Despre instituție

Carieră (concursuri și angajări) - 2021

I. Proceduri privind organizarea și desfășurarea concursurilor
FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Organizarea și desfășurarea concursurilor de recrutare/promovare a funcționarilor publiciPDF15,75 MB26 apr., 2024 Download
2. Organizarea și desfășurarea concursurilor pentru funcții contractualePDF20,50 MB07 feb., 2023 Download
3. Procedura privind organizarea și desfășurarea probei suplimentare de testare a competențelor lingvisticePDF1,42 MB29 ian., 2019 Download
4. Organizarea și desfășurarea probei de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației pentru concursurile de recrutare a funcționarilor publici organizate de PMCPDF19,17 MB21 mar., 2023 Download
5. Procedura privind recrutarea si integrarea in munca a tinerilor dezavantajatiPDF1,89 MB29 ian., 2019 Download
6. Procedura privind transferul funcționarilor publiciPDF11,05 MB21 oct., 2021 Download
7. Procedura privind redistribuirea funcționarilor publici din corpul de rezervă în cadrul Primăriei municipiului ConstanțaPDF9,67 MB21 oct., 2021 Download
8. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților pentru ocuparea unui post în cadrul UAT municipiul ConstanțaPDF1,68 MB18 feb., 2022 Download
9. Procedura privind organizarea și desfășurarea probei sportive, ed. I rev. 02PDF7,83 MB17 iun., 2024 Download
II. Formularele necesare în vederea participării la concurs funcții publice (candidații vor depune un dosar cu șină, care va conține în mod obligatoriu documentele solicitate în anunțul de concurs)
FileTypeSizeUploaded onDownload
1. F06 -PS03 - Formular înscriere concurs de promovare în funcția publicăDOCX43,05 KB26 apr., 2024 Download
2. F07-PS03 - Formular înscriere concurs de recrutare în funcția publicăDOCX42,94 KB26 apr., 2024 Download
3. F08-PS03- Model adeverință vechime în specialitatea studiilor absolviteDOCX38,22 KB26 apr., 2024 Download
4. Model CV europeanDOC60,50 KB28 dec., 2018 Download
5. Instrucțiuni pentru completarea CV-ului europeanDOC112,00 KB28 dec., 2018 Download
III. Formularele necesare în vederea participării la concurs posturi contractuale (candidații vor depune un dosar cu șină, care va conține în mod obligatoriu documentele solicitate în anunțul de concurs)
FileTypeSizeUploaded onDownload
1. F04-PS18 - Cerere înscriere concurs recrutare și selecție personal contractualPDF122,42 KB26 mar., 2024 Download
2. F05-PS18 - Formular adeverință care atestă vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului contractualPDF100,44 KB26 mar., 2024 Download
3. Instrucțiuni pentru completarea CV-ului europeanDOC112,00 KB28 dec., 2018 Download
4. Model CV europeanDOC60,50 KB28 dec., 2018 Download

Șef Birou legislație, contracte, avize de legalitate și legile proprietății  gradul II - 1 post

perioada 28.12.2021 - 30.12.2021
depunere dosare până la data de 15.12.2021 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
17.12.2021, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
28.12.2021, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  30.12.2021, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare fișă post
rezultate rezultat final
selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

secretar General  municipiu Constanţa, Gradul II - 1 Post

perioada 27.12.2021 - 29.12.2021
depunere dosare până la data de 14.12.2021 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
21.12.2021, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
27.12.2021, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  29.12.2021, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare fișă post
rezultate rezultat final
rezultat proba scrisă
rezultat selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Arhivar treapta II, Biroul arhivă, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi și 40 ore/săptămână (1 Post)

Inspector specialitate debutant , Biroul arhivă, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi și 40 ore/săptămână (1 Post)

perioada 16.12.2021 - 20.12.2021
depunere dosare până la data de 06.12.2021 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
07.12.2021, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
16.12.2021, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  20.12.2021, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare fișă post arhivar
click pentru descărcare fișă post inspector specialitate

rezultate rezultat final
rezultat interviu
rezultat proba scrisă
rezultat selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Examen De Promovare În Grad Pentru Funcționarii Publici Încadrați În Compartimentele Aparatului De Specialitate Ale Primarului Municipiului Constanța 

-
Biroului juridic contencios şi punerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti; 
- Serviciului contracte şi administrarea economică a domeniului public şi privat - Direcţia generală economico – financiară;
- Serviciului planificare urbană şi mediu - Direcţia generală urbanism şi patrimoniu;
- Biroului siguranţă bunuri publice - Direcţia generală gestionare servicii publice;
- Biroului organizare evenimente - Direcţiei cultură, educaţie, sport, turism;
- Serviciului Achiziţii Publice; Direcţia Logistică.

perioada 17.12.2021 - 21.12.2021
depunere dosare până la data de 06.12.2021 , biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
13.12.2021, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
17.12.2021, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  21.12.2021, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru vizualizare erată la anunț
click pentru descărcare anunț

Biroului juridic contencios şi punerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică

Serviciului contracte şi administrarea economică a domeniului public şi privat, Direcţia generală economico – financiară
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică

Serviciului planificare urbană şi mediu, Direcţia generală urbanism şi patrimoniu
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică

Biroului siguranţă bunuri publice, Direcţia generală gestionare servicii publice
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică

Biroului organizare evenimente, Direcţia cultură, educaţie, sport, turism
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică

Serviciului Achiziţii Publice, Direcția Logistică
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică

rezultate rezultat final
rezultat interviu
rezultat proba scrisa
rezultat selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Examen De Promovare În Grad Pentru Funcționarii Publici Încadrați În Compartimentele Aparatului De Specialitate Ale Primarului Municipiului Constanța 

direcția generală Poliția Locală:
Serviciul control activitate comercială, protectia mediului și disciplina în construcții- Biroul control protectia mediului;
- Serviciul rutier-Biroul rutier sud, Biroul rutier centru, Compartimentul auto abandonate;
- Biroul evidență procese verbale și acte procedurale;
-
 Compartimentul secretariat, comunicare și pregătire profesională.

perioada 17.12.2021 - 21.12.2021
depunere dosare până la data de 06.12.2021 , biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
13.12.2021, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
17.12.2021, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  21.12.2021, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare bibliografie

rezultate rezultat final
rezultat interviu
rezultat proba scrisă
rezultat selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Examen De Promovare În Grad Pentru Funcționarii Publici Încadrați În Compartimentele Aparatului De Specialitate Ale Primarului Municipiului Constanța 

direcția generală Poliția Locală - serviciul ordine Publică

perioada 17.12.2021 - 21.12.2021
depunere dosare până la data de 06.12.2021 , biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
13.12.2021, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
17.12.2021, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  21.12.2021, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică

rezultate rezultat final
rezultat proba interviu
rezultat proba scrisă
rezultat selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Consilier clasa I gradul principal - Serviciul management proiecte și strategii, Direcția dezvoltare și fonduri europene (1 post);

Consilier clasa I gradul superior – Serviciul management proiecte și strategii, Direcția dezvoltare și fonduri europene (1 post);

perioada 03.12.2021 - 07.12.2021
depunere dosare până la data de 24.11.2021 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
25.11.2021, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
03.12.2021, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  07.12.2021, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare fișă post consilier principal
click pentru descărcare fișă post consilier superior
rezultate rezultat final
selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Consilier juridic clasa I gradul principal - Biroul legislație, contracte, avize de legalitate si legile proprietății (1 post)

perioada 20.12.2021 - 22.12.2021
depunere dosare până la data de 06.12.2021 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
13.12.2021, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
20.12.2021, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  22.12.2021, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare fișă post
rezultate
anunț Serviciul Resurse Umane  

Director executiv, Direcția gestionare, îndrumare și sprijin comunitar - Direcţia generală gestionare servicii publice (1 post)

Șef Serviciu salubritate, gradul II, Direcţia administrare servicii publice - Direcţia generală gestionare servicii publice (1 post)

Șef Serviciu spații verzi, gradul II, Direcția gestionare, îndrumare și sprijin comunitar - Direcţia generală gestionare servicii publice (1 post)

perioada 16.12.2021 - 20.12.2021
depunere dosare până la data de 06.12.2021 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
13.12.2021, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
16.12.2021, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  20.12.2021, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț

Șef Serviciu spații verzi
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare fișă post

Șef Serviciu salubritate
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare fișă post

Director executiv
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare fișă post

rezultate rezultat proba scrisă
rezultat selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane click pentru vizualizare document - 29.12.2021
click pentru vizualizare document - 28.12.2021
click pentru vizualizare document - 22.12.2021
click pentru vizualizare document - 21.12.2021

Director general adjunct, gradul II, Direcţia generală poliţia locală (1 post)

Şef Serviciu control activitate comercială, protecţia mediului şi disciplina în construcţii, gradul II, Direcţia generală poliţia locală(1 post)

Şef Serviciu rutier, gradul II, Direcţia generală poliţia locală (1 post)

Şef Serviciu ordine publică, gradul II, Direcţia generală poliţia locală (1 post)

Şef Birou rutier centru, Serviciul rutier, gradul II, Direcţia generală poliţia locală (1 post)

Şef Birou rutier sud, Serviciul rutier, gradul II, Direcţia generală poliţia locală (1 post)

Şef Birou ordine publică centru, Serviciul ordine publică, gradul II, Direcţia generală poliţia locală (1 post)

Şef Birou ordine publică sud, Serviciul ordine publică, gradul II, Direcţia generală poliţia locală (1 post)

Șef Birou monitorizare zone publice şi intervenţii, Serviciul ordine publică, gradul II, Direcţia generală poliţia locală (1 post)

perioada 15.12.2021 - 17.12.2021
depunere dosare până la data de 02.12.2021 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
09.12.2021, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
15.12.2021, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  17.12.2021, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț

Director General Adjunct
click pentru descărcare bibliografie 
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare fișa postului

Șef serviciu activitate comercială, protecția mediului și disciplina în construcții
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare fișa postului

Șef Serviciu rutier, Șef Birou rutier centru, Șef Birou rutier sud
click pentru descărcare bibliografie
clik pentru descărcare tematică
click pentru descărcare fișă postului - Șef Serviciu rutier
click pentru descărcare fișa postului - Șef Birou rutier centru

click pentru descărcare fișa postului - Șef Birou rutier sud

Șef Serviciu ordine publică, Șef Birou ordine publică centru și sud, Șef Birou monitorizare zone publice și intervenție
click pentru descărcare bibliografie
clik pentru descărcare tematică
click pentru descărcare fișa postului - Șef Serviciu ordine publică
click pentru descărcare fișa postului - Șef birou ordine publică centru
click pentru descărcare fișa postului - Șef Birou ordine publică sud
click pentru descărcare fișa postului - Șef Birou monitoarizare zone publice și intervenții

rezultate rezultat final
proba interviu
probă scrisă
selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Șef Serviciu gestionare cimitire, gradul II, Direcţia administrare servicii publice- Direcţia generală gestionare servicii publice (1 post)

Șef Birou iluminat public, gradul II, Direcţia administrare servicii publice- Direcţia generală gestionare servicii publice (1 post)

perioada 14.12.2021 - 16.12.2021
depunere dosare până la data de 02.12.2021 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
09.12.2021, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
14.12.2021, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  16.12.2021, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț

click pentru descărcare bibliografie birou iluminat public
click pentru descărcare tematică birou iluminat public
click pentru descărcare fișa postului birou iluminat public

click pentru descărcare bibliografie serviciul gestionare cimitire
click pentru descărcare tematica serviciul gestionare cimitire
click pentru descărcare fișă postului serviciul gestionare cimitire
rezultate rezultat final
probă interviu
probă scrisă
selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Inspector clasa I gradul debutant - Biroul control, sesizări si calitate servicii. Direcția generală gestionare servicii publice (1 post)

Inspector clasa I gradul asistent - Biroul siguranță bunuri publice, Direcția gestionare, îndrumare și sprijin comunitar. Direcția generală gestionare servicii publice (1 post)

perioada 13.12.2021 - 15.12.2021
depunere dosare până la data de 29.11.2021 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
08.12.2021, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
13.12.2021, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  15.12.2021, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț

click pentru descărcare bibliografie siguranță bunuri publice
click pentru descărcare tematică siguranță bunuri publice
click pentru descărcare fișa postului siguranță bunuri publice

click pentru descarcare bibliografie control, sesizări si calitate servicii
click pentru descarcare tematica control, sesizări si calitate servicii
click pentru descarcare fisa postului control, sesizări si calitate servicii
rezultate rezultat final
rezultat interviu
rezultat probă scrisă
rezultat selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane prelungire termen de depunere dosare

Director executiv gradul II, Direcția patrimoniu, Direcția generală urbanism și patrimoniu (1 post)

perioada 06.12.2021 - 08.12.2021
depunere dosare până la data de 22.11.2021 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
26.11.2021, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
06.12.2021, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  08.12.2021, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare fișa postului
rezultate rezultat final
rezultat probă interviu
rezultat probă scrisă
rezultat selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Inspector clasa I gradul superior – Serviciul management drumuri și transport, Direcția administrare servicii publice, Direcția generală gestioanre servicii publice (1 post)

perioada 24.11.2021 - 26.11.2021
depunere dosare până la data de 15.11.2021 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
22.11.2021, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
24.11.2021, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  26.11.2021, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare fișa postului
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare bibliografie
rezultate rezultat final
rezultat probă interviu
rezultat probă scrisă
rezultat selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Șef Serviciu autorizare activități economice, Direcţia generală economico-financiară, gradul II (1 post)

perioada 25.11.2021 - 29.11.2021
depunere dosare până la data de 15.11.2021 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
22.11.2021, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
25.11.2021, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  29.11.2021, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare fișa postului
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare bibliografie
rezultate rezultat final
rezultat probă interviu
rezultat probă scrisă
rezultat selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Inspector clasa I gradul Superior - Compartimentul pregătire investiții - Direcția dezvoltare si fonduri europene (3 posturi )

