De interes public

Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2021

98. Anunț privind Achiziția directa a serviciului de asigurare personal
data
publicării
29.12.2021
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Serviciul de asigurare personal
Cod CPV: 79620000 Servicii de asigurare personal, inclusiv personal angajat temporar

   
valoare estimată  122.764,25 Lei fără TVA 

descriere
contract
Conform anunțului din secțiunea documente
conditii de participare

Cu respectarea prezentului anunt și a caietului de sarcini anexat.

criterii adjudecare 

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului  - pretul cel mai scăzut.

termen limită primire oferte  05.01.2022, ora 23:59  
informații suplimentare 

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț și a caietului de sarcini anexat pe adresa de e-mail: ozlem.omer@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail ozlem.omer@primaria-constanta.ro

Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.

   
 
97. Anunț publicitate privind serviciul de“Elaborare  studii topografice pentru fântânile arteziene din municipiul Constanța și stațiunea Mamaia” (inclusiv plan releveu și plan 3D izometric)”
data
publicării
23.12.2021
documente click pentru descărcare clarificări 1
click pentru descărcare clarificări 2
click pentru descărcare clarificări 3

click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

“Elaborare  studii topografice pentru fântânile arteziene din municipiul Constanța și stațiunea Mamaia” (inclusiv plan releveu și plan 3D izometric)”        
Coduri CPV :  71351810-4 Servicii de topografie.

   
valoare estimată  45.000,00 lei 

descriere
contract
Conform anunțului din secțiunea documente
conditii de participare

Cu respectarea prezentului anunt și a caietului de sarcini anexat.

criterii adjudecare 

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului  - pretul cel mai scăzut.

termen limită primire oferte  07.01.2022, ora 23:59  
informații suplimentare 

Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor pe adresa de e-mail : achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.

   
 
96. Anunț publicitate privind : “Elaborare expertize tehnice pentru fântânile arteziene din municipiul Constanța și stațiunea Mamaia”
data
publicării
23.12.2021
documente click pentru descărcare clarificări 1

click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

“Elaborare expertize tehnice pentru fântânile arteziene din municipiul Constanța și stațiunea Mamaia”        
Coduri CPV :  71319000-7 Servicii de expertiză

   
valoare estimată  51.500,00 lei

descriere
contract
Conform anunțului din secțiunea documente
conditii de participare

Cu respectarea prezentului anunt și a caietului de sarcini anexat.

criterii adjudecare 

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului  - pretul cel mai scăzut.

termen limită primire oferte  07.01.2022, ora 23:59 
informații suplimentare 

Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor pe adresa de e-mail : achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.

   
 
95. Achiziția directa a serviciului de elaborare documentații tehnico-economice – fazele DALI, D.T.A.A. si documentații topo-cadastrale în vederea exproprierii privind obiectivul de investiție “Amenajarea integrată a zonei cuprinsă între accesul către Plaja Modern, strada Lebedei și taluz – Crearea de facilități pentru evenimente culturale și pentru petrecerea timpului liber, zone de promenadă și parcaje”
data
publicării
22.12.2021
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Serviciul de elaborare documentații tehnico-economice – fazele DALI, D.T.A.A. si documentații topo-cadastrale în vederea exproprierii privind obiectivul de investiție “Amenajarea integrată a zonei cuprinsă între accesul către Plaja Modern, strada Lebedei și taluz – Crearea de facilități pentru evenimente culturale și pentru petrecerea timpului liber, zone de promenadă și parcaje”

Cod  CPV: 79311100 – 8 Servicii de elaborare studii

   
valoare estimată  135.000,00 Lei fără TVA 

descriere
contract
Conform anunțului din secțiunea documente
conditii de participare

-cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 227144/15.11.2021;
-prezentarea certificatului constatator eliberat de O.N.R.C. care să probeze existența unei legături între obiectul achiziției și obiectul de activitate al operatorului economic.
Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele caietului de sarcini atașat, astfel încât specificațiile tehnice din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele și specificațiile din caietul de sarcini atașat.Oferta va fi prezentată conform structurii din Cap. 12 Modul de întocmire și prezentare a ofertei din Caietul de sarcini nr. 227144/15.11.2021 

criterii adjudecare 

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului  - pretul cel mai scăzut.

termen limită primire oferte  29.12.2021, ora 23:59 
informații suplimentare 

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț și a caietului de sarcini anexat pe adresa de e-mail: ozlem.omer@primaria-constanta.roOfertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail ozlem.omer@primaria-constanta.ro

Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.

   
 
94. Anunț publicitate privind Achiziția de hrană uscată pentru câinii din Adăpostul pentru câini fără stăpân din Municipiul Constanța
data
publicării
20.12.2021
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Hrană uscată pentru câinii din Adăpostul pentru câini fără stăpân din Municipiul Constanța
Cod CPV -15713000-9 - Hrană pentru animale de companie

   
valoare estimată  113.460,00 lei fără TVA 

descriere
contract
Conform anunțului din secțiunea documente
conditii de participare Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea cerințelor din prezentul anunț și al caietului de sarcini atașat, pe adresa de e-mail: andreea.apostol@primaria-constanta.ro până la data de 24.12.2021
criterii adjudecare 

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului  - pretul cel mai scăzut.

termen limită primire oferte  20.12.2021 ora 23:59
informații suplimentare 

Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor , pe adresa de e-mail andreea.apostol@primaria-constanta.ro.  Răspunsurile la solicitările de clarificări  vor fi postate pe site-ul instituției la adresa http://www.primaria-constanta.ro/, rubrica-Anunturi achiziții publice si finanțări.

   
 
93. Anunț de publicitate Revelion 2022
data
publicării
15.12.2021
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Revelion 2022
Cod CPV: 79952000-2 – Servicii de organizare evenimente

   
valoare estimată  121.400,00  lei, fără T.V.A 

descriere
contract

Conform caiet de sarcini nr. 248283/14.12.2021

Conditii Referitoare La ContractOferta va fi întocmită în conformitate cu toate cerințele caietului de sarcini nr. 248283/14.12.2021, astfel încât informațiile din propunerea tehnică să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse în caietul de sarcini.
Durata contractului: 31 Decembrie 2021 – 01 Ianuarie 2022. Termenul minim de valabilitate al ofertei este de 30 zile.

conditii de participare

Cu respectarea prezentului anunt si a caietului de sarcini atașat. Operatorul economic va trebui sa dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.

criterii adjudecare 

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului  - pretul cel mai scăzut.

termen limită primire oferte  20.12.2021 ora 23:59
informații suplimentare 

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț și din caietul de sarcini atasat pe adresa de E-mail: diana.zaharia@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2021), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).

   
 
92. Anunț de publicitate privind Achiziția Serviciului de dezinfecție în sediile Primăriei Municipiului Constanța
data
publicării
06.12.2021
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare clarificări 1
click pentru descărcare clarificări 2
click pentru descărcare clarificări 3
   
denumirea
achiziției

Serviciul de dezinfecție în sediile Primăriei Municipiului Constanța     
Cod CPV: 90670000-4 – Servicii de dezinfectare și dezinfestare în mediul urban sau rural     

   
valoare estimată  112.665 Lei fără TVA

descriere
contract

Conform anunțului atașat în secțiunea documente.

conditii de participare Conform caietului de sarcini atașat în secțiunea documente.
criterii adjudecare 

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului  - pretul cel mai scăzut.

termen limită primire oferte 

13.12.2021, ora 23:59

informații suplimentare 

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț și a caietului de sarcini anexat pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro

Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.    

   
 
91. Anunț de publicitate privind Achiziția directă a serviciului de elaborare documentații tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate (SF) privind obiectivul de investiție “Amenajarea unei grădini publice în cartierul Tomis Nord zona Brotăcei – Tic Tac din municipiul Constanța”
data
publicării
06.12.2021
documente Anunț anulare achiziție directă

click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Serviciul de elaborare documentații tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate (SF) privind obiectivul de investiție “Amenajarea unei grădini publice în cartierul Tomis Nord zona Brotăcei – Tic Tac din municipiul Constanța”      
Cod  CPV: 79314000 – 8 Studii de fezabilitate

   
valoare estimată  75.000,00 Lei fără TVA 

descriere contract 

Conform anunțului atașat în secțiunea documente. 

conditii de participare Conform anunțului atașat în secțiunea documente.
criterii adjudecare 

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului  - pretul cel mai scăzut.

termen limită primire oferte  13.12.2021, ora 23:59 
informații suplimentare 

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț și a caietului de sarcini anexat pe adresa de e-mail: ozlem.omer@primaria-constanta.ro. Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail ozlem.omer@primaria-constanta.ro

Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul. 

   
 
90. anunț de Achizitie privind Servicii de pirotehnie – 31 decembrie 2021
data
publicării
26.11.2021
documente click pentru descărcare răspuns clarificări
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare proiect de contract
click pentru descărcare modele de formulare
click pentru descărcare fișă de date
   
denumirea
achiziției

Servicii de pirotehnie – 31 decembrie 2021
Cod CPV: 92360000-2 Servicii de pirotehnie

   
valoare estimată  293.575,00 lei fără TVA 

descriere contract 

Conform anunțului atașat în secțiunea documente. 

conditii de participare Conform anunțului atașat în secțiunea documente.
criterii adjudecare 

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului  - pretul cel mai scăzut.

termen limită primire oferte  08.12.2021, ora 11:00  
informații suplimentare  Ofertele vor fi transmise prin postă sau depuse direct, la adresa autorității contractante din bulevardul Tomis nr. 51, camera 18 “Serviciul Registratură Electronică și Management Documente.

   
 
89. anunț de Achizitie Privind achiziționarea serviciului de elaborare documentație tehnico-economică a obiectivului de investiții “Reabilitare, modernizare și dotare sediu serviciu operativ rutier și ordine publică” (DALI, PT, DTAC, studii, expertize, documentații avize, asistență tehnică din partea proiectantului)
data
publicării
26.11.2021
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descăcarcare CU
   
denumirea
achiziției

Reabilitare, modernizare și dotare sediu serviciu operativ rutier și ordine publică”(DALI, PT, DTAC, studii, expertize, documentații avize, asistență tehnică din partea proiectantului)

Cod CPV: 79311200- 9 - Servicii de realizare de studii

   
valoare estimată  128.000,00 , fără T.V.A. 

descriere contract 

Conform caiet de sarcini nr. 234011/23.11.2021

Conditii Referitoare La Contract:
Oferta va fi întocmită în conformitate cu toate cerințele caietului de sarcini nr. 234011/23.11.2021, astfel încât informațiile din propunerea tehnică să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse în caietul de sarcini.

Durata contractului: 24 luni cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, funcție de durata de execuție a lucrărilor.

Termenul minim de valabilitate al ofertei este de 60 zile.

conditii de participare Cu respectarea prezentului anunt si a caietului de sarcini atașat. Operatorul economic va trebui sa dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.
criterii adjudecare 

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului  - pretul cel mai scăzut.

termen limită primire oferte  08.12.2021, ora 23:59 
informații suplimentare 

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț și din documentația anexată, pe adresa de E-mail: diana.zaharia@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2021), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).

   
 
88. Reabilitare, modernizare și dotare clădire pregătire fizică, vestiare – sală sport”(DALI, PT, DTAC, studii, expertize, documentații avize, asistență tehnică din partea proiectantului, altele)
data
publicării
26.11.2021
documente click pentru descărcare răspuns clarificări

click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descăcarcare CU
   
denumirea
achiziției

Elaborare documentație tehnico-economică a obiectivului de investiții “Reabilitare, modernizare și dotare clădire pregătire fizică, vestiare – sală sport”(DALI, PT, DTAC, studii, expertize, documentații avize, asistență tehnică din partea proiectantului, altele)
Cod CPV: 79311200- 9 - Servicii de realizare de studii

   
valoare estimată  111.000,00  lei, fără T.V.A

descriere contract 

Conform caiet de sarcini nr. 234113/23.11.2021
Conditii Referitoare La Contract:
Oferta va fi întocmită în conformitate cu toate cerințele caietului de sarcini nr. 234113/23.11.2021, astfel încât informațiile din propunerea tehnică să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse în caietul de sarcini.

Durata contractului: 24 luni cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, funcție de durata de execuție a lucrărilor. Termenul minim de valabilitate al ofertei este de 60 zile.

conditii de participare

Cu respectarea prezentului anunt si a caietului de sarcini atașat. Operatorul economic va trebui sa dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.

criterii adjudecare 

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului  - pretul cel mai scăzut.

termen limită primire oferte  08.12.2021 ora 23:59
informații suplimentare 

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț și din documentația anexată, pe adresa de E-mail: diana.zaharia@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2021), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).

   
 
87. procedura proprie privind Atribuirea Contractului având ca obiect - Servicii veterinare cu medici veterinari de liberă practică
data
publicării
23.11.2021
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare fișa de date
click pentru descărcare proiect de contract
click pentru descărcare modele de formulare
   
denumirea
achiziției

Servicii veterinare cu medici veterinari de liberă practică

Cod CPV:  85200000-1 Servicii veterinare

   
valoare estimată 

1.082.695,20 lei fără TVA

descriere contract 

Servicii veterinare cu medici veterinari de liberă practică.

conditii de participare

Conform prevederilor din fișa de date.

condiții contract

Conform proiectului de contract .

criterii adjudecare 

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului  - pretul cel mai scăzut.

termen limită primire oferte 

09.12.2021, ora 11:00

informații suplimentare 

Caietul de sarcini, fișa de date, proiectul de contract, formularele vor fi atașate pe site-ul institutiei www.primaria-constanta.ro, la rubrica Achiziții Publice/Anunțuri achiziții publice și finanțări neramburasbile.

Oferta va fi transmisă până la data de 09.12.2021, ora 11:00, în original, la adresa Primăria Municipiului Constanța, Bd-ul Tomis, nr. 51, în atenția Serviciului achiziții publice, persoană de contact Florentina Andreea APOSTOL, tel: 0241488157 e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

   
 
86. Achiziţia lucrărilor - vopsit stâlpi de iluminat public din beton, din municipiul Constanța 
data
publicării
19.11.2021
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
solicitări clarificări 1
solicitări clarificări 2
   
denumirea
achiziției

„Achiziţia lucrărilor - vopsit stâlpi de iluminat public din beton, din municipiul Constanța ”

Cod CPV: 45442100-8 Lucrări de vopsire

   
valoare estimată 

133.726,14 lei fără TVA

descriere contract 

Lucrări - vopsit stâlpi de iluminat public din beton, din municipiul Constanța, conform operațiunilor specificate în caietul de sarcini nr. 227048/15.11.2021.

conditii de participare

Cu respectarea prezentului anunț și a  caietului de sarcini nr. 227048/15.11.2021. Prestatorul  va trebui să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul prezentei achizitii, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul). Informațiile din oferta tehnica depusa  trebuie să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse.

condiții contract

Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 227048/15.11.2021.

criterii adjudecare 

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului  - pretul cel mai scăzut 

termen limită primire oferte 

25.11.2021 ora: 23:59

informații suplimentare 

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț și a caietului de sarcini anexat pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro

Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.    

   
 
85. Anunț Publicitate privind achiziția având ca obiect "Achiziție și montare echipamente de joacă"
data
publicării
09.11.2021
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini și anexe
   
denumirea
achiziției

Achiziție și montare echipamente de joacă
Cod CPV: - 37535200-9 – Echipament pentru terenuri de joacă

   
valoare estimată 

96.981,89 lei fără TVA 

descriere contract 

Conform caiet de sarcini nr. 196779/04.10.2021

Conditii Referitoare La Contract:
Oferta va fi întocmită în conformitate cu toate cerințele caietului de sarcini nr. 196779/04.10.2021, Anexa 1, Anexa 2, astfel încât informațiile din propunerea tehnică să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse în caietul de sarcini.

Durata contractului va fi de 60 zile de la data semnării de ambele părțiTermenul minim de valabilitate al ofertei este de 60 zile, care va fi menționat în ofertă.

conditii de participare

Cu respectarea prezentului anunt si a caietului de sarcini atașat. Operatorul economic va trebui sa dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.

condiții contract

Cu respectarea prezentului anunț și al caietului de sarcini

criterii adjudecare 

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului  - pretul cel mai scăzut 

termen limită primire oferte 

16.11.2021, ora 23:59 

informații suplimentare 

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț și din documentația anexată, pe adresa de E-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro .

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro  

Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2021), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).

