De interes public

Consultarea pieței 2022

6. Estimarea valorii de achiziție a serviciului de elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții ”amenajări spații publice și construire totemuri situate la intrările în municipiul Constanța - proiectare generală (studiu topografic, studiu geotehnic, arhitectură, rezistență, instalații, peisagistică)”

informații generale privind autoritatea contractantă Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725


documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
click pentru descărcare notă fundamentare
plan anexa III caiet de sarcini
1 CU 1885.2022 - totemuri
2 CU 1920.2022 - totemuri
3 CU 1886.2022 - totemuri
4 CU 1887.2022 - totemuri
   
Obiect consultare

Estimarea valorii de achiziție a serviciului de elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții ”amenajări spații publice și construire totemuri situate la intrările în municipiul Constanța - proiectare generală (studiu topografic, studiu geotehnic, arhitectură, rezistență, instalații, peisagistică)”.

descriere consultare 

Se solicită oferte de preț în vederea determinării valorii estimate de achiziție a serviciului de elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții ”amenajări spații publice și construire totemuri situate la intrările în municipiul Constanța - proiectare generală (studiu topografic, studiu geotehnic, arhitectură, rezistență, instalații, peisagistică)”.

Proiectul propune amenajarea a patru spații publice din municipiul Constanța, situate în următoarele zone, conform planului – anexa II:

  1. bulevardul I.C. Brătianu, zona str. Augustus,
  2. bulevardul Tomis, la intersecție cu bulevardul Aurel Vlaicu, spre zona de blocuri,
  3. bulevardul Mamaia, zona stația de epurare Constanța nord,
  4. bulevardul Mamaia, zona de intrare în stațiunea Mamaia dinspre Constanța, spre mare.

Dimensiunele totemurilor se vor adaptate fiecărei zone, dar fără a depăși înălțimea maximă de 6m și lăținea maximă de 4m. Totemurile vor fi amplasate pe platforme de maxim 6mx6m, în funcție de zonă și dimensiunea totemului. Vor fi racordate la rețelele existente de energie electrică din zonă și/sau vor fi prevăzute cu elemente fotovoltaice. Toate elementele prevăvute suplimentar vor fi discrete astfel încât, prin dimensiune și mod de amplasare, nu vor afecta negativ imaginea de ansamblu a totemului. Ansamblul totem – platfomă va avea atât funcția de informare, prin elemente specifice orașului și zonei, cât și rolul de promovare a intereselor locale, aducând un plus de valoare și recunoaștere localității. 

   
aspecte supuse consultării

Ofertă de preț (TVA evidențiat distinct) în vederea determinării valorii estimate a serviciului menționat mai sus 

data afișării anunțului 29.08.2022
dată limită transmitere propuneri  02.09.2022 
data limită consultare 07.09.2022 
modalitate desfășurare

Orice persoană/ organizație interesată, cu respectarea condițiilor de mai sus, are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate de achiziție a serviciului menționat anterior.

Oferta de preț se va prezenta conform tabel anexa ISe poate transmite orice altă informație sau propunere considerată necesară cu privire la documentele puse la dispoziție de autoritatea contractantă. Oferta de preț, precum și alte informații, se pot transmite pe adresa de e-mail: urbanism@primaria-constanta.ro

   
 

5.  Anunț de consultare privind închirierea unui spaţiu administrativ cu destinaţia de birouri pentru desfăşurarea activităţii unor compartimente din cadrul Primăriei municipiului Constanţa

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Numere de telefon: 0241/485807,0241/488100

documente   click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
     
obiectul consultării  

închirierea unui spaţiu administrativ cu destinaţia de birouri pentru desfăşurarea activităţii unor compartimente din cadrul Primăriei municipiului Constanţa


   
descriere consultare  

Obiectul contractului îl constituie închirierea unui spaţiu administrativ cu destinaţia de birouri pentru desfăşurarea  activităţii unor compartimente din cadrul Primăriei municipiului Constanţa cu suprafaţa cuprinsă între 150-250 mp.

     
aspecte supuse consultării  

Se solicită oferte de preţ pentru un spaţiu  care să corespundă  cerinţelor prezentate în Caietul de sarcini nr. 165824/08.08.2022, ataşat.

data afișării anunțului   26.08.2022
dată limită transmitere propuneri
08.09.2022
data limită consultare   09.09.2022

   
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propunerea pe adresa de email : alexandru.taranu@primaria-constanta.ro.

     

4. Anunț de consultare privind privind  solicitarea de soluții tehnice incluzând și oferte de preț pentru achiziția lucrărilor de înlocuire acoperiș la imobilul  situat pe strada Medeea nr. 25A, Constanța (fosta scoala  nr. 19)

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente   click pentru vizualizare anunț
     
obiectul consultării  

Solicitarea de soluții tehnice incluzând și oferte de preț pentru achiziția lucrărilor de înlocuire acoperiș la imobilul  situat pe strada Medeea nr. 25A, Constanța (fosta scoala  nr. 19)

Cod CPV: 45261900-3 Lucrări de reparare și de întreținere de acoperișuri


   
descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze lucrări de înlocuire acoperiș la imobilul  situat pe strada Medeea nr. 25A, Constanța (fosta scoala  nr. 19)

Ofertanții au posibilitatea vizionării imobilului  pentru a face identificarea în teren a lucrărilor și a măsurătorilor necesare ce se vor executa și pentru a realiza o încadrare corespunzătoare din punct de vedere a tehnologiei de lucru, în vederea întocmirii corecte a devizelor de lucrări.

