De interes public

Consultarea pieței 2022

4. Anunț de consultare privind privind  solicitarea de soluții tehnice incluzând și oferte de preț pentru achiziția lucrărilor de înlocuire acoperiș la imobilul  situat pe strada Medeea nr. 25A, Constanța (fosta scoala  nr. 19)

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente   click pentru vizualizare anunț
     
obiectul consultării  

Solicitarea de soluții tehnice incluzând și oferte de preț pentru achiziția lucrărilor de înlocuire acoperiș la imobilul  situat pe strada Medeea nr. 25A, Constanța (fosta scoala  nr. 19)

Cod CPV: 45261900-3 Lucrări de reparare și de întreținere de acoperișuri


   
descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze lucrări de înlocuire acoperiș la imobilul  situat pe strada Medeea nr. 25A, Constanța (fosta scoala  nr. 19)

Ofertanții au posibilitatea vizionării imobilului  pentru a face identificarea în teren a lucrărilor și a măsurătorilor necesare ce se vor executa și pentru a realiza o încadrare corespunzătoare din punct de vedere a tehnologiei de lucru, în vederea întocmirii corecte a devizelor de lucrări.

Oferta de preț va fi însoțită de devize pe categorii de lucrări cu respectarea tehnologiei de execuție aferentă fiecărei categorii de lucrări și va fi însoțită de extrasele de resurse: material, manoperă, utilaj și  transport.

Oferta de preț va fi prezentată în prețuri unitare și la valoarea totală, inclusiv taxa pe valoare adăugată, care va fi evidențiată distinct, pentru fiecare categorie de lucrări.

Vizualizarea imobilului din  b-dul Tomis nr. 51, se va realiza în prezența unui reprezentant desemnat din cadrul Serviciului Administrativ Tehnico-Economic - Direcția Logistică.

     
aspecte supuse consultării  

Se solicită soluții tehnice și oferte de preț cu respectarea prezentului anunț. Orice persoană interesată poate vizita amplasamentul în zilele de luni-vineri, între orele 09.00-15.00, cu programare la numărul de telefon 0241/485807.

data afișării anunțului   02.06.2022
dată limită transmitere propuneri
14.06.2022
data limită consultare   16.06.2022

   
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite soluții tehnice și oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

     

3. Anunț de consultare privind închirierea unui spaţiu administrativ cu destinația de birouri pentru desfășurarea activității unor compartimente din cadrul Primăriei municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Numere de telefon: 0241/485807,0241/488100

documente   click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
     
obiectul consultării  

Închirierea unui spațiu administrativ cu destinația de birouri pentru desfășurarea activității unor compartimente din cadrul Primăriei municipiului Constanța


   
descriere consultare  

Obiectul contractului îl constituie închirierea unui spațiu administrativ cu destinația de birouri pentru desfășurarea activității Direcției Generale Urbanism și Patrimoniu cu suprafața cuprinsă între 70 mp și 80 mp.

     
aspecte supuse consultării  

Se solicită oferte de preț pentru un spațiu  care să corespundă cerințelor prezentate în Caietul de sarcini nr. 86096/19.04.2022, atașat.

data afișării anunțului   02.06.2022
dată limită transmitere propuneri
16.06.2022
data limită consultare   17.06.2022

   
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propunerea pe adresa de email : alexandru.taranu@primaria-constanta.ro.

     

2. Anunț de consultare privind închirierea unui spaţiu administrativ cu destinația de birouri pentru desfășurarea activității unor compartimente din cadrul Primăriei municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Numere de telefon: 0241/485807,0241/488100

documente   click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
     
obiectul consultării  

Închirierea unui spațiu administrativ cu destinația de birouri pentru desfășurarea activității unor compartimente din cadrul Primăriei municipiului Constanța


   
descriere consultare  

Obiectul contractului îl constituie închirierea unui spațiu administrativ cu destinația de birouri pentru desfășurarea activității Direcției Generale Urbanism și Patrimoniu cu suprafața cuprinsă între 70 mp și 80 mp.

     
aspecte supuse consultării  

Se solicită oferte de preț pentru un spațiu  care să corespundă cerințelor prezentate în Caietul de sarcini nr. 86096/19.04.2022, atașat.

data afișării anunțului   04.05.2022
dată limită transmitere propuneri
12.05.2022, ora 14.00
data limită consultare   13.05.2022

   
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propunerea pe adresa de email : alexandru.taranu@primaria-constanta.ro.

     

1. Consultare pietei privind determinarea valorii estimate de achiziție a serviciului de elaborare ghid de estetică urbană pentru municipiul Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente   click pentru vizualizare anunț
     
obiectul consultării  

Estimarea valorii de achiziție a serviciului de elaborare ghid de estetică urbană pentru municipiul Constanța. Primăria va elabora un ghid de estetică urbană pentru municipiul Constanța, ce va cuprinde criterii arhitectural - urbanistice. Ghidul se va elabora în format digital (text și imagini).


   
descriere consultare   Conform anunțului prezent în secțiunea documente.
     
aspecte supuse consultării  

Oferta de preț (TVA evidențiat distinct) în vederea determinării valorii estimate a serviciului menționat mai sus.

data afișării anunțului   28.03.2022
dată limită transmitere propuneri
16.05.2022
data limită consultare   20.05.2022

   
modalitate desfășurare  

Orice persoană/ organizație interesată, cu respectarea condițiilor de mai sus, are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate de achiziție a serviciului menționat anterior.
Se poate transmite orice altă informație sau propunere considerată necesară cu privire la documentele puse la dispoziție de autoritatea contractantă.
Oferta de preț, precum și alte informații, se pot transmite pe adresa de e-mail: urbanism@primaria-constanta.ro