Despre instituție

Programul de audienţe

Înscrierile în audiență se efectuează în cadrul Centrului de Informare Cetățeni, cu sediul în incinta City Park Mall (aripa nouă), etaj 1, bd. Alexandru Lăpușneanu nr.116 C


Procedura de înscriere în audiențe este următoarea:

Conform Dispoziției Primarului nr. 1139 din 04.03.2011, privind modalitatea efectuării audiențelor, persoanele care doresc să fie primite în audiență,  se vor adresa în scris cu o cerere (petiție, memoriu) către direcția de resort din cadrul Primăriei, competentă să soluționeze problema în cauză, cerere care se va înregistra la Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- direcția de resort trebuie să comunice petentului un răspuns în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii;
- dacă persoana este nemulțumită de răspunsul primit, se poate înscrie în audiență la Directorul direcției de resort, întocmindu-i-se un formular de audiență pe baza acestui răspuns sau a numărului de înregistrare primit la depunerea cererii;
- la momentul prezentării în audiență, persoana va avea în mod obligatoriu răspunsul primit de la Direcția de resort sau dovada ca s-a adresat în scris primăriei;
- persoanele nemulțumite și de răspunsul primit în audiență la Director, vor putea fi programate pe baza de cerere pentru audiența la Viceprimari;
- în situația în care problema nu se rezolvă în urma audienței la Viceprimari, se poate întocmi formular de audiență la Primar;
- întocmirea formularelor de audiență se face la Centrul de Informare pentru Cetățeni, cu sediul în Bd. Alexandru Lăpușneanu nr.116 C, etaj I, aripa nouă;
- programarea în audiență a cetățenilor se face exclusiv de către secretariatul direcțiilor de resort, respectiv a Viceprimarilor sau Primar, în zilele și la orele stabilite de către Directori, Viceprimari, Primar.NR.CRT.

DIRECȚIA/SERVICIUL

ZIUA

ORA

MODALITATE DE ACORDARE

 

 

1.

VICEPRIMAR

COCARGEANU FLORIN

joi

13.00-15.00

-înscrierea în audiență se efectuează pe e-mail la adresa georgiana.groze@primaria-constanta.ro sau prin formular de audiență întocmit la Serviciului Registratură electronică și management documente situat in incinta City mall, et.1

Audiențele se efectuează fizic, în incinta Primăriei municipiului Constanta, et.2, cabinet viceprimar.

Programarea se face la secretariat viceprimar.

 

 

2.

VICEPRIMAR

RUSU IONUȚ

-

-

-având în vedere situația epidemilologică determinată de SARS-COV-2, solicitările de audiențe cu publicul se efectuează pe adresa de e-mail a institutiei, primarie@primaria-constanta.ro

 

 

3.

 

 

DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM ȘI PATRIMONIU

marți

12.00-16.00

-înscrierea în audiență se efectuează online la adresa de e-mail primarie@primaria-constanta.ro, telefonic la nr.0241488118 sau la sediul Serviciului Registratură electronică și management documente situat in incinta City mall, et.1

-audiențele se efectuează fizic, în biroul arhitectului sef -bd.Tomis nr. 51

 

Observatie: daca audientele nu se vor putea tine in ziua respectivă, se vor reprograma intr-o alta zi, urmând ca solicitanții să fie anunțați și reprogramați.

 

 

4.

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICO FINANCIARĂ :

 

-Serviciul autorizare activități economice

 

 

 

 

 

 

Joi

 

 

 

 

 

11.00-13.00

-efectuare audiente : pe e-mail

-răspunsul către petent se transmite pe e-mail în termenele prevăzute

Audientele solicitate de persoane fizice și juridice care inițiază efectuarea acestora vor fi acordate de către seful de serviciu/conducătorul delegat

Date de contact: agenti.economice@primaria-constanta.ro tel 0241/488192, 00241/488136

 

 

-Serviciul contracte și administrarea economică a domeniului public și privat

 

 

 

 

Joi

11.00-13.00

-efectuare audiențe: pe e-mail

Audientele solicitate de persoane fizice și juridice care inițiază efectuarea acestora vor fi acordate de către seful de serviciu/conducătorul delegat

Date de contact: contracte@primaria-constanta.ro tel 0241/488151

 

 

-Birou publicitate

 

Joi

11.00-13.00

-efectuare audiențe: pe e-mail

Audientele solicitate de persoane fizice și juridice care inițiază efectuarea acestora vor fi acordate de către seful de serviciu/conducătorul delegat

Date de contact: madalina.lungu@primaria-constanta.ro tel 0241/488156

 

 

Urmare a aprobării a HCL nr.126/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Primăriei municipiului Constanța , în condițiile menținerii situației pandemice se va da curs audiențelor formulate pe cale electronică prin e-mail

 

 

 

5.

DIRECȚIA GENERALĂ GESTIONARE SERVICII PUBLICE

vineri

08.00-10.00

Modalitate de inscriere:

- la sediul situat in incinta City mall, et.I

- pe e-mail la adresa servicii.publice@primaria-constanta.ro, cu mentionarea datelor de identificare (adresa, telefon), motivul solicitării de audiență și atașarea documentelor relevante

 

Audientele se desfasoara in timpul programului de lucru, pentru situații urgente, justificate.

 

6.

DIRECȚIA CULTURĂ, EDUCAȚIE, SPORT, TURISM

Joi

14.00-16.00

-efectuare audiențe fizic- se desfășoara la sediul situat pe strada Cuza Vodă nr.27

-efectuare audiențe pe e-mailevenimente@primaria-constanta.ro, telefon 0241485893

 

 

 

7.

DIRECȚIA GENERALĂ POLIȚIA LOCALĂ

Joi

09.00-12.00

-cererea in audienta se efectueaza la sediul Centrului de Informare Cetateni -incinta City mall, prin completarea unui formular de audienta

-programarea in audienta se efectueaza de catre secretara Directiei Generale Politia Locala

 

 

8.

DIRECȚIA LOGISTICĂ

 

-Biroul Sprijinire și Îndrumare Asociații Proprietari

 

 

Miercuri

 

 

11.00-13.00

-audiențele se vor efectua pe

e-mail la adresa asociatiiproprietari@primaria-constanta.ro

 

 

 

10.

SECRETAR GENERAL MUNICIPIU

 

-

 

-

-înscrierile în audiente se vor efectua la adresa de e-mail primarie@primaria-constanta.ro

 

 

 

11.

BIROU JURIDIC CONTENCIOS ȘI PUNERE ÎN APLICARE A HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREȘTI

 

 

-modalitatea de înscriere în audiență este pe e-mail la adresa paula.novac@primaria-constanta.ro

 

 

12.

BIROU LEGISLAȚIE, CONTRACTE, AVIZE DE LEGALITATE ȘI LEGILE PROPRIETĂȚII

 

-

 

-

-audiențele se efectuează pe e-mail la adresa liliana.adam@primaria-constanta.ro