Despre instituție

Proiecte cu finanţare europeană

I. PROIECTE DEPUSE SPRE EVALUARE

1. CULTURE FOR THE FUTURE

sursa de finanțare

Programul Operațional Comun "Bazinul Mării Negre" 2014-2020

   
leader

Municipiul Kameno, Bulgaria

parteneri  

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța, alături de entităţi din Bulgaria, Turcia, Georgia, Republica Moldova

   
obiectiv
general

Consolidarea cooperării dintre țările din Bazinul Mării Negre și îmbunătățirea cunoștințelor și a comunicării între toți actorii relevanți din sectorul turismului, crearea oportunităților de afaceri transfrontaliere mai puternice în turismul cultural și sporirea atractivităţii sectorului turistic prin investiții la scară mică utilizând noi tehnologii și instrumente interactive pentru promovare.

   
dată depunere cerere de finanțare  05.02.2019
   
perioadă propusă de implementare  24 luni  

2. LISTEN - ENHANCE - ACKNOWLEDGE - REINFORCE - NETWORK (ACRONIM LEARN)

sursa de finanțare

Programul Operațional Comun "Bazinul Mării Negre" 2014-2020

leader

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

parteneri Entităţi din Bulgaria, Republica Moldova, România
   
obiectiv
general
Promovarea comună a afacerilor și a antreprenoriatului în sectoarele turism și cultură.
   
data depunere cerere de finanțare 05.02.2019
   
perioadă propusă de implementare  24 luni  

3. DEVELOPMENT OF INNOVATIVE SUSTAINABLE TOURISM POLICIES IN THE DANUBE AREA BASED ON THE CREATIVE TOURISM EXPERIENCE POTENTIAL (ACRONIM CREATIVE RECREATION)

sursa de finanțare

Program Transnaţional Dunărea 2014-2020

   
leader

Business Support Centre for Small and Medium Enterprises-Ruse, Bulgaria

   
parteneri Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța, alături de entităţi din Slovenia, Ungaria, Croaţia, Bulgaria, România, Republica Cehă, Austria, Serbia, Bosnia şi Herţegovina, Republica Moldova.
   
obiectiv
general

Promovarea dezvoltării potențialului turistic pentru un produs turistic ecologic durabil, cu o valoare adăugată mai mare din partea industriilor creative. Stimularea și consolidarea procesului de coeziune între diferitele țări din regiunea Dunării. Încurajarea formelor de turism ecologice, în scopul conservării și utilizării durabile a patrimoniului natural și cultural, cât și a resurselor.

   
dată depunere cerere de finanțare 07.03.2019
   
perioadă propusă de implementare 
30 luni  

4. BLACK SEA HUB FOR SUSTAINABLE TOURISM (ACRONIM  BESTHUB)

sursa de finanțare

Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020

   
leader Municipalitatea Komotini, Grecia
   
parteneri Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța, alături de entităţi din Bulgaria şi Ucraina.
   
obiectiv
general

Înființarea unei rețele durabile pentru promovarea dezvoltării turismului în regiunea Mării Negre prin utilizarea resurselor comune în domeniul culturii și al turismului.

   
dată depunere cerere de finanțare 05.02.2019 
   
perioadă propusă de implementare 
28 luni  

5. DEVELOPING CULTURAL AND CREATIVE INDUSTRIES IN THE BLACK SEA BASIN (ACRONIM CREA – CENTERS)

sursa de finanțare

Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 

   
leader

Municipalitatea Cekmekoy – Turcia

parteneri Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța, alături de entităţi din Grecia, Bulgaria şi Ucraina.                           
   
obiectiv
general

Stabilirea și dezvoltarea unor structuri și rețele pentru designeri, antreprenori, academicieni și artiști care operează în domeniul industriilor culturale și creative din Bazinul Mării Negre.

   
dată depunere cerere de finanțare 01.02.2019
   
perioadă propusă de implementare  24 luni 

6. PARTICIPATORY AIR POLUTTING MONITORING IN  BLACK SEA  (ACRONIM PAPMON)

sursa de finanțare

Programul Operațional Comun "Bazinul Mării Negre" 2014-2020

leader

Municipalitatea Bolu, Turcia

parteneri Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța, alături de entităţi din Bulgaria şi Georgia
   
obiectiv
general
Introducerea unor servicii de monitorizare a concentraţiilor de ozon  şi reducerea emisiilor în contextul poluării aerului.
   
dată depunere cerere de finanțare  30.01.2019 
   
perioadă propusă de implementare 
24 luni 

7. REABILITARE CLĂDIRE COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI EMINESCU

sursa de finanțare

Ministerul Culturii și Identității Naționale

leader

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

obiectiv
general

Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale.

   
data depunere cerere de finanțare 24.10.2018 
   
perioada propusă de implementare 48 luni

8. RESTAURAREA MUZEULUI DE ARTĂ POPULARĂ, CONSTANȚA

sursa de finanțare

Ministerul Culturii și Identității Naționale

beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

obiectiv
general

Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale.

   
dată depunere cerere de finanțare 24.10.2018
   
perioada propusă de implementare 48 luni

9. STAŢII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN MUNICIPIUL CONSTANŢA

sursa de finanțare

Administraţia Fondului pentru Mediu – „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ”

beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

obiectiv
general

Reducerea emiisiilor gazelor cu efect de seră generate de traficul auto, prin dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electrică, respectiv montarea a 18 staţii de reîncărcare vehicule electrice.

   
dată depunerii cererii de finanțare

09.01.2019

   
perioada propusă de implementare 12 luni

II. PROIECTE AFLATE ÎN ETAPA DE EVALUARE
1. EXCELLENCE IN THE SOUTH EAST EUROPE PUBLIC SECTOR
sursa de finanțare

Granturile SEE și Norvegiene 2014-2020

leader

Municipalitatea Nestos, Grecia

parteneri

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța, alături de entităţi din Bulgaria, Ucraina, Albania, Republica Moldova, Turcia

obiectiv
general

Îmbunătățirea capacității administrative a sectorului public în zona programului, prin implementarea unor instrumente moderne de management al calității.

   
dată depunere cerere de finanțare 30.06.2018
   
durata de implementare
propusă
24 luni
   
stadiu în evaluare tehnico-financiară 

2. DISSEMINATION OF GOOD PRACTICES IN MUNICIPAL PUBLIC RELATIONS
sursa de finanțare

Acțiunea de înfrățire dintre Turcia și schema de granturi UE (TTGS)

leader

Zona Metropolitană Istanbul, Turcia

parteneri Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța, alături de entităţi din Turcia, Suedia, Elveţia, Ungaria, Croaţia, Polonia
   
obiectiv
general
Crearea de parteneriate între orașele Istanbul, Dubrovnik, Varșovia, Constanța și Budapesta în scopul îmbunătățirii  serviciilor oferite locuitorilor de către autorităţile locale.
   
dată depunere cerere de finanțare  06.11.2018
   
durata de implementare
propusă
12 luni
   
stadiu în evaluare tehnico-financiară

3. ÎMBUNĂTĂŢIREA MOBILITĂŢII ÎN MUNICIPIUL CONSTANŢA, ÎNTRE GARA C.F.R. ŞI STAȚIUNEA MAMAIA

sursa de finanțare

Programul Operational Regional 2014-2020 Axa prioritara 4, Prioritatea de investiții 4e

   
beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

   
obiectiv
general

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea mobilității urbane în Municipiul Constanța, prin resistematizarea infrastructurii de transport pe  Bd. 1 Decembrie 1918 și Bd. Alexandru Lăpușneanu  În vederea încurajării  utilizării modurilor de transport mai prietenoase cu mediul se vor introduce benzi dedicate  transportului public și cu bicicleta, se vor reabilita trotuarele  și partea carosabilă.  Scopul acestor intervenții este, în principal, reducerea emisiilor GES și promovarea mobilității urbane durabile prin realizarea de investiții în infrastructura de transport public urban și în infrastructura specifică deplasărilor cu bicicleta și pietonale, în vederea asigurării circulației libere și în condiții de siguranță a persoanelor. Toate acestea  vor conduce la  îmbunătățirea  condițiilor  de mediu și a calității vietii cetățenilor și vizitatorilor din municipiul Constanța.