Inspector Clasa I Gradul Asistent - Compartimentul Pregătire Investiții - Direcția Dezvoltare Si Fonduri Europene (1 Post )

perioada 24.11.2021 - 26.11.2021
depunere dosare până la data de 15.11.2021 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
19.11.2021, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
24.11.2021, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  26.11.2021, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț

click pentru descărcare fișa postului superior 1
click pentru descărcare fișa postului superior 2
click pentru descărcare fișa postului superior 3
click pentru descărcare tematică superior
click pentru descărcare bibliografie superior

click pentru descărcare fișa postului asistent
click pentru descărcare tematică asistent
click pentru descărcare bibliografie asistent

rezultate
rezultat final
probă interviu
rezultat contestație la proba scrisă
probă scrisă
selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Consilier clasa I gradul principal - Serviciul pregătire si implementare proiecte europene- Direcția dezvoltare si fonduri europene ( 1 post )

Consilier clasa I gradul asistent - Serviciul pregătire si implementare proiecte europene- Direcția dezvoltare si fonduri europene ( 1 post )

perioada 18.11.2021 - 22.11.2021
depunere dosare până la data de 08.11.2021 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
15.11.2021, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
18.11.2021, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  22.11.2021, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunt

click pentru descărcare fișa postului asistent
click pentru descărcare tematică asistent
click pentru descărcare bibliografie asistent

click pentru descărcare fișa postului principal
click pentru descărcare tematică principal
click pentru descărcare bibliografie principal
rezultate rezultat final
rezultat interviu
proba scrisa
selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Inspector clasa I gradul profesional superior – Compartiment fotogrammetrie- Direcția generală urbanism și patrimoniu (2 posturi)

Inspector clasa I gradul profesional principal – Compartiment fotogrammetrie- Direcția generală urbanism și patrimoniu (1 post)

Inspector clasa I gradul profesional superior – Serviciul topografie și cartografie digitală - Direcția generală urbanism și patrimoniu (1 post)

Inspector clasa I gradul profesional superior – Serviciul patrimoniu – Direcția patrimoniu, Direcția generală urbanism și patrimoniu (1 post)

perioada 28.10.2021 - 01.11.2021
depunere dosare până la data de 18.10.2021 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
25.10.2021, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
28.10.2021, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  01.11.2021, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț

bibliografie Compartiment Fotogrammetrie
tematică Compartiment Fotogrammetrie
fișă post inspector grad superior Compartiment Fotogrammetrie - 1
fișă post inspector grad superior Compartiment Fotogrammetrie - 2
fișă post grad principal Compartiment Fotogrammetrie

bibliografie Serviciul Topografie, Cadastru și Cartografie Digitală
tematică Serviciul Topografie, Cadastru și Cartografie Digitală
fișă post grad superior Serviciul Topografie, Cadastru și Cartografie Digitală

bibliografie Serviciul Patrimoniu
tematică Serviciul Patrimoniu
fișă post grad superior Serviciul Patrimoniu
rezultate rezultat final
rezultat interviu
rezultat contestație
rezultat probă scrisă
rezultat selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Consilier clasa I gradul principal - Serviciul management proiecte și strategii - Direcția dezvoltare și fonduri europene (1 post)
Consilier clasa I gradul asistent - Serviciul management proiecte si strategii- Direcția dezvoltare si fonduri europene (1 post)
Consilier clasa I gradul superior - Serviciul management proiecte si strategii- Directia dezvoltare si fonduri europene (1 post)

perioada 28.10.2021 - 02.11.2021
depunere dosare până la data de 18.10.2021 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
25.10.2021, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă testare competențe lingvistice  28.10.2021, ora 10:00, sediul  PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
29.10.2021, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  02.11.2021, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare fișa postului 1
click pentru descărcare fișa postului 2
click pentru descărcare fișa postului 3
   
rezultate rezultat final
rezultat interviu
rezultat contestație proba scrisă
proba scrisă
probă competențe lingvistice
rezultat selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane prelungire termen corectare lucrări scrise

Examen Pentru Promovarea În Grade Sau Trepte Profesionale Imediat Superioare A Personalului Contractual

dată desfășurare concurs 05.10.2021
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
rezultate
rezultat probei scrise
rezultat selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane
 

Consilier clasa I gradul principal - Serviciul pregătire Și implementare proiecte europene- Direcția dezvoltare Și fonduri europene (1 post)

Consilier clasa I gradul asistent - Serviciul pregătire si implementare proiecte europene- Direcția dezvoltare si fonduri europene (1 post)

perioada 18.10.2021 - 20.10.2021
depunere dosare până la data de 04.10.2021 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
11.10.2021, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
18.10.2021, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  20.10.2021, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie - consilier gradul principal
click pentru descărcare tematică - consilier gradul principal
click pentru descărcare fișa postului - consilier gradul principal
click pentru descărcare bibliografie - consilier gradul asistent
click pentru descărcare tematică - consilier gradul asistent
click pentru descărcare fișa postului consilier gradul asistent

rezultate
anunț Serviciul Resurse Umane click pentru vizualizare anunț

Inspector clasa I gradul superior - Compartimentul pregătire investiții, Direcția dezvoltare si fonduri europene ( 2 posturi )

perioada 15.10.2021 - 19.10.2021
depunere dosare până la data de 04.10.2021 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
08.10.2021, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
15.10.2021, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  19.10.2021, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare fișa postului 1
click pentru descărcare fișa postului 2
rezultate
anunț Serviciul Resurse Umane click pentru vizualizare anunț 