   
 
84. Anunț Publicitate privind achiziția directa având ca obiect ”Analiza de risc în exploatare pentru spațiile de joacă din municipiul Constanța”
data
publicării
05.11.2021
documente click pentru descărcare răspuns clarificări
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Serviciul privind analiza de risc în exploatare pentru spațiile de joacă din municipiul Constanța.
Cod CPV: 71317000-3 - Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor

   
valoare estimată 

117.300 lei fără TVA. 

descriere contract 

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze serviciul privind Analiza de risc în exploatare pentru spațiile de joacă din municipiul Constanța.

Beneficiul anticipat atât pe termen scurt cât și pe termen lung îl constituie exploatarea în condiții de siguranță a locurilor de joacă din municipiul Constanța.

Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele caietului de sarcini nr. 207544/19.10.2021, astfel încât informațiile din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele și specificațiile din caietul de sarcini atașat prezentului anunț.

Oferta financiară se va prezenta conform Cap.VI , punctul 6.1. din caietul de sarcini nr. 207544/19.10.2021.

Cantitate -  analize de risc pentru 51 de locații


3 luni de la semnarea acestuia de către ambele părţi.

Valabilitate ofertă: 45 de zile.

conditii participare 

Prestatorul trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Documentul justificativ este Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, din care să rezulte că serviciile ce fac obiectul contractului au corespondent în codul CAEN menționat în certificatul constatator (copie lizibilă) sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică. 

condiții contract

Cu respectarea prezentului anunț și al caietului de sarcini nr. 207544/19.10.2021.

criterii adjudecare 

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului  - pretul cel mai scăzut 

termen limită primire oferte 

12.11.2021 

informații suplimentare 

Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail andreea.apostol@primaria-constanta.ro. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul. Orice operator economic interesat are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea cerințelor din prezentul anunț și al caietului de sarcini atașat, pe adresa de e-mail: andreea.apostol@primaria-constanta.ro, până la data de 12.11.2021

 

   
 
83. Anunț Publicitate Privind Achiziția De  Servicii Poștale
data
publicării
27.10.2021
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare modele de formulare
click pentru descărcare fișa de date
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare propunere contract subsecvent
click pentru descărcare propunere acord cadru
   
denumirea
achiziției

Achizitia de servicii poștale

Cod CPV 64110000- 0 - Servicii poștale

   
valoare estimată 

2.212.943,58 lei fără TVA

descriere contract 

Achiziţia serviciilor poștale pentru transmiterea corespondenței în sistem de poștă internă și internațională și a coletelor în sistem de poștă internă, conform caietului de sarcini nr. 115143/09.06.2021.

condiții participare

Conform prevederilor din fișa de date publicată pe site-ul Primăriei: www.primaria-constanta-ro.

criterii adjudecare 

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului  - pretul cel mai scăzut 

termen limită primire oferte 

08.11.2021, ora 11:00

informații suplimentare 

Caietul de sarcini, fișa de date, proiectele de acord-cadru si  contract subsecvent, formularele ( formulare vor fi publicate in varianta editabila) vor fi atașate pe site-ul institutiei www.primaria-constanta.ro, la rubrica Achiziții Publice/Anunțuri achiziții publice și finanțări neramburasbile.

Oferta va fi transmisă până la data de 08.11.2021, ora 11:00, în original, la adresa Primăria Municipiului Constanța, Bd-ul Tomis, nr. 51, în atenția Serviciului achiziții publice, persoană de contact Daniela Bucur, tel: 0241488157 e-mail: daniela.bucur@primaria-constanta.ro 

   
 
82. Anunț publicitate privind Achiziția de suport tehnic și mentenanță pentru sistemul informatic cu privire la elaborarea Registrului local al Spațiilor Verzi din municipiul Constanța
data
publicării
27.10.2021
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare cerințe obligatorii
   
denumirea
achiziției

Achiziția de suport tehnic și mentenanță pentru sistemul informatic cu privire la elaborarea "Registrului local al Spațiilor Verzi din municipiul Constanța.

Coduri CPV- 72267000-4 Servicii de întreținere și reparații de software

   
valoare estimată 

70.000 lei fără TVA

descriere contract 

Un pachet ce cuprinde: 1 abonament/lună x 12 luni = 12 abonamente/an.
Contravaloarea lunară a abonamentului este în valoare de 5.833,33 lei fără TVA.
5.833,33 lei fără TVA/lună x 12 luni = 70.000 lei fără TVA/an                

Oferta va fi intocmită în conformitate cu cerințele minime obligatorii privind achiziția de suport tehnic și mentenanță pentru sistemul informatic cu privire la elaborarea Registrului local al Spațiilor Verzi din municipiul Constanța, atașate prezentului anunț.

Valoarea estimată fără TVA: 70.000 lei fără TVA.

Condiții: Cu respectarea prezentului anunt si a cerintelor minime obligatorii privind achiziția de suport tehnic și mentenanță pentru sistemul informatic cu privire la elaborarea Registrului local al Spațiilor Verzi din municipiul Constanța,.

Durata contractului: va fi de 1 an de zile.

condiții participare

Cu respectarea prezentului anunț.

Prestatorul va trebui să  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.

criterii adjudecare 

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului  - pretul cel mai scăzut 

termen limită primire oferte 

01.11.2021

informații suplimentare 

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor,  pe adresa de e-mail sofian.kiru@primaria-constanta.ro. Potentialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei Municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul. Oferta se va depune pe adresa de e-mail sofian.kiru@primaria-constanta.ro, până la data 01.11.2021.

   
 
81. Anunț publicitate privind Achiziția de  ”Coșuri de gunoi pentru colectare selectivă”
data
publicării
26.10.2021
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare specificații tehnice

   
denumirea
achiziției

Achiziția de  coșuri de gunoi pentru colectare selectivă
Cod CPV: 39224340-3 - Pubele.

   
valoare estimată 

119.486,00 lei fără TVA

descriere contract 

Se  vor  achizitiona coșuri de gunoi pentru colectare selectivă.

Cantitatea : 166 bucăţi de coşuri de gunoi pentru colectare selectivă pentru birourile, holurile, etajele/nivelele din interiorul sediilor instituţiei destinate angajaţilor
6 bucăţi de coşuri de gunoi pentru colectare selectivă pentru intrările din sediile instituţiei destinate vizitatorilor

Durata comandă: Termen de livrare 30 zile lucrătoare. Transport asigurat de furnizor. Garanţie produse minim 3 ani.

condiții participare

Cu respectarea prezentului anunt si specificațiilor tehnice atașate .

criterii adjudecare 

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului  - pretul cel mai scăzut 

termen limită primire oferte 

02.11.2021

informații suplimentare 

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor ,  pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei Municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul. Oferta se va depune pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro, pana la data 02.11.2021.

 

   
 
80. Anunț publicitate privind Serviciul de dirigenţie de şantier pentru urmărirea execuţiei lucrărilor aferente obiectivului de investiţii „Reamenajarea locurilor de joacă existente în municipiul Constanţa” ETAPA 3- 10 LOCAȚII
data
publicării
25.10.2021
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini general
click pentru descărcare caiet de sarcini dirigenție
click pentru descărcare caiet de sarcini 1
click pentru descărcare caiet de sarcini 2
click pentru descărcare caiet de sarcini 3
click pentru descărcare documentație rezistență 1
click pentru descărcare documentație rezistență 2
click pentru descărcare formulare 1
click pentru descărcare formulare 2
click pentru descărcare formulare 3
click pentru descărcare planșe
click pentru descărcare documentație 1
click pentru descărcare documentație 2
click pentru descărcare documentație 3
click pentru descărcare documentație 4
click pentru descărcare documentație 5

răspuns solicitare clarificări
   
denumirea
achiziției

Serviciul de dirigenţie de şantier pentru urmărirea execuţiei lucrărilor aferente obiectivului de investiţii „Reamenajarea locurilor de joacă existente în municipiul Constanţa” - ETAPA 3- 10 LOCAȚII

Coduri CPV: 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor

   
valoare estimată 

14.933,08 lei fără T.V.A.

descriere contract 

Obiectul achiziției îl constituie achiziția serviciului de dirigenţie de şantier pentru urmărirea execuţiei lucrărilor aferente obiectivului de investiţii „Reamenajarea locurilor de joacă existente în municipiul Constanţa” - ETAPA 3- 10 LOCAȚII

condiții participare

Operatorul economic trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Operatorul economic va prezenta Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Oferta depusă se va compune din:

I.Propunere tehnică  - se va elabora cu respectarea tuturor cerințelor precizate de autoritatea contractantă în anunț și documentația aferentă (cerințe minime obligatorii), astfel încât să se asigure posibilitatea verificării corespondenței ofertei tehnice cu solicitările impuse prin documentația pusă la dispoziție.

NOTĂ: Documentația de atribuire se va descărca de pe site-ul Primăriei Municipiului Constanța (www.primaria-constanta.ro), de la Secțiunea ”De interes general”, ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2021”.

II.Propunere financiară – Se va prezenta la valoarea totală (în lei, fără TVA) aferentă prestării serviciului de dirigenție și va respecta structura tabelară menționată în caietul de sarcini general, la Cap. 7 MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI.

Termen valabilitate ofertă: cel puțin 60 zile calendaristice de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor (această perioadă se va specifica în cadrul ofertei).

criterii adjudecare 

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului  - pretul cel mai scazut se aplică doar ofertelor declarate admisibile (care îndeplinesc toate cerințele autorității contractante specificate în anunț).

termen limită primire oferte 

05.11.2021 ora: 23:59.

informații suplimentare 

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite ofertă cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț și documentația de atribuire, pe adresa de E-mail: monica.son@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: monica.son@primaria-constanta.ro.

Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2021), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție. 

Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).     

   
 
79. Anunț publicitate privind „Serviciul de  asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada  execuției lucrărilor aferente obiectivului de investitii ”Reamenajare locuri de joacă existente în municipiul Constanța” - 10 locații”
data
publicării
22.10.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

„Serviciul de  asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada  execuției lucrărilor aferente obiectivului de investitii ”Reamenajare locuri de joacă existente în municipiul Constanța” - 10 locații” 
Cod CPV: 71200000-0 - Servicii de arhitectura si servicii conexe

   
valoare estimată 

7.961,21 Lei fără TVA

descriere contract 

Obiectul achiziției îl constituie achiziția serviciului de  asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada  execuției lucrărilor aferente obiectivului de investitii ”Reamenajare locuri de joacă existente în municipiul Constanța” - 10 locații

Cantitatea: 1 serviciu
Condiții achiziție: Modalitatea de contractare a produselor se va realiza pe bază de contract, conform caiet de sarcini anexat. 

condiții participare

Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 186228/20.09.2021;

Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele caietului de sarcini atașat, astfel încât specificațiile tehnice din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele și specificațiile din caietul de sarcini atașat.

Oferta va fi prezentată conform structurii Cap.6 Modul de prezentare a ofertei din Caietul de sarcini nr. 186228/20.09.2021.

criterii adjudecare 

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului  - pretul cel mai scazut.

termen limită primire oferte  29.10.2021
informații suplimentare 

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț și a caietului de sarcini anexat pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro

Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.     

   
 
78. Anunț publicitate privind directă având ca obiect Servicii de organizare evenimente SUMMITUL TINERILOR, EDIȚIA 2021
data
publicării
21.10.2021
documente ANUNȚ ANULARE PROCEDURĂ

click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare proiect de contract
click pentru descărcare anexe
click pentru descărcare fișa de date
click pentru descărcare modele de formulare
   
denumirea
achiziției

Servicii de organizare evenimente ”SUMMITUL TINERILOR, EDIȚIA 2021

Cod CPV: 79950000-8 - Servicii de organizare de expoziții, de târguri și de congrese

   
valoare estimată 

449.644,00 lei fără TVA. 

descriere contract 

Achiziţia serviciilor necesare pentru organizarea evenimentului SUMMITUL TINERILOR, EDIȚIA 2021 care va avea loc în perioada 17-21 noiembrie 2021 în Constanța.

condiții participare

Conform prevederilor din fișa de date publicată la secțiunea documente.

criterii adjudecare 

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului  - pretul cel mai scazut.

termen limită primire oferte  01.11.2021 ora 11:00
informații suplimentare 

Caietul de sarcini, fișa de date, proiectul de contract, formularele vor fi atașate pe site-ul institutiei www.primaria-constanta.ro, la rubrica Achiziții Publice/Anunțuri achiziții publice și finanțări neramburasbile.

Oferta va fi transmisă până la data de 01.11.2021, ora 11:00, în original, la adresa Primăria Municipiului Constanța, Bd-ul Tomis, nr. 51, în atenția Serviciului achiziții publice, persoană de contact Ionela-Nicoleta POPA, tel: 0241488157 e-mail: ionela.popa@primaria-constanta.ro.

 

   
 
77. Anunț publicitate privind directă având ca obiect ”Abonament Exchange Online Plan 1”
data
publicării
12.10.2021
documente click pentru vizualizare anunț
   
denumirea
achiziției

Abonament Exchange Online Plan 1

Cod CPV:  64216120-0 Servicii de poștă electronică

   
valoare estimată 

112.932 lei fără TVA

descriere contract 

Se va achiziționa ”Abonament Exchange Online Plan 1‟ necesar Primăriei municipiului Constanța pentru 600 de utilizatori. 
Un pachet ce cuprinde: 1 abonament/lună x 12 luni = 12 abonamente/an.
Contravaloarea lunară a abonamentului este în valoare de 9.411 lei fără TVA.
12 x 9.411 lei fără TVA= 112.932 lei fără TVA

condiții participare

Cu respectarea prezentului anunț . Ofertantul  va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul).

criterii adjudecare 

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului  - pretul cel mai scazut.

termen limită primire oferte  14.10.2021 ora: 23:59
informații suplimentare 

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro

Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.

   
 
76. Anunț publicitate privind ” Serviciul de service pentru aparatele de aer condiționat din sediile administrate de  Primăriei municipiului Constanța”
data
publicării
23.09.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare răspuns clarificări
   
denumirea
achiziției

Serviciul de service pentru aparatele de aer condiționat din sediile administrate de  Primăriei municipiului Constanța”.

Coduri CPV :  50532000 – 3 - Servicii de reparare şi de întreţinere a maşinilor şi aparatelor electrice şi a echipamentului conex.

   
valoare estimată 

134.189,75 lei fără TVA

descriere contract 

Durata contractului : Serviciul se va realiza pe o perioada de un an de la semnarea contractului de ambele părți.
Condiții contract: Cu respectarea prezentului anunt si a caietului de sarcini anexat.
Valabilitatea  ofertei: 60 de zile ( care va fi menționată  în ofertă).

condiții participare

Cu respectarea prezentului anunt, și a caietului de sarcini anexat.
Prestatorul va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridica.       

criterii adjudecare 

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului  - pretul cel mai scazut.

termen limită primire oferte  29.09.2021, ora 23:59
informații suplimentare 

Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor pe adresa de e-mail nicoleta.popa@primaria-constanta.ro. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.

   
 
75. Anunț publicitate privind Achiziția având ca obiect ”TELEFOANE MOBILE”
data
publicării
16.09.2021
documente click pentru vizualizare anunț

   
denumirea
achiziției

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze TELEFOANE MOBILE.

Coduri CPV: 32250000-0  Telefoane mobile

   
valoare estimată  101.024 lei fără TVA
descriere contract 

Conform anunțului publicat la secțiunea documente.

condiții participare

Operatorul economic trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Se va prezenta Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

criterii adjudecare 

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”, se aplică doar ofertelor declarate admisibile (care îndeplinesc toate cerințele autorității contractante specificate în anunț).

termen limită primire oferte  23.09.2021, ora 23:59
informații suplimentare 

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite ofertă cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț pe adresa de E-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.

   
 
74. Anunț publicitate privind Achiziția de lucrări de reparații curente la terenuri de sport amplasate pe domeniul public al municipiului Constanța
data
publicării
16.09.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Lucrări de reparații curente la terenuri de sport amplasate pe domeniul public al municipiului Constanța.

Cod  CPV: 45236119 -7 Lucrări de reparare a terenurilor de sport

   
valoare estimată  322.511,31 Lei fără TVA
descriere contract 

Obiectul contractului îl constituie achiziția de lucrări de reparații curente la terenurile de sport amplasate pe domeniul public al municipiului Constanța.

Condiții achiziție

Modalitatea de contractare a lucrărilor se va realiza pe bază de contract, conform caiet de sarcini anexat.

condiții participare

- cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 152163/02.08.2021;
- prezentarea certificatului constatator eliberat de O.N.R.C. care să probeze existența unei legături între obiectul achiziției și obiectul de activitate al operatorului economic.

Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele caietului de sarcini atașat, astfel încât specificațiile tehnice din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele și specificațiile din caietul de sarcini atașat.

Oferta va fi prezentată conform structurii din Cap. IV Prezentarea ofertelor din Caietul de sarcini nr. 152163/02.08.2021.

criterii adjudecare 

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut

termen limită primire oferte  27.09.2021
informații suplimentare 

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț și a caietului de sarcini anexat pe adresa de e-mail: ozlem.omer@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail ozlem.omer@primaria-constanta.ro .

Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.

   
 
73. Anunț publicitate privind achiziția directa având ca obiect ,, Aparate de aer condiționat”
data
publicării
09.09.2021
documente click pentru vizualizare anunț
specificații tehnice
   
denumirea
achiziției

Aparate de aer condiționat
Cod CPV:39717200-3 - aparate de aer condiționat

   
valoare estimată  66.422,64  lei fără TVA 
descriere contract 

Se vor achiziționa aparate de aer conditionat necesare Primăriei municipiului Constanța conform specificatiilor tehnice atasate

Durata contractului/comenzii:
Transportul la sediul beneficiarului va fi inclus în preț.
Garanția produselor va fi de minim 24 luni.
Termenul de livrare al echipamentelor este de 5 zile calendaristice de la primirea comenzii și perioada de garanție asigurată.
Durata contractului/comenzii: 5 zile calendaristice de la data primirii comenzii de către furnizor

Valabilitate ofertă: 30 de zile.

condiții participare Cu respectarea prezentului anunț. 

cu respectarea prezentului anunț si a specificatiilor tehnice atasate. Ofertantul va întocmi oferta în conformitate cu specificațiile tehnice atașate. Ofertantul  va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul).

 

criterii adjudecare 

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut

termen limită primire oferte  15.09.2021 ora: 23:59
informații suplimentare 

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț și a specificatiilor tehnice anexate pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.roOfertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro

Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.

   
 
72. Anunț publicitate privind Achiziția Directă Având Ca Obiect Studiu de audibilitate privind organizarea și asigurarea activității de înștiințare, avertizare, prealarmare și alarmare
data
publicării
08.09.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
click pentru descărcare răspuns clarificări
   
denumirea
achiziției

Studiu de audibilitate privind organizarea și asigurarea activității de înștiințare, avertizare, prealarmare și alarmare

Coduri CPV :  71335000 -5 – Studii tehnice 

   
valoare estimată  70.000 lei fără TVA 
descriere contract 

Se va achizitiona un studiu de audibilitate privind organizarea și asigurarea activității de înștiințare, avertizare, prealarmare și alarmare”.

condiții participare

Cu respectarea prezentului anunt, și a caietului de sarcini anexat.

         Prestatorul va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.

criterii adjudecare 

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut

termen limită primire oferte 

15.09.2021, ora 23:59

informații suplimentare 

Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor pe adresa de e-mail nicoleta.popa@primaria-constanta.ro. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.

   
 
71. Anunț publicitate privind achiziția directa având ca obiect ”Serviciului extern de prevenire și protecție în domeniul securității și sănătății în muncă, apărare împotriva incendiilor pentru Primăria municipiului Constanța”
data
publicării
08.09.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Serviciul extern de prevenire și protecție în domeniul securității și sănătății în muncă, apărare împotriva incendiilor pentru Primăria municipiului Constanța
Cod CPV: 71317000-3 Servicii de consultanţă în protecţia contra riscurilor şi în controlul riscurilor.

   
valoare estimată  12.000,00 lei fără TVA 
descriere contract 

Prestarea serviciului de prevenire și protecție în domeniul securității și sanătății în muncă, precum și a serviciilor privind apărarea împotriva incendiilor pentru întreg personalul Primăriei municipiului Constanța.

Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele caietului de sarcini nr. 175028/02.09.2021, astfel încât informațiile din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele și specificațiile din caietul de sarcini atașat prezentului anunț.

Oferta financiară se va prezenta conform Cap. XII din caietul de sarcini nr. 175028/02.09.2021.

Durata contractului: 6 luni de la semnarea acestuia de către ambele părţi.
Valabilitate ofertă: 60 de zile.

condiții participare

Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 175028/02.09.2021.

Prestatorul trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Documentul justificativ este Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, din care să rezulte că serviciile ce fac obiectul contractului au corespondent în codul CAEN menționat în certificatul constatator (copie lizibilă) sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.

criterii adjudecare 

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut

termen limită primire oferte 

14.09.2021

informații suplimentare 

Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.

Orice operator economic interesat are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea cerințelor din prezentul anunț și al caietului de sarcini atașat, pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro, până la data de 14.09.2021

   
 
70. Anunț publicitate privind achiziția serviciului de :” ”Actualizare documentație tehnico-economică (expertiză tehnică, DALI)aferentă obiectivului de investiții ”Restaurarea Muzeului de Artă Populară, Constanța”
data
publicării
01.09.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Actualizare documentație tehnico-economică (expertiză tehnică, DALI), aferentă obiectivului de investiții ”Restaurarea Muzeului de Artă Populară, Constanța

Coduri CPV
71319000-7 Servicii de expertiză;
71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice ;
71356200-0 –Servicii de asistență tehnică.

   
valoare estimată  111.325 lei fără TVA
descriere contract 

Descrierea contractului: Se  va achizitiona un serviciu  de : ”Actualizare documentație tehnico-economică (expertiză tehnică, DALI),aferentă obiectivului de investiții ”Restaurarea Muzeului de Artă Populară, Constanța” .Durata contractului: 24 luni.  

Valabilitate oferta: 60 de zile.

condiții participare Cu respectarea prezentului anunt si a caietului de sarcini nr.168474/24.08.2021, atasat prezentului anunt.

criterii adjudecare 

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut

termen limită primire oferte 

09.09.2021 

informații suplimentare 

Informații suplimentare: Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor ,  pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Potentialii ofertanti au obligatia de a consulta anuntul de publicitate, publicat pe site-ul Primariei Municipiului Constanta, in vederea verificarii raspunsurilor la solicitarile de clarificari, daca va fi cazul. Oferta se va depune pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro, pana la data 09.09.2021.

   
 
69. Anunț achiziție: Reparaţie a reţelelor de distribuţie energie termică strada Stefan cel Mare tronson cuprins între (strada Atelierelor şi strada Mihai Viteazu)
data
publicării
20.08.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
click pentru vizualizare liste fără val 2
click pentru vizualizare planse retele
click pentru vizualizare lise tehnice
   
denumirea
achiziției

Reparaţiei reţelelor de distribuţie energie termică strada Stefan cel Mare tronson cuprins între (strada Atelierelor şi strada Mihai Viteazu)

Cod CPV: 45232140-5 Lucrări de construcţii de conducte de încalzire urbană

   
valoare estimată  446.641,24 lei fără TVA
descriere contract 

Conform caiet de sarcini nr. 165042/19.08.2021 și a documentelor anexe.

Conditii Referitoare La Contract:
Oferta va fi întocmită în conformitate cu toate cerințele caietului de sarcini nr. 165042/19.08.2021, Lista de cantitati fara valori, Fise tehnice și Planșe prezentare rețele termice, astfel încât informațiile din propunerea tehnică să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse în caietul de sarcini.

Durata de execuție a lucrarilor: 3 luni de la data emiterii primului ordin de începere a lucrărilor. Durata contractului: 6 luni

Termenul minim de valabilitate al ofertei este de 60 zile.

conditii achizitie 
condiții participare Conform anuntului publicat in sectiunea documente

criterii adjudecare 

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut

termen limită primire oferte 

24.08.2021, ora 23:59  

informații suplimentare 

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț și din documentația anexată, pe adresa de E-mail: daniela.bucur@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, pe adresele de e-mail: daniela.bucur@primaria-constanta.ro, achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2021), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).

 

   
 
68. Anunț achiziție: „Lucrări de reparare a podețelor pietonale de traversare a minicanalelor din Parcul Tăbăcărie și Satul de Vacanță”
data
publicării
20.08.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
click pentru descărcare răspuns clarificări
   
denumirea
achiziției

Lucrări de reparare a podețelor pietonale de traversare a minicanalelor din Parcul Tăbăcărie și Satul de Vacanță” .

Obiectul contractului: Obiectul contractului de achiziție îl reprezintă lucrări de reparare a podețelor pietonale de traversare a minicanalelor din Parcul Tăbăcărie și Satul de Vacanță.

   
valoare estimată  375.405,96 lei fără TVA.  
descriere contract 

Achiziția lucrărilor de reparare a podețelor pietonale de traversare a minicanalelor din parcul Tăbăcărie și Satul de Vacanță, conform cerințelor din caietul de sarcini nr. 157094/09.08.2021.

Coduri CPV: 45453100-8 lucrări de renovare
                  45442100-8 Lucrări de vopsire

Descriere contract: Conform caiet de sarcini nr. 157094/09.08.2021.

Conditii Referitoare La Contract:
Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele din caietul de sarcini nr. 157094/09.08.2021. Informațiile din propunerea tehnică trebuie să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse în caietul de sarcini.

Durata contractului: 60 de zile. Termenul minim de valabilitate al ofertei este de 60 zile.

conditii achizitie 

Cu respectarea prezentului anunt si a caietului de sarcini atașat. 1. Operatorul economic va trebui sa dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.

condiții participare Conform anuntului publicat in sectiunea documente

criterii adjudecare 

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut

termen limită primire oferte 

26.08.2021, ora 23:59 

informații suplimentare 

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț și din documentația anexată, pe adresa de E-mail: daniela.bucur@primaria-constanta.ro, achizitiipublice@primaria-constanta.ro Ofertanții pot solicita clarificări până la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: daniela.bucur@primaria-constanta.ro Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2021), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).

   
 
67 . Sesiune De Selecție De Proiecte Nonprofit De Interes General Din Domeniul cultural

data
publicării
13.08.2021
documente click pentru descărcare anunt
REGULAMENT ANEXA 1 CERERE DE FINANTARE
REGULAMENT ANEXA 2 PROPUNERE FINANCIARA
REGULAMENT ANEXA 3 PROPUNERE TEHNICA
REGULAMENT ANEXA 4 DECLARATIE
regulament 73 din 2018
regulament 68 din 2020

Bugetul alocat sesiunii de selecție  857.943 de lei
Cuantumul maxim de finanțare pentru un proiect  200.000 de lei
Rezultat intermediar click pentru vizualizare
 Rezultat final click pentru vizualizare
Observații  Ofertele se depun la sediul Primăriei Municipiului Constanţa din str. Cuza Vodă, nr.27. Data limită de depunere a ofertelor este 31.08.2021, ora 15:00.
   
 
66 . Sesiune De Selecție De Proiecte Nonprofit De Interes General Din Domeniul sportiv

data
publicării
13.08.2021
documente click pentru descărcare anunt
REGULAMENT ANEXA 1 CERERE DE FINANTARE
REGULAMENT ANEXA 2 PROPUNERE FINANCIARA
REGULAMENT ANEXA 3 PROPUNERE TEHNICA
REGULAMENT ANEXA 4 DECLARATIE
regulament 73 din 2018
regulament 68 din 2020

Bugetul alocat sesiunii de selecție  500.000 de lei
Cuantumul maxim de finanțare pentru un proiect  250.000 de lei
Anunț rezultat final
Anunț rezultat intermediar
click pentru vizualizare
click pentru vizualizare

Observații  Ofertele se depun la sediul Primăriei Municipiului Constanţa din str. Cuza Vodă, nr.27. Data limită de depunere a ofertelor este 31.08.2021, ora 15:00.
   
 
65. Anunț achiziție: Serviciul pentru asigurarea activității de securitate și sănătate în muncă (SSM)” pe durata realizării lucrărilor de execuție pentru trei obiective de investiții de infrastructură gestionate de  Direcția Dezvoltare și Fonduri
data
publicării
09.08.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Serviciul pentru asigurarea activității de securitate și sănătate în muncă (SSM)” pe durata realizării lucrărilor de execuție pentru  trei obiective de investiții de infrastructură gestionate de  Direcția Dezvoltare și Fonduri

Cod CPV: 71520000-9 – Servicii de supraveghere a lucrărilor, 71317000-3 Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2).

   
valoare estimată  118.800,00 lei fără TVA 
descriere contract 

Conform caiet de sarcini nr. 148713/28.07.2021

conditii achizitie 

Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele din caietul de sarcini nr. 148713/28.07.2021. Informațiile din propunerea tehnică trebuie să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse în caietul de sarcini.

Durata contractului: 24 de luni și se poate modifica în funcţie de durata de execuție a lucrarilor pentru obiectivele de investiții de infrastructură gestionate de către Direcţia Dezvoltare şi Fonduri Europene.

Termenul minim de valabilitate al ofertei este de 60 zile.

condiții participare Conform anuntului publicat in sectiunea documente

criterii adjudecare 

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut

termen limită primire oferte 

16.08.2021, ora 16:00 

informații suplimentare 

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț și din documentația anexată, pe adresa de E-mail: daniela.bucur@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări până la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: daniela.bucur@primaria-constanta.ro Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2021), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).

   
 
64. Anunț publicitate privind Achiziția de produse chimice pentru:  fertilizarea culturilor,  combaterea buruienilor, insecto-fungicide pentru culturi dendro floricole
data
publicării
05.08.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Achiziție  produse chimice pentru:  fertilizarea culturilor,  combaterea buruienilor, insecto-fungicide pentru culturi dendro floricole        

Coduri  CPV:
14300000-4 – Produse anorganice chimice și îngrășăminte minerale
24422000-8 – Îngrășăminte chimice fosfatice
24453000-4 – Erbicide
24451000-0 - Pesticide

   
valoare estimată  128.115 Lei fără TVA
descriere contract 

Obiectul achiziției îl constituie achiziția de  produse chimice pentru:  fertilizarea culturilor,  combaterea buruienilor, insecto-fungicide pentru culturi dendro floricole” Cantitățile solicitate sunt precizate în  caietul de sarcini nr.126870/28.06.2021, anexat prezentului anunț.

Durata contractului: 6 luni.

conditii achizitie 

Modalitatea de contractare a produselor se va realiza pe bază de contract, conform caiet de sarcini anexat. 

condiții participare

- cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 126870/28.06.2021;
- prezentarea certificatului constatator eliberat de O.N.R.C. care să probeze existența unei legături între obiectul achiziției și obiectul de activitate al operatorului economic.
Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele caietului de sarcini atașat, astfel încât specificațiile tehnice din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele și specificațiile din caietul de sarcini atașat.
Oferta va fi prezentată conform structurii Cap. 13 Prezentarea ofertei din Caietul de sarcini nr. 126870/28.06.2021.

criterii adjudecare  ,,preţul cel mai scăzut’’
termen limită primire oferte 

12.08.2021 

informații suplimentare 

Informații suplimentare: Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț și a caietului de sarcini anexat pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro.
Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro
Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.

   
 
63. Anunț publicitate privind Reparaţia reţelelor de distribuţie energie termică strada Stefan cel Mare tronson cuprins între strada Atelierelor şi strada Mihai Viteazu

data
publicării
04.08.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
click pentru vizualizare planșe rețele
click pentru vizualizare liste fără valori
click pentru vizualizare fișe tehnice
   
denumirea
achiziției

Reparaţie a reţelelor de distribuţie energie termică strada Stefan cel Mare tronson cuprins între strada Atelierelor şi strada Mihai Viteazu

Cod CPV: 45232140-5 Lucrări de construcţii de conducte de încalzire urbană

   
valoare estimată 

340.025,96 lei fără TVA

descriere contract 

Conform caiet de sarcini nr. 146382/23.07.2021

Condiții Referitoare La Contract:

Oferta va fi întocmită în conformitate cu toate cerințele caietului de sarcini nr. 146382/23.07.2021, Lista de cantitati fara valori, Fise tehnice și Planșe prezentare rețele termice, astfel încât informațiile din propunerea tehnică să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse în caietul de sarcini.

condiții participare

Cu respectarea prezentului anunt si a caietului de sarcini atașat. Operatorul economic va trebui sa dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.

criterii adjudecare 

„prețul cel mai scăzut” – se aplică doar ofertelor declarate admisibile (care îndeplinesc toate cerințele autorității contractante specificate în anunț).

termen limită primire oferte 

11.08.2021, ora 23:59

informații suplimentare 

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț și din documentația anexată, pe adresa de E-mail: mircea.ciocanel@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: mircea.ciocanel@primaria-constanta.ro Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2021), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).