   
data depunerii cererii de finanțare 28.03.2019
   
perioada propusă de implementare 28 luni

4. REAMENAJAREA INTEGRATĂ  A ZONEI PIETONALE DIN CENTRUL ISTORIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA - ETAPA II

sursa de finanțare

Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e

   
beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială  Municipiul Constanța

   
obiectiv general 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de promovarea mobilității urbane durabile prin regenerarea urbană a zonei istorice a municipiului Constanța printr-o serie de măsuri care să conducă la creșterea mobilității pietonale. Totodată, se dorește  ca utilizarea autoturismelor în centrul istoric al municipiului să devină mai puțin atractivă. Astfel, prin reabilitarea unor străzi  și restricționarea accesului autovehiculelor personale în aceasta zonă a municipiului Constanța, se urmărește îmbunătățirea mobilității urbane durabile, precum și reducerea emisiilor de echivalent CO2.

   
data depunerii cererii de finanțare  28.03.2019 
   
perioada propusă de implementare 
36 luni

5. REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT ”MUGUREL”, CONSTANȚA

sursa de finanțare

Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa 4/ Prioritatea de investiții 4.4

   
beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanţa

   
obiectiv general 

Prin reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit ”MUGUREL” din Municipiul Constanța se propune asigurarea desfășurării activităților educaționale destinate învățământului preșcolar în condiții optime, la standarde comparabile cu cele din Uniunea Europeană.

   
data depunerii cererii de finanțare  20.03.2019
   
perioada propusă de implementare 
33 luni

6. REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICĂ ȘI TELECOMUNICAȚII, CONSTANȚA

sursa de finanțare

Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa 4/ Prioritatea de investiții 4.5

   
beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

 
obiectiv general 

Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă din Municipiul Constanța, ca factor determinant pentru creșterea calitătii procesului educațional, dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru construirea de abilități sociale și capacității de integrare socială. Modernizarea infrastructurii educaționale tehnice și îmbunătățirea bazei materiale aferente Liceului Tehnologic de Electrotehnică şi Telecomunicaţii Constanţa.

   
data depunerii cererii de finanțare 28.03.2019
   
perioada propusă de implementare 
33  luni

7. REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC DIMITRIE LEONIDA, CONSTANȚA

sursa de finanțare

Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa 4/ Prioritatea de investiții 4.5

   
beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială  Municipiul Constanța

   
obiectiv general 

Reabilitarea, modernizarea și dotarea Corpului C3 (cantina refuncționalizată în ateliere) aparținând Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida din municipiul Constanța, în scopul asigurării  desfășurării activităților educaționale destinate învățământului secundar cu filiera tehnologică în condiții optime, la standarde comparabile cu cele din Uniunea Europeană.

   
data depunerii cererii de finanțare 28.03.2019
   
perioada propusă de implementare 
27  luni

8. ACHIZIȚIE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC-AUTOBUZE ELECTRICE 10 M ȘES, ALEXANDRIA, BRĂILA, CONSTANȚA, DR.TR.SEVERIN, FOCȘANI, SLOBOZIA

sursa de finanțare Program Operațional Regional 2014-2020 în parteneriat, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e
   
leader Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
   
parteneri  U.A.T. Alexandria,  U.A.T. Brăila,  U.A.T. Constanța, U.A.T. Dr. Tr. Severin, U.A.T. Focșani, U.A.T. Slobozia 
   
obiectiv
general
Achiziționarea unui număr de 21 autobuze electrice cu lungimea de 10 m, 21 stații de încărcare lentă și 5 stații de încărcare rapidă
   
dată depunerii cererii de finanțare Aprilie 2019
   
perioada propusă de implementare 48 luni

9. ACHIZIȚIE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC-AUTOBUZE ELECTRICE 12 M ȘES, ALBA IULIA, BUZĂU, CONSTANȚA, PLOIEȘTI

sursa de finanțare Program Operațional Regional 2014-2020 în parteneriat, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e
   
leader Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
   
parteneri  U.A.T.Alba Iulia, U.A.T. Buzău, U.A.T.  Constanța, U.A.T. Ploiești
   
obiectiv
general

Achiziționarea unui număr de 20 autobuze electrice cu lungimea de 12 m, 20 stații de încărcare lentă și 5 stații de încărcare rapidă

   
dată depunerii cererii de finanțare Aprilie 2019
   
perioada propusă de implementare 36 luni

10. ACCES ȘI MOBILITATE PIETONALĂ ÎN ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA

sursa de finanțare

Programul Operaţional Regional 2014-2020 Axa prioritara 4, Prioritatea de investiţii 4e

   
beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanţa


obiectiv
general

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de promovarea mobilității urbane durabile prin regenerarea urbană a zonei centrale printr-o serie de măsuri care să conducă la creșterea accesibilitătii și mobilității pietonale din această zonă a municipiului. Prin proiect  se urmărește creșterea cotei modale a deplasărilor pietonale și cu bicicleta, prin transformarea segmentului străzii Ștefan cel Mare într-o esplanadă pietonală modernă  (trotuare și zone shared-space), reabilitarea   străzilor  adiacente  și  crearea de benzi dedicate transportului  public și piste de biciclete pe Bd. Ferdinand și pe str. Mircea cel Bătrân. Totodată, se dorește  ca utilizarea autoturismelor în zona centrală a municipiului să devină mai puțin atractivă. În acest sens, se va limita accesul autovehiculelor personale/private în aceasta zonă, fapt care va conduce la reducerea emisiilor de echivalent CO2.

   
data depunerii cererii de finanțare  28.03.2019
   
perioada propusă de implementare  28 luni

11. ÎMBUNĂTĂŢIREA MOBILITĂŢII ÎN MUNICIPIUL CONSTANŢA, ZONA BD. 1 MAI - ȘOSEAUA MANGALIEI

sursa de finanțare

Programul Operaţional Regional 2014-2020 Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e

   
beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanţa

   
obiectiv
general

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea mobilității urbane în Municipiul Constanța, prin resistematizarea infrastructurii de transport pe Bd. 1 Mai și Șoseaua Mangaliei. În vederea încurajării utilizării modurilor de transport mai prietenoase cu mediul se vor introduce benzi dedicate transportului public si cu bicicleta, se vor reabilita trotuarele și partea carosabila. Scopul acestor intervenții este, în principal, reducerea emisiilor GES și promovarea mobilității urbane durabile prin realizarea de investiții în infrastructura de transport public urban și în infrastructura specifică deplasărilor cu bicicleta și pietonale, în vederea asigurării circulației libere și în condiții de siguranță a persoanelor. Toate acestea vor conduce la îmbunătățirea condițiilor de mediu și a calității vieții cetățenilor și vizitatorilor din municipiul Constanța.

