Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:
    • Selecteaza tipul:

Detalii Ştire

În atenția cetățenilor municipiului Constanța - Ședințele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local

marți, 18 aprilie 2017

Inapoi

Se aduce la cunoștința cetățenilor municipiului Constanța care doresc să sesizeze anumite probleme consiliului local, că ședințele comisiilor de specialitate se vor desfășura, după cum urmează:
- Joi, 20.04.2017, ora 11,00 - va avea loc ședința Comisiei nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement;
- Joi, 20.04.2017, ora 14,00 - va avea loc ședința Comisiei nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;
- Vineri, 21.04.2017, ora 12,00 - va avea loc ședința Comisiei nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială;
- Vineri, 21.04.2017, ora 13,30 - va avea loc ședința Comisiei nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;
- Vineri, 21.04.2017, ora 15,00 - va avea loc ședința Comisiei nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură.