Anunturi - Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:
    • Selecteaza tipul:

Arhivă

SPIT Constanța - Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate

Taxa pentru afisaj în scop de reclamă și publicitate este plătită de către utilizatorul final al unui panou/afişaj sau a unei structuri de afişaj pentru reclamă şi publicitate și este calculată anual prin înmulțirea numărului de metri pătrați sau a fracțiunii de metru pătrat a suprafeței afișajului cu suma stabilită prin HCL 463/2021 pentru stabilirea impozitelor şi taxelor la nivelul municipiului Constanţa în anul 2022. Impunerea la plata taxei se face în baza unei declarații ce trebuie depusă în termen de 30 de zile de la data amplasării structurii de afișaj sau de la data intervenirii oricărei modificări care conduce la recalcularea taxei, la care se atașează documentele justificative care să ateste data amplasării: - procesul verbal de recepție la terminarea lucrării; - factura de achiziție; - procesul verbal privind montajul; - orice alte documente prin care se poate stabili cu exactitate data amplasării. Depunerea declarațiilor cu informații eronate, nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei, precum și nedeținerea autorizațiilor de construire/desființare/aviz eliberat de Primăria Municipiului constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 557 lei la 1.114 lei. Formularul tipizat și documentele justificative necesare impunerii la plata taxei se regăsesc online, accesând site-ul instituției www.spit-ct.ro, secțiunea ”Persoane Juridice”-“Documente declarare”/”Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate” și pot fi depuse: - online pe site-ul www.spit-ct.ro, cu sau fără autentificare; - prin email ori poștă la sediul agențiilor fiscale, la următoarele adrese: Agenția fiscală nr. 1, Centrul Comercial TOM, stand B6b, ag1@spit-ct.ro; Agenția fiscală nr. 2, Str. Nicolae Grindeanu nr. 66, ag2@spit-ct.ro; Agenția fiscală nr. 3, Str. Ștefan cel Mare nr. 36-40 (Centru Comercial Tomis   Mall), ag3@spit-ct.ro; Agenția fiscală nr. 4, Str. Soveja nr. 104, bloc nr. 44, parter, e-mail: ag4@spit-ct.ro;        Agenția fiscală nr. 5, Bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C (City Park Mall), ag5@spit-ct.ro; Agenția fiscală nr. 6, Bd. Tomis nr. 112, e-mail: ag6@spit-ct.ro.

joi, 19 mai 2022

Mai mult
Anunț Concursuri și Angajări

Primăria municipiului Constanţa a publicat pe pagina de concursuri și angajări detalii privind concursul organizat în perioada 21.06.2022 - 23.06.2022 în cadrul Direcția financiară, Direcția generală economico-financiară - Serviciul financiar-buget. click pentru detalii

joi, 19 mai 2022

Mai mult
Anunț RAJA

Lista cu punctele de lucru la care RAJA S.A. Constanta intervine în domeniul public, în data de 19.05.2022: - Str. IG Duca/str. Ștefan cel Mare – cămin vane; - Str. General Manu nr.35 – conductă; - B-dul Alexandru Lăpușneanu nr.173 bl.LP1 – branșament; - Str. Cișmelei nr.16 bl.B3 – conductă Dn 150 mm; - Str. Dezrobirii – Școala Generală nr.23 – conductă; - Str. BP Hașdeu/b-dul Al. Lăpușneanu – conductă; - Str. Comarnic nr.72/str. Th. Sperantia – conductă; - Secția Canal: - str. Ion Rațiu nr.40 – reparare record menajer; - str. Dacia nr.8 – reparare record menajer.

joi, 19 mai 2022

Mai mult
Anunț CT BUS

CT BUS anunță publicul călător că sâmbătă, 21.05.2022, se prelungește programul pentru liniile 42, 44, 48, 51 și 101. Astfel, traseele menționate vor avea ultima plecare din cap de linie Poarta1 / Poarta 2 la ora 00:30. Modificarea de program survine pentru a veni în sprijinul constănțenilor care participă la evenimentele organizate de municipalitate cu ocazia Zilei Constanței.

miercuri, 18 mai 2022

Mai mult
Actualizarea paginii de anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2021

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată de anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2022 pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța. click pentru vizualizare

miercuri, 18 mai 2022

Mai mult
Anunț RAJA

Situația lucrărilor de refacere a tramei stradale în urma intervențiilor RAJA S.A., în Municipiul Constanța. click pentru vizualizare document

miercuri, 18 mai 2022

Mai mult
Anunț RAJA

Lista cu punctele de lucru la care RAJA S.A. Constanta in tervine in domeniu public, în data de 18.05.2022: - Str.I.G.Duca /Str.Ştefan cel Mare-Cămin Vane; - Str.Petru Vulcan nr. I04-Conductă; - Bdul.Alexandru Lăpuşneanu nr.173 Bl.LP I-Branşament; - Str.Dezrobirii-Şcoala Generală nr.23-Conductă; - Str.Ardealului nr.7 B-Branşament; - Str. Comarnic nr.72/Str.Th.Speranţia-Conductă.

miercuri, 18 mai 2022

Mai mult
Anunț Comisia nr. 1

Se aduce la cunoștința cetățenilor municipiului Constanța că vineri, 20.05.2022, ora 09:00, va avea loc ședința Comisiei nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța. click pentru vizualizare ordine de zi

marți, 17 mai 2022

Mai mult
Intervenții rețea transport agent primar

Lucrări de reabilitare rețele termice ale TERMOFICARE Constanța, în domeniul public în data de 17.05.2022. click pentru vizualizare document

marți, 17 mai 2022

Mai mult
Anunț Comisia nr. 5

Se aduce la cunoștința cetățenilor municipiului Constanța că joi, 19.05.2022 ora 15:00, va avea loc ședința Comisiei nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea  drepturilor și libertăților cetățeanului. Sedința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online.  click pentru vizualizare ordine de zi

marți, 17 mai 2022

Mai mult
<< > >>
Număr de itemi pe pagină