Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:
    • Selecteaza tipul:

Arhivă

Anunț CT BUS

Update: City Tour își reia traseul normal pe la Cuibul Reginei. Traseul liniei turistice City Tour va fi deviat de la ora 11:30. Astfel, autobuzele nu vor mai ajunge la Cuibul Reginei. Măsura a fost luată ca urmare a unor lucrări care se execută în port pe tronsonul Poarta 1 – Cuibul Reginei.

marți, 5 septembrie 2023

Mai mult
Este INTERZISĂ amestecarea deșeurilor reciclabile cu cele reziduale!

Polaris M Holding nu va mai colecta recipientele în care deșeurile reziduale sunt amestecate cu cele reciclabile! Se vor aplica sancțiuni de 40.000 de lei pentru gestionarea incorectă a deșeurilor! Atenție! Începând cu data de 11 septembrie 2023, conform art. 16, alin. 2 din OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, angajații Polaris M Holding SRL vor verifica pe raza municipiului conținutul recipientelor pentru deșeuri reciclabile și reziduale și, dacă se  constată că acestea conțin deșeuri amestecate, vor refuza colectarea. Colectarea separată este o obligație legală prevăzută de normele europene și de legile românești și presupune ca deșeurile să fie depozitate în recipiente diferite în funcție de categoria acestora. Toți cetățenii, în calitatea lor de utilizatori ai serviciului de salubrizare, au obligatia conform art.24 alin. 6 din Legea 101/2006 de a asigura colectarea separată a deșeurilor pe care le-au generat. De asemenea, conform art.30, alin 4. din OUG 92/2021, persoanele fizice au obligaţia să depună deşeurile provenite din gospodărie, pe tipuri, în sistemul de colectare separată a deşeurilor municipale. Din aceste motive, este INTERZISĂ amestecarea deșeurilor reciclabile cu cele reziduale de către populația care locuiește în zona de case și blocuri! Acestea trebuie să fie depozitate separat. Echipele Polaris vor utiliza un sistem de etichetare a recipientelor. Dacă se constată nerespectarea regulilor de colectare separată, angajații Polaris vor refuza colectarea și vor lipi pe recipiente o etichetă autocolantă de culoare roșie sau gri, în care se menționează motivul pentru care recipientul nu a fost colectat. Astfel, pe recipientele destinate deșeurilor reziduale se va lipi o etichetă de culoare gri, iar pe recipientele destinate deșeurilor reciclabile se va lipi o etichetă de culoare roșie dacă se constată că recipientele conțin și alte deșeuri decât cele pentru care sunt dedicate. Vă reamintim că în zona de case, pubela galbenă este destinata numai pentru depozitarea deșeurilor reciclabile (ambalaje de hârtie și carton, plastic, metal, aluminiu), iar în zona de blocuri există o infrastructură de containere compusă din recipiente galbene, clopote verzi, galbene și albastre, precum și platforme modulare, pe care populația din această zonă o poate utiliza pentru a depune deșeurile reciclabile. Există un număr redus de platforme de depozitare unde nu a fost posibilă, din motive de spațiu, amplasarea containerelor galbene pentru deșeuri reciclabile. În prezent, Polaris împreună cu Primăria Constanța încearca să găsească soluții de amplasare a acestor containere. În aceste puncte de colectare, măsurile de verificare a conținutului recipienților vor fi temporar suspendate, urmând ca ulterior amplasării containerelor pentru deșeuri reciclabile, să se verifice dacă deșeurile au fost depozitate corespunzător și în cazul acestor platforme. Conform Legii 101/2006, persoanele care nu respectă regulile de colectare separată vor fi sancționate contravențional de către autoritățile publice. Sancțiunile pot ajunge și la 40.000 lei. Menționăm că, într-o primă etapă, polițiștii locali vor aplica avertismente și/sau procese verbale de conformare. Vă rugăm să respectați reglementările în vigoare pentru a evita sancțiunile usturătoare pe care le-ați putea primi!      

marți, 5 septembrie 2023

Mai mult
Investim în educație!