   
 
62. Anunț publicitate privind Studiu de audibilitate privind organizarea și asigurarea activității de înștiințare, avertizare, prealarmare și alarmare

data
publicării
02.08.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Studiu de audibilitate privind organizarea și asigurarea activității de înștiințare, avertizare, prealarmare și alarmare       

Coduri CPV :  71335000 -5 – Studii tehnice 

   
valoare estimată 

70.000 lei fără TVA

descriere contract 

Se va achizitiona un studiu de audibilitate privind organizarea și asigurarea activității de înștiințare, avertizare, prealarmare și alarmare”.

condiții participare

Cu respectarea prezentului anunt, și a caietului de sarcini anexat.

Prestatorul va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.

criterii adjudecare 

atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

termen limită primire oferte 

06.08.2021, ora 23:59.

informații suplimentare 

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor pe adresa de e-mail nicoleta.popa@primaria-constanta.ro. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.

   
 
61. Anunț publicitate privind Achiziția lucrărilor de reparații curente și igienizare imobil Casa Căsătoriilor, Constanța

data
publicării
29.07.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
click pentru vizualizare listă de cantități fără valori
click pentru descărcare răspuns clarificări
   
denumirea
achiziției

Achiziția lucrărilor de reparații curente și igienizare imobil Casa Căsătoriilor, Constanța

Cod CPV: 45232140-5 Lucrări de construcţii de conducte de încalzire urbană

   
valoare estimată 

384.479,90 lei fără TVA

descriere contract 

Conform caiet de sarcini nr. 146185/23.07.2021

Condiții Referitoare La Contract:
Oferta va fi întocmită în conformitate cu toate cerințele caietului de sarcini nr. 146185/23.07.2021, Lista de cantitati fara valori, astfel încât informațiile din propunerea tehnică să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse în caietul de sarcini.

Durata: termenul de execuție și predare a lucrării este de 65 de zile calendaristice de la semnarea contractului de execuție.

Termenul minim de valabilitate al ofertei este de 60 zile.

condiții participare

Cu respectarea prezentului anunt si a caietului de sarcini atașat. Operatorul economic va trebui sa dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.

criterii adjudecare 

atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

termen limită primire oferte 

02.08.2021, ora 23:59 

informații suplimentare 

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț și din documentația anexată, pe adresa de E-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

   
 
60. Anunț publicitate privind Reparaţia reţelelor de distribuţie energie termică strada Stefan cel Mare tronson cuprins între strada Atelierelor şi strada Mihai Viteazu

data
publicării
26.07.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
click pentru vizualizare planșe rețele
click pentru vizualizare liste fără valori
click pentru vizualizare fișe tehnice
   
denumirea
achiziției

Reparaţie a reţelelor de distribuţie energie termică strada Stefan cel Mare tronson cuprins între strada Atelierelor şi strada Mihai Viteazu

Cod CPV: 45232140-5 Lucrări de construcţii de conducte de încalzire urbană

   
valoare estimată 

340.025,96 lei fără TVA

descriere contract 

Conform caiet de sarcini nr. 146382/23.07.2021

Condiții Referitoare La Contract:

Oferta va fi întocmită în conformitate cu toate cerințele caietului de sarcini nr. 146382/23.07.2021, Lista de cantitati fara valori, Fise tehnice și Planșe prezentare rețele termice, astfel încât informațiile din propunerea tehnică să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse în caietul de sarcini.

condiții participare

Cu respectarea prezentului anunt si a caietului de sarcini atașat. Operatorul economic va trebui sa dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.

criterii adjudecare 

„prețul cel mai scăzut” – se aplică doar ofertelor declarate admisibile (care îndeplinesc toate cerințele autorității contractante specificate în anunț).

termen limită primire oferte 

02.08.2021, ora 23:59

informații suplimentare 

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț și din documentația anexată, pe adresa de E-mail: nilghiun.manea@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: nilghiun.manea@primaria-constanta.ro

   
 
59. Anunț publicitate privind achiziția directă având ca obiect ”materiale Feronerie”
data
publicării
20.07.2021
documente  click pentru vizualizare anunț
   
denumirea
achiziției

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze materiale feronerie pentru întreținerea și menținerea în stare de funcționare a sediilor aparținând Primăriei municipiului Constanța, precum şi pentru o desfășurare optimă în cadrul instituției a activității personalului angajat.

Coduri CPV: 44316510 – 6 - Feronerie

   
valoare estimată 

12.319,02 lei fără TVA

descriere contract 

Durata contractului/comenzii: Produsele vor fi furnizate la sediul Primăriei municipiului Constanța din str. Cuza Vodă, nr. 27, în termen de 5 zile de la primirea comenzii, fără costuri suplimentare și vor respecta caracteristicile impuse de instituția noastră.

Livrarea produselor se va finaliza prin încheierea unui proces verbal de recepție semnat fără obiecțiuni, de către ambele părți.

Valabilitate ofertă: 60 de zile.
Condiții - comandă: Cu respectarea specificațiilor și mențiunilor cuprinse în prezentul anunț.

Produsele vor fi furnizate la sediul Primăriei municipiului Constanța din str. Cuza Vodă, nr. 27, în termen de 5 zile de la primirea comenzii, fără costuri suplimentare și vor respecta caracteristicile impuse de instituția noastră.

Livrarea produselor se va finaliza prin încheierea unui proces verbal de recepție semnat fără obiecțiuni, de către ambele părți.

condiții participare

Conform cerințelor și specificațiilor din prezentul anunț.

Operatorul economic trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Documentul justificativ este Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

criterii adjudecare 

„prețul cel mai scăzut” – se aplică doar ofertelor declarate admisibile (care îndeplinesc toate cerințele autorității contractante specificate în anunț).

termen limită primire oferte 

28.07.2021,  ora 23:59

informații suplimentare 

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite ofertă cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț și din documentația anexată, pe adresa de E-mail: monica.son@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: monica.son@primaria-constanta.ro

Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2021), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție.

Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).  

   
 
58. Anunț publicitate privind achiziția directă având ca obiect ”materiale sanitare”
data
publicării
20.07.2021
documente click pentru descărcare răspuns clarificări 2
click pentru descărcare răspuns clarificări 1
click pentru vizualizare anunț
   
denumirea
achiziției

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze materiale sanitare pentru întreținerea și menținerea în stare de funcționare a sediilor aparținând Primăriei municipiului Constanța, precum şi pentru o desfășurare optimă în cadrul instituției a activității personalului angajat.

Coduri CPV: 44411000 – 4 - Articole sanitare

   
valoare estimată 

19.535,02 lei fără TVA

descriere contract 

Durata contractului/comenzii: Produsele vor fi furnizate la sediul Primăriei municipiului Constanța din str. Cuza Vodă, nr. 27, în termen de 5 zile de la primirea comenzii, fără costuri suplimentare și vor respecta caracteristicile impuse de instituția noastră.

Livrarea produselor se va finaliza prin încheierea unui proces verbal de recepție semnat fără obiecțiuni, de către ambele părți.

Valabilitate ofertă: 60 de zile.
Condiții - comandă: Cu respectarea specificațiilor și mențiunilor cuprinse în prezentul anunț.

Produsele vor fi furnizate la sediul Primăriei municipiului Constanța din str. Cuza Vodă, nr. 27, în termen de 5 zile de la primirea comenzii, fără costuri suplimentare și vor respecta caracteristicile impuse de instituția noastră.

Livrarea produselor se va finaliza prin încheierea unui proces verbal de recepție semnat fără obiecțiuni, de către ambele părți.

condiții participare

Conform cerințelor și specificațiilor din prezentul anunț.

Operatorul economic trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Documentul justificativ este Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

criterii adjudecare 

„prețul cel mai scăzut” – se aplică doar ofertelor declarate admisibile (care îndeplinesc toate cerințele autorității contractante specificate în anunț).

termen limită primire oferte 

29.07.2021,  ora 23:59

informații suplimentare 

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite ofertă cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț și din documentația anexată, pe adresa de E-mail: monica.son@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: monica.son@primaria-constanta.ro

Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2021), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție.

Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).  

   
 
57. Anunț publicitate privind achiziția de materiale electrice necesare Primăriei municipiului Constanța.
data
publicării
15.07.2021
documente click pentru descărcare răspuns clarificări
click pentru vizualizare anunț
   
denumirea
achiziției

Achiziția de materiale electrice necesare Primăriei municipiului Constanța.        

Cod CPV: 31680000  – 6 – Articole și accesorii electrice.

   
valoare estimată 

29.895,10  fără TVA

descriere contract 

Se vor  achizitiona materiale electrice necesare Primăriei municipiului Constanța, conform anunțului atașat.

condiții participare

Cu respectarea prezentului anunt.

criterii adjudecare 

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului  - prețul cel mai scăzut.

termen limită primire oferte 

21.07.2021,  ora 23:59

informații suplimentare 

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor pe adresa de e-mail nicoleta.popa@primaria-constanta.ro. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul. Oferta se va transmite  pe adresa de e-mail nicoleta.popa@primaria-constanta.ro.

   
 
56. Anunț publicitate privind achiziția directa având ca obiect ,,Materiale de constructii necesare Primăriei municipiului Constanța”
data
publicării
15.07.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare documentație
   
denumirea
achiziției

Materiale de construcții necesare Primăriei municipiului Constanța.

Cod CPV: 44110000 – 4 - ‟Materiale de constructii″

   
valoare estimată 

20.144,83 lei fără TVA

descriere contract 

Se vor achiziționa materiale de construcții necesare Primăriei municipiului Constanța conform specificațiilor tehnice atașate.

condiții participare

cu respectarea prezentului anunț si a specificatiilor tehnice atasate. Ofertantul va întocmi oferta în conformitate cu specificațiile tehnice atașate. Ofertantul  va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul).

criterii adjudecare 

atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”

termen limită primire oferte 

21.07.2021 ora: 23:59

informații suplimentare 

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț și a specificațiilor tehnice anexate pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro

Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.

   
 
55. Anunț publicitate privind Achiziţionarea Serviciului de elaborare documentație tehnico-economică Studiu de Fezabilitate „Parcare publică multietajată”, zona Casa de Cultură, în municipiul Constanța
data
publicării
13.07.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare documentație
   
denumirea
achiziției

Achiziţionarea serviciului de elaborare documentație tehnico-economică Studiu de Fezabilitate „Parcare publică multietajată”, zona Casa de Cultură, în municipiul Constanța

Coduri CPV:
71320000-7 Servicii de concepție tehnică;
- 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice;
79314000-8 Studiu de fezabilitate;
79311100-8 Servicii elaborare studii.

   
valoare estimată  132.000 lei fără TVA
descriere contract 

Achiziţionarea serviciului de elaborare documentație tehnico-economică Studiu de Fezabilitate „Parcare publică multietajată”, zona Casa de Cultură, în municipiul Constanța - conform specificatiilor si cerintelor din documentatia de atribuire anexată prezentului anunt.

     Serviciul de elaborare documentație tehnico-economică Studiu de Fezabilitate presupune realizarea serviciului in doua Faze principale, conform precizărilor si cerintelor din documentatie:

- Faza 1 - Elaborare studii de teren: studiu geotehnic, studiu topografic avizat OCPI, documentatie cadastrala si studiul de trafic;
Faza 2 - Elaborare Studiu de Fezabilitate și documentații pentru obținerea avizelor acordurilor.

condiții participare

Conform cerințelor si specificațiilor precizate în documentația anexată prezentului anunț. Operatorul economic trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Documentul justificativ este Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Oferta va contine o Propunere tehnică elaborată cu respectarea tuturor cerințelor din caietul de sarcini, astfel încât să se asigure posibilitatea verificării corespondenței acesteia cu solicitările impuse prin documentație (va cuprinde cel puțin o descriere a prestării serviciilor care fac obiectul achizitiei, a modului de oganizare în vederea realizării obiectului contractului, se vor depune documente care demonstrează experiența similară a ofertantului, se va evidenția personalul-cheie și personalul non-cheie nominalizat pentru prestarea serviciilor, se vor depune documentele doveditoare aferente specialiștilor – CV-uri actualizate, datate și semnate de titulari, diplome, atestate și/certificate, recomandări sau documente similare relevante, emise de beneficiarii serviciilor prestate de experții propuși de ofertant, care demonstrează experiența similară solicitată pentru fiecare expert in parte (conform mențiunilor din caietul de sarcini), documente care atestă angajarea personalului la ofertant (contract de muncă/extras revisal etc.) sau Aranjament contractual însoțit de Declarația de disponibilitate a specialistului in cauză, ale cărui servicii sunt accesate din surse externe, o descrierea a bazei logistice, etc) și o Propunere financiară elaborată conform indicațiilor din caietul de sarcini.

criterii adjudecare 

„prețul cel mai scăzut” – se aplică doar ofertelor declarate admisibile (care îndeplinesc toate cerințele din documentația anexată).

termen limită primire oferte 

27.07.2021 ora: 23:59

informații suplimentare 

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite ofertă cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț și din documentația anexată, pe adresa de E-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro

Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, ”Achiziții Publice”), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție.

Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.    

   
 
54. Anunț publicitate privind :Achiziție Servicii de organizare evenimente ”Spectacole estivale, Constanța – 2021”
data
publicării
07.07.2021
documente click pentru descărcare răspuns clarificări
click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
click pentru vizualizare proiect de contract
click pentru vizualizare fișă de date
click pentru vizualizare modele de formulare
   
denumirea
achiziției

Servicii de organizare evenimente ”Spectacole estivale, Constanța – 2021”

Cod CPV: 79952100-3  - Servicii de organizare evenimente culturale       

   
valoare estimată  925.000,00 lei fără TVA
descriere contract 

Achiziţia serviciilor necesare pentru organizarea evenimentului în aer liber, în Parcarea de la Poarta 1, Constanța, 13-15 august 2021 (vineri, sâmbătă, duminică, între orele 17:00 - 23:00).

Valoarea estimată este de 925.000,00 lei fără TVA.

condiții participare

Cu respectarea prezentului anunț. 

criterii adjudecare 

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului  - pretul cel mai scazut.

termen limită primire oferte  20.07.2021 ora 11.00
informații suplimentare 

Caietul de sarcini, fișa de date, proiectul de contract, formularele vor fi atașate pe site-ul institutiei www.primaria-constanta.ro, la rubrica Achiziții Publice/Anunțuri achiziții publice și finanțări neramburasbile.

Oferta va fi transmisă până la data de 20.07.2021, ora 11:00, în original, la adresa Primăria Municipiului Constanța, Bd-ul Tomis, nr. 51, în atenția Serviciului achiziții publice, persoană de contact Mircea-Ioan Ciocănel, tel: 0241488157 e-mail: mircea.ciocanel@primaria-constanta.ro.

   
 
53. Anunț publicitate privind : Achiziția serviciului de ”actualizare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții ”Restaurarea Muzeului de Artă Populară, Constanța” (expertiză tehnică, DALI)”
data
publicării
06.07.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Achiziția serviciului de ”actualizare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții ”Restaurarea Muzeului de Artă Populară, Constanța” (expertiză tehnică, DALI)

Coduri CPV- 71319000-7 Servicii de expertiză
71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice
71356200-0 –Servicii de asistență tehnică            

   
valoare estimată  111.325 lei fără TVA 
descriere contract 

Conform prevederilor cap.13 - Durata contractului din caietul de sarcini.
Cantitatea: 1 serviciu.
Oferta va fi intocmita in conformitate cu specificatiile tehnice mentionate in caietul de sarcini,  astfel incat specificatiile tehnice din oferta depusa sa permita identificarea cu usurinta a corespondentei cu toate cerintele si specificatiile solicitate in caietul de sarcini.

condiții participare

Cu respectarea prezentului anunț. 

Furnizorul va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridica.

criterii adjudecare 

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului  - pretul cel mai scazut.
Valabilitate oferta: 60 de zile.

termen limită primire oferte  14.07.2021  
informații suplimentare 

Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor ,  pe adresa de e-mail sofian.kiru@primaria-constanta.ro. Potentialii ofertanti au obligatia de a consulta anuntul de publicitate, publicat pe site-ul Primariei Municipiului Constanta, in vederea verificarii raspunsurilor la solicitarile de clarificari, daca va fi cazul. Oferta se va depune pe adresa de e-mail sofian.kiru@primaria-constanta.ro, pana la data 14-07-2021. 

