Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1077514 -Achiziția serviciului de închiriere purificatoare de apa necesare Direcției generale de asistență socială Constanța

joi, 9 mai 2019

Inapoi
Tip anunț: Cumpărări directe;

Tip contract: Servicii;

Denumire contract:  Achiziția serviciului de închiriere purificatoare de apa necesare Direcției generale de asistență socială Constanța

Cod și denumire CPV : 51514110-2 - Servicii de instalare de utilaje și aparate de filtrare sau de purificare a apei (Rev.2)

Descriere contract: Obiectul contractului îl constituie achiziția serviciului de închiriere purificatoare de apă, necesare Direcției generale de asistență socială Constanța, conform cerințelor și specificațiilor din caietul de sarcini atașat.

Valoarea estimată fără TVA :16.640,00  - 24.960,00  RON

Condiții referitoare la contract:  Contractul va fi valabil pana la data de 31.12.2019, cu posibilitatea prelungirii pana in aprilie 2020, in limita fondurilor disponibile si va include instalare, service si mentenanta pentru aparatele de filtrare a apei, conform specificatiilor din caietul de sarcini. Ofertantul va respecta toate reglementarile referitoare la protectia muncii, PSI si protectia mediului si este raspunzator de exactitatea si legalitatea datelor inscrise in situatiile de plata si in facturi, obligandu-se sa restituie sumele incasate necuvenit. Valoarea totala maxima estimata a achizitiei pentru perioada mai 2019 - 31.12.2019 este 16640 lei fara TVA, posibilitatea prelungirii pentru perioada ianuarie 2020- aprilie 2020 avand o valoare maxima estimata de 8.320 lei fara TVA, in limita fondurilor disponibile. Operatorii economici interesati vor prezenta oferta financiara pentru perioada mai 2019 - 31.12.2019, avand o valoare maxima estimata de 16.640 lei fara TVA.

Condiții de participare: Ofertantii vor prezenta certificate constatatoare din care sa rezulte ca obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului si sunt autorizati in acest sens, in conditiile legii; vor face totodata dovada neincadrarii in cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 si 60 din Legea nr. 98/2016. Ofertele prezentate trebuie sa respecte cerintele minime specificate din caietul de sarcini. Valabilitatea ofertei: 60 zile. Nu se accepta oferte partiale.

 Criterii atribuire: Pretul cel mai scazut, raportat la valoarea totala a ofertei, pentru ofertele conforme, corespunzatoare necesitatii si cerintelor autoritatii contractante.


Termen limita primire oferte: 13.05.2019 16:00

Informații suplimentare: Oferta va fi transmisa la adresa de e-mail achizitii@spas-ct.ro, sau la sediul SPAS din str. Unirii nr. 104, biroul 1 – registratura in plic inchis pana in data de 13.05.2019, orele 16.00, iar informatiile suplimentare se pot solicita la adresa de email mentionata mai sus.

Caiet sarcini

Modele declarații

Formular oferta și centralizator

Clarificare

Caiet sarcini reatașat

Atribuit SC CUMPĂNA 1993 SRL pentru suma de 14.182,40 lei fără TVA