Stiri si Comunicate - Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:
    • Selecteaza tipul:

Arhivă

O zonă de agrement va fi amenajată în zona Brătianu, pe un teren care a intrat în domeniul public al municipiului Constanța

Primăria Municipiului Constanța a făcut demersuri pentru trecerea din domeniul privat în domeniul public a terenului situat în zona Cora Brătianu. Odată intrate în domeniul public al municipiului Constanța, terenurile nu mai pot fi înstrăinate. Astfel, prin H.C.L. nr. 513/2023 s-a aprobat apartenența terenului situat la intersecția dintre strada Cumpenei și bulevardul I.C. Brătianu, cu suprafața de 5.580 mp și a terenului situat pe strada Cumpenei, nr. 61 C, cu suprafața de 2.177 mp, la domeniul public al municipiului Constanța, cu destinația de spațiu verde. În vederea unei utilizări mai eficiente a terenurilor, departamentul de specialitate  din cadrul Primăriei a realizat documentația necesară pentru procedura de alipire a acestora. În luna martie a acestui an proiectul de hotărâre a fost aprobat de consilierii locali. Terenul cu o suprafață de aproximativ 8.000 mp a intrat în circuitul public, fiind redat comunității. Zona va fi valorificată în interesul constănțenilor, vor fi amenajate spații pentru petrecerea timpului liber. Trecerea terenurilor aflate în domeniul privat al municipiului Constanța în domeniul public, cu destinația de spațiu verde, reprezintă una dintre prioritățile administrației locale.

joi, 23 mai 2024

Mai mult
Acțiunile de deratizare, reluate în municipiul Constanța

Pe lângă acțiunile de dezinfecție care se derulează zilnic, Primăria Municipiului Constanța a reluat acțiunile de deratizare, necesare pentru menținerea sănătatea întregului oraș. În aceste zile se amplasează momeli toxice în locuri inaccesibile populației pentru protejarea sănătății constănțenilor, conservării şi protecţiei mediului înconjurător. Momelile, care conțin substanțe raticide anticoagulante biodegradabile, sunt protejate în stațiile de intoxicare marcate și inscripționate corespunzător. Acestea sunt amplasate în toate zonele orașului, inclusiv în parcuri, promenade, scuaruri și platforme de deșeuri.  Rugăm constănțenii să conștientizeze importanța acțiunilor de deratizare și să respecte în totalitate inscripțiile existente pe stațiile de intoxicare pe care le reperează în parcuri sau zone verzi. Se interzice ridicarea momelilor de la locurile în care au fost amplasate, pentru preîntâmpinarea eventualelor accidente!  Atenționăm persoanele juridice și fizice din municipiu că au obligația să efectueze deratizarea imobilelor, incintelor și gospodăriilor pe care le dețin, folosind numai substanțele aprobate de Ministerul Sănătății și prestatorii autorizați, concomitent cu acțiunile Primăriei, precum și ori de câte ori este necesar. 

joi, 23 mai 2024

Mai mult
Lucrările de reabilitare a carosabilului se extind pe străzile din cartierul Tomis Plus

Astăzi se desfășoară lucrări de asfaltare a carosabilului pe strada Krakovia, la intersecția cu strada Napoli, traficul rutier fiind restricționat parțial pe porțiunea de drum pe care se intervine. Programul de reabilitare a carosabilului în cartierul Tomis Plus cuprinde următoarele străzi: Napoli, Budapesta, Barcelona, Milano, Varșovia, Torino, Praga, Bratislava, Viena, Lyon, Brest, Londra, Oslo, Lisabona, Krakovia și Monaco. Constănțenii care locuiesc sau tranzitează zonele respective sunt rugați să NU își parcheze autoturismele pe trotuar sau pe carosabil. De asemenea, participanţii la trafic sunt rugați să respecte regulile de circulaţie şi semnificaţia mijloacelor de semnalizare rutieră și să manifeste atenţie sporită în zonele în care se efectuează lucrări.

joi, 23 mai 2024

Mai mult
Colectați responsabil deșeurile voluminoase! Vă rugăm să le depozitați în benele de culoare verde!