   
 
52. Anunţ de participare la procedura de selecție de proiecte sportive în vederea acordării de finanțări Din bugetul local în cadrul programelor “promovarea sportului de performanță” și “sportul pentru toți”
data
publicării
01.07.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare instrucțiuni
click pentru vizualizare forumulare
click pentru vizualizare regulamente
   
Bugetul alocat sesiunii de selecție  8.500.000 lei              
   
Anunț rezultat intermediar  click pentru vizualizare 
Observații   
   
 
51. Anunț de publicitate privind achiziția directa având ca obiect ”Serviciul de recrutare prestat de un expert independent-persoană fizică sau juridică în recrutarea resurselor umane pentru Consiliul de administrație al societăţii Termoficare Constanţa S.R.L.‟

data
publicării
29.06.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare cerințe specifice
click pentru vizualizare clarificare
   
denumirea
achiziției

Serviciul de recrutare prestat de un expert independent-persoană fizică sau juridică în recrutarea resurselor umane pentru Consiliul de administrație al societăţii Termoficare Constanţa S.R.L.″

Cod CPV: 79600000-0 - Servicii de recrutare

   
valoare estimată 

5.000,00 lei fără TVA (1.000 x 5 persoane=5.000 lei) 

   
descriere contract

condiții contract  Modalitatea de contractare a serviciilor se va realiza pe bază de contract, conform cerințelor specifice anexate
condiții participare 

- cu respectarea prezentului anunț și a cerințelor specifice nr. 121043/17.06.2021; 
- prezentarea certificatului constatator eliberat de O.N.R.C. care să probeze existența unei legături între obiectul achiziției și obiectul de activitate al operatorului economic.
Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele specifice atașate prezentei, astfel încât specificațiile tehnice din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele solicitate.

Valabilitate ofertă: 60 zile

   
criterii de atribuire

atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte 05.07.2021, ora 23:59
   
informații suplimentare

Orice operator economic interesat are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț și a cerințelor specifice anexate pe adresa de e-mail: alina.jercea@primaria-constanta.roOfertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail alina.jercea@primaria-constanta.ro Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.

   
 
50. Anunț de publicitate privind achiziția directă având ca obiect ”Achiziţionarea Serviciului de elaborare documentație tehnico-economică Studiu de Fezabilitate „Parcare publică multietajată”,zona Casa de Cultură, în municipiul Constanța”

data
publicării
18.06.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare documentație
click pentru vizualizare clarificare
   
denumirea
achiziției

Achiziţionarea serviciului de elaborare documentație tehnico-economică Studiu de Fezabilitate „Parcare publică multietajată”, zona Casa de Cultură, în municipiul Constanța

Coduri CPV:
71320000-7 Servicii de concepție tehnică
71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice
79314000-8 Studiu de fezabilitate
79311100-8 Servicii elaborare studii

   
valoare estimată  132.000 lei fără TVA
   
descriere contract

Achiziţionarea serviciului de elaborare documentație tehnico-economică Studiu de Fezabilitate „Parcare publică multietajată”, zona Casa de Cultură, în municipiul Constanța - conform specificatiilor si cerintelor din documentatia de atribuire anexată prezentului anunt.

Serviciul de elaborare documentație tehnico-economică Studiu de Fezabilitate presupune realizarea serviciului in doua Faze principale, conform precizărilor si cerintelor din documentatie: 
Faza 1 - Elaborare studii de teren: studiu geotehnic, studiu topografic avizat OCPI, documentatie cadastrala si studiul de trafic;
Faza 2 -Elaborare Studiu de Fezabilitate și documentații pentru obținerea avizelor acordurilor.

condiții contract 

Cu respectarea specificațiilor și mențiunilor cuprinse în caietul de sarcini anexat, parte din documentația anexată.

condiții participare 

Conform cerintelor si specificatiilor precizate in documentaia anexata prezentului anunt. Operatorul economic trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Documentul justificativ este Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Oferta va contine o Propunere tehnică elaborată in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini, astfel încât să se asigure posibilitatea verificării corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse (va cuprinde cel puțin o descriere  a prestării serviciilor care fac obiectul achizitiei, a modului de oganizare în vederea realizării obiectului contractului, documente care demonstrează experiența similară solicitată a ofertantului, personalul-cheie nominalizat pentru prestarea serviciilor și documentele doveditoare aferente specialiștilor, depuse pentru fiecare expert in parte, documente care atestă angajarea personalului la ofertant (contract de muncă/extras revisal etc.) sau Aranjament contractual însoțit de Declarația de disponibilitate a specialistului in cauză, ale cărui servicii sunt accesate din surse externe, o descrierea a bazei logistice, etc) și o Propunere financiară elaborată conform indicațiilor din caietul de sarcini.

   
criterii de atribuire

„prețul cel mai scăzut” – se aplică doar ofertelor declarate admisibile (care îndeplinesc toate cerințele din documentația anexată).

   
termen limită primire oferte

07.07.2021 ora: 23:59    

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite ofertă cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț și din documentația anexată, pe adresa de E-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro

Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.    

   
 
49. Anunț de publicitate privind Achiziţia directa având ca obiect ,, Achiziționarea serviciului de elaborare documentație tehnico-economică Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții –”Pasarelă pietonală peste liniile de cale ferată între cartierul km 4-5 şi cartierul Faleză Sud – Poarta 6, în zona Liceului Lucian Blaga”

data
publicării
18.06.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini

   
denumirea
achiziției

Achiziționarea serviciului de elaborare documentație tehnico-economică Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții –”Pasarelă pietonală peste liniile de cale ferată între cartierul km 4-5 şi cartierul Faleză Sud – Poarta 6, în zona Liceului Lucian Blaga

Cod CPV - 71320000- 7 Servicii de concepție tehnică

   
valoare estimată  98.000 lei fără TVA 
   
descriere contract

Se va achiziționa serviciul de elaborare documentație tehnico-economică Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții –”Pasarelă pietonală peste liniile de cale ferată între cartierul km 4-5 şi cartierul Faleză Sud – Poarta 6, în zona Liceului Lucian Blaga

Durata contractului: maxim 6 luni de la Ordinul de începere cu posibilitatea prelungirii cu acordul parților.

Valabilitate ofertă: 60 de zile.

condiții contract 

Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 84525/06.05.2021.

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț și a  caietului de sarcini nr. 84525/06.05.2021. Prestatorul  va trebui să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul prezentei achizitii, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul). Informațiile din oferta tehnica depusa  trebuie să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse.

   
criterii de atribuire

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte 05.07.2021 ora: 23:59            
   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț și a caietului de sarcini anexat pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.roOfertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro

Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.    

   
 
48. Anunț de publicitate privind Achiziţia de echipamente, ustensile, utilaje motorizate termic sau electric, piese de schimb, consumabile şi întreţinere, necesare pentru lucrările de întreţinere spaţii verzi din municipiul Constanţa

data
publicării
11.06.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini

   
denumirea
achiziției

Achiziţia de echipamente, ustensile, utilaje motorizate termic sau electric, piese de schimb, consumabile şi întreţinere, necesare pentru lucrările de întreţinere spaţii verzi din municipiul Constanţa.

Cod CPV: 16160000 – 4 Diverse echipamente de grădinărit

   
valoare estimată  114.384,81 lei fără TVA
   
condiții contract
Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini.

descriere achiziție 
condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț.

Furnizorul va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.

   
criterii de atribuire

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte 15.06.2021            
   
informații suplimentare

Ofertanții pot solicită clarificări anterior depunerii ofertelor ,  pe adresa de e-mail sofian.kiru@primaria-constanta.ro. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei Municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul. Oferta se va depune pe adresa de e-mail sofian.kiru@primaria-constanta.ro, pana la data 15.06.2021.

   
 
47. Anunț privind Achiziție și montare copertine parasolar pentru băncile de odihnă

data
publicării
10.06.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini/anexe

   
denumirea
achiziției

Achiziție și montare copertine parasolar pentru băncile de odihnă

Cod CPV: 39522120 – 4 - Copertine (Rev.2)                 

   
valoare estimată  129.800 lei fără TVA
   
condiții contract
Conform prezentului anunț din secținea documente.

descriere achiziție 
condiții participare 

Conform prezentului anunț din secțiunea documente.

   
criterii de atribuire

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte 15-06-2021            
   
informații suplimentare

Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor ,  pe adresa de e-mail sofian.kiru@primaria-constanta.ro. Potentialii ofertanti au obligatia de a consulta anuntul de publicitate, publicat pe site-ul Primariei Municipiului Constanta, in vederea verificarii raspunsurilor la solicitarile de clarificari, daca va fi cazul. Oferta se va depune pe adresa de e-mail sofian.kiru@primaria-constanta.ro, pana la data 15-06-2021.

   
 
46. Anunț privind achiziția Serviciului de supraveghere video a obiectivelor aflate în administrarea Primăriei municipiului Constanța

data
publicării
07.06.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini/anexe

   
denumirea
achiziției

Serviciul de supraveghere video a obiectivelor aflate în administrarea Primăriei municipiului Constanța.

Cod CPV: 79714000-2 Servicii de supraveghere (Rev.2)

   
valoare estimată 

134.977,92 lei fără TVA

   
condiții contract
Conform prezentului anunț.

descriere achiziție 

Prestatorul va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.

condiții participare 

Conform prezentului anunț.

   
criterii de atribuire

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte 11.06.2021           
   
informații suplimentare

Ofertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor ,  pe adresa de e-mail sofian.kiru@primaria-constanta.ro. Potentialii ofertanti au obligatia de a consulta anuntul de publicitate, publicat pe site-ul Primariei Municipiului Constanta, in vederea verificarii raspunsurilor la solicitarile de clarificari, daca va fi cazul. Oferta se va depune pe adresa de e-mail sofian.kiru@primaria-constanta.ro, pana la data 11-06-2021.

   
 
45. Anunț privind achiziția „Serviciul de reamplasare, restaurare și punere în valoare a statuilor și monumentelor istorice amplasate în municipiul Constanța.”

data
publicării
03.06.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare modele formulare
click pentru vizualizare proiect de contract
click pentru vizualizare caiet de sarcini
click pentru vizualizare fișa de date
Anexa 1 CS
Anexa 2 CS
Răspuns clarificări

   
denumirea
achiziției

Serviciul de reamplasare, restaurare și punere în valoare a statuilor și monumentelor istorice amplasate în municipiul Constanța.

Cod CPV: 92522200-8 - Servicii de conservare a monumentelor istorice

   
valoare estimată 

2.838.269,28 lei fără TVA

   
condiții contract
Conform proiectului de contract.

descriere achiziție 

Serviciul de reamplasare, restaurare și punere în valoare a statuilor și monumentelor istorice amplasate în municipiul Constanța.

condiții participare 

Conform prevederilor din fișa de date.

   
criterii de atribuire

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte 16.06.2021, ora 11:00     
- termenul de depunere oferte s-a prelungit până la data de 22.06.2021 ora 11:00        
   
informații suplimentare

Caietul de sarcini, fișa de date, proiectul de contract, formularele vor fi atașate pe site-ul institutiei www.primaria-constanta.ro, la rubrica Achiziții Publice/Anunțuri achiziții publice și finanțări neramburasbile.

Oferta va fi transmisă până la data de 16.06.2021, ora 11:00, în original, la adresa Primăria Municipiului Constanța, Bd-ul Tomis, nr. 51, în atenția Serviciului achiziții publice, persoană de contact Mircea-Ioan Ciocănel, tel: 0241488157 e-mail: mircea.ciocanel@primaria-constanta.ro.

   
 
44. Anunț de publicitate privind achiziția directă Având ca obiect ”Serviciul de recrutare prestat de un expert independent-persoană fizică sau juridică în recrutarea resurselor umane pentru Consiliul de administrație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța și al societății ”CT BUS S.A.” Constanța

data
publicării
25.05.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare cerințe specifice

   
denumirea
achiziției

Serviciul de recrutare prestat de un expert independent-persoană fizică sau juridică în recrutarea resurselor umane pentru Consiliul de administrație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța și al societății ”CT BUS S.A.” Constanța

Cod CPV: 79600000-0 - Servicii de recrutare

   
valoare estimată 

8.000,00 lei fără TVA (1.000 x 8 persoane=8.000 lei)

   
condiții contract
Modalitatea de contractare a serviciilor se va realiza pe bază de contract, conform cerințelor specifice anexate.

descriere achiziție 

Serviciul de recrutare prestat de un expert independent – persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane.
Valabilitate ofertă: 60 zile

condiții participare 

- cu respectarea prezentului anunț și a cerințelor specifice nr. 93726/20.05.2021; 
- prezentarea certificatului constatator eliberat de O.N.R.C. care să probeze existența unei legături între obiectul achiziției și obiectul de activitate al operatorului economic.
Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele specifice atașate prezentei, astfel încât specificațiile tehnice din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele solicitate.

   
criterii de atribuire

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte 31.05.2021, ora 23:59 
   
informații suplimentare

Orice operator economic interesat are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț și a cerințelor specifice anexate pe adresa de e-mail: ionela.popa@primaria-constanta.ro.

Ofertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail ionela.popa@primaria-constanta.ro

Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.

   
 
43. Sesiune De Selecție De Proiecte Nonprofit De Interes General Din Domeniul social

data
publicării
20.05.2021
documente click pentru descărcare anunț
regulament 73 din 2018
REGULAMENT ANEXA 1 CERERE DE FINANTARE
REGULAMENT ANEXA 2 PROPUNERE FINANCIARA
REGULAMENT ANEXA 3 PROPUNERE TEHNICA
REGULAMENT ANEXA 4 DECLARATIE

Bugetul alocat sesiunii de selecție  150.000 de lei
Cuantumul maxim de finanțare pentru un proiect  75.000 de lei
Anunț rezultat final  rezultat final
Anunț rezultat intermediar rezultat intermediar 
Observații  Ofertele se depun la sediul Primăriei Municipiului Constanţa din str. Cuza Vodă, nr.27. Data limită de depunere a ofertelor este 07.06.2021, ora 15:00.
   
 
42. Sesiune De Selecție De Proiecte Nonprofit De Interes General Din Domeniul cultural

data
publicării
20.05.2021
documente click pentru descărcare anunț
regulament 73 din 2018
REGULAMENT ANEXA 1 CERERE DE FINANTARE
REGULAMENT ANEXA 2 PROPUNERE FINANCIARA
REGULAMENT ANEXA 3 PROPUNERE TEHNICA
REGULAMENT ANEXA 4 DECLARATIE

Bugetul alocat sesiunii de selecție  1.925.000 de lei
Cuantumul maxim de finanțare pentru un proiect  250.000 de lei
Anunț rezultat  anunț rezultat final
anunt rezultat intermediar 
Observații  Ofertele se depun la sediul Primăriei Municipiului Constanţa din str. Cuza Vodă, nr.27. Data limită de depunere a ofertelor este 07.06.2021, ora 15:00.
   
 
41. Sesiune De Selecție De Proiecte Nonprofit De Interes General Din Domeniul sportiv

data
publicării
20.05.2021
documente click pentru descărcare anunț
regulament 73 din 2018
REGULAMENT ANEXA 1 CERERE DE FINANTARE
REGULAMENT ANEXA 2 PROPUNERE FINANCIARA
REGULAMENT ANEXA 3 PROPUNERE TEHNICA
REGULAMENT ANEXA 4 DECLARATIE

Bugetul alocat sesiunii de selecție  2.000.000 de lei 
Cuantumul maxim de finanțare pentru un proiect  500.000 de lei
Anunt rezultat final rezultat final 
Anunț rezultat intermediar rezultat intermediar
Observații  Ofertele se depun la sediul Primăriei Municipiului Constanţa din str. Cuza Vodă, nr.27. Data limită de depunere a ofertelor este 07.06.2021, ora 15:00.
   
 
40. Sesiune De Selecție De Proiecte Nonprofit De Interes General Din Domeniul Tineret

data
publicării
20.05.2021
documente click pentru descărcare anunț
regulament 73 din 2018
REGULAMENT ANEXA 1 CERERE DE FINANTARE
REGULAMENT ANEXA 2 PROPUNERE FINANCIARA
REGULAMENT ANEXA 3 PROPUNERE TEHNICA
REGULAMENT ANEXA 4 DECLARATIE

Bugetul alocat sesiunii de selecție  2.000.000 de lei 
Cuantumul maxim de finanțare pentru un proiect  1.000.000 de lei
Anunt rezultat final  click pentru vizualizare document 
Anunț rezultat intermediar click pentru vizualizare document
Observații  Ofertele se depun la sediul Primăriei Municipiului Constanţa din str. Cuza Vodă, nr.27. Data limită de depunere a ofertelor este 07.06.2021, ora 15:00.
   