85 de miloane de euro au fost atrase de Primăria Constanța pentru reabilitarea, modernizarea, consolidarea, dotarea unităților de învățământ din municipiul Constanța. O parte din proiecte sunt finalizate, iar altele se află în diverse faze de execuție sau în faza de pregătire a documentației tehnice pentru reabilitarea și dotarea acestora. Rețeaua școlară pentru anul 2023-2024, include, conform HCL nr.82/2023, 103 unități de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Constanța. S-au terminat lucrările la 10 unități de învățământ: Școala Gimnazială nr.8, Grădinița cu program prelungit „Mugurel”, Școala nr.16 „Marin Ionescu”, Școala nr.17 „Ion Minulescu”, Școala nr.38 „ Dimitrie Cantemir”, Grădinița   „Amicii”, Creșa nr.1, Creșa nr.5, Liceul teoretic „Ovidius” și Sala de Tenis de la Liceul cu program sportiv „ Nicolae Rotaru”. La 30 de unități de învățământ, proiectele sunt în diverse stadii de execuție sau de pregătire a documentațiilor tehnice necesare lansării achizițiilor de execuție. La toate aceste proiecte, pe lângă banii europeni municipalitatea asigură fondurile necesare și pentru alte tipuri de cheltuieli, astfel încât la finalizarea lucrărilor, unitățile de învățâmânt să fie complet reabilitate. În paralel, prin intermediul Agenției de Dezvoltare Regională SE Brăila cu finanțare ELENA (European Local ENergy Assistance), municipalitatea beneficiază de sprijin pentru pregătirea documentației necesare depunerii spre finanțare prin intermediul POR SE 2021-2027 pentru alte 11 unități de învățământ. Complementar cu aceste proiecte Primăria Constanța a obținut finantare prin PNRR și pentru dotarea tuturor unităților de învățământ din municipiu cu echipamente digitale, mobilier școlar, dotarea laboratoarelor, sălilor de sport, atelierelor de practică. Valoarea proiectului este de aproximativ 15 milioane euro. Prin Fondul Național de Consolidare, au fost aprobate la finanțare unități de învățământ expertizate în clasa de risc seismic II care vor beneficia de lucrări de consolidare și de eficientizare energetică: Școala nr.39, Școala nr. 43, Școala nr.40, Căminul Liceului D Leonida – apoximativ 20 milioane euro. De asemenea, Primăria Constanța pregătește documentația pentru alte unități de învățământ care să beneficieze de finanțare europeană: Școala nr. 30, Școala nr. 11, Grădinița nr. 33, Liceul Miron Costin, Grădinița nr. 6, Grădinița Azur. În completarea proiectelor de fonduri europene nerambursabile UAT Constanța a alocat bani de la bugetul local pentru a acoperi alte lucrări neeligibile în proiectele cu fonduri europene, dar și alte nevoi ale unităților de învățământ. Și anul acesta, Primăria Municipiului Constanța, prin Direcția Generală de Asistență Socială Constanța, desfășoară programul prin care toți preșcolarii și elevii de clasele 0-VIII din Municipiu au parte de rechizite gratuit. Fiecare copil va primi o cutie frumos personalizată, plină cu toate cele necesare pentru noul an școlar: ghiozdan, penar, cărți pentru lecturi școlare și lecturi suplimentare.      

marți, 5 septembrie 2023

Mai mult
Adoptă un cățel!

  În Adăpostul public de animale abandonate Constanța sunt 350 de căței care au nevoie de o familie. Instituționalizarea nu este o soluție pentru câinii comunitari, chiar dacă aceștia beneficiază de protecția și îngrijirea personalul de specialitate. Cățeii au nevoie de un cămin și o șansă la dragoste necondiționată, iar pentru asta este nevoie de implicarea și sprijinul constănțenilor. Facem un apel la iubitorii de animale să adopte în mod responsabil un cățel. Toate adopțiile sunt gratuite. Persoanele care decid să facă acest pas trebuie să știe că adopția câinilor se realizează doar după ce au fost respectate mai multe condiții: a)prezentarea unui act de deţinere a spaţiului din care să rezulte condiţiile corespunzătoare de creştere şi adăpostire a câinilor; b)dovada resurselor materiale pentru creşterea şi întreţinerea câinilor; c) acordul asociaţiilor de proprietari sau, după caz, al vecinilor, în cazul adoptării a mai mult de 2 câini; Cățeii vor fi încredinţaţi spre adopţie numai după ce au fost consultaţi de către medicul veterinar, deparazitaţi, vaccinaţi antirabic, sterilizați , microcipați și înregistrați în RECS. Prin adoptarea unui câine salvați o viață. În cazul în care vă decideți să faceți un lucru minunat vă așteptăm la Adăpostul public pentru animale abandonate din municipiul Constanța, strada Câmpul cu Flori nr.11. Program cu publicul: Luni, Marți, Miercuri, Vineri între orele: 10:00- 14:00; Joi 9:30 – 17:30. De asemnea, vă puteți prezenta și la Centrul de adopții canine Norocel, str.Răscoala 1907, nr.4. Acesta este deschis de luni-vineri între orele:10:00-14:00. Mai multe detalii legate de adopție puteți obține de la personalul de specialitate la numărul de telefon: 0733045213. Numai împreună putem face încă un pas către normalitate!