Săptămâna aceasta, containerele speciale pentru colectarea deseurilor voluminoase sunt amplasate în cartierele Abator și Far: strada Stadionului, bl.H16A (platforma 038) și aleea Stânjeneilor, lângă cămin SOCEP (platforma 100).   Ce puteți depozita în aceste containere: mobilier vechi deteriorat, canapele, rafturi, dulapuri, saltele, uși, obiecte de uz sanitar, mochete, calorifere, etc.   Ce NU puteți depozita în aceste containere: deșeuri menajere, deșeuri rezultate din construcții sau demolări, deșeuri de echipamente electrice și electronice, deșeuri reciclabile (hârtie, carton, plastic, metal, sticlă).   Graficul de colectare a deșeurilor voluminoase poate fi consultat pe site-ul Primăriei Municipiului Constanța, la secțiunea „Mediu”.   În afara acestor bene amplasate temporar în toate cartierele orașului, constănțenii pot duce permanent deșeurile voluminoase la centrul de colectare situat pe bulevardul Aurel Vlaicu, nr.290 A, telefon: 0723 372 163.   Nu uitați! Depozitarea sau abandonarea pe domeniul public al municipiului Constanța a deșeurilor constituie contravenție și se sancționează conform normelor legale în vigoare.  

miercuri, 22 mai 2024

Mai mult
Elevii constănțeni, pregătiți în cazul unui accident chimic!

Ieri, la Școala Gimnazială Nr. 24 "Ion Jalea" din Constanța, a avut loc un amplu exercițiu tematic pentru gestionarea unui accident major cu substanțe periculoase. Activitatea a fost organizată de Primăria Constanța, în colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea”, Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Agenția pentru Protecția Mediului, Direcția de Sănătate Publică, Serviciul de Ambulanță și S.C. Chimpex S.A. Conform scenariului, pe 21.05.2024, S.C. Chimpex S.A. a mutat 500 de tone de azotat de amoniu dintr-un total de 5000 de tone, în timpul lucrărilor de mentenanță. O eroare tehnică a declanșat un incendiu în spațiul de depozitare, generând nori de fum toxic purtați de vânt pe direcția sud-nord, afectând zona cartierului ICIL și Școala Gimnazială Nr. 24 "Ion Jalea". Datorită amploarei incendiului și toxicității fumului, a fost necesară evacuarea elevilor și a personalului școlii. Semnalul intern de alarmare a fost activat, iar elevii, îndrumați de cadrele didactice, au fost evacuați în curtea școlii și transportați de autobuzele CT BUS în afara zonei de pericol. Pe parcursul exercițiului, copiii s-au comportat exemplar, respectând instrucțiunile profesorilor și îndreptându-se spre locul de adunare stabilit. Cadrele didactice au verificat sălile de clasă pentru a se asigura că toți elevii au fost evacuați în siguranță. Exercițiul s-a desfășurat fără incidente și a fost finalizat cu succes, semnalul „Încetarea alarmei” fiind transmis la final. Acest exercițiu a avut ca scop perfecționarea deprinderilor în acordarea primului ajutor și reducerea timpului de răspuns în situații de urgență, pregătind elevii, cadrele didactice și personalul auxiliar pentru a reacționa eficient în cazul unui accident chimic. Municipalitatea va organiza periodic astfel de activități în unitățile de învățământ constănțene pentru a asigura pregătirea continuă și eficientizarea misiunilor de răspuns.        

miercuri, 22 mai 2024

Mai mult
Continuă procesul de reabilitare a carosabilului pe strada Cuza Vodă, tronsonul cuprins între străzile Răscoala din 1907 și Mihai Viteazu

După ce zona carosabilă a fost decopertată, echipele Confort Urban vor interveni astăzi cu utilaje pentru asfaltarea carosabilului pe strada Cuza Vodă, tronsonul cuprins între străzile Răscoala din 1907 și Mihai Viteazu. Circulația autovehiculelor va fi restricționată total, până la ora 16:00, pe tronsonul unde se efectuează lucrări. Ulterior, se vor aplica marcajele rutiere. Facem din nou apel către conducătorii auto să nu parcheze autovehiculele pe aliniamentul stradal, pentru a permite accesul utilajelor. De asemenea, rugăm conducătorii auto să respecte regulile de circulaţie şi semnificaţia mijloacelor de semnalizare rutieră și să manifeste atenţie sporită în zona în care se efectuează lucrări.

