA

Beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța în parteneriat cu Municipalitatea Balchik, Bulgaria (lider)

 

Valoarea totală a proiectului 

 

3.385.851,50 euro

Obiectiv
general

Obiectivul general al acestui proiect constă în îmbunătățirea mediului urban în zona Compozitori, prin realizarea unui parc.

Data depunerii cererii de finanțare  11.09.2023
   

II. PROIECTE AFLATE ÎN ETAPA DE PRECONTRACTARE/CONTRACTARE

III. PROIECTE AFLATE ÎN IMPLEMENTARE

1. REDUCEREA RISCULUI DE INFECȚII NOSOCOMIALE ÎN SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE, CONSTANȚA

Sursa de finanțare

Planul Național de Redresare și Reziliență  - Componenta 12 – Sănătate, Investiția specifică I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale.

Beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

Contract de finanțare  884/18/NOSO/23.11.2023
 

Valoarea totală a proiectului 

 

8.552.595,45 lei cu TVA din care valoare eligibilă 8.552.595,45 lei cu TVA

Obiectiv
general

Dezvoltarea capacității Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța de a proteja sănătatea pacienților în contextul infecțiilor nosocomiale, prin realizarea de investiții în echipamente sanitare specifice.

Perioada de implementare  23.11.2023-02.05.2024

2. POLICLINICA MUNICIPALĂ, SPECIALIZAREA CARDIOLOGIE ȘI ONCOLOGIE, CONSTANȚA- SPITAL NOU

sursa de finanțare

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 12– Sănătate, Investiția I2.1 – Infrastructură spitalicească publică nouă;

beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

contract finanțare 79561/21.04.2023
 

valoarea totală a proiectului 

 

606.791.778,59 lei cu TVA

obiectiv
general
Construirea unei clădiri cu destinația spital având 2 specializări, oncologie şi cardiologie. Unitatea medicală va fi dotată cu aparatură de înaltă performanță şi va avea două funcționalități pentru fiecare specialitate medicală, ambulatoriu cu paturi de zi (40 paturi) şi spitalizare continuă, inclusiv ATI (64 paturi).
perioada de implementare   21.04.2023 – 20.01.2025
   

3. CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI LICEUL TEORETIC ,,GEORGE CĂLINESCU”,  CONSTANȚA

sursa de finanțare

Planul Național de Redresare și Reziliență, Apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice. 

beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

contract finanțare  22039/22.02.2023
 

valoarea totală a proiectului 

 

 8.111.473,45 lei cu TVA respectiv 6.816.364,24 lei fară TVA

   
obiectiv
general

Implementarea unui set integrat de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirii, scăderii nivelului de gaze cu efect de seră şi alinierii la standardele și cerințele de performanță energetică europene.

   
Perioada de implementare 

03.03.2023-02.09.2024

   

4. CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 ,,MIHAIL KOICIU”, CONSTANȚA

sursa de finanțare

Planul Național de Redresare și Reziliență, Apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice. 

beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

contract finanțare  22050/22.02.2023
 

valoarea totală a proiectului 

 

2.791.202,61 cu TVA respectiv 2.345.548,41 lei fară TVA

   
obiectiv
general

Implementarea unui set integrat de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirii, scăderii nivelului de gaze cu efect de seră şi alinierii la standardele și cerințele de performanță energetică europene.

   
Perioada de implementare 

03.03.2023-02.09.2024

   

5. CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 22 ,,I.C. BRĂTIANU”, CONSTANȚA

sursa de finanțare

Planul Național de Redresare și Reziliență, Apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetic moderată sau aprofundată a clădirilor publice 

beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

contract finanțare 22073/22.02.2023
 

valoarea totală a proiectului 

 

6.536.605,23 lei cu TVA respectiv 5.492.945,57 lei fără TVA

   
obiectiv
general

Implementarea unui set integrat de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirii, scăderii nivelului de gaze cu efect de seră şi alinierii la standardele și cerințele de performanță energetică europene.

   
Perioada de implementare 

03.03.2023-02.09.2024

   

6. CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 36 ,,COMANDOR DIMITRIE STIUBEI”, CONSTANȚA

sursa de finanțare

Planul Național de Redresare și Reziliență, Apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice. 

beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

contract finanțare 22076/22.02.2023
 

valoarea totală a proiectului 

 

5.807.165,44 lei cu TVA respectiv 4.879.970,96 lei fără TVA

   
obiectiv
general

Implementarea unui set integrat de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirilor şi alinierii la standardele și cerințele de performanță energetică europene.

   
Perioada de implementare 

03.03.2023-02.09.2024

   

7. CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6, CONSTANȚA

sursa de finanțare

Planul Național de Redresare și Reziliență, Apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice. 

beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

contract finanțare 22091/22.02.2023
 

valoarea totală a proiectului 

 

8.740.389,72 lei cu TVA respectiv 7.344.865,35 lei fără TVA

   
obiectiv
general

Implementarea unui set integrat de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirii şi alinierii la standardele și cerințele de performanță energetică europene.

   
Perioada de implementare 

03.03.2023-02.09.2024

   

8. CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 33 „ANGHEL SALIGNY",  CONSTANȚA

sursa de finanțare

Planul Național de Redresare și Reziliență, Apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice. 

beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

contract finanțare  10733/26.01.2023
 

valoarea totală a proiectului 

 

6.008.212,45 lei cu TVA respectiv 5.048.918,03 lei fară TVA

   
obiectiv
general

Implementarea unui set integrat de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirii, scăderii nivelului de gaze cu efect de seră şi alinierii la standardele și cerințele de performanță energetică europene.

   
Perioada de implementare 

09.02.2023-08.08.2024

   

9. CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI LICEUL TEORETIC ”LUCIAN BLAGA”, CONSTANȚA

sursa de finanțare

Planul Național de Redresare și Reziliență, Apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice. 

beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

contract de finanțare  10747/26.01.2023
 

valoarea totală a proiectului 

 

20.375.340,82 lei cu TVA respectiv 17.122.135,14 lei fară TVA

obiectiv
general

Implementarea unui set integrat de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirii, scăderii nivelului de gaze cu efect de seră şi alinierii la standardele și cerințele de performanță energetică europene.

   
perioada de implementare

09.02.2023-08.08.2024

   

10. CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI LICEUL TEHNOLOGIC ,,DIMITRIE LEONIDA”, CONSTANŢA- CORP LICEU

sursa de finanțare

Planul Național de Redresare și Reziliență, Apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetic moderată sau aprofundată a clădirilor publice.

beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

 contract de finanțare  10736/26.01.2023
 

valoarea totală a proiectului 

 

10.379.696,08 lei cu TVA respectiv 8.722.433,68 lei fără TVA

obiectiv
general

Implementarea unui set integrat de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirii, scăderii nivelului de gaze cu efect de seră şi alinierii la standardele și cerințele de performanță energetică europene.

   
perioada de implementare 

09.02.2023-08.08.2024

   

11. CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI LICEUL TEHNOLOGIC TOMIS, CONSTANȚA – CORP CANTINĂ ȘI CORP ATELIERE

sursa de finanțare

Planul Național de Redresare și Reziliență, Apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice. 

beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

contract de finanțare  139129/08.12.2022
 

valoarea totală a proiectului 

 

4.889.449,13 lei cu TVA respectiv 4.108.780,78 lei fără TVA

obiectiv
general

Implementarea unui set integrat de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirilor şi alinierii la standardele și cerințele de performanță energetică europene.

   
perioada de implementare

03.01.2023-02.01.2026

   

12. CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 53, CONSTANȚA

sursa de finanțare

Planul Național de Redresare și Reziliență, Apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.

beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

contract de finanțare  138193/07.12.2022
 

valoarea totală a proiectului 

 

7.387.188,72 lei cu TVA respectiv 6.207.721,61 lei fără TVA

obiectiv
general

Implementarea unui set integrat de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirii şi alinierii la standardele și cerințele de performanță energetică europene.

   
perioada de implementare 

03.01.2023-02.01.2026

   

13. CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 45, CONSTANȚA

sursa de finanțare

Planul Național de Redresare și Reziliență, Apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice. 

beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

contract de finanțare  139094/08.12.2022
 

valoarea totală a proiectului 

 

2.163.129,88 lei cu TVA respectiv 1.817.756,20 lei fără TVA

obiectiv
general

Implementarea unui set integrat de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirii şi alinierii la standardele și cerințele de performanță energetică europene.

   
perioada de implementare 

03.01.2023-02.01.2026

   

14. REABILITARE CLĂDIRE COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI EMINESCU, CONSTANȚA

sursa de finanțare

Planul Național de Redresare și Reziliență, Apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, Componenta 5 – Valul renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice.

beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

contract de finanțare  131752/22.11.2022
 

valoarea totală a proiectului 

 

23.573.464,44 lei cu TVA respectiv 19.809.633,98 lei fără TVA

obiectiv
general

Creșterea eficienţei energetice prin implementarea unui set integrat de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirii, scăderii nivelului de gaze cu efect de seră şi alinierii la standardele și cerințele de performanță energetică europene.

   
perioada de implementare

12.12.2022-11.12.2025

   

15. CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 23, CONSTANȚA

sursa de finanțare

Planul  Național de Redresare și Reziliență, Apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, Componenta 5 – Valul renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice.

beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

contract de finanțare  131004/21.11.2022
 

valoarea totală a proiectului 

 

12.620.971,85 lei cu TVA respectiv 10.605.858,70 lei fără TVA

obiectiv
general

Implementarea unui set integrat de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirii, scăderii nivelului de gaze cu efect de seră şi alinierii la standardele și cerințele de performanță energetică europene.

   
perioada de implementare

12.12.2022-11.12.2025

   

16. REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUNGIT ,,LUMEA COPIILOR”, CONSTANŢA

sursa de finanțare

Planul Național de Redresare și Reziliență, Apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice. 

beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

contract finanțare  125119/07.11.2022
 

valoarea totală a proiectului 

 

2.405.651,62 lei cu TVA respectiv 2.021.555,98 lei fără TVA

obiectiv
general

Creșterea eficienței energetice a clădirii, prin implementarea unui set integrat de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirii şi alinierii la standardele și cerințele de performanță energetică europene.