   
data depunerii cererii de finanțare  28.03.2019
   
perioada propusă de implementare  28 luni

III. PROIECTE AFLATE ÎN ETAPA DE PRECONTRACTARE/CONTRACTARE

1. JOINT ROMANIAN - BULGARIAN CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE – MINIATURE PARK (ACRONIM MINI RO-BG)
sursa de finanțare INTERREG V-A România-Bulgaria
   
leader UAT Municipiul Constanța
   
parteneri NGO European Institute for Cultural Tourism EUREKA (EICT EUREKA), Bulgaria
   
obiectiv general Îmbunătățirea utilizării durabile a patrimoniului natural și cultural
   
dată depunere cerere de finanțare 16.10.2017
   
durata de implementare propusă 36 de luni

2. REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT ”AMICII”, CONSTANȚA

sursa de finanțare

Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa 4/ Prioritatea de investiții 4.4

   
beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanţa

obiectiv general 

Prin reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit ”AMICII” din Municipiul Constanța se propune asigurarea desfășurării activităților educaționale destinate învățământului preșcolar în condiții optime, la standarde comparabile cu cele din Uniunea Europeană.

data depunerii cererii de finanțare
18.03.2019
   
perioada propusă de implementare
33 luni

3. CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI TEATRUL DE STAT CONSTANȚA
sursa de finanțare

Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa 3/ Prioritatea de investiții 3.1.B -SUERD/1

   
beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

obiectiv
general

Creșterea eficienței energetice a clădirii în care funcționează Teatrul de Stat, Constanța, prin implementarea unui set de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirii și alinierii la standardele și cerințele de performanță europene.

data depunerii cererii de finanțare 13.07.2018
   
perioada propusă de implementare 33 luni

4. CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 38, DIMITRIE CANTEMIR, CONSTANȚA
sursa de finanțare

Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa 3/ Prioritatea de investiții 3.1.B -SUERD/1

   
beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

obiectiv
general

Creșterea eficienței energetice a clădirii în care funcționează Școala Gimnazială nr.38, Dimitrie Cantemir din Municipiul Constanța, prin implementarea unui set de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirii și alinierii la standardele și cerințele de performanță europene.

data depunerii cererii de finanțare 29.06.2018
   
perioada propusă de implementare 33 luni

5. CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.17, ION MINULESCU, CONSTANȚA
sursa de finanțare

Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa 3/ Prioritatea de investiții 3.1.B -SUERD/1

   
beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

obiectiv
general

Creșterea eficienței energetice a clădirii în care funcționează Școala Gimnazială nr.17, Ion Minulescu, Constanța, prin implementarea unui set de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirii și alinierii la standardele și cerințele de performanță europene.

data depunerii cererii de finanțare 29.06.2018
   
perioada propusă de implementare 33 luni

6. CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 8, CONSTANȚA
sursa de finanțare

Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa 3/ Prioritatea de investiții 3.1.B -SUERD/1

   
beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

obiectiv
general

Creșterea eficienței energetice a clădirii în care funcționează Școala   Gimnazială nr.8, Constanța, prin implementarea unui set de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirii și alinierii la standardele și cerințele de performanță europene.

data depunerii cererii de finanțare 29.06.2018
   
perioada propusă de implementare 33 luni

IV. PROIECTE AFLATE ÎN IMPLEMENTARE
1. CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI LICEUL TEORETIC OVIDIUS, CONSTANTA
sursa de finanțare

Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa 3/ Prioritatea de investiții 3.1.B 

   
beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

contract de finanțare

2897/16.08.2018

obiectiv general

Creșterea eficienței energetice a clădirii în care funcționează Liceul Teoretic Ovidius, Constanța, prin implementarea unui set de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirii și alinierii la standardele și cerințele de performanță europene.

valoarea totală a proiectului  10.350.870,72 lei
   
valoarea cofinanțării eligibile (2%)

205.650,53 lei

   
perioada propusă de implementare 16.08.2018-20.11.2020

2. ALTERNATIVE BUILDING ACTIVATION UNITS (ACRONIM ALT/BAU)
sursa de finanțare

Program URBACT III- Rețele de Transfer Faza II

leader

Oraș Chemnitz, Germania

parteneri Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța, alături de entităţi din Polonia, Letonia, Belgia, Spania, Italia
valoarea totală a proiectului 595.000 euro/rețea (faza I + faza II)
   

valoare partener Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

44.715 euro, din care:
  • Contribuţie ERDF  38.007,75 euro (85%);
  • Cofinanţare locală  894,30 euro (2%);
   
perioadă de implementare  17.02.2018 - 05.12.2020
   
obiectiv
general

Revitalizarea  clădirilor istorice vacante și degradate, prin abordarea proactivă de conectare la administrațiile publice, proprietari, investitori și utilizatori.

rezultate Schimb de experiență și bune practici la nivel transnațional

3. "WIFI4 EU PROMOVAREA CONECTIVITĂȚII LA INTERNET ÎN COMUNITĂȚILE LOCALE" ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

sursa de finanțare

Program Free Wi-Fi for Europeans

   
contract de finanțare INEACEF/WiFi4EU/1/2018/010009-013149
   
leader

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

valoarea totală a proiectului 15.000 euro (cupon valoric)
   
perioadă de implementare 19.12.2018 - 19.06.2020
obiectiv
general

Inițiativa WiFi4EU promovează accesul gratuit la Wi-Fi în spații publice precum parcurile, piețele și clădirile publice, bibliotecile, centrele de sănătate și muzeele, peste tot în UE. Inițiativa le oferă municipalităților posibilitatea de a solicita un cupon valoric în valoare de 15 000 EURO. 

rezultate  Instalare de rețele Wi-Fi noi în vederea furnizării de acces gratuit la Wi-Fi în spații publice 

4. SMART CT 
sursa de finanțare

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

cod MySMIS/cod proiect 

MySMIS 2014: 126409/ SIPOCA 551  
beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

valoarea totală a proiectului  Valoarea totală eligibilă a proiectului – 3.618.486,48 lei;
Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului – 72.369,73 lei (2%);
Valoare eligibilă nerambursabilă din FSE – 3.075.713,52 lei;
Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național- 470.403,23 lei.
   
perioadă de implementare  05.12.2018 - 04.05.2021 
   
obiective Obiectiv general: constă în consolidarea capacităţii administrative a  UAT Municipiul Constanţa prin dezvoltarea capacităţii de planificare strategică şi prin simplificarea procedurilor administrative, corelată cu introducerea de metode electronice de gestionare şi management a documentelor administrative.

Obiective specifice
Obiectiv specific 1 -  Dezvoltarea capacităţii de planificare strategică la nivelul administraţiei publice locale din municipiul Constanţa prin realizarea Strategiei Smart City a municipiului.;
Obiectiv specific 2 - Eficientizarea şi simplificarea serviciilor furnizate cetăţenilor prin implementarea unei soluții de portal cu servicii digitale pentru cetăţeni, managementul documentelor, ERP şi digitalizarea parţială a arhivei.;
Obiectiv specific 3 -  Promovarea modernizării în administraţia publică locală din Municipiul Constanţa prin specializarea angajaţilor primăriei pe teme specifice proiectului (planificare strategică) ceea ce va determina motivarea şi mobilizarea acestora în direcţia inovaţiei şi în oferirea de servicii publice de calitate către cetăţeni.               
   
rezultate

– Strategia Smart City a municipiului elaborată

 – Analiza - diagnoză a sistemului informatic şi de gestiune a documentelor existente realizată;

– Sistem informatic integrat dezvoltat şi implementat;

 – Arhiva electronică pentru minim 1600 metri liniari arhivă fizică realizată;
 – 10 persoane instruite în domeniul planificării strategice.