miercuri, 22 mai 2024

Mai mult
SC Confort Urban SRL angajează

S.C. Confort Urban S.R.L., cu sediul în Constanţa, Str. Vârful cu Dor nr.10, anunţă  selecţie de dosare, în vederea participării la examen/concurs pentru ocuparea pe perioada determinată (3 luni): - 1 post inspector în cadrul Serviciului parcări (atribuții de verificare plată tarif parcare) Condiţii generale în vederea participării la selecția dosarelor/concurs: a) are cetațenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor aparținând Spatiului Economic European și domiciliul în România; b) cunoaște limba română scris și vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exercițiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; f) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. Condiţii suplimentare: - absolvenţi de studii medii şi să deţină diplomă in domeniu; - permis de conducere și bune abilități de interacționare și comunicare cu oamenii; - constituie avantaj: cunoașterea limbii engleze, nivel mediu, a legislației în domeniul circulației pe drumurile publice, inclusiv a reglementărilor aprobate la nivelul autorităților locale cu privire la regimul parcarilor pe raza teritorială a municipiului Constanța. În vederea selecției, candidatul va depune un dosar care va cuprinde următoarele documente: · Diplome/Certificatele de pregătire profesională (copii conforme cu originalul); · Actul de identitate (copie conformă cu originalul); · CV (în original); · 1 recomandare (în original); · Adeverință medicală (în original); · Cazier judiciar (în original). Dosarele se depun la sediul societății din mun. Constanta, str. Vârful cu Dor nr.10, Biroul Resurse Umane în perioada 23.05-27.05.2024. Data concursului: 30.05.2023, ora 09:00. Relatii la telefon 0241/672299, tasta 7. BIBLIOGRAFIE pentru postul de inspector în cadrul Serviciului parcări (atribuții de verificare plată tarif parcare): 1. OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare; 2. OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare; 3. HCL nr. 123/2021 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a parcarilor publice din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare; 4. Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar, cu modificările și completările ulterioare; 5. OMFP nr.2634/2015- documente financiar contabile – norme de întocmire, de utilizare, modele.

marți, 21 mai 2024

Mai mult
Municipalitatea constănțeană continuă să investească în educație

Municipalitatea constănțeană continuă să investească în educație și a demarat procedura de achiziție pentru lucrări de reabilitare a 22 de unități de învățământ. Proiectele aplicate prin PNRR - Valul Renovării sunt în diverse stadii de elaborare a documentațiilor tehnice necesare lansării achizițiilor, urmând a fi ridicate în SICAP în cel mai scurt timp. O parte dintre acestea sunt deja publicate pe SEAP și urmează deschiderea ofertelor. Toate unitățile de învățământ care urmează să fie reabilitate vor beneficia de izolare termică, refacerea fațadelor și înlocuirea integrală a instalațiilor. De asemenea, vor fi efectuate lucrări precum înlocuirea rețelelor de distribuție, reabilitarea grupurilor sanitare și instalarea unui sistem modern de alarmare și stingere a incendiilor, conform normativelor în vigoare. Instalațiile electrice, sanitare și termice vor fi înlocuite integral. Amenajările interioare vor include mobilier nou, table inteligente și alte dotări moderne. Dotarea școlilor, liceelor și grădinițelor constănțene se va realiza prin intermediul unui alt proiect PNRR - Componenta 15 - Educație. În completarea proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, UAT Constanța a alocat și bani din bugetul local pentru a acoperi alte lucrări neeligibile în proiectele cu fonduri europene, dar și alte nevoi ale unităților de învățământ. Reamintim că Primăria Constanța a finalizat anul trecut lucrările la 7 unități de învățământ, iar în prezent alte proiecte sunt în diverse stadii de execuție pentru a asigura un mediu educațional adecvat și modern. Iată unitățile școlare care vor fi reabilitate prin PNRR - Valul Renovării: Liceul George Călinescu, Școala Gimnazială Mihail Coiciu, Școala nr. 22 I.C. Brătianu, Școala nr. 36 Comandor Dimitrie Știubei, Școala Gimnazială nr. 6, Școala Gimnazială nr. 33 Anghel Saligny, Liceul Teoretic Lucian Blaga, Liceul Teoretic Dimitrie Leonida - corp liceu, Liceul Tehnologic Tomis - corp cantină, corp ateliere, corp liceu, Grădinița cu Program Prelungit nr. 53, Grădinița cu Program Prelungit nr. 45, Colegiul Național Mihai Eminescu, Școala Gimnazială nr. 23, Grădinița cu Program Prelungit Lumea Copiilor, Școala Gimnazială nr. 7 Remus Opreanu, Școala Gimnazială nr. 24 Ion Jalea, Școala Gimnazială nr. 37, Școala Gimnazială nr. 14, Grădinița nr. 99 Palazu Mare, Grădinița cu Program Prelungit Steluțele Mării, Grădinița cu Program Prelungit Căsuța cu Turtă Dulce, Colegiul Național Pedagogic Constantin Brătescu.

