Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:
    • Selecteaza tipul:

Arhivă

Anunț RAJA

Se intervine în regim de avarie în domeniul public, astăzi 03.01.2017, în următoarele puncte de lucru:  - str. Theodor Sperantia, nr. 56 B - carosabil 1mp + trotuar 1mp; - str. Păun Pincio/Ciocârliei - conductă (SAVA); - Bulevardul Tomis/Lăpușneanu - conductă; - Aleea Albatros nr.2, bloc AV26 - branșament; - Șos Mangaliei bloc SM4 - conductă (SAVA).

vineri, 3 februarie 2017

Mai mult
Anunț Telekom

Se intervine în domeniul public pentru verificare cămine Telekom, astăzi 03.02.2017, în următoarele puncte de lucru: - Bd. Alexandru Lăpușneanu, nr. 194 -  reparație canalizație tc.- 2 x 2 m pe trotuar; - Bd. Ferdinand la intersecție cu str. Theodor Burada - vizitare cămine -1 cămin carosabil; - Bd. Alexandru Lăpușneanu, nr. 194A (Stație Rompetrol) - reparație canalizație tc.- 2 m pe trotuar.        

vineri, 3 februarie 2017

Mai mult
Actualizare consultarea pieței

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată privind consultarea pieței pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța.         click pentru detalii

vineri, 3 februarie 2017

Mai mult
Centralizatorul lucrărilor de intervenție

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată a centralizatorului lucrărilor de intervenție în domeniul public pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța.   click pentru detalii

joi, 2 februarie 2017

Mai mult
Raport privind activitățile desfășurate de către politiștii locali cu atribuții în domeniul disciplinei în construcții și afișajului stradal, protecției mediului și activității comerciale în luna Ianuarie 2017

În perioada 03.01.2017-31.01.2017, Direcția Poliția Locală, prin serviciile Disciplina în construcții și afișaj stradal, Protecția mediului și Activitate comercială, a acționat pe raza municipiului Constanța în vederea respectării normelor legale în vigoare. Au fost soluționate 96 sesizări privind Disciplina în construcții și afișajul stradal, Protecția mediului și Activitate comercială.  Au fost încheiate 80 note de constatare și au fost emise 457 somații de prezentare documente sau de dispunere a măsurilor ce se impun. Au fost trimise 159 de adrese către persoane fizice și juridice. S-au întocmit 6 referate pentru soluționare pe cale judecătorească a măsurilor dispuse prin procesele verbale de sancționare a contravențiilor. S-au făcut 72 verificări ale intervențiilor în domeniul public. Totodată au fost încheiate 15 note de constatare conform H.C.L. 27/2016 privind aprobarea criteriilor de încadrare a imobilelor situate în municipiul Constanța în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite. Polițiștii locali au comunicat către agenții economici și asociațiile de proprietari 3.690 înștiințări privind obligațiile ce le revin în vederea deblocării căilor de acces spre locuințe și a trotuarelor din dreptul imobilelor proprii. Polițiștii locali au aplicat un număr de 91 de procese verbale privind deszăpezirea. Au fost încheiate un număr de 124 procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor în conformitate cu prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, Legii nr. 325 din 14 iulie 2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, Legii 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite, OG 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, Legii 15/2016 – privind modificarea si completarea Legii 349/2002, pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor de tutun, H.C.L. 389/2000 privind stabilirea unor reguli de creștere a păsărilor și animalelor pe raza administrativ-teritorială a municipiului Constanța, H.C.L. 184/2013 privind îmbunătăţirea activităţilor de gospodărire, protecţia mediului, întreţinere şi înfrumuseţare a municipiului Constanţa. În baza acestor acte normative, în decursul lunii ianuarie au fost aplicate amenzi în valoare de 23.000 lei. Deasemenea, în luna ianuarie polițiștii locali au întreprins acțiuni tematice în municipiul Constanța privind: -monitorizarea acțiunii de deszăpezire; -legalitatea executării lucrărilor de construcții; -activități preventiv-educative; -verificarea autorizației de funcționare și/sau aviz program de funcționare; -prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun în spațiu public închis.

joi, 2 februarie 2017

Mai mult
Sinteza activităților desfășurate de către polițiștii locali cu atribuții în domeniul circulației rutiere şi menţinerea ordinii şi liniştii publice, în perioada 01.01.2017 – 31.01.2017