 
39. Anunț de publicitate privind achiziția directa având ca obiect ,, Achiziționarea serviciului de elaborare documentație tehnico-economică Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții –”Pasarelă pietonală peste liniile de cale ferată între cartierul km 4-5 şi cartierul Faleză Sud – Poarta 6, în zona Liceului Lucian Blaga”

data
publicării
14.05.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini

   
denumirea
achiziției

Achiziționarea serviciului de elaborare documentație tehnico-economică Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții –”Pasarelă pietonală peste liniile de cale ferată între cartierul km 4-5 şi cartierul Faleză Sud – Poarta 6, în zona Liceului Lucian Blaga

Cod CPV - 71320000- 7 Servicii de concepție tehnică

   
valoare estimată  98.000 lei fără TVA
   
condiții contract

Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini atașat. Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 84525/06.05.2021.
Durata contractului: maxim 6 luni de la Ordinul de începere cu posibilitatea prelungirii cu acordul parților.

descriere achiziție 

Se va achiziționa serviciul de elaborare documentație tehnico-economică Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții –”Pasarelă pietonală peste liniile de cale ferată între cartierul km 4-5 şi cartierul Faleză Sud – Poarta 6, în zona Liceului Lucian Blaga
Valabilitate ofertă: 60 de zile.

condiții participare  Cu respectarea prezentului anunț și a  caietului de sarcini nr. 84525/06.05.2021. Prestatorul  va trebui să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul prezentei achizitii, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul). Informațiile din oferta tehnica depusa  trebuie să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse.

   
criterii de atribuire

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte 21.05.2021 ora: 23:59
   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț și a caietului de sarcini anexat pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.roOfertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro

Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.    

   
 
38. Anunț de publicitate privind Achiziție Lucrări de reparații curente cișmele stradale
data
publicării
11.05.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
click pentru vizualizare răspuns clarificări
ANEXA 1 - listă cantități
   

denumirea
achiziției

Lucrări de reparații curente cișmele stradale 
Cod 
CPV:
45232150-8 – Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă, 
45442100 – Lucrări de vopsire.

   
valoare estimată 

131.635,96 lei Lei fără TVA

   
condiții contract

Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini atașat.

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunt si a caietului de sarcini atașat.
Executantul va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridica.

   
criterii de atribuire

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte

18.05.2021, ora 23:59

   
informații suplimentare

Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor pe adresa de e-mail nicoleta.popa@primaria-constanta.ro. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.

   
 
38. Anunț de publicitate privind Achiziție Lucrări de reparații curente cișmele stradale
data
publicării
11.05.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
click pentru vizualizare răspuns clarificări
ANEXA 1 - listă cantități
   

denumirea
achiziției

Lucrări de reparații curente cișmele stradale 
Cod 
CPV:
45232150-8 – Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă, 
45442100 – Lucrări de vopsire.

   
valoare estimată 

131.635,96 lei Lei fără TVA

   
condiții contract

Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini atașat.

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunt si a caietului de sarcini atașat.
Executantul va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridica.

   
criterii de atribuire

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte

18.05.2021, ora 23:59

   
informații suplimentare

Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor pe adresa de e-mail nicoleta.popa@primaria-constanta.ro. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.

   
 
37. Anunț de publicitate privind Achiziție turnuri multifuncționale din aluminiu (foișoare) pentru Serviciul de salvamar
data
publicării
10.05.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare Anexa 1
click pentru vizualizare răspuns solicitări
   

denumirea
achiziției

Achiziție turnuri multifuncționale din aluminiu (foișoare) pentru Serviciul de salvamar

Cod CPV:- 45223100-7 – Ansamblu de structuri metalice

   
valoare estimată 

131.850 Lei fără TVA

   
condiții contract

Modalitatea de contractare a produselor se va realiza pe bază de contract, conform prezentului anunț.condiții participare 
-cu respectarea prezentului anunț si a Anexei 1 atasate;
-prezentarea certificatului constatator eliberat de O.N.R.C. care să probeze existența unei legături între obiectul achiziției și obiectul de activitate al operatorului economic; 
-prețul de achiziție a  produselor este ferm;
-oferta financiară se va prezenta conform  Anexei 1 atașate.
   
criterii de atribuire

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte 17.05.2021
   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro

   
 
36. Anunț achiziție Serviciul de transport, montare, demontare drapele pentru sărbătorile naționale
data
publicării
10.05.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Serviciul de transport, montare, demontare drapele pentru sărbătorile naționale

Cod CPV: 60100000-9 – Servicii de transport rutier

   
valoare estimată 

133.907,72 lei fără TVA 

   
condiții contract

Conform caiet de sarcini nr. 79861/27.04.2021
Durata contractului: 12 luni de la data primului ordin de lucru. Termenul minim de valabilitate al ofertei este de 60 zile. Oferta va fi întocmită în conformitate cu toate cerințele caietului de sarcini nr. 79861/27.04.2021, astfel încât informațiile din propunerea tehnică să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse în caietul de sarcini.

condiții participare 

Prestatorul va trebui sa dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.

   
criterii de atribuire

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte 17.05.2021, ora 23:59
   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro

   
 
35. Anunț publicitate privind achiziția directă având ca obiect Serviciului de dirigenție de șantier pentru urmărirea/verificarea lucrărilor de construcții, reparare și ranforsare a 15 drumuri din mun. Constanța, din cadrul obiectivului "Lucrări de investiții drumuri publice/alei/trotuare din cartierele Baba Novac, Palazu Mare și bd. Mamaia din mun. Constanta"

data
publicării
07.05.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Achiziția serviciului de dirigenție de șantier pentru urmărirea/verificarea lucrărilor de construcții, reparare și ranforsare a 15 drumuri din mun. Constanța, din cadrul obiectivului "Lucrări de investiții drumuri publice/alei/trotuare din cartierele Baba Novac, Palazu Mare și bd. Mamaia din mun. Constanta"

Cod CPV: 71520000-9- Servicii de supraveghere  a lucrarilor

   
valoare estimată  108.822,04 lei fără TVA
   
condiții contract
Conform condițiilor din prezentul anunț atașat în secțiunea documente

condiții participare  Conform condițiilor din prezentul anunț atașat în secțiunea documente
   
criterii de atribuire

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte

12.05.2021

   
informații suplimentare

Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail andreea.apostol@primaria-constanta.ro.

Orice operator economic interesat are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea cerințelor din prezentul anunț și al caietului de sarcini atașat, pe adresa de e-mail: andreea.apostol@primaria-constanta.ro până la data de 12.05.2021

   
 
34. Anunț publicitate privind achiziția directă având ca obiect Serviciul de dirigenţie de şantier aferent obiectivului de investiţii: „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Grădiniţei cu program prelungit Mugurel, Constanța” COD SMIS 129222

data
publicării
06.05.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
PT_Mugurel
   
denumirea
achiziției

Achiziția serviciului de dirigenţie de şantier aferent obiectivului de investiţii: „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Grădiniţei cu program prelungit Mugurel, Constanța” COD SMIS 129222

Cod CPV: 71520000-9- Servicii de supraveghere  a lucrărilor

   
valoare estimată 

72.000 lei fără TVA

   
condiții contract

Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 49181/12.03.2021.

condiții participare 

Prestatorul  va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.

criterii de atribuire

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte

11.05.2021

   

informații suplimentare

Orice operator economic interesat are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea cerințelor din prezentul anunț și al caietului de sarcini atașat, pe adresa de e-mail: andreea.apostol@primaria-constanta.ro până la data de 11.05.2021

   
 
33. Anunț publicitate privind achiziția directă având ca obiect  ,,SERVICII DE CADASTRU ȘI ÎNSCRIERE ÎN CARTEA FUNCIARĂ A IMOBILELOR PROPRIETATEA  PUBLICĂ SAU PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA”

data
publicării
27.04.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Servicii de cadastru și înscriere în cartea funciară a imobilelor proprietatea  publică sau privată a municipiului Constanța.

Cod CPV - 71354300-7-Servicii de cadastru

   
valoare estimată 

127.350,00 lei fără TVA

   
condiții contract

Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 79094/26.04.2021.

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț și a  caietului de sarcini nr. 79094/26.04.2021. Prestatorul  va trebui să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul prezentei achizitii, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul). Informațiile din oferta tehnica depusa  trebuie să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse.

criterii de atribuire

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte

07.05.2021 ora: 23:59

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț și a caietului de sarcini anexat pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro

Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.    

   
 
32. Anunț publicitate privind achiziția Serviciului de informare și publicitate obligatorie privind proiectul "Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Decebal, Constanța” -  COD SMIS 137373 
data
publicării
23.04.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Serviciul de informare și publicitate obligatorie privind proiectul "Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Decebal, Constanța”

Cod CPV:    79341000-6 Servicii de publicitate
                   79342200-5 Servicii de promovare

   
valoare estimată 

8.300,00 lei fără TVA

   
condiții contract

Oferta va fi întocmită în conformitate cu toate cerințele caietului de sarcini nr. 76831/21.04.2021, astfel încât informațiile din propunerea tehnică să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse în caietul de sarcini.

Termenul minim de valabilitate al ofertei este de 90 zile.

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț, a caietului de sarcini nr. 76831/21.04.2021.

criterii de atribuire

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte 04.05.2021, ora 23:59  
   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: nilghiun.manea@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail nilghiun.manea@primaria-constanta.ro.

   
 
31. Anunț publicitate privind achiziția Serviciului de consultanță pentru managementul și implementarea proiectului pentru proiect ”Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Decebal, Constanța“-  COD SMIS 137373
data
publicării
23.04.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Serviciul de consultanță pentru managementul și implementarea proiectului pentru proiect ”Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Decebal, Constanța“

Cod CPV: - 79411000-8 Servicii generale de consultanță în management

   
valoare estimată 

29.850,00 lei fără TVA

   
condiții contract

Oferta va fi întocmită în conformitate cu toate cerințele caietului de sarcini nr. 74605/19.04.2021, astfel încât informațiile din propunerea tehnică să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse în caietul de sarcini.

Termenul minim de valabilitate al ofertei este de 90 zile.

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț, a caietului de sarcini nr. 74605/19.04.2021.

criterii de atribuire

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte 04.05.2021, ora 23:59  
   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: nilghiun.manea@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail nilghiun.manea@primaria-constanta.ro.

   
 
30. Anunț publicitate privind achiziția Serviciului de audit financiar independent pentru proiectul ”Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Decebal, Constanța“ -  COD SMIS 137373
data
publicării
23.04.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Serviciul de audit financiar independent pentru proiectul ”Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Decebal, Constanța“

Cod CPV: - 79212100-4 - Servicii de auditare financiară

   
valoare estimată  34.000,00 lei fără TVA
   
condiții contract

Oferta va fi întocmită în conformitate cu toate cerințele caietului de sarcini nr. 74873/19.04.2021, astfel încât informațiile din propunerea tehnică să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse în caietul de sarcini.

Termenul minim de valabilitate al ofertei este de 90 zile.

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț, a caietului de sarcini nr. 74873/19.04.2021.

criterii de atribuire

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut

   
termen limită primire oferte 04.05.2021, ora 23:59  
   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: nilghiun.manea@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail nilghiun.manea@primaria-constanta.ro.

   
 
29. Anunț publicitate privind achiziția Serviciului de telefonie fixă și transmisie date prin fax necesar Primariei municipiului Constanța
data
publicării
15.04.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Serviciul de telefonie fixă și transmisie date prin fax necesar Primăriei municipiului Constanța
Cod CPV: 64210000 – 1 servicii de telefonie și de transmisie date

   
valoare estimată  91.080,00 lei fără TVA 
   
condiții contract

Oferta va fi întocmită în conformitate cu toate cerințele caietului de sarcini nr. 62878/01.04.2021, astfel încât informațiile din propunerea tehnică să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse în caietul de sarcini. Termenul minim de valabilitate al ofertei este de 30 zile. Oferta va fi însoțită de Certificat constatator ONRC din care să rezulte obiectul de activitate corespunzător obiectului contractului.

Serviciul de telefonie fixă va respecta standardele impuse de către Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații – ANCOM. Achiziția serviciului de telefonie fixă este necesară desfășurării activității într-un număr de 8 locații ale Primăriei Municipiului Constanța.

condiții participare  Conform caiet de sarcini nr. 62878/01.04.2021. 
criterii de atribuire

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului  - pretul cel mai scăzut.

   
termen limită primire oferte 21.04.2021, ora 23:59 
   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.roOfertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

   
 
28. Anunț publicitate privind achiziția directă având ca obiect ,,Servicii de cadastru și înscriere în cartea funciară a imobilelor proprietatea publică sau privată a municipiului Constanța”
data
publicării
12.04.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini și anexe
   
denumirea
achiziției

Servicii de cadastru și înscriere în cartea funciară a imobilelor proprietatea  publică sau privată a municipiului Constanța

Coduri  CPV:- 71354300-7-Servicii de cadastru

   
valoare estimată  127.350,00 lei fără TVA
condiții contract

Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 68859/09.04.2021.

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț și a  caietului de sarcini nr. 68859/09.04.2021. Prestatorul  va trebui să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul prezentei achizitii, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul). Informațiile din oferta tehnica depusa  trebuie să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse.

criterii de atribuire

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului  - pretul cel mai scăzut.

   
termen limită primire oferte

20.04.2021 ora: 23:59

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț și a caietului de sarcini anexat pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro

Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.    

   
 
27. Anunț publicitate privind achiziția "Furnizare plante decorative necesare pentru amenajarea decorului pe faleza Cazinou Constanţa’’
data
publicării
09.04.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Furnizare plante decorative necesare pentru amenajarea decorului pe faleza Cazinou Constanţa        

Coduri  CPV:- 03121100-6 – plante vii, bulbi, rădăcini, butaşi, altoaie

   
valoare estimată  134.945 Lei fără TVA
condiții contract

Obiectul achiziției îl constituie furnizarea de plante decorative necesare pentru amenajarea decorului pe faleza Cazinou Constanţa. Cantitățile solicitate sunt precizate în  caietul de sarcini nr.65721/05.04.2021, anexat prezentului anunț. 

Durata contractului: 8 luni.

condiții achiziție

Modalitatea de contractare a produselor se va realiza pe bază de contract, conform caiet de sarcini anexat.

condiții participare 

- cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 65721/05.04.2021;
- prezentarea certificatului constatator eliberat de O.N.R.C. care să probeze existența unei legături între obiectul achiziției și obiectul de activitate al operatorului economic.

Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele caietului de sarcini atașat, astfel încât specificațiile tehnice din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele și specificațiile din caietul de sarcini atașat.

Oferta va fi prezentată conform structurii Cap. 12 Prezentarea ofertelor din Caietul de sarcini nr. 65721/05.04.2021.

 
criterii de atribuire

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului  - pretul cel mai scăzut.

   
termen limită primire oferte 15.04.2021
   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț și a caietului de sarcini anexat pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.roOfertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro  Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.

   
 
26. Anunț publicitate privind achiziția directă Având Ca Obiect ”Serviciul de promovare privind proiectul „Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Traian, Constanța”
data
publicării
06.04.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

”Serviciul de promovare privind proiectul „Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Traian, Constanța”

Cod CPV: 
79341000-6 Servicii de publicitate
79342200-5 Servicii de promovare

   
valoare estimată 

7.900,00 lei fără T.V.A.

condiții contract
Conform anunțului publicat în secțiunea documente.

condiții participare

- cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 55491/22.03.2021;
- prezentarea certificatului constatator eliberat de O.N.R.C. care să probeze existența unei legături între obiectul achiziției și obiectul de activitate al operatorului economic.

Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele caietului de sarcini atașat, astfel încât specificațiile tehnice din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele și specificațiile din caietul de sarcini atașat.

Oferta va fi prezentată conform structurii din Cap. 7. Cerințe minime referitoare la prestator și Cap. 8. Prezentarea ofertei din Caietul de sarcini nr. 55491/22.03.2021.

criterii de atribuire

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului  - pretul cel mai scăzut.

   
termen limită primire oferte

13.04.2021, ora 23:59

   

informații suplimentare

Orice operator economic interesat are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț și a caietului de sarcini anexat pe adresa de e-mail: ionela.popa@primaria-constanta.ro.

Ofertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail ionela.popa@primaria-constanta.ro

Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.