Oferta de preț va fi însoțită de devize pe categorii de lucrări cu respectarea tehnologiei de execuție aferentă fiecărei categorii de lucrări și va fi însoțită de extrasele de resurse: material, manoperă, utilaj și  transport.

Oferta de preț va fi prezentată în prețuri unitare și la valoarea totală, inclusiv taxa pe valoare adăugată, care va fi evidențiată distinct, pentru fiecare categorie de lucrări.

Vizualizarea imobilului din  b-dul Tomis nr. 51, se va realiza în prezența unui reprezentant desemnat din cadrul Serviciului Administrativ Tehnico-Economic - Direcția Logistică.

     
aspecte supuse consultării  

Se solicită soluții tehnice și oferte de preț cu respectarea prezentului anunț. Orice persoană interesată poate vizita amplasamentul în zilele de luni-vineri, între orele 09.00-15.00, cu programare la numărul de telefon 0241/485807.

data afișării anunțului   02.06.2022
dată limită transmitere propuneri
14.06.2022
data limită consultare   16.06.2022

   
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite soluții tehnice și oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

     

3. Anunț de consultare privind închirierea unui spaţiu administrativ cu destinația de birouri pentru desfășurarea activității unor compartimente din cadrul Primăriei municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Numere de telefon: 0241/485807,0241/488100

documente   click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
     
obiectul consultării  

Închirierea unui spațiu administrativ cu destinația de birouri pentru desfășurarea activității unor compartimente din cadrul Primăriei municipiului Constanța


   
descriere consultare  

Obiectul contractului îl constituie închirierea unui spațiu administrativ cu destinația de birouri pentru desfășurarea activității Direcției Generale Urbanism și Patrimoniu cu suprafața cuprinsă între 70 mp și 80 mp.

     
aspecte supuse consultării  

Se solicită oferte de preț pentru un spațiu  care să corespundă cerințelor prezentate în Caietul de sarcini nr. 86096/19.04.2022, atașat.

data afișării anunțului   02.06.2022
dată limită transmitere propuneri
16.06.2022
data limită consultare   17.06.2022

   
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propunerea pe adresa de email : alexandru.taranu@primaria-constanta.ro.

     

2. Anunț de consultare privind închirierea unui spaţiu administrativ cu destinația de birouri pentru desfășurarea activității unor compartimente din cadrul Primăriei municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Numere de telefon: 0241/485807,0241/488100

documente   click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
     
obiectul consultării  

Închirierea unui spațiu administrativ cu destinația de birouri pentru desfășurarea activității unor compartimente din cadrul Primăriei municipiului Constanța


   
descriere consultare  

Obiectul contractului îl constituie închirierea unui spațiu administrativ cu destinația de birouri pentru desfășurarea activității Direcției Generale Urbanism și Patrimoniu cu suprafața cuprinsă între 70 mp și 80 mp.

     
aspecte supuse consultării  

Se solicită oferte de preț pentru un spațiu  care să corespundă cerințelor prezentate în Caietul de sarcini nr. 86096/19.04.2022, atașat.

data afișării anunțului   04.05.2022
dată limită transmitere propuneri
12.05.2022, ora 14.00
data limită consultare   13.05.2022

   
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propunerea pe adresa de email : alexandru.taranu@primaria-constanta.ro.

     

1. Consultare pietei privind determinarea valorii estimate de achiziție a serviciului de elaborare ghid de estetică urbană pentru municipiul Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente   click pentru vizualizare anunț
     
obiectul consultării  

Estimarea valorii de achiziție a serviciului de elaborare ghid de estetică urbană pentru municipiul Constanța. Primăria va elabora un ghid de estetică urbană pentru municipiul Constanța, ce va cuprinde criterii arhitectural - urbanistice. Ghidul se va elabora în format digital (text și imagini).


   
descriere consultare   Conform anunțului prezent în secțiunea documente.
     
aspecte supuse consultării  

Oferta de preț (TVA evidențiat distinct) în vederea determinării valorii estimate a serviciului menționat mai sus.

data afișării anunțului   28.03.2022
dată limită transmitere propuneri
16.05.2022
data limită consultare   20.05.2022

   
modalitate desfășurare  

Orice persoană/ organizație interesată, cu respectarea condițiilor de mai sus, are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate de achiziție a serviciului menționat anterior.
Se poate transmite orice altă informație sau propunere considerată necesară cu privire la documentele puse la dispoziție de autoritatea contractantă.
Oferta de preț, precum și alte informații, se pot transmite pe adresa de e-mail: urbanism@primaria-constanta.ro