Despre instituție

Carieră (concursuri și angajări) - 2021

I. Proceduri privind organizarea și desfășurarea concursurilor
FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Organizarea și desfășurarea concursurilor de recrutare a funcționarilor publiciPDF2,27 MB05 oct., 2020 Download
2. Organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante și temporar vacante corespunzătoare funcțiilor contractualePDF2,31 MB28 dec., 2018 Download
3. Procedura privind organizarea și desfășurarea probei suplimentare de testare a competențelor lingvisticePDF1,42 MB29 ian., 2019 Download
4. Procedura de organizare și desfășurare a probei suplimentare de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informațieiPDF30,85 MB28 dec., 2018 Download
5. Procedura privind organizarea și desfășurarea probei sportive pentru testarea aptitudinilor fizice în vederea ocupării funcțiilor publice vacante specifice de polițist local, Cod PO-SRU 04PDF11,15 MB03 iul., 2019 Download
6. Procedura privind recrutarea si integrarea in munca a tinerilor dezavantajatiPDF1,89 MB29 ian., 2019 Download
II. Formularele necesare în vederea participării la concurs funcții publice (candidații vor depune un dosar cu șină, care va conține în mod obligatoriu documentele solicitate în anunțul de concurs)
FileTypeSizeUploaded onDownload
1. F06-PS03 - Formular înscriere concurs recrutare și selecție funcționari publiciPDF101,09 KB06 oct., 2020 Download
2. FS07-PS03 - Formular adeverință privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilorPDF83,67 KB06 oct., 2020 Download
3. Fișa medicală atestare stare de sănătate funcție publică de polițist localPDF864,01 KB28 dec., 2018 Download
4. Model CV europeanDOC60,50 KB28 dec., 2018 Download
5. Instrucțiuni pentru completarea CV-ului europeanDOC112,00 KB28 dec., 2018 Download
III. Formularele necesare în vederea participării la concurs posturi contractuale (candidații vor depune un dosar cu șină, care va conține în mod obligatoriu documentele solicitate în anunțul de concurs)
FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Cerere de înscriere, conform anexei nr. 3 din H.G. nr. 611/2008 (actualizată)PDF105,62 KB28 dec., 2018 Download
2. Declarație pe propria răspundere, conform art. 3, lit. g din H.G. nr. 286/2011 (actualizată)PDF112,55 KB28 dec., 2018 Download
3. Formular adeverință care atestă vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului contractualPDF119,76 KB28 dec., 2018 Download
4. Model CV europeanDOC60,50 KB28 dec., 2018 Download
5. Instrucțiuni pentru completarea CV-ului europeanDOC112,00 KB28 dec., 2018 Download

Secretar General municipiu Constanța, gradul II - 1 post
perioada 14.05.2021 - 18.05.2021
depunere dosare până la data de 04.05.2021, biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
11.05.2021, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
14.05.2021, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  18.05.2021, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare fișa postului
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare bibliografie
rezultate
anunț Serviciul Resurse Umane  

Inspector clasa I gradul superior- Serviciul Financiar Buget, Direcţia Financiară ( 1 post)
Inspector clasa I gradul debutant- Serviciul Financiar Buget, Direcţia Financiară ( 1 post)
perioada 22.03.2021 - 24.03.2021
depunere dosare până la data de 08.03.2021, biroul 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
15.03.2021, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
22.03.2021, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  24.03.2021, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
fișă post, bibliografie, tematică - grad debutant
fișă post, bibliografie, tematică - grad superior
rezultate rezultat final
rezultat probă interviu
rezultat probă scrisă
erată rezultat selecție dosare
rezultat selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

Consilier Clasa I, Grad Profesional Principal (1 Post) Şi Consilier Clasa I, Grad Profesional Asistent (1 Post), Serviciul  Pregătire Și Implementare Proiecte POR– Direcția Dezvoltare Și Fonduri Europene;

Consilier Clasa I, Grad Profesional Superior (1 Post), Serviciul  Dezvoltare Și Management Proiecte– Direcția Dezvoltare Și Fonduri Europene;

Inspector Clasa I, Grad Profesional Superior (1 Post), Serviciul  Investiții– Direcția Dezvoltare Și Fonduri Europene;





perioada
16.03.2021 - 23.03.2021
Consilier grad superior - Serviciul dezvoltare și management proiecte  

