Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul 89531 - achiziția serviciilor de medicină psihiatrică

miercuri, 26 aprilie 2017

Inapoi

Serviciul Public de Asistență Socială Constanța, cu sediul în Str. Unirii nr. 104, tel. 0341/180102, organizează în data de 05.05.2017 orele 15:00, procedura simplificată proprie privind atribuirea contractului având ca obiect achiziția de servicii de medicină psihiatrică, cod CPV 85121270-6. 

Astfel, persoanele interesate sunt invitate să transmită ofertă la sediul autorității contractante, până în data de 05.05.2017, orele 14:30, în vederea atribuirii contractului.

Tip anunț: Anexa 2B;

Tip contract: Servicii;

Denumirea achiziție: Achiziția serviciilor de medicină psihiatrică;

CPV: 85121270-6-Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2);

Descrierea contractului: Obiectul contractului îl reprezintă achiziția de servicii prestate de un medic specialist în domeniul psihiatriei, care să își desfășoare activitatea 6 ore/săptămână conform programului stabilit între părți;

Activități:
- acordare la Căminul Pentru Persoane Vârstnice de consultații medicale de specialitate (eliberare de rețete și scrisori medicale, recomandări medicale, evaluarea stării de sănătate, stabilire diagnostic și tratament, evaluări psihometrie, corecție de medicație, urmărirea evoluției pacienților, întocmire de referate pentru medicație specifică prin programe naționale de sănătate) beneficiarilor cazați în cămin;
- să-și asume responsabilitatea pentru calitatea serviciilor furnizate;
- răspunde profesional pentru serviciile efectuate, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;
- păstrează confidențialitatea procedurilor, datelor medicale din evidența căminului.

Valoarea estimata fără TVA: 15126.05 RON;

Condiții contract: Contractul se va încheia pentru o perioada de 12 luni. Oferta va fi prezentată în lei (exclusiv TVA și inclusiv TVA), conform Formularului de ofertă atașat, va cuprinde valoarea totală a serviciilor solicitate conform cerințelor prezentate și va fi valabilă 60 zile;

Condiții participare: Ofertantul va trebui sa facă dovada că serviciile vor fi prestate de un medic cu competențe în domeniu (diplome, certificări, atestări, etc.) și că nu se află în niciuna din situațiile de excludere prevăzute la articolele nr. 164, 167, 59 și 60 din Legea nr. 98/2016;

Criterii adjudecare: Criteriul ce stă la baza atribuirii contractului îl reprezintă "prețul cel mai scăzut" pentru ofertele corespunzătoare necesitații autorității contractante;

Termen limita primire oferte: 05.05.2017;

Informații suplimentare: Ofertele se vor depune în plic închis, la sediul autorității contractante din Str. Unirii nr. 104, camera 1, până în data de 05.05.2017, orele 14:30.


Formulare