Despre instituție

Carieră (concursuri și angajări) - 2022

I. Proceduri privind organizarea și desfășurarea concursurilor
FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Organizarea și desfășurarea concursurilor de recrutare/promovare a funcționarilor publiciPDF15,75 MB26 apr., 2024 Download
2. Organizarea și desfășurarea concursurilor pentru funcții contractualePDF20,50 MB07 feb., 2023 Download
3. Procedura privind organizarea și desfășurarea probei suplimentare de testare a competențelor lingvisticePDF1,42 MB29 ian., 2019 Download
4. Organizarea și desfășurarea probei de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației pentru concursurile de recrutare a funcționarilor publici organizate de PMCPDF19,17 MB21 mar., 2023 Download
5. Procedura privind recrutarea si integrarea in munca a tinerilor dezavantajatiPDF1,89 MB29 ian., 2019 Download
6. Procedura privind transferul funcționarilor publiciPDF11,05 MB21 oct., 2021 Download
7. Procedura privind redistribuirea funcționarilor publici din corpul de rezervă în cadrul Primăriei municipiului ConstanțaPDF9,67 MB21 oct., 2021 Download
8. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților pentru ocuparea unui post în cadrul UAT municipiul ConstanțaPDF1,68 MB18 feb., 2022 Download
9. Procedura privind organizarea și desfășurarea probei sportive, ed. I rev. 02PDF7,83 MB17 iun., 2024 Download
II. Formularele necesare în vederea participării la concurs funcții publice (candidații vor depune un dosar cu șină, care va conține în mod obligatoriu documentele solicitate în anunțul de concurs)
FileTypeSizeUploaded onDownload
1. F06 -PS03 - Formular înscriere concurs de promovare în funcția publicăDOCX43,05 KB26 apr., 2024 Download
2. F07-PS03 - Formular înscriere concurs de recrutare în funcția publicăDOCX42,94 KB26 apr., 2024 Download
3. F08-PS03- Model adeverință vechime în specialitatea studiilor absolviteDOCX38,22 KB26 apr., 2024 Download
4. Model CV europeanDOC60,50 KB28 dec., 2018 Download
5. Instrucțiuni pentru completarea CV-ului europeanDOC112,00 KB28 dec., 2018 Download
III. Formularele necesare în vederea participării la concurs posturi contractuale (candidații vor depune un dosar cu șină, care va conține în mod obligatoriu documentele solicitate în anunțul de concurs)
FileTypeSizeUploaded onDownload
1. F04-PS18 - Cerere înscriere concurs recrutare și selecție personal contractualPDF122,42 KB26 mar., 2024 Download
2. F05-PS18 - Formular adeverință care atestă vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului contractualPDF100,44 KB26 mar., 2024 Download
3. Instrucțiuni pentru completarea CV-ului europeanDOC112,00 KB28 dec., 2018 Download
4. Model CV europeanDOC60,50 KB28 dec., 2018 Download

Examen De Promovare În Grad Pentru Personalul Contractual Încadrat În Compartimentele Aparatului De Specialitate Ale Primarului Municipiului Constanța

perioada 27.12.2022 - 13.01.2022
depunere dosare până la data de 10.01.2023(inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
11.01.2023, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă 13.01.2023, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descarcare bibliografie
rezultate rezultat final
proba scrisă
selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Examen De Promovare În Grad Pentru Funcționarii Publici Încadrați În Compartimentele Aparatului De Specialitate Ale Primarului Municipiului Constanța 

Direcției logistică, Serviciul achiziţii publice
consilier achiziţii publice clasa I, gradul principal (2 posturi)

Direcției Logistică, 
Serviciul Administrativ Tehnico-Economic
inspector clasa I, gradul principal (2 posturi)

Direcției Logistică, 
Compartimentul Administrarea Unităţilor De Invăţământ Preuniversitar
- inspector clasa I gradul principal (1 post)

Biroului apărare civilă, sănătate, securitate în muncă şi situaţii de urgenţă     - inspector clasa I, gradul principal (1 post)

perioada 19.12.2022 - 21.12.2022
depunere dosare până la data de 07.12.2022 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
14.12.2022, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă 19.12.2022, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu 21.12.2022, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
bibliografie Direcția Logistică
bibliografie Biroul apărare civilă, sănătate, securitate în muncă şi situaţii de urgenţă
tematica Direcția Logistică
tematica Biroul apărare civilă, sănătate, securitate în muncă şi situaţii de urgenţă

rezultate rezultat final
rezultat interviu
rezultat proba scrisă
selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Examen De Promovare În Grad Pentru Funcționarii Publici Încadrați În Compartimentele Aparatului De Specialitate Ale Primarului Municipiului Constanța 

Biroului relații internaționale și comunicare
- inspector, clasa I, grad principal (2 posturi)

Compartimentului evidență acte procedurale
- inspector, clasa I, grad principal (1 post)

