Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:
    • Selecteaza tipul:

Arhivă

În atenția titularilor dreptului de proprietate ori a altui drept real asupra imobilelor expropriate

Unitatea administrativ teritorială Municipiul Constanta anunță titularii dreptului de proprietate ori a altui drept real asupra imobilelor expropriate prin Dispoziția nr. 2968/31.08.2022, potrivit H.C.L. nr. 482/2021 modificată și completată prin H.C.L. nr. 322/2022 privind aprobarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul obiectivului de investiții de utilitate publică și de interes local ”Amenajarea unei grădini publice în cartierul Tomis Nord, Brotăcei – TicTac din municipiul Constanța”, în data de 07.10.2022 la sediul Consiliului Local al municipiului  Constanța, din bdul. Tomis nr. 51, jud. Constanta, își incepe activitatea Comisia de verificarea a dreptului de proprietate ori a altui drept real asupra imobilelor expropriate, aflate pe raza Municipiului Constanța, constituită in baza Dispoziției nr. 3031/05.09.2022.  Tabelele cu imobilele proprietate privată expropriate in condițiile Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local cu modificările și completările ulterioare vor fi aduse la cunoștința publică prin afișare la sediul primăria municipiului Constanța în data de 04.10.2022 și pe pagina proprie de internet. Până la data începerii activității comisiei, titularii dreptului de proprietate sau al/ai altor drepturi reale sau persoanele care justifică un interes legitim, denumiţi în continuare persoane interesate, vor înregistra la secretariatul Consiliului Local al Municipiului Constanța cererea pentru acordarea despăgubirilor, cuprinzând următoarele elemente: a) numele şi prenumele persoanei interesate; b) adresa de domiciliu; c) documentele doveditoare referitoare la existenţa drepturilor reale asupra bunului imobil expropriat, în original sau în copie legalizată; d) opţiunea privind cuantumul despăgubirii.

marți, 4 octombrie 2022

Mai mult
Spațiu public urban, reamenajat pentru a crea noi locuri de parcare

Primăria Municipiului Constanța continuă să reorganizeze spațiile existente și să amenajeze noi locuri de parcare pe terenurile virane.  Pe aleea Scafandrilor au fost create 38 noi locuri de parcare pentru riverani, în urma lucrărilor de asfaltare și de consolidare a terenului. Au fost montate borduri noi pentru delimitarea platformei de parcare și au fost aplicate marcajele rutiere.  Alte două parcări sunt în curs de amenajare pe aleea Topolog din cartierul Inel II și pe strada Zefirului din cartierul Poarta 6. Echipele Confort Urban lucrează în aceste zile la pregătirea suprafețelor care urmează să fie asfaltate.  Pentru ca intervențiile să se desfășoare în condiții optime, locuitorii orașului sunt rugați să nu își parcheze mașinile în zonele în care se execută lucrări! 

marți, 4 octombrie 2022

Mai mult
SPIT Constanța - Informare clădiri nereevaluate

Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța informează contribuabilii că, în conformitate cu prevederile art. 458 alin. (4),  art. 460 alin. (8) și alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, a procedat la notificarea unui număr de 1.114 persoane fizice, respectiv 485 persoane juridice, care dețin în proprietate clădiri nerezidențiale/mixte, cu privire la expirarea termenului de 5 ani de la data ultimei modificări a valorii impozabile (dobândirii/evaluării/actualizării valorii de impunere) a clădirilor pe care le dețin în patrimoniu. Astfel, în situația în care nu se va proceda la reevaluarea/evaluarea clădirilor la data de 31.12.2022, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru anul 2023, impozitul pentru clădirile deţinute se va stabili în conformitate cu dispozițiile art. 458 alin. (4), respectiv, art. 460 alin. (8) și alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Declarațiile de impunere, însoțite de un exemplar al raportului de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, se înregistrează la SPIT până la primul termen de plată din anul de referință, respectiv 31.03.2023, în conformitate cu prevederile art. 458 alin (1) lit. a), respectiv, art. 460 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Documentele sus-menționate pot fi depuse la ghișeele SPIT sau pe site-ul instituției, www.spit-ct.ro, prin intermediul platformei online e-Tax, accesând secţiunea ,,Servicii online/Declarații fiscale”, fără autentificare, sau cu autentificare, caz în care este necesar un nume de utilizator şi parolă. De asemenea, declarațiile fiscale, însoțite de documentele justificative, pot fi trimise și pe adresele de e-mail ale agențiilor fiscale: ag1@spit-ct.ro; ag2@spit-ct.ro; ag3@spit-ct.ro; ag4@spit-ct.ro; ag5@spit-ct.ro; ag6@spit-ct.ro. Pentru informații suplimentare vă rugăm să accesaţi site-ul instituției www.spit-ct.ro secțiunea “Informare clădiri nereevaluate.  