marți, 21 mai 2024

Mai mult
Parcul Tăbăcărie devine un punct de atracție pentru locuitorii orașului

Lucrările de reabilitare a Parcului Tăbăcărie sunt în plină desfășurare. Se lucrează la amenajarea spațiilor verzi. Decorul peisagistic este completat cu noi exemplare de arbori și arbuști, iar terenul este pregătit pentru semănarea gazonului. Arbori din speciile arțar, arțar japonez, platan, mesteacăn argintiu, salcâm roșu, castan, păr decorativ și pin negru au fost plantați în Parcul Tăbăcărie. De asemenea, spațiile verzi au fost îmbogățite cu trandafiri și arbuști ornamentali din speciile euonymus emerald, euonymus aureus, juniperus, photinia, ionicera, ilex, lagerstroemia și cotoneaster. În ceea ce privește infrastructura, se reamenajează aleile pietonale în zona cuprinsă între City Mall și Țara Piticilor. Se montează borduri, iar aleile sunt finisate cu diferite pavaje dispuse într-o structură dinamică. Imediat după finalizarea acestui traseu, se va reabilita partea dinspre lac, apoi lucrările se vor continua pe un alt sector din parc. Pe aleea principală din parc a fost amenajată o pistă pentru biciclete. În cadrul proiectului, au fost realizate circuite rutiere educaționale pentru copii și a fost construită o pistă de alergare pentru iubitorii de atletism și jogging. De asemenea, au fost instalate elemente de mobilier urban. În continuare vor fi efectuate o serie de lucrări care includ reabilitarea amfiteatrului, dar și consolidarea malurilor lacului. Vor fi amenajate mai multe grădini cu diferite tematici: o grădină de tip „oază”, cu pontoane din lemn cu structură ușoară, o grădină „franțuzească”, prin plantarea de trandafiri, lavandă, arbori și arbuști cu siluetă columnară, o „grădină senzorială”, cu diferite trasee sinuoase realizate din materiale cu diferite texturi și culori, precum și o „grădină de umbră”, prin crearea unei zone omogene de arbori precum un codru în mijlocul câmpiei.

marți, 21 mai 2024

Mai mult
Constanța Multietnică: Un eveniment plin de culoare și veselie cu ocazia Zilelor Orașului

Parada Costumelor Populare, formată din reprezentanți ai 8 etnii, 3 asociații ale doamnelor păstrătoare de straie tradiționale, Muzica Militară a Forțelor Navale și Comunitatea Skirt Bike , a defilat prin Constanța pe traseul Ștefan cel Mare - Bulevardul Tomis - Arhiepiscopie - Poarta 1 - Faleza Cazino - Comandamentul Marinei - Piața Ovidiu. Toți participanții la paradă au susținut un spectacol excepțional pe scena din Piața Ovidiu.  Acest eveniment a fost organizat de Asociația Dobrogea de Patrimoniu și Primăria Constanța.   

luni, 20 mai 2024

Mai mult
<< < > >>
Număr de itemi pe pagină