Compartimentului control intern managerial
-consilier clasa I grad superior (1 post)


perioada 19.12.2022 - 21.12.2022
depunere dosare până la data de 07.12.2022 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
14.12.2022, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă 19.12.2022, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu 21.12.2022, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
bibliografie Biroul relații internaționale și comunicare
bibliografie Compartimentul evidență acte procedurale
bibliografie Compartimentul control intern managerial
tematica Biroul relații internaționale și comunicare
tematica Compartimentul evidență acte procedurale
tematica Compartimentul control intern managerial


rezultate rezultat final
rezultat interviu
rezultat probă scrisă
selectie dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Examen De Promovare În Grad Pentru Funcționarii Publici Încadrați În Compartimentele Aparatului De Specialitate Ale Primarului Municipiului Constanța 

Direcția generală urbanism și patrimoniu
-Direcția patrimoniu, Serviciul planificare urbană și mediu, - inspector, clasa I, grad superior (1 post),

Direcția generală gestionare servicii publice
-Direcția administrare servicii publice, Serviciul gestionare cimitire - inspector, clasa I, grad principal (2 posturi),
-Direcția gestionare, îndrumare și sprijin comunitar, Serviciul amenajări urbane - inspector, clasa I, grad superior (1 post).


perioada 19.12.2022 - 21.12.2022
depunere dosare până la data de 07.12.2022 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
14.12.2022, ora 12:30, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă 19.12.2022, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu 21.12.2022, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
bibliografie serviciul gestionare cimitire
bibliografie serviciul planificare urbana si mediu
bibliografie serviciul amenajari urbane
tematica serviciul gestionare cimitire
tematica serviciul planificare urbana si mediu
tematica serviciul amenajari urbane
rezultate rezultat final
rezultat interviu
rezultat probă scrisă
selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Examen De Promovare În Grad Pentru Funcționarii Publici Încadrați În Compartimentele Aparatului De Specialitate Ale Primarului Municipiului Constanța 

- polițist local, clasa I, grad superior (3 posturi);
- polițist local, clasa III, grad principal (2 posturi).

perioada 19.12.2022 - 21.12.2022
depunere dosare până la data de 07.12.2022 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
14.12.2022, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă 19.12.2022, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu 21.12.2022, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
rezultate rezultat final
rezultat interviu
rezultat proba scrisa
selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Șef Birou registrul agricol, gradul II - Direcția patrimonu, Direcția generală urbanism și patrimoniu , 1 post

perioada 04.11.2022 - 08.11.2022
depunere dosare până la data de 24.10.2022 inclusiv, biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
31.10.2022, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă 04.11.2022, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu 08.11.2022, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru vizualizare tematică
click pentru vizualizare bibliografie
click pentru vizualizare fișa postului
rezultate rezultat final
rezultat interviu
rezultat probă scrisă
selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Secretar general al municipiului Constanța gradul II, (1 post)

perioada 03.11.2022 - 07.11.2022
depunere dosare în perioada 04-24.10.2022, biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
31.10.2022, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă 03.11.2022, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu 07.11.2022, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru vizualizare tematică
click pentru vizualizare bibliografie
click pentru vizualizare fișa postului
rezultate rezultat final
rezultat probă scrisă
selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Examen De Promovare În Clasă Pentru Funcționarii Publici Încadrați În Compartimentele Aparatului De Specialitate Ale Primarului Municipiului Constanța

perioada 28.09.2022 - 30.09.2022
depunere dosare în 5 zile de la publicarea prezentului anunț, biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
verificarea îndeplinirii condițiilor de participare
22.09.2022, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
stabilirea seturilor de subiecte și a punctajului 28.09.2022, ora 08:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă 28.09.2022, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu 30.09.2022, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie și tematică
rezultate rezultat final 2
rezultat final 1
proba scrisa 2
proba scrisa 1
selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Inspector clasa I gradul superior – Biroul proiecte culturale, sportive și sociale - Direcția cultură, educație, sport, turism (1 post)

perioada 26.08.2022 - 30.08.2022
depunere dosare până la data de 16.08.2022 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
23.08.2022, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă 26.08.2022, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu 30.08.2022, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru vizualizare bibliografie
click pentru vizualizare tematică
click pentru vizualizare fișa postului
rezultate
anunț Serviciul Resurse Umane anunt

Șef Birou organizare evenimente gradul II - Direcția cultură, educație, sport, turism (1 post)

perioada 25.08.2022 - 29.08.2022
depunere dosare până la data de 16.08.2022 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
23.08.2022, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă 25.08.2022, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu 29.08.2022, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru vizualizare bibliografie
click pentru vizualizare tematică
click pentru vizualizare fișa postului
rezultate rezultatul final
proba de interviu
proba scrisă
selectie dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Şef serviciu management drumuri şi transport , gradul II din cadrul Direcției administrare servicii publice, Direcția generală gestionare servicii publice (1 post)

perioada 18.08.2022 - 22.08.2022
depunere dosare până la data de 08.08.2022 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
16.08.2022, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă 18.08.2022, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu 22.08.2022, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru vizualizare bibliografie
click pentru vizualizare tematică
click pentru vizualizare fișa postului
rezultate
anunț Serviciul Resurse Umane  

Șef Serviciu spații Verzi, gradul II – Direcţia gestionare, îndrumare și sprijin comunitar, Direcția generală  gestionare servicii publice (1 Post)

perioada 17.08.2022 - 19.08.2022
depunere dosare până la data de 01.08.2022 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
05.08.2022, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă 17.08.2022, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu 19.08.2022, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru vizualizare bibliografie
click pentru vizualizare tematică
click pentru vizualizare fișa postului
rezultate rezultat final
proba interviu
proba scrisa
selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Director executiv, gradul II (1 post) – Direcţia logistică

perioada 16.08.2022 - 18.08.2022
depunere dosare până la data de 01.08.2022 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
08.08.2022, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă 16.08.2022, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu 18.08.2022, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru vizualizare bibliografie
click pentru vizualizare tematică
click pentru vizualizare fișa postului
rezultate rezultat final
rezultat interviu
rezultat contestatie
proba scrisă
selectie dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Șef Birou sprijinire și îndrumare a asociațiilor de proprietari, gradul II - Direcția logistică (1 post)

Șef Serviciu gestionare cimitire, gradul II, Direcția administrare servicii publice - Direcția generală gestionare servicii publice (1 post)

Șef Serviciu contracte și administrarea economică a domeniului public și privat, gradul II - Direcția generală econoico-financiară (1 post)

Șef Birou relații internaționale și comunicare, gradul II (1 post)

perioada 02.08.2022 - 04.08.2022
depunere dosare până la data de 19.07.2022 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
26.07.2022, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă 02.08.2022, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu 04.08.2022, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț

Șef Birou Sprijinire Și Îndrumare A Asociațiilor De Proprietari
click pentru vizualizare bibliografie
click pentru vizualizare tematică
click pentru vizualizare fișă de post

Șef Serviciu Gestionare Cimitire
click pentru vizualizare bibliografie
click pentru vizualizare tematică
click pentru vizualizare fișă de post

Șef Serviciu Contracte Și Administrarea Economică A Domeniului Public Și Privat
click pentru vizualizare bibliografie
click pentru vizualizare tematică
click pentru vizualizare fișă de post

Șef Birou Relații Internaționale Și Comunicare
click pentru vizualizare bibliografie
click pentru vizualizare tematică
click pentru vizualizare fișă de post

rezultate rezultat final
proba interviu
proba scrisa
selectie dosare
anunț Serviciul Resurse Umane ERATĂ

Inspector clasa I, gradul superior din cadrul Serviciului spaţii verzi, Direcția gestionare,îndrumare şi sprijin comunitar Direcția generală gestionare servicii publice (1 post)

Inspector clasa I, gradul debutant  din cadrul Serviciului spaţii verzi, Direcția gestionare, îndrumare şi sprijin comunitar Direcția generală gestionare servicii publice (1 post)

Inspector clasa I, gradul principal  din cadrul Compartimentului Irigaţii, Direcția gestionare,îndrumare şi sprijin comunitar Direcția generală gestionare servicii publice (1 post)

perioada 02.08.2022 - 04.08.2022
depunere dosare până la data de 19.07.2022 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
26.07.2022, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă 02.08.2022, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu 04.08.2022, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru vizualizare bibliografie
click pentru vizualizare tematică
click pentru vizualizare fișă de post nr. 113264
click pentru vizualizare fișă de post nr. 113270
click pentru vizualizare fișă de post nr. 113272


rezultate rezultat final
proba interviu
proba scrisa
selectie dosare
anunț Serviciul Resurse Umane ERATA

Poliţist local clasa I, gradul debutant - Biroul control protecţia mediului, Serviciul control activitate comercială, protecţia mediului şi disciplina în construcţii, Direcţia generală poliţia locală – (3 posturi)

Poliţist local clasa III, gradul debutant – Biroul ordine publică nord, Serviciul ordine publică, Direcţia generală poliţia locală –
(4 posturi)

Poliţist local clasa III, gradul debutant - Biroul rutier centru, Serviciul rutier, Direcţia generală poliţia locală – (3 posturi)

perioada 01.08.2022 - 08.08.2022
depunere dosare până la data de 18.07.2022 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
25.07.2022, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă sportivă eliminatorie 01.08.2022, ora 09:00, Stadionul Farul - str. Primăverii, nr. 2
probă scrisă 04.08.2022, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu 08.08.2022, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
tabel cu probe și bareme femei/bărbați

