Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:
    • Selecteaza tipul:

Arhivă

Intervenții rețea transport agent primar

Lucrări de reabilitare rețele termice ale TERMOFICARE Constanța, în domeniul public în data de 27.07.2023. click pentru vizualizare document

joi, 27 iulie 2023

Mai mult
Anunț CT BUS - Autobuzele CITY TOUR nu circulă astăzi

Din cauza condițiilor meteorologice din această dimineață (ploaie torențială însoțită de căderi de grindină), autobuzele CiTy TOUR nu vor circula în cursul zilei de astăzi. Decizia a fost luată și din cauza prognozei meteo nefavorabile pentru întreaga zi.

joi, 27 iulie 2023

Mai mult
Întreruperi E-distribuție programate în județul Constanța, perioada 27 iulie - 06 august 2023

click pentru vizualizare document

joi, 27 iulie 2023

Mai mult
Anunț Comisia nr. 1

Se aduce la cunoștința cetățenilor municipiului Constanța că luni, 31.07.2023, ora 10:00, va avea loc ședința Comisiei nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța. click pentru vizualizare ordine de zi

miercuri, 26 iulie 2023

Mai mult
ÎN ATENȚIA OPERATORULUI ECONOMIC ROCSI FAST-FOOD S.R.L.

Urmare cererii dumneavoastră înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 119148/22.06.2023 prin care solicitați vizarea pentru anul 2023 a autorizației de  funcționare nr. 2104/16.12.2021 pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică emisă pentru unitatea tip ,,restaurant”  situată în Sat Vacanță, denumită ,,Casa Prahova, cu o suprafață de 1400 mp, vă comunicăm că putem răspunde parţial favorabil solicitării dumneavoastră din următoarele motive: - autorizaţia de funcţionare nr. 2104/16.12.2021 pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică a fost emisă ca urmare a punerii în executare a sentinţei civile nr. 595/09.11.2021 pronunţată de Tribunalul Galaţi, Secţia contencios administrativ şi fiscal, în dosarul nr. 5262/118/2021, având ca obiect ,,constatare aprobare tacită”, cauză în care instanţa nu s-a pronunţat asupra legalităţii construcţiei; - din reanalizarea documentaţiei depuse iniţial s-a constatat că autorizaţia de construire nr. 21726/1972 se referă la ,,construirea unei case tărăneşti” cu o suprafaţă utilă de 580,60 mp şi că suprafaţa totală a terenului aferent construcţiei de 1422 mp, ceea ce înseamnă că în mod eronat s-a solicitat şi s-a elaborat actul administrativ pentru o unitate de alimentație publică tip ,,restaurant”, cu o suprafaţă de 1400 mp, faţă de suprafaţa reală de 580,60 mp care reiese din înscrisurile existente; - autorizația de funcționare nr. 1204/16.12.2021 pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică poate fi vizată pentru anii 2022 şi 2023, pentru unitatea ,,restaurant”, situată în Sat Vacanță, Casa Prahova, în suprafaţă de 580,60 mp, aşa cum rezultă din autorizaţia de construire nr. 21726/1972, sens în care este necesară completarea unei cereri de modificare a suprafeţei înscrisă în autorizația de funcționare, formular tip pe care vi-l atașăm prezentei. Pe formularul tip, la rubrica ,,suprafață”, se va completa suprafața de 580,60 mp; - de asemenea, este necesar ca împreună cu cererea de modificare a suprafeţei unităţii de alimentaţie publică să se facă dovada achitării sumei de 7900 lei reprezentând taxă viză autorizație alimentație publică pe anul 2022, la care se adaugă majorări de întârziere de 1% calculate până la data achitării taxei, precum şi dovada achitării taxei aferente anului 2023, cu majorările corespunzătoare;  În ceea ce priveşte restul suprafeţei închiriate, vă comunicăm că se poate solicita emiterea unei autorizaţii pentru desfăşurarea de activităţi temporare în zone publice sau cu acces public. Pentru acest tip de act administrativ taxele sunt următoarele: 300 lei, reprezentând taxa de autorizare pentru ,,terasă”, plătită în solidar cu taxa locală pentru utilizarea locurilor publice aparținând municipiului Constanţa, de 1,78 lei/mp/zi(mai-septembrie)/0,20 lei/mp/zi(restul anului), conform anexei nr. 8 la H.C.L. nr. 614/2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor la nivelul municipiului Constanța în anul 2023, sau să se prezinte un înscris din care să rezulte deținerea  legală a terenului. Având în vedere aspectele menționate, vă aducem la cunoștință că cererea dumneavoastră va fi reanalizată după ce veți  prezenta înscrisurile sus menţionate. Pentru informații suplimentare, vă punem la dispoziție adresa de e-mail agenti.economici@primaria-constanta.ro și numărul de telefon 0724085229.