   

perioada de implementare 

09.12.2022-08.12.2025

   

17. REABILITARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 ,,REMUS OPREANU”, CONSTANȚA

sursa de finanțare

Planul Național de Redresare și Reziliență, Apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice. 

beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

contract finanțare  126984/10.11.2022
 

valoarea totală a proiectului 

 

5.892.223,80 lei cu TVA respectiv 4.951.448,57 lei fără TVA

obiectiv
general

Creșterea eficienței energetice a clădirii, prin implementarea unui set integrat de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirii şi alinierii la standardele și cerințele de performanță energetică europene.

   

perioada de implementare

09.12.2022-08.12.2025

   

18. CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24 „ION JALEA", CONSTANȚA

sursa de finanțare

Planul Național de Redresare și Reziliență, Apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice. 

beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

contract finanțare  127000/10.11.2022
 

valoarea totală a proiectului 

 

7.396.570,90 lei cu TVA respectiv 6.215.605,80 lei fără TVA

obiectiv
general

Implementarea unui set integrat de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirii şi alinierii la standardele și cerințele de performanță energetică europene.

   
perioada de implementare 

09.12.2022-08.12.2025

   

19. CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 37, CONSTANȚA

sursa de finanțare

Planul Național de Redresare și Reziliență, Apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice. 

beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

contract finanțare  126997/10.11.2022
 

valoarea totală a proiectului 

 

5.768.502,56 lei cu TVA respectiv 4.847.481,14 lei fără TVA

obiectiv
general

Implementarea unui set integrat de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirii şi alinierii la standardele și cerințele de performanță energetică europene.

   

perioada de implementare

09.12.2022-08.12.2025

   

20. CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A IMOBILELOR ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 14 ŞI GRĂDINIŢA NR. 39, PALAZU MARE

sursa de finanțare

Planul Național de Redresare și Reziliență, Apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice. 

beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

contract finanțare  130572/18.11.2022
 

valoarea totală a proiectului 

 

8.050.550,11 lei cu TVA respectiv 6.765.168,16 lei fără TVA

obiectiv
general

Implementarea unui set integrat de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirilor şi alinierii la standardele și cerințele de performanță energetică europene.

   
perioada de implementare 

09.12.2022-08-12.2025

   

21. REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUNGIT ,,STELUŢELE MĂRII”, CONSTANȚA

sursa de finanțare

Planul Național de Redresare și Reziliență, Apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.  

beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

contract de finanțare  130571/18.11.2022
 

valoarea totală a proiectului 

 

17.444.694,07 lei cu TVA respectiv 14.659.406,78 lei fără TVA

obiectiv
general

Creșterea eficienţei energetice prin implementarea unui set integrat de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirii şi alinierii la standardele și cerințele de performanță energetică europene.

   

perioada de implementare

09.12.2022-08.12.2025

   

22. REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUNGIT ,,CĂSUŢA DE TURTĂ DULCE”, CONSTANŢA

sursa de finanțare

Planul Național de Redresare și Reziliență, Apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice. 

beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

contract de finanțare  134200/25.11.2022
 

valoarea totală a proiectului 

 

2.244.556,26 lei cu TVA respectiv 1.886.181,73 lei fără TVA

obiectiv
general

Creșterea eficienţei energetice prin implementarea unui set integrat de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirii şi alinierii la standardele și cerințele de performanță energetică europene.

   

perioada de implementare

09.12.2022-08.12.2025

   

23. CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI LICEUL TEHNOLOGIC TOMIS, CONSTANȚA – CORP LICEU

sursa de finanțare

Programul Național de Redresare și Reziliență, Apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice. 

beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

contract de finanțare  116841/ 14.10.2022
 

valoarea totală a proiectului 

 

11.375.639,0167 lei fără TVA

obiectiv
general

Implementarea unui set integrat de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirii şi alinierii la standardele și cerințele de performanță energetică europene.

   
perioada de implementare

27.10.2022 - 26.10.2025

   

24. CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC ,,CONSTANTIN BRĂTESCU”, CONSTANȚA

sursa de finanțare

Programul Național de Redresare și Reziliență, Apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.

beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

contract de finanțare  116838/ 14.10.2022
 

valoarea totală a proiectului 

 

14.152.565,59 lei fără TVA

obiectiv
general

Implementarea unui set integrat de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul celor 4 corpuri aparținând Colegiului Național Pedagogic ,,Constantin Brătescu”, respectiv cladirea internatului, clădirea colegiului, clădirea grupului alimentar și clădirea cu destinație spălătorie+grădiniță, ce au ca scop scăderea nivelului de gaze cu efect de seră şi alinierea la standardele și cerințele de performanță energetică europene.

   
perioada de implementare

27.10.2022-26.10.2025

   

25. CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA – ZONA BADEA CÂRŢAN – BLOCURILE K11 ŞI K12 

sursa de finanțare

Planul Național de Redresare și Reziliență, Apelul de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale. 

beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

contract finanțare  126982/10.11.2022
 

valoarea totală a proiectului 

 

4.325.791,12 lei cu TVA respectiv 3.635.118,59 lei fără TVA

obiectiv
general

Implementarea unui set integrat de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirilor, scăderii nivelului de gaze cu efect de seră şi alinierii la standardele și cerințele de performanță energetică europene. 

   
perioada de implementare 

09.12.2022-08.12.2025

   

26. CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA – ZONA CASA DE CULTURĂ – BLOCURILE L48, L49, L50

sursa de finanțare

Planul Național de Redresare și Reziliență, Apelul de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale.

beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

contract finanțare  145141/21.12.2022
 

valoarea totală a proiectului 

 

12.130.421,84 lei cu TVA respectiv 10.193.631,80 lei fără TVA

obiectiv
general

Creșterea eficienței energetice a blocurilor L48, L49 și L50 din zona Casa de Cultură, Constanța, prin implementarea unui set integrat de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirilor, scăderii nivelului de gaze cu efect de seră şi alinierii la standardele și cerințele de performanță energetică europene.

   

perioada de implementare

30.12.2022-29.12.2025

   

27. CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA – ZONA BADEA CÂRŢAN – BLOCURILE K9, K10, K13, K14 ŞI K15  

sursa de finanțare

Planul Național de Redresare și Reziliență, Apelul de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale.

beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

contract finanțare  137564/06.12.2022
 

valoarea totală a proiectului 

 

12.841.572,90 lei cu TVA respectiv 10.791.237,73 lei fără TVA

obiectiv
general

Implementarea unui set integrat de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirilor, scăderii nivelului de gaze cu efect de seră şi alinierii la standardele și cerințele de performanță energetică europene. 

   

perioada de implementare

22.12.2022-21.12.2025

   

28. CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA – ZONA SOVEJA – BLOCURILE FT4 ŞI FT3A ŞI FT3B 

sursa de finanțare

Planul  Național de Redresare și Reziliență, Apelul de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale.

beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

contract finanțare  137565/06.12.2022
 

valoarea totală a proiectului 

 

13.866.303,40 lei cu TVA respectiv 11.652.355,80 lei fără TVA

obiectiv
general

Implementarea unui set integrat de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirilor, scăderii nivelului de gaze cu efect de seră şi alinierii la standardele și cerințele de performanță energetică europene. 

   
perioada de implementare 

22.12.2022-21.12.2025

   

29. CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI SPITALUL MUNICIPAL CONSTANŢA

sursa de finanțare

Planul Național de Redresare și Reziliență, Apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.1- Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetic moderată) a clădirilor publice. 

beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

contract finanțare  9469/25.01.2023
 

valoarea totală a proiectului 

 

27.826.379,53 lei cu TVA, respectiv 23.383.512,21 lei fără TVA

obiectiv
general

Implementarea unui set integrat de măsuri destinate, optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirii, scăderii nivelului de gaze cu efect de seră şi alinierii la standardele și cerințele de performanță energetică europene.

   
perioada de implementare

09.02.2023-08.08.2024

   

30. ACHIZIȚIA DE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

sursa de finanțare

Planul Național de Redresare și Reziliență- Componenta 3- Managementul deşeurilor,  Investiția I1. „Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune”, pentru subinvestiția I.1.B: Construirea de insule ecologice digitalizate.

beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

contract de finantare   C3I1B0122000074/27.02.2023
 

valoarea totală a proiectului 

 

26.929.343,00 lei cu TVA din care valoare eligibilă 22.629.700,00 lei fără TVA

obiectiv
general

Accelerarea procesului de extindere şi modernizare a sistemelor de gestionare a deşeurilor în Municipiul Constanța prin achiziția a 275 de insule ecologice digitalizate, derulată de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

perioada de implementare  27.02.2023-31.12.2024

31. CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ,,CASA CĂSĂTORIILOR”

sursa de finanțare

Planul Național de Redresare și Reziliență, Apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.1- Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetic moderată) a clădirilor publice. 

beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

contract finanțare  11411/27.01.2023
 

valoarea totală a proiectului 

 

6.975.950,35 lei cu TVA respectiv 5.862.143,15 lei fără TVA

obiectiv
general

Implementarea unui set integrat de măsuri destinate reabilitării și optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirii, scăderii nivelului de gaze cu efect de seră şi alinierii la standardele și cerințele de performanță energetică europene.