Inspector clasa I, gradul asistent - Serviciul spații verzi, Direcția gestionare îndrumare Și spijin comunitar, Direcția generală gestionare servicii publice (2 posturi)

Inspector clasa I, gradul principal - Compartimentul irigații, Direcția gestionare îndrumare Și spijin comunitar, Direcția generală gestionare servicii publice (1 post)

perioada 14.10.2021 - 18.10.2021
depunere dosare până la data de 04.10.2021 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
11.10.2021, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
14.10.2021, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  18.10.2021, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare fișă post inspector principal
click pentru descărcare fișă post inspector asistent
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
rezultate rezultat final
rezultat interviu
rezultat probă scrisă
rezultat selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane click pentru vizualizare anunț

Consilier achiziții publice clasa I gradul superior - Serviciul achiziții publice, Direcția logistică ( 1 post)
Consilier Achiziții Publice Clasa I Gradul Principal- Serviciul Achiziții Publice, Direcția Logistică ( 2 Posturi)

perioada 07.10.2021 - 11.10.2021
depunere dosare până la data de 27.09.2021 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
04.10.2021, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
07.10.2021, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  11.10.2021, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare fișă post consilier superior
click pentru descărcare fișă post consilier principal
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
rezultate rezultat final
rezultat probă interviu
rezultat probă scrisă
rezultat selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Inspector clasa I, grad superior – Serviciul Salubrizare, Direcţia administrare servicii publice - Direcţia generală gestionare servicii publice (1 post)

perioada 21.09.2021 - 23.09.2021
depunere dosare până la data de 13.09.2021 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
14.09.2021, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
21.09.2021, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  23.09.2021, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare fișă post
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
rezultate rezultat final
rezultat probă scrisă
rezultat selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Consilier clasa I, grad superior - Serviciul secretariat, relații consiliul local Și administrația publică (1 post)
Referent clasa III, grad superior - Serviciul secretariat, relații consiliul local Și Adminisțratia publică (1 post)

perioada 01.10.2021 - 05.10.2021
depunere dosare până la data de 20.09.2021 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
27.09.2021, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
01.10.2021, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  05.10.2021, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare fișă post consilier
click pentru descărcare fișă post referent
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică

rezultate rezultat final
rezultat probă interviu
rezultat probă scrisă
rezultat selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane erată anunț

Examen De Promovare În Clasă Pentru Funcționarii Publici Încadrați În Compartimentele Aparatului De Specialitate Ale Primarului Municipiului Constanța
perioada 08.09.2021 - 10.09.2021
depunere dosare până la data de 27.08.2021 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
06.09.2021, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
08.09.2021, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  10.09.2021, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
rezultate rezultat final
rezultat probă scrisă
rezultat selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Inspector clasa I gradul superior - Serviciul Autorizări Construcții, Direcția generală urbanism si patrimoniu (6 posturi)
perioada 23.09.2021 - 27.09.2021
depunere dosare până la data de 08.09.2021 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
15.09.2021, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
23.09.2021, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  27.09.2021, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare fișă post
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
rezultate rezultat final
rezultat probă interviu
rezultat probă scrisă
rezultat soluționare contestație
rezultat selectie dosare
anunț Serviciul Resurse Umane click pentru vizualizare erată

Consilier juridic clasa I, grad superior - Biroul legislație contracte, avize de legalitate și legile proprietății ( 2 posturi )
perioada 07.09.2021 - 09.09.2021
depunere dosare până la data de 27.08.2021 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
30.08.2021, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
07.09.2021, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  09.09.2021, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare fișe post
click pentru descărcare bibliografie
tematica este bibliografia integrală
rezultate
anunț Serviciul Resurse Umane  

concurs/examen pentru funcțiile publice rezervate promovării în gradul
profesional următor din cadrul:

 • Direcția generală gestionare servicii publice - Direcția administrare servicii

  publice - Serviciul siguranța circulației urbane și parcări:

 • inspector clasa I, grad superior (1 post);

 • Direcția Generală Gestionare Servicii Publice - Direcția Administrare Servicii

  Publice - Biroul Iluminat Public:

 • Inspector Clasa I, Grad Superior (1 Post);

 • Direcția generală gestionare servicii publice - Direcția gestionare, îndrumare și

  sprijin comunitar - Compartimentul întreținere copaci:

  -inspector clasa I, gradul superior (1 post);

 • Direcția generală urbanism și patrimoniu - Direcția patrimoniu:
 • Serviciul planificare urbană și mediu:

  -inspector clasa I, gradul superior (1 post );