5. CERTOUR II: FOR A BETTER SME MANAGEMENT (ACRONIM CERTOUR II)
sursa de finanțare Programul Operațional Comun "Bazinul Mării Negre" 2014-2020
   
leader Technical Chamber of Greece - Eastern Macedonia Branch;
   
parteneri

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța, alături de entităţi din Ucraina, Turcia, Armenia, Grecia

 
valoarea totală a proiectului  827.860 euro 
   

valoare partener Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

- valoare totală eligibilă : 156. 562 euro;

- valoare eligibilă nerambursabilă de la ENI: 144.037,04 euro (92%);

- cofinanţare eligibilă: 12 .524,96 euro (8%).

perioadă de implementare  11.10.2018 - 10.10.2020
   
obiective  Îmbunătățirea managementului și  a competențelor persoanelor din lMM-urile din domeniul turismului.
   
rezultate  Constituirea unei platforme integrate pentru gestionarea IMM-urilor cu ajutorul registrului de mentori, instrumentelor de management şi a platformei de e-training.

6. DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE CULTURAL TOURISM IN THE BLACK SEA BASIN (ACRONIM CULTOUR-BSB)
sursa de finanțare Programul Operațional Comun "Bazinul Mării Negre" 2014-2020
   
leader Municipalitatea Sozopol, Bulgaria
   
parteneri Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța, alături de entităţi din Georgia, Ucraina,Turcia.
   
valoarea totală a proiectului  957.792,24 Euro 
 

valoare partener Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

 

- valoare totală eligibilă :  118.169 euro;

- valoare eligibilă nerambursabilă de la ENI: 108.715,48 euro;

- cofinanţare eligibilă: 9.453,52 euro (8%).

   
perioadă de implementare  11.09.2018 - 10.08.2020 
obiective Dezvoltarea în comun și promovarea oportunităților de afaceri transfrontaliere în sectorul turismului, cu accent pe segmentul cultural al pieței din bazinul Mării Negre.
   
rezultate O strategie comună pentru promovarea turismului transnațional.

7. MULTI-MODAL OPTIMISATION FOR ROAD-SPACE IN EUROPE (ACRONIM MORE)
sursa de finanțare

HORIZON 2020 - MG-7-2-2017 

leader UNIVERSITY COLLEGE OF LONDON , Marea Britanie;
   
parteneri

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța, alături de entităţi din Germania, Franţa, Olanda, Marea Britanie, Belgia, Cehia, Ungaria, România, Portugalia, Suedia.

valoarea totală a proiectului

5.537.113,75 euro

valoare partener Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța  

- valoare totală eligibilă :  194.375 euro;

- finanţare integrală de la Comisia Europeană.

 
perioada de implementare 01.09.2018 - 31.08.2021
   
obiective Furnizarea unei abordări comprehensive și obiective pentru planificarea, proiectarea și operarea spațiului drumului pe coridoarele care încarcă rețeaua internațională de drumuri TEN-T;
   
rezultate 5 Strategii pentru o mai bună alocare a spațiului drumurilor ce fac legătura cu rețeaua Europeană TEN-T

8. CREȘTEREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE A MUNICIPIULUI CONSTANȚA PRIN IMPLEMENTAREA DE MĂSURI ÎN DOMENIUL ANTICORUPȚIEI
sursa de finanțare

“Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”

cod MySMIS/cod proiect  MySMIS 116521/ SIPOCA 405 
   
beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța


valoarea totală a proiectului

Valoarea totală eligibilă a proiectului - 292.955,70 lei;
Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului - 5.859,11 lei;
Valoare eligibilă nerambursabilă din FSE - 249.012,35 lei;
Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național - 38.084,24 lei.

   
perioada de implementare 23.07.2018 - 23.11.2019
   
obiective

Obiectiv general - Realizarea unei proceduri operaționale anticorupție, a unui ghid/manual de bune practici de etică și integritate și instruirea personalului primăriei Constanţa în vederea aplicării măsurilor de prevenire a corupției.           

Obiective specifice
Obiectiv specific 1 -  Realizarea unui ghid/procedură operațională privind corupția și măsurile necesare de prevenire a acesteia;
Obiectiv specific 2 - Realizarea unei campanii pentru educarea comportamentului anticorupție;
Obiectiv specific 3 - Instruirea angajaților Primăriei municipiului Constanța în domeniul anticorupției, eticii și integrității (40 de persoane).

 rezulate

- Ghid /manual de bune practici, standarde de etică și integritate;
- Procedură operațională elaborată;
- Campanii de educație anticorupție;
- 40 de persoane din Primăria Constanța care au fost certificate la finalizarea cursurilor în domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrității.


9. CREȘTEREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE A MUNICIPIULUI CONSTANȚA PRIN INTRODUCEREA ȘI MENȚINEREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ISO 9001
sursa de finanțare

“Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”

cod MySMIS/cod proiect

MySMIS 109686/SIPOCA 122
beneficiar Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

valoarea totală a proiectului Valoarea totală eligibilă a proiectului - 422.917,67 lei;
Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului - 8.458,35 lei;
Valoare eligibilă nerambursabilă din FSE - 359.480,02 lei;
Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național - 54.979,30 lei.
perioada de implementare 25.06.2018 - 24.10.2019
   
obiective

Obiectiv general - Implementarea și certificarea sistemului de management al calității în conformitate cu prevederile standardului SR EN ISO:2015.

Obiective specifice
Obiectiv specific 1
- Revizuirea și optimizarea fluxurilor interne de lucru;
Obiectiv specific 2 - Implementarea sistemului de management al calității în conformitate cu prevederile standardului SR EN ISO 9001:2015;
Obiectiv specific 3 - Promovarea modernizării în administrația publică locală din Municipiul Constanța, prin specializarea angajaților primăriei pe teme specifice managementului calității (551 persoane).

rezulate

- Sistem de management al calității ISO 9001 implementat la nivelul Primăriei Municipiului Constanța;
- Personal al administrației publice locale al Municipiului Constanța instruit pe teme specifice managementului calității în administrația publică.


10. MĂSURI INTEGRATE PENTRU O VIAȚĂ MAI BUNĂ 
sursa de finanțare

POCU 2014-2020 (Programul Operațional Capital Uman) - Operațiunea 4.1

   
beneficiar UAT Municipiul Constanța
   
parteneri

Liceul Teoretic ”Decebal”

valoarea totală a proiectului Valoarea totală a proiectului - 10.854.192,75 lei;

Valoarea totală eligibilă a proiectului – 10.788.092,75 lei;

Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului – 179.991,86 lei;

Cheltuieli neeligibile- 66.100,00 lei.

perioada de implemetare 16.02.2018-15.02.2021 
obiectiv general Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată studiată în care există populație aparținând minoritații rome, prin sprijinirea integrării socio-economice a 600 de persoane din comunitatea marginalizată rezidentă în zona de intervenție ce înglobează și Campusul social "Henri Coandă".
   
rezultate -  Servicii integrate sociale, medicale și medico-sociale
-  Sprijinirea accesului și participării la educație;
-  Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii;

-  Susținerea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu;
-  Îmbunătățirea condițiilor de locuit.


