Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:
    • Selecteaza tipul:

Arhivă

Întreruperi E-distribuție programate în județul Constanța, perioada 31 iulie - 06 august 2023

click pentru vizualizare document

luni, 31 iulie 2023

Mai mult
Transmisie live pe canalul Youtube a ședinței Comisiei nr. 1

Ședința Comisiei nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, va fi transmisă live pe canalul Youtube astăzi, 31.01.2023,  începând cu ora 10:00. click pentru vizualizare

luni, 31 iulie 2023

Mai mult
Anunț RAJA - Avarie pe strada Nicolae Filimon

Astăzi – 28 iulie 2023, s-a înregistrat o avarie pe conducta de alimentare cu apă, cu diametrul de 100 mm, de pe strada Nicolae Filimon din mun. Constanța. Pentru remedierea acesteia, echipele RAJA sistează furnizarea apei potabile în intervalul orar 13.00 – 17.00. Sunt afectați de lipsa apei consumatorii din perimetrul delimitat de străzile: Nicolae Filimon – bd. Aurel Vlaicu –  Alba Iulia – bd. I.C. Brătianu – Nicolae Filimon, cu străzile adiacente. Ne cerem scuze pentru neplăcerile create utilizatorilor din zonă, pe care îi asigurăm că echipele de intervenție vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp.

vineri, 28 iulie 2023

Mai mult
Anunț RAJA

Situația lucrărilor de refacere a tramei stradale în urma intervențiilor RAJA S.A., în Municipiul Constanța.  click pentru vizualizare document

vineri, 28 iulie 2023

Mai mult
ÎN ATENȚIA OPERATORULUI ECONOMIC ROCSI FAST-FOOD S.R.L.

Urmare cererii dumneavoastră înregistrată la Primăria municipiului Constanța cu nr. 119150/22.06.2023 prin care solicitați vizarea pe anul 2023 a autorizației de  funcționare nr. 1100/08.06.2018 pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, emisă  pentru unitatea de alimentație publică tip ,,terasa” situată în Sat Vacanță, zona Cuptorul cu Plăcinte, cu suprafaţă de 524 mp, având denumirea comercială ,,La Piratu”, vă comunicăm că nu putem răspunde favorabil solicitării dumneavoastră din următoarele motive: - ne menţinem punctul de vedere exprimat prin răspunsul nr. R98250/18.05.2022 elaborat ca urmare a cererii dvs. nr. 98250/10.05.2022 de vizare a autorizației de  funcționare nr. 1100/08.06.2018 astfel: - prin adresa nr. R151780/14.09.2021, Direcţia generală poliţia locală ne-a comunicat că la controlul din data de 09.09.2021 s-a constatat la imobilul pentru care se solicită viza ,,executarea de lucrări de construcţii fără a deţine autorizaţie de construire necesară conform prevederilor art. 3 din Legea nr. 50/1991 republicată, constând în realizare construcţie tip terasă acoperită fără închideri perimetrale, pe structură de stâlpi şi grinzi din material lemnos şi fier, învelitoare din material poliplan, cu suprafaţă de aproximativ 520 mp; extindere grup sanitar existent prin realizare construcţie din zidărie, acoperiş şarpantă lemn, învelitoare din tablă, în suprafaţă de aproximativ 20 mp, lucrări de construcţii realiyate pe teren proprietate privată, identificat cu nr. cadastral 230303.” - proprietarul imobilului SAMMARINA IMOBILIARE S.A. a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 2500 lei şi sancţiunile complementare: 1.   oprirea executării lucrărilor de construcţii de la data aplicării sancţiunii; 2.   obţinerea autorizaţiei de construire pentru lucrările de construcţii nelegal realizate în termen de 90 de zile de la comunicarea procesului verbal; 3.  în caz contrar, desfiinţarea lucrărilor nelegal realizate şi aducerea imobilului la starea iniţială în termen de 30 zile de la expirarea termenului prevăzut la punctul 2. -  am  solicitat punctul de vedere al Direcţiei generale urbanism şi patrimoniu în ceea ce priveşte încadrarea în reglementările urbanistice aprobate iar răspunsul de specialitate a fost următorul: ,,este necesar să se schimbe destinaţia construcţiei C1 din spaţiu comercial în alimentaţie publică”.          Menţionăm că aspectele sus menţionate au fost analizate de către Tribunalul Galaţi, Secţia contencios Administrativ şi Fiscal, în Dosarul nr. 2716/212/2022, care s-a pronunţat prin sentinţa civilă nr. 348/16.05.2023 în sensul respingerii cererii formulate de către ROCSI FAST FOOD S.R.L. privind vizarea actului administrativ pe anul 2022  ca fiind neîntemeiată, cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.         Față de cele prezentate, vă comunicăm că cererea dvs. nu poate fi soluţionată favorabil şi că aceasta poate fi reanalizată numai după completarea documentației în termen de 30 zile de la comunicarea prezentei cu autorizația de construire/modificare, plan anexă la autorizația de construire  și proces-verbal de recepție pentru spațiul de alimentație publică supus vizării, în suprafață de 524 mp, sub sancţiunea anulării actului administrativ.          Pentru informații suplimentare şi pentru completarea documentaţiei aveţi la dispoziție adresa de e-mail agenti.economici@primaria-constanta.ro și numărul de telefon 0724085229.

vineri, 28 iulie 2023

Mai mult
Anunț RAJA - Lipsă apă în zona Tomis Nord

Pentru remedierea unei avarii survenite la vana de legătură aferentă conductei de alimentare cu apă, cu diametrul de 300 mm, de pe strada Suceava (bl. ST6) din mun. Constanța, echipele RAJA sistează furnizarea apei potabile, astăzi – 28 iulie 2023, în intervalul orar 10.30 - 15.00. Sunt afectați de lipsa apei consumatorii aflați în perimetrul delimitat de str Soveja - bd. Al. Lăpușneanu - str. Dispensarului - str. Căp. Dobrilă Eugeniu - str. Adamclisi - str. Soveja, precum și cei arondați punctului termic 122. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat utilizatorilor, pe care îi asigurăm că echipele de intervenție vor face tot posibilul pentru finalizarea reparațiilor și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp.

vineri, 28 iulie 2023

Mai mult
Lista cu dezbateri publice pe teme de urbanism

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată cu dezbateri publice pe teme de urbanism pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța.  click pentru vizualizare

vineri, 28 iulie 2023

Mai mult
Anunț RAJA

Lista cu punctele de lucru la care RAJA SA Constanta intervine în domeniul public, în data de 28.07.2023:                      Str. I G Duca / Str. Ștefan cel Mare – conductă; Bdul. Tomis – Liceul Internațional - conductă; Palazu Mare – Str. Barbu Catargi / Str. Octavian Goga - branșament; Str. Făgetului / Str. Maramureș - conductă; Palazu Mare – Str. Sentinelei / Str. Dumbrăveni – conductă; Palazu Mare – Str. Alexandru Sahia / Str. Recoltei – conductă; Bdul. Tomis Dn 2 A / Str. Alexandru Sahia – conductă; Str. Mugurului nr. 51 – branșament; Str. Comarnic nr. 7 – branșament; Str. Nicolae Filimon nr. 27 - conductă; Str. Vîrful cu Dor zona Sere – conductă; Str. Cumpenei / Str. Medeea – conductă; Str. Pandurului / Șoseaua Mangaliei – conductă; Soseaua Mangaliei / Bdul. Aurel Vlaicu – conductă; Str. Hatman Luca Arbore / Str. Ștefan Panaitescu – conductă; Șoseaua Mangaliei – Abator – conductă; S. Canal – Str. Prel. Ion Rațiu / Str. Salonic – reparare cămin colector pluvial; Str. Trapani nr. 15 – branșament; S. Canal -  Str. Poporului nr. 33 – reparare racord.  

vineri, 28 iulie 2023

Mai mult
Transmisie live pe canalul Youtube a ședinței Comisiei nr. 5

Ședința Comisiei nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea  drepturilor și libertăților cetățeanului, va fi transmisă live pe canalul Youtube astăzi, 27.07.2023,  începând cu ora 12:00. click pentru vizualizare

joi, 27 iulie 2023

Mai mult
Anunț CT BUS - Se prelungește programul liniilor 42, 44, 48, 51 ȘI 101

CT BUS  anunță publicul călător că între 28-30 iulie 2023 se prelungește programul autobuzelor de pe liniile 42, 44, 48, 51 și 101. Astfel, ultima plecare din stațiile Poarta 1 și Poarta 2 va fi de la ora 00:30. Măsura a fost luată pentru a veni în sprijinul constanțenilor care vor participa la #SeaStreet – Festivalul Internațional de Teatru de Stradă, eveniment care se desfășoară în perioada precizată. CT BUS reamintește că, pe lângă aceste rute, pe timpul nopții circulă deja autobuzele pe liniile N102, N100M, N2-43 și N5-40. Primele curse pleacă din capetele de linie la ora 23:30.

joi, 27 iulie 2023

Mai mult
<< < > >>
Număr de itemi pe pagină