Biroul Control Protecţia Mediului
click pentru vizualizare bibliografie
click pentru vizualizare tematică
click pentru vizualizare fișă de post nr. 33883
click pentru vizualizare fișă de post nr. 33885
click pentru vizualizare fișă de post nr. 33887

Biroul Ordine Publică Nord
click pentru vizualizare bibliografie
click pentru vizualizare tematică
click pentru vizualizare fișă de post nr. 37105
click pentru vizualizare fișă de post nr. 37228
click pentru vizualizare fișă de post nr. 37230
click pentru vizualizare fișă de post nr. 104572

Biroul Rutier Centru
click pentru vizualizare bibliografie
click pentru vizualizare tematică
click pentru vizualizare fișă de post nr. 36337
click pentru vizualizare fișă de post nr. 36340
click pentru vizualizare fișă de post nr. 36336rezultate rezultat final
rezultat interviu
proba scrisă
proba sportiva
selectie dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Inspector clasa I gradul superior – Serviciul autorizare activităţi economice, Direcția generală economico – financiară (1 post)

perioada 29.07.2022 - 02.08.2022
depunere dosare până la data de 18.07.2022 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
25.07.2022, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă 29.07.2022, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu 02.08.2022, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru vizualizare tematică
click pentru vizualizare bibliografie
click pentru vizualizare fișă de post

rezultate rezultat final
proba interviu
proba scrisa
selectie dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Inspector clasa I gradul superior - Serviciul autorizări construcții. Direcția generală urbanism si patrimoniu, 1 post
Inspector clasa I gradul principal - Serviciul autorizări construcții. Direcția generală urbanism și patrimoniu, 1 post
Inspector clasa I gradul asistent - Serviciul autorizări construcții. Direcția generală urbanism și patrimoniu, 4 posturi

perioada 27.07.2022 - 29.07.2022
depunere dosare până la data de 18.07.2022 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
25.07.2022, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă 27.07.2022, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu 29.07.2022, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru vizualizare tematică
click pentru vizualizare bibliografie
click pentru vizualizare fișă de post superior
click pentru vizualizare fișă post principal
click pentru vizualizare fișă post asistent1
click pentru vizualizare fișă post asistent2
click pentru vizualizare fișă post asistent3
click pentru vizualizare fișă post asistent4

rezultate rezultat final
proba interviu
proba scrisa
rezultat contestatie
selectie dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Inspector clasa I gradul asistent – Compartimentul pregătire investiţii, Direcția dezvoltare și fonduri europene (1 post)

Inspector clasa I gradul superior – Biroul urmărire execuţie lucrări, Direcția dezvoltare și fonduri europene (1 post)

perioada 27.07.2022 - 29.07.2022
depunere dosare până la data de 18.07.2022 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
25.07.2022, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă 27.07.2022, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu 29.07.2022, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie inspector gradul asistent
click pentru descărcare tematică inspector gradul asistent
click pentru descărcare fișa postului gradul asistent

click pentru descărcare bibliografie inspector gradul superior
click pentru descărcare tematică inspector gradul superior
click pentru descărcare fișa postului gradul superior

rezultate rezultat final
proba interviu
proba scrisa
selectie dosare
anunț Serviciul Resurse Umane ANUNT PRELUNGIRE

Director executiv adjunct, Direcția logistică, gradul II (1 post)

perioada 25.07.2022 - 27.07.2022
depunere dosare până la data de 11.07.2022 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
18.07.2022, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă 25.07.2022, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu 27.07.2022, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare fișa postului
rezultate rezultat final
proba interviu
proba scrisa
selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Consilier juridic clasa I, grad superior-Biroului juridic contencios și punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești (1 post)
Consilier juridic clasa I, grad principal -Biroului legislație, contracte, avize de legalitate și legile proprietății (1 post)

 

perioada 21.07.2022 - 25.07.2022
depunere dosare până la data de 11.07.2022 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
18.07.2022, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă 21.07.2022, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu 25.07.2022, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie, tematică, fișa postului grad principal
click pentru descărcare bibliografie, tematică, fișa postului grad superior
rezultate rezultat final
proba interviu
proba scrisa
selectie dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Casier , Serviciul financiar-buget, Direcția financiară- Direcția generală economico-financiară (1 Post)

perioada 13.07.2022 - 15.07.2022
depunere dosare până la data de 05.07.2022 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
07.07.2022, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă 13.07.2022, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu 15.07.2022, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare fișa postului
rezultate rezultat final
rezultat interviu
rezultat proba scrisă
selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Consilier juridic clasa I, grad asistent– Biroul juridic contencios și punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești (1 post)

perioada 05.07.2022 - 07.07.2022
depunere dosare până la data de 27.06.2022 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
28.06.2022, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă 05.07.2022, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu 07.07.2022, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare fișa postului
rezultate rezultat final
rezultat interviu
rezultat proba scrisă
selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Director executiv adjunct, Direcția patrimoniu, Direcţia generală urbanism și patrimoniu, gradul II (1 post)

perioada 06.07.2022 - 08.07.2022
depunere dosare până la data de 27.06.2022 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
04.07.2022, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă 06.07.2022, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu 08.07.2022, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare fișa postului
rezultate rezultat final
rezultat interviu
rezultat proba scrisă
rezultat selecție
anunț Serviciul Resurse Umane  