11. SNAPSHOTS FROM THE BORDERS – SMALL TOWNS FACING THE GLOBAL CHALLENGES OF AGENDA 2030
sursa de finanțare DEAR (Development Education and Awareness Raising)
   
leader Comuni Di Lampedusa E Linosa, Italia
   
parteneri 

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța, alături de entităţi din România,Italia, Austria, Ungaria, Grecia, Germania, Slovenia, Bosnia şi Herţegovina, Cipru, Bulgaria, Franţa, Suedia, Spania, Malta.

valoarea totală a priectului  5.352.358,28 euro
   

valoare partener Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

60.429,20 euro, din care:

-Valoare eligibilă nerambursabilă : 54.159,65 euro;

-Cofinanţare eligibilă: 6.272,55 euro (10,38%).

   
perioada de implementare  21.10.2017-20.10.2020
   
obiectiv general

Îmbunătățirea înțelegerii critice a factorilor de decizie la nivel European, național și local, precum și a opiniei publice cu privire la migrația determinată de  fluxurile frontierelor europene.

   
rezultate Număr crescut de cetățeni europeni informați cu privire la migrația globală și la factorii cheie determinanți ai acesteia şi înțelegere ridicată din partea factorilor de decizie locali cu privire la factorii cheie determinanți ai fluxurilor de migrație;
"Rețeaua orașelor de frontieră" va fi construită ca și instrument inovator pentru a se dezvolta strategic pe orizontală.

12. PORT - CITIES: INNOVATION FOR SUSTAINABILITY  (ACRONIM PORTIS)
sursa de finanțare Horizon 2020 - MG.5.5 - 2015
   
leader Orașul Anvers, Belgia;
   
parteneri 

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța, alături de 33 de entităţi din Consorțiul: Belgia, Scoția, Italia, Lituania, China;

Parteneriatul local din Constanța este format din:
UAT Municipiul Constanța - coordonator local;
Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța;
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Constanța";
Universitatea "Ovidius" din Constanța;
Asociația MedGreen Cluster;
Centrul European pentru Dezvoltare;
European Integrated Project, București.

valoarea totală a priectului  17.678.400,00 euro
   

valoare partener Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

476.078 euro:

-Valoare eligibilă nerambursabilă : 476.078 euro;

   
perioada de implementare  01.09.2016-31.08.2020
   
obiectiv general

Soluții inovative cu privire la modul în care sunt folosite măsurile de mobilitate și accesibilitate pentru a spori coeziunea funcțională și socială dintre oraș și port.

   
rezultate Îmbunătățirea guvernanței pentru o cooperare sporită între orașe și porturi, crearea unui mediu oraș-port mai durabil și mai sănătos, crearea unei infrastructuri de transport și a unui sistem de mobilitate integrat/e, eficientizarea transportului urban de călători și mărfuri.

13. REABILITARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.16 "MARIN IONESCU DOBROGIANU"
sursa de finanțare

Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa 10

beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

contract de finanțare  4333/23.05.2019
obiectiv
general

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale, respectiv reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Școlii Gimnaziale nr. 16 Marin Ionescu Dobrogianu, Constanța în vederea asigurării unui proces educațional la standarde europene, a creșterii participării populației școlare și a adulților la procesul educațional.

valoarea totală a proiectului

6.342.072,04 lei din care valoare nerambursabilă 6.327.181,12 lei

valoarea cofinanțării eligibile (2%)  126.543,67 lei 
perioada propusă de implementare
34 luni

14. INCUBATOR DE AFACERI CONSTANȚA

sursa de finanțare

Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa 2.1B

   
beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

contract de finanțare 4485/01.07.2019
obiectiv
general

Constă în crearea unui incubator de afaceri sectorial, destinat sectorului  industriilor creative, într-un imobil cu regim de înălțime S+P+4E+M,  localizat în Municipiul Constanța, care își propune să devină primul hub  regional al comunității antreprenoriale angrenată în sectorul industriilor creative din regiunea Sud-Est și să contribuie la sporirea competitivității regionale, la generarea de inovații și la crearea de noi locuri de muncă calificate și plătite competitive. În cadrul incubatorului vor fi asigurate servicii de suport de înaltă calitate pentru firmele incubate și vor fi create mecanisme de facilitare a transferului de experiență, know-how și cunoștințe specifice dezvoltării afacerilor de succes, atât către noii antreprenori din industriile creative, cât și către întreaga comunitate antreprenorială din regiunea Sud-Est.
valoarea totală a proiectului  

14.028.656,56 lei, din care valoare nerambursabilă 7.048.091,68 lei

valoarea cofinanțării eligibile (46,89%)  

6.222.491,68 lei

perioadă propusă de implementare  
94 luni

V. PROIECTE TRANSFRONTALIERE FINALIZATE
1. BLACK SEA BIKE - DIVERSIFICATION OF THE TOURISM SERVICES IN CONSTANTA - BALCHIK CROSS BORDER REGION BY BIKE - BSB
sursa de finanțare Programul Operațional pentru Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013
   
beneficiar UAT Municipiul Constanța 
   
partener Municipalitatea Balchik (Bulgaria)
   
contract de finanțare
   
valoarea totală eligibilă proiect 1.498.533,24 euro
   
valoare Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

1.180.618,24 euro, din care:
- cofinanţare proprie : 25.737,48 euro (2,18%);

dataă finalizare   15.09.2016
   
obiectiv Diversificarea serviciilor turistice prin crearea unei rețele de stații de biciclete în orașele Constanța și Balchik.
   
rezultate 24 de stații de biciclete în municipiul Constanța, 6 stații de biciclete în Balchik.
390 de biciclete achiziționate pentru municipiul Constanța și 100 de biciclete achiziționate pentru municipiul Balchik, ce vor fi puse gratuit la dispoziția utilizatorilor.

VI. PROIECTE FINALIZATE
1.  PARTENERIAT - PLAN DE ACȚIUNE PRIVIND CALITATEA AERULUI
sursa de finanțare Comisia Europeană / Guvernul Olandei

 
parteneri State membre: Olanda (coordonator), Croația, Suedia;

Orașe: Londra, Utrecht, Milano, Constanța;
Instituții europene: Comisia Europeană, Eurocities, Urbact, Centrul Comun de Cercetare.

contract de finanțare participare voluntară
   
perioada de desfășurare  26.03.2016-15.03.2019
   
data finalizare proiect 15.03.2019
   
obiectiv Identificarea problemelor privind calitatea aerului și impactul asupra sănătății îndeosebi în zona urbană. Parteneriatul face parte din Agenda Urbană a Uniunii Europene și presupune un schimb de informații și de bune practici între statele partenere.
   
rezultate Rezultat 1: Stabilirea informaṭiilor cu privire la calitatea aerului ṣi influenṭa asupra sănătăṭii – situaṭii specifice fiecărui oraṣ;

Rezultat 2: Identificarea surselor de finanṭare ṣi a reglementărilor privind calitatea aerului în vederea stabilirii contradicṭiilor / lipsurilor/ exemple specifice în domeniul legislativ;
Rezultat 3: Prezentarea exemplelor de bune practice în domeniul calităṭii aerului;
Rezultat 4: Elaborarea unui Ghid pentru oraṣele care doresc să realizeze un plan de actiune privind calitatea aerului. Acest Ghid va cuprinde cele mai bune exemple atât în domeniul legislativ cât ṣi al acṭiunilor puse în practică.(coordonator Constanṭa ṣi Milano).