Total sancțiuni aplicate: = 856                     - O.U.G. 195 / 2002 (rep.): = 721            (privind circulaţia pe drumurile publice)  din care: - opriri/staţionări neregulamentare = 659 - accesul interzis = 26    - vehicule cu tracțiune animală = 21        - pietoni = 13 - masa maximă admisă > 3.5 t = 2 - puncte penalizare aplicate = 1580    - HCLM 184 / 2013 = 61   (Îmbunătățirea activității de gospodărire, protecție mediu, întreținere înfrumusețare a mun. Constanța) - LEGEA 448 / 2006 ® = 25  (privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap) - LEGEA 61 / 1991 ® = 41  (pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice) - LEGEA 38/2003® = 2 (privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere) - LEGEA 349/2002 = 5 (pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun)                       - HCLM 464 / 2003 ® = 1 (privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi ș îni regim de închiriere)                                                                       Valoarea totală a amenzilor aplicate: = 118579,5 lei Sancţiuni aplicate conducătorilor de autovehicule în regim TAXI = 29              Înștiințări (privind demararea procedurilor necesare în vederea sancționării conducătorilor de autovehicule ce se fac vinovați de săvârșirea faptei) aplicate autovehiculelor staționate neregulamentar = 782 Enumerarea unor activităţi desfăşurate in aceasta perioada: - în perioada 16.01. - 29.01.2017, în intervalul orar 07:45 – 08:15, s-a realizat asigurarea securităţii elevilor în zona unităţilor de învăţământ, pe strada Soveja (zona şcolii cu clasele I – VIII nr. 23 – Constantin Brâncoveanu), pe strada Griviţei (zona şcolii cu clasele I – VIII nr. 24 – Ion Jalea), precum şi asigurarea fluenţei traficului rutier în zona intersecţiei bulevardului Al. Lăpuşneanu cu strada Nicolae Iorga; - în perioada 01.01 – 31.01.2017, pe b-dul. Tomis au acţionat câte 2 patrule, în 3 schimburi, pentru menţinerea fluenţei traficului rutier; - în perioada 01.01 – 31.01.2017, în zona „Peninsulă”, a acţionat câte o patrulă, în 3 schimburi, pentru menţinerea fluenţei traficului rutier; - în perioada 01.01 – 31.01.2017, în campusul social “Henri Coandă”, s-a acţionat, în scopul prevenirii şi combaterii faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, precum şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice; - în perioada 01.01 – 31.01.2017, pe raza teritorială de competenţă s-a acţionat cu câte o patrulă, în trei schimburi, pentru combaterea indisciplinei pietonilor, precum şi pentru verificarea activităţii de transport în regim taxi; - în perioada 01.01.2017 – 08.01.2017, în intervalul orar  12:00 – 22:00 , echipajele Poliției Locale, au asigurat măsurile de ordine în Parcul Tăbăcărie, zona ‘’Orășelul Copiilor’’, în scopul prevenirii şi combaterii faptelor de încălcare a normelor legale; - în data de 06.01.2017 în Zona Peninsulară, polițisti locali împreună cu Poliția Rutieră au asigurat fluidizarea/restricționarea traficului rutier precum și măsurile de ordine necesare, pentru desfăşurarea în condiţii optime, fără incidente a procesiunii religioase întru cinstirea Botezului Domnului (Bobotează) organizată de Arhiepiscopia „Sf. Apostoli Petru și Pavel”; - în perioada 06.01.2017 – 08.01.2017, lucrători din cadrul Poliției Locale, alături de alte autorități competente au acționat în vederea închiderii circulației /restricționarii traficului rutier, pe sectoarele de drum ce fac legătura între municipiul Constanța și localitățile: Valu lui Traian, Cumpăna, Ovidiu, respectiv Năvodari, ca urmare a ninsorii abundente, a viscolului și a vizibilității reduse spre zero; - în perioada 06.01.2017 – 17.01.2017, Serviciul Baze de Date, Dispecerat, Armament a fost în legătură permanentă cu serviciile din cadrul Primăriei Municipiului Constanța, în scopul comunicării efectelor produse de fenomenele meteorologice nefavorabile, identificate de către lucrătorii din cadrul Poliției Locale care au executat activități de patrulare, pe raza municipiului Constanța. - în perioada 06.01 – 11.01.2017, lucrătorii Poliției Locale a preluat din zona Gării CFR și condus către centrul special amenajat la Liceul cu program sportiv „Nicolae Rotaru”, pentru persoane rămase fără adăpost, ca urmare a restricționării traficului feroviar, un număr de 38 persoane. - în perioada 06.01 – 19.01.2017, lucrătorii Poliției Locale a preluat de pe raza municipiului Constanța și predat serviciului de ambulanță un număr de 12 persoane fără adăpost. -  în perioada 10.01 – 15.01.2017, în intervalul orar 22:00 – 06:00, echipajele Poliției Locale au desfășurat activități de verificare a stării trotuarelor și a părții carosabile aferente stațiilor mijloacelor de transport în comun, precum și activități de verificare / monitorizare a modului în care utilajele din cadrul S.C. Polaris M. Holding S.R.L. au acționat în vederea degajarii  zăpezii de pe carosabil / împrăștierea de material antiderapant, comunicand problemele identificate Serviciului Baze de Date, Dispecerat, Armament, în vederea centralizării informațiilor și transmiterii acestora autorităților abilitate; - în perioada 07.01 – 26.01.2017, echipajele Poliției Locale a asigurat sprijinul necesar lucrătorilor din cadrul S.C. Polaris M. Holding S.R.L, în scopul desfășurării în condiții optime a lucrarilor de deszăpezire , precum și colectarea zapezii de pe partea carosabilă; - în perioada 17.01 – 19.01.2017, lucrători din cadrul Poliției Locale au participat la exerciţiul de antrenament ''TOMIS 17'', organizat de Inspectoratul Judeţean de Jandarmi (IJJ) împreună cu alte structuri din MAI şi servicii specializate în combaterea terorismului,  - în urma sesizărilor primite prin dispeceratul Poliţiei Locale, politiştii locali au intervenit pentru soluţionarea unui număr de 237 sesizări privind punerea în imposibilitate a utilizării autovehiculelor parcate în locuri special amenajate, marcate şi semnalizate în mod corespunzător, precum şi în cazul blocării căilor de acces ce deservesc proprietăţi alăturate drumului public.