Inspector clasa I, gradul   superior, Serviciul management drumuri  şi transport, Direcția administrare servicii publice, Direcția generală gestionare servicii publice (1 post)

Referent clasa III, grad superior, Serviciul gestionare cimitire, Direcția administrare servicii publice, Direcția generală gestionare servicii publice (1 post)

perioada 04.07.2022 - 06.07.2022
depunere dosare până la data de 21.06.2022 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
28.06.2022, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă 04.07.2022, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu 06.07.2022, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț

Serviciul management drumuri şi transport
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare fișa postului

Serviciul gestionare cimitire
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare fișa postului
rezultate rezultat final
rezultat interviu
erată rezultat proba scrisă
rezultat proba scrisă
erată rezultat selecție dosare
selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane ERATA 

Șef Birou gradul II , Biroul gestionare animale abandonate, Direcția generală gestionare servicii publice (1 Post)

Inspector specialitate gradul II, Biroul gestionare animale abandonate, Direcția generală gestionare servicii publice (2 posturi)

perioada 27.06.2022 - 29.06.2022
depunere dosare până la data de 15.06.2022 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
17.06.2022, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă 27.06.2022, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu 29.06.2022, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematica
click pentru descărcare fișă - Șef birou
click pentru descărcare fișă post - Inspector
rezultate rezultat final
proba interviu
proba scrisă
selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Examen De Promovare În Grad Pentru Funcționarii Publici Încadrați În Compartimentele Aparatului De Specialitate Ale Primarului Municipiului Constanța 

- Biroul Ordine Publică Centru
- Biroul Rutier Centru
- Biroul Ordine Publică Nord
- Biroul Rutier Nord
- Biroul Ordine Publică Sud
- Biroul Monitorizare zone publice și intervenții

perioada 28.06.2022 - 30.06.2022
depunere dosare până la data de 14.06.2022 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
21.06.2022, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă 28.06.2022, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu 30.06.2022, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
rezultate rezultat final
rezultat interviu
proba scrisă
selectie dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Examen De Promovare În Grad Pentru Funcționarii Publici Încadrați În Compartimentele Aparatului De Specialitate Ale Primarului Municipiului Constanța 

- Direcția logistică
- direcția Generală Gestionare servicii publice

perioada 28.06.2022 - 30.06.2022
depunere dosare până la data de 14.06.2022 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
21.06.2022, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă 28.06.2022, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu 30.06.2022, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț

Serviciul Administrativ Tehnico-Economic
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică

Biroul Iluminat Public
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică

Serviciul Siguranța Circulației Urbane și Parcări
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică

Serviciul Spații Verzi
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică

Serviciul Management Drumuri și Transport
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică

rezultate rezultat final
rezultat interviu
proba scrisa
selectie dosare
anunț Serviciul Resurse Umane ERATA

Examen De Promovare În Grad Pentru Funcționarii Publici Încadrați În Compartimentele Aparatului De Specialitate Ale Primarului Municipiului Constanța 

-Direcția Digitalizare și tehnologia Informației

perioada 28.06.2022 - 30.06.2022
depunere dosare până la data de 14.06.2022 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
21.06.2022, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă 28.06.2022, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu 30.06.2022, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț

Serviciul Informatizare
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică

Serviciul Registratură Electronică și Management Documente
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică

rezultate rezultat final
rezultat interviu
proba scrisă
selectie dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Examen De Promovare În Grad Pentru Funcționarii Publici Încadrați În Compartimentele Aparatului De Specialitate Ale Primarului Municipiului Constanța 

- Serviciului audit public intern
- Direcția generală urbanism și Patrimoniu
- Direcția locală de evidență persoane

perioada 28.06.2022 - 30.06.2022
depunere dosare până la data de 14.06.2022 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
21.06.2022, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă 28.06.2022, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu 30.06.2022, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț

Serviciul Audit Public Intern
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică

Serviciul patrimoniu
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică

Direcția Locală De Evidență Persoane
click pentru descărcare bibliografie
click pentru vizualizare tematică

rezultate rezultat final
proba interviu
proba scrisa
selectie dosare
anunț Serviciul Resurse Umane click pentru descărcare anunt

Examen De Promovare În Grad Pentru Funcționarii Publici Încadrați În Compartimentele Aparatului De Specialitate Ale Primarului Municipiului Constanța 