2.  REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC ÎN UNELE LOCALITĂŢI ALE ZONEI METROPOLITANE CONSTANŢA
sursa de finanțare Programul Operațional Regional 2007-2013 - Axa 1.1.
   
beneficiar  

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

   
contract de finanțare 5052/27.02.2015
   
valoarea totală a contractului 32.296.166,58 lei din care valoare nerambursabilă 31.461.099,79 lei
   
perioada de implementare 28.02.2015-31.10.2016
   
dată de  finalizare proiect 31.10.2016

3. ÎMBUNĂTĂŢIREA ACCESULUI ÎNTRE MUNICIPIUL CONSTANŢA ŞI PLATFORMA INDUSTRIALĂ NĂVODARI PRIN LĂRGIREA ŞI MODERNIZAREA BULEVARDULUI MAMAIA -  NĂVODARI
sursa de finanțare Programul Operațional Regional 2007-2013 - Axa 1.1.
   
beneficiari U.A.T.  Năvodari

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

contract de finanțare 3535/04.12.2012
   
valoarea totală a proiectului 57.943.411,05 lei
   
perioada de implementare 05.12.2012-01.11.2016
   
dată de finalizare proiect 01.11.2016
   
obiectiv

Îmbunătățirea accesului între municipiul Constanța și platforma industrială Năvodari prin lărgirea și modernizarea bulevardului Mamaia-Năvodari, dezvoltarea și valorificarea potențialului economic al zonei, creșterea gradului de accesibilitate a orașului Năvodari în vederea valorificării potențialului turistic al zonei și creșterea rolului acestuia în dezvoltarea județului Constanța.

rezultate

Străzi urbane reabilitate și modernizate – 6,3 km.


4. PARCUL SENIORILOR - EXTINDEREA CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CU UN CORP NOU
sursa de finanțare Programul Operațional Regional 2007-2013 - Axa 1.1.
   
beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

   
contract de finanțare 3347/17.08.2012
   
valoarea totală a contractului 4.849.595,99 lei din care valoare nerambursabilă 3.716.384,73 lei
   
perioada de implementare  18.08.2012-01.11.2016
   
dată finalizare proiect 01.11.2016
   
obiectiv

Lucrări de reabilitare la căminul pentru persoane vârstnice și extinderea cu un corp nou P+2E  cu funcțiunea de spații administrative, spații de cazare, spații pentru cabinete medicale, zona de socializare, spații de depozitare.

rezultate S-a mărit capacitatea de cazare a căminului cu 48 locuri din care 28 locuri în clădirea nouă și 20 locuri create ca urmare a mutării birourilor și cabinetelor medicale din corpul de cazare vechi în corpul nou, în spațiile cu această destinație.

5.  CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATĂ P+7E+T, ÎN STAȚIUNEA MAMAIA, ZONA CAZINO-ALBATROS
sursa de finanțare Programul Operațional Regional 2007-2013 - Axa 1.1.
beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

contract de finanțare 3767/18.07.2013
   
valoarea totală a proiectului 14.281.544,79 lei din care valoare nerambursabilă 13.995.913,89 lei 
   
perioada de implementare  2013-2016
   
dată de finalizare proiect 30.06.2016
   
obiectiv

Dezvoltarea infrastructurii publice urbane în vederea modernizării serviciilor publice în general şi a serviciilor turistice în special, prin construirea unei parcări multietajate P+7E+T în staţiunea Mamaia, zona Cazino-Albatros.

rezultate 394 de noi locuri de parcare


6. MĂSURI INTEGRATE PENTRU EGALITATE DE ŞANSE
sursa de finanțare POSDRU 2007-2013 -  Axa 6 „Promovarea incluziunii sociale”
   
beneficiar UAT Municipiul Constanța
   
parteneri
Universitatea „Ovidius” din Constanța și Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
   
contract de finanțare POSDRU nr. 146/6.3/G/130592/29.04.2014
valoare contract  1.990.385 lei
   
perioada de desfășurare 30.04.2014 - 15.12.2015
   
dată finalizare proiect 15.12.2015
   
obiectiv Facilitarea accesului pe piața muncii a grupurilor vulnerabile (femei) și construirea unei cariere profesionale în contextul promovării unei societăți inclusive în scopul bunăstării femeilor din mediul urban și rural al regiunii Sud Est.
   
rezultate 588 de femei formate/calificate prin următoarele cursuri: inspector resurse umane, lucrător în comerț, baby-sitter, limba engleză și competențe sociale și civice.
web-site: www.egalitate-de-sanse.ro

7. PROMENADA TURISTICĂ MAMAIA
sursa de finanțare Programul Operațional Regional 2007-2013–Axa 1.1.
   
beneficiar UAT Municipiul Constanța
   
contract de finanțare 3348/17.08.2012
   
valoare contract 68.685.880,49 lei din care nerambursabil 48.317.628,50 lei
   
perioada de desfășurare august 2012 - august 2015
   
dată finalizare proiect 17.08.2015 
   
rezultate Modernizarea şi reamenajarea promenadei turistice din municipiul Constanţa - zona Sat Vacanţă şi Staţiunea Mamaia:
Reabilitarea aleii pietonale principale din Sat Vacanţă;
Reabilitare şi reamenajare piaţeta Perla; 
Reabilitare şi reamenajare promenada Malibu – Perla – Cazino Mamaia; 
Reabilitare şi modernizare piaţeta şi promenada Cazino Mamaia; 
Reabilitarea şi reamenajarea promenadei Cazino Club Castel – până în vecinătatea hotelului Vega;
1.090 noi locuri de parcare şi 126.102 mp de promenadă reamenajată şi mobilată (băncuţe, coşuri de gunoi, stâlpi de iluminat etc.).


8.  REAMENAJAREA INTEGRATĂ A ZONEI PIETONALE DIN CENTRUL ISTORIC AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA
sursa de finanțare Programul Operațional Regional 2007-2013–Axa 1.1.
   
beneficiar UAT Municipiul Constanța
   
contract de finanțare 3034/10.05.2012 
   
valoare contract 37.934.638,30 lei din care nerambursabil: 29.807.506,65 lei
   
perioada de desfășurare 2012-2015
   
dată finalizare proiect 10.06.2015 
   
rezultate Reabilitarea infrastructurii urbane din centrul istoric al municipiului Constanţa prin:
Reabilitarea unui număr de 21 de străzi din zona Peninsulară a Municipiului Constanţa; 
Crearea/ reabilitarea sistemului de canalizare pluvială aferent străzilor ce au fost reabilitate;
Mobilarea zonei cu mobilier urban: stâlpi iluminat, indicatoare rutiere, coşuri de gunoi, scrumiere.


9.  RESTAURAREA ȘI REAMENAJAREA PROMENADEI ȘI A SPAŢIILOR VERZI DIN ZONA VRAJA MĂRII – CAZINO – PORT TOMIS
sursa de finanțare Programul Operațional Regional 2007-2013 – Axa 1.1.
   
beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

   
contract de finanțare 3030/10.05.2012
   
valoarea totală a proiectului 12.370.510,26 lei din care valoare nerambursabilă 12.123.100,06 lei
   
perioada de implementare  2012 - noiembrie 2014
   
dată de finalizare proiect 10.11.2014
   
rezultate

Reabilitarea infrastructurii publice urbane din zona istorică a Municipiului Constanţa prin:
Reparaţii şi refacere ziduri de sprijin, balustradă;
Amenajare alee promenadă;
Modernizare alei pietonale în parc şi amenajare spaţii verzi;
Mobilier urban (chioşcuri, foişoare, bănci, fântâni şi cismele, stâlpi iluminat).10.  ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI ÎN STAȚIUNEA MAMAIA PRIN CONSTRUIREA UNOR PASARELE PIETONALE
sursa de finanțare Programul Operațional Regional 2007-2013–Axa 1.1.
   
beneficiar UAT Municipiul Constanța
   
contract de finanțare 3256/23.07.2012
   
valoare contract 11.067.838,24 lei din care nerambursabil: 8.392.273,32 lei
   
perioada de desfășurare 2012 - iunie 2014
   
dată finalizare proiect 23.06.2014
   
rezultate Trei pasarele pietonale localizate în zonele: Sat-Vacanță, Cazino și Rex.           