19.03.2021 - 23.03.2021
Consilier grad principal- Serviciul  pregătire și implementare proiecte POR
Consilier grad asistent-  Serviciul  pregătire și implementare proiecte POR
Inspector grad superior - Serviciul  Investiții


depunere dosare

până la data de 03.03.2021, la camera 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
09.03.2021, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51

probă de testare a competențelor lingvistice 16.03.2021, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51 (consilier calasa I, grad superior, Serviciul dezvoltare și management proiecte)

probă scrisă

19.03.2021, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51

interviu candidați admiși 

23.03.2021, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51






detalii
click pentru descărcare anunț

Serviciul pregătire și implementare proiecte POR
fișă post consilier principal
bibliografie/tematică consilier principal
fișă post consilier asistent
bibliografie/tematică consilier asistent

Serviciul dezvoltare și management proiecte
fișă post consilier superior
bibliografie/tematică consilier superior

Serviciul investiții
fișă post inspector superior
bibliografie/tematică inspector superior

rezultate rezultat final
rezultatul final al contestației la proba de interviu
rezultat probă interviu
rezultat probă scrisă
rezultat probă sumplimentară - limbi străine
rezultat selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane click pentru vizualizare anunț

Consilier gradul II (3 posturi) şi consilier gradul I (4 posturi), Serviciul  proiecte cu finanțare internațională – Direcția dezvoltare și fonduri europene
perioada 16.02.2021 - 18.02.2021
depunere dosare până la data de 08.02.2021, la camera 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
10.02.2021, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
16.02.2021, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  18.02.2021, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț

consilier gradul I fisa post - gara cfr
consilier gradul I tematica - gara cfr
consilier gradul I bibliografie - gara cfr

consilier gradul I fisa post- mobilitate bd. 1 mai
consilier gradul I tematica - mobilitate bd 1 mai
consilier gradul I bibliografie - mobilitate bd 1 mai

consilier gradul I fisa post - mobilitate zona centrala
consilier gradul I tematica - mobilitate zona centrala
consilier gradul I bibliografie - mobilitate zona centrala

consilier gradul I fisa post- sc 17, teatrul de stat
consilier gradul I tematica sc.17, teatrul de stat
consilier gradul I bibliografie sc.17, teatrul de stat

consilier gradul II fisa post- liceul leonida, liceul telekom
consilier gradul II tematica liceul telekom, liceul leonida
consilier gradul II bibliografie liceul telekom, liceul leonida

consilier gradul II fisa post- sc 38, sc 8
consilier gradul II tematica sc.38, sc.8
consilier gradul II bibliografie sc.38, sc.8

consilier gradul II fisa post - zona metropolitana
consilier gradul II tematica zona metropolitana
consilier gradul II bibliografie zona metropolitana

rezultate rezultat final
rezultat probă interviu
rezultat contestație probă scrisă
erată probă scrisă
rezultat probă scrisă
anunț privind prelungirea termenului de corectare a lucrărilor scrise
rezultat selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane
Menţionăm că posturile contractuale scoase la concursul din perioada 16-18.02.2021 la serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională, sunt pe perioada determinate, respectiv pe perioada derulării proiectelor. 

director Executiv, gradul II- Direcția Patrimoniu și cadastru -1 post
perioada 15.02.2021 - 17.02.2021
depunere dosare până la data de 02.02.2021, la camera 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
09.02.2021, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
15.02.2021, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  17.02.2021, ora 14:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare fișa postului
click pentru descărcare tematică
click pentru descărcare bibliografie
rezultate
rezultat final concurs
rezultat proba interviu
rezultat probă scrisă
rezultat selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane  

director Executiv, gradul II- Direcția Tehnologia Informației și Relații Publice -1 post
perioada 21.01.2021
depunere dosare până la data de 11.01.2021, la camera 218, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
selecție dosare
18.01.2021, ora 12:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
probă scrisă
21.01.2021, ora 10:00, sediul PMC bd. Tomis nr. 51
interviu candidați admiși  maxim 5 zile de la proba scrisă
detalii click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare bibliografie
click pentru descărcare fișa postului
click pentru descărcare tematică
rezultate
rezultat final
rezultat probă de interviu
rezultat probă scrisă
rezultat selecție dosare
anunț Serviciul Resurse Umane