Biroul apărare civilă, sănătate, securitate în muncă și situații de urgență
- Serviciul resurse umane
- Biroul relații internaționale și comunicare

perioada 28.06.2022 - 30.06.2022
depunere dosare până la data de 14.06.2022 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
21.06.2022, ora 12:30, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă 28.06.2022, ora 13:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu 30.06.2022, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț

Biroul relații internaționale și comunicare
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare termatică

Biroul apărare civilă, sănătate, securitate în muncă și situații de urgență
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică

Serviciul resurse umane
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică

rezultate rezultat final
rezultat interviu
proba scrisa
selectie dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Examen De Promovare În Grad Pentru Funcționarii Publici Încadrați În Compartimentele Aparatului De Specialitate Ale Primarului Municipiului Constanța 

Direcţia cultură, educație, sport, turism

perioada 28.06.2022 - 30.06.2022
depunere dosare până la data de 14.06.2022 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
21.06.2022, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă 28.06.2022, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu 30.06.2022, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț

Biroul Organizare Evenimente, Biroul Proiecte Culturale, Sportive și Sociale
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică

Compartimentul Turism, Relații Comunitare și Minorități
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică

rezultate rezultat final
proba interviu
proba scrisă
selectie dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Şef Birou ordine publică nord, Serviciul ordine publică, gradul II, Direcţia generală poliţia locală (1 post)

Şef Birou urmărire măsuri în domeniul construcțiilor, Serviciul control activitate comercială, protecția mediului și disciplina în construcții, gradul II, Direcţia generală poliţia locală (1 post)

perioada 23.06.2022 - 27.06.2022
depunere dosare până la data de 14.06.2022 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
21.06.2022, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă 23.06.2022, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu 27.06.2022, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț

click pentru descărcare bibliografie Biroul Ordine Publică Nord
click pentru descărcare tematică Biroul Ordine Publică Nord
click pentru descărcare fișa postului Biroul Ordine Publică Nord

click pentru descărcare bibliografie Biroul Urmărire Măsuri în Domeniul Construcțiilor
click pentru descărcare tematică Biroul Urmărire Măsuri în Domeniul Construcțiilor
click pentru descărcare fișă post Biroul Urmărire Măsuri în Domeniul Construcțiilor

rezultate rezultat final
proba interviu
proba scrisă
selectie dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Inspector clasa I, gradul superior, Serviciul financiar-buget, Direcția financiară, Direcția generală economico-financiară (1 post)

perioada 21.06.2022 - 23.06.2022
depunere dosare până la data de 07.06.2022 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
15.06.2022, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă 21.06.2022, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu 23.06.2022, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare fisa postului

rezultate rezultat final
proba interviu
proba scrisa
selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Examen De Promovare În Clasă Pentru Funcționarii Publici Încadrați În Compartimentele Aparatului De Specialitate Ale Primarului Municipiului Constanța

perioada 27.05.2022 - 30.05.2022
depunere dosare în 5 zile de la publicarea prezentului anunț, biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
verificarea îndeplinirii condițiilor de participare
19.05.2022, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
stabilirea seturilor de subiecte și a punctajului 27.05.2022, ora 08:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă 27.05.2022, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu 30.05.2022, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie și tematică
rezultate rezultat final
proba scrisă
selecție clasă
anunț Serviciul Resurse Umane  

Consilier clasa I gradul superior - Serviciul management proiecte si strategii, Direcția dezvoltare și fonduri europene ( 1 post )

perioada 02.06.2022 - 07.06.2022
depunere dosare până la data de 23.05.2022 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
30.05.2022, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
testare competențe lingvistice  02.06.2022, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă 03.06.2022, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  07.06.2022, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț concurs
click pentru descărcare fisa postului
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare bibliografie
rezultate rezultat final
rezultat proba scrisă
rezultat competente lingvistice
rezultat selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Consilier clasa I gradul superior – Serviciul pregătire și implementare proiecte europene, Direcția dezvoltare și fonduri europene (1 post)

perioada 27.05.2022 - 31.05.2022
depunere dosare până la data de 16.05.2022 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
23.05.2022, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă 27.05.2022, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  31.05.2022, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunt concurs
click pentru descărcare fisa postului
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare bibliografie
rezultate rezultat final
proba interviu
proba scrisă
selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Șef Serviciu achiziții publice, Direcția logistică, gradul II (1 post)

perioada 26.05.2022 - 30.05.2022
depunere dosare până la data de 16.05.2022 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
23.05.2022, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă 26.05.2022, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  30.05.2022, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunt concurs
click pentru descărcare fisa postului
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare bibliografie
rezultate rezultat final
rezultat proba interviu
rezultat proba scrisă
selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Poliţist local clasa I, gradul debutant-Biroul control protecţia mediului, Serviciul control activitate comercială, protecţia mediului şi disciplina în construcţii, Direcţia generală poliţia locală – (1 post)

