Stiri si Comunicate - Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:
    • Selecteaza tipul:

Arhivă

O nouă ședință de îndată a Consiliului local al municipiului Constanța

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință de îndată, luni, 10 decembrie 2018, ora 12:00, în sala "Remus Opreanu" a Consiliului Județean Constanța. click pentru a descărcarea convocatorului

vineri, 7 decembrie 2018

Mai mult
Lista cu dezbateri publice pe teme de urbanism

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată cu dezbateri publice pe teme de urbanism pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța.  click pentru detalii

vineri, 7 decembrie 2018

Mai mult
Actualizarea paginii de anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2018

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată de anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2018 pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța - pozițiIle 155-156. click pentru detalii

vineri, 7 decembrie 2018

Mai mult
Actualizarea paginii consultarea pieței

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată privind consultarea pieței pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța - poziția 176. click pentru detalii

vineri, 7 decembrie 2018

Mai mult
Chestionar de evaluare a nivelului de satisfacție al cetățenilor

Primăria Municipiului Constanța vǎ invită să evaluați calitatea serviciilor prestate de instituţia noastrǎ. Răspunsul dumneavoastră ne va fi de un real ajutor, întrucât suntem preocupaţi de îmbunǎtǎţirea continuă a calităţii serviciilor noastre, inclusiv prin implementarea sistemului de management al calității în conformitate cu standardele în vigoare. Vă rugăm să alocați maximum 4 minute pentru a răspunde unui sondaj de 13 întrebari care poate fi accesat la adresa: https://goo.gl/forms/CMCgP8ZpqQ6DRCn12 Vă mulţumim!

vineri, 7 decembrie 2018

Mai mult
Anunţ important pentru reprezentanţii asociaţiilor de locatari/proprietari

Începând cu data de sâmbătă, 8 decembrie 2018, până luni 10 decembrie 2018, reprezentanţii asociaţiilor de proprietari/locatari sunt invitati la punctele termice stabilite pentru ridicarea facturii fiscale lunare sa ridice procesele verbale de stabilire a consumurilor de energie termică aferente lunii noiembrie 2018, dupa următorul program: • sâmbătă 8 decembrie 2018 - între orele 09:00 – 12:00 și 15:00 – 17:00; • duminică 9 decembrie 2018 - între orele 09:00 – 12:00 și 15:00 – 17:00; • luni 10 decembrie 2018 - între orele 09:00 - 14:00. Reprezentanţii legali ai asociaţiilor de proprietari au obligaţia să împartă consumurile de energie termică pentru fiecare beneficiar de ajutor în parte şi să depună borderourile respective la una dintre casieriile RADET Constanta, în intervalul orar 08:00 - 16:30. În borderourile cuprinzând beneficiarii de ajutoare de încalzire pe care reprezentanții asociațiilor de proprietari le înaintează către RADET, consumurile de energie termică aferente fiecarui beneficiar vor fi exprimate în mod obligatoriu în MWh. Termenul limită pentru depunerea borderourilor cuprinzând consumurile individuale ale beneficiarilor de ajutor pentru încălzirea locuinţei aferent lunii noiembrie 2018, este marți, 11 decembrie 2018 ora 12:00. Pentru asociațiile care depun borderourile ulterior termenului specificat, facturile fiscale aferente lunii noiembrie 2018 nu vor mai fi diminuate cu valoarea ajutoarelor. Acestea vor fi decontate în cursul lunilor urmatoare, după depunerea borderourilor. Rugăm administratorii asociaţiilor de proprietari ca în condiţiile în care au nelămuriri cu privire la borderourile cuprinzând beneficiarii de ajutor de încălzire aferente lunii noiembrie 2018, să se adreseze Serviciului Public de Asistență Socială din str. Unirii, nr. 104.

vineri, 7 decembrie 2018

Mai mult
Centralizatorul lucrărilor de intervenție în domeniul public

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată a centralizatorului lucrărilor de intervenție în domeniul public pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța. click pentru a vedea documentul

vineri, 7 decembrie 2018

Mai mult
Anunț Concursuri și Angajări

Primăria municipiului Constanţa a publicat pe pagina de concursuri și angajări informații privind concursul organizat în perioada 07.01.2019 - 09.01.2018 în cadrul Serviciului Financiar Buget, Direcția Financiară. click pentru detalii

vineri, 7 decembrie 2018

Mai mult
Actualizarea paginii consultarea pieței

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată privind consultarea pieței pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța - pozițiile 174 - 175. click pentru detalii

joi, 6 decembrie 2018

Mai mult
Proces verbal compensare conform Legii 165/2013

Comisia pentru identificarea, inventarierea și înaintarea propunerilor de terenuri pentru atribuirea în compensare publică procesul verbal întocmit pentru luna decembrie 2018. click pentru a vedea documentul

joi, 6 decembrie 2018

Mai mult
<< > >>
Număr de itemi pe pagină