   
 
25. Anunț publicitate privind achiziția directă Având Ca Obiect ”Serviciul de consultanță în managementul de proiect pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Traian, Constanța”
data
publicării
06.04.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Serviciul de consultanță în managementul de proiect pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Traian, Constanța”

Cod CPV: 79411000-8 – Servicii generale de consultanță în management

   
valoare estimată 

29.850,00 lei fără T.V.A.

condiții contract
Conform anunțului publicat în secțiunea documente.

condiții participare

- cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 54857/22.03.2021; 
- prezentarea certificatului constatator eliberat de O.N.R.C. care să probeze existența unei legături între obiectul achiziției și obiectul de activitate al operatorului economic.

Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele caietului de sarcini atașat, astfel încât specificațiile tehnice din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele și specificațiile din caietul de sarcini atașat.

Oferta va fi prezentată conform structurii din Cap. 3 CERINȚE MINIME și Cap.5. MODALITATEA DE PREZENTARE A OFERTEI TEHNICE și Cap.6 OFERTA FINANCIARĂ  din Caietul de sarcini nr. 54857/22.03.2021.

criterii de atribuire

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului  - pretul cel mai scăzut.

   
termen limită primire oferte

13.04.2021, ora 23:59

   

informații suplimentare

Orice operator economic interesat are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț și a caietului de sarcini anexat pe adresa de e-mail: ionela.popa@primaria-constanta.ro.

Ofertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail ionela.popa@primaria-constanta.ro

Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.

   
 
24. Anunț publicitate privind achiziția directă Având Ca Obiect Serviciul de audit financiar extern pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Traian, Constanța”
data
publicării
06.04.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Serviciul de audit financiar extern pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Traian, Constanța”

Cod CPV: 79212100-4 - Servicii de auditare financiară

   
valoare estimată 

34.000,00 lei fără T.V.A.

condiții contract
Conform anunțului publicat în secțiunea documente.

condiții participare

- cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 54858/22.03.2021;   
prezentarea certificatului constatator eliberat de O.N.R.C. care să probeze existența unei legături între obiectul achiziției și obiectul de activitate al operatorului economic.

Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele caietului de sarcini atașat, astfel încât specificațiile tehnice din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele și specificațiile din caietul de sarcini atașat.

Oferta va fi prezentată conform structurii din Cap. 3 CERINȚE și Cap.4. PROPUNEREA FINANCIARĂ din Caietul de sarcini nr. 54858/22.03.2021.

criterii de atribuire

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului  - pretul cel mai scăzut.

   
termen limită primire oferte

13.04.2021, ora 23:59

   

informații suplimentare

Orice operator economic interesat are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț și a caietului de sarcini anexat pe adresa de e-mail: ionela.popa@primaria-constanta.ro.

Ofertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail ionela.popa@primaria-constanta.ro

Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.

   
 
23. Anunț publicitate privind achiziția directa având ca obiect Serviciul de informare și publicitate obligatorie aferent proiectului „ Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit ”MUGUREL”, Constanța”
data
publicării
06.04.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Achiziționarea serviciului de informare și publicitate obligatorie aferent proiectului „ Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit ”MUGUREL”, Constanța”

Cod CPV: 79341000-6 - Servicii de publicitate

   
valoare estimată 

9.600 lei fără TVA

condiții contract
Conform anunțului publicat în secțiunea documente

condiții participare Conform anunțului publicat în secțiunea documente
criterii de atribuire

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului  - pretul cel mai scazut.

   
termen limită primire oferte

12.04.2021

   
informații suplimentare

Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor , pana la data de 07.04.2021 pe adresa de e-mail andreea.apostol@primaria-constanta.ro.

Orice operator economic interesat are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea cerințelor din prezentul anunț și al caietului de sarcini atașat, pe adresa de e-mail: andreea.apostol@primaria-constanta.ro până la data de 12.04.2021.

   
 
22. Anunț publicitate privind achiziția directa având ca obiect Serviciul de audit financiar extern pentru obiectivul  „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit ”MUGUREL”, Constanța”
data
publicării
05.04.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Achiziționarea serviciului de audit financiar extern pentru obiectivul  „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit ”MUGUREL”, Constanța”

Cod CPV: 79212100-4 - Servicii de auditare financiară

   
valoare estimată  34.000 lei fără TVA 
condiții contract
Conform anunțului publicat în secțiunea documente

condiții participare Conform anunțului publicat în secțiunea documente
criterii de atribuire

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului  - pretul cel mai scazut.

   
termen limită primire oferte 12.04.2021
   
informații suplimentare

Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor , pana la data de 07.04.2021 pe adresa de e-mail andreea.apostol@primaria-constanta.ro.

Orice operator economic interesat are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea cerințelor din prezentul anunț și al caietului de sarcini atașat, pe adresa de e-mail: andreea.apostol@primaria-constanta.ro până la data de 12.04.2021

   
 
21. Anunț publicitate privind achiziția directa având ca obiect Serviciul de consultanță pentru managementul și implementarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit ”MUGUREL”, Constanța”
data
publicării
05.04.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Achiziționarea serviciului de consultanță pentru managementul și implementarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit ”MUGUREL”, Constanța”.

Cod CPV: 79411000-8 - Servicii generale de consultanță în management

   
valoare estimată  49.000 lei fără TVA 
condiții contract
Conform anunțului publicat în secțiunea documente

condiții participare Conform anunțului publicat în secțiunea documente
criterii de atribuire

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului  - pretul cel mai scazut.

   
termen limită primire oferte 12.04.2021
   
informații suplimentare

Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor , pana la data de 07.04.2021 pe adresa de e-mail andreea.apostol@primaria-constanta.ro.

Orice operator economic interesat are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea cerințelor din prezentul anunț și al caietului de sarcini atașat, pe adresa de e-mail: andreea.apostol@primaria-constanta.ro până la data de 12.04.2021

   
 
20. Anunț publicitate privind achiziția directă având ca obiect serviciul de audit financiar extern pentru proiectul: „Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanța – etapa II”
data
publicării
02.04.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
click pentru vizualizare clarificări
   
denumirea
achiziției

Achiziționarea serviciului de audit financiar extern pentru proiectul “Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanța – etapa II”, cod SMIS 129228

Cod CPV: 79212100-4 - Servicii de auditare financiară

   
valoare
estimată

40.000 lei fără TVA

   
condiții contract

Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 55024/22.03.2021.


condiții participare

Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 55024/22.03.2021. Prestatorul trebuie să aibă obiectul de activitate în domeniul auditului financiar, în acest sens va prezenta Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, din care să rezulte că serviciile ce fac obiectul contractului au corespondent în codul CAEN menționat în certificatul constatator (original/copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul/forma electronică). Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/valabile la data prezentării documentului.

Pentru persoanele juridice străine, se vor prezenta documente echivalente Certificatului constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât limba română, vor fi însoțite de traducere autorizată.

De asemenea, Prestatorul va prezenta o listă a principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani, împliniți la data limită stabilită pentru depunerea ofertei, din care să rezulte că acesta posedă experiență relevantă în domeniul auditului financiar.

Astfel, prin lista susmenționată ofertantul trebuie să  facă  dovada că  a realizat în ultimii 3 ani (împliniți la data limită stabilită pentru depunerea ofertei), la nivelul unui contract sau mai multor contracte, servicii  de audit financiar a căror valoare cumulată este de minimum  40.000,00 lei la care se adaugă TVA.

Pot realiza auditul proiectului numai persoane fizice sau juridice înscrise în Registrul auditorilor financiari activi întocmit de Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) înregistrată fiscal în România. În acest sens, vor fi prezentate copii ale următoarelor documente: Certificat de atestare a calităţii de auditor financiar eliberat de CAFR, Carnet de membru al CAFR vizat cu menţiunea „Activ” pentru anul 2021.

În cazul auditorului financiar extern, va fi transmisă Declaraţia pe propria răspundere a auditorului financiar din care să rezulte că nu a fost sancţionat în ultimii 3 ani de către Departamentul de monitorizare şi competenţă profesională a CAFR.

criterii de atribuire

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului  - pretul cel mai scazut.

   
termen limită primire oferte

07.04.2021 ora: 23:59

   
informații suplimentare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Ofertele vor fi transmise pe adresa de e-mail: mircea.ciocanel@primaria-constanta.ro

   
 
19. Anunț publicitate privind achiziția directă având ca obiect serviciul de promovare pentru proiectul: „Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanța – etapa II”
data
publicării
02.04.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Achiziționarea serviciului de promovare pentru proiectul “Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanța – etapa II”, cod SMIS 129228

Cod CPV: 79341000-6 - Servicii de publicitate

   
valoare
estimată


23.000 lei fără TVA

   
condiții contract

Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 55010/22.03.2021.


condiții participare

Cu respectarea prezentului anunț și a  caietului de sarcini nr. 55010/22.03.2021. Prestatorul  va trebui să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul prezentei achizitii, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul).

criterii de atribuire

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului  - pretul cel mai scazut.

   
termen limită primire oferte

07.04.2021 ora: 23:59

   
informații suplimentare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Ofertele vor fi transmise pe adresa de e-mail: mircea.ciocanel@primaria-constanta.ro.

 

   
 
18. Anunț publicitate privind achiziția directă având ca obiect consultanță în managementul de proiect pentru proiectul: „Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanța – etapa II”
data
publicării
02.04.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
click pentru vizualizare răspuns clarificări
   
denumirea
achiziției

Achiziționarea serviciului de consultanță în managementul de proiect pentru proiectul “Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanța – etapa II”, cod SMIS 129228

Cod CPV: 79411000-8 – Servicii generale de consultanță în management 

   
valoare
estimată


59.000 lei fără TVA

   
condiții contract

Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 54975/22.03.2021.


condiții participare

Cu respectarea prezentului anunț și a  caietului de sarcini nr. 54975/22.03.2021. Prestatorul  va trebui să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul prezentei achizitii, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul).

criterii de atribuire

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului  - pretul cel mai scazut.

   
termen limită primire oferte

07.04.2021 ora: 23:59
- termenul de depunere oferte s-a prelungit până la data de 08.04.2021 ora 23:59.

   
informații suplimentare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Ofertele vor fi transmise pe adresa de e-mail: mircea.ciocanel@primaria-constanta.ro.

   
 
17. Anunț publicitate privind achiziția directă având ca obiect ,, Serviciul de ridicare, transport și neutralizare deșeuri de origine animală”
data
publicării
02.04.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Serviciul de ridicare, transport și neutralizare deșeuri de origine animală

Cod CPV:
90524300-9  ”Servicii de înlăturare a deșeurilor biologice”,
98371120–1  ”Servicii de incinerare”  

   
valoare
estimată


67.200 lei fără TVA

   
condiții contract

Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 46836/09.03.2021.


condiții participare

Cu respectarea prezentului anunț și a  caietului de sarcini nr. 46836/09.03.2021. Prestatorul  va trebui să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul prezentei achizitii, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul). Informațiile din oferta tehnica depusa  trebuie să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse.

criterii de atribuire

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului  - pretul cel mai scazut.

   
termen limită primire oferte 15.04.2021 ora: 23:59
   
informații suplimentare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Ofertele vor fi transmise pe adresa de e-mail: alina.jercea@primaria-constanta.ro. Potentialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate publicat pe site-ul Primăriei Municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul .

   
 
16. Anunț publicitate privind achiziția "Furnizare prin închiriere, inclusiv montarea-demontarea unor produse constând în instalaţii de iluminat ornamental cu ocazia sărbătorilor pascale 2021, în Municipiul Constanţa"
data
publicării
01.04.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
anexa 1 caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Furnizare prin închiriere, inclusiv montarea-demontarea unor produse constând în instalaţii de iluminat ornamental cu ocazia sărbătorilor pascale 2021, în Municipiul Constanţa

COD CPV: 39298500-2-Ornamente.

   
valoare
estimată
135.000 lei fără TVA  
   
condiții contract
Obiectul contractului îl constituie furnizarea prin închiriere inclusiv montarea-demontarea unor instalaţii de iluminat ornamental festiv, pe perioada sărbătorilor pascale. 

Oferta va fi întocmită în conformitate cu toate cerințele caietului de sarcini nr. 62724/31.03.2021, astfel încât informațiile din propunerea tehnică să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse în caietul de sarcini.

Durata contractului: Maxim 30 de zile
Termenul minim de valabilitate al ofertei este de 30 zile.
Oferta va fi însoțită de Certificat constatator ONRC din care să rezulte obiectul de activitate corespunzător obiectului contractului.


condiții participare

 

Conform cap. 10. CONDITII DE PARTICIPARE, subcapitol 10.1. CAPACITATEA TEHNICA SI/SAU PROFESIONALA DE EXERCITARE A ACTIVITATII PROFESIONALE din caiet de sarcini nr.62724/31.03.2021.

criterii de atribuire

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului  - pretul cel mai scazut.

   
termen limită primire oferte 07.04.2021, ora 23:59
   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.roOfertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro .

   
 
15. Anunț publicitate privind achiziția de ATV-uri pentru Serviciul de salvamar și puncte de prim ajutor
data
publicării
30.03.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare specificații tehnice
   
denumirea
achiziției

Achiziție ATV-uri pentru Serviciul de salvamar și puncte de prim ajutor
Coduri CPV :  34113300-5 – Vehicule de teren.

   
valoare
estimată
133.513,38 lei 
   
condiții contract

Se vor achizitiona 2 buc ATV-uri pentru Serviciul de salvamar și puncte de prim ajutor, conform specificațiilor tehnice atașate.
- Valabilitatea  ofertei: 60 de zile ( care va fi menționată  în ofertă)

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunt, și a specificațiilor tehnice atașate.

Furnizorul va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridica.


criterii de atribuire

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului  - pretul cel mai scazut.

   
termen limită primire oferte 06.04.2021, ora 23:59
   
informații suplimentare

Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor pe adresa de e-mail nicoleta.popa@primaria-constanta.ro. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.

   
 
14. Anunț publicitate privind achiziția lucrărilor de „Reparaţii, punere în funcţiune şi întreţinere a sistemului de irigat existent în municipiul Constanţa”
data
publicării
26.03.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini + anexe

   
denumirea
achiziției

Lucrări de reparaţii, punere în funcţiune şi întreţinere a sistemului de irigat existent în municipiul Constanţa.

COD CPV 
50511100-1 – ,,Servicii de reparare şi întreţinere a pompelor pe lichid’’
45232120-9 – ,,Lucrări de irigaţie’’
45232150-9 – ,,Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă’’

   
valoare
estimată

387.764,27 lei fără TVA

   
descriere achiziție

Se vor contracta lucrări de reparaţii, punere în funcţiune şi întreţinere a sistemului de irigat existent în municipiul Constanţa.

condiții contract

Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 39385/26.02.2021.

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 39385/26.02.2021. Executantul va trebui să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza lucrările care fac obiectul prezentei achizitii, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul). Informațiile din oferta tehnica depusa  trebuie să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse.


criterii de atribuire

,,cel mai bun raport calitate-preţ’’

   
termen limită primire oferte

02.04.2021 ora: 23:59

   
informații suplimentare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Ofertele vor fi transmise pe adresa de e-mail: mircea.ciocanel@primaria-constanta.ro.

   
 
13. Anunț publicitate privind Service Echipamente Tehnică de Calcul (calculatoare, copiatoare, imprimante, fax-uri, echipamente de rețea)
data
publicării
25.03.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare anexe
click pentru vizualizare răspuns clarificări
click pentru vizualizare răspuns clarificări
   
denumirea
achiziției

Service Echipamente Tehnică de Calcul (calculatoare, copiatoare, imprimante, fax-uri, echipamente de rețea).

COD CPV 50312000-5 – Repararea și întreținerea echipamentului informatic

   
valoare
estimată
115.441,12 lei, fără TVA
   
descriere achiziție

Se va achiziționa serviciul de: Service Echipamente Tehnică de Calcul (calculatoare, copiatoare, imprimante, fax-uri, echipamente de rețea), conform prevederilor caietului de sarcini atașat prezentului anunț.

condiții contract

Cu respectarea prezentului anunț și  caietului de sarcini anexat.

condiții participare  Cu respectarea prezentului anunț  și caietului de sarcini anexat.

Prestatorul va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.


criterii de atribuire
Prețul cel mai scăzut
   
termen limită primire oferte 30.03.2021
   
informații suplimentare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail sofian.kiru@primaria-constanta.ro.

