Planul de Mobilitate Urbană Durabilă

Planul de mobilitate urbană durabilă urmărește realizarea unui sistem de transport eficient, integrat, durabil și sigur, care să promoveze dezvoltarea și care să asigure o bună calitate a vieții.
Sunt vizate:
- transportul în comun;
- transportul nemotorizat;
- intermodalitatea;
- siguranța rutieră urbană;
- transportul rutier (în mișcare și staționar);
- logistica urbană;
- gestionarea mobilității;
- sistemele de transport inteligente.