Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:
    • Selecteaza tipul:

Arhivă

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

Municipiul Constanța, cod fiscal 4785631, cu sediul în Constanța, B-dul Tomis nr. 51, judetul Constanța, telefon 0241/488151, e-mail: contracte@primaria-constanta.ro,  organizează licitație publică în data de 21.06.2024, ora 11:00, la sediul Primăriei Municipiului Constanța din bd. Tomis nr. 51, mun. Constanța, județul Constanța. Obiectul licitației publice îl constituie vânzarea terenului în suprafață de 48 mp,  situat în municipiul Constanța, str. Pandurului nr. 53B identificat cu număr cadastral 259705, proprietatea privată a municipiului Constanța. Documentația de atribuire respectiv: caietul de sarcini, fișa de date a procedurii, formularele, se pot procura, zilnic, începând cu data de 28.05.2024 de la Centrul de Informare pentru Cetățeni - biroul nr.4, situat la City Park Mall – Bdul. Alex. Lăpușneanu nr.116 C, până la data 10.06.2024, între orele 10:00-16.00, contra sumei de 100 lei. Ofertele pot fi depuse, în plic sigilat la Centrul de Informare pentru Cetățeni - biroul nr.4, situat la City Park Mall – Bdul. Alex. Lăpușneanu nr.116 C, până la data de 20.06.2024, ora 12.00. Pe plicul exterior se va menționa obiectul licitației pentru care este depusă oferta:          ”Către Primăria municipiului Constanța, Bdul. Tomis nr. 51 Ofertă pentru licitația publică privind vânzarea terenului în suprafață de 48 mp,  situat în municipiul Constanța, str. Pandurului nr. 53B identificat cu număr cadastral 259705, proprietatea privată a municipiului Constanța. A nu se deschide înainte de data și ora stabilite pentru licitație”. Pe plicul interior care va cuprinde oferta propriu zisă, se va menționa ”Oferta financiară”. Acesta va fi închis, sigilat și marcat cu numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia și va fi introdus în plicul exterior, alături de documentația de participare la licitație. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 13.06.2024, ora 16.00. Data-limită pentru soluționarea clarificărilor: 20.06.2024, ora 10.00. Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei municipiului Constanța din Bdul Tomis nr.51, la telefon 0241/488151 sau prin e-mail la adresa:  contracte@primaria-constanta.ro.

marți, 28 mai 2024

Mai mult
ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

Municipiul Constanța, cod fiscal 4785631, cu sediul în Constanța, B-dul Tomis nr. 51, judetul Constanța, telefon 0241/488151, e-mail: contracte@primaria-constanta.ro,  organizează licitație publică în data de 21.06.2024, ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Constanța din bd. Tomis nr. 51, mun. Constanța, județul Constanța. Obiectul licitației publice îl constituie vânzarea terenului în suprafață de 45 mp,  situat în municipiul Constanța, Bdul 1 Mai nr. 54A  identificat cu număr cadastral 258247, proprietatea privată a municipiului Constanța. Documentația de atribuire respectiv: caietul de sarcini, fișa de date a procedurii, formularele, se pot procura, zilnic, începând cu data de 28.05.2024 de la Centrul de Informare pentru Cetățeni - biroul nr.4, situat la City Park Mall – Bdul. Alex. Lăpușneanu nr.116 C, până la data 10.06.2024, între orele 10:00-16.00, contra sumei de 100 lei. Ofertele pot fi depuse, în plic sigilat la Centrul de Informare pentru Cetățeni - biroul nr.4, situat la City Park Mall – Bdul. Alex. Lăpușneanu nr.116 C, până la data de 20.06.2024, ora 12.00. Pe plicul exterior se va menționa obiectul licitației pentru care este depusă oferta:           ”Către Primăria municipiului Constanța, Bdul. Tomis nr. 51 Ofertă pentru licitația publică privind vânzarea terenului în suprafață de 45 mp,  situat în municipiul Constanța, Bdul 1 Mai nr. 54A  identificat cu număr cadastral 258247, proprietatea privată a municipiului Constanța.      A nu se deschide înainte de data și ora stabilite pentru licitație”. Pe plicul interior care va cuprinde oferta propriu zisă, se va menționa ”Oferta financiară”. Acesta va fi închis, sigilat și marcat cu numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia și va fi introdus în plicul exterior, alături de documentația de participare la licitație. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 13.06.2024, ora 16.00. Data-limită pentru soluționarea clarificărilor: 20.06.2024, ora 10.00. Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei municipiului Constanța din Bdul Tomis nr.51, la telefon 0241/488151 sau prin e-mail la adresa:  contracte@primaria-constanta.ro.

marți, 28 mai 2024

Mai mult
Anunț RAJA

Lista cu punctele de lucru la care RAJA SA intervine în domeniul public, în data de 27.05.2024: Str. General Manu/str. Dimitrie Bolintineanu – conductă; Str. Unirii/str. Zorelelor – conductă; Str. Libertății / b-dul Mamaia – Hidrant; Str. Emil Gîrleanu/str. Dimitrie Anghel – branșament; B-dul Tomis bl.T1-T3 – conductă; Str. Izvor nr.92 – branșament; Str. Dionisie cel Mic nr.35A – branșament; Str. Dionisie cel Mic nr.46 – conductă; Str. Brizei/str. Lirei – conductă; Str. Nicolae Grindeanu nr.35 bl.L1 sc. A - branșament; Str. Dobrogei nr.43 - branșament; Mamaia:  -  Summerland - conductă. Lista cu intervenții RAJA SA care au fost rezolvate în domeniul public, în data de 24.05.2024: Str. București nr.3 bl. L88B, sc. A – carosabil 6 mp; Faleza Cazino – trotuar 2 mp; Str. Soveja/str. Izvor – carosabil 9 mp; Soveja, Parcare Tomis III – trotuar 1,5 mp; B-dul Tomis nr.80 – carosabil 8 mp; Str. Unirii nr.18/str. Gheorghe Economu – carosabil 8,4 mp; Str. Răsuri/str. Belșugului – carosabil 28 mp; Str. Aleea Sânzienelor nr.2 – carosabil 6,9 mp; Mamaia: - Hotel Malibu – carosabil 10 mp.

luni, 27 mai 2024

Mai mult
Intervenții rețea transport agent primar

Lucrări de reabilitare rețele termice ale TERMOFICARE Constanța, în domeniul public în data de 27.05.2024. click pentru vizualizare document

luni, 27 mai 2024

Mai mult
Anunț RAJA - trama stradală

Situația lucrărilor de refacere a tramei stradale în urma intervențiilor RAJA SA în 27.05.2024. click pentru vizualizare document

luni, 27 mai 2024

Mai mult
ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

Municipiul Constanța, cod fiscal 4785631, cu sediul în Constanța, B-dul Tomis nr. 51, judetul Constanța, telefon 0241/488151, e-mail: contracte@primaria-constanta.ro,  organizează licitație publică în data de 20.06.2024, ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Constanța din bd. Tomis nr. 51, mun. Constanța, județul Constanța. Obiectul licitației publice îl constituie vânzarea terenului în suprafață de 138 mp,  situat în municipiul Constanța, str. Radu Logofătu nr. 11B identificat cu număr cadastral 258876, proprietatea privată a municipiului Constanța. Documentația de atribuire respectiv: caietul de sarcini, fișa de date a procedurii, formularele, se pot procura, zilnic, începând cu data de 27.05.2024 de la Centrul de Informare pentru Cetățeni - biroul nr.4, situat la City Park Mall – Bdul. Alex. Lăpușneanu nr.116 C, până la data 10.06.2024, între orele 10:00-16.00, contra sumei de 100 lei. Ofertele pot fi depuse, în plic sigilat la Centrul de Informare pentru Cetățeni - biroul nr.4, situat la City Park Mall – Bdul. Alex. Lăpușneanu nr.116 C, până la data de 19.06.2024, ora 12.00. Pe plicul exterior se va menționa obiectul licitației pentru care este depusă oferta:           ”Către Primăria municipiului Constanța, Bdul. Tomis nr. 51           Ofertă pentru licitația publică privind vânzarea terenului în suprafață de 138 mp,  situat în municipiul Constanța, str. Radu Logofătu nr. 11B identificat cu număr cadastral 258876, proprietatea privată a municipiului Constanța.            A nu se deschide înainte de data și ora stabilite pentru licitație”. Pe plicul interior care va cuprinde oferta propriu zisă, se va menționa ”Oferta financiară”. Acesta va fi închis, sigilat și marcat cu numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia și va fi introdus în plicul exterior, alături de documentația de participare la licitație. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 12.06.2024, ora 16.00. Data-limită pentru soluționarea clarificărilor: 19.06.2024, ora 10.00.           Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei municipiului Constanța din Bdul Tomis nr.51, la telefon 0241/488151 sau prin e-mail la adresa:  contracte@primaria-constanta.ro.

luni, 27 mai 2024

Mai mult
ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

Municipiul Constanța, cod fiscal 4785631, cu sediul în Constanța, B-dul Tomis nr. 51, judetul Constanța, telefon 0241/488151, e-mail: contracte@primaria-constanta.ro,  organizează licitație publică în data de 20.06.2024, ora 11:00, la sediul Primăriei Municipiului Constanța din bd. Tomis nr. 51, mun. Constanța, județul Constanța. Obiectul licitației publice îl constituie vânzarea terenului în suprafață de 197 mp,  situat în municipiul Constanța, str. Albastră nr. 8D identificat cu număr cadastral 260122, proprietatea privată a municipiului Constanța. Documentația de atribuire respectiv: caietul de sarcini, fișa de date a procedurii, formularele, se pot procura, zilnic, începând cu data de 27.05.2024 de la Centrul de Informare pentru Cetățeni - biroul nr.4, situat la City Park Mall – Bdul. Alex. Lăpușneanu nr.116 C, până la data 10.06.2024, între orele 10:00-16.00, contra sumei de 100 lei. Ofertele pot fi depuse, în plic sigilat la Centrul de Informare pentru Cetățeni - biroul nr.4, situat la City Park Mall – Bdul. Alex. Lăpușneanu nr.116 C, până la data de 19.06.2024, ora 12.00. Pe plicul exterior se va menționa obiectul licitației pentru care este depusă oferta:           ”Către Primăria municipiului Constanța, Bdul. Tomis nr. 51           Ofertă pentru licitația publică privind vânzarea terenului în suprafață de 197 mp,  situat în municipiul Constanța, str. Albastră nr. 8D identificat cu număr cadastral 260122, proprietatea privată a municipiului Constanța.            A nu se deschide înainte de data și ora stabilite pentru licitație”. Pe plicul interior care va cuprinde oferta propriu zisă, se va menționa ”Oferta financiară”. Acesta va fi închis, sigilat și marcat cu numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia și va fi introdus în plicul exterior, alături de documentația de participare la licitație. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 12.06.2024, ora 16.00. Data-limită pentru soluționarea clarificărilor: 19.06.2024, ora 10.00.           Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei municipiului Constanța din Bdul Tomis nr.51, la telefon 0241/488151 sau prin e-mail la adresa:  contracte@primaria-constanta.ro.

luni, 27 mai 2024

Mai mult
Se reabilitează infrastructura rutieră în mai multe zone din oraș

După ce au fost finalizate lucrările de reabilitare a trotuarelor, echipele Confort Urban intervin astăzi cu utilaje de frezare a carosabilului pe strada Bogdan Vodă, pe tronsonul delimitat de bulevardul Mamaia și strada Mircea cel Bătrân, motiv pentru care traficul rutier va fi restricționat total, până la ora 16:00. Frezarea este una dintre operațiunile care se pot executa și pe timp de ploaie.  Începând de mâine, se va recondiționa carosabilul pe aleea Violetelor. Utilajele de frezare vor interveni pe porțiunea delimitată de blocurile L10 și L20, traficul rutier fiind restricționat parțial, în intervalul orar 08:00-16:00. Constănțenii care locuiesc sau tranzitează zonele respective sunt rugați să NU își parcheze autoturismele pe trotuar sau pe carosabil. De asemenea, participanţii la trafic sunt rugați să respecte regulile de circulaţie şi semnificaţia mijloacelor de semnalizare rutieră și să manifeste atenţie sporită în zonele în care se efectuează lucrări.

luni, 27 mai 2024

Mai mult
O nouă ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2) şi alin. (5) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință ordinară, joi 30 mai 2024, ora 14:00. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință. click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

vineri, 24 mai 2024

Mai mult
Anunț RAJA - avarie pe strada Avram Iancu

Pentru executarea lucrărilor de remediere a unei avarii survenite la nivelul sistemului de alimentare cu apă de pe strada Avram Iancu din municipiul Constanța, echipele RAJA sistează furnizarea apei potabile, astăzi – 24 mai 2024. Astfel, în intervalul orar 11.45 – 14.30, sunt afectați de lipsa apei consumatorii din perimetrul delimitat de: str. Avram Iancu - str. București - bd. I.C. Brătianu – str. Avram Iancu, precum și cei arondați punctului termic nr. 72. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat abonaților din zonă, pe care îi asigurăm că echipele de intervenție deplasate la fața locului vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp.

vineri, 24 mai 2024

Mai mult
<< < > >>
Număr de itemi pe pagină