marți, 5 septembrie 2023

Mai mult
Anunt SPIT - Taxa de dezvoltare și promovare a turismului

Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța, informează contribuabilii că, potrivit Capitolului V din Anexa 6 la HCL 614/27.12.2022 pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul municipiului Constanța în anul 2023, cu modificările și completările ulterioare, cuantumul taxei de dezvoltare și promovare a turismului este stabilit diferențiat în funcţie de tipul/destinația spaţiului și zona de amplasare, după cum urmează: În sumă fixă, anuală, în funcție de destinația și zona de amplasare a spațiului în stațiunea Mamaia și Sat Vacanță, conform Anexei 1 din HCL 202/2023 pentru modificarea HCL 614/2022 și este datorată de către: - operatorii economici, respectiv persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale şi persoane juridice, care îşi desfăşoară activitatea în staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă,  - persoanele fizice și juridice, proprietari ai spațiilor cu destinația de locuit din stațiunea Mamaia și Sat Vacanță. Scadența taxei de devoltare și promovare a turismului, pentru anul 2023, a fost data de 03.07, inclusiv, dată până la care contribuabilii aveau şi obligaţia depunerii declaraţiei de impunere anuale. În cazul contribuabililor nou-înființați și a celor care deschid puncte de lucru sau care dobândesc spații situate în stațiunea Mamaia și Sat Vacanță după împlinirea termenului scadent de plată al taxei, respectiv 3 iulie, depunerea declaraţiei şi plata taxei se efectuează în termen de 30 de zile de la data înfiinţării, modificării aduse actului constitutiv/statutului/autorizaţiei de funcţionare sau dobândirii, după caz. În cotă procentuală de 1% aplicată la valoarea totală a cazării/tarifului de cazare, exclusiv TVA și este datorată de către turist/persoana care se cazează corespunzător perioadei de ședere în structura de cazare turistică din municipiul Constanța, inclusiv stațiunea Mamaia. Obligația de a calcula, reține și vărsa taxa la bugetul local revine operatorilor economici ce au în proprietate sau dețin cu orice titlu structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare în municipiul Constanța, inclusiv Stațiunea Mamaia, clasificate de autoritatea centrală cu competențe în domeniul turismului. Termenul de depunere al declarației este până la data de 10 inclusiv a lunii în curs, pentru luna precedentă în care s-au obținut venituri din prestarea serviciului de cazare. Începând cu ziua imediat următoare termenelor scadente se vor calcula majorări de întârziere în cuantum de 1% pe lună sau fracţie de lună, până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Constituie contravenţii depunerea peste termen/nedepunerea/depunerea declaraţiei cu informaţii eronate/nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei şi se sancţionează cu amendă de la 400 lei la 900 lei, în cazul persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, şi cu amendă de la 1.400 lei la 2.500 lei în cazul persoanelor juridice. Formularele tipizate și documentele doveditoare necesare impunerii la plata taxei de dezvoltare și promovare a turismului se regăsesc online, accesând site-ul instituției www.spit-ct.ro, secțiunea “Documente declarare persoane fizice/persoane juridice”/”Taxa de dezvoltare și promovare a turismului” și pot fi depuse: -  online pe site-ul www.spit-ct.ro, cu autentificare; -  pe adresele de e-mail ale agențiilor fiscale; -  prin poștă cu confirmare de primire; -  la sediul agențiilor fiscale, pe bază de programare.

marți, 5 septembrie 2023

Mai mult
Codul galben de vânt a fost prelungit de meteorologi până la ora 23:00!

Centrul Meteorologic Regional Dobrogea a emis astăzi o nouă atenționare de cod galben de vânt, valabilă astăzi, între orele 10:00-23:00. În intervalul menționat, pe litoral vor fi intensificări ale vântului, cu rafale de 55...65 km/h și izolat de 70km/h. Astăzi, vremea va fi caldă. Cerul va fi variabil, cu înnorări în prima parte a zilei și noaptea, când trecător vor fi averse și descărcări electrice. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 28 de grade, iar cea minimă va fi de 20...21 de grade. Constănțenii, agenții economici și asociațiile de proprietari pot semnala permanent orice problemă la următoarele numere de telefon:  Dispecerat Primăria Municipiului Constanța – 0241/550055  Dispecerat Direcţia Generală Poliția Locală – 0241/484205 și 0341/922  Dispecerat Biroul Apărare Civilă, Sănătate și Securitate în Muncă și Situații de Urgență – 0737552271. 