marți, 4 octombrie 2022

Mai mult
Atenție, șoferi! Au început lucrările de frezare a carosabilului pe strada Frunzelor din cartierul Coiciu

Astăzi, se decopertează carosabilul pe tronsonul cuprins între strada Baba Novac și strada Ion Roată, circulația autoturismelor fiind restricționată parțial pe sectorul de drum pe care se lucrează, până la ora 16:00.   Lucrările de frezare a carosabilului vor continua miercuri și joi, cu aceleași restricții de trafic rutier, în intervalul orar 08:00-16:00. Utilajele se vor muta pe porțiunea cuprinsă între strada Izvor si strada Barbu Ștefănescu Delavrancea. Ulterior, carosabilul va fi recondiționat cu asfalt.  În perioada următoare, se va reabilita infrastructura rutieră și pe străzile Andrei Mureșanu și Crinului din cartierul Coiciu.   Facem din nou apel către către conducătorii auto să respecte regulile de circulaţie şi semnificaţia mijloacelor de semnalizare rutieră și să manifeste atenţie sporită în zona în care se efectuează lucrări. 

marți, 4 octombrie 2022

Mai mult
Intervenții rețea transport agent primar

Lucrări de reabilitare rețele termice ale TERMOFICARE Constanța, în domeniul public în data de 04.10.2022. click pentru vizualizare document

marți, 4 octombrie 2022

Mai mult
Întreruperi E-distribuție programate în județul Constanța, perioada 4 - 9 octombrie 2022

click pentru vizualizare document

marți, 4 octombrie 2022

Mai mult
Dezbatere publică pe tema amplasării statuilor în municipiul Constanța

În luna septembrie, Primăria Municipiului Constanța a organizat o dezbatere publică care a avut ca temă un nou proiect de înfrumusețare a orașului, prin amplasarea mai multor statui, ce au ca scop creșterea estetică și culturală a orașului. La dezbatere au participat reprezentanți ai instituțiilor publice din domeniile culturii, artelor și istoriei, reprezentanți ai societății civile și toate persoanele interesate de aspectul orașului în care trăiesc și care și-au dorit să aducă aportul la amplasarea unor monumente noi în bătrânul Tomis. În cadrul întrunirii au fost prezentate propunerile membrilor Grupului de Lucru privitoare la edificarea unor monumente publice. Personalitățille propuse pentru dezbatere de către specialiștii în domeniu au fost: Împăratul Constantin cel Mare, Regele Carol I, Regele Ferdinand, Remus Opreanu, Cella Serghi. Acestea s-au evidențiat prin importante contribuții la istoria și dezvoltarea vieții orașului. Au fost și alte propuneri în dezbaterea publică:Mihail Kogălniceanu, Horia Macelariu, Horia Agarici, I.C Brătianu și alte personalități. Sugestiile, propunerile și observatiile care au rezultat în urma dezbaterii publice au fost sintetizate într-un raport de specialitate care a fost înaintat spre analiză primarului municipiului Constanța, domnul Vergil Chițac. Raportul conține  personalitățile selectate și noile amplasamente supuse dezbaterii avizate de comisia grupului de lucru format din reprezentanti ai Primăriei Municipiului Constanța, Consiliului Județean Constanța, Instituția Prefectului- Județul Constanța, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Universitatea „Ovidius” Constanța, Biblioteca Județeană „I.N.Roman”, Muzeul de Artă Constanța, Direcția Județeană pentru Cultură Constanța, Ordinul Arhitecților din România-Filiala Dobrogea.      

marți, 4 octombrie 2022

Mai mult
Reprezentanții Băncii Mondiale, în vizită la Constanța!