   

perioada de implementare

09.02.2023-08.08.2024

   

32.  ÎMBUNĂTĂȚIREA MANAGEMENTULUI TRANSPORTULUI DE CĂLĂTORI ÎN POLUL DE CREȘTERE CONSTANȚA PRIN IMPLEMENTAREA UNOR FACILITĂȚI DE INFORMARE CĂLĂTORI – PANOURI INFORMATIVE

sursa de finanțare

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, investiția I.1 Mobilitate urbană durabilă, I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC

beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

contract finanțare  145000/21.12.2022
 

valoarea totală a proiectului 

 

2.173.322,82 lei cu TVA respectiv 1.826.321,70 lei fără TVA

obiectiv
general

Achiziționarea și montarea unui număr de 100 de panouri informative pentru călători în stațiile de autobuz.

perioada de implementare  

03.01.2023-02.01.2026

   

33. ACHIZIŢIA DE AUTOBUZE ELECTRICE – 22 BUCĂŢI 

sursa de finanțare

Planul Național de Redresare și Reziliență, Apelul de proiecte PNRR/2022/C10, Componenta 10 – Fondul Local

beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

 contract finanțare  135292/28.11.2022
 

valoarea totală a proiectului 

 

77.893.998,86 lei cu TVA respectiv 65.457.141,90 lei fără TVA

obiectiv
general

Achiziționarea unui numar de 22 de autobuze electrice cu lungimea de 12 m, 22 de stații de reîncărcare lentă si 7 stații de reîncărcare rapidă.

   

perioada de implementare

15.12.2022-14.12.2025

   

34. ÎNFIINȚARE CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

sursa de finanțare

Planul Național de Redresare și Reziliență- Componenta 3- Managementul deşeurilor,  Investiția I1. „Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune”, pentru subinvestiția I.1.C: Centre integrate de colectare separată prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane.

beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

contract de finanțare  C3I1C0122000010/23.05.2023
 

valoarea totală a proiectului 

 

32.666.463,90 lei cu TVA din care valoare eligibilă 27.450.810 lei fară TVA

obiectiv
general

Accelerarea procesului de extindere şi modernizare a sistemelor de gestionare a deşeurilor în Municipiul Constanța prin înfiintarea unui centru integrat de colectare separată prin aport voluntar.

perioada de implementare  23.05.2023-22.07.2024

35. ÎNFIINȚARE CENTRE DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

sursa de finanțare

Planul Național de Redresare și Reziliență- Componenta 3- Managementul deşeurilor,  Investiția I1. „Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune”, pentru subinvestiția I.1.A: inființarea  de centre de colectare  prin aport voluntar.

beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

contract de finanțare  C3I1A0122000544/06.07.2023
 

valoarea totală a proiectului 

 

9.117.573,04 lei cu TVA din care valoare eligibilă 7.661.826,08 lei fară TVA

obiectiv
general

Accelerarea procesului de extindere si modernizare a sistemelor de gestionare a deşeurilor în Municipiul Constanța prin înfiintarea şi dotarea cu echipamente achiziționate de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, a trei centre de colectare prin aport voluntar.

perioada de implementare 06.07.2023-30.09.2024
   

36. SURSA DE PRODUCȚIE ENERGIE UTILĂ TERMICĂ ȘI ELECTRICĂ PRIN COGENERARE DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ (C.E.T)

sursa de finanțare

Planul Naţional de redresare și Rezilienţă, Componenta Energie, Măsura de investiții I.3 - Dezvoltarea de capacităţi de producţie pe gaze, flexibile și de înaltă eficienţă, pentru cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în  sectorul încălzirii centralizate, în vederea realizarii unei decarbonizări profunde.

beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

contract finanțare  1/14.12.2022
 

valoarea totală a proiectului 


742.921.672,15 lei cu TVA, din care valoare eligibilă 430.696.492,09 lei fară TVA
obiectiv
general

Modernizarea capacității de producție de energie termică prin reconstrucția/renovarea completa la cele mai noi standarde și în conformitate cu toate cerințele de eficiență energetică, mediu și schimbări climatice pentru a produce energie în cogenerare de înaltă eficiență, în sectorul încălzirii centralizate, pe gaz, flexibile din punct de vedere al utilizarii gazelor regenerabile.

   

perioada de implementare

14.12.2022-13.12.2025

   

37. REABILITAREA REȚELELOR DE TERMOFICARE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA - ETAPA 3

sursa de finanțare

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectivul specific 10.2 Creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie în vederea pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei/ Programul de Dezvoltare Durabilă 2021-2027

beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

contract de finanțare  1741/14.10.2022
valoarea totală a proiectului   52.206.963,17 lei, din care valoare eligibilă 43.987.337,03 lei
obiectiv
general

Creșterea eficienței energetice în sistemul centralizat de transport și de distribuție a energiei termice în Municipiul Constanța, prin modernizarea rețelelor termice primare și secundare din sistemul de alimentare cu energie termică, inclusiv a punctelor termice.

perioada de implementare 15.10.2022-31.12.2024

38. REABILITAREA REȚELELOR TERMICE PRIMARE / TRANSPORT AL ENERGIEI TERMICE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA - ETAPA 2

Sursa de finanțare

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 7, Obiectivul specific 7.1 Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate/ Programul de Dezvoltare Durabilă 2021-2027

   
Beneficiar 

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

Contrat de finanțare  889/31.01.2022
Valoarea totală a proiectului 

116.136.102,77 lei, din care valoare eligibilă 97.804.515,67 lei

Obiectiv general Creșterea eficienței energetice a sistemului de termoficare la nivelul municipiului Constanța, prin reducerea pierderilor de energie termică în rețelele termice primare.
   
Perioada de implementare  31.01.2022 - 31.12.2024

39. CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI LICEUL TEORETIC DECEBAL, CONSTANȚA

sursa de finanțare

Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1.B-Clădiri publice/Apel 2/NE, SE, SM./ Programul Regional Sud-Est 2021-2027

   
beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanţa

contract de finanțare 

6816/02.04.2021

 
valoarea totală a proiectului 

13.644.198,43 lei cu TVA din care valoare eligibilă 11.100.255,91 lei cu TVA

obiectiv general Implementarea unui set integrat de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirii şi alinierii la standardele și cerințele de performanță energetică europene.
   
perioada de implementare 

02.04.2021 – 31.12.2024


40. CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI LICEUL TEORETIC TRAIAN, CONSTANȚA

Sursa de finanțare

Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1.B-Clădiri publice/Apel 2/NE, SE, SM/ Programul Regional Sud-Est 2021-2027

   
Beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială  Municipiul Constanța

Contract de finanțare  

6701/26.02.2021

Valoarea totală a proiectului  

21.601.892,47 lei cu TVA din care valoare eligibilă 10.811.964,95 lei cu TVA

Obiectiv general Implementarea unui set integrat de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirii şi alinierii la standardele și cerințele de performanță energetică europene.

   
Perioada de implementare  26.02.2021 – 31.12.2024

41. REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICĂ ȘI TELECOMUNICAȚII, CONSTANȚA

sursa de finanțare

Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa prioritara 4/ Prioritatea de investiții 4.4, obiectiv specific 4.5/ Buget local

beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

contract de finanțare 

5797/ 28.07.2020


   
valoarea totală a proiectului  

13.079.462,17 lei cu TVA din care valoare eligibilă 12.263.398,37 lei cu TVA

obiectiv general 

Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă din Municipiul Constanța, ca factor determinant pentru creșterea calitătii procesului educațional, dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru construirea de abilități sociale și a capacității de integrare socială.

perioada de implentare  28.07.2020 – 31.12.2024

42. REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC DIMITRIE LEONIDA, CONSTANȚA

Sursa de finanțare

Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa 4/ Prioritatea de investiții 4.5/ Buget local

   
Beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială  Municipiul Constanța

Contract de finanțare 

5352/30.04.2020 

Valoarea totală a proiectului

9.296.362,20 lei cu TVA din care valoare eligibilă 8.783.902,10 lei cu TVA

Obiectiv general 

Reabilitarea, modernizarea și dotarea Corpului C3 (cantina refuncționalizată în ateliere) aparținând Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida, în scopul asigurării  desfășurării activităților educaționale destinate învățământului secundar cu filiera tehnologică în condiții optime, la standarde comparabile cu cele din Uniunea Europeană.

   
Perioada de implementare  01.05.2020 – 31.12.2024

43. CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI TEATRUL DE STAT, CONSTANȚA
sursa de finanțare

Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa 3/ Prioritatea de investiții 3.1.B -SUERD/1/ Programul Regional Sud-Est 2021-2027

   
beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială  Municipiul Constanța

Contract de finanțare  5336/30.04.2020  
Valoarea totală a proiectului   

20.719.408,13 lei cu TVA din care valoare eligibilă 14.003.196,62 lei cu TVA

Obiectiv
general

Implementarea unui set de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirii și alinierii la standardele și cerințele de performanță europene.