marți, 5 septembrie 2023

Mai mult
Anunț RAJA

Lista cu punctele de lucru la care RAJA SA Constanta intervine în domeniul public, în data de 05.09.2023: Str. Nicolae Iorga / Ion Lahovari – conductă; Str Ștefan cel Mare / Str. Rascoala din 1907 -  Hidrant; Str. Jupiter / Str. Cuza Vodă – conductă; Bdul. Tomis Dn 2 A / Str. Alexandru Sahia – conductă; Str. Pescarilor nr. 79, Bl. FZ 29 – conductă; Bdul. Mamaia nr. 162 – branșament; Str. Dezrobirii / Str. Plantelor – cămin vane; Aleea Tulcei nr. 2A, Bl. 1C – conductă; Str. Nicolae Milescu / Str. Dezrobirii – cămin vane; Str. Fragilor – PT 47 – conductă; Str. Bogdan Vasile nr. 1 – branșament; Bdul. Alexandru Lăpușneanu nr. 97 - bl. LV32 – hydrant; Str. Ion Voicu nr. 4 – branșament; Sos. Mangaliei / Bdul. Aurel Vlaicu – conductă; Bdul. Aurel Vlaicu / Str. Prel. Caraiman – conductă; Str. Pandurului / Șos. Mangaliei – conductă; Str. Palas / Str. Munții Tatra – cămin vane; Bdul. I. C. Brătianu / Str. Gheorghe Sasu – cămin vane; Bdul. I. C. Brătianu / Pod Butelii – cămin vane; Bdul. I. C. Brătianu / Str. Ion Ghiculescu – cămin vane; Str. Aurora nr. 2, Bl. PF3-PF4 – conductă; Str. Popa Farcaș nr. 19 – branșament; Str. Timonei nr. 4 Bl. C5 – branșament; Bdul. 1 Mai nr. 54 - conductă; Str. Amurgului nr. 74 – branșament; Str. Ion Rațiu nr. 103 - branșament; Str. Prel. Ștefăniță Vodă nr. 4 - branșament; Str. Crișana nr. 31 - branșament.

marți, 5 septembrie 2023

Mai mult
Intervenții rețea transport agent primar

Lucrări de reabilitare rețele termice ale TERMOFICARE Constanța, în domeniul public în data de 05.09.2023. click pentru vizualizare document

marți, 5 septembrie 2023

Mai mult
Continuă lucrările de reabilitare a carosabilului în cartierul Km 5

Echipele Confort Urban intervin astăzi cu utilaje pentru decopertarea carosabilului pe strada Liliacului, tronsonul cuprins între strada Arcului și bulevardul Aurel Vlaicu, traficul rutier fiind restrictionat parțial, până la ora 16:00. Lucrările vor continua miercuri și joi, instituindu-se aceleași restricții de circulație în intervalul orar 08:00-16:00. Operațiunile de asfaltare se vor derula imediat după decopertatea vechiului strat de uzură. În paralel se reabilitează trotuarele, se construiesc casete pentru spații verzi în care se vor planta copaci, se înlocuiesc bordurile și se stabilizază terenul în vederea pregătirii suprafețelor pietonale pentru a fi acoperite cu asfalt destinat traficului pietonal. Rugăm proprietarii autoturismelor ce sunt parcate pe aliniamentul stradal să elibereze perimetrul unde se realizează lucrări, pentru a permite accesul utilajelor. După finalizarea lucrărilor de asfaltare și aplicarea marcajelor rutiere, alte străzi din cartierele orașului vor intra în reabilitare. Facem apel către participanţii la trafic să respecte regulile de circulaţie şi semnificaţia mijloacelor de semnalizare rutieră și să manifeste atenţie sporită în zona în care se execută lucrări.

marți, 5 septembrie 2023

Mai mult
Atenție la deșeurile voluminoase! Nu le aruncați oriunde și oricum, depozitați-le gratuit la containerele speciale!

Săptămâna aceasta, constănțenii pot depune deșeurile voluminoase de care nu mai au nevoie - mobilier, canapele, saltele, usi, obiecte de uz sanitar, mochete, calorifere etc - în containerul special amplasat pe strada I.L. Caragiale, lângă bloc H9. Bena se află lângă platformele pentru colectarea deșeurilor menajere. Graficul de colectare a deșeurilor voluminoase poate fi consultat pe site-ul Primăriei Municipiului Constanța, la secțiunea „Mediu”. În afara acestor bene amplasate temporar în toate cartierele orașului, constănțenii pot duce permanent deșeurile voluminoase la centrul de colectare situat pe bulevardul Aurel Vlaicu, nr.290 A.     Nu uitați! Depozitarea sau abandonarea pe domeniul public al municipiului Constanța a deșeurilor constituie contravenție și se sancționează conform normelor legale în vigoare.  

marți, 5 septembrie 2023

Mai mult
<< < > >>
Număr de itemi pe pagină