Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț cumpărare directă - Servicii de realizare a imprimatelor și a serviciilor ce constau în asigurarea funcționalității și a securității tichetelor sociale pentru grădiniță

joi, 19 ianuarie 2017

Inapoi

Anunț publicitate SEAP numărul 73055

Data publicării:
 19.01.2017;

Tip anunț: Cumpărare directă;

Tip contract: Servicii;

Denumire achiziție: Achiziția serviciilor de realizare a imprimatelor și a serviciilor ce constau în asigurarea funcționalității și a securității tichetelor sociale pentru grădiniță.

Cod CPV: 30199770-8 - Tichete de masă (Rev.2)

Descrierea contractului: Se va achiziționa serviciul de imprimare a tichetelor sociale pentru gradinita, ce se vor acorda copiilor care frecventează cursurile învățământului preșcolar și care provin din familii al căror venit lunar net pe membru de familie nu depășește suna de 284 lei, numiți în continuare destinatari și pentru care reprezentanții legali depun cereri de solicitare. Numărul necesar de tichete valorice distribuite în anul școlar 2016-2017 va fi maxim estimat 2.400. Tichetele sociale pentru grădiniță se vor acorda lunar, în perioada unui an școlar (septembrie-iunie), dacă copilul și familia acestuia îndeplinesc condițiile de acordare, la sediul Serviciului beneficii sociale și persoane vulnerabile din cadrul Serviciului de asistență socială Constanța, situat pe str. Unirii, nr. 104.

Valoarea estimata fără TVA: 0.01 RON

Condiții contract: Contractul se va încheia după data atribuirii pe SEAP și va fi valabil până la 31.12.2017, urmând a-și produce efectele pana la îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate prin contract.

Condiții participare: Ofertele prezentate trebuie să respecte cerințele minime specificate în caietul de sarcini și să fie înscrise în catalogul electronic din SEAP

Criterii adjudecare: ADJUDECAREA ofertelor se va face în favoarea ofertantului care a prezentat prețul cel mai scăzut și care întrunește condițiile minime cerute prin caietul de sarcini. Contractarea achiziționării tichetelor sociale pentru grădiniță se face ținând seama de dispersia geografica și numărul operatorilor economici cu care unitățile emitente sunt autorizate  sa încheie contracte de servicii specifice sectorului de tichete sociale, precum și luând în considerare calitatea și prețul produselor comercializate de operatorii economici care au încheiat contracte cu unitățile emitente

Termen limită primire oferte: 26.01.2017;

Informații suplimentare: Se pot obține la adresa de e-mail: office.spas.cta@gmail.com iar caietul de sarcini se poate obține accesând link-ul: http://primaria-constanta.ro/docs/default-source/librarie-documente-spas/spas-achizitii/2017-01-19---caiet-sarcini-tichete-gradi.pdf?sfvrsn=2


Caiet de sarcini

Atribuit către: SODEXO PASS ROMANIA S.R.L.;
Cantitate: 2400 buc.;
Preț vânzare: 0,01 lei.