   
Perioadă propusă de implementare 30.04.2020-31.12.2024

44. INCUBATOR DE AFACERI CONSTANȚA
sursa de finanțare

Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa 2.1B/  Programul Regional Sud-Est 2021-2027

beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

contract de finanțare 

4485/01.07.2019

 valoarea totală a proiectului

30.352.048,91 lei cu TVA din care valoare eligibilă 13.270.583,36 lei cu TVA


obiectiv
general

Crearea unui incubator de afaceri sectorial, destinat sectorului industriilor creative, într-un imobil cu regim de înălțime S+P+4E+M, localizat în Municipiul Constanța, care își propune să devină primul hub  regional al comunității antreprenoriale angrenată în sectorul industriilor creative din regiunea Sud-Est și să contribuie la sporirea competitivității regionale, la generarea de inovații și la crearea de noi locuri de muncă calificate și plătite competitive. În cadrul incubatorului vor fi asigurate servicii de suport de înaltă calitate pentru firmele incubate și vor fi create mecanisme de facilitare a transferului de experiență, know-how și cunoștințe specifice dezvoltării afacerilor de succes, atât către noii antreprenori din industriile creative, cât și către întreaga comunitate antreprenorială din regiunea Sud-Est.

perioada de implementare
01.07.2019 - 31.12.2025

45. ÎMBUNĂTĂŢIREA MOBILITĂŢII ÎN MUNICIPIUL CONSTANŢA, ZONA BD. 1 MAI - ȘOSEAUA MANGALIEI

sursa de finanțare

Programul Operaţional Regional 2014-2020 Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e/ Programul Regional Sud-Est 2021-2027

   
beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanţa

contract de finanțare  

5568/11.06.2020

valoarea totală a proiectului  

99.887.495,96 lei cu TVA din care valoare eligibilă 69.800.962,02 lei cu TVA

obiectiv
general

Resistematizarea infrastructurii de transport pe Bd. 1 Mai și Șoseaua Mangaliei: se vor introduce benzi dedicate transportului public și cu bicicleta, se vor reabilita trotuarele și partea carosabilă. 

perioada de implementare 11.06.2020 - 31.08.2024

46. ACCES ȘI MOBILITATE PIETONALĂ ÎN ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA

sursa de finanțare

Programul Operaţional Regional 2014-2020 Axa prioritara 4, Prioritatea de investiţii 4e/ Programul Regional Sud-Est 2021-2027

   
beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanţa

contract de finanțare 5224/06.04.2020
valoarea totală a proiectului  

157.987.772,31 lei cu TVA din care valoare eligibilă 89.854.757,70 lei cu TVA

 

obiectiv
general

Regenerarea urbană a zonei centrale printr-o serie de măsuri care să conducă la creșterea accesibilitătii și mobilității pietonale din această zonă a municipiului. 

perioada de implementare  06.04.2020 - 31.08.2024

47. ÎMBUNĂTĂŢIREA MOBILITĂŢII ÎN MUNICIPIUL CONSTANŢA, ÎNTRE GARA C.F.R. ŞI STAȚIUNEA MAMAIA

sursa de finanțare

Programul Operational Regional 2014-2020 Axa prioritara 4, Prioritatea de investiții 4e/ Programul Regional Sud-Est 2021-2027

   
beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială  Municipiul Constanța

contract de finanțare  5091/17.02.2020
valoarea totală a proiectului   

130.038.492,90 lei cu TVA din care valoare eligibilă 91.361.641,40 lei cu TVA

obiectiv
general

Resistematizarea infrastructurii de transport pe  Bd. 1 Decembrie 1918 și Bd. Alexandru Lăpușneanu: se vor introduce benzi dedicate  transportului public și cu bicicleta, se vor reabilita trotuarele  și partea carosabilă.

   
perioada propusă de implementare 17.02.2020-31.12.2024

48. STAŢII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN MUNICIPIUL CONSTANŢA

sursa de finanțare

Administraţia Fondului pentru Mediu – „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ”.

   
beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

contract de finanțare 2/GES/02.11.2021
valoarea totală a proiectului  4.414.727,55 lei, din care valoare eligibilă 3.839.573,41 lei
obiectiv
general
Reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră generate de traficul auto, prin dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electrică, respectiv montarea a 18 staţii de reîncărcare vehicule electrice.
perioadă de implementare  02.11.2021 – 26.04.2024

49. RE-VALUING URBAN QUALITY & CLIMATE NEUTRALITY IN EUROPEAN WATERFRONT CITIES (ACRONIM REVALUE)

sursa de finanțare

Program HORIZON, Apel proiecte- Research and inovation actions to support implementation of the climate.

parteneri

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța alături de entităţi din 8 orase costiere din Europa (Alesund -Norvegia, Bruges - Belgia, Burgas- Bulgaria, Rimini- Italia, Cascais- Portugalia, Izmir- Turcia, Pisek- Cehia și Rijeka- Croația)

 

valoarea totală a proiectului 

 

12.418.093,75 euro

obiectiv
general

Updatarea/elaborarea Planurilor de transformare teritoriala pe termen lung în vederea adaptării la schimbările climatice/ neutralitate climatică până în 2050.

perioada de implementare

01.01.2023-01.01.2027

   

IV. PROIECTE FINALIZATE

1. REABILITAREA REȚELELOR TERMICE PRIMARE / TRANSPORT AL ENERGIEI TERMICE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA - ETAPA 1 

Sursa de finanțare

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 7, Obiectivul specific 7.1 Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate.

Beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța 

Valoarea totală a proiectului


145.779.082,96 lei, din care valoare eligibilă 97.189.192,26 lei

Obiectiv general

Creșterea eficienței energetice a sistemului de termoficare la nivelul municipiului Constanța, prin reducerea pierderilor de energie termică în rețelele termice primare.

Rezultate

Creșterea lungimii rețelelor termice primare reabilitate cu 21,605 km traseu .

Data de finalizare  31.12.2023
   

2. CREARE SPITAL MODULAR PENTRU CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII MEDICALE A SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA, ÎN CONTEXTUL COVID-19 

Sursa de finanțare

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

Beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța 

Contract de finanțare

706/16.11.2021

Valoarea totală a proiectului  59.037.201,26 lei
Obiectiv
general 

Consolidarea și creșterea capacității de gestionare a situației de urgență cauzată de criza sanitară COVID-19, la nivelul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, prin crearea unui spital modular pentru suplimentarea capacității de spitalizare de zi (spațiu de primiri urgențe și de izolare pacienți cu suspiciunea sau confirmați COVID).

Data finalizării proiectului 31.12.2023

3. REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT ”MUGUREL”, CONSTANȚA

Sursa de finanțare

Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa 4/ Prioritatea de investiții 4.4.

   
Beneficiar 

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

Contract de finanțare

6736/05.03.2021 

Valoarea totală a proiectului  

5.010.174,89 lei

Obiectiv general
Asigurarea desfășurării activităților educaționale destinate învățământului preșcolar în condiții optime, la standarde comparabile cu cele din Uniunea Europeană.
   
Data finalizării proiectului 31.12.2023

4. CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 8, CONSTANȚA
Sursa de finanțare

Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa 3/ Prioritatea de investiții 3.1.B -SUERD/1

   
Beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

Contract de finanțare  5172/24.03.2020 
Valoarea totală a proiectului  

5.970.448,21 lei 

Obiectiv
general

Implementarea unui set de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirii și alinierii la standardele și cerințele de performanță europene.

Data finalizării proiectului 31.12.2023

5. REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT ”AMICII”, CONSTANȚA

sursa de finanțare

Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.4 Investiții în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare.

   
beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială  Municipiul Constanța

contract de finanțare 

5029/20.12.2019 

valoarea totală a proiectului 6.495.985,99 lei
obiectiv general 

Se propune asigurarea desfășurării activităților educaționale destinate învățământului preșcolar în condiții optime, la standarde comparabile cu cele din Uniunea Europeană.

data finalizării proiectului 31.12.2023


6. ACHIZIȚIE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC-AUTOBUZE ELECTRICE 10 M ȘES, ALEXANDRIA, BRĂILA, CONSTANȚA, DR. TR. SEVERIN, FOCȘANI, SLOBOZIA
sursa de finanțare

Program Operațional Regional 2014-2020 în parteneriat, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e

   
lider

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

parteneri

U.A.T. Municipiul Alexandria, U.A.T. Municipiul Brăila, U.A.T. Municipiul Constanța, U.A.T. Municipiul Drobeta Turnu Severin, U.A.T Municipiul.Focșani, U.A.T. Municipiul Slobozia

Ordin  de finanțare  
4817/04.11.2019
valoarea totală a proiectului pentru partener U.A.T. Constanța  

57.404.521,86 lei

obiectiv general

Achiziționarea unui număr de 21 autobuze electrice cu lungimea de 10 m, 21 stații de încărcare lentă și 5 stații de încărcare rapidă.

data finalizării proiectului 31.12.2023

7. ACHIZIȚIE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC-AUTOBUZE ELECTRICE 12 M ȘES, ALBA IULIA, BUZĂU, CONSTANȚA, PLOIEȘTI

sursa de finanțare Program Operațional Regional 2014-2020 în parteneriat, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e
   
leader Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
   
parteneri  U.A.T. Alba Iulia, U.A.T. Buzău, U.A.T.  Constanța, U.A.T. Ploiești
   
obiectiv
general

Achiziționarea unui număr de 20 autobuze electrice cu lungimea de 12 m, 20 stații de încărcare lentă și 5 stații de încărcare rapidă

   
valoarea totală a proiectului pentru partener U.A.T. Constanța 65.733.918,25 lei
   

data finalizării proiectului
31.12.2023
   

8. PLANIFICARE STRATEGICĂ  INTEGRATĂ  ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ EFICIENTĂ LA NIVELUL POLULUI DE CREŞTERE ZONA METROPOLITANĂ CONSTANŢA

sursa de finanțare

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Cod MySMIS/Cod proiect    MySMIS 2014: 135502/SIPOCA 849
beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

partener Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Constanța”

valoarea totală a proiectului

3.699.711,30 lei
obiectiv general 
Îmbunătățirea capacității administrative la nivelul UAT municipiul Constanța și a întregii sale Zone Urbane Funcționale, prin dezvoltatea capacității de planificare strategică integrată, eficientizarea proceselor de management și simplificarea procedurilor administrative, pentru a răspunde în mod fundamentat și coerent nevoilor comunităților locale.
 rezultate preconizate
Strategia integrată de dezvoltare urbană, portofoliu de proiecte prioritare;
Sistem informatic "module competențe partajate"
Arhivă electronică realizată pentru minim 900 metri liniari de arhivă fizică
44 persoane instruite la nivelul Zonei Metropolitane Constanța
data finalizării proiectului: 
 20.12.2023
     
9. SMART CT 
sursa de finanțare

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

cod MySMIS/cod proiect    

MySMIS 2014: 126409/ SIPOCA 551  

beneficiar  Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanţa
 

valoarea totală eligibilă a proiectului 

 
3.618.486,48 lei

obiectiv general

Consolidarea capacităţii administrative a  UAT Municipiul Constanţa prin dezvoltarea capacităţii de planificare strategică şi prin simplificarea procedurilor administrative, corelată cu introducerea de metode electronice de gestionare şi management a documentelor administrative.

rezultate  

Strategia Smart City a municipiului elaborată

Sistem informatic integrat dezvoltat şi implementat;