miercuri, 26 iulie 2023

Mai mult
Anunț Comisia nr. 4

Se aduce la cunoștința cetățenilor municipiului Constanța că luni, 31.07.2023, ora 08:30 va avea loc ședința Comisiei nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință. click pentru vizualizare ordine de zi

miercuri, 26 iulie 2023

Mai mult
Anunț CT BUS

Autobuzele de pe linia 101 nu mai pot intra temporar în Gara CFR (sensul spre centru) din cauza unor lucrări de traversare a unei conducte de termoficare. Astfel, autobuzele virează dreapta în dreptul “La Șnițel” și ies în str. Theodor Burada, după care reintră pe bd. Ferdinand pe traseul normal.  De asemenea, vă informăm că se circulă restricționat pe bd. Alexandru Lăpușneanu în zona intersecției str. Bucuresti – intrarea hipermarketului Kaufland. Totul este cauzat de lucrări ce se desfașoară la carosabil . Este afectat traseul autobuzelor de pe linia 100M, care înregistrează întârzieri.

miercuri, 26 iulie 2023

Mai mult
Anunț Comisia nr. 5

Se aduce la cunoștința cetățenilor municipiului Constanța că joi, 27.07.2023 ora 12:00, va avea loc ședința Comisiei nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea  drepturilor și libertăților cetățeanului. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință. click pentru vizualizare ordine de zi

miercuri, 26 iulie 2023

Mai mult
Anunț RAJA

Lista cu punctele de lucru la care RAJA SA Constanta intervine în domeniul public, în data de 26.07.2023: Str. I G Duca / Str. Ștefan cel Mare – conductă; Str. Căpitan Dobrilă Eugeniu nr. 1 bl. I – conductă; Str. Ion Rațiu nr. 1 bl. PA6B – conductă; Bdul. Tomis – Vama – PT117 - conductă; Str. Făgetului / Str. Maramureș - conductă; Palazu Mare – Str. Sentinelei / Str. Dumbrăveni – conductă; Palazu Mare – Str. Alexandru Sahia / Str. Recoltei – conductă; Bdul. Tomis Dn 2 A / Str. Alexandru Sahia – conductă; Bdul. Mamaia – Mega Image - conductă; Str. Merișor nr. 48A - branșament; Bdul. Alexandru Lăpușneanu / Str. I. L. Caragiale – hidrant; Str. Mugurului nr. 51 – branșament; Str. Vîrful cu Dor zona Sere – conductă; Str. Cumpenei / Str. Medeea – conductă; Str. Amurgului – Calea Ferată – conductă; Str. Pandurului / Șoseaua Mangaliei – conductă; Șoseaua Mangaliei / Bdul. Aurel Vlaicu – conductă; Str. Hatman Luca Arbore / Str. Ștefan Panaitescu – conductă; Șoseaua Mangaliei – Abator – conductă; S. Debranșări – Str. Brazdei nr. 32A – debranșare; S. Debranșări – Str. Făgetului nr. 84B – debranșare; S. Debranșări – Str. Mărășești nr. 28 - debranșare; S. Canal – Str. Prel. Ion Rațiu / Str. Salonic – reparare cămin colector pluvial; S. Canal – Bdul. Aurel Vlaicu nr. 317 / Str. Smaraldului – reparare colector menajer.

miercuri, 26 iulie 2023

Mai mult
Anunț CT BUS

În aceste zile caniculare, CT BUS aduce la cunoștința publicului călător că depune toate eforturile în vederea asigurării condițiilor optime de transport public. Facem precizarea că toți conducătorii mijloacelor de transport folosesc zilnic sistemul de climatizare de la bordul autobuzelor. Măsura a fost luată încă de la începutul sezonului estival. În cazul în care CT BUS primește reclamații punctuale despre problemele generate de lipsa aerului condiționat, vă asigurăm că facem demersuri pentru remedierea imediată a acestora. Din păcate,  autobuzele de tip MAZ nu sunt dotate cu instalații de climatizare iar flota aflată în exploatarea CT BUS nu permite retragerea acestora de pe trasee. O astfel de acțiune ar afecta grav programul de transport public. De asemenea, CT BUS face apel la prudență și îi roagă pe constănțeni să evite la orele amiezii pe cât posibil deplasările. Vă mulțumim pentru înțelegere.

miercuri, 26 iulie 2023

Mai mult
<< < > >>
Număr de itemi pe pagină