Grupul Banca Mondială în parteneriat cu Federaţia Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România și Primăria Municipiului Constanța au organizat astăzi o consultare axată pe infrastructură de transport, conectivitate și logistică în prima parte, iar în cea de a doua, accentul a fost pus pe servicii publice și priorități de dezvoltare în România. Delegația Băncii Mondiale la Constanța a fost condusă de doamna Anna Akhalkatsi, manager de țară, România si Ungaria. Reprezentanții sectorului public și privat, ai mediului academic și ai societății civile au participat astăzi la evenimentul organizat în sala Remus Opreanu a Palatului Administrativ. Perspectivele identificate în timpul consultării contribuie la actualizarea celei mai importante analize a GBM pentru România, Diagnosticul Sistematic de Țară (Systematic Country Diagnostic - SCD). Rolul Diagnosticului Sistematic de Țară este de a identifica atât provocările, cât și oportunitățile cheie în atingerea obiectivelor de dezvoltare ale României, precum și o serie de arii prioritare de dezvoltare. Prima astfel de analiză pentru România a fost realizată de către GBM în 2018. Versiunea actualizată a Diagnosticului Sistematic de Țară va fi lansată în prima jumătate a anului 2023 și va contribui la conturarea următoarei strategii de parteneriat dintre GBM și România. În cadrul consultării, participanții au fost invitați să își exprime opiniile cu privire la constrângeri și priorități de dezvoltare, precum și la elementele adiționale ce trebuie considerate de către experții Băncii Mondiale, în cadrul procesului de finalizare a analizei.

luni, 3 octombrie 2022

Mai mult
De luni, 10 octombrie 2022, colectarea deșeurilor se va face pe timpul nopții!

VĂ RUGĂM SĂ NU PARCAȚI MAȘINILE ÎN ZONA PLATFORMELOR DE COLECTARE ȘI SĂ BLOCAȚI ASTFEL ACCESUL CĂTRE ACESTEA! Pentru fluidizarea traficului, reducerea costurilor și utilizarea eficientă a parcului de autovehicule, colectarea deșeurilor municipale se va realiza în intervalul orar 22:00-06:00. Prin modificările aduse Regulamentului serviciului de salubrizare, Constanța se alătură astfel astfel marilor orașe europene în care operațiunile de colectare se efectuează pe timpul nopții. Mai mult, măturatul trotuarelor și al carosabilului, stropitul și spălarea acestora vor fi realizate exclusiv noaptea, în același interval orar. Operațiunile de stropire, măturare și spălare a căilor publice, precum și golirea platformelor pe timpul nopții vor contribui decisiv la îmbunătățirea calității factorilor de mediu și vor reduce major riscul de îmbolnăvire a constănțenilor, risc provocat de microorganismele din praful stradal. CONTĂM PE AJUTORUL DUMNEAVOASTRĂ SĂ FACEM  CONSTANȚA CURATĂ!

luni, 3 octombrie 2022

Mai mult
Anunț CT BUS

CT BUS anunță publicul călător că miercuri, 05.10.2022, se suspendă traseele școlare - E1, E2 și E3. Măsura a fost luată deoarece cu ocazia Zilei Internaționale a Educației nu se desfășoară cursuri în învățământul preuniversitar. Le urăm tuturor dascălilor, fie ei educatori, învățători sau profesori, un călduros ,,La mulți ani!", sănătate și le mulțumim pentru eforturile depuse pentru educația tuturor copiilor!

luni, 3 octombrie 2022

Mai mult
<< > >>
Număr de itemi pe pagină