Poliţist local clasa III, gradul debutant-Biroul rutier nord, Serviciul rutier, Direcţia generală poliţia locală – (1 post)

Poliţist local clasa I, gradul debutant-Biroul rutier centru, Serviciul rutier, 
Direcţia generală poliţia locală – (3 posturi)

Poliţist local clasa III, gradul debutant-Biroul rutier centru, Serviciul rutier,Direcţia generală poliţia locală – (2 posturi)

Poliţist local clasa I, gradul debutant-Biroul rutier sud, Serviciul rutier, Direcţia generală poliţia locală – (3 posturi)

Poliţist local clasa III, gradul debutant-Biroul rutier sud, Serviciul rutier,  Direcţia generală poliţia locală – (1 post)

Poliţist local clasa III, gradul debutant-Biroul biroul baze de date, dispecerat, armament, Direcţia generală poliţia locală – (2 posturi )

perioada 23.05.2022 - 30.05.2022
depunere dosare până la data de 09.05.2022 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
16.05.2022, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă sportivă eliminatorie
23.05.2022, ora 09:00, Stadionul Farul - str. Primăverii nr. 2
 probă scrisă 26.05.2022, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  30.05.2022, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
tabel cu probe și bareme femei/bărbați

Biroul control protecția mediului
click pentru descărcare fișa postului nr. 33878 - clasa I
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică

Biroul rutier nord
click pentru descărcare fișa postului nr. 36574 - clasa III
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică

Biroul rutier centru
click pentru descărcare fișa postului nr. 36323 -clasa I
click pentru descărcare fișa postului nr. 36326 -clasa I
click pentru descărcare fișa postului nr. 36327 -clasa I
click pentru descărcare fișa postului nr. 36333 -clasa III
click pentru descărcare fișa postului nr. 36335 -clasa III
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică

Biroul rutier sud
click pentru descărcare fișa postului nr. 36460 - clasa I
click pentru descărcare fișa postului nr. 36461 - clasa I
click pentru descărcare fișa postului nr. 36461 - clasa I
click pentru descărcare bibliografie nr. 36458 - clasa III
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică

Biroul baze de date, dispecerat, armament
click pentru descărcare fișa postului nr. 57069- clasa III
click pentru descărcare fișa postului nr. 57099 - clasa III
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
rezultate rezultat final
rezultat interviu
rezultat contestație la proba scrisă
rezultat proba scrisă
rezultat proba sportivă
rezultat selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane click pentru vizualizare anunț

Consilier clasa I gradul principal - Serviciul management proiecte și strategii, Direcția dezvoltare și fonduri europene (1 post)

Consilier clasa I gradul superior – Serviciul management proiecte și strategii, Direcția dezvoltare și fonduri europene (1 post)

perioada 18.04.2022 - 20.04.2022
depunere dosare până la data de 08.04.2022 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
11.04.2022, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
18.04.2022, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  20.04.2022, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare fișa postului - consilier principal
click pentru descărcare fișa postului - consilier superior
rezultate rezultat selecție dosare
rezultat proba scrisă
anunț Serviciul Resurse Umane  

Inspector clasa I, grad principal - Serviciul spatii verzi. Direcția gestionare, îndrumare si sprijin comunitar - Direcția generală gestionare servicii publice (1 post)

perioada 18.04.2022 - 20.04.2022
depunere dosare până la data de 04.04.2022 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
11.04.2022, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
18.04.2022, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  20.04.2022, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare fișa postului
rezultate
anunț Serviciul Resurse Umane  

Director executiv - Direcția gestionare, îndrumare si sprijin comunitar. Direcția generală gestionare servicii publice, gradul II (1 post)

perioada 04.04.2022 - 06.04.2022
depunere dosare până la data de 21.03.2022 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
28.03.2022, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
04.04.2022, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  06.04.2022, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare fișa postului
rezultate rezultat final
rezultat interviu
rezultat probă scrisă
rezultat selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Inspector clasa I gradul Superior - Serviciul Autorizări construcții. Direcția generală urbanism și patrimoniu (3 posturi)
Inspector Clasa I Gradul principal - Serviciul Autorizări Construcții. Direcția Generală Urbanism Și Patrimoniu (1 Post)
Inspector Clasa I Gradul Asistent- Serviciul Autorizări Construcții. Direcția Generală Urbanism Și Patrimoniu (2 Posturi)

perioada 17.03.2022 - 21.03.2022
depunere dosare până la data de 07.03.2022 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
14.03.2022, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
17.03.2022, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  21.03.2022, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare fișa postului inspector superior 1
click pentru descărcare fișa postului inspector superior 2
click pentru descărcare fișa postului inspector superior 3
click pentru descărcare fișa postului inspector principal
click pentru descărcare fișa postului inspector asistent 1
click pentru descărcare fișa postului inspector asistent 2