11.  RESTAURAREA ȘI REAMENAJAREA INTEGRATĂ A ZONEI ISTORICE - PIAȚA OVIDIU
sursa de finanțare Programul Operațional Regional 2007-2013 – Axa 1.1.
   
beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța


 
contract de finanțare 3031/10.05.2012
   
valoarea totală a proiectului 10.581.294,13 lei din care valoare nerambursabilă 8.494.477,56 lei
   
perioada de implementare mai 2012 - mai 2014
   
dată de finalizare proiect 10.05.2014 
   
rezultate

Reabilitarea infrastructurii publice urbane degradate din Centrul istoric al Municipiului Constanța prin reabilitarea următoarelor obiective:
Piața Ovidiu;
Străzile: Vasile Canarache, Marcus Aurelius și Aleea Vasile Canarache;
Scări de acces:
a) din str. Marcus Aurelius catre Portul Tomis;
b) din str Vasile Canarache catre str. Termele Romane;
Mobilier urban: bănci, stâlpi de iluminat, coșuri de gunoi, scrumiere.
Canalizare pluvială;
Sistem iluminat public;
Spații verzi - taluze.12. CONSTANȚA, PRIMUL PAS ÎN LUNGA TA CĂLĂTORIE - PROMOVAREA ZONEI TURISTICE CONSTANȚA MAMAIA
sursa de finanțare Programul Operațional Regional 2007-2013 – Axa 5.3.
   
beneficiar UAT Municipiul Constanța
   
parteneri Asociația pentru promovarea și dezvoltarea turismului Litoral Delta-Dunării 
   
contract de finanțare 1375/05.04.2011
   
valoare contract 1.036.640 lei 
   
perioada de desfășurare 2011-2013
   
dată finalizare proiect 04.04.2013 
   
obiectiv Valorificarea patrimoniului cultural, istoric și natural al zonei turistice Constanța – Mamaia, extinzând percepția generală de „vacanță la soare și mare” la „vacanța de cunoaștere”, pe trei teme turistice: 
Turismul de cunoaștere;
Turismul cultural de istorie, arhitectura și religios;
Turismul de agrement, natură și biodiversitate. 
   
rezultate 1.640.000 pliante;
      4.000 broșuri;
realizarea unui web-site: www.constanta-turistica.ro


13. PARCARE VERDE – CONSTRUIREA UNEI PARCĂRI SUPRAETAJATE, ZONA SPITAL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚE CONSTANȚA, JUDEȚUL CONSTANȚA
sursa de finanțare Programul Operațional Regional 2007-2013– Axa 1.1.
   
beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

   
contract de finanțare 1517/20.04.2011
   
valoarea totală a proiectului 12.186.543,36 lei  din care valoare nerambursabilă 11.942.812,49 lei
   
perioada de implementare aprilie 2011- septembrie 2012
   
dată de finalizare proiect 20.09.2012
   
rezultate Au fost create 265 locuri parcare


14.  REABILITAREA CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE - UTILITĂȚI ȘI CORP CANTINĂ
sursa de finanțare Programul Operațional Regional 2007-2013 – Axa 3.2
   
beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

   
partener Căminul pentru persoane vârstnice Constanța
   
contract de finanțare 611/29.01.2010
   
valoarea totală a proiectului 3.189.125,29 lei din care valoare nerambursabilă 1.725.465,91 lei
   
perioada de implementare Ianuarie 2010 - aprilie 2011
   
dată de finalizare proiect 29.04.2011
   
rezultate

Înlocuirea instalațiilor (telefonie, semnalizare incendiu, interfon);
Refacerea finisajelor;
Înlocuirea instalațiilor de încălzire;
Înlocuirea instalațiilor electrice, sanitare de ventilație la cantină și spălătorie;
Dotarea cu utilaje necesare pentru prepararea hranei;
Dotarea cu utilaje necesare pentru sala de spălătorie.15. REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CONSTANȚA
sursa de finanțare Programul Operațional Regional 2007-2013 – Axa 3.2
   
beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

   
parteneri Căminul pentru persoane vârstnice Constanța
   
contract de finanțare 33/20.02.2009
   
valoarea totală a proiectului 2.885.820,69 lei din care valoare nerambursabilă 2.823.635,81 lei
   
perioada de implementare februarie 2009 - februarie 2010
   
dată de finalizare proiect 20 februarie 2010
   
rezultate

Reamenajarea grupurilor sanitare; refacerea instalațiilor electrice existente;
Reabilitarea lifturilor;
Refacerea terasei existente prin înlocuirea învelitorii;
Construcție nouă stație hidrofor;16. ADMINISTRAȚIE EUROPEANĂ
sursa de finanțare PODCA 2007-2013 – Axa 1
   
beneficiar UAT Municipiul Constanța
   
partener Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanța” 
   
contract de finanțare 384780/17.03.2009
   
valoare contract 248.746,20 lei din care nerambursabil: 228.320,4 lei
   
perioada de desfășurare 2009-2010
   
dată finalizare proiect 17.03.2010
   
rezultate 150 funcționari instruiți, care își desfășoară activitatea în cele 14 primării ale localităților ce compun Zona Metropolitană Constanța, în domeniile: management de proiect, achiziții publice, resurse umane, competențe sociale și civile și audit intern.  

17. PARTENERIAT OPERAȚIONAL DURABIL (POD) CONSTANȚA-DOBRICH
sursa de finanțare Program CBC RO-BG 2006 – Prioritatea 4 “People to people”
   
beneficiar UAT Municipiul Constanța
   
parteneri Municipalitatea Dobrich
   
contract de finanțare RO2006/018-405.01.04.19
   
valoare contract 43.519 euro din care nerambursabil: 35.359 euro 
   
perioada de desfășurare 2008-2009
   
dată finalizare proiect 2009
   
rezultate 25 de funcționari publici din Zona Metropolitană Constanța și Districtul Dobich au fost pregătiți în domeniile: managementul ciclului de proiect; reguli și proceduri privind fondurile structurale și particularitățile cooperării transfrontaliere; 
Un portofoliu de proiecte ce pot fi implementate în cadrul Programului Operațional de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013; 
Un grup de lucru permanent format din funcționari publici participanți la cursurile de formare. 

18. REGIO-LLL 
sursa de finanțare Programul Leonardo da Vinci - secțiunea Rețele
   
beneficiar FREREF – Fondation des Regions Europeennes pour la Recherche en Education et en Formation
   
parteneri
UAT Municipiul Constanța; Fundația Andaluza Fondo de Formacion y Empleo – Sevilla (Spania); Generalitat de Catalunya – Departament D’EDUCACIÓ – Barcelona (Spania); Servei d’ocupació de Catalunya. Department de Treball – Barcelona (Spania); Confédération Française des Travailleurs Chrétiens – CFTC Rhône – Alpes – Lyon (Franța); Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Rhône – CMA 69 – Lyon (Franța); Centre National de la Recherche Scientifique – CNRS – Paris (Franta); Conseil Régional de Lorraine – Metz ( Franța); Conseil Régional de Rhône – Alpes – CHARBONNIERES LES BAINS (Franța); Université de Bretagne Sud – Lorient (Franța); Agenzia Regionale Istruzione Formazione Lavoro – Regione Lombardia – Milano (Italia); Centro Interateneo per l’Innovazione, la ricerca didattica e la formazione avanzata – Veneția (Italia); Ministère de l’Education et de la Formation professionnelle du Grand-duché de Luxembourg/Service de la Formation professionnelle – Luxemburg; Województwo Małopolskie- Cracovia (Polonia); Conférence Intercantonale de l’Instruction Publique de la Suisse romande et du Tessin –Neuchatel. 
   
contract de finanțare  2007-1985/001-001
   
valoare contract 623.568 euro nerambursabili
   
perioada de desfășurare 2007-2010
   
dată finalizare proiect 2010
   
rezultate Lucrări, referate și studii de caz privind promovarea transferului de bune practici la nivel interregional și punerea în practică a politicii „Învățare pe tot parcursul vieții”, conform Strategiei Lisabona.