   
 
12. Anunț publicitate privind achiziția serviciului  de salvare acvatică – salvamar și de prim ajutor pe plajele din constanța și stațiunea mamaia
data
publicării
23.03.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru vizualizare fișă de date
click pentru descărcare propunere de contract
click pentru descărcare modele de formulare
   
denumirea
achiziției

Achiziția serviciului  de salvare acvatica – salvamar și de prim ajutor pe plajele din Constanța și Stațiunea Mamaia  

COD CPV 75252000–7 servicii de salvare

   
valoare
estimată
2.958.925,50 lei fără TVA
   
descriere achiziție

Serviciul de salvare acvatica – salvamar și de prim ajutor pe plajele din Constanța și Stațiunea Mamaia

condiții contract

Conform proiectului de contract publicat pe site-ul Primăriei: www.primaria-constanta.ro 

condiții participare  Conform prevederilor din fișa de date publicată pe site-ul Primăriei: www.primaria-constanta.ro 
criterii de atribuire
Prețul cel mai scăzut
   
termen limită primire oferte 05.04.2021, ora 11:00
   
informații suplimentare

Caietul de sarcini, fișa de date, proiectul de contract, formularele vor fi atașate anunțului și pe site-ul institutiei www.primaria-constanta.ro, la rubrica Achiziții Publice/Anunțuri achiziții publice și finanțări neramburasbile și anunțului pe SEAP, la rubrica Publicitate Anunțuri

Oferta va fi transmisă până la data de 05.04.2021 ora 11:00, în original, la adresa Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, în atenția Serviciului achiziții publice, persoană de contact Popa Alexandru Mihaela Nicoleta, tel: 0241.488.157 e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

   
 
11. Anunț publicitate privind achiziția Serviciului de instruire curs de mentorat la nivel local, în format e-training în cadrul proiectului CERTOUR II: FOR A BETTER SME MANAGEMENT, cu numărul de înregistrare BSB-17" 
data
publicării
12.03.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru vizualizare fișă de date
click pentru descărcare propunere de contract
click pentru descărcare modele de formulare
click pentru descărcare răspuns clarificări 1
click pentru descărcare răspuns clarificări 2
   
denumirea
achiziției

Serviciul de instruire curs de mentorat la nivel local, în format e- training în cadrul proiectului CERTOUR II: FOR A BETTER SME MANAGEMENT, cu numărul de înregistrare BSB-17.

COD CPV 80000000-4 Servicii de învățământ și formare profesională;
COD CPV 80530000-8 Servicii de formare profesională;
COD CPV 80532000-2 Servicii privind programele de formare;
COD CPV 80570000-0 Servicii de perfecționare personală.

   
valoare
estimată
43.825,00 lei fără TVA
   
descriere achiziție

Serviciul de instruire curs de mentorat la nivel local, în format e-training în cadrul proiectului CERTOUR II: FOR A BETTER SME MANAGEMENT, cu numărul de înregistrare BSB-17.

condiții contract

Conform proiectului de contract publicat pe site-ul Primăriei: www.primaria-constanta.ro 

condiții participare  Conform prevederilor din fișa de date publicată pe site-ul Primăriei: www.primaria-constanta.ro 
criterii de atribuire
   
termen limită primire oferte 23.03.2021, ora 11:00
   
informații suplimentare

Caietul de sarcini, fișa de date, proiectul de contract, formularele vor fi atașate pe site-ul instituției www.primaria-constanta.ro, la rubrica Achiziții Publice/Anunțuri achiziții publice și finanțări neramburabile.

Oferta va fi transmisă până la data de 23.03.2021, ora 11:00, în original, la adresa Primăria Municipiului Constanța, Bd-ul Tomis, nr. 51, în atenția Serviciului achiziții publice, persoană de contact Mircea-Ioan Ciocănel, tel: 0241488157 e-mail: mircea.ciocanel@primaria-constanta.ro
   
 
10. Anunț publicitate privind achiziția serviciului de elaborare documentație tehnico-economică pentru Reabilitare și modernizare ”Bază de supraveghere a animalelor fără stăpân ”(studii de teren - studiu topografic, studiu geotehnic, SF de obiectiv mixt, PAC, PT, DDE, CS, documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor)”
data
publicării
03.03.2021
documente click pentru descărcare răspuns clarificări
click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare certificat de urbanism
click pentru descărcare extras de carte funciară
click pentru anexă factori
   
denumirea
achiziției

Serviciul de elaborare documentație tehnico-economică pentru Reabilitare și modernizare ”Bază de supraveghere a animalelor fără stăpân” ( studii de teren - studiu topografic, studiu geotehnic,  SF de obiectiv mixt, PAC, PT, DDE, CS, documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor)”.       

Coduri  CPV:
- 71000000-8 - servicii de proiectare arhitecturală, de construcții de inginerie și de inspecție
- 71241000 -9 – studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize
- 71351810 – 4 – servicii de topografie

   
valoare
estimată
127.150 Lei fără TVA
   
descriere achiziție

Obiectul serviciului îl constituie achiziționarea de către Primăria municipiului Constanța a serviciului de elaborare documentație tehnico-economică pentru Reabilitare și modernizare ”Bază de supraveghere a animalelor fără stăpân” ( studii de teren - studiu topografic, studiu geotehnic,  SF de obiectiv mixt, PAC, PT, DDE, CS, documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor)”.
Serviciul constă în elaborarea documentațiilor în 3 etape:
Etapa 1
- documentații pentru obținere avize solicitate prin certificatul de urbanism,
- Studii topografice,
- Studii geotehnice,
Etapa   2 -   Elaborarea documentației privind studiul de fezabilitate (SF de obiectiv mixt),
Etapa 3 - elaborare PAC, PT, DDE, CS, documentații pentru obținerea    avizelor/acordurilor

condiții contract

Modalitatea de contractare a serviciilor se va realiza pe bază de contract, conform caiet de sarcini anexat.
Durata contractului va fi de maximum 90 de zile calendaristice. Prestarea serviciului va avea următoarea structură:

Etapa 1 – 20 zile la data emiterii primului ordin de începere

- documentații pentru obținerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism,
Studii topografice,
Studii geotehnice,

Etapa   215 zile de la data emiterii ordinului de începere pentru această etapă -  Elaborarea documentației privind studiul de fezabilitate (SF de obiectiv mixt)

Etapa 315 zile de la data emiterii ordinului de începere pentru această etapă - elaborare PAC, PT, DDE, CS, documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor.

condiții participare 

- cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 32109/18.02.2021;
- prezentarea certificatului constatator eliberat de O.N.R.C. care să probeze existența unei legături între obiectul achiziției și obiectul de activitate al operatorului economic.
Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele caietului de sarcini atașat, astfel încât specificațiile tehnice din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele și specificațiile din caietul de sarcini atașat.
Oferta va fi prezentată conform structurii din Cap. 6 Modul de întocmire și prezentare a ofertei din Caietul de sarcini nr. 32109/18.02.2021.

criterii de atribuire

Cel mai bun raport calitate – preț, conform documentului atașat prezentului anunț “Anexa factori”

   
termen limită primire oferte 15.03.2021
   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț și a caietului de sarcini anexat pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.roOfertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.

   
 
9. Anunț publicitate privind achiziția directa având ca obiect ,,SERVICII CADASTRALE necesare înscrierii în inventarul digital în format INIS precum şi înscrierii  în evidenţele de carte funciară a imobilelor ce aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Constanţa sau aflate în administrarea Consiliului Local Constanţa”
data
publicării
25.02.2021
documente click pentru descărcare răspuns clarificări
click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

SERVICII CADASTRALE necesare înscrierii în inventarul digital în format INIS precum şi înscrierii  în evidenţele de carte funciară a imobilelor ce aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Constanţa sau aflate în administrarea Consiliului Local Constanţa
Cod CPV - 71354300-7-Servicii de cadastru

   
valoare
estimată
133.000,00 lei fără TVA
   
descriere achiziție

Se vor achiziționa servicii cadastrale necesare înscrierii în inventarul digital în format INIS precum şi înscrierii  în evidenţele de carte funciară a imobilelor ce aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Constanţa sau aflate în administrarea Consiliului Local Constanţa. 

condiții contract

- 1(un) an de la data semnării și înregistrării contractului de prestări servicii de către ambele părți. 
- cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 26665/10.02.2021.
Valabilitate ofertă: 60 de zile.

condiții participare  Cu respectarea prezentului anunț și a  caietului de sarcini nr. 26665/10.02.2021. Prestatorul  va trebui să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul prezentei achizitii, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul). Informațiile din oferta tehnica depusa  trebuie să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse.
criterii de atribuire

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului  - pretul cel mai scăzut.

   
termen limită primire oferte 04.03.2021 ora: 23:59
   
informații suplimentare Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Ofertele vor fi transmise pe adresa de e-mail: alina.jercea@primaria-constanta.ro.
   
 
8. Anunț publicitate privind Serviciul de dirigenţie de şantier pentru urmărirea şi verificarea execuţiei lucrărilor aferente obiectivului de investiţii „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.8, Constanța”
data
publicării
25.02.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
PT_Scoala nr.8
răspuns clarificări
   
denumirea
achiziției

Serviciul de dirigenţie de şantier pentru urmărirea şi verificarea execuţiei lucrărilor aferente obiectivului de investiţii „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.8, Constanța”

Cod CPV: 71520000-9 – Servicii de supraveghere a lucrărilor.

   
valoare
estimată
27.000 lei fără TVA
   
descriere achiziție

Serviciul de dirigenție constă în activitatea de dirigenţie de şantier în domeniile autorizate necesare pentru urmărirea și verificarea de specialitate a execuţiei corecte a lucrărilor aferente obiectivului de investiţii „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.8, Constanța”, în conformitate cu proiectului tehnic, detaliile de execuție și caietele de sarcini, cu autorizația de construire, oferta adjudecată, și cu reglementările legale în vigoare.

Durata serviciului :  Durata serviciului este egală cu durata lucrărilor de execuţie, pentru care asigură serviciul de dirigenție, de la data emiterii primului Ordin de începere, pana la încheierea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate, adică 18 luni şi se calculează de la data prevăzută în primul ordin de începere.

Valabilitatea ofertei:  60 de zile (va fi mentionata in oferta ).

condiții contract

Oferta va fi întocmită în conformitate cu toate cerințele caietului de sarcini nr. 28210/12.02.2021, astfel încât informațiile din propunerea tehnică să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse în caietul de sarcini și a proiectului tehnic de executie.

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț, a caietului de sarcini nr. 28210/12.02.2021 și a proiectului tehnic de execuție.

Oferta va fi însoțită de Certificat constatator ONRC din care să rezulte obiectul de activitate corespunzător obiectului contractului.

criterii de atribuire

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului  - pretul cel mai scăzut.

   
termen limită primire oferte 04.03.2021
   
informații suplimentare

Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail nicoleta.popa@primaria-constanta.ro.  pana la data de 04.03.2021, ora 23:59.

   
 
7. Achiziţia serviciului de dirigenţie de şantier aferent obiectivului de investiţii: ”Creşterea eficientei energetice a imobilului Şcoala Gimnazială nr. 38, Dimitrie Cantemir, Constanta” cod SMIS 124053
data
publicării
24.02.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
PT_Scoala nr.38
răspuns clarificări
   
denumirea
achiziției

Serviciul de dirigenţie de şantier aferent obiectivului de investiţii: ”Creşterea eficientei energetice a imobilului Şcoala Gimnazială nr.38, Dimitrie Cantemir, Constanta” - cod SMIS 124053
Cod CPV: - 71520000-9 – servicii de supraveghere a lucrărilor

   
valoare
estimată
28.000,00  lei fără TVA
   
descriere achiziție

Durata serviciului este egală cu durata lucrărilor de execuţie, pentru care asigură serviciul de dirigenție, de la data emiterii primului Ordin de începere, până la încheierea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate, adică 18 luni şi se calculează de la data prevăzută în primul ordin de începere.

condiții contract

Condiții achiziție: Oferta va fi întocmită în conformitate cu toate cerințele caietului de sarcini nr. 28236/12.02.2021, astfel încât informațiile din propunerea tehnică să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse în caietul de sarcini și a proiectului tehnic de executie.

Oferta va fi însoțită de Certificat constatator ONRC din care să rezulte obiectul de activitate corespunzător obiectului contractului.

Termenul minim de valabilitate al ofertei este de 90 zile.

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț, a caietului de sarcini nr. 28236/12.02.2021 și a proiectului tehnic de executie.

criterii de atribuire

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului  - pretul cel mai scazut.

   
termen limită primire oferte 03.03.2021, ora 23:59
   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: nilghiun.manea@primaria-constanta.roOfertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail nilghiun.manea@primaria-constanta.ro . 

   
 
7. Achiziţia serviciului de dirigenţie de şantier aferent obiectivului de investiţii: ”Creşterea eficientei energetice a imobilului Şcoala Gimnazială nr. 38, Dimitrie Cantemir, Constanta” cod SMIS 124053
data
publicării
24.02.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
PT_Scoala nr.38
   
denumirea
achiziției

Serviciul de dirigenţie de şantier aferent obiectivului de investiţii: ”Creşterea eficientei energetice a imobilului Şcoala Gimnazială nr.38, Dimitrie Cantemir, Constanta” - cod SMIS 124053
Cod CPV: - 71520000-9 – servicii de supraveghere a lucrărilor

   
valoare
estimată
28.000,00  lei fără TVA
   
descriere achiziție

Durata serviciului este egală cu durata lucrărilor de execuţie, pentru care asigură serviciul de dirigenție, de la data emiterii primului Ordin de începere, până la încheierea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate, adică 18 luni şi se calculează de la data prevăzută în primul ordin de începere.

condiții contract

Condiții achiziție: Oferta va fi întocmită în conformitate cu toate cerințele caietului de sarcini nr. 28236/12.02.2021, astfel încât informațiile din propunerea tehnică să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse în caietul de sarcini și a proiectului tehnic de executie.

Oferta va fi însoțită de Certificat constatator ONRC din care să rezulte obiectul de activitate corespunzător obiectului contractului.

Termenul minim de valabilitate al ofertei este de 90 zile.

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț, a caietului de sarcini nr. 28236/12.02.2021 și a proiectului tehnic de executie.

criterii de atribuire

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului  - pretul cel mai scazut.

   
termen limită primire oferte 03.03.2021, ora 23:59
   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: nilghiun.manea@primaria-constanta.roOfertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail nilghiun.manea@primaria-constanta.ro . 

   
 
6. Anunț publicitate privind achiziția directa având ca obiect ,,Dronă profesională cu decolare și aterizare verticală pentru lucrări fotogrammetrice”
data
publicării
15.02.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Dronă profesională cu decolare și aterizare verticală pentru lucrări fotogrammetrice.
Cod CPV - 34711200-6  - aeronave fără pilot

   
valoare
estimată
127.745,00 lei fără TVA
   
descriere achiziție

Se va achiziționa o dronă profesională cu decolare și aterizare verticală pentru lucrări fotogrammetrice, cu software planificare și procesare inclus.

condiții contract

Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 16591/27.01.2021.
Durata contractului: 1 (o) lună de zile de la data semnării și înregistrării contractului de prestări servicii de către ambele părți.
Valabilitate ofertă: 30 de zile

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț și a  caietului de sarcini nr. 16591/27.01.2021. Prestatorul  va trebui să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul prezentei achizitii, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul). Informațiile din oferta tehnica depusa  trebuie să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse. 

criterii de atribuire

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului  - pretul cel mai scazut.

   
termen limită primire oferte 22.02.2021 ora: 23:59
   
informații suplimentare Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Ofertele vor fi transmise pe adresa de e-mail: mircea.ciocanel@primaria-constanta.ro.
   
 
5. Anunț publicitate privind achiziția directa având ca obiect întocmirea studiului de fezabilitate "Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța - Etapa III"
data
publicării
28.01.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Intocmirea studiului de fezabilitate "Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța - Etapa III"
Cod CPV- 79314000-8- Studiu de fezabilitate

   
valoare
estimată
133.500 lei fără TVA
   
descriere achiziție

Se va achizitiona serviciul de întocmire a studiului de fezabilitate pentru "Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța - Etapa III"

condiții contract

Durata contractului: 60 de zile lucrătoare.
Termenul de prestare al serviciului este de max. 30 zile lucrătoare de la data emiterii ordinului de începere, pentru “Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța– Etapa III” (SF și ACB). 
Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 14436/25.01.2021.

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț și a  caietului de sarcini nr. 14436/25.01.2021. Prestatorul  va trebui să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul prezentei achizitii, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul).     

criterii de atribuire

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului  - pretul cel mai scazut.

   
termen limită primire oferte 04.02.2021 ora: 23:59
   
informații suplimentare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Ofertele vor fi transmise pe adresa de e-mail: mircea.ciocanel@primaria-constanta.ro.