rezultate rezultat final
proba interviu
proba scrisa
selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Consilier clasa I gradul principal - Serviciul management proiecte și strategii. Direcția dezvoltare si fonduri europene ( 1 post )
Consilier clasa I gradul superior - Serviciul management proiecte și strategii. Direcția dezvoltare si fonduri europene ( 1 post )

perioada 22.02.2022 - 24.02.2022
depunere dosare până la data de 14.02.2022 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
15.02.2022, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
22.02.2022, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  24.02.2022, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare fișa postului consilier principal
click pentru descărcare fișă postului consilier superior
rezultate rezultat final
probă scrisă
selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Inspector clasa I gradul principal, Biroul relații internaționale și comunicare (1 post)

perioada 02.02.2022 - 04.02.2022
depunere dosare până la data de 25.01.2022 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
26.01.2022, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
02.02.2022, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  04.02.2022, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare fișă post
rezultate selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Consilier juridic clasa I gradul superior - Biroul juridic contencios și punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești (1 post)

perioada 07.02.2022 - 09.02.2022
depunere dosare până la data de 25.01.2022 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
01.02.2022, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
07.02.2022, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  09.02.2022, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare fișă post
rezultate
anunț Serviciul Resurse Umane  

Director general- Direcția generală de asistență socială Constanța, gradul II (1 post)

perioada 07.02.2022 - 09.02.2022
depunere dosare până la data de 25.01.2022 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
01.02.2022, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
07.02.2022, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  09.02.2022, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare fișă post
rezultate probă interviu
selecție dosare
rezultat proba scrisă
rezultat final
anunț Serviciul Resurse Umane  

Inspector clasa I gradul superior - Serviciul autorizare activități economice, Direcția generală economico - financiară (1 post)

perioada 01.02.2022 - 03.02.2022
depunere dosare până la data de 18.01.2022 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
26.01.2022, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
01.02.2022, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  03.02.2022, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare fișă post
rezultate rezultat selecție dosare
rezultat proba scrisă
anunț Serviciul Resurse Umane click pentru vizualizare anunț

Șef Serviciu management drumuri Și transport. Direcția administrare servicii publice- Direcția generală gestionare servicii publice, gradul II (1 post)

perioada 01.02.2022 - 03.02.2022
depunere dosare până la data de 18.01.2022 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
26.01.2022, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
01.02.2022, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  03.02.2022, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare fișă post
rezultate
anunț Serviciul Resurse Umane  

Director executiv adjunct, Direcția patrimoniu, Direcţia generală urbanism și patrimoniu, gradul II (1 post)

perioada 25.01.2022 - 27.01.2022
depunere dosare până la data de 11.01.2022 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
18.01.2022, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
25.01.2022, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  27.01.2022, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare fișă post
rezultate rezultat final
rezultat proba scrisă
rezultat selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Sef Birou gradul II, Biroul gestionare animale abandonate, Direcția administrare servicii publice, Direcția generală gestionare servicii publice (1 Post)

Inspector specialitate gradul II, Biroul gestionare animale abandonate, Direcția administrare servicii publice, Direcția generală gestionare servicii publice (2 posturi)

perioada 17.01.2022 - 19.01.2022
depunere dosare până la data de 05.01.2022 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
06.01.2022, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
17.01.2022, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  19.01.2022, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare fișă post - Șef birou
click pentru descărcare fișă post nr. 92874 - inspector
click pentru descărcare fișă post nr. 234713 - inspector

rezultate rezultat slecție dosare
rezultat probă scrisă
rezultat final
anunț Serviciul Resurse Umane  

Inspector clasa I, grad superior– Serviciul management drumuri şi transport - Direcţia generală gestionare servicii publice – Direcţia administrare servicii publice  (1 post) 

perioada 10.01.2022 - 12.01.2022
depunere dosare până la data de 27.12.2021 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
03.01.2022, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
10.01.2022, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  12.01.2022, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare fișă post
rezultate rezultat selectie dosare
rezultat probă scrisă
rezultat final
anunț Serviciul Resurse Umane  

Inspector clasa I, grad superior– Serviciul contracte şi administrare economică a domeniului public şi privat-Direcţia generală economico-financiară (1 post)

perioada 10.01.2022 - 12.01.2022
depunere dosare până la data de 27.12.2021 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
03.01.2022, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
10.01.2022, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  12.01.2022, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare fișă post
rezultate contestație selecție dosare
rezultat selectie dosare
rezultat probă scrisă
rezultat interviu
rezultat final
anunț Serviciul Resurse Umane  

Consilier clasa I, gradul superior – Serviciul management proiecte şi strategii -  Direcţia dezvoltare şi fonduri europene (1 post)

perioada 06.01.2022 - 11.01.2022
depunere dosare până la data de 27.12.2021 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
03.01.2022, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
testare lingvistică  06.01.2022, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
07.01.2022, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  11.01.2022, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare fișă post
rezultate
anunț Serviciul Resurse Umane