19. PHARE CBC „Eco”
sursa de finanțare Programul PHARE CBC 2005 – People to People
   
beneficiar Inspectoratul Școlar Județean Constanța 
   
parteneri UAT Municipiul Constanța; Municipalitatea Dobrich 
   
asociați S.C. Gremlin Computers S.R.L.; EcoRomAmbalaje; MM Recycling; Eco Dobrogea; Eco ZOO Dobrich
   
contract de finanțare  -
   
valoare contract 54 .870 euro nerambursabili
   
perioada de desfășurare 2007-2008
   
dată finalizare proiect 2008
   
rezultate Conștientizarea problemelor de mediu în rândul elevilor;
Colectarea selectivă a deșeurilor de ambalaje în rândul școlilor din municipiile Constanța și Dobrich, tabără de vara ecologică. 

20. TURISM LA MAREA NEAGRĂ
sursa de finanțare Programul PHARE CBC 2005 – People to People
   
beneficiar
agenții de turism din România; cetățeni ai județului Constanța și ai regiunii Dobrich; turiști.
   
parteneri UAT Municipiul Constanța; Municipalitatea Dobrich
   
contract de finanțare RO2005/017-535.01.03.09
   
valoare contract 53.256 euro din care nerambursabil: 47.930,4 euro 
   
perioada de desfășurare 2007-2008
   
dată finalizare proiect 2008
   
rezultate Realizarea unui studiu asupra situației actuale în domeniul turismului litoral din România și Bulgaria; 
Constituirea unei asociații de dezvoltare și promovare a turismului la Marea Neagră, cu scopul de a întări relațiile de colaborare în domeniul turismului între regiunile Constanța și Dobrich (Bulgaria);
A fost premiat de către Comisia Europeană în cadrul Conferinței finale a proiectului Concertour - Accesibilitate, Strategii, Soluții și Servicii pentru îmbunătățirea Turismului European Sustenabil, care a avut loc la Roma, în data de 25.09.2009. 

21. URBAMECO
Etapa I
sursa de finanțare Programul URBACT I 2002-2006
   
beneficiar Grand Lyon (Franța)
   
parteneri UAT Municipiul Constanța; Municipalitatea Goteborg, Suedia; Municipalitatea Birmingham, Anglia; Municipalitatea Belfast, Irlanda; Municipalitatea Arnhem, Olanda; Municipalitatea Lodz, Polonia; Municipalitatea Pila, Polonia; Municipalitatea Wroclaw, Polonia; Municipalitatea Nea Ionia Magnesias, Grecia.
   
contract de finanțare REF 1750/FT
   
valoare contract 98.100 euro nerambursabili 
   
perioada de desfășurare 2007-2008
   
dată finalizare proiect 2008
   
rezultate Planuri Locale de Acțiune, studii de caz, recomandări de bună practică
 
Etapa II
sursa de finanțare
Programul URBACT II 2007-2013
   
beneficiar Grand Lyon (Franța) 
   
parteneri UAT Municipiul Constanța; Municipalitatea Goteborg, Suedia; Municipalitatea Birmingham, Anglia; Municipalitatea Belfast, Irlanda; Municipalitatea Arnhem, Olanda; Municipalitatea Lodz, Polonia; Municipalitatea Pila, Polonia; Municipalitatea Wroclaw, Polonia; Municipalitatea Nea Ionia Magnesias, Grecia.
   
contract de finanțare
REF 1750/FT
   
valoare contract
594.975 euro din care nerambursabil: 542.500 euro  
   
perioada de desfășurare
 2008-2009
   
dată finalizare proiect
2009
   
rezultate
 Planuri Locale de Acțiune, studii de caz, recomandări de bună practică

22. IMAPS
sursa de finanțare Programul INTERREG III C
   
beneficiar Comunitatea Urbană Brest, Franța
   
parteneri UAT Municipiul Constanța; Parcul Tehnologic Brest, Franța; Departamentul de Pompieri și Situații de Urgență, Brest, Franța; Municipalitatea Matosinhos, Portugalia; Institutul de Apă al Regiunii de Nord, Matosinhos, Portugalia; Municipalitatea Taranto, Italia; Autoritatea Portuară, Taranto, Italia; Universitatea Ovidius, Constanța; Consiliul Local Cadiz, Spania; Universitatea Cadiz, Spania; Autoritatea Portuară Gijon, Spania; Consiliul Local Insula Wight, Marea Britanie
   
contract de finanțare  
   
valoare contract 992.000 euro din care nerambursabil: 979.500 euro  
   
perioada de desfășurare 2005-2007
   
dată finalizare proiect 2007
   
rezultate Crearea unei rețele de schimb între orașele port care se confruntă cu probleme similare.

23. e-PMC
sursa de finanțare Programul PHARE 2002 „Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administrației la nivel local”
   
beneficiar UAT Municipiul Constanța
   
contract de finanțare RO2002/000-586.03.02
   
valoare contract 40.000 euro din care nerambursabil: 38.000 euro 
   
perioada de desfășurare 2004-2005
   
dată finalizare proiect 2005
   
rezultate Modernizarea managementului documentelor și a managementului operațional prin implementarea sistemului privind semnătură electronică.

24. CLEANER PRODUCTION AND ENERGY EFFICIENCY
sursa de finanțare Guvernul Norvegiei
   
beneficiar Agenții economici din Municipiul și Județul Constanța  
   
parteneri UAT Municipiul Constanța; Norwegian Energy Efficiency Group; The Norwegian Society of Chartered Technical and Scientific Professionals; Centrul de Prevenire a Poluării din București.
   
valoare contract 100.000 euro nerambursabili
   
perioada de desfășurare 2004-2005
   
dată finalizare proiect 2005
   
rezultate Training în domeniu; Formarea de instructori români; Manuale privind managementul calității și mediului.

25. TAPESTRY
sursa de finanțare Directoratul General de Transport și Energie al Comisiei Europene (DGTREN)
   
beneficiar Regia Autonomă de Transport în Comun – Municipiul Constanța 
parteneri Transport and Travel Research Ltd., Marea Britanie; Transport Studies Group, University of Westminster, Marea Britanie; Hampshire County Council, Marea Britanie; Herdfordshire County Council, Marea Britanie; Langzaam Verkeer, Belgia; TISPT Consultores Em Transportes Inovacao e Sistemas SA, Portugalia; Aristotle University of Thessaloniki, Grecia; Asstra-Associatione Transporti, Italia; Citta di Torino, Italia; Uniunea Română de Transport public, România; UAT Municipiului Constanța, România; Interactions Ltd, Irlanda; Communaute Urbaine de Nantes, Franta; T.E.Marknadskommunikation A.B., Suedia.


valoare contract 300.000 euro nerambursabili
   
perioada de desfășurare 2001-2002
   
dată finalizare proiect 2002
   
rezultate Dezvoltarea și implementarea de studii de caz în domenii precum:
1. Transport intermodal;
2. Repoziționarea transportului public;
3. Sănătate și Mediu.