Arhiva electronică pentru minim 1600 metri liniari arhivă fizică realizată;
10 persoane instruite în domeniul planificării strategice.


data finalizării proiectului

29.12.2023

   

10. CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 38, DIMITRIE CANTEMIR, CONSTANȚA
sursa de finanțare

Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa 3/ Prioritatea de investiții 3.1.B -SUERD/1

   
beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

contract de finanțare 

5095/25.02.2020 

 
valoarea totală a proiectului  

6.730.607,26 lei cu TVA

obiectiv
general

Implementarea unui set de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirii și alinierii la standardele și cerințele de performanță europene.

   
data finalizării proiectului 31.08.2023

11.  CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII MEDICALE A SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA, ÎN CONTEXTUL COVID-19

Sursa de finanțare

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19

Lider

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța 

Partener  Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța
Contract de finanțare  380/02.10.2020
 

Valoarea totală a proiectului


11.875.842,04 lei cu TVA


Obiectiv
general 
Consolidarea și creșterea capacităţii de gestionare a situaţiei de urgenţă cauzată de criza sanitară COVID-19 la nivelul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa, prin dotarea cu echipamente medicale și de protecție personală necesare pentru asigurarea unui tratament corespunzător tuturor pacienților infectați cu SARS-CoV-2 și pentru diminuarea riscului de contaminare a personalului din cadrul spitalului și a pacienților.
Data finalizării proiectului 31.08.2023

12. REABILITARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.16 "MARIN IONESCU DOBROGIANU"
sursa de finanțare Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa 10
beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

contract de finanțare  

4333/23.05.2019

valoarea totală a proiectului 

7.013.467,54 lei cu TVA

obiectiv general Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Școlii Gimnaziale nr. 16 Marin Ionescu Dobrogianu în vederea asigurării unui proces educațional la standarde europene.
data finalizării proiectului

30.06.2023

   

13. CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA ÎN CONTEXTUL COVID-19

Sursa de finanțare

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

Beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

Contract de finanțare  991/18.02.2022
Valoarea totală a proiectului  15.149.691,57 lei cu TVA
Obiectiv
general

Asigurarea unei capacități adecvate de gestionare a crizei sanitare la nivelul a 92 de unități de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Constanța, prin dotarea cu echipamente de protecție medicală și dispozitive medicale necesare pentru diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS-CoV-2.

Data finalizării proiectului  30.06.2023 

14. DEVELOPING CULTURAL AND CREATIVE INDUSTRIES IN THE BLACK SEA BASIN (ACRONIM CREA – CENTERS)

Sursa de finanțare

Programul Operațional Comun ''Bazinul Mării Negre'' 2014-2020 

Lider  Municipalitatea Cekmekoy, Turcia
   
Parteneri Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța, alături de entităţi din Grecia, Bulgaria şi Ucraina
   
Valoarea proiectului

1.448.754,24 euro

Obiectiv general   

Stabilirea și dezvoltarea unor structuri și rețele pentru designeri, antreprenori, academicieni și artiști care operează în domeniul industriilor culturale și creative din Bazinul Mării Negre.

Rezultate obținute Dotarea Colegiului Național de Arte Regina Maria cu mobilier şi echipamente specifice.
   
Data finalizării proiectului
24.03.2023

15. CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.17, ION MINULESCU, CONSTANȚA
Sursa de finanțare

Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa 3/ Prioritatea de investiții 3.1.B -SUERD/1

   
Beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

Contract de finanțare  5141/12.03.2020 
Obiectiv
general

Implementarea unui set de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirii și alinierii la standardele și cerințele de performanță europene.

Valoarea totală a proiectului   4.208.917,27 lei din care valoare eligibilă 3.838.412,59 lei 
Data finalizării proiectului 30.09.2022

16. Communication of Local AuthoRities for INtegration in European Towns (ACRONIM CLARINET)

sursa de finanțare EUROPEAN COMMISSION-AMIF-2017-AG-INTE
   
lider

Comuni Di Lampedusa E Linosa, Italia

   
parteneri 

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța, alături de entităţi din România, Italia, Austria, Ungaria, Grecia, Germania, Slovenia,  Cipru, Bulgaria, Belgia.

valoarea totală a proiectului

786.869,22 euro 
   

obiectiv general

Sporirea gradului de sensibilizare a cetățenilor UE cu privire la contribuția pozitivă pe care o aduc migranții societăților gazdă din UE.

data finalizarii proiectului  30.06.2022 

17. MULTI-MODAL OPTIMISATION FOR ROAD-SPACE IN EUROPE (ACRONIM MORE)
sursa de finanțare

HORIZON 2020 - MG-7-2-2017 

lider UNIVERSITY COLLEGE OF LONDON , Marea Britanie;
   
parteneri

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța, alături de entităţi din Germania, Franţa, Olanda, Marea Britanie, Belgia, Cehia, Ungaria, România, Portugalia, Suedia.

valoarea totală a proiectului

5.537.113,75 euro

 
obiectiv general Furnizarea unei abordări comprehensive și obiective pentru planificarea, proiectarea și operarea spațiului drumului pe coridoarele care încarcă rețeaua internațională de drumuri TEN-T;
   
data finalizării proiectului 28.02.2022

18. CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI LICEUL TEORETIC OVIDIUS, CONSTANTA
sursa de finanțare

Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa 3/ Prioritatea de investiții 3.1.B 

   
beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

contract de finanțare

2897/16.08.2018

valoarea totală a proiectului   10.350.870,72 lei
obiectiv general

Creșterea eficienței energetice a clădirii în care funcționează Liceul Teoretic Ovidius, Constanța, prin implementarea unui set de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirii și alinierii la standardele și cerințele de performanță europene.

data finalizării proiectului 20.01.2022

19. SNAPSHOTS FROM THE BORDERS – SMALL TOWNS FACING THE GLOBAL CHALLENGES OF AGENDA 2030
sursa de finanțare DEAR (Development Education and Awareness Raising)
   
Lider Orașul Lampedusa, Italia
   
Parteneri 

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța, alături de entităţi din România,Italia, Austria, Ungaria, Grecia, Germania, Slovenia, Bosnia şi Herţegovina, Cipru, Bulgaria, Franţa, Suedia, Spania, Malta.

Valoarea totală a priectului  5.352.358,28 euro
   

Valoare partener Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

46.123,01 euro, din care:
- valoare eligibilă nerambursabilă : 41.335,44 euro;
- cofinanţare eligibilă: 4.787,57 euro (10,38%).

   
Obiectiv general

Îmbunătățirea înțelegerii critice a factorilor de decizie la nivel European, național și local, precum și a opiniei publice cu privire la migrația determinată de  fluxurile frontierelor europene.

   
Rezultate - Număr crescut de cetățeni europeni informați cu privire la migrația globală și la factorii cheie determinanți ai acesteia şi înțelegere ridicată din partea factorilor de decizie locali cu privire la factorii cheie determinanți ai fluxurilor de migrație;
- "Rețeaua orașelor de frontieră" va fi construită ca și instrument inovator pentru a se dezvolta strategic pe orizontală.
   
Dată de finalizare  20.10.2021 
   

20. ALTERNATIVE BUILDING ACTIVATION UNITS (ACRONIM ALT/BAU)
Ssursa de finanțare

Program URBACT III- Rețele de Transfer Faza II

Lider

Oraș Chemnitz, Germania

Parteneri Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța, alături de entităţi din Polonia, Letonia, Belgia, Spania, Italia
Valoarea totală a proiectului 595.000 euro/rețea (faza I + faza II)
   

Valoare partener Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

44.715 euro, din care:
  • Contribuţie ERDF  38.007,75 euro (85%);
  • Cofinanţare locală  894,30 euro (2%);
   
Obiectiv
general

Revitalizarea clădirilor istorice vacante și degradate, prin abordarea proactivă de conectare la administrațiile publice, proprietari, investitori și utilizatori.

Rezultate Schimb de experiență și bune practici la nivel transnațional
Dată de finalizare  30.09.2021 

21. DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE CULTURAL TOURISM IN THE BLACK SEA BASIN (ACRONIM CULTOUR-BSB)
Sursa de finanțare Programul Operațional Comun "Bazinul Mării Negre" 2014-2020
   
Lider Municipalitatea Sozopol, Bulgaria
   
Parteneri Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța, alături de entităţi din Georgia, Ucraina,Turcia
   
valoarea totală a proiectului  957.792,24 Euro 
 

Valoare partener Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

 

- valoare totală eligibilă :  118.169 euro;
- valoare eligibilă nerambursabilă de la ENI: 108.715,48 euro (92%);
- cofinanţare eligibilă: 9.453,52 euro (8%).

Obiectiv general Dezvoltarea în comun și promovarea oportunităților de afaceri transfrontaliere în sectorul turismului în Bazinul Mării Negre, cu accent pe segmentul cultural
   
Rezultate O strategie comună pentru promovarea turismului transfrontalier în Bazinul Mării Negre.
click pentru vizualizare document
Dată de finalizare  10.09.2021 

22. CERTOUR II: FOR A BETTER SME MANAGEMENT (ACRONIM CERTOUR II)
sursa de finanțare Programul Operațional Comun "Bazinul Mării Negre" 2014-2020
   
leader Technical Chamber of Greece - Eastern Macedonia Branch;
   
parteneri

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța, alături de entităţi din Ucraina, Turcia, Armenia, Grecia

 
valoarea totală a proiectului  827.860 euro 
   

valoare partener Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

- valoare totală eligibilă : 156. 562 euro;

- valoare eligibilă nerambursabilă de la ENI: 144.037,04 euro (92%);

- cofinanţare eligibilă: 12 .524,96 euro (8%).

dată finalizare 10.07.2021
   
obiective  Îmbunătățirea managementului și  a competențelor persoanelor din lMM-urile din domeniul turismului.
   
rezultate  Constituirea unei platforme integrate pentru gestionarea IMM-urilor cu ajutorul registrului de mentori, instrumentelor de management şi a platformei de e-training.