joi, 2 februarie 2017

Mai mult
Anunțul RADET

Se intervine în regim de avarie în domeniul public în perioada 02.02.2017- 08.02.2017, în următoarele puncte de lucru: - Str. Miron Costin, nr. 1; - Str. Ilarie Voronca, nr. 10; - Str. Rascoalei din 1907, nr. 35; - Bulevardul Tomis, Bl. TS2-TS3.

joi, 2 februarie 2017

Mai mult
Anunț RADET

Se întrerupe furnizarea de apă caldă de consum pentru remediere defecțiuni, astăzi 02.02.2017, în intervalul orar 08.15-16.30, în următoarele puncte de lucru:  - PT 16 - modernizare instalație rețea termică - lucrare efectuată pe str. Abdula Khiazim nr. 4; - PT 37- modernizare instalație rețea termică - lucrare efectuată în punctul termic; Se întrerupe furnizarea de căldură pentru remediere defecțiuni, astăzi 02.02.2017, în intervalul orar 08.20 - 16.30, în următoarele puncte de lucru:  - PT 6 - modernizare instalație rețea termică - lucrare efectuată pe str. Rascoalei 1907 nr. 135; la ora 13.50 s-a repus în funcțiune; - PT 16 - modernizare instalație rețea termică - lucrare efectuată pe str. Rascoalei 1907 nr. 135; la ora 12.30 s-a repus în funcțiune; - PT 113 - modernizare instalație rețea termică - lucrare efectuată pe Bulevardul Tomis nr. 153 ;la ora 16.00 s-a repus în funcțiune; - PT 187 - modernizare instalație rețea termică - lucrare efectuată pe str. Arcasului.

joi, 2 februarie 2017

Mai mult
Anunț Telekom

Se intervine în domeniul public pentru verificare cămine Telekom, astăzi 02.02.2017, în următoarele puncte de lucru: - Bulevardul 1 Mai între, nr. 40 și nr. 46 (zona Liceu SNC Constanța) - vizitare cămine - 3 cămine carosabil.  

joi, 2 februarie 2017

Mai mult
Anunț RAJA

Se intervine în regim de avarie în domeniul public, astăzi 02.01.2017, în următoarele puncte de lucru:  - str. Theodor Sperantia, nr.56 B - bransament. 

joi, 2 februarie 2017

Mai mult
<< < > >>
Număr de itemi pe pagină