Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:
    • Selecteaza tipul:

Detalii Ştire

În atenția operatorilor economici

vineri, 21 decembrie 2018

Inapoi

Operatorii economici care datorează Primăriei municipiului Constanța taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate, precum și majorările de întârziere aferente, pentru anul 2018, conform deciziilor de impunere emise de serviciul Contracte din cadrul Primăriei municipiului Constanța, au obligația achitării debitelor la casieriile Primăriei municipiului Constanța, agențiile SPIT Constanța sau în următorul cont: RO83TREZ23121340250XXXXX, CIF Primăria municipiului Constanța 4785631.

Dovada plății se va face la birourile din cadrul Centrului de Informare pentru Cetățeni sau on-line, pe adresa de e-mail sadpp@primaria-constanta.ro .

în caz de neplată, recuperarea taxelor restante se va face prin serviciul public de impozite și taxe Constanța.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la nr. de telefon 0241/488156.

click pentru descărcare listă operatori economici debitori