23. MĂSURI INTEGRATE PENTRU O VIAȚĂ MAI BUNĂ 
Sursa de finanțare

POCU 2014-2020 (Programul Operațional Capital Uman) - Operațiunea 4.1

Lider 

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța 

Partener

Liceul Teoretic ”Decebal”

Valoarea totală a proiectului 10.854.192,75 lei, din care valoare nerambursabilă 10.788.092,75 lei
Obiectiv general Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată studiată în care există populație aparținând minoritații rome, prin sprijinirea integrării socio-economice a 600 de persoane din comunitatea marginalizată rezidentă în zona de intervenție ce înglobează și Campusul social "Henri Coandă"
   
Rezultate -  Servicii integrate sociale, medicale și medico-sociale
-  Sprijinirea accesului și participării la educație;
-  Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii;

-  Susținerea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu;
-  Îmbunătățirea condițiilor de locuit.

Dată de finalizare  15.08.2021 

24. PORT - CITIES: INNOVATION FOR SUSTAINABILITY  (ACRONIM PORTIS)
sursa de finanțare Horizon 2020 - MG.5.5 - 2015
   
lider Orașul Anvers, Belgia;
   
parteneri 

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța, alături de 33 de entităţi din Consorțiul: Belgia, Scoția, Italia, Lituania, China;

valoarea totală a priectului  17.678.400,00 euro
   

valoare partener Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

476.078 euro:

- valoare eligibilă nerambursabilă : 476.078 euro;

dată finalizare proiect 30.11.2020 
   
obiectiv general

Soluții inovative cu privire la modul în care sunt folosite măsurile de mobilitate și accesibilitate pentru a spori coeziunea funcțională și socială dintre oraș și port.

   
rezultate Îmbunătățirea guvernanței pentru o cooperare sporită între orașe și porturi, crearea unui mediu oraș-port mai durabil și mai sănătos, crearea unei infrastructuri de transport și a unui sistem de mobilitate integrat/e, eficientizarea transportului urban de călători și mărfuri.

25. "WIFI4 EU PROMOVAREA CONECTIVITĂȚII LA INTERNET ÎN COMUNITĂȚILE LOCALE" ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

sursa de finanțare

Program Free Wi-Fi for Europeans

   
contract de finanțare INEACEF/WiFi4EU/1/2018/010009-013149
   
lider

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

valoarea totală a proiectului 13.336 euro (cupon valoric)
   
obiectiv
general

Inițiativa WiFi4EU promovează accesul gratuit la Wi-Fi în spații publice precum parcurile, piețele și clădirile publice, bibliotecile, centrele de sănătate și muzeele, peste tot în UE.

rezultate  Instalare de echipamente Wi-Fi noi în vederea furnizării de acces gratuit la Wi-Fi în 10 locații din zona faleză Cazino Constanța.
   
dată finalizare proiect 18.06.2020 

26. CREȘTEREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE A MUNICIPIULUI CONSTANȚA PRIN IMPLEMENTAREA DE MĂSURI ÎN DOMENIUL ANTICORUPȚIEI
sursa de finanțare

“Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”

cod MySMIS/cod proiect  MySMIS 116521/ SIPOCA 405 
   
beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța


valoarea totală a proiectului

Valoarea totală eligibilă a proiectului - 237.579,83 lei;
Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului - 4.751,60 lei;
Valoare eligibilă nerambursabilă din FSE - 201.942,85 lei;
Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național - 30.885,38 lei.

   
obiective

Obiectiv general - Realizarea unei proceduri operaționale anticorupție, a unui ghid/manual de bune practici de etică și integritate și instruirea personalului primăriei Constanţa în vederea aplicării măsurilor de prevenire a corupției.           

Obiective specifice
Obiectiv specific 1 -  Realizarea unui ghid/procedură operațională privind corupția și măsurile necesare de prevenire a acesteia;
Obiectiv specific 2 - Realizarea unei campanii pentru educarea comportamentului anticorupție;
Obiectiv specific 3 - Instruirea angajaților Primăriei municipiului Constanța în domeniul anticorupției, eticii și integrității (40 de persoane).

 rezulate

- Ghid /manual de bune practici, standarde de etică și integritate elaborat;
- Procedură operațională elaborată;
- Campanii de educație anticorupție desfășurată;
- 40 de persoane din Primăria Constanța certificate la finalizarea cursurilor în domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrității.
Procedura în vederea implementarii măsurilor anticorupție
Manual de bune practici, standarde de etică și integritate
Pliant cetățeni
Pliant angajați

dată finalizare proiect 23.11.2019 

27. CREȘTEREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE A MUNICIPIULUI CONSTANȚA PRIN INTRODUCEREA ȘI MENȚINEREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ISO 9001
sursa de finanțare

“Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”

cod MySMIS/cod proiect

MySMIS 109686/SIPOCA 122
beneficiar Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

valoarea totală a proiectului Valoarea totală eligibilă a proiectului - 422.917,67 lei;
Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului - 8.458,35 lei;
Valoare eligibilă nerambursabilă din FSE - 359.480,02 lei;
Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național - 54.979,30 lei.
   
obiectiv general

Implementarea și certificarea sistemului de management al calității în conformitate cu prevederile standardului SR EN ISO:2015.

rezulate

- 1 Sistem de management al calității ISO 9001 implementat la nivelul Primăriei Municipiului Constanța;
- Personal al administrației publice locale al Municipiului Constanța instruit pe teme specifice managementului calității în administrația publică- 715 persoane.

certificare  click pentru vizualizare
   
dată finalizare proiect 24.10.2019 

28.  PARTENERIAT - PLAN DE ACȚIUNE PRIVIND CALITATEA AERULUI
sursa de finanțare Comisia Europeană / Guvernul Olandei

 
parteneri State membre: Olanda (coordonator), Croația, Suedia;

Orașe: Londra, Utrecht, Milano, Constanța;
Instituții europene: Comisia Europeană, Eurocities, Urbact, Centrul Comun de Cercetare.

contract de finanțare participare voluntară
   
data finalizare proiect 15.03.2019
   
obiectiv Identificarea problemelor privind calitatea aerului și impactul asupra sănătății îndeosebi în zona urbană. Parteneriatul face parte din Agenda Urbană a Uniunii Europene și presupune un schimb de informații și de bune practici între statele partenere.
   
rezultate Rezultat 1: Stabilirea informaṭiilor cu privire la calitatea aerului ṣi influenṭa asupra sănătăṭii – situaṭii specifice fiecărui oraṣ;

Rezultat 2: Identificarea surselor de finanṭare ṣi a reglementărilor privind calitatea aerului în vederea stabilirii contradicṭiilor / lipsurilor/ exemple specifice în domeniul legislativ;
Rezultat 3: Prezentarea exemplelor de bune practice în domeniul calităṭii aerului;
Rezultat 4: Elaborarea unui Ghid pentru oraṣele care doresc să realizeze un plan de actiune privind calitatea aerului. Acest Ghid va cuprinde cele mai bune exemple atât în domeniul legislativ cât ṣi al acṭiunilor puse în practică.(coordonator Constanṭa ṣi Milano).


29. ÎMBUNĂTĂŢIREA ACCESULUI ÎNTRE MUNICIPIUL CONSTANŢA ŞI PLATFORMA INDUSTRIALĂ NĂVODARI PRIN LĂRGIREA ŞI MODERNIZAREA BULEVARDULUI MAMAIA -  NĂVODARI
sursa de finanțare Programul Operațional Regional 2007-2013 - Axa 1.1.
   
beneficiari U.A.T.  Năvodari

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

contract de finanțare 3535/04.12.2012
   
valoarea totală a proiectului 57.943.411,05 lei
   
dată finalizare proiect 01.11.2016
   
obiectiv

Îmbunătățirea accesului între municipiul Constanța și platforma industrială Năvodari prin lărgirea și modernizarea bulevardului Mamaia-Năvodari, dezvoltarea și valorificarea potențialului economic al zonei, creșterea gradului de accesibilitate a orașului Năvodari în vederea valorificării potențialului turistic al zonei și creșterea rolului acestuia în dezvoltarea județului Constanța.

rezultate

Străzi urbane reabilitate și modernizate – 6,3 km.


30. PARCUL SENIORILOR - EXTINDEREA CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CU UN CORP NOU
sursa de finanțare Programul Operațional Regional 2007-2013 - Axa 1.1.
   
beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

   
contract de finanțare 3347/17.08.2012
   
valoarea totală a contractului 4.849.595,99 lei din care valoare nerambursabilă 3.716.384,73 lei
   
dată finalizare proiect 01.11.2016
   
obiectiv

Lucrări de reabilitare la căminul pentru persoane vârstnice și extinderea cu un corp nou P+2E  cu funcțiunea de spații administrative, spații de cazare, spații pentru cabinete medicale, zona de socializare, spații de depozitare.

rezultate S-a mărit capacitatea de cazare a căminului cu 48 locuri din care 28 locuri în clădirea nouă și 20 locuri create ca urmare a mutării birourilor și cabinetelor medicale din corpul de cazare vechi în corpul nou, în spațiile cu această destinație.

31.  REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC ÎN UNELE LOCALITĂŢI ALE ZONEI METROPOLITANE CONSTANŢA
sursa de finanțare Programul Operațional Regional 2007-2013 - Axa 1.1.
   
beneficiar  

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

   
contract de finanțare 5052/27.02.2015
   
valoarea totală a contractului 32.296.166,58 lei din care valoare nerambursabilă 31.461.099,79 lei
   
dată finalizare proiect 31.10.2016

32. BLACK SEA BIKE - DIVERSIFICATION OF THE TOURISM SERVICES IN CONSTANTA - BALCHIK CROSS BORDER REGION BY BIKE - BSB
sursa de finanțare Programul Operațional pentru Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013
   
beneficiar Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța
   
partener Municipalitatea Balchik (Bulgaria)
 
valoarea totală eligibilă proiect 1.498.533,24 euro
   
valoare Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

1.180.618,24 euro, din care:
- cofinanţare proprie : 25.737,48 euro (2,18%);

   
dată finalizare proiect 15.09.2016
   
obiectiv Diversificarea serviciilor turistice prin crearea unei rețele de stații de biciclete în orașele Constanța și Balchik.
   
rezultate - 24 de stații de biciclete în municipiul Constanța, 6 stații de biciclete în Balchik.
- 390 de biciclete achiziționate pentru municipiul Constanța și 100 de biciclete achiziționate pentru municipiul Balchik, ce vor fi puse gratuit la dispoziția utilizatorilor.