  -inspector clasa I, gradul principal (1 post);

 • Compartimentul protecție și intervenție asupra patrimoniului:

  -inspector clasa I, gradul superior (1 post);

 • Serviciul patrimoniu:

 -inspector clasa I, grad superior (1 post); 

perioada 15.09.2021 - 17.09.2021
depunere dosare până la data de 06.09.2021 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
13.09.2021, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
15.09.2021, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  17.09.2021, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț

tematica - serviciul planificare urbana
tematica - serviciul patrimoniu
tematica - serviciul siguranta circ urbane si parcari
tematica - protectie si interventie patrimoniu
tematica - serviciul spatii verzi, intretinere copaci
tematica - biroul iluminat public

bibliografie - serviciul planificare urbana
bibliografie - serviciul patrimoniu
bibliografie - serviciul siguranta circ urbane si parcari
bibliografie - protectie si interventie patrimoniu
bibliografie - serviciul spatii verzi, intretinere copaci
bibliografie - biroul iluminat public

rezultate rezultat final
rezultat proba de interviu
rezultat probă scrisă
rezultat selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

concurs/examen pentru funcțiile publice rezervate promovării în gradul profesional următor din cadrul Direcției Dezvoltare și Fonduri Europene:

-
Compartimentul Pregătire Investiții :
inspector clasa I, grad principal (1post)

Serviciul Pregătire și Implementare Proiecte Europene:
consilier clasa I, gradul superior (1 post)
consilier clasa I, gradul principal (3 posturi)

- Serviciul Management Proiecte și Strategii:
consilier clasa I, gradul superior (1 post)

perioada 15.09.2021 - 17.09.2021
depunere dosare până la data de 06.09.2021 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
13.09.2021, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
15.09.2021, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  17.09.2021, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț

TEMATICA - SERV.PREGAT ŞI IMPLEMENTARE PROIECTE EUROPENE
TEMATICA - SERV.MANAGEMENT PROIECTE ŞI STRATEGII
TEMATICA - COMPARTIMENTUL PREGATIRE INVESTITII

BIBLIOGRAFIE - SERV.PREGAT ŞI IMPLEMENTARE PROIECTE EUROPE
BIBLIOGRAFIE - SERV.MANAGEMENT PROIECTE ŞI STRATEGII
BIBLIOGRAFIE -COMPARTIMENTUL PREGATIRE INVESTITII
rezultate rezultate final
rezultat probă interviu
rezultat probă scrisă
rezultat selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

concurs/examen pentru funcţiile publice rezervate promovării  în gradul profesional următor din cadrul 
Direcţiei digitalizare şi tehnologia informaţiei, serviciul registratura electronica si management documente;
Biroul legislaţie, contracte, avize de legalitate şi legile proprietăţii;
- Direcţia locală de evidenţă Persoane.

- inspector, clasa I, grad principal (4 posturi),
- consilier juridic, clasa I, grad principal (1 post),
- inspector, clasa I, grad superior (1 post),
- referent, clasa III, grad principal (1 post).

perioada 15.09.2021 - 17.09.2021
depunere dosare până la data de 06.09.2021 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
13.09.2021, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
15.09.2021, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  17.09.2021, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț

tematica - serviciul registratura electronica si management documente
tematica - directia locala de evidenta persoane
tematica - biroul legislatie, contracte, avize de leagalitate si legile proprietatile

bibliografie - serviciul registratura electronica si management documente
bibliografie - directia locala de evidenta persoane
bibliografie - biroul legislatie, contracte, avize de leagalitate si legile proprietatile
rezultate rezultatul final
rezultat interviu
rezultat probă scrisă
rezultat selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

concurs/examen pentru funcţiile publice rezervate promovării  în gradul profesional următor din cadrul Direcţiei generale poliția locală:

- polițist local, clasa I, grad superior (5 posturi)
- polițist local, clasa I, grad principal (6 posturi)
- polițist local, clasa III, grad superior (6 posturi)
- polițist local, clasa III, grad principal (5 posturi)

perioada 15.09.2021 - 17.09.2021
depunere dosare până la data de 06.09.2021 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
13.09.2021, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
15.09.2021, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  17.09.2021, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
tematica - directia generala politia locala
bibliografie - directia generala politia locala
rezultate rezultat final
rezultat interviu
rezultat probă scrisă
rezultat selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

concurs/ examen pentru funcţiile publice rezervate promovării  în gradul profesional următor din cadrul: 
- Serviciului secretariat, relaţii consiliul local, si administrația publică;
- Direcţia Logistică, Serviciul administrativ tehnico economic, Biroul sprijinire si îndrumare asociaţii de proprietari;
- Direcţia generală economico – financiară, Serviciul autorizare agenţi economici.

