Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:
    • Selecteaza tipul:

Arhivă

Intervenții rețea transport agent primar

Lucrări de reabilitare rețele termice ale TERMOFICARE Constanța, în domeniul public în data de 16.12.2022. click pentru vizualizare document

vineri, 16 decembrie 2022

Mai mult
Anunț RAJA

Lista cu punctele de lucru la care RAJA S.A. Constanta intervine în domeniul public, în data de 16.12.2022: Aleea Garofitei bl. L91-L93 – conductă; Str. Stefan Mihaileanu nr. 70 – branșament; Str. Vasile Parvan nr. 25-27 – branșament; Str. Ciprian Porumbescu nr. 71 A – hidrant; Bdul. Alexandru Lăpușneanu / Bdul. Aurel Vlaicu – Peco OMV – conductă; Str. Dumitru Lemnea nr. 7 – branșament; Str. I. L. Caragiale nr. 2-8 Bl. P1 – conductă; Str. Dunării Bl. Dn 5 – conductă; Mamaia – Radio Vacanța - branșament; Str. Vârful cu Dor Fn - conductă; Secția Prestatii – Aleea Narciselor Bl. A2 – conductă; Secția Canal – Str. Zorelelor / Bdul. Mamaia – reparare racord colector; Secția Canal – Str. Mihai Viteazu / Str. Sarmisegetuza – reparare racord colector.

vineri, 16 decembrie 2022

Mai mult
SPIT Constanța - Taxa de salubrizare

La nivelul municipiului Constanța, taxa de salubrizare este adoptată anual prin Hotărâre de Consiliu Local, fiind o taxă specială, datorată numai de către persoane fizice, locuitori ai municipiului Constanța. Taxele speciale sunt reglementate de prevederile art. 484, Capitolul VIII – Taxe speciale, Titlul IX al Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, drept taxe ce pot fi adoptate de către consiliile locale pentru funcționarea unor servicii create în interesul persoanelor fizice și/sau juridice. Taxa de salubrizare  este instituită pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere din pubelele populației, precum și pentru depozitarea și neutralizarea acestora la rampa ecologică și este colectată prin intermediul Serviciului Public de Impozite și Taxe Constanța, fiind utilizată în scopul finanțării cheltuielilor generate de prestarea serviciului contractat. Totodată, art. 485 al aceluiași act normativ, prevede categoriile de persoane fizice cărora autoritățile publice le pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor speciale instituite conform art. 484, respectiv:  - Veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război; - Persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare și persoanele prevăzute la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare; - Persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate și reprezentanții legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și al minorilor încadrați în gradul I de invaliditate. Astfel, prin Hotărâri ale Consiliului Local sunt acordate anual scutiri de la plata taxei de salubrizare tuturor categoriilor de persoane fizice prevăzute mai sus. Persoanele fizice sunt obligate să depună declarație de impunere, chiar dacă beneficiază de reducere sau sunt scutite de la plata taxei de salubrizare. Formularul tipizat și documentele doveditoare necesare impunerii la plata/reducerii/scutirii de la plata taxei se regăsesc online, accesând site-ul instituției www.spit-ct.ro, secțiunea “Documente declarare persoane fizice”/”Taxa de salubrizare” și pot fi depuse: - online pe site-ul www.spit-ct.ro, cu sau fără autentificare; - pe adresele de e-mail ale agențiilor fiscale; - prin poștă cu confirmare de primire, la sediul agențiilor fiscale.

vineri, 16 decembrie 2022

Mai mult
Transmisie live pe canalul Youtube a ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanța

Ședința extraordinară, cu convocare de îndată, a Consiliului local al municipiului Constanța va fi transmisă live pe canalul Youtube astăzi, 16 decembrie 2022, începând cu ora 13:00.  click pentru vizualizare

vineri, 16 decembrie 2022

Mai mult
Transmisie live pe canalul Youtube a ședinței Comisiei nr. 5

Ședința Comisiei nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea  drepturilor și libertăților cetățeanului, va fi transmisă live pe canalul Youtube astăzi, 16.12.2022,  începând cu ora 12:30. click pentru vizualizare

vineri, 16 decembrie 2022

Mai mult
Transmisie live pe canalul Youtube a ședinței Comisiei nr. 3

Ședința Comisiei nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, va fi transmisă live pe canalul Youtube astăzi, 16.12.2022, începând cu ora 11:00. click pentru vizualizare

vineri, 16 decembrie 2022

Mai mult
Transmisie live pe canalul Youtube a ședinței Comisiei nr. 4

Ședința Comisiei nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, va fi transmisă live pe canalul Youtube astăzi, 16.12.2022,  începând cu ora 10:00.  click pentru vizualizare

vineri, 16 decembrie 2022

Mai mult
Anunț Comisia nr. 4

Se aduce la cunoștința cetățenilor municipiului Constanța că vineri, 16.12.2022, ora 10:00 va avea loc ședința Comisiei nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială. click pentru vizualizare ordine de zi

vineri, 16 decembrie 2022

Mai mult
Anunț Comisia nr. 3

Se aduce la cunoștința cetățenilor municipiului Constanța că luni, 16.12.2022, ora 11:00, va avea loc ședința Comisiei nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement. click pentru vizualizare ordine de zi

vineri, 16 decembrie 2022

Mai mult
Direcția Generală de Asistență Socială Constanța, model de bune practici!

În perioada 01-31 octombrie 2022, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a organizat concursul dedicat furnizorilor publici și privați din România, în contextul Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, sub denumirea ” Exemple de bune pratici în serviciile sociale adresate persoanelor vârstnice”. Prin organizarea acestui concurs, MMSS, în calitate de autoritate publică centrală, cu atribuții în aplicarea strategiilor și politicilor publice în domeniul protecției sociale a persoanelor vârstnice, și-a propus realizarea unei recunoașteri a celor mai bune practici în domeniul furnizării serviciilor sociale adresate persoanelor vârstnice, ca parte a sistemului national de asistență socială. Fișele de prezentare ale serviciilor sociale au fost evaluate de către o comisie de jurizare constituită la nivelul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, iar în urma evaluării, furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială Constanța, cu serviciul social Căminul pentru persoane Vârstnice, s-a regăsit pe lista cu serviciile sociale desemnate ca modele de bune practici în serviciile sociale adresate persoanelor vârstnice. Festivitatea de premiere a avut loc pe data de 14.12.2022 în aula Facultății de Sociologie și Asistență Socială – București, eveniment organizat de MMSS în parteneriat cu Banca Mondială și cu sprijinul Colegiului Național al Asistenților Sociali din România.  

vineri, 16 decembrie 2022

Mai mult
<< < > >>
Număr de itemi pe pagină