33.  CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATĂ P+7E+T, ÎN STAȚIUNEA MAMAIA, ZONA CAZINO-ALBATROS
sursa de finanțare Programul Operațional Regional 2007-2013 - Axa 1.1.
beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

contract de finanțare 3767/18.07.2013
   
valoarea totală a proiectului 14.281.544,79 lei din care valoare nerambursabilă 13.995.913,89 lei 
   
dată finalizare proiect 30.06.2016
   
obiectiv

Dezvoltarea infrastructurii publice urbane în vederea modernizării serviciilor publice în general şi a serviciilor turistice în special, prin construirea unei parcări multietajate P+7E+T în staţiunea Mamaia, zona Cazino-Albatros.

rezultate 394 de noi locuri de parcare

34. MĂSURI INTEGRATE PENTRU EGALITATE DE ŞANSE
sursa de finanțare POSDRU 2007-2013 -  Axa 6 „Promovarea incluziunii sociale”
   
beneficiar UAT Municipiul Constanța
   
parteneri
Universitatea „Ovidius” din Constanța și Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
   
contract de finanțare POSDRU nr. 146/6.3/G/130592/29.04.2014
valoare contract  1.990.385 lei
   
dată finalizare proiect 15.12.2015
   
obiectiv Facilitarea accesului pe piața muncii a grupurilor vulnerabile (femei) și construirea unei cariere profesionale în contextul promovării unei societăți inclusive în scopul bunăstării femeilor din mediul urban și rural al regiunii Sud Est.
   
rezultate 588 de femei formate/calificate prin următoarele cursuri: inspector resurse umane, lucrător în comerț, baby-sitter, limba engleză și competențe sociale și civice.
web-site: www.egalitate-de-sanse.ro

35. PROMENADA TURISTICĂ MAMAIA
sursa de finanțare Programul Operațional Regional 2007-2013–Axa 1.1.
   
beneficiar UAT Municipiul Constanța
   
contract de finanțare 3348/17.08.2012
   
valoare contract 68.685.880,49 lei din care nerambursabil 48.317.628,50 lei
   
dată finalizare proiect 17.08.2015 
   
rezultate Modernizarea şi reamenajarea promenadei turistice din municipiul Constanţa - zona Sat Vacanţă şi Staţiunea Mamaia:
Reabilitarea aleii pietonale principale din Sat Vacanţă;
Reabilitare şi reamenajare piaţeta Perla; 
Reabilitare şi reamenajare promenada Malibu – Perla – Cazino Mamaia; 
Reabilitare şi modernizare piaţeta şi promenada Cazino Mamaia; 
Reabilitarea şi reamenajarea promenadei Cazino Club Castel – până în vecinătatea hotelului Vega;
1.090 noi locuri de parcare şi 126.102 mp de promenadă reamenajată şi mobilată (băncuţe, coşuri de gunoi, stâlpi de iluminat etc.).

36.  REAMENAJAREA INTEGRATĂ A ZONEI PIETONALE DIN CENTRUL ISTORIC AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA
sursa de finanțare Programul Operațional Regional 2007-2013–Axa 1.1.
   
beneficiar UAT Municipiul Constanța
   
contract de finanțare 3034/10.05.2012 
   
valoare contract 37.934.638,30 lei din care nerambursabil: 29.807.506,65 lei
   
dată finalizare proiect 10.06.2015 
   
rezultate Reabilitarea infrastructurii urbane din centrul istoric al municipiului Constanţa prin:
Reabilitarea unui număr de 21 de străzi din zona Peninsulară a Municipiului Constanţa; 
Crearea/ reabilitarea sistemului de canalizare pluvială aferent străzilor ce au fost reabilitate;
Mobilarea zonei cu mobilier urban: stâlpi iluminat, indicatoare rutiere, coşuri de gunoi, scrumiere.

37.  RESTAURAREA ȘI REAMENAJAREA PROMENADEI ȘI A SPAŢIILOR VERZI DIN ZONA VRAJA MĂRII – CAZINO – PORT TOMIS
sursa de finanțare Programul Operațional Regional 2007-2013 – Axa 1.1.
   
beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

   
contract de finanțare 3030/10.05.2012
   
valoarea totală a proiectului 12.370.510,26 lei din care valoare nerambursabilă 12.123.100,06 lei
   
dată finalizare proiect 10.11.2014
   
rezultate

Reabilitarea infrastructurii publice urbane din zona istorică a Municipiului Constanţa prin:
Reparaţii şi refacere ziduri de sprijin, balustradă;
Amenajare alee promenadă;
Modernizare alei pietonale în parc şi amenajare spaţii verzi;
Mobilier urban (chioşcuri, foişoare, bănci, fântâni şi cismele, stâlpi iluminat).


38.  ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI ÎN STAȚIUNEA MAMAIA PRIN CONSTRUIREA UNOR PASARELE PIETONALE
sursa de finanțare Programul Operațional Regional 2007-2013–Axa 1.1.
   
beneficiar UAT Municipiul Constanța
   
contract de finanțare 3256/23.07.2012
   
valoare contract 11.067.838,24 lei din care nerambursabil: 8.392.273,32 lei
   
dată finalizare proiect 23.06.2014
   
rezultate Trei pasarele pietonale localizate în zonele: Sat-Vacanță, Cazino și Rex.           

39.  RESTAURAREA ȘI REAMENAJAREA INTEGRATĂ A ZONEI ISTORICE - PIAȚA OVIDIU
sursa de finanțare Programul Operațional Regional 2007-2013 – Axa 1.1.
   
beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța


 
contract de finanțare 3031/10.05.2012
   
valoarea totală a proiectului 10.581.294,13 lei din care valoare nerambursabilă 8.494.477,56 lei
   
dată finalizare proiect 10.05.2014 
   
rezultate

Reabilitarea infrastructurii publice urbane degradate din Centrul istoric al Municipiului Constanța prin reabilitarea următoarelor obiective:
Piața Ovidiu;
Străzile: Vasile Canarache, Marcus Aurelius și Aleea Vasile Canarache;
Scări de acces:
a) din str. Marcus Aurelius catre Portul Tomis;
b) din str Vasile Canarache catre str. Termele Romane;
Mobilier urban: bănci, stâlpi de iluminat, coșuri de gunoi, scrumiere.
Canalizare pluvială;
Sistem iluminat public;
Spații verzi - taluze.


40. CONSTANȚA, PRIMUL PAS ÎN LUNGA TA CĂLĂTORIE - PROMOVAREA ZONEI TURISTICE CONSTANȚA MAMAIA
sursa de finanțare Programul Operațional Regional 2007-2013 – Axa 5.3.
   
beneficiar UAT Municipiul Constanța
   
parteneri Asociația pentru promovarea și dezvoltarea turismului Litoral Delta-Dunării 
   
contract de finanțare 1375/05.04.2011
   
valoare contract 1.036.640 lei 
   
dată finalizare proiect 04.04.2013 
   
obiectiv Valorificarea patrimoniului cultural, istoric și natural al zonei turistice Constanța – Mamaia, extinzând percepția generală de „vacanță la soare și mare” la „vacanța de cunoaștere”, pe trei teme turistice: 
Turismul de cunoaștere;
Turismul cultural de istorie, arhitectura și religios;
Turismul de agrement, natură și biodiversitate. 
   
rezultate 1.640.000 pliante;
      4.000 broșuri;
realizarea unui web-site

41. PARCARE VERDE – CONSTRUIREA UNEI PARCĂRI SUPRAETAJATE, ZONA SPITAL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚE CONSTANȚA, JUDEȚUL CONSTANȚA
sursa de finanțare Programul Operațional Regional 2007-2013– Axa 1.1.
   
beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

   
contract de finanțare 1517/20.04.2011
   
valoarea totală a proiectului 12.186.543,36 lei  din care valoare nerambursabilă 11.942.812,49 lei
   
dată finalizare proiect 20.09.2012
   
rezultate Au fost create 265 locuri parcare

42.  REABILITAREA CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE - UTILITĂȚI ȘI CORP CANTINĂ
sursa de finanțare Programul Operațional Regional 2007-2013 – Axa 3.2
   
beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

   
partener Căminul pentru persoane vârstnice Constanța
   
contract de finanțare 611/29.01.2010
   
valoarea totală a proiectului 3.189.125,29 lei din care valoare nerambursabilă 1.725.465,91 lei
   
dată finalizare proiect 29.04.2011
   
rezultate

Înlocuirea instalațiilor (telefonie, semnalizare incendiu, interfon);
Refacerea finisajelor;
Înlocuirea instalațiilor de încălzire;
Înlocuirea instalațiilor electrice, sanitare de ventilație la cantină și spălătorie;
Dotarea cu utilaje necesare pentru prepararea hranei;
Dotarea cu utilaje necesare pentru sala de spălătorie.


43. ADMINISTRAȚIE EUROPEANĂ
sursa de finanțare PODCA 2007-2013 – Axa 1
   
beneficiar UAT Municipiul Constanța
   
partener Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanța” 
   
contract de finanțare 384780/17.03.2009
   
valoare contract 248.746,20 lei din care nerambursabil: 228.320,4 lei
   
dată finalizare proiect 17.03.2010
   
rezultate 150 funcționari instruiți, care își desfășoară activitatea în cele 14 primării ale localităților ce compun Zona Metropolitană Constanța, în domeniile: management de proiect, achiziții publice, resurse umane, competențe sociale și civile și audit intern.  

44. REGIO-LLL 
sursa de finanțare Programul Leonardo da Vinci - secțiunea Rețele
   
beneficiar FREREF – Fondation des Regions Europeennes pour la Recherche en Education et en Formation
   
parteneri
UAT Municipiul Constanța; Fundația Andaluza Fondo de Formacion y Empleo – Sevilla (Spania); Generalitat de Catalunya – Departament D’EDUCACIÓ – Barcelona (Spania); Servei d’ocupació de Catalunya. Department de Treball – Barcelona (Spania); Confédération Française des Travailleurs Chrétiens – CFTC Rhône – Alpes – Lyon (Franța); Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Rhône – CMA 69 – Lyon (Franța); Centre National de la Recherche Scientifique – CNRS – Paris (Franta); Conseil Régional de Lorraine – Metz ( Franța); Conseil Régional de Rhône – Alpes – CHARBONNIERES LES BAINS (Franța); Université de Bretagne Sud – Lorient (Franța); Agenzia Regionale Istruzione Formazione Lavoro – Regione Lombardia – Milano (Italia); Centro Interateneo per l’Innovazione, la ricerca didattica e la formazione avanzata – Veneția (Italia); Ministère de l’Education et de la Formation professionnelle du Grand-duché de Luxembourg/Service de la Formation professionnelle – Luxemburg; Województwo Małopolskie- Cracovia (Polonia); Conférence Intercantonale de l’Instruction Publique de la Suisse romande et du Tessin –Neuchatel. 
   
contract de finanțare  2007-1985/001-001
   
valoare contract 623.568 euro nerambursabili
   
dată finalizare proiect 2010
   
rezultate Lucrări, referate și studii de caz privind promovarea transferului de bune practici la nivel interregional și punerea în practică a politicii „Învățare pe tot parcursul vieții”, conform Strategiei Lisabona.

45. REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CONSTANȚA
sursa de finanțare Programul Operațional Regional 2007-2013 – Axa 3.2
   
beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

   
parteneri Căminul pentru persoane vârstnice Constanța
   
contract de finanțare 33/20.02.2009
   
valoarea totală a proiectului 2.885.820,69 lei din care valoare nerambursabilă 2.823.635,81 lei
   
dată finalizare proiect 20 februarie 2010
   
rezultate

Reamenajarea grupurilor sanitare; refacerea instalațiilor electrice existente;
Reabilitarea lifturilor;
Refacerea terasei existente prin înlocuirea învelitorii;
Construcție nouă stație hidrofor;


46. PARTENERIAT OPERAȚIONAL DURABIL (POD) CONSTANȚA-DOBRICH
sursa de finanțare Program CBC RO-BG 2006 – Prioritatea 4 “People to people”
   
beneficiar UAT Municipiul Constanța
   
parteneri Municipalitatea Dobrich
   
contract de finanțare RO2006/018-405.01.04.19
   
valoare contract 43.519 euro din care nerambursabil: 35.359 euro 
   
dată finalizare proiect 2009
   
rezultate 25 de funcționari publici din Zona Metropolitană Constanța și Districtul Dobich au fost pregătiți în domeniile: managementul ciclului de proiect; reguli și proceduri privind fondurile structurale și particularitățile cooperării transfrontaliere; 
Un portofoliu de proiecte ce pot fi implementate în cadrul Programului Operațional de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013; 
Un grup de lucru permanent format din funcționari publici participanți la cursurile de formare. 

47. URBAMECO
Etapa I
sursa de finanțare Programul URBACT I 2002-2006
   
beneficiar Grand Lyon (Franța)
   
parteneri UAT Municipiul Constanța; Municipalitatea Goteborg, Suedia; Municipalitatea Birmingham, Anglia; Municipalitatea Belfast, Irlanda; Municipalitatea Arnhem, Olanda; Municipalitatea Lodz, Polonia; Municipalitatea Pila, Polonia; Municipalitatea Wroclaw, Polonia; Municipalitatea Nea Ionia Magnesias, Grecia.
   
contract de finanțare REF 1750/FT
   
valoare contract 98.100 euro nerambursabili 
   
dată finalizare proiect 2008
   
rezultate Planuri Locale de Acțiune, studii de caz, recomandări de bună practică
 
Etapa II
sursa de finanțare
Programul URBACT II 2007-2013
   
beneficiar Grand Lyon (Franța) 
   
parteneri UAT Municipiul Constanța; Municipalitatea Goteborg, Suedia; Municipalitatea Birmingham, Anglia; Municipalitatea Belfast, Irlanda; Municipalitatea Arnhem, Olanda; Municipalitatea Lodz, Polonia; Municipalitatea Pila, Polonia; Municipalitatea Wroclaw, Polonia; Municipalitatea Nea Ionia Magnesias, Grecia.
   
contract de finanțare
REF 1750/FT
   
valoare contract
594.975 euro din care nerambursabil: 542.500 euro  
   
dată finalizare proiect
2009
   
rezultate
 Planuri Locale de Acțiune, studii de caz, recomandări de bună practică

48. PHARE CBC „Eco”
sursa de finanțare Programul PHARE CBC 2005 – People to People
   
beneficiar Inspectoratul Școlar Județean Constanța 
   
parteneri UAT Municipiul Constanța; Municipalitatea Dobrich 
   
asociați S.C. Gremlin Computers S.R.L.; EcoRomAmbalaje; MM Recycling; Eco Dobrogea; Eco ZOO Dobrich
   
   
valoare contract 54 .870 euro nerambursabili
   
dată finalizare proiect 2008
   
rezultate Conștientizarea problemelor de mediu în rândul elevilor;
Colectarea selectivă a deșeurilor de ambalaje în rândul școlilor din municipiile Constanța și Dobrich, tabără de vara ecologică. 

49. TURISM LA MAREA NEAGRĂ
sursa de finanțare Programul PHARE CBC 2005 – People to People
   
beneficiar
agenții de turism din România; cetățeni ai județului Constanța și ai regiunii Dobrich; turiști.
   
parteneri UAT Municipiul Constanța; Municipalitatea Dobrich
   
contract de finanțare RO2005/017-535.01.03.09
   
valoare contract 53.256 euro din care nerambursabil: 47.930,4 euro 
   
dată finalizare proiect 2008
   
rezultate Realizarea unui studiu asupra situației actuale în domeniul turismului litoral din România și Bulgaria; 
Constituirea unei asociații de dezvoltare și promovare a turismului la Marea Neagră, cu scopul de a întări relațiile de colaborare în domeniul turismului între regiunile Constanța și Dobrich (Bulgaria);
A fost premiat de către Comisia Europeană în cadrul Conferinței finale a proiectului Concertour - Accesibilitate, Strategii, Soluții și Servicii pentru îmbunătățirea Turismului European Sustenabil, care a avut loc la Roma, în data de 25.09.2009. 

50. IMAPS
sursa de finanțare Programul INTERREG III C
   
beneficiar Comunitatea Urbană Brest, Franța
   
parteneri UAT Municipiul Constanța; Parcul Tehnologic Brest, Franța; Departamentul de Pompieri și Situații de Urgență, Brest, Franța; Municipalitatea Matosinhos, Portugalia; Institutul de Apă al Regiunii de Nord, Matosinhos, Portugalia; Municipalitatea Taranto, Italia; Autoritatea Portuară, Taranto, Italia; Universitatea Ovidius, Constanța; Consiliul Local Cadiz, Spania; Universitatea Cadiz, Spania; Autoritatea Portuară Gijon, Spania; Consiliul Local Insula Wight, Marea Britanie
   
contract de finanțare  
   
valoare contract 992.000 euro din care nerambursabil: 979.500 euro  
   
dată finalizare proiect 2007
   
rezultate Crearea unei rețele de schimb între orașele port care se confruntă cu probleme similare.

51. e-PMC
sursa de finanțare Programul PHARE 2002 „Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administrației la nivel local”
   
beneficiar UAT Municipiul Constanța
   
contract de finanțare RO2002/000-586.03.02
   
valoare contract 40.000 euro din care nerambursabil: 38.000 euro 
   
dată finalizare proiect 2005
   
rezultate Modernizarea managementului documentelor și a managementului operațional prin implementarea sistemului privind semnătură electronică.

52. CLEANER PRODUCTION AND ENERGY EFFICIENCY
sursa de finanțare Guvernul Norvegiei
   
beneficiar Agenții economici din Municipiul și Județul Constanța  
   
parteneri UAT Municipiul Constanța; Norwegian Energy Efficiency Group; The Norwegian Society of Chartered Technical and Scientific Professionals; Centrul de Prevenire a Poluării din București.
   
valoare contract 100.000 euro nerambursabili
   
dată finalizare proiect 2005
   
rezultate Training în domeniu; Formarea de instructori români; Manuale privind managementul calității și mediului.

53. TAPESTRY
sursa de finanțare Directoratul General de Transport și Energie al Comisiei Europene (DGTREN)
   
beneficiar Regia Autonomă de Transport în Comun – Municipiul Constanța 
parteneri Transport and Travel Research Ltd., Marea Britanie; Transport Studies Group, University of Westminster, Marea Britanie; Hampshire County Council, Marea Britanie; Herdfordshire County Council, Marea Britanie; Langzaam Verkeer, Belgia; TISPT Consultores Em Transportes Inovacao e Sistemas SA, Portugalia; Aristotle University of Thessaloniki, Grecia; Asstra-Associatione Transporti, Italia; Citta di Torino, Italia; Uniunea Română de Transport public, România; UAT Municipiului Constanța, România; Interactions Ltd, Irlanda; Communaute Urbaine de Nantes, Franta; T.E.Marknadskommunikation A.B., Suedia.


valoare contract 300.000 euro nerambursabili
   
dată finalizare proiect 2002
   
rezultate Dezvoltarea și implementarea de studii de caz în domenii precum:
1. Transport intermodal;
2. Repoziționarea transportului public;
3. Sănătate și Mediu.