- inspector, clasa I, grad asistent (3 posturi)
- consilier clasa I, grad asistent, (1 post)
- inspector, clasa I, grad principal (2 posturi)

perioada 15.09.2021 - 17.09.2021
depunere dosare până la data de 06.09.2021 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
13.09.2021, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
15.09.2021, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  17.09.2021, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț

tematica serviciul secretariat, relatii consiliul local si administratia publica
tematica serviciul autorizare activitati economice
tematica serviciul administrativ tehnico economic
tematica biroul sprijinire si indrumare asociatii de proprietari

bibliografie serviciul secretariat, relatii consiliul local si administratia publica
bibliografie serviciul administrativ tehnico economic
bibliografie serviciul autorizare activitati economice
bibliografie biroul sprijinire si indrumare asociatii de proprietari
rezultate rezultat final
rezultat probă interviu
rezultat probă scrisă
rezultat selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Director general, gradul II – Direcţia generală gestionare servicii publice (1 post)

perioada 15.09.2021 - 17.09.2021
depunere dosare până la data de 06.09.2021 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
13.09.2021, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
15.09.2021, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  17.09.2021, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare fișa postului
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
rezultate rezultat contestație proba scrisă
rezultat probă scrisă
rezultat selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Sef serviciu administrativ tehnico - economic, gradul II, direcția logistică ( 1 post )

perioada 10.09.2021 - 14.09.2021
depunere dosare până la data de 30.08.2021 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
06.09.2021, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
10.09.2021, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  14.09.2021, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare fișa postului
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
rezultate rezultat final
rezultat probă de interviu
rezultat probă scrisă
rezultat selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Consilier juridic clasa I, grad superior– Biroul legislație Contracte, avize de legalitate și legile proprietății ( 1 post )

perioada 09.09.2021 - 13.09.2021
depunere dosare până la data de 30.08.2021 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
06.09.2021, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
09.09.2021, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  13.09.2021, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare fișa postului
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare tematică
rezultate rezultat final
rezultat probă interviu
rezultat probă scrisă
rezultat selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Consilier juridic clasa I, grad asistent– Biroul juridic contencios şi punerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti (2 posturi)

perioada 11.08.2021 - 13.08.2021
depunere dosare până la data de 03.08.2021 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
04.08.2021, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
11.08.2021, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  13.08.2021, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
fișă post consilier juridic asistent 1
fișă post consilier juridic 2
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare bibliografie
rezultate rezultat final
rezultatul probei de interviu
rezultatul probei scrise
rezultat selectie dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Consilier juridic clasa I, grad superior– Biroul legislaţie contracte, avize de legalitate şi legile proprietăţii (2 posturi)

perioada 10.08.2021 - 12.08.2021
depunere dosare până la data de 02.08.2021 (inclusiv), biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
03.08.2021, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
10.08.2021, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  12.08.2021, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
fisa post consilier juridic superior temporar 1
fisa post consilier juridic superior temporar 2
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare bibliografie
rezultate
anunț Serviciul Resurse Umane  

Director general, gradul II- Direcția generală poliția locală (1 post)

perioada 24.06.2021 - 29.06.2021
depunere dosare până la data de 09.06.2021, biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
16.06.2021, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
24.06.2021, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  29.06.2021, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare fișa postului
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare bibliografie
rezultate rezultat final
rezultat probă interviu
rezultat probă scrisă
rezultat contestație
rezultat selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Director executiv, gradul II- Serviciul Public de Impozite, Taxe Și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța (1 post)

perioada 18.06.2021 - 23.06.2021
depunere dosare până la data de 07.06.2021, biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
14.06.2021, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
18.06.2021, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  23.06.2021, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare fișa postului
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare bibliografie
rezultate rezultat final
rezultat probă interviu
rezultatul probei scrise
rezultat selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Casier - Serviciul finaciar contabil, Direcția financiară (1 Post)
perioada 28.05.2021 - 03.06.2021
depunere dosare până la data de 19.05.2021, biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
21.05.2021, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
28.05.2021, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  03.06.2021, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare fișa postului
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare bibliografie
rezultate rezultat probă de interviu
rezultatul probei scrise
rezultat selectie dosare
anunț Serviciul Resurse Umane click pentru vizualizare anunț

Secretar General municipiu Constanța, gradul II - 1 post
perioada 14.05.2021 - 18.05.2021
depunere dosare până la data de 04.05.2021, biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
11.05.2021, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
14.05.2021, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  18.05.2021, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare fișa postului
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare bibliografie
rezultate
anunț Serviciul Resurse Umane click pentru vizualizare anunț

Inspector clasa I gradul superior- Serviciul Financiar Buget, Direcţia Financiară ( 1 post)
Inspector clasa I gradul debutant- Serviciul Financiar Buget, Direcţia Financiară ( 1 post)
perioada 22.03.2021 - 24.03.2021
depunere dosare până la data de 08.03.2021, biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
15.03.2021, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
22.03.2021, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  24.03.2021, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
fișă post, bibliografie, tematică - grad debutant
fișă post, bibliografie, tematică - grad superior
rezultate rezultat final
rezultat probă interviu
rezultat probă scrisă
erată rezultat selecție dosare
rezultat selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Consilier Clasa I, Grad Profesional Principal (1 Post) Şi Consilier Clasa I, Grad Profesional Asistent (1 Post), Serviciul  Pregătire Și Implementare Proiecte POR– Direcția Dezvoltare Și Fonduri Europene;

Consilier Clasa I, Grad Profesional Superior (1 Post), Serviciul  Dezvoltare Și Management Proiecte– Direcția Dezvoltare Și Fonduri Europene;

Inspector Clasa I, Grad Profesional Superior (1 Post), Serviciul  Investiții– Direcția Dezvoltare Și Fonduri Europene;

perioada
16.03.2021 - 23.03.2021
Consilier grad superior - Serviciul dezvoltare și management proiecte  

19.03.2021 - 23.03.2021
Consilier grad principal- Serviciul  pregătire și implementare proiecte POR
Consilier grad asistent-  Serviciul  pregătire și implementare proiecte POR
Inspector grad superior - Serviciul  Investiții


depunere dosare

până la data de 03.03.2021, la camera 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
09.03.2021, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51

probă de testare a competențelor lingvistice 16.03.2021, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51 (consilier calasa I, grad superior, Serviciul dezvoltare și management proiecte)

probă scrisă

19.03.2021, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51

interviu candidați admiși 

23.03.2021, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51


detalii
click pentru descărcare anunț

Serviciul pregătire și implementare proiecte POR
fișă post consilier principal
bibliografie/tematică consilier principal
fișă post consilier asistent
bibliografie/tematică consilier asistent

Serviciul dezvoltare și management proiecte
fișă post consilier superior
bibliografie/tematică consilier superior

Serviciul investiții
fișă post inspector superior
bibliografie/tematică inspector superior

rezultate rezultat final
rezultatul final al contestației la proba de interviu
rezultat probă interviu
rezultat probă scrisă
rezultat probă sumplimentară - limbi străine
rezultat selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane click pentru vizualizare anunț

Consilier gradul II (3 posturi) şi consilier gradul I (4 posturi), Serviciul  proiecte cu finanțare internațională – Direcția dezvoltare și fonduri europene
perioada 16.02.2021 - 18.02.2021
depunere dosare până la data de 08.02.2021, la camera 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
10.02.2021, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
16.02.2021, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  18.02.2021, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț

consilier gradul I fisa post - gara cfr
consilier gradul I tematica - gara cfr
consilier gradul I bibliografie - gara cfr

consilier gradul I fisa post- mobilitate bd. 1 mai
consilier gradul I tematica - mobilitate bd 1 mai
consilier gradul I bibliografie - mobilitate bd 1 mai

consilier gradul I fisa post - mobilitate zona centrala
consilier gradul I tematica - mobilitate zona centrala
consilier gradul I bibliografie - mobilitate zona centrala

consilier gradul I fisa post- sc 17, teatrul de stat
consilier gradul I tematica sc.17, teatrul de stat
consilier gradul I bibliografie sc.17, teatrul de stat

consilier gradul II fisa post- liceul leonida, liceul telekom
consilier gradul II tematica liceul telekom, liceul leonida
consilier gradul II bibliografie liceul telekom, liceul leonida

consilier gradul II fisa post- sc 38, sc 8
consilier gradul II tematica sc.38, sc.8
consilier gradul II bibliografie sc.38, sc.8

consilier gradul II fisa post - zona metropolitana
consilier gradul II tematica zona metropolitana
consilier gradul II bibliografie zona metropolitana

rezultate rezultat final
rezultat probă interviu
rezultat contestație probă scrisă
erată probă scrisă
rezultat probă scrisă
anunț privind prelungirea termenului de corectare a lucrărilor scrise
rezultat selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane
Menţionăm că posturile contractuale scoase la concursul din perioada 16-18.02.2021 la serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională, sunt pe perioada determinate, respectiv pe perioada derulării proiectelor. 

director Executiv, gradul II- Direcția Patrimoniu și cadastru -1 post
perioada 15.02.2021 - 17.02.2021
depunere dosare până la data de 02.02.2021, la camera 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
09.02.2021, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
15.02.2021, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  17.02.2021, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare fișa postului
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare bibliografie
rezultate
rezultat final concurs
rezultat proba interviu
rezultat probă scrisă
rezultat selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

director Executiv, gradul II- Direcția Tehnologia Informației și Relații Publice -1 post
perioada 21.01.2021
depunere dosare până la data de 11.01.2021, la camera 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
18.01.2021, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
21.01.2021, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  maxim 5 zile de la proba scrisă
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare fișa postului
click pentru descărcare tematică
rezultate
rezultat final
rezultat probă de interviu
rezultat